Edukacja dla bezpieczeństwa - zestawienia bibliograficzne za lata 1996-2012

KSIĄŻKI

1. Akademia bezpiecznego zachowania : dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Dorota Rybarczyk, Piotr Deputowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011.

2. Bez paniki! : edukacja dla bezpieczeństwa : podręcznik : zakres podstawowy, szkoła ponadgimnazjalna / Mieczysław Borowiecki, Zbigniew Pytasz, Edward Rygała. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2012.

3. Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja społeczna : zbiór prac. T. 1, Aspekty filozoficzne i edukacyjne / pod red. nauk. Edwarda Jarmocha, Andrzeja W. Świderskiego, Izabeli Aldony Trzpil ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011.

4. Bezpieczeństwo człowieka a komunikacja społeczna : zbiór prac. T. 2, Aspekty filozoficzne i polityczne / pod red. nauk. Edwarda Jarmocha, Andrzeja W. Świderskiego, Izabeli Aldony Trzpil ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydział Humanistyczny, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011.

5. Bezpieczeństwo człowieka a proces wsparcia społecznego / [pod red. Jana Dębowskiego, Edwarda Jarmocha, Andrzeja W. Świderskiego]. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007.

6. Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość : zbiór prac. T. 1, Aspekty teologiczne, filozoficzne i socjologiczne / pod red. nauk. Edwarda Jarmocha, Andrzeja W. Świderskiego, Izabeli Aldony Trzpil ; Akademia Podlaska. Wydział Humanistyczny, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009.

7. Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość : zbiór prac. T. 2, Aspekty edukacyjne i politologiczne / pod red. nauk. Edwarda Jarmocha, Andrzeja W. Świderskiego, Izabeli Aldony Trzpil ; Akademia Podlaska. Wydział Humanistyczny, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009.

8. Bezpieczeństwo człowieka a wartości : zbiór prac. T. 1, Aspekty filozoficzne i edukacyjne / pod red. nauk. Edwarda Jarmocha, Andrzeja W. Świderskiego, Izabeli Aldony Trzpil ; Akademia Podlaska. Wydział Humanistyczny, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010.

9. Bezpieczeństwo człowieka a wartości : zbiór prac. T. 2, Aspekty społeczne i polityczne / pod red. nauk. Edwarda Jarmocha, Andrzeja W. Świderskiego, Izabeli Aldony Trzpil ; Akademia Podlaska. Wydział Humanistyczny, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe. Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010.

10. Bezpieczeństwo człowieka a wielokulturowość : zbiór prac / pod red. nauk. Jana Dębowskiego, Edwarda Jarmocha, Andrzeja W. Świderskiego ; Katedra Filozofii i Socjologii Polityki Akademii Podlaskiej [w] Siedlcach , Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008.

11. Bezpieczeństwo i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb : ujęcie naukowe, pedagogiczne i edukacyjne / red. nauk. Jerzy Kunikowski ; Akademia Podlaska. [Instytut Pedagogiki]. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010.

12. Bezpieczeństwo i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb : ujęcie ogólne / red. nauk. Romuald Kalinowski. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010.

13. Bezpieczeństwo i prawa człowieka w badaniach naukowych i edukacji. T. 2, Bezpieczeństwo i prawa człowieka w edukacji / pod red. Ryszarda Rosy ; Akademia Podlaska w Siedlcach, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Komisja Badań nad Pokojem PAN. Oddział w Łodzi. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005.

14. Bezpieczeństwo i prawa człowieka. T. 2, Edukacja do bezpieczeństwa i praw człowieka / red. nauk. Maria Ożóg-Radew, Ryszard Rosa. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2004.

15. Bibliografia edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz innych, wybranych publikacji przydatnych dla osób pracujących w tych dziedzinach teorii i praktyki w Polsce w latach 1990-2000 / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Katedra Biochemicznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Wydział Pedagogiczny, 2001.

16. Czynić świat bardziej bezpiecznym : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Ryszardowi Rosie. T. 1 / red. nauk. Agata Cudowska, Jerzy Kunikowski ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007.

