Nauczyciel - współtwórca sukcesu ucznia - zestawienia bibliograficzne za lata 1985-2011

KSIĄŻKI 

1. 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekł. Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Wydawnictwa Studio Emka, cop. 2011

2. Cele i osiągnięcia w uczeniu się / Waldemar Kozłowski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2006

3. Cywilizacja - sukces czy klęska? / Andrzej Michalewski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985

4. Czy moje dziecko jest zdolne? / Alicja Borowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009

5. Czytaj sprawniej : gwarantowany sukces w nauce / Christian Grüning ; [przekł. Norbert Młyńczak]. - Łódź : Wydawnictwo Aha! : Wydawnictwo JK, cop. 2010

6. Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces? / Marzena Frąckowiak. - Poznań : Wydawnictwo eMPi², 2010

7. Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym : teraźniejszość i przyszłość / pod red. Ireny Adamek, Bożeny Muchackiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, cop. 2010

8. Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym : teraźniejszość i przyszłość / pod red. Ireny Adamek, Bożeny Muchackiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwearsytetu Pedagogicznego, cop. 2010

9. Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005

10. Inteligencja społeczna : nowa nauka sukcesu / Karl Albrecht ; [tł. Grzegorz P. Kowalski]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007

11. Jak odnieść sukces na egzaminie / Marek Grębski. - Łódź : Wydawnictwo Ravi, 2000

12. Jak wychować wspaniałe dziecko : tajemnica sukcesu / Alan Davidson, Robert Davidson ; z ang. przeł. Krystyna Kozubal. - Warszawa : Wydawnictwo Książka i Wiedza, cop. 2000

13. Jak wydobyć geniusza ze swojego dziecka : zabawy i ćwiczenia rozwijające intelekt dzieci w wieku od 0 do 11 lat / Ken Adams ; [il. Peter Liddiard ; tł. Wojciech Nowicki]. - Poznań : Publicat, cop. 2011

14. Każdy uczeń może osiągnąć sukces / William Glasser ; [tł. z jęz. ang. Agnieszka Alster]. - Łódź : Pracownia Alternatywnego Wychowania, cop. 2005

15. Kształcenie praktyczne przyszłych nauczycieli nowoczesnej szkoły / pod red. Józefa Kuźmy, Ryszarda Wrońskiego. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002

16. Kształcenie zintegrowane : projektowanie działań edukacyjnych / pod red. Ireny Adamek. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003

17. Młodzież i sukces życiowy : studium z pedagogiki porównawczej na przykładzie młodzieży polskiej, czeskiej, niemieckiej i holenderskiej / pod red. nauk. Dobrochny Hildebrandt-Wypych   i Katarzyny Kabacińskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls",2011

18. Nauczyciel i uczeń : interakcje a wartości w klasie szkolnej : analiza etnograficzna / Magda Karkowska. - Kraków : Impuls, 2005

19. Nauczyciel i uczeń : problemy etyczne wychowania i nauczania / Maciej Kałuszyński. - Wrocław : Atla 2, 2002

20. Nauczyciel jako wychowawca i współtwórca przemian w edukacji / Tadeusz Wolan. - Chorzów : Biuro Wydawnictw i Upowszechnień "Kontrakt", 2004

21. Nauczyciel wychowawca / Garry Hornby, Eric Hall, Carol Hall ; przekł. Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

22. Nauczycielu, zrób karierę! : jak odnieść sukces w szkole, wszystko o rozwoju zawodowym / Jarosław Kordziński. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008

23. Osobowość a osiągnięcia artystyczne uczniów szkół muzycznych / Andrzej Edward Sękowski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Psychologicznych. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989

24. Pamięć i sukces w szkole / Alain Lieury ; przeł. z fr. Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak. - Katowice : Wydawnictwo Książnica, 1999

25. Pierwszy rok nauczania : jak osiągnąć sukces / Richard D. Kellough ; z wprow. Andrzeja Janowskiego ; tł. Janusz Stawiński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011

26. Rozwijanie zdolności uczenia się : z Wygotskim i Brunerem w tle / Ewa Filipiak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

27. Różne oblicza i uwarunkowania sukcesu we współczesnej Polsce / pod red. nauk. Jolanty Gładys-Jakóbik. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005

28. Skuteczne zdawanie egzaminów : jak zdobyć umiejetności gwarantujące sukces w nauce / Andrew Holmes ; przeł. Michał Jóźwiak. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2007

29. Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego / Hanna Komorowska. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987

30. Sukces w szkole : jak uczyć się 2-3 razy szybciej i umiejętnie sprzedawać swoją wiedzę / Monika Łukasiewicz. - Wyd. 2 popr. i uzup. (dodr.). - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2007

31. Sukces w szkole : jak uczyć się 2-3 razy szybciej i umiejętnie sprzedawać swoją wiedzę / Monika Łukasiewicz. - Poznań : Ośrodek Doskonalenia Umiejętności, 199

32. Sukces w szkole jest możliwy : jak pomóc dzieciom, by miały dobre osiągnięcia w szkole podstawowej : poradnik dla rodziców i wychowawców / Christina Buchner ; tł. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Jedność, 2004

33. Sukces w twoich rękach / Alfred Palla. - Rybnik : Wydawnictwo Betezda, 1998

34. Sukces zależy od właściwego momentu : tajemnica wykorzystywania życiowych okazji / Denis Waitley ; [tł. Jan Muranty]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Logos, 1996

35. Szkoła sukcesu / Peter Kline & Laurence D. Martel ; [tł. Ewa Saciłowska]. - Kłudzienko k/Warszawy : Centrum Rozwoju Twórczego Przywództwa, [1996?]

36. Twój sukces w twoich rękach / Marian Kamil Kosicki. - Londyn : Wydano nakładem własnym, 1992

37. Współdziałanie pedagogiczne szkoły podstawowej ze środowiskiem lokalnym / Łucja Reczek-Zymróz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

39. Wybrane aspekty procesu kształcenia w reformującej się szkole / pod red. Ewy Smak, Katarzyny Wereszczyńskiej i Małgorzaty Ganczarskiej. - Opole : Uniwersytet Opolski : Wydawnictwo Nowik, 2011

40. Wybrane podmiotowe i środowiskowe korelaty karier edukacyjnych / Kazimierz Kotlarski. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006

41. Źródła sukcesu szkolnego młodzieży licealnej / Jolanta Boryszewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008ARTYKUŁY Z CZASOPISM


1. Aktywizowanie uczenia się jako obiecująca perspektywa w myśleniu nauczycieli / Teresa Bauman // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2005, nr 1, s. 21-30

2. Aktywizowanie uczniów warunkiem skuteczności przyswajania obcojęzycznej leksyki / Ewa Dźwierzyńska // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 4, s. 55-58

3. Bez motywacji nie ma efektów / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 57-67

4. Cele i strategie uczenia się / Waldemar Kozłowski // Edukacja. - 2010, nr 3, s. 42-57

5. Droga do zdolności / Aneta Rylska-Juruś // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 34-36

6. Edukacja przedszkolna szansą na sukces szkolny / Marietta Żubkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 28-29

7. Edukacja sukcesu / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 24-26

8. Hikikomori na horyzoncie / Anna Sak-Styczyńska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 34-38

9. Gimnazjaliści z Mazowsza grają o sukces / Joanna Cichosz // Meritum. - 2011, nr 3, s. 62-66

10. Indywidualizacja uczenia - to nie tylko marzenie : rozmowa z wiceminister Lillą Jaroń / Lilla Jaroń ; rozm. przepr. Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, s. 6-9

11. Inteligencja to nie wszystko / Jadwiga Wrońska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 61-69

12. Jaki uczeń, takie osiągnięcia? / Ewa Czerniawska, Bogdan Zawadzki // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 69-76

13. Jak zapewnić dzieciom sukces? / Anna Kościelniak, Mirosława Szwajkazer // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 50-55

14. Jak zmotywować uczniów do działania / Roma Kadzikowska-Wrzosek // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 15-24

15. Jak znaleźć sens w tym, co się robi / Beata A. Igielska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 10-12

16. Kreatywność nauczyciela warunkiem motywacji uczniów w kształceniu przyrodniczym / Ewa Kral, Ligia Tuszyńska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 4, s. 41-48

17. Kształtowanie motywacji do nauki w społeczeństwie informacyjnym - zarys problemu / Danuta Morańska // Chowanna. - 2007, T. 2, s. 98-113

18. Kuźnia talentów czy zaprzepaszczonych szans? / Małgorzata Sagan // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 18-21

