Wychowanie patriotyczne wczoraj i dziś : bibliografia w wyborze za lata 1907-2013

KSIĄŻKI

1. A to Polska właśnie : VIII Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury : referaty, wypowiedzi, głosy w dyskusji, dokumenty programowe i metodyczne : IV ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Regionalistów / [zespół. red. Chrystian Chudzik et al pod kier. Anatola Jana Omelaniuka] ; Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej we współpracy z Dolnośląskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym we Wrocławiu ; Muzeum Niepodległości w Warszawie. - Wrocław : Wydawnictwo DTSK Silesia ; Warszawa : Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej, 2007.

2. Barwy patriotyzmu / Ludwik Malinowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987.

3. Czy z Polski możemy być dumni? / Jerzy Pilikowski, Katarzyna Pawłowska, Alicja Grzegorczyk. - Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, 2007.

4. Do podstaw wychowania narodowego / Stanisław Pigoń ; ze słowem wstępnem Ign[acego] Chrzanowskiego. - Wyd. 2 rozsz. - Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1920.        

5. Dziedzictwo obyczaju narodowego Polaków : pamięć i zapomnienie / Barbara Jedynak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004

6. Dzieje, wojsko, edukacja : księga jubileuszowa profesora Henryka Hermanna w 70. rocznicę urodzin / pod red. nauk. Mirosławy Bednarzak-Libery i Janusza Gmitruka ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytut Historii Akademii Podlaskiej. - Warszawa ; Siedlce : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2010.

7. Elementarz młodego Polaka / Mariola Jarocka. - Poznań : Wydawnictwo Ibis, 2013.

8. Idee patriotyzmu i demokracji w literaturze pozytywistycznej / Henryk Markiewicz. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.

9. Ile ojczyzn? Ile patriotyzmów? / red. Michał Syska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2007.

10. Jedna jest Polska : wybór z przemówień i kazań / Stefan Wyszyński ; wybór i oprac.: Mirosława Plaskacz, Anna Rastawicka. - Wyd. 2. - Warszawa : Soli Deo, 2000.

11. Oblicza patriotyzmu / Jan Paweł II [et al.] ; pod red. Jerzego Sadowskiego. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2009.

12. Patriotyczne i obywatelskie wychowanie w szkole / Jerzy Czerwiński. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.

13. Polityka nowoczesnego patriotyzmu / Robert Kuraszkiewicz. - Dębogóra : Wydawnictwo Dębogóra, cop. 2010.

14. Rzecz o psychice narodu polskiego / Aleksander Bocheński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.

15. Rzecz o psychice narodu polskiego / Aleksander Bocheński. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.

16. Rzecz o wychowaniu patriotycznym / Karol Kotłowski. - Wrocław : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1974           

17. Salon niepodległości / [red. Anna Gabryś, Monika Szewczyk ; Instytut Adama Mickiewicza]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

18. Sfera uczuć / Mieczysław Michalik. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Iskry, 1975.

19. Szkoła i Ojczyzna / Jerzy Grosjean ; przekład Maryi Wentzlowej. - Warszawa : Kazimiera Gadomska, 1907.

20. Wizja polskiego patriotyzmu / [red. Mariusz Malinowski]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2008.

21. Wychowanie patriotyczne młodzieży akademickiej / Zdzisław Kosyrz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.

22. Wychowanie patriotyczne w szkole / Eugenia Anna Wesołowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.

23. Z dziejów polskiego patriotyzmu : wybór tekstów / pod red. Jacka Kloczkowskiego. - Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Wyższa Szkoła Europejska im. J. Tischnera, 2007.

24. Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna / pod red. Wojciecha Chudego ; Instytut Jana Pawła II KUL. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2002.

25. Z problematyki wychowania patriotycznego w przedszkolu / Antonina Sawicka. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.

           

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1. Być Polakiem - być sobą : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub gimnazjum / I. Warzecha.// Wychowawca. 2005, nr 4, s. 28-29

2. Być Polakiem : ojczyznę kochać trzeba i szanować / Marek Stanisław Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir.// Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s. 5-18

3. Czy jesteśmy patriotami? : na podstawie badań wśród uczniów szkół podstawowych / Janina Mazur.// Wychowawca. - 2005, nr 4, s. 5-7     

4. Czy lekcje wychowania patriotycznego są potrzebne? / Zenona Rondomańska.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2007, nr 1, s. 5-16  

5. Czy patriotyzmu można nauczyć / Renata Zamojska-Reszke.// Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 44-45

6. Czy polskiej szkole potrzebna jest edukacja obywatelska? : (o potrzebie zachowania wiedzy o społeczeństwie słów kilka) / Mariusz Menz.// Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 40-45          