17. Dydaktyka edukacji obronnej / Kazimierz Żegnałek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2003.

18. Edukacja - praca - bezpieczeństwo / red. nauk. Marek Rybakowski ; Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009.

19. Edukacja dla bezpieczeństwa : problematyka obronna i ratownictwa uwzględniona w ścieżkach edukacyjnych : program nauczania dla gimnazjum / Jolanta Sartori, Elżbieta Wylegała-Wolińska. - Toruń : Bea-Bleja, 2000.

20. Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej / Pelagia Szybka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009

21. Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności / pod red. Zbigniewa Kwiasowskiego i Klaudii Cendy-Miedzińskiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012.

22. Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w obliczu wyzwań XXI wieku. Cz. 1, Filozoficzne i teoretyczne aspekty bezpieczeństwa i pokoju / pod red. Ryszarda Rosy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001.

23. Edukacja do bezpieczeństwa i pokoju w obliczu wyzwań XXI wieku. Cz. 2, Edukacja do bezpieczeństwa, pokoju i praw człowieka / pod red. Ryszarda Rosy. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2001.

24. Edukacja do demokracji, bezpieczeństwa i praw człowieka w początkach XXI wieku / red. nauk. Ryszard Rosa, Beata Bocian ; Akademia Podlaska, Katedra Pedagogiki Społecznej i Praw Człowieka, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009

25. Edukacja obronna / Marek Kucharski. - Warszawa : Fundacja "Innowacja", 2002.

26. Edukacja obronna społeczeństwa : materiały z III Konferecji Naukowej zorganizowanej przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną 11 października 2006 r. we współpracy z Towarzystwem Wiedzy Obronnej oraz Stowarzyszeniem "Ruch Wspólnot Obronnych" / red. nauk.: Bernard Wiśniewski, Włodzimierz Fehler. - Białystok : Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2006.

27. Edukacja prozdrowotna / Joanna Gromadzka-Ostrowska, Dariusz Włodarek, Zuzanna Toeplitz. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2003.

28. Edukacja w ratownictwie medycznym / pod red. Jerzego Koniecznego. - Inowrocław ; Poznań : Oficyna Wydawnicza Garmond, 2007.

29. Elementy ratownictwa i obrony cywilnej w blokach tematycznych i ścieżkach edukacyjnych : program nauczania dla szkół podstawowych / Tadeusz Siuda, Marian Stebelski, Krzysztof M. Zaczek Zaczyński ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Warszawa : Elipsa, 1999.

30. Filozofia i edukacja do bezpieczeństwa : wybrane aspekty ontologiczne, aksjologiczne i prakseologiczne / Ryszard Rosa ; Akademia Podlaska. Instytut Pedagogiki. - Wyd. 3 niezm. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005.

31. Historia wychowania wojskowego w Polsce do 1864 roku / Jerzy Cytowski, Bogdan Rudnicki, Edmund Szweda. - Siedlce : [s.n.], 2005.

32. Jestem bezpieczny : ogólnopolski konkurs dla nauczycieli i wychowawców na scenariusz zajęć z zakresu powszechnego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży / [red. Jerzy Zdański et al.] ; Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie. - Częstochowa : Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM, 2005.

33. Książka nauczyciela do podręcznika edukacji dla bezpieczeństwa "Żyję i działam bezpiecznie" : program nauczania, rozkład materiału wraz z planem wynikowym, procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych, kontrola i ocena osiągnieć uczniów, scenariusze lekcji (wtym lekcji powtórzeniowych), przykładowe testy, filmy edukacyjne "Pierwsza pomoc i resuscytacja" (płyta DVD) / Jarosław Słoma. - Warszawa : Nowa Era, 2009.

34. Kształcenie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwa : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli / oprac. zespołowe pod red. Tadeusza Siudy. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, 2007.

35. Kształcenie nauczycieli przysposobienia obronnego w polskich uczelniach : stan obecny i perspektywy / pod red. Zbigniewa Kwiasowskiego. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007.

36. Kształcenie obronne młodzieży akademickiej / Mirosław Kaliński. - Warszawa : Agencja Wydawnicza Egros, 2004.

37. Kultura bezpieczeństwa i obronności / Marian Cieślarczyk ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Wyd. 3. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011.

