Projekt jako metoda nauczania - zestawienia bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2011

KSIĄŻKI

1. Biblioteka nauczyciela fizyki : gimnazjum. Z. 4, Metoda projektów i inne metody aktywizujące / [pod red. Jolanty Niemiec]. - Kraków : ZamKor, 2005

2. Doświadczenie, reprezentacja i działanie wśród rzeczy i przedmiotów : projektowanie edukacyjne / Jolanta Kruk. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008

3. Ekologiczny projekt w kompetentnej szkole, czyli O szkolnych projektach ochrony lokalnej przyrody realizowanych w ramach kampanii "Szkoły dla przyrody" / pod red. Marka Kaczmarzyka. - Bystra : Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, cop. 2010

4. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska. - Wyd. 2. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003

5. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2010

6. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska. - Kielce : Zakład Wydawniczy SFS - Studio Full Scan, 2000

7. Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne : poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów / Jacek Strzemieczny. - [Warszawa] : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2010]

8. Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Kraków : Impuls, 2001

9. Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2004

10. Mali badacze : metoda projektu w edukacji elementarnej / Judy Harris Helm, Lilian G. Katz ; tł. Ewa Pulkowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli : Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, 2003.

11. Metoda projektów : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - [s. l.] : [s.n.], [2010?]

12. Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce : w poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły / Krystyna Chałas. - Warszawa : Nowa Era, cop. 2000

13. Metoda projektów w nauczaniu języków obcych / Małgorzata Niemiec-Knaś. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

14. Metoda projektów w średniej szkole zawodowej / Grażyna Uhman. - Wyd. 2. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1999

15. Metoda projektu w gimnazjum : poradnik dyrektora i nauczyciela / Kamilla Przychodzień. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Adamantan, 2011

16. O metodzie projektów : z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia / Mirosław S. Szymański. - Warszawa : Żak, 2000

17. O metodzie projektów : z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia / Mirosław S. Szymański. - Wyd. 2. popr. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2010

18. O metodzie projektów / Tadeusz W. Nowacki. - Wyd. 2. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Pracownia Edukacji Zawodowej, 1999

19. Projekt jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej. Propozycje rozwiązań metodycznych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Soszyńskiego. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002

20. Projekt edukacyjny - projekt artystyczny / Wiesław Karolak. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2004

21. Projekt edukacyjny / pod red. Wiesława Karolaka, Moniki Goetzendorf-Grabowskiej. - Łódź : Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA, 2000

22. Projekt edukacyjny jako narzędzie działania lokalnego : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Soszyńskiego. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003

23. Ścieżka ekologiczna w gimnazjum realizowana metodą projektu : propozycje metodyczne / Marianna Chełmicka, Elżbieta Dobrowolska. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2002

24. Technika : przewodnik po metodzie projektów dla uczniów gimnazjum dostosowany do programu nauczania techniki w gimanzjum, "Dwa łyki techniki", który jest dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej / Zdzisław K. Dembek. - Toruń : Temat, 2000

25. Uczenie metodą projektów / pod red. Bogusławy Doroty Gołębniak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002 (omówienie publikacji W: Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 2, s. [41])

26. Uczenie metodą projektów / pod red. Bogusławy Doroty Gołębniak. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002


WYDAWNICTWA CIĄGŁĘ

1. 10 kroków ku ekologii / Aleksandra Lament // Biologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 32-38

2. "Czym skorupka za młodu nasiąknie... czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas" : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej, klasy I-III / Krystyna Popko-Tomasiewicz, Mariola Stefanik // Aura. - 2003, nr 6, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 10, s. 5-8

3. "Czym skorupka za młodu nasiąknie... czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas" : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej, klasy I-III [2] / Krystyna Popko-Tomasiewicz, Mariola Stefanik // Aura. - 2003, nr 7, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 11, s. 1-2

4. "Die Liebe geht durch den Magen" czyli przez żołądek do serca - projekt Butterplätzchen / Jolanta Wilga // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 1, s. 103-111

5. "Grosik do grosika ...zieleń do zieleni" : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej, klasy I-III / Barbara Kartuszyńska, Danuta Kitowska, Grzegorz Koźmiński // Aura. - 2003, nr 6, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 10, s. 3-4

6. "I like Chopin" - scenariusz projektu edukacyjnego / Władysława Kruczoń, Marzena Wróblewska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 4, s. 31-50

7. "Ilustrowany przewodnik po Oświeceniu" - propozycja gimnazjalnego projektu historycznego / Katarzyna Moskiewicz // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 6, s. 58-61

8. "Konsumpcja z NIE-OGRANICZONĄ odpowiedzialnością" : projekt edukacji ekologicznej dla uczniów gimnazjum / Grażyna Jaromi-Wolniakowska, Krzysztof Kochan // Aura. - 2007, nr 4, dod. Dodatek ekologiczny dla szkół, s. 6-9

9. "Lepszy człowiek - lepszy świat" - czyli zacznij od siebie : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły ponadgimnazjalnej / Barbara Szewczyk // Aura. - 2004, nr 2, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 113, s. 7-8

10. "Lepszy człowiek - lepszy świat" - czyli zacznij od siebie : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły ponadgimnazjalnej [2] / Barbara Szewczyk // Aura. - 2004, nr 3, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 114, s. 5

11. "Mam w przyrodzie przyjaciela" - przygotowania do uroczystości Dnia Ziemi : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola / Renata Bogdan, Halina Oleszkowicz //Aura. - 2003, nr 5, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 9, s. 7-8

12. "Mam w przyrodzie przyjaciela" - przygotowania do uroczystości Dnia Ziemi : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola [2] / Renata Bogdan, Halina Oleszkowicz //Aura. - 2003, nr 6, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 10, s. 1-3

13. "Młodzież w budowie mostów między kulturami" - projekt edukacji międzykulturowej w gimnazjum : implikacje pedagogiczne / Barbara Dobrowolska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, Wkładka Metodyczna, s. IV-VIII

14. "Mój projekt edukacyjny zajęć wychowania fizycznego dostosowany do nowej podstawy programowej" / Agnieszka Zambroń-Wojtak // Lider. - 2009, nr 3, s. 25-27

15. "Pisanina i gramatyka młodego przyrodnika" : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej, klasy IV-VI / Małgorzata Bolechowska-Prześniak // Aura. - 2003, nr 9, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 108, s. 5-6

16. "Polska" młodość Fryderyka Chopina - projekt edukacyjny / Krystyna Merska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2011, nr 2, s. 32-47

17. "Robinsonada" - projekt edukacyjny / Elżbieta Rzepecka-Roszak // Język Polski w Szkole 4-6. - 2006/2007, nr 4, s. 63-73

18. "Segregując odpady chronisz przyrodę" : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej, klasy IV-VI / Wanda Parysz i in. // Aura. - 2003, nr 7, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 11, s. 7-8

19. "Segregując odpady chronisz przyrodę" : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej, klasy IV-VI [2] / Wanda Parysz i in. // Aura. - 2003, nr 8, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 12, s. 1-4

20. "W pustyni i w puszczy" to książka o... : (propozycja metodyczna) / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole 4-6. - 2006/2007, nr 3, s. 66-79

21. "Z ekologią za pan brat" : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej, klasy IV-VI / Maria Koszyk, Stanisława Zięba // Aura. - 2003, nr 8, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 12, s. 5-8

22. „Jest jedna Europa, a niej My" : projekt zajęć pozalekcyjnych dla szkoły podstawowej / Ałła Bojarczyk, Anna Chrostowska, Ewa Zalewska // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 6, s. 12-13

23. „Lubię zwierzęta" : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej, klasy I-III / Irena Ziółkowska // Aura. - 2003, nr 7, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 11, s. 6

24. „Pan Tadeusz" lekturą każdego Polaka // Joanna Terlikowska i in. // Doradca. - 2002, nr 30, s. 16-17

25. „Pomóż środowisku - oszczędzaj energię" : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły ponadgimnazjalnej / Marzena Baranowska // Aura. - 2003, nr 4, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 8, s. 3-5