19. Lęk przed sukcesem / Eugenia Mandal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 7, s. 9-13

20. Moda na sukces trwa / Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2008, nr 7, s. 9-16

21. Nauczyciel - mistrz / Ryszarda Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 13-20

22. Nauczyciele na trudnym rynku pracy - skazani na... sukces? / Jan Fazlagić // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 6-7

23. Neurolingwistyczne programowanie czyli Jak wykorzystać możliwości ludzkiego umysłu / Ewa Suchecka // Meritum. - 2010, nr 3, s. 22-27

24. Nie przegap uzdolnień / Ryszarda, Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 99-108

25. Od nauczania do uczenia się - wspieranie rozwoju dziecka / Irena Adamek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 4, s. 4-7

26. Odpowiedzialność szkoły za kształcenie uczniów zdolnych wyzwaniem dla edukacji XXI w. / Teresa Kosiarek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 11-16

27. Osobowość ucznia a sukces w nauce języka obcego / Elżbieta Lesiak-Bielawska // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 5, s. 3-9

28. Pedagogiczne i psychologiczne aspekty dopasowania zawodowego / Stefan T. Kwiatkowski // Ruch Pedagogiczny. - 2011, nr 3/4, s. 59-73

29. Poczucie własnej skuteczności w wymiarze międzykulturowym : ocena Skali Samoskuteczności w Karierze Międzynarodowej / Izabela Zientek // Czasopismo Psychologiczne. - 2006, nr 1, s. 61-71

30. Podróż po krainie samoświadomości : uczenie się języków wzbogaca - nas samych, nasze życie - pozwala nam ciągle doskonalić naszą wiedzę i umiejętności / Eliza Borczyk // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 31-37

31. Przekonania o własnym talencie a sukcesy edukacyjne nastolatków / Adam Jagiełło-Rusiłowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 26-32

32. Przepis na sukces pedagogiczny / Małgorzata Skura, Michał Lisicki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 27-29

33. Przygoda z teatrem - sukces w nauczaniu języka obcego / Jolanta Tendera // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 3, s. 141-145

34. Satysfakcja i sukces / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2009, nr 2, s. 31-33

35. Społeczna konstrukcja sukcesu życiowego w kulturze popularnej / Maciej Bernasiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 4, s. 24-29

36. Sukces "pedagogiki zabawy" / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2007, nr 12, s. 8-10

37. Sukces czy porażka? / Barbara Wolińska-Łoś // Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 28-29

38. Sukces czy porażka? / Joanna Rynek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 32-36

39. Sukces ucznia zależy od ciebie / Kazimierz Kotlarski // Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s. 79-89

40. Sukces zaczyna się od informacji : jakich informacji potrzebuje uczeń, aby odnieść sukces na egzaminie maturalnym? / Bożena Anusiewicz-Działak // Wiadomości Historyczne. - 2005, nr 4, s. 37-40

41. Sukces, czym jest? Od czego zależy? : nauczycielskie poglądy na temat sukcesu / Izabela Lebuda, Maciej Karwowski // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 5/6, s. 45-62

42. Szkolny "wyścig szczurów" / Jadwiga Radwańska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 19-29

43. Szlifowanie diamentu / Dagmara Ejdys // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 56-59

44. Uczeń w wieku wczesnoszkolnym - człowiekiem sukcesu(?). Mity i fakty / Teresa Neckar-Ilnicka // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2010, nr 2, s. 157-171

45. Uczmy skutecznie / Eliza Borczyk.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 34-41

46. Użycie języka ojczystego na lekcji języka obcego: sukces czy porażka? / Bożena Miastkowska // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 1, s. 46-50

47. Wiara w rozwój czyni cuda / Kinga Lachowicz-Tabaczek // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 5-14

48. Wiosna czyli Każde dziecko odnosi sukces / Joanna Wójtowicz // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 57-66

49. Wspieranie rozwoju dziecka : implikacje teorii Wygotskiego w praktyce / Irena Adamek // Życie Szkoły. - 2007, nr 2, s. 5-10

50. Wspieranie ucznia w procesie uczenia się / Irena Adamek // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 42-50

51. Współczesny nauczyciel, uczeń, szkoła i świat / Agnieszka Pokrzywa // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1/2, s. 24-26

52. Żyć godnie... / Jacek Milewski // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 10-12

                                                                                                                      

 

Oprac. Antoni Woźnica


 

Powrót do Dydaktyka