38. Ochrona ludności - bezpieczeństwo - nauka i edukacja / Romuald Kalinowski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011.

39. Ola i Maciuś na drodze / Doris Fischer ; il. Kristin Labuch ; tł. Justyna Rajczyk ; red. Dorota Skwark. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2001.

40. Pokój, bezpieczeństwo i prawa człowieka w teorii i praktyce edukacyjnej / red. nauk. Tadeusz Jałmużna, Ryszard Rosa ; Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Akademia Podlaska w Siedlcach, Komisja Badań nad Pokojem PAN Oddział w Łódzi. - Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2006.

41. Poradnik BHP dla pracowników szczebla podstawowego / Andrzej Bajorski ; [Ergo-Bis Centrum Edukacji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy]. - Warszawa : Ergo-Bis Centrum Edukacji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 2004.

42. Poradnik dyrektora szkoły w zakresie organizowania dla nauczycieli różnych form szkolenia BHP / Ferdynand Jucha, Eugeniusz Osiński, Marian Otulak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999.

43. Praca pozalekcyjna nauczyciela : poradnik metodyczny / Sławomir Mazur, Janusz Wojtycza, Jan Ziarkowski. - Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996.

44. Program edukacji prozdrowotnej w klasach 4-6 : bezpieczeństwo, zagrożenia, profilaktyka : scenariusze zajęć / Krzysztof Zajączkowski. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2005.

45. Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej / Krzysztof Zajączkowski. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005.

46. Przygotowanie dzieci i młodzieży do działania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia / Marian Cieślarczyk [et al.] ; Akademia Podlaska - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008.

47. Słownik podstawowych terminów wiedzy i edukacji do bezpieczeństwa / Jerzy Kunikowski. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005.

48. Szkoła promująca zdrowie : doświadczenia dziesięciu lat : poradnik dla koordynatorów i zespołów promocji zdrowia szkolnych, lokalnych i wojewódzkich / pod red. Barbary Woynarowskiej i Marii Sokołowskiej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zdrowotnej, 2000.

49. Tradycja i współczesność przysposobienia wojskowego młodzieży szkolnej / Mirosław Kaliński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005.

50. Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa / red. nauk. Jerzy Kunikowski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011.

51. Vademecum : przewodnik do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa / Jolanta Sartori. - Toruń : Bea-Bleja, 2001.

52. Vademecum przysposobienia wojskowego. 5 / pod red. nauk. Mirosława Kalińskiego ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Wychowania i Promocji Obronności. - Warszawa : Departament Wychowania i Promocji Obronności. Ministerstwo Obrony Narodowej : "Egros", 2002.

53. Wartości oraz cele kształcenia i wychowania obronnego : poradnik dydaktyczny dla studentów, nauczycieli PO - OC, nadzoru pedagogicznego i instruktorów obrony cywilnej / Paweł Tyrała. - Rzeszów : Fosze, 1996.

54. Współczesne bezpieczeństwo i zagrożenia w edukacji młodzieży / red. nauk. Romuald Kalinowski, Jerzy Kunikowski ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010.

55. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum / [aut. cz. og. Zbigniew Marciniak oraz aut. podst. Wojciech Przybylski et al.]. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009].

56. Wychowanie obronne w Polsce / red. nauk. Lech Wyszczelski, Małgorzata Wiśniewska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007.

57. Wychowanie patriotyczno-obronne : tradycje i współczesność / red. nauk. Romuald Kalinowski, Jerzy Kunikowski, Lech Wyszczelski ; aut. Agnieszka Araucz [et al.]. - Wyd. 2. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006.

58. Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym : teoria i praktyka / Bogumiła Bogacka-Osińska. - Kraków Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.

59. Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wzór instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów szkół / Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Warszawa : Waldemar Baranowicz, 1997.