26. „Teczki" / Halina Dąbrowska // Fizyka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 27

27. „Trójka wędruje po Europie" : projekt edukacyjny dla klasy VI / Grażyna Paulus, Wanda Szymańska-Kodranc, Radosław Sobkowiak // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 12, s. 6-7

28. 10 lat programu European Language Label w Polsce / Anna Grabowska, Małgorzata Janaszek // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 57-64

29. Aktywność fizyczna naszym zdrowiem - Propozycja projektu edukacyjnego / Ilona Żeber-Dzikowska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 2, s. 80-85

30. Aktywny uczeń dziś - aktywny obywatel jutro / Wojciech Dutka // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 18-20

31. Alfabet literacki : projekt edukacyjny dla uczniów szkoły podstawowej / Urszula Ferdynus // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 11-12

32. Archeologia z wysoka / Violetta Julkowska, Włodzimierz Rączkowski // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 4, s. 32-43

33. Asteriks i Obeliks - pra-Europejczycy : scenariusz zajęć / Anna Buchner // Polonistyka. - 2011, nr 8, s. 62-65

34. Atrakcyjność projektów w nauczaniu języków obcych / Elżbieta Kazimierska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 151-152

35. Atrakcyjność turystyczna powiatu wschowskiego : metoda projektu środowiskiem do aktywnej, samodzielnej pracy uczniów / Roman Rokicki, Bartłomiej Kopaczyński // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s. 20-22

36. Austria coraz bardziej nam bliska : zajęcia przygotowane i przeprowadzone metodą projektu / Agnieszka Czarnota // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 99-102

37. Autonomia : metoda projektu. Cz. 4 / Elżbieta Koralewska // The Teacher. - 2007, nr 10, s. 20-24

38. Baśnie jako wstęp do epiki : projekt edukacyjny / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole 4-6. - 2007/2008, nr 1, s. 51-75

39. Belgia i Holandia - tradycja i współczesność / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 4, s. 35-40

40. Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole - metoda projektu / Edyta Cudzik, Jolanta Wysocka // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 74-87

41. Bezpieczny projekt / Jolanta Fudala, Krzysztof Żach // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2004, nr 3, s. 25-29

42. Biblioteka - szkolne centrum projektów kulturalnych / Andrzej Szewczyk // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 1, s. 6-9

43. Biologiczna rola pierwiastków na tle układu okresowego : opis projektu zrealizowanego przez uczniów klas pierwszych [liceum] na lekcjach  chemii i informatyki / Małgorzata Chmurska // Komputer w Szkole. - 2000, nr 1, s. 42-44

44. Biwak na każdą kieszeń / Urszula Kaprusiak // Matematyka w Szkole. - 2002, nr 17, s. 7-9

45. Bornholm - turystyczne serce południowego Bałtyku : projekt edukacyjny zrealizowany w VI LO w Chełmie / Teresa Borowska // Geografia w Szkole. - 2006, nr 6, s. 24-28

46. Być jak Demostenes / Agata Borek // Polonistyka. - 2009, nr 8, s. 29-34

47. Choroby cywilizacyjne i społeczne 21 wieku / Dorota Serwik-Porowska, Renata Waczyńska-Wróblewska // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2005, z. 9, s. 44-46

48. Ciechanów - moja mała ojczyzna... : projekt edukacyjny / Monika Biedrzycka // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 3, s. 17-18

49. Czarodziejskie skrzypce Henryka Wieniawskiego - scenariusz audycji muzycznej dla przedszkola / Danuta Bazylewicz [et al.] // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2011, nr 3, s. 26-34

50. Czego nauczyła nas lektura "Tajemniczy ogród" / Iwona Kwiatkowska-Żak // Język Polski w Szkole 4-6. - 2006/2007, nr 2, s. 81-100

51. Czym jest metoda projektów? / Krystyna Wyszyńska // Życie Szkoły. - 2001, nr 9, s. 549-552

52. Czym jest projekt edukacyjny? / Arleta Biegańska // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 67-68

53. Damy, rycerze, zamki i ... / Lidia Kołodziejska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s. 42-43

54. Deser czy danie główne? : metoda projektu w edukacji / Joanna Wojdon // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 5, s. 5-12

55. Dlaczego warto pracować metodą projektu / Joanna Krawiec // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 97-99

56. Dokąd zawiezie nas lokomotywa : scenariusz zajęć dla klasy 2 / Anetta Boras // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 50-53

57. Doświadczenie dawności i współczesność w przestrzeni miasta / Beata Gromadzka // Polonistyka. - 2010, nr 8, s. 30-34

58. Droga książki : projekt edukacyjny / Agata Nowak, Barbara Korol-Adamczyk // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 2

59. Dzień Europejski w naszej szkole / Jagna Hałaczek // Edukacja Europejska w Szkole. - 2002, nr 2, s. 112-116

60. Dzień Języków Obcych w szkole jako okazja do pracy metodą projektu / Małgorzata Balcewicz // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 55-56

61. Edukacja - dialog - zarządzanie : projekt edukacji ekologicznej dla liceum ogólnokształcącego / Marek Ołubek, Maciej Perkowski // Aura. - 2004, nr 1, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 112, s. 8

62. Edukacja ekologiczna z programem Socrates Comenius w Szkole Podstawowej w Starochęcinach / Grażyna Barwinek // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 4, s. 95-97

63. Edukacja europejska w nauczaniu zintegrowanym : zajęcia dla klasy II i III realizowane metodą projektu / Małgorzata Keklak, Wiesława Zielińska // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 6, s. 8-9

64. Ekologiczny biznes uczy, bawi i wychowuje : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum / Agnieszka Janik, Maria Woźniak // Aura. - 2003, nr 11, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 110, s. 5-8

65. Ekorozwój szansą przetrwania cywilizacji człowieka : projekt edukacji ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych / Lena Tkaczyk // Aura. - 2003, nr 3, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 7, s. 6-8

66. Ekorozwój szansą przetrwania cywilizacji człowieka : projekt edukacji ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych [2] / Lena Tkaczyk // Aura. - 2003, nr 4, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 8, s. 1-2

67. Energia ze źródeł odnawialnych i odpady jako wyzwania XXI wieku : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły ponadgimnazjalnej / Adriana Barańska //Aura. - 2004, nr 2, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 113, s. 5-6

68. E-słownik poetów regionalnych - wirtualny projekt edukacyjny. Praca w środowisku on-line / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka. - 2011, nr 6, s. 12-17

69. Euro 2012 jako zadanie edukacyjne / Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 4, s. 24-27

70. Europejski Dzień Wiosny / Agnieszka Pocenty [et al.] // Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s. 44-53

71. Gazetka ścienna sposobem na zainteresowanie uczniów fizyką / Halina Dąbrowska // Fizyka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 30-32

72. Gimnazjalista w krainie czarów czyli Jak zachęcić nastolatka do nauki angielskiego / Agnieszka Boćwińska, Maria Rymaszewska // Języki Obce w Szkole. - 2009/2010, nr 6, s. 174-181

73. Gorce - obszar współistnienia człowieka i przyrody. Czy możemy zachować ustaloną równowagę? : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum / Ewa Strauchmann, Bożena Zabrzeńska-Szczygieł // Aura. - 2003, nr 1, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 5, s. 4-7

74. Hej góry, nasze góry : poznajemy Tatry jako region turystyczny, krajoznawczy i rekreacyjny / Robert Kowalski // Matematyka w Szkole. - 2001, nr 12, s. 30-31

75. Hip-hop / Alicja Dąbrowska-Kelniarz // Matematyka. - 2002, nr 1, dod. s. 13

76. Historia książki i praw autorskich : projekt uroczystości bibliotecznej / Teresa Kasza // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 2, s. 12-13

77. Historia muru berlińskiego na lekcji języka niemieckiego / Karolina Skoczylas, Regina Kaczmarek // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 2, s. 124-127

