Praca z uczniem zdolnym - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2015

KSIĄŻKI

1. By dziecko było geniuszem : wprowadzenie do edukacji komplementarnej / Wiesław Andrukowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

2. „Ciągle gubimy diamenty" - refleksje o edukacji uczniów zdolnych / Stanisław Nowel // W: Edukacja w okresie przemian / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2010. - S. 269-277

3. Czy moje dziecko jest zdolne? / Alicja Borowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009

4. Diagnoza i praca z uczniem zdolnym / Magdalena Barabas // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 27-41

5. Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole / Sylvia B. Rimm ; przeł. z ang. Monika Horzowska. - Poznań : Moderski i S-ka, 2000

6. Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego / Agnieszka Hłobił. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

7. Dzieci zdolne / Mirosława Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000

8. Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : K.E. Liber, 2005

9. Dziecko nadpobudliwe czy genialne / Simone Harland ; przekł. Paweł Wieczorek. - Warszawa : Amber, 2004

10. Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych : studium społeczno-pedagogiczne / Beata Dyrda. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2012

11. Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży / Irena Przybylska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007

12. Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji : rozpoznawanie i kształcenie / Danuta Czelakowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

13. Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka? : wspólne gry i twórcze zabawy, dzięki którym rozwiniesz jego zdolności / Natalia Minge, Krzysztof Minge. - Warszawa : Edgard, 2011

14. Jak nie tracić głowy w szkole : o zdolnościach do nauki i zaburzeniach uczenia się / Mel Levine ; przeł. Beata Horosiewicz. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2004

15. Jak obudzić geniusza w swoim dziecku / Shakuntala Devi ; [tł. Barbara Gutowska-Nowak]. - Warszawa : Muza, 2002

16. Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia u dzieci : każde dziecko ma talent / Christoph Perleth, Tanja Schatz, Martina Gast-Gampe ; we współpr. z Danielem Ringhandem ; z niem. tł. Maria Skalska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003

17. Jak pracować z uczniem zdolnym? : poradnik dla nauczycieli historii / Małgorzata Machałek, ; współpr. Jarosław Usowicz. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

18. Jak pracować ze zdolnymi? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]

19. Jak rozpoznać uzdolnione dziecko : poradnik dla rodziców / Franz J. Mönks, Irene H. Ypenburg ; przekł. Monika Sochacka. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2007

20. Jak rozwijać zdolności dziecka? / Iwona Czaja-Chudyba. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009

21. Jak wspierać zdolnego ucznia? / Małgorzata Taraszkiewicz, Agnieszka Karpa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009

22. Jak wszechstronnie rozwinąć zdolności dziecka : wybierz najlepsze zajęcia, zabawki, gry, pomoce edukacyjne i sposoby uczenia się dla Twojego dziecka / Lauren Bradway, Barbara Albers Hill ; przekł. Joanna Kuliś. - Gdańsk : Harmonia Universalis , 2012

23. Jak wydobyć geniusza ze swojego dziecka : zabawy i ćwiczenia rozwijające intelekt dzieci w wieku od 0 do 11 lat / Ken Adams ; [il. Peter Liddiard ; tł. Wojciech Nowicki]. - Poznań : Publicat, cop. 2011

24. Każde dziecko ma swoje mocne strony : jak rozwijać naturalne zdolności dziecka : poradnik dla rodziców i wychowawców / Christine Kaniak-Urban ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Wyd. 2. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2003

25. Każdy uczeń może osiągnąć sukces / William Glasser ; [tł. z jęz. ang. Agnieszka Alster]. - Łódź : Pracownia Alternatywnego Wychowania, cop. 2005

26. Kolorowe zadania : ćwiczenia wspierające rozwój zdolności twórczych dzieci w młodszym wieku szkolnym : karty pracy. Cz. 2 / Maria Trocka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003

27. Kształtowanie zdolności i talentu dziecka : wspierająca funkcja rodziców / Barbara Lipnicka. - Kraków : Barbara, 2000

28. Losy podlaskich uczniów zdolnych / Teresa Matylda Makarska. - Siedlce : Teresa Matylda Makarska, 2005

29. Małe dzieci wielkie talenty : rozpoznawanie i wspieranie uzdolnień w wieku szkolnym / Cornelia Nitsch ; [tł. Marcin Dąbrówka]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ABA, 2008

30. Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej : jak praktycznie i systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej? [1] / Iwona Fechner-Sędzicka. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

31. Modele opieki nad dzieckiem zdolnym : materiały z I i II Forum Wymiany Doświadczeń Osób Pracujących z Dziećmi Zdolnymi, Warszawa, maj 1998, maj 1999 / pod red. Mirosławy Partyki. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000

32. Nauczycielskie rozpoznawanie cech inteligencji i myślenia twórczego / Krystyna Bieluga. - Kraków : Impuls, 2003

33. Nieziemskie dzieci : o intuicyjnych zdolnościach i ukrytych talentach dziewcząt i chłopców / Sylvia Browne, Lindsay Harrison ; [przekł. Agata Gębska]. - Warszawa : Studio Emka, 2009

34. O dzieciach matematycznie uzdolnionych : książka dla rodziców i nauczycieli / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej ; [aut. E. Gruszczyk-Kolczyńska et al.]. - Warszawa : Nowa Era, 2012

35. Odkryj silne strony twojego dziecka / Jenifer Fox ; przedm. Marcus Buckingham ; przeł. Dariusz Bakalarz. - Warszawa : MT Biznes, cop. 2009

36. Odkrywanie talentów : wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji / pod red. Krystyny Barłóg, Aleksandry Mach, Małgorzaty Zaborniak-Sobczak. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012

37. Odkrywanie zdolności dziecka : koncepcja wielorakich inteligencji w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Iwona Czaja-Chudyba. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, cop. 2005

38. Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. - Wyd. 2 rozsz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2001

39. Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Dreszer i Joanny Cieślikowskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010

40. Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 2 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010

41. Pierwszy rok nauczania : jak osiągnąć sukces / Richard D. Kellough ; z wprow. Andrzeja Janowskiego ; tł. Janusz Stawiński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011

42. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1 / [aut. Emilia Wojdyła et al.] - Warszawa : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 2010

43. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2 / [Barbara Trochimiak et al.] - Warszawa : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 2010

44. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli / [aut. Emilia Wojdyła et al.] - Warszawa : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 2010.

45. Poradnik pracy z uczniem zdolnym w zakresie fizyki w szkole ponadgimnazjalnej / Włodzimierz Zielicz. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012

46. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012

47. Praca z uczniem zdolnym : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów / Zuzanna Kołacz-Kordzińska. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2013

48. Praca z uczniem zdolnym i słabym na matematyce / Katarzyna Makowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010

49. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych / Teresa Kosyra-Cieślak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

50. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie : poradnik dla nauczycieli / Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

51. Problemy wychowawcze w przedszkolu : dziecko uzdolnione, zaburzenia SI, dziecko niecierpliwe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne / red. Grażyna Szeplewicz. - Warszawa : RAABE, cop. 2012

52. Profile uzdolnień : intelektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych / Michał Hubert Chruszczewski. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009.

53. Przeżycia religijne młodzieży uzdolnionej artystycznie / Stanisław Radoń, Stanisław Głaz. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2006

54. Relacje interpersonalne uczniów zdolnych w młodszym wieku szkolnym / Beata Dyrda, Elżbieta Wiśniewska // W: Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007. - S. 69-87

55. Rodzic doskonały : jak z dziecka zrobić mistrza / Kamila Dercz. - Zabrze : dobrestopnie.pl, 2009

56. Rozwijanie wielorakich zdolności człowieka : wybrane zagadnienia / red. Małgorzata Suświłło. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009

57. Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej : poradnik dla nauczyciela / Iwona Fechner-Sędzicka, Barbara Ochmańska, Wiesława Odrobina. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012

58. Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego / Joanna Sobańska-Jędrych, Beata Karpeta-Peć, Marta Torenc. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

59. Rozwijanie zdolności uczenia się : wybrane konteksty i problemy / pod red. Ewy Filipiak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008

60. Rozwijanie zdolności uczenia się : z Wygotskim i Brunerem w tle / Ewa Filipiak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

61. Różne oblicza i uwarunkowania sukcesu we współczesnej Polsce / pod red. nauk. Jolanty Gładys-Jakóbik. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005

62. Socjopedagogiczne uwarunkowania procesów identyfikowania oraz rozwoju zdolności uczniów w szkole / Teresa Giza. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2006