60. Zarządzanie kryzysowe : ryzyko, bezpieczeństwo, obronność : dla menedżerów administracji, polityki, wojska, policji, gospodarki i edukacji / Paweł Tyrała. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2003.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Bezpieczeństwo człowieka a proces transformacji systemowej" : 2 Międzynarodowa Konferencja Naukowa // Doradca. - 2005, nr 46, s. 1-4

2. "Edukacja dla Bezpieczeństwa" w szkolnictwie / Urszula Zimińska // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 3, s. 19-21

3. "Plan wynikowy" z przysposobienia obronnego czy dawniejszy "rozkład materiału" / Elżbieta Wylegała-Wolińska // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 1, s. 6-14

4. "Ratownictwo i przywracanie życia" : propozycja realizacji działu programu nauczania przysposobienia obronnego / Krystian Tomiczek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 3, s. 21-25

5. "Ratownictwo i przywracanie życia" : propozycja realizacji działu programu nauczania przysposobienia obronnego / Krystian Tomiczek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 3, s. 21-25

6. 50 lat w służbie szkoły i nauczyciela / Tadeusz Siuda // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 3, s. 10-18

7. Agresja i przemoc w szkolnych działaniach profilaktycznych / Teresa Kaniowska // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 5, s. 48-55

8. Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny uczniów na zajęciach praktycznej nauki zawodu. (3) / Katarzyna Dulińska, Marcin Krause // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 8-12

9. Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny uczniów na zajęciach praktycznej nauki zawodu. (1) / Katarzyna Dulińska, Marcin Krause // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 17-21

10. Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny / Paweł Szmitkowski, Grzegorz Wierzbicki // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, nr 9, s. 87-96

11. Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, ale... / Izabela Mikołajewska // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 1 (6), s. 24

12. Bezpieczeństwo prawne nauczycieli w szkole : problemy podstawowe / Marek Grzegorz Nowak // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 38-43

13. Bezpieczeństwo społeczeństwa wobec współczesnych wyzwań / Jan Gołębiewski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 1, s. 50-54

14. Bezpieczeństwo społeczne państwa / Krzysztof Loranty // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, nr 9, s. 35-47

15. Bezpieczeństwo świata z perspektywy naszego uczestnictwa w NATO i UE / Grzegorz Sobolewski // Meritum. - 2010, nr 4, s. 4-11

16. Bezpieczeństwo w szkole - procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych we współpracy z innymi instytucjami / Teresa Kaniowska // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 25-34

17. Bezpieczna ósemka - w naszej szkole uczymy się bezpiecznie żyć / Elżbieta Lorenc-Mytnik // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 16-18

18. Bezpieczna szkoła - czy taka istnieje? / Urszula Zimińska // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 42-48

19. Charakterystyka i przeznaczenie wojsk lądowych // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 9-16

20. Charakterystyka podstawowych funkcji i zadań organów władzy i administracji w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego w wymiarze wewnątrzpaństwowym. (1) / Waldemar Kitler // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 51-60

21. Charakterystyka podstawowych funkcji i zadań organów władzy i administracji w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego w wymiarze wewnątrzpaństwowym. (2) / Waldemar Kitler // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 56-67

22. Czy grozi nam Winnenden po polsku? / Joanna Szymańska ; rozm. przepr. Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 11, s. 5

23. Dlaczego istnieje konieczność upowszechniania idei Międzynarodowego Prawa Humanitarnego? / Malina Kaszuba // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 61-65

24. Dolnośląski konkurs "Uczę się bezpiecznie żyć - pierwsza pomoc przedmedyczna" - praktyczną edukacją dla bezpieczeństwa / Marian Stebelski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 13-18

25. Doskonalenie nauczycieli przysposobienia obronnego / Bożena Chrzanowska // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 25-26

26. Dumny patriota / Urszula Zimińska // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 2-7

27. Działalność Grup Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych / Marcin Rudnicki // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 42-45

28. Dziecięcy uniwersytet bezpieczeństwa / Małgorzata Pawełczyk // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 24-25

29. Edukacja dla bezpieczeństwa - nowy przedmiot w gimnazjum / Joanna Kaniuk // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 1 (6), s. 7

30. Edukacja dla bezpieczeństwa jako fundament systemu wartości / Jerzy Kopański // W: Bezpieczeństwo człowieka a wartości. T. 1, Aspekty filozoficzne i edukacyjne - S. 225-230