78. Innowacyjne metody pracy nauczyciela / Joanna Alina Jankowska, Alicja Zielkowska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. Nauczyciele z pasją - zobacz jak pracują inni. - 2003, nr 1-2, s. 69-74

79. Integracja języka polskiego z innymi przedmiotami nauczania : nauczanie metodą projektu / Aleksandra Bajorska-Przydatek // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 1, s. 65-70

80. Interdyscyplinarne nauczanie techniki i informatyki z zastosowaniem metody projektów / Andrzej Serdyński // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002, nr 2, s. 5-10

81. Jak działa reklama? : projekt edukacyjny / Irena Zalewska // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 2, s. 22-23

82. Jak można wykorzystać metodę projektów do realizacji treści społeczno-przyrodniczych w klasach 1-3 / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 4, s. 37-51

83. Jak przeżyć święta Bożego Narodzenia zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju : projekt edukacyjny / Stanisław Makara // Biologia w Szkole. - 2011, nr 6, s. 49-50

84. Jak przygotować uczniów do gimnazjalnych projektów edukacyjnych / Małgorzata Sandułow // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s. 52-55

85. Jak realizować projekty w szkole : o czym szumią cisy w Wierzchlesie : projekt dla klasy VI / Jolanta Metkowska // Biologia w Szkole. - 2000, nr 1, s. 46-49

86. Jak rozwijać kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" / Elżbieta Tołwińska-Królikowska // Meritum. - 2011, nr 3, s. 42-46

87. Jakie nadzieje możemy wiązać z metodą projektu? / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2008, nr 12, s. 8-9

88. Języki obce w gimnazjum - co osiągnęliśmy, ku czemu zmierzamy / Barbara Kalinowska // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 3, s. 59-63

89. Kalendarz jednego drzewa / Agnieszka Depta, Katarzyna Nachtlicht, Lucyna Bzowska // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s. 19-28

90. Karta informacyjna programu "Tańczyć każdy może" / Elżbieta Grzelak // Lider. - 2009, nr 3, s.28-30

91. Kinetyka inaczej. [Część 1] / Nina Tomaszewska // Komputer w Szkole. - 2000, nr 1, s. 29-34

92. Kinetyka inaczej. Część 2 / Nina Tomaszewska // Komputer w Szkole. - 2000, nr 2, s. 44-49

93. Kinetyka inaczej. Część 3 / Nina Tomaszewska // Komputer w Szkole. - 2000, nr 4, s. 7-11

94. Kinetyka inaczej. Część 4 / Nina Tomaszewska // Komputer w Szkole. - 2000, nr 5/6, s. 74-79

95. Konstruujemy wehikuł czasu / Anna Basińska // Życie Szkoły. - 2010, nr 2 s. 47-49

96. Krok za krokiem przez projekt : praktyczne wskazówki i przykłady projektów regionalnych / Katarzyna Czeczott-Łukasik // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 5, dod. s. [1-5]

97. Kroniki koźminieckie : projekt edukacyjny / Grażyna Siewieja, Elżbieta Wawrzyniak // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 6, s. 14-17

98. Książki, które łączą dzieci w Europie : projekt eTwinning w bibliotece szkolnej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 1, s. 14-16

99. Kształcenie metodą projektu / Edward C. Brewer // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 12, 14-17

100. Kształtowanie tożsamości uczniów szkoły średniej / Beata Prościak // Polonistyka. - 2010, nr 8, s. 19-23

101. Kto i po co wymyślił matematykę / Jerzy Janowicz // Matematyka w Szkole. - 2008, nr 45. s. 25-27

102. Którego operatora wybrać? / Joanna Barczewska // Matematyka w Szkole. - 2008, nr 45, s. 12-14

103. Kuchnia / Danuta Łuczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 36-38

104. Kultura ludowa regionu sieradzkiego : materiały z realizacji bloku humanistycznego metodą projektu / Ewa Galowicz, Urszula Łakomska // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 12, s. 8-9

105. Las jako dar natury : propozycja projektu ekologicznego / Małgorzata Jenorowska, Ewa Uznańska // Aura. - 2004, nr 10, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 121, s. 3-6

106. Lekcje historii metodą projektu / Izabella Tomczyk-Gąstoł // Nowe w Szkole. - 2004, nr 1, s. 12-13

107. Liczenie gwiazd w Kawęczynie / Arleta Biegańska // Fizyka w Szkole. - 2011, nr 2, s. 36-38

108. Listek figowy czyli Jak cię widzą, tak cię piszą : projekt zajęć wspierających myślenie twórcze, uzupełniających naukę języka polskiego, historii i WOK / Anna Tomczyk-Churska // Biblioteka. - 2009, nr 7/8, s. 17-24

109. Lubię baśń, ma smak... : propozycja projektu międzyprzedmiotowego dla uczniów klas 4 szkoły podstawowej / Bożena Wierczińska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 20-21

110. Lubię czytać / Ilona Zdunek // Nowe w Szkole. - 2004, nr 3, dod. s. I-II

111. Lublin moje miasto (historia, kultura, gospodarka i społeczeństwo) : propozycja projektu interdyscyplinarnego / Mariusz Ausz, Anna Ausz // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 5, s. 55-60

112. Ludolfinki 2011 / Artur Kril // Matematyka w Szkole. - 2011, nr 61, s. 30-34

113. Magia leśnych ostępów : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej, klasy IV-VI / Waltrut Melnarowicz // Aura. - 2003, nr 9, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 108, s. 7-8

114. Mali badacze - metoda projektu w edukacji elementarnej / Judy Harris Helm, Lilian G. Katz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 2, s. 54-56

115. Mały badacz czy uczeń w ławce? / Gracjana Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 14-17

116. Marszobieg : projekt edukacyjny: ekologia, historia i zdrowie / Maria Tumiłowicz // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 22

117. Matematyka w każdym projekcie / Marcin Braun // Matematyka w Szkole. - 2011, nr 59, s. 7-8

118. Media - Abecadło z Miłosza : synchroniczna praca nad projektem w środowisku online / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 3, s. 16-19

119. Metoda kreatywnego nauczania / Małgorzata Kilijanek // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 2003/2004, nr 2, s. 45-46

120. Metoda projektowa na lekcji języka niemieckiego / Hanna Babińska // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 3, s. 142-144

121. Metoda projektów : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Małgorzata Bzibziak // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 28

122. Metoda projektów a przedmioty zawodowe / Aleksandra Fidziańska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 6, s. 9-10

123. Metoda projektów a zachowania dzieci biernych / Krystyna Lubomirska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 4-9

124. Metoda projektów badawczych / Magdalena Milczewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 30-35

125. Metoda projektów i jej zastosowanie w nauczaniu początkowym / Barbara Klasińska // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7/8, s. 22-24

126. Metoda projektów na lekcji powtórzeniowej z historii / Grzegorz Adamczyk // Wiadomości Historyczne. - 2001, nr 4, s. 227-229

127. Metoda projektów w działaniach integracyjnych / Anna Ziętek // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 1, s. 28-31

128. Metoda projektów w edukacji / Jerzy Śmigielski // Edukacja Medialna. - 2001, nr 2, s. 46-49

129. Metoda projektów w edukacji europejskiej / Beata Ślipko // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 10, s. 13-14

130. Metoda projektów w edukacji geograficznej : ujawnianie możliwości poznawczych i wyzwalanie uczniowskich talentów / Joanna Angiel, Krystyna Szarzyńska // Geografia w Szkole. - 2006, nr 6, s. 12-16

131. Metoda projektów w gimnazjum / Stanisław Makara // Biologia w Szkole. - 2011, nr 6, s. 45-48

132. Metoda projektów w gimnazjum / Zdzisław Dembek // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001, nr 3, s. 12-15

133. Metoda projektów w laboratorium pomiarów elektronicznych / Adam Lorens // Doradca. - 1997, nr 3, s. 46-47

134. Metoda projektów w mojej pracy dydaktycznej / Irena Denicka // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4, s. 76-79