63. Stymulowanie zdolności twórczych dziecka : weryfikacja techniki obrazków dynamicznych / Elżbieta Płóciennik. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010

64. Sukces w szkole : jak uczyć się 2-3 razy szybciej i umiejętnie sprzedawać swoją wiedzę / Monika Łukasiewicz. - Wyd. 2 popr. i uzup. (dodr.). - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2007

65. Sukces w szkole jest możliwy : jak pomóc dzieciom, by miały dobre osiągnięcia w szkole podstawowej : poradnik dla rodziców i wychowawców / Christina Buchner ; tł. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Jedność, 2004

66. Szkolny system wspierania zdolności : jak rozpoznawać i rozwijać dziecięce uzdolnienia? / Iwona Fechner-Sędzicka. - Toruń : Aker, [2005]

67. Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : Impuls, 2004

68. Twoje dziecko jest zdolne : wychowanie przykładem / Erika Landau ; tł. Tadeusz Szafrański. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2005

69. Twórczy charakter zdolności kierunkowych uczniów niesłyszących / Katarzyna Plutecka // W: Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółek i Katarzyny Pluteckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 61-80

70. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2013. - S. 231-214: Uczeń zdolny

71. Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, cop. 2010

72. Uczeń zdolny - analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych : raport przygotowany w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym / zespół Natalia Cybis [et al.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

73. Uczeń zdolny - metody pracy / Małgorzata Boraczyńska [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012

74. Uczeń zdolny - opinie nauczycieli / Marta Kubarek // Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013. - S. 61-69

75. Uczeń zdolny we współczesnej szkole / Krzysztof Zajdel // W: Dziecko - rzeczywistość, szanse i wyzwania / pod red. Bożena Grzeszkiewicz, Bogumiła Walak. - Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011. - S. 169-178

76. Urodzony matematyk / Katarzyna Mitros ; [fot. Łukasz Zandecki]. - Poznań : Wydawnictwo Publicat, 2010

77. Utalentowany uczeń i jego wrogowie / Andreas Salcher ; [tł. Aneta Rylska-Juruś]. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2009

78. Wspieranie rozwoju ucznia i nauczyciela / Krystyna Wojda, Małgorzata Szybalska, Jan Chojnacki. - Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2005 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2005

79. Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej, Marty Uberman. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011

80. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Irena Stańczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008

81. Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania : uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006

82. Wszystkie dzieci są zdolne : jak marnujemy wrodzone talenty  / Gerald Hüther, Uli Hauser ; przeł. Andrzej Lipiński. - Słupsk : Dobra Literatura, 2014

83. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

84. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń - Nauczyciel - Edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

85. Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat : (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

86. Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole / Małgorzata Stańczak. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2009

87. Zdolne, ale rozkojarzone : wspieranie rozwoju dziecka za pomocą treningu umiejętności wykonawczych / Peg Dawson, Richard Guare ; przekł. Witold Turopolski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012

88. Zdolni w szkole, czyli O zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / praca zbiorowa pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2012]

89. Zdolności, talent, twórczość. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008

90. Zdolności, talent, twórczość. T. 2 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008

91. Zdolny uczeń : metody planowania samodzielnej nauki : poczucie własnej skuteczności ucznia / B. J. Zimmerman, S. Bonner, R. Kovach ; przekł. Magdalena Polaszewska-Nicke. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

92. Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Beata Dyrda. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Antytwórcze postawy uczniów, także zdolnych / Krzysztof J. Szmidt // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2008, nr 1, s. 35-48

2. Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zdolnych / Beata Dyrda, Magdalena Piekoszowska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 14-19

3. Biblioteka dla ucznia zdolnego / A. Biernacka-Bryk // Bibliotekarz. - 2009, nr 10, s. 8-11

4. Charakterystyka funkcjonowania dziecka zdolnego / Monika Cegłowska // Remedium. - 2011, nr 6, s. 9-11

5. Charakterystyka trudności dziecka zdolnego. Cz. 2 / Monika Cegłowska // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 18-20

6. Czy dobry oznacza zdolny? / Teresa Ewa Słowikowska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 49-51

7. Czy uczeń zdolny jest geniuszem? / Seweryn Leszczyński // Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 8-9

8. Dlaczego geniusze mają słabe stopnie? / Magdalena Marzec // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 101-110