31. Edukacja dla bezpieczeństwa w reformie programowej kształcenia ogólnego / Włodzimierz Maj // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 2, s. 66-68

32. Edukacja dla bezpieczeństwa w systemie oświaty / Tadeusz Siuda // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 45-47

33. Edukacja dla bezpieczeństwa w świetle współczesnych wyzwań i rozwiązań organizacyjnych / Andrzej Pieczywok // Meritum. - 2010, nr 4, s. 23-27

34. Edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w edukacji / Renata Czarniecka // Meritum. - 2010, nr 4, s. 55-58

35. Edukacja dla bezpiecznego życia / Bogumiła Bogacka-Osińska // Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 12-16

36. Edukacja dla bezpiecznego życia i rozwoju dziecka w warunkach współczesnej cywilizacji / Bogumiła Bogacka-Osińska // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 9, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-XI

37. Edukacja dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej - uwarunkowania organizacyjno-metodyczne / Wiktor Zmysłowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 4, s. 9-13

38. Edukacja w zakresie pierwszej pomocy w szkołach oraz doskonalenie i zaangażowanie nauczycieli w jej realizację / Marian Stebelski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 21-30

39. Edukacja wielokulturowa a bezpieczeństwo / Ryszard Stępień // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 2-6

40. Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / Alina Dworak // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 19-21

41. E-learning - szkolenie w Internecie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa / Magdalena Kąklewska-Brodawka // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 27-30

42. Europejska i Polska Rada Resuscytacji w wyznaczaniu standardów w zakresie szkoleń z resuscytacji / Jerzy Niedenthal // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 4, s. 19-23

43. I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 65-69

44. I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczeństwo podczas obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeń-
stwa. - 2005, nr 4, s. 54-58

45. I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 56-60

46. I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczeństwo w placówce letniego wypoczynku / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 53-60

47. I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczne i higieniczne warunki w szkole : materialne środowisko dydaktyczne / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 1, s. 65-69

48. I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 3, s. 63-66

49. I ty możesz żyć bezpiecznie : stanowisko pracy ucznia / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 68-70

50. Jaką świadomość patriotyczno-obronną reprezentuje nasza młodzież / Stanisław Hładki // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 7-17

51. Kampania PCK jako element promocji bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży / Piotr Kaczmarski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 4, s. 27-29

52. Kiedy Polska żyje Euro 2012... czyli Co możemy wygrać, a co przegrać / Jolanta Terlikowska // Remedium. - 2012, nr 6, s. 1-3

53. Koncepcja ochrony ludności w Republice Czeskiej do roku 2006 z perspektywą do roku 2015 / Krzysztof Andraka // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 3, s. 35-39

54. Konstruktywistyczna strategia aktywizowania uczniów / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 33-40

55. Kształcenie nauczycieli przysposobienia obronnego a wymagania standardowe / Jerzy Kunikowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 31-34

56. Kształtowanie postaw obywatelskich dzieci i młodzieży w procesie edukacyjnym jako realizacja celu strategicznego "Programu poprawy bezpieczeństwa obywateli Bezpieczna Polska" / Magdalena Wantoła-Szumera, Danuta Dzido // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 3, s. 51-58

57. Kto może stać się ofiarą sekty? : jak można pomóc tym ofiarom? / Grzegorz Daroszewski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 1, s. 57-62

58. Małe grupy społeczne w sytuacjach trudnych / Krzysztof Loranty // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 34-38

59. Miasteczko ruchu drogowego - "Widmo" / Jolanta Fudala // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 58-59

60. Misje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych / Grzegorz Pietrek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 4, s. 48-54

61. Młodzież o bezpieczeństwie : komunikat z badań / Agata Tatara // Wychowawca. - 2009, nr 6, s. 12-13

62. Motywacja do nauki pierwszej pomocy i sugestie dotyczące prowadzenia szkolenia / Jarosław Woch // Meritum. - 2010, nr 4, s. 68-71