135. Metoda projektów w nauczaniu chemii / Anna Lorens // Doradca. - 2001, nr 23, s. 36-37

136. Metoda projektów w nauczaniu historii / Grażyna Okła // Wiadomości Historyczne. - 2000, nr 1, s. 38-44

137. Metoda projektów w nauczaniu przyrody / Agnieszka Wołoszyn-Korczyk // Nowa Szkoła. - 2001, nr 9, s. 44-46

138. Metoda projektów w opinii uczniów / Radosław Herudziński // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 30-31

139. Metoda projektów w pracy nauczyciela szkoły podstawowej / Barbara Przybyło // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 68-73

140. Metoda projektów w procesie nauczania zagadnień ekologicznych / Alina Jaworska-Matylla // Chemia w Szkole. - 1997, nr 3, s. 188-189

141. Metoda projektów w przedszkolu / Małgorzata Sieńczewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 1, s. 14-19

142. Metoda projektów w realizacji Dni Europejskich / Ewa Klefas // Nowe w Szkole. - 2003, nr 5, dod. s. I-II

143. Metoda projektów w szkole o profilu technicznym sposobem na zainteresowanie literaturą / Joanna Kucharzyk // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 5, s. 139-141

144. Metoda projektów w zintegrowanym nauczaniu fizyki / Małgorzata Klisowska // Fizyka w Szkole. - 2000, nr 1, s. 33-37

145. Metoda projektu / Anna Maliszewska // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 3, s. 4

146. Metoda projektu / Halina Błażejewska // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 13

147. Metoda projektu / Małgorzata Mikołajczyk // Matematyka. - 2002, nr 1, dod. s. 9-10

148. Metoda projektu / Renata Wesołowska, Hanna Pawliczak // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 9, s. 18

149. Metoda projektu. Cz. 1 // Matematyka w Szkole. - 2002, nr 17, s. 4-6

150. Metoda projektu. Cz. 2 // Matematyka w Szkole. - 2002, nr 17, s. 16-17

151. Metoda projektu edukacyjnego na lekcjach wiedzy o społeczeństwie : od wolności wyboru do nakazu jej stosowania / Mariusz Menz // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 5, s. 13-19

152. Metoda projektu jako jedna z technik nauczania i sposób realizacji ścieżek edukacyjnych / Małgorzata Szewczykiewicz // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 6, s. 163-168

153. Metoda projektu jako przykład pracy z trudnym tematem na lekcji języka obcego / Agata Borek // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 39-40

154. Metoda projektu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Aleksandra Chomiuk // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 1, s. 21-28

155. Metoda projektu na lekcji otwartej / Ewa Kiryła // Nowe w Szkole. - 2003, nr 5, s. 12-13

156. Metoda projektu na matematyce / Marta Borowicka // Matematyka. - 2000, nr 1, s. 39

157. Metoda projektu w aktywizowaniu uczniów / Ewa Ranoszek // Biologia w Szkole. - 2000, nr 4, s. 200-202

158. Metoda projektu w edukacji interkulturowej przyszłych nauczycieli języka francuskiego / Elżbieta Jastrzębska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 68-74

159. Metoda projektu w edukacji regionalnej / Grażyna Barwinek // Geografia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 41-45

160. Metoda projektu w edukacji regionalnej / Jadwiga S. Zieleniewska // Nowe w Szkole. - 2002, nr 9, s. 14-16

161. Metoda projektu w nauce języków obcych / Katarzyna Kaczorowska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 12-15

162. Metoda projektu w nauczaniu języka polskiego / Krystyna Krawczuk // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 3, s. 44-49

163. Metoda projektu w nauczaniu zintegrowanym / Lucyna Uznańska-Skrzypczak // Życie Szkoły. - 2006, nr 3, s. 24-27

164. Metoda projektu w realizacji ścieżek edukacyjnych na technice i informatyce. Część I / Grażyna Jaźwińska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 1, s. 17-20

165. Metoda projektu w realizacji ścieżek edukacyjnych na technice i informatyce. Część II / Grażyna Jaźwińska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 2, s. 31-33

166. Metoda projektu w realizacji zadań edukacji ekologicznej / Anna Florek, Joanna Wyrwas // Aura. - 2004, nr 3, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 119, s. 1-2

167. Metoda WebQuest jako rodzaj projektu edukacyjnego / Danuta Konieczka-Śliwińska // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 5, s. 20-24

168. Metody nauczania historii a multimedia : możliwości zastosowania komputera w metodzie projektów - teoria i praktyka / Anna Ausz, Mariusz Ausz // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 3, s. 21-29

169. Metody wspierania aktywności edukacyjnej / Janina Uszyńska-Jarmoc // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 9, s. 3-11

170. Miejsca bliskie i niezwykłe : przewodnik rowerowy do rezerwatu przyrody : projekt edukacji ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych / Liliana Kostecka, Dariusz Kostecki // Aura. - 2003, nr 2, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 6, s. 8

171. Miejsca bliskie i niezwykłe : przewodnik rowerowy do rezerwatu przyrody : projekt edukacji ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych [2] / Liliana Kostecka, Dariusz Kostecki // Aura. - 2003, nr 3, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 7, s. 1-3

172. Między biblioteką szkolną, publiczną i pedagogiczną : projekt edukacyjny / Anna Dorota Zdunek // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 4, s. 22-23

173. Międzynarodowy Dzień Tolerancji / Anna Maszkiewicz // Doradca. - 2005, nr 45, s. 17-19

174. Mity greckie : scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektów dla klas 1 szkoły ponadgimnazjalnej / Maria Leśniak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 15-17

175. Młodzi w kulturze Kielc - wychowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta metodą projektu / Małgorzata Miazga // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s. 91-97

176. Moda na czytanie / Jolanta Niwińska.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 4, s. 12-13

177. Moja nisza ekologiczna - czy człowiek może żyć w harmonii z przyrodą? : projekt edukacji ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych / Alina Nowakowska // Aura. - 2003, nr 4, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 8, s. 5-8

178. Moja szkoła stoi przy ulicy : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły ponadgimnazjalnej / Dorota Weselak-Kwiecień // Aura. - 2004, nr 4, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 115, s. 6-8

179. Moje miasto w XX wieku czyli Projekt w szkole / Renata Sowada // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 12, s. 13

180. Moje miejsce na Ziemi : architektura i przyroda regionu Podlasia. Materiały z realizacji ścieżek przedmiotowych metodą projektu / oprac. Ewa Łapińska, Danuta Roszkowska, Agnieszka Zdrodowska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 12, s. 16

181. Moje szkolne konkursy plastyczne / Jadwiga Czech // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 34-35, 38-41

182. Mordy w legendzie - bawimy się w teatr / Małgorzata Pasterska // Doradca. - 2003, nr 36, s. 23-24

183. Możliwość realizacji edukacji prozdrowotnej w ramach zajęć języka angielskiego / Maciej Janusz Wielobób // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 4, s. 51-55

184. Mój pierwszy film... : opis projektu edukacyjnego / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 2, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 1, s. 19-20

185. Mój projekt edukacyjny zajęć wychowania fizycznego dostosowany do nowej podstawy programowej / Anetta Adamczuk // Lider. - 2009, nr 3, s. 4-7

186. Mój projekt edukacyjny zajęć wychowania fizycznego dostosowany do nowej podstawy programowej dla 2 etapu edukacyjnego : klasy 4-6 / Ewa Małucka // Lider. - 2009, nr 3, s. 17-22

187. Na czym polega metoda projektów i jak ją można zastosować na lekcjach języka obcego? / Dorota Sokołek // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 94-96

188. Na Jarmarku Bożonarodzeniowym czyli Edukacja metodą projektu / Agata Borek, Joanna Kulisz // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 41-42

189. Na piastowskim dworze / Agnieszka Miernik // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 3, s. 66-73

190. Najbliższe środowisko w oczach jego mieszkańców : projekt edukacji ekologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych / Anna Kucybała, Urszula Majewska // Aura. - 2003, nr 3, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 7, s. 3-6