9. Dobra szkoła to ta, która troszczy się o dzieci zdolne / Jiří Prokop // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae. - 2005, R. 1, s. 87-102

10. Dostrzec geniuszu świetność / Zbigniew Ignacy Paśko // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 3-8

11. Droga do zdolności / Aneta Rylska-Juruś // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 34-36

12. Działania artystyczne a stymulowanie zdolności dziecka / Anna Dyjak // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 43-47

13. Dzieci uzdolnione matematycznie : mity i realia. Cz. 1 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Matematyka. - 2011, nr 8, s. 16-26

14. Dzieci uzdolnione matematycznie : mity i realia. Cz. 2 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Matematyka. - 2011, nr 9, s. 10-19

15. Dzieci uzdolnione matematycznie. Cz. 1 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 106-116

16. Dzieci uzdolnione matematycznie. Cz. 2 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 89-99

17. Dzieci zdolne i możliwości ich rozwoju / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 11-20

18. Dzieci zdolne są w każdej klasie - aktywizująca rola dialogu / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 59-71

19. Dzieci zdolne w szkole / Małgorzata Taraszkiewicz-Kotońska // Meritum. - 2006, nr 1, s. 13-16

20. Dziecko zdolne / Paulina Białobrzewska // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 21-26

21. Dziecko zdolne a dziecko pracowite / Katarzyna Barszczak // Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 10-11

22. Dziecko zdolne czy nadambitny rodzic? / Anna Kałuba-Korczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 3, s. 57-61

23. Dziecko zdolne w szkole - prawda czy mit? / Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 20-21

24. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dziecko dyslektyczne, dziecko zdolne : zestawienie bibliograficzne / Antoni Woźnica // Meritum. - 2006, nr 1, s. 41-46

25. Edukacja zdolnego ucznia / Magdalena Dobrzańska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 51-55

26. Fakty i mity na temat uczniów zdolnych / Maria Ledzińska // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2008, nr 1, s. 49-58

27. Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE : ćwiczenia do pracy z uczniem uzdolnionym / Natalia i Krzysztof Minge // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 25, s. 60

28. Indywidualny tok i program nauczania dla zdolnych uczniów / Dorota Mielcarek // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 2, s. 48-50, 52-53

29. Inwestycja w uczniowskie talenty / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 14-18

30. Istota pojęcia "uzdolnienie" i jego rodzaje / Ołena Boczarowa // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 5-14

31. Jak rozpoznać i wspomagać uzdolnienia przedszkolaków / Justyna Święcicka // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 21-24

32. Jak rozwijać zdolności umysłowe dzieci? / Dorota Chmielewska-Łuczak // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 96-105

33. Jak w przedszkolu wychowywać zdolne dzieci? / Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 51-53

34. Jak wspomagać rozwój dziecka zdolnego? / Małgorzata Mróz // Wychowawca. - 2015, nr 6, s. 20-21

35. Jak wykorzystać zainteresowania uczniów / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 52-54

36. Każde dziecko jest zdolne / Bogusława Kulawiak // Życie Szkoły. - 2011, nr 6, s. 29-30

37. Kiedy uczeń zdolny słabo się uczy / Beata Dyrda // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 46-55

38. Klub medialny jako forma pracy z uczniem zdolnym w internetowym centrum informacji multimedialnej / Izabela Rudnicka // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 4, s. 16-18

39. Koło matematyczne na miarę XXI wieku czyli E-learning w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie / Grażyna Polasiak // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s. 21

40. Koncepcja systemowego wspomagania rozwoju uczniów zdolnych / Jolanta Boryszewska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 65-70

41. Kompetencje nauczyciela w pracy z uczniami zdolnymi - wybrane wyniki badań empirycznych nad edukacyjnym wspieraniem rozwoju uczniów zdolnych / Beata Dyrda // Chowanna. - 2013, T. 2, s. 245-261

42. Kształcenie uczniów uzdolnionych i opieka nad nimi / Paweł Broda // Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 1, s. 71-78

43. Kształcenie zdolnych czy rozwijanie zdolności? O dwóch stronach tej samej monety / Maciej Karwowski // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 87-94