63. Multimedialne pomoce dydaktyczne w edukacji obronnej - podstawy projektowania / Joanna Szewczyk // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 22-27

64. Nauczyciele wobec realnych zagrożeń bezpieczeństwa uczniów w środowisku szkolnym / Ryszard Stępień // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 1, s. 4-7

65. Niektóre uwarunkowania edukacji obronnej studentek i studentów magisterskich studiów niestacjonarnych w Akademii Podlaskiej w roku akademickim 2008/2009 / Zbigniew Stefaniak // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2009, nr 20, s. 79-94

66. Niemodny patriotyzm - edukacja dla bezpieczeństwa młodzieży w środkach masowej informacji / Urszula Zimińska // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 4, s. 41-47

67. Nowe wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2005 : (zmiany w prowadzeniu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych) / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 48-55

68. Nowoczesne środki dydaktyczne w upowszechnianiu wiedzy w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa / Joanna Szewczyk // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 1, s. 21-28

69. O bezpieczeństwie i zagrożeniach oraz kulturze i bezpieczeństwie kulturowym / Mariusz Kubiak // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, nr 10, s. 65-81

70. O istocie bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego / Ryszard Stępień // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 2-5

71. O nauce i upowszechnianiu pierwszej pomocy w Leśnej / Marek Michalik // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 1, s. 19-21

72. O potrzebie kształcenia i doskonalenia nauczycieli / Ryszard Stępień // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 5, s. 25-28

73. O skuteczność wdrażania i zarządzania szkolną edukacją dla bezpieczeństwa / Krzysztof Zaczyński-Zaczek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 10-1373.

74. Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie ochrony przeciwpożarowej / Paweł Rochala // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 1, s. 28-35

75.Optymalizacja jakości kształcenia nauczycieli przysposobienia obronnego / Zbigniew Kwiasowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 1, s. 29-32

76. Pedagogika dialogu wobec potrzeby tworzenia bezpiecznej szkoły / Ryszard Stępień // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 1, s. 2-5

77. Pierwsza pomoc i nie tylko / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 8, s. 10

78. Pierwsza pomoc od przedszkola - edukacja dla bezpieczeństwa w przedszkolu / Marian Stebelski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 9-16

79. Pierwsza pomoc w świetle przepisów prawnych a praktyka kursów pierwszej pomocy w oświacie / Marian Stebelski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 35-41

80. Plan rozwoju i program wychowawczy szkoły w aspekcie bezpieczeństwa / Marek Grzegorz Nowak // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 2-6

81. Planowanie pracy - wyzwanie i konieczność / Bożena Chrzanowska // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 7-10

82. Po co nam kultura bezpieczeństwa? / Marian Cieślarczyk // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, nr 10, s. 50-63

83. Poczucie bezpieczeństwa wśród wawerskich gimnazjalistów / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2009, nr 4, s. 24-25

84. Podstawowe podtrzymywanie życia : (Ustalenia Europejskiej Rady Resuscytacji) / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 1, s. 12-1884.

85. Podstawowe zasady analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach / Marcin Krause // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 3, s. 40-45

86. Podstawowe zasady oceny ryzyka zawodowego w szkołach / Marcin Krause, Łukasz Duda // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 4, s. 30-36

87. Podstawy historyczne i charakterologiczne bezpieczeństwa narodowego / Aleksandra Skrabacz // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 2-8

88. Podstawy organizacji bezpieczeństwa narodowego z punktu widzenia potrzeb społecznych / Waldemar Kitler // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 39-48

89. Podstawy organizacji bezpieczeństwa narodowego z punktu widzenia potrzeb społecznych / Waldemar Kitler // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 39-48

90. Podyplomowe kształcenie i doskonalenie zawodowe z bezpieczeństwa w ruchu drogowym / Marek Rybakowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 1, s. 22-27

91. Powszechna samoobrona ludności - wobec współczesnych zagrożeń / Aleksandra Skrabacz // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 31-37

92. Problematyka bezpieczeństwa w edukacji nauczycielskiej / Zbigniew Kwiasowski // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, nr 10, s.235-242