191. Naturalnie tak czyli O tym, że warto żyć zgodnie z naturą / Jolanta Szeląg // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2005, z. 3/4, s. 79-89

192. Nauczać metodą projektów / Małgorzata Jóźwiak, Zbigniew Kowalski, Renata Nawierska // Nowe w Szkole. - 2002, nr 7-8, s. 29-34

193. Nauczanie elementów historii chemii metodami aktywizującymi / Katarzyna Dobrosz-Teperek, Beata Dasiewicz // Chemia w Szkole. - 2006, nr 6, s. 32-36

194. Nauczanie metodą projektu : stan środowiska naturalnego rodzinnej miejscowości i okolic jako integracja języka polskiego i biologii w pierwszej klasie gimnazjum w oparciu o program i podręcznik „Czytam świat" / Aleksandra Bajorska-Przydatek // Język Polski w Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4, s. 80-88

195. Nazwa dla mojej grupy // Nauczycielka Przedszkola. - 2009, nr 39, s. 8-9

196. Niemcy - nasi sąsiedzi w Unii Europejskiej : (program realizacji ścieżki edukacji europejskiej) / Dorota Kowalik // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 4, s. 12-13

197. Niemiecki z Chopinem / Anna Wojciechowicz-Susfał // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 135-139

198. Nippon - Kraj Kwitnącej Wiśni : projekt o Japonii / Małgorzata Chmielewska, Lucyna Lenart // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 3, s. 18-19

199. O metodzie projektów / Danuta Chwastek // Forum Humanistów. - 2000, nr 4, s. 44-46

200. O metodzie projektów / Mirosław S. Szymański // Ruch Pedagogiczny. - 2002, nr 5-6, s. 92-95

201. O metodzie projektów. Z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia / Mirosław S. Szymański // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2001, nr 3-4, s. 212-217

202. O mnie, o tobie, o nas : projekt edukacyjny / Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 18-19

203. O teorii projektów praktycznie / Iwona Wal // Nowe w Szkole. - 2004, nr 1, s. 18-21

204. Od czego zależy nasze zdrowie? / Urszula Grygier // Biologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 49-52

205. Od glinianej tabliczki do komputera : projekt edukacyjny z zakresu ścieżki czytelniczo - medialnej w szkole podstawowej / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 12-13

206. Od wahadła do kwadratu / Marcin Braun // Matematyka w Szkole. - 2005, nr 16, s. 22-23

207. Oskarżony polimer : scenariusz lekcji / Ewa Stronka-Lewkowska.// Chemia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 39-41

208. Osobliwości przyrody wysp południowego Bałtyku : projekt edukacyjny "Bornholm 2006" / Edyta Jóźwiakowska // Geografia w Szkole. - 2006, nr 5, s. 26-38

209. Park podworski - świadectwem historii : projekt edukacji ekologicznej (środowiskowej) dla gimnazjum / Stanisław Makara // Aura. - 2004, nr 1, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 112, s. 5-6

210. Parkietaże i desenie / Marzenna Grochowalska // Matematyka w Szkole. - 2008, nr 45, s. 19-22

211. Patriotyzm jutra jako incjatywa edukacyjna / Bogdan Urbanek // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 1/2, s. 173-187

212. Perspektywa Partenonu / Iwona Golecka // Matematyka w Szkole. - 2005, nr 16, s. 16-18

213. Piękno Ziemi Grodziskiej : projekt edukacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Miastowska // Aura. - 2004, nr 7, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 118, s. 8-9

214. Podążamy szlakiem średniowiecznych zamków, legend i rycerzy... : (projekt edukacyjny dla gimnazjum) / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 3, s. 87-97

215. Podróż bez biletu : scenariusz spotkania szkolnego w ramach edukacji europejskiej / Wiesława Radosz, Agnieszka Kurzak, Izabela Konieczna // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 1, s. 7-9

216. Podróżujemy do równika ku biegunom poznając bogactwo biosfery : scenariusz lekcji z wykorzystaniem metody projektu / Wiesława Pajor // Aura. - 2004, nr 8, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 119, s. 3-4

217. Podstawa programowa matematyki / oprac. Zbigniew Marciniak // Matematyka. - 2006, nr 5, s. 17-19

218. Podziękuje nam za to las / Halina Maciaszek, Barbara Przybylska // Biologia w Szkole. - 2006, nr 6, s. 39-52

219. Pokój nastolatka : metoda projektów na lekcjach matematyki / Jolanta Owoc // Matematyka w Szkole. - 2007, nr 40, s. 37

220. Polimery wokół nas : (projekt) / Alicja Wołosińska // Chemia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 26-37

221. Polscy laureaci Literackiej Nagrody Nobla : projekt edukacyjny / Irena Zalewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 11, s. 36-39

222. Pomóżmy ptakom przetrwać zimę : realizacja ścieżki ekologicznej metodą projektu / Stanisław Makara // Biologia w Szkole. - 2003, nr 2, s. 115-117

223. Popraw ocenę - naprawdę warto! / Alicja Dziedzic-Januszewska // Matematyka w Szkole. - 2005, nr 19, s. 30-31

224. Pory roku / Mariola Jąder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 39-42

225. Potencjał projektu / Anna Wileczek // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 4, s. 73-79

226. Potrawy kuchni śląskiej / Irena Bączkowicz // Matematyka w Szkole. - 2004, nr 23, s. 28

227. Powietrze / Krystyna Raczkowska-Tomczak // Fizyka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 17-19

228. Powroty Odysów / Izabela Skrzyńska // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 5, s. 56-58

229. Poznajemy kraje Unii Europejskiej : metoda projektu w kształceniu zintegrowanym / Mariola Witkowska // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 1, s. 6-7

230. Poznajemy piękno polskich krajobrazów : szkolne czasopismo geograficzne jako przykład projektu edukacyjnego / Maria Fosiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 12, s. 8-9

231. Poznajemy strusie (metodą projektów) / Monika Wawer // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 5, s. 29-34

232. Poznajemy Tatry / Robert Kowalski // Matematyka. - 2002, nr 1, s. 16

233. Poznanie środowisk przyrodniczych - las i łąka : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola / Urszula Kamińska, Dorota Nowicka // Aura. - 2003, nr 5, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 9, s. 4-6

234. Praca metodą projektów - projekty eTwinning / Gracjana Więckowska // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 46-54

235. Praca metodą projektów na lekcjach matematyki w szkole podstawowej w Karsinie : z pamiętnika nauczycielki / Aleksandra Ossowska // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 18

236. Praca projektowa jako otwarta forma uczenia się i nauczania języków obcych / Beata Karpeta-Peć // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 22-28

237. Pro fide et patria : zbiory regionalne naszego regionu / Ewa Kawończyk // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 3, s. 19-22

238. Procenty metodą projektów / Katarzyna Piwecka-Witt // Matematyka w Szkole. - 2001, nr 12, s. 32

239. Profesjonalnie i skutecznie - od pomysłu do sukcesu strategią projektów / Maria Stachowicz-Polak // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 3, s. 33-41

240. Program działań młodzieżowych A-21 na seRIO+10 : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum / Iwona Tarnawa-Januszek, Piotr Andrzej Januszek // Aura. - 2003, nr 2, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 6, s. 5-8

241. Projekt - metodą aktywizującą i integrującą / Tamara Strzemecka // Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 22-25

242. Projekt - recepta na skuteczne uczenie się / Grażyna Czetwertyńska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 47-54

243. Projekt - sposób na motywowanie uczniów / Danuta Koper // Doradca. - 2001, nr 23, s. 46-49

244. Projekt "Antygona" - jak wyjść poza konwencję i uczyć podmiotowo / Andrzej Łopata // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 2, s. 20-42

245. Projekt "Landscapes" czyli Krajobrazy nowoczesnej edukacji / Sławomir Kozłowski // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2011, nr 3, s. 65-67

246. Projekt "Pomagamy Azji" / Beata Tłuczek // Życie Szkoły. - 2005, nr 8, s. 36-38

247. Projekt „Bociany i boćki" / Justyna Nizgorska // Aura. - 2004, nr 7, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 118, s. 10