44. Kto odkryje mój talent? / Renata Gut // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 17-20

45. Kuźnia talentów czy zaprzepaszczonych szans? / Małgorzata Sagan // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 18-21

46. Leśne zmagania z matematyką : jak pracować w szkole podstawowej z uczniem zdolnym? / Agata Drzewicka // Matematyka w Szkole. - 2005, nr 30, s. 33-35

47. Możliwości stymulowania rozwoju poznawczego uczniów zdolnych w klasach 1-3 / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 7-13

48. Nauczyciel ucznia zdolnego / Katarzyna Barszczak // Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 24-25

49. Nie ma przepisu na geniusza / Krzysztof Cipora, Monika Szczygieł // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 93-99

50. Nie przegap uzdolnień / Ryszarda, Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 99-108

51. O niektórych mitach na temat uczniów zdolnych / Maria Ledzińska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 39-46

52. O specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia zdolnego / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 21-26

53. O specyfice pracy z uczniem zdolnym / Anna Winiarczyk // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 14-20

54. Obszary i zakres wsparcia rozwoju zdolności uczniów w szkole / Teresa Giza // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2008, nr 1, s. 101-107

55. Odkrywanie talentów : (zestawienie bibliograficzne) / Aleksandra Czajkowska, Iwona Wojtalik // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 1, s. 24-26

56. Odpowiedzialność szkoły za kształcenie uczniów zdolnych wyzwaniem dla edukacji XXI w. / Teresa Kosiarek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 11-16

57. Olimpijczyk w szkole / Leokadia Pawliszak // Polonistyka. - 2015, nr 5, s. 54-55

58. Platforma e-learningowa Moodle w kształceniu informatycznie uzdolnionych dzieci / W. Jochemczyk, K. Olędzka, A. Samulska // Meritum. - 2007, nr 4, s. 28-30

59. Pokarało mnie geniuszem... / Magdalena Marzec // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 67-76

60. Pokaż swój talent: "Dzień Talentów" to atrakcyjna forma poznania pasji i zainteresowań uczniów / Grażyna Okroj  // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 6, s. 22

61. Pomagamy uzdolnionym dzieciom wiejskim / Anna Kurasz // Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s. 46-48

62. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 86-90

63. Pomóc zdolnemu / Agnieszka Hłobił // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 44-46

64. Pozycja ucznia zdolnego w szkole / Paweł Pindera, Karolina Tomczyk // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 18-20

65. Praca z dzieckiem zdolnym / Gertruda Zając // Życie Szkoły. - 2008, nr 2, s. 45-49

66. Praca z dzieckiem zdolnym w świetle praktyki nauczycielskiej / Monika Wieczorek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 6, s. 36-41

67. Praca z uczniem uzdolnionym / Danuta Nasalska, Danuta Jankowska // Meritum. - 2009, nr 3, s. 78-81

68. Praca z uczniem wybitnie zdolnym / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 62, s. 44-48

69. Praca z uczniem wybitnym o słabych warunkach fizycznych / Anna Drwięga // Lider. - 2006, nr 10, s. 13-14

70. Praca z uczniem zdolnym : (zestawienie bibliograficzne) / Agata Śliwicka, Jolanta Świątek-Gruszka // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 22-23

71. Praca z uczniem zdolnym / Anna Piecha // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 27-30

72. Praca z uczniem zdolnym / Daniela Maj // Geografia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 48-51

73. Praca z uczniem zdolnym / Irena Lewicka, Kazimierz Olejniczak // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 14-15

74. Praca z uczniem zdolnym w szkole średniej : na podstawie doświadczeń w pracy z uczniami XIV LO im. S. Staszica w Warszawie / Małgorzata Rostkowska // Meritum. - 2006, nr 2, s. 94-96

75. Promować rozwój czy dręczyć twórczością? / Aleksander Nalaskowski // Meritum. - 2008, nr 3, s. 16-20

76. Przedszkole a wszechstronny rozwój dzieci zdolnych / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 3-8

77. Przekonania o własnym talencie a sukcesy edukacyjne nastolatków / Adam Jagiełło-Rusiłowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 26-32

78. Radość z nauki. O odkrywaniu własnych możliwości przez uczniów w toku twórczej edukacji / Agnieszka Olczak // Edukacja. - 2011, nr 1, s. 125-130

79. Regionalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i słuchaczy / Hanna Godowska, Mirosław Krusiewicz // Mazowsze. - 2008, nr 1, s. 165-169

80. Rola wychowawcy w pracy z uczniem zdolnym / Grażyna Łebecka // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 51-53

81. Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym / Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 6, s. 3-8

82. Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym / (innowacja pedagogiczna) / Beata Rechnio-Kołodziej // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 30-33

83. Rozwijanie zdolności do nauki języków obcych na lekcjach języka obcego / Joanna Sobańska-Jędrych // Meritum. - 2010, nr 1, s. 43-47

84. Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci. Cz. 1, Rozwój wrażliwości słuchowej / Ewa Hoffman-Lipska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 3, s. 12-19

85. Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci. Cz. 2, Rozwój umiejętności muzycznych / Ewa Hoffman-Lipska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 4, s. 24-31

86. Rozwijanie zdolności uczenia się : sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego w Bydgoszczy, 15-16 marca 2007 / Małgorzata Dagiel, Małgorzata Nowicka // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2007, nr 1/2, s. 218-221

87. Rozwój dziecka zdolnego : (studium przypadku) / Eugeniusz Szymik, Katarzyna Kuźnik // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, s. 61-65

88. Standardy kształcenia uczniów zdolnych / Jerzy Janowicz // Matematyka. - 2005, nr 1, s. 19-25

89. Stymulowanie rozwoju ucznia zdolnego w klasach 1-3 : (bibliografia w wyborze) / Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 101-104

90. Sukces ucznia zależy od ciebie / K. Kotlarski // Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s. 79-89

91. Szczególne uzdolnienia - szczególne wyzwanie / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 22, s. 52-58

92. Szkolny system wspierania zdolności i talentów / Julian Piotr Sawiński // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 2, s. 21-22

93. Szkoła gubi diamenty / Janina Uszyńska-Jarmoc // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 61-69

94. Szkoła kuźnią talentów / Ewa Monika Szczepan // Kwartalnik Edukacyjny. - 2010, nr 3, s. 32-43

95. Szkoła wspierająca uzdolnienia - z doświadczeń projektu płockiego : budzenie śpiącego olbrzyma / Joanna Banasiak // Meritum. - 2008, nr 3, s. 34-36

96. Szlifowanie diamentu / Dagmara Ejdys // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 56-59

97. TALENT - dar czy zadanie? / Sławomir Chrost // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 40-42

98. Trudne dzieciństwo dziecka zdolnego / Beata Dyrda // Chowanna. - 2010, s. 109-117

99. Trzeba pomóc zdolnym i uzdolnionym! / Ryszarda Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 107-115

100. Uczeń szczególnie uzdolniony / Kaja Chojnacka // Remedium. - 2015, nr 1, s. 28-29

101. Uczeń szczególnie uzdolniony w szkole / Małgorzata Żuber-Zielicz // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 18-21

102. Uczeń wybitnie zdolny / Maria Witkoś // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 18-20

103. Uczeń zaciekawiony światem / Ludmiła Prusko // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 12-13

104. Uczeń zdolny - nie zawsze doceniony : (kilka uwag o schemacie punktowania zadań otwartych na egzaminie gimnazjalnym) / Jerzy Głowacki // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 1, s. 11-13

105. Uczeń zdolny : jak nie zniechęcić dziecka do nauki / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 61, s. 22-24

106. Uczeń zdolny : jak nie zniechęcać dziecka do nauki? / Kinga Rusin // Życie Szkoły. - 2014, nr 11, s. 8-10

107. Uczeń zdolny : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Aneta Dobrzyńska // Wychowawca. - 2013, nr 2, s. 31

108. Uczeń zdolny a szkolne i pozaszkolne przestrzenie edukacyjne / Agnieszka Włoch // Nowa Szkoła. - 2013, nr 2, s. 7-18

109. Uczeń zdolny jest ciekawy świata, pyta i myśli krytycznie / Anna Buła // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 33-39

110. Uczeń zdolny matematycznie w klasie szkolnej / Barbara Dudel // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2008, nr 1, s. 149-156

111. Uczeń zdolny na wyprawie w nieznane / Dariusz Laskowski // Matematyka w Szkole. - 2011, nr 60, s. 35-37

112. Uczeń zdolny w szkole / Grażyna Łebecka // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 50-51

113. Uczeń zdolny... niespecjalnej troski / Magdalena Marzec // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 45-54