7. Dumny patriota / Urszula Zimińska.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 2-7

8. Edukacja patriotyczna kanwą terapii pedagogicznej na przykładzie Święta Odzyskania Niepodległości / Jadwiga Jastrząb, Angelika Cedro, Małgorzata Zaleska.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, Wkładka Metodyczna, s. I-III

9. Edukacja regionalna - w kręgu pojęć ojczyzny, patriotyzmu, tożsamości / Anna Bargielska.// Drama. - 2006, nr 50, s. 6-16  

10. Edukacja regionalna jako element edukacji patriotycznej / Katarzyna Ziołowicz.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 42-51      

11. Elementarz patriotyzmu / F. Froissart.// Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 15, s. 13

12. Inscenizacje : 40 scenariuszy przedstawień przedszkolnych i szkolnych na cały rok / Hanna Warchałowska.

13. Jak kształtować patriotyzm? / Ewa Wiercińska-Banaszczyk, Piotr Janicki.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 24-25 

14. Jak tu prawdę o Polsce powiedzieć... : montaż słowno-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak.// W: Wszystko gra - S. 122-126

15. Jak uwzględnić priorytet MEN dotyczący wychowania patriotycznego i obywatelskiego w pracy szkoły / Stefan Wlazło.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 29-32

16. Jaką świadomość patriotyczno-obronną reprezentuje nasza młodzież / Stanisław Hładki.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 7-17

17. Jestem małym Polakiem : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s. 13       

18. Kto pyta nie błądzi... czyli Co z tym patriotyzmem w XXI wieku! / Mariusz Malinowski.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 6-7

19. Kto ty jesteś? / Jolanta Makowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 34-37

20. Kultywowanie obyczajowości religijnej i tradycji narodowych / Teresa Drewka.// Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 16-17

21. Lekcje patriotyzmu - na nowo odczytane... / Mariusz Malinowski.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 7, s. 14-15

22. Łączenie teorii z praktyką w wychowaniu patriotycznym / Krystyna Buławka.// Meritum. - 2008, nr 1, s. 26-29

23. Metody pracy zuchowej w kształtowaniu postaw patriotycznych / Marzena Uznańska, Elżbieta Zyzik.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 63-67

24. Moja Ojczyzna / Piotr Mazur.// Wychowawca. - 2007, nr 12, s. 16-17

25. Mój dom - nasz kraj / U. Święty.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 26

26. Muzyka w służbie Ojczyźnie - ważny element edukacji wczesnoszkolnej / Irena Chyła-Szypułowa.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 16-22

27. Na rocznicę Konstytucji 3 Maja / Anna Gorlewska.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 17-20

28. Najwyższa wartość / Kazimierz Denek.// Lider. - 2008, nr 7/8, s. 4-9

29. Nauczmy się naszego kraju tańcem i piosenką : widowisko słowno-muzyczne z elementami tańca / Regina Dąbrowska.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 70-71

30. Nauczyciel - patriota i wychowawca / Janusz Sytnik-Czetwertyński.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 101-103  

31. Niemodny patriotyzm - edukacja dla bezpieczeństwa młodzieży w środkach masowej informacji / Urszula Zimińska.// Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 4, s. 41-47

32. O patriotyczne wychowanie / Mieczysław Albert Krąpiec.// Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 6-7         

33. O umiłowaniu Ojczyzny... / Piotr Mazur.// Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 7

34. O wartościach narodowych i patriotycznych w procesie nauczania i kształcenia / Urszula Łastawiecka.// Dydaktyczne Puzzle. - 2007, nr 2, s. 26-27

35. O wychowaniu patriotycznym w szkole / Jan Frątczak.// Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 1, s. 111-121

36."Ojczyzna - kiedy myślę..." / Krystyna Ryniak.// W: Póki my żyjemy. - S. 16-20

37. Ojczyzna / Czesław Stanisław Bartnik.// Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 16-17

38. Pamięć zbiorowa i jej rola w wychowaniu / Wojciech Hausner.// Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 16-17

39. Patriotyzm - czy trzeba go uczyć? / Ferdynand Froissart.// Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 2, s. 15-16

40. Patriotyzm - tak, ale... / Grzegorz Gołaszewski.// Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s. 10-21

41. Patriotyzm : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Ewelina Czajkowska.// Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 31