248. Projekt „Ekokalendarz" / Justyna Nizgorska // Aura. - 2004, nr 6, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 117, s. 8

249. Projekt „Europejskie powiązania mojego miasta" / Gabriela Wilkosz, Alina Goźdź // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. Świat przyrody i nauki. - 2003, nr 3-4, s. 107-109

250. Projekt dydaktyczny w „płaszczu eksperta" w zastosowaniu do nauczania zintegrowanego / Anna Bargielska // Drama. - 1999, nr 32, s. 9-15

251. Projekt edukacyjny - Kielce moje miasto : szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu „Kielce - moje miasto" w klasie III / Alina Hajdorowicz // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 2003/2004, nr 2, s. 47-55

252. Projekt edukacyjny - nowe wyzwanie dla dyrektora gimnazjum / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 11, s. 27-40

253. Projekt edukacyjny - przyjemność nauczania czy obowiązek? / Grażyna Barwinek, Elżbieta Buchcic // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 1, s. 66-70

254. Projekt edukacyjny "Bornholm 2006" w gimnazjum w Strzegomiu / Anna Figura // Geografia w Szkole. - 2006, nr 6, s. 32-38

255. Projekt edukacyjny "Niemiecki zawodowo" / Ilona Lemańska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 3, s. 116-120

256. Projekt edukacyjny "Ochrona wód" / Maria Paduszyńska // Przyroda Polska. - 2005, nr 6, dod. "Biuletyn EKO-edukacyjny", s. 14-15

257. Projekt edukacyjny "Urbanizacja i industrializacja - dobro czy zło konieczne?" / Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 3, s. 53-66

258. Projekt edukacyjny : dzień europejski w szkole / Grażyna Klemba // Edukacja Europejska w Szkole. - 2002, nr 2, s. 117-121

259. Projekt edukacyjny „Chcemy być wolni od nałogów" / Jolanta Hoduń // Doradca. - 2004, nr 39, s. 34-36

260. Projekt edukacyjny „Mądry i silny nie pali" / Mirosława Chmura, Justyna Stankiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 10-11, dod. s. VII-VIII

261. Projekt edukacyjny „moja miejscowość" / Aneta Watemborska // Aura. - 2004, nr 9, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 120, s. 10

262. Projekt edukacyjny „Moje miasto, mój region - moja mała ojczyzna w Polsce i w Europie" / Hanna  Ciesielska // Edukacja Europejska w Szkole. - 2001, nr 4, s. 248-249

263. Projekt edukacyjny „Woda to też środowisko życia" / Barbara Parka // Biologia w Szkole. - 1999, nr 4, s. 255-257

264. Projekt edukacyjny a rozwój ucznia / Mirosław Wołojewicz // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, s. 44-48

265. Projekt edukacyjny Chopinalia 2010 / Ewa Adamczyk // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 5, s. 31-45

266. Projekt edukacyjny integracją działań na rzecz środowiska lokalnego / Małgorzata Jagodzińska, Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 3, s. 67-73

267. Projekt edukacyjny jako koń trojański / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2011, nr 4, s. 5-11

268. Projekt edukacyjny programu wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno-sportowym, sportowym i tanecznym / Joanna Król-Borecka // Lider. - 2009, nr 3, s. 23-25

269. Projekt edukacyjny przeznaczony dla uczennic Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu / Ewa Głogowska-Nowak // Lider. - 2009, nr 3, s. 13-16

270. Projekt edukacyjny szansą na sukces dziecka / Krystyna Chałas // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 19-23

271. Projekt edukacyjny w Liceum na Miłej 7 w Warszawie / Wiesława Młynarczyk, Jacek Modrzejewski // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 6, s. 37-45

272. Projekt edukacyjny według nowego rozporządzenia / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 26

273. Projekt edukacyjny wychowania fizycznego dla chłopców gimnazjum w Kamieńcu Wrocławskim / Katarzyna Jezierska // Lider. - 2009, nr 3, s. 8-12

274. Projekt edukacyjny ze studenckiej perspektywy / Anna Łojek, Beata Szymkiewicz // Edukacja Dorosłych. - 2005, nr 4, s. 113-117

275. Projekt europejski - praca metodą projektów w szkole technicznej / Bernadetta Łozińska-Zięborek // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 2, s. 178-183

276. Projekt interdyscyplinarny jako skuteczna metoda kształcenia uczniów / Maria Małecka, Andrzej Burewicz // Chemia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 12-16

277. Projekt jako forma komunikacji i mediacji dydaktycznej = Project as a form of didactic communication and mediation / Katarzyna Potyrała // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 3, s. 5-12

278. Projekt jako jedna z otwartych form nauczania języka obcego / Anna Malinowski // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 113-116

279. Projekt jako metoda aktywizująca / Dorota Grabowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 5-9

280. Projekt jako metoda korygowania zaburzeń. Cz. 2 / Aleksandra Karasowska, Alina Szulirz // Remedium. - 2008, nr 11, s. 12

281. Projekt jako metoda nauczania / Ewa Śliwa // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 5, s. 26-27

282. Projekt jako metoda nauczania na lekcjach poświęconych twórczości Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina / Dorota Gał // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 2, s. 13-18

283. Projekt jako podsumowanie nauczania przyrody / Bożena Sozańska // Biologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 30-31

284. Projekt na lekcjach języków obcych. Dydaktyczny i wychowawczy aspekt metody / Mariola Madzia // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 5, s. 49-51

285. Projekt oceniany przez Internet / Klemens Stróżyński // Polonistyka. - 2005, nr 2, s. 47-51

286. Projekt przedsięwzięcia ekologicznego : tydzień ekologiczny / Dorota Motyka // Aura. - 2004, nr 6, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 117, s. 9

287. Projekt uczniowski dla gimnazjum "Stan środowiska życia człowieka w naszym regionie" / Elżbieta Jakoniuk, Joanna Karpowicz, Małgorzata Klimowicz // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 1, s. 53-57

288. Projekt w nauczaniu języków obcych / Marzanna Pipan-Guzikowska // Nowa Szkoła. - 2002, nr 9, s. 31-35

289. Projekt w praktyce szkolnej : podsumowanie akcji Sprzątanie świata - Polska 2000 w Szkole Podstawowej Nr 6 w Siedlcach / Zofia Bareja, Ewa Pawluczuk, Oleg Pawluczuk // Doradca. - 2001, nr 23, s. 4-6

290. Projekt: Dzień Książki // Nauczycielka Przedszkola. - 2009, nr 35, s. 8-9

291. Projekt: Międzynarodowe Święto Pracy // Nauczycielka Przedszkola. - 2009, nr 36, s. 20-21

292. Projekt: W zdrowym ciele zdrowy duch : (klasa V) / Elżbieta Kozłowska // Inspiracje Polonistyczne. - 2001, nr 21, s. 17-19

293. Projekty edukacyjne formą kształcenia postaw / Lesław Nowak // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 2-3, s. 77-82

294. Projekty edukacyjne na zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 1-5

295. Projekty edukacyjne w Polsce i Wielkiej Brytanii : nauczanie geografii metodą projektów : propozycja lekcji w gimnazjum / Aleksandra Zaparucha // Geografia w Szkole. - 2006, nr 6, s. 17-23

296. Projekty uczniowskie : literatura popularnonaukowa na lekcjach fizyki / Bożena Kotecka // Fizyka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 28

297. Projekty uczniowskie jako jedna z form realizacji edukacji prozdrowotnej / Elżbieta Goźlińska // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2000, zeszyt 1, s. 7-16

298. Projekty w pracy biblioteki i szkoły / Katarzyna Olzacka // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 9, s. 20-21

299. Projekty z Antwerpii / Jacek Lech // Matematyka w Szkole. - 2011, nr 59, s. 17-23

300. Propozycja projektu uczniowskiego dla gimnazjum / Elżbieta Jakoniuk, Joanna Karpowicz, Małgorzata Klimowicz // Aura. - 2006, nr 1, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 136, s. 10-11