93. Program edukacyjny "Bezpieczne życie" / Wiktor Zmysłowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 31-33

94. Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - innowacja pedagogiczna / Radosław Piotrowicz // Meritum. - 2010, nr 4, s. 63-67

95. Przysposobienie obronne i wychowanie wojskowe w działalności Komisji Edukacji Narodowej (1773-1794) oraz udział w niej Grzegorza Piramowicza / Marian Kowalski, Kazimierz Zieliński // Rocznik Międzyrzecki. - T. 5 (1973), s. 17-56

96. Ratownictwo i ochrona ludności w świetle założeń Strategii Bezpieczeństwa RP / Romuald Kalinowski // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2008, nr 17, s. 93-101

97. Rodzice, nauczyciele i uczniowie - partnerzy w procesie wychowania i tworzenia bezpiecznej szkoły / Elżbieta Matejka // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 1, s. 55-59

98. Rola dzielnicowego w edukacji dla bezpieczeństwa / Marek Stefański // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 49-55

99. Sam zadbaj o własne bezpieczeństwo / Anna Malicka // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 1, s. 35-40

100. Scenariusz zajęć o ruchu drogowym dla klas 0-3 w szkole podstawowej pt. "Pieszy na drodze" / Bożena Maria Nowacka // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 17-24

101. Skręcenie stawów : (scenariusz lekcji prowadzonej metodą sytuacyjną) / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 4, s. 14-18

102. Słownik wiedzy i edukacji dla bezpieczeństwa / Jerzy Kunikowski // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, nr 9, s. 181-210

103. Służba wojskowa studentów i absolwentów szkół wyższych / Stefan Cezary Bartnikowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 1, s. 59-64

104. Społeczne aspekty bezpieczeństwa na poziomie lokalnym / Andrzej B. Gazicki // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 4, s. 65-73

105. Standardy jakości pracy szkół w ramach edukacji dla bezpieczeństwa / Bożena Chrzanowska // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 1, s. 8-12

106. Straż Obywatelska i Milicja Miejska w Siedlcach w czasie I wojny światowej / Zbigniew Siemak // Szkice Podlaskie. - 2001, z. 9, s. 49-60

107. Strzelał, mierząc w głowę / (mk) // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 11, s. 3

108. Szkolenie dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego / Wiktor Zmysłowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 5, s. 31-34

109.  Szkolenie w obronie cywilnej w świetle postrzegania edukacji dla bezpieczeństwa na przełomie wieków / Paweł Szmitkowski // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2006, nr 13/14, s. 139-147

110. Szkolne koło Polskiego Czerwonego Krzyża / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 24-28

111. Świadomość patriotyczno-obronna w szkole średniej / Małgorzata Wereda // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 5, s. 2-12

112. Trening zastępowania agresji (ART) w szkole / Justyna Hałgas // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 1-3

113. Urazy wymagające pomocy medycznej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Mazur // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 1, s. 44-49

114. Z doświadczeń Katedry Edukacji Obronnej i Zarządzania Kryzysowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy / Ryszard Bania // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 28-30

115. Z myślą o naszym bezpieczeństwie / Beata Mroczkowska // Meritum. - 2010, nr 4, s. 59-62

116. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia. (1) / Jan Gołębiewski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 41-46

117. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia. (2) / Jan Gołębiewski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 34-38

118. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia. (3) / Jan Gołębiewski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 46-50

119. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia. (4) / Jan Gołębiewski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 44-49

120. Zabiegi resuscytacji u dzieci według wytycznych ERC rok 2005 / Jerzy Niedenthal // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 49-51

121. Zastosowanie metody sytuacyjnej w edukacji przedmedycznej. Cz. 2 / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 6-8

122. Zawód nauczyciela i wychowawcy / Jerzy Kunikowski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 3, s. 26-31

123. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2010 na temat : edukacja dla bezpieczeństwa / Agnieszka Zdrojewska // Meritum. - 2010, nr 4, s. 76-79

123. Znaczenie środowiska dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka w wieku przedszkolnym / Małgorzata Podściańska // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole. - S. 219-225

 

Oprac. Wanda Golec

 

Powrót do Dydaktyka