42. Patriotyzm białostockich "Fordonianek" / Elwira J. Kryńska.// Edukacja. - 2011, nr 3, s. 29-41

43. Patriotyzm blokersów (?) / Sebastian Szczyrba.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 29-34

44. Patriotyzm dzisiaj. Cz. 1 / Jacek Salij.// Wychowawca. - 2006, nr 6, s. 16-17

45.  Patriotyzm dzisiaj. Cz. 2 / Jacek Salij.// Wychowawca. - 2006, nr 7/8, s. 24

46. Patriotyzm nowego człowieka / Piotr Mazur.// Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 4/5, s. 8-12

47. Patriotyzm w edukacji małego dziecka / Natalia Maria Ruman.// Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 6-7

48. Pieśni patriotyczne w edukacji dzieci / Katarzyna Rogozińska.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 23-28

49. Piórem, dłutem i batutą służyć ojczyźnie : (scenariusz godziny wychowawczej dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej) / Ewa Grzesiak.// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 3, s. 13-15

50. Po co i jak uczyć patriotyzmu w szkole? / Julian Piotr Sawiński.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s. 7-10

51. Polskie tańce narodowe - ważny składnik edukacji wczesnoszkolnej / Anna Śliwińska.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 52-62           

52. Przekaz wartości patriotycznych w edukacji - powinność wychowawcza według myśli pedagogicznej papieża Jana Pawła II / Natalia Maria Ruman.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 6, s. 20-27

53. Rodzina wobec tradycyjnych wartości narodowych / Lidia Pawelec.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 21-25

54. Rola historii w kształtowaniu postaw patriotycznych współczesnej młodzieży / Barbara Kubis.// Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 1, s. 16-26

55. Siła przebicia idei / Iwona Majewska-Opiełka.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 11-12

56. Stosunek członków grup subkulturowych (szalikowców, hip-hopowców i techno-fanów) do wartości patriotyzmu i pracy / Elżbieta Patyk.// Edukacja i Dialog. - 2011, nr 1/2, s. 16-19

57. Stosunek członków grup subkulturowych (szalikowców, hip-hopowców i technofanów) do wartości patriotyzmu i pracy / Ewa Sowa-Behtane.// Edukacja i Dialog. - 2012, nr 3/4, s. 66-69

58 Strofy o Ojczyźnie : konkurs dla uczniów szkoły podstawowej (starsze klasy) i gimnazjum / Agata Korzeń.// Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 21

59. "Święta miłości kochanej ojczyzny..." / Florian Plit.// Geografia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 3-4

60.  Świętować czyli Czcić / Piotr Lech.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 10-11

61. Teatr szkolny ma zaszczyt zaprosić... : inscenizacje, montaże, spektakle, jednoaktówki dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum / Dariusz Marek Racinowski.

62. Tradycja, etyka, patriotyzm - świat wartości wczoraj i dziś : (zestawienie bibliograficzne) / Zofia Cybulska.// Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 5, s. 24-25

63. Wartości patriotyczne w literaturze dla dzieci młodszych / Marek Kątny.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 7-15

64. "Wolna ojczyzna - pradawne hasło - oby w nas nigdy nie zgasło" : (scenariusz wieczornicy) / Anna Gorlewska.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s. 18-20

65. Współczesna odmiana patriotyzmu / Jacek Chmielewski.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 6-9

66. Wychowanie obywatelskie / Wojciech Obraniak.// Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 18, s. 18-19

67. Wychowanie patriotyczne a treści programowe i proces nauczania zintegrowanego / Irena Stańczak.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 35-41

68. Wychowanie patriotyczne na lekcjach chemii / Natalia Wanda Skinder.// Chemia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 24-27

69. Wychowanie patriotyczne w edukacji wczesnoszkolnej / Helena Radziewicz.// Wychowawca. - 2007, nr 9, s. 16-17

70. Wychowanie patriotyczne w praktyce / Klemens Stróżyński.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 4-5       

71. Wychowanie patriotyczne: (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 9, s. 56-62  

72. Z patriotycznych i kulturalno-oświatowych tradycji wsi Tuczna na Podlasiu / Józef Czapski.// Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2008, nr 4, s. 41-49

73. Z problemów narodowści i tożsamości śląskiej - dylematy i wybory / Justyna Kijonka-Niezabitowska.// Studia Socjologiczne. - 2009, nr 4, s. 85-110

74. Żyć w konkretnej społeczności / Jacek Chmielewski.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 2-5

 

FILMY         

1. Patriotyzm : czy to trudne? / scen. i reż. Jakub Nowicki. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, [2011?].

2. Patriotyzm / reż., scen. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, [2008?].

           

                                                                                                                

Oprac. Anna Mirońska

 

Powrót do Dydaktyka