301. Przeżyjmy to razem z projektem "Das Bild der Anderen" i programem "Młodzież" / Ewa Szmidt-Sabat // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 152-154

302. Przygotowanie „Encyklopedii szkoły" jako przykład pracy z uczniami metodą projektu / Bożena Sowińska // Edukacja Medialna. - 2002, nr 3, s. 37-39

303. Przygotowanie uczniów do uzyskania karty motorowerowej metodą projektów / Jolanta Wójcikiewicz // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 6, s. 6-7

304. Przyroda nie obroni się sama : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły ponadgimnazjalnej (zawodowej typu rolniczego) / Małgorzata Bresler // Aura. - 2004, nr 3, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 114, s. 6-8

305. Przyroda potrzebuje przyjaciela : projekt edukacji ekologicznej dla przedszkola / Małgorzata Rusin, Urszula Szulc // Aura. - 2003, nr 5, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 9, s. 1-3

306. Ptasie radio : projekt działania lokalnego dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej / Alina Wiśniewska, M. Prarat-Szymańska // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s. 13-14

307. Radio to cudowny wynalazek : scenariusz do projektu działania lokalnego pt. „Ptasie radio" / Alina Wiśniewska // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s. 14-15

308. Ratujmy kasztanowce : metoda projektu / Barbara Wieczorek // Życie Szkoły. - 2006, nr 5, s. 36-39

309. Realizacja edukacji regionalnej metodą projektów uczniowskich / Anna Zellma // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 2/3, s. 5-9

310. Realizacja pracy dyplomowej metodą projektów / Bożena Mroczek // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 1, s. 32-33

311. Realizacja ścieżek edukacyjnych na trzecim etapie kształcenia metodą projektów / Teresa Dymowska, Grażyna Dudka // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2004, nr 1, s. 60-70 Projekt "Jestem człowiekiem, mieszkańcem Lubelszczyzny, obywatelem Polski, Europejczykiem"

312. Realizacja ścieżek metodą projektów / Joanna Chmielniak // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 45-48

313. Rodzinny festyn edukacyjny : projekt edukacyjny / Maria Tumiłowicz // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 23

314. Rozwijanie kompetencji samokształceniowych metodą projektów w edukacji wczesnoszkolnej / Gabriela Kryk.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 32-35

315. Sanki, saneczki... / Hanna Łęgowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 1, s. 25-28

316. Scenariusz dnia aktywności - wycieczka w klasie III / Elżbieta Szefler, Jerzy Szefler // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 2, s. 49-59

317. Scenariusze dla szkół ponadgimnazjalnych / Aneta Smolec // Aura 2004, nr 9, dod. „Edukacja ekologiczna podczas lekcji wychowawczych. Scenariusze nagrodzone w konkursie dla nauczycieli", s. 87-88
Tematy lekcji: Problemy ekologiczne państw europejskich i nie tylko - opis projektu, jego realizacja, prezentacja i ocena uczestników.

318. Sekrety naszego domu // Nauczycielka Przedszkola. - 2009, nr 40, s. 22-24

319. Sekrety naszego domu // Nauczycielka Przedszkola. - 2009, nr 41, s. 21-26

320. Sekrety naszego domu // Nauczycielka Przedszkola. - 2009, nr 42, s. 20-22

321. Seria brył. Pomysł na projekt / Agnieszka Ciesielska // Matematyka w Szkole. - 2002, nr 17, s. 12-13

322. Siedleckie MIŁOSZowanie w Ekonomiku / Barbara Adamiak // Dydaktyczne Puzzle. - 2011, nr 7, s. 28-33

323. Skąd nasz ród... / Barbara Pyka, Agnieszka Pocenty // Życie Szkoły. - 2009, nr 5, s. 17-30

324. Spacerkiem po okolicy : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum / Aleksandra Lament // Aura. - 2003, nr 12, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 111, s. 5-8

325. Sposoby liczenia dawniej i dziś / Małgorzata Bieńkowska // Matematyka. - 2002, nr 1, dod. s. 14

326. Sposób na projekt / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 4, s. 64-83

327. Spotkanie bogów i bohaterów greckich na Olimpie : zajęcia dla klasy V / Joanna Aszkowska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 1, s. 7-8

328. Stan czystości rzeki Prosny : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum / Dariusz Lis // Aura. - 2003, nr 1, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 5, s. 7-8

329. Stara, dobra metoda projektów / Barbara Klasińska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 8-11

330. Stąd nasz ród... : projekt realizowany w klasach I gimnazjalnych w ramach ścieżki regionalnej i prorodzinnej / Krystyna Kaniewska // Doradca. - 2004, nr 42, s. 22-23

331. Strategia projektu w kształceniu zintegrowanym / Nina Osiecka // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 2, s. 25-32

332. Szkolna ostoja przyrody : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum / Anna Kłodowska, Anna Bryk, Elżbieta Styczeń // Aura. - 2003, nr 10, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 109, s. 8-9

333. Szkoła życia. O metodzie projektu / Piotr Bucki.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 82-87

334. Ścieżka edukacyjna w terenie z przyrody : projekt edukacji ekologicznej dla klasy IV szkoły podstawowej / Maria Górecka // Aura. - 2002, nr 12, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 4, s. 6-8

335. Ścieżka edukacyjna w terenie z przyrody : projekt edukacji ekologicznej dla klasy IV szkoły podstawowej / Maria Górecka //Aura. - 2003, nr 1, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 5,  s. 1-3

336. Śladami wędrówki Stasia i Nel : projekt edukacyjny dla klasy 5 szkoły podstawowej / Alicja Maciejek // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 13-14

337. Środowisko, w którym żyję / Alina Widelska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. II Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. - 2001, nr 3-4, s. 111-120

338. Środowiskowy projekt edukacyjny - szkolna monografia "Nasza miejscowość" / Danuta Cichy // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 3, s. 41-53

339. Świat bez uzależnień byłby lepszy : debata dla uczniów gimnazjum realizowana metodą projektu / Halina Błażejewska // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 13-14

340. Święty Franciszek - patron ekologów : projekt edukacyjny / Jolanta Masztalerz, Małgorzata Kapłońska // Wychowawca. - 2009, nr 7/8, s. 22-23

341. Tajemnica wody. Utrwalenie wiadomości o wodzie i roztworach wodnych [lekcja realizowana metodą projektu] / Grażyna Kozanecka // Chemia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 33-35

342. Tajemnice parków podworskich : projekt edukacji ekologicznej dla gimnazjum / Bożena Pasiewicz // Aura. - 2003, nr 2, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 6, s. 3-4

343. Ten zegar stary / Barbara Borodaj, Małgorzata Mikołajczyk // Matematyka. - 2002, nr 1, dod. s. 11-12

344. Tolerancja poprzez poznanie i zrozumienie / Jerzy Sikuciński // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 6, s. 4-6

345. Troja : (projekt edukacyjny) / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 1, s. 47-55

346. Tworzymy muzeum afrykanistyczne : (projekt zajęć integrujących różne przedmioty nauczania w kl. I-III gimnazjum) / Mirek Rubin-Lorek // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 2, s. 62-80

347. Tydzień dla środowiska : projekt edukacyjny / Danuta Jaszek // Biologia w Szkole. - 2003, nr 4, s. 237-240

348. Tydzień Kultury Ekologicznej : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły specjalnej / Maria Kwaśna, Bogusław Chandrysiak, Helena Księżak // Aura. - 2003, nr 10, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 109, s. 5-7

349. Uczniowskie prace zespołowe : jak zachęcać uczniów do zadawania pytań / Wiesława Janista, Bożenna Kukier // Matematyka w Szkole. - 2011, nr 59, s. 9-15

350. Ukamienowano go pomnikiem? / Wiesława Wantuch // Polonistyka. - 2008, nr 8, s. 40-46

351. Urzekający krajobraz Polski : projekt edukacyjny / Emilia Majewska // Geografia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 44-50