114. Ujawnianie zdolności do krytycznego myślenia dzieci szkolnych i przedszkolnych / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 91-100

115. Uzdolnienia matematyczne maluchów (z badań) / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła.- 2011, nr 9. s. 17-23

116. Uzdolnienia muzyczne, zdolności i muzykalność dzieci / Maria Januszewska-Warych // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 3-4, s. 109-123

117. Uzdolniony uczeń w szkolnej wieży Babel / Maria Groenwald // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2008, nr 1, s. 139-147

118. W sytuacji genialnego Golema / Joanna Schmidt // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 22-25

119. Wpływ nauczycieli na rozwój ucznia zdolnego w klasach 1-3 / Lidia Pawelec // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 27-32

120. Wspieranie zdolności i talentów uczniów / Gertruda Zając // Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 12-15

121. Wspomaganie twórczości i uzdolnień : (zestawienie bibliograficzne) / Irena Niemczak // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 2, s. 19-20

122. Wszystkie dzieci są zdolne : koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w kształceniu językowym / Ewa Suchecka // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, dod. "Przed Szkołą" nr 1, s. 8-11

123. Wszystko w jednym, czyli Jak pracować w ICIM z młodzieżą uzdolnioną / Anna Tomczyk-Churska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 2, s. 12-14

124. Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego zdolnych uczniów o zróżnicowanych osiągnięciach szkolnych / Anna Wołpiuk-Ochocińska, Andrzej Sękowski // Czasopismo Psychologiczne. - 2009, nr 1, s. 57-69

125.  Wychować geniusza?! / Aleksandra Jodko, Aleksandra Salwa. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 3, s. 54-57

126. Wzmożona pobudliwość uczniów zdolnych / Wiesława Limont // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 37-44

127. Zadania dla zdolnych gimnazjalistów. Cz. 1 / Jerzy Janowicz // Matematyka w Szkole. - 2012, nr 66, s. 59-61

128. Zdolne, ale leniwe / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 30-31

129. Zdolne dziecko / Agnieszka Olczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s.9-13

130. Zdolni na świeczniku / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 18/19, s. 8

131. Zdolni także ci mniej zdolni / Magdalena Pitala // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 53-65

132. Zdolni zawadzają / Ewa Miłoszowska // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 15, s. 6

133. Zdolni, utalentowani... Od diagnozy do rozwoju / Elżbieta Madaliński // Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 2, s. 88-94

134. Zdolności a kompetencje społeczne uczniów / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2005, nr 9, s. 16-17

135. Zdolności matematyczne u dzieci - czym są i jak je rozwijać? / Irena Pufal-Struzik// Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 4, s. 7-12

136. Zdolności motoryczne dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Kinga Klaś-Pupar // Remedium. - 2008, nr 11, s. 21

137. Zdolności motoryczne dzieci i młodzieży. Cz. 2 / Kinga Klaś-Pupar // Remedium. - 2008, nr 12, s. 21

138. Zdolności motoryczne dzieci i młodzieży. Cz. 3 / Kinga Klaś-Pupar // Remedium. - 2009, nr 2, s. 21

139. Zdolności motoryczne dzieci i młodzieży. Cz. 4 / Kinga Klaś-Pupar // Remedium. - 2009, nr 3, s. 21

140. Zdolności twórcze uczniów - jak je wspierać? / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 13-15

141. Zdolność a uzdolnienie / Ryszarda Ewa Bernacka // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 5-9

142. Zdolny czyli Jaki? : kilka uwag o zdolnościach i pracy nad ich rozwojem / Maciej Karwowski // Meritum. - 2006, nr 1, s. 9-12

143. Zdolny uczeń w szkole podstawowej. Cz. 1 / Halina Balbier // Matematyka w Szkole. - 2012, nr 66, s. 56-58

144. Zielone światło dla dzieci utalentowanych : wywiad z Ewą Zielińską na temat diagnozowania i pracy z dziećmi zdolnymi w przedszkolu / Ewa Zielińska ; rozm. przepr. Marta Górcewicz // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 10-14

 

 

Oprac. Małgorzata Percińska

                                                                                        

Powrót do Dydaktyka