352. W kraju Anaruka / Monika Tanona // Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s. 33-35

353. W świecie antyku - scenariusz szkolnego turnieju : (realizacja ścieżki edukacyjnej: „Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej" metodą projektów) / Renata Żaczek // Doradca. - 2002, nr 28, s. 32-35

354. Warsztaty ekologiczne / Beata Szumska // Biologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 60-61

355. Wdrażanie idei ekumenizmu i poszanowania dla ludzi innych kultur i wyznań : (projekt zrealizowany w r. szk. 2009/2010) / Urszula Antosz-Rekucka // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 4, s. 6-7

356. Wesoła wiewiórka : projekt ekologiczno-zdrowotny realizowany w klasie I / Beata Fijałkowska // Aura. - 2004, nr 4, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 115, s. 12

357. Wędrówka po alpejskich szlakach w czasie i przestrzeni : (projekt) / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła. - 2007, nr 8, s. 30-36

358. Wędrówki z mapą pomników i rezerwatów przyrody : projekt edukacji ekologicznej dla liceum / Anna Nieścior, Jadwiga Stasio // Aura. - 2004, nr 1, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 112, s. 7

359. Wędrujemy po górach z Kornelem Makuszyńskim : założenia projektu edukacyjnego w szkole podstawowej i gimnazjum / Renata Piontkowska, Katarzyna Korycka // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 11, s. 12-13

360. Wielki duński czarownik : program edukacyjny metodą projektu dla szkoły podstawowej / Ałła Bojarczyk, Joanna Barbara Słowicka, Ewa Zalewska.// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 11, s. 10-11

361. Wierzę w człowieka : projekt edukacyjny / Agnieszka Mróz, Małgorzata Wajnor // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 1, s. 10-15

362. Witrażowa szopka czyli Wykorzystanie metody projektów w korelacji przedmiotów - katecheza, plastyka i technika / Danuta Stępińska-sobolewska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 34-35,40-41

363. Władysław Jagiełło  i jego czasy : projekt integracji międzyprzedmiotowej / Bożena Czembrowska, Tamara Potasiak // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 5, s. 5-7

364. Woda - niezwykła substancja / Jolanta Hausman // Biologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 34-39

365. Wokół „Qvo vadis" : scenariusz wystawy bibliotecznej opracowany metodą projektu / Katarzyna Orcholska, Iwona Fryszkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 7-8, s. 41-43

366. Wspomnienie o uroczystości pt. „Przeszłość - Przyszłość" / Katarzyna Sikorska // Doradca. - 2004, nr 39, s. 8-11

367. Wszystkie drogi prowadzą do Internetu (od pasji do technologii komputerowej) : projekt / Wioletta Grochowicz, Tomasz Mazur // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 7-8, s. 19-21

368. Wszystko o Gdańsku / Renata Górska // Matematyka. - 2002, nr 1, dod. s. 15

369. Wybitni kompozytorzy polscy muzyki współczesnej / Tomasz Wiśniewski // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2009, nr 3, s. 30-34

370. Wychowanie przez działanie / Urszula Grygier // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 42-46

371. Wycieczka szkolna - przedsięwzięcie interaktywne / Przemysław Fenrych // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 8, dod. "Wycieczki Szkolne", s. 12-16

372. Wykorzystanie metody projektów w kształceniu praktycznym / Lidia Płachecka // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 4, s. 8-10

373. Wykorzystanie projektu edukacyjnego na zajęciach z języka niemieckiego w gimnazjum / Renata Frosztęga // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 43-45

374. Wykorzystanie metody projektu edukacyjnego w realizacji nauki o prądzie elektrycznym w gimnazjum / Arleta Biegańska.// Fizyka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 44-47

375. Wyprawa do Krakowa : projekt międzyprzedmiotowy w klasie 5 / Elżbieta Krajewska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2008/2009, nr 1, s. 53-65

376. Wyzwalanie twórczych dyspozycji dziecka poprzez integrację plastyki i techniki / Danuta Stępińska-Sobolewska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002, nr 3, s. 30-33

377. Z historii metody projektów / Mirosław S. Szymański // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1999, nr 2, s. 3-27

378. Z misiem łatwiej... : scenariusz projektu edukacyjnego / Izabela Rudnicka // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 11, s. 24-26

379. Z teorii i praktyki metody projektów / Barbara Klasińska // Nauczanie Początkowe Kształcenie Zintegrowane. - 2002/2003, nr 1, s. 67-73

380. Z wizytą u Lilavati / Jolanta Ostrowska // Matematyka. - 2006, nr 8, s. 24-25

381. Zabawy w sklep (metodą projektów) / Alicja Dąbrowska, Halina Matera // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 5, s. 35-39

382. Zagrożenia dla środowiska naturalnego - nielegalne wyrobiska : projekt edukacji ekologicznej dla młodzieży ponadgimnazjalnej / Anna Kryg // Aura. - 2003, nr 5, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 104, s. 1-4

383. Zajęcia metodą projektu w warunkach pozaszkolnych - wskazania dotyczące organizacji oraz efektów pracy uczniów i nauczycieli w projekcie "Agent" / Marek Krawiec // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 34-38

384. Zalety metody projektów w nauczaniu szkolnym / Radosław Herudziński // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 5, s. 6-8

385. Zaproszenie do Solca Zdroju : projekt zajęć z edukacji regionalnej / Małgorzata Helis // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 12, s. 8-9

386. Zapytaj mnie o... : projekt o e-gazecie / Katarzyna Chojnacka // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 1, s. 17-18

387. Zarządzanie jakością według norm serii ISO 9000 : (scenariusz lekcji z zastosowaniem metody projektów) / Ewa Ćwiertniewska // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 3, s. 31-35

388. Zarządzanie metodą projektów / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 7, dod., s. I-VIII

389. Zastosowanie metody projektów jako działania wspomagającego długotrwałe motywowanie uczniów / Anna Bąk // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 1, s. 131-135

390. Zastosowanie metody projektów na lekcjach techniki w szkole podstawowej (cz. I) / Barbara Lis // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002, nr 4, s. 19-21

391. Zastosowanie metody projektów na lekcjach techniki w szkole podstawowej (cz. II) / Barbara Lis // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2002, nr 5, s. 11-13

392. Zastosowanie metody projektów w nauczaniu / Małgorzata Jarema // Kwartalnik Edukacyjny. - 2004, nr 2, s. 58-65

393. Zdobywamy odznakę "Umiem dbać o środowisko" : projekt edukacji ekologicznej dla szkoły podstawowej, klasy I-III / Karol Grabowski //Aura. - 2003, nr 7, dod. „Projekty edukacji ekologicznej", nr 11, s. 3-5

394. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1986-2001 nt. „Metoda projektów" / Wanda Golec, Antoni Woźnica // Doradca. - 2002, nr 29, s. 56-58

395. Ziemia miechowska - moja mała ojczyzna : projekt edukacyjny / Rafał Bielecki // Geografia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 58-61

396. Zmiany bioróżnorodności rzeki Sokołówki w procesie renaturyzacji w nawiązaniu do programu Szkoły Zarządzającej Wiedzą / Elżbieta Strzałkowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, s. 43-45

397. Znaczenie Bornholmu w turystyce bałtyckiej : projekt edukacyjny "Bornholm 2006" / Edyta Legutko-Gogoc, Henryka Frankiewicz, Ewa Krzywicka // Geografia w Szkole. - 2006, nr 6, s. 29-31

398. Znane niemieckie osobistości. "Berühmte Deutsche" - zajęcia projektowe z wykorzystaniem technologii informacyjnej / Monika Dryjska // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 4, s. 131-136

399. Zrób to sam / Grażyna Miłosz, Jacek Lech // Matematyka w Szkole. - 2005, nr 16, s. 19-21

400. Zupa na gwoździu / Michał Jakubowski // Matematyka w Szkole. - 2005, nr 16, s. 24-26

401. Żyj zdrowo : projekt edukacyjny / Renata Grzegorzewicz-Zielony [et al.] // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 30


                                                                                                                                                       

Oprac. Agata Chodowiec
                                                                                                                            

 

Powrót do Dydaktyka