Bezpieczna szkoła - wspieranie pracy wychowawców klas - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

KSIĄŻKI

1. A co mi zrobisz? : od chaosu do współpracy w klasie / Sylvia Rockwell ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, cop. 2008

2. Bezpieczna i przyjazna szkoła / Małgorzata Taraszkiewicz, Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009

3. Budowanie szkolnego programu profilaktyki / Małgorzata Simm, Ewa Węgrzyn-Jonek. - Kraków : Rubikon, 2002

4. Co robić, kiedy nie wiadomo, co robić : podpowiednik dla nauczyciela / Nora Grochowska. - Warszawa : Seventh Sea, cop. 2001

5. Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas I-III szkoły podstawowej / Ewa Wilamowska, Joanna Walczak. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2005

6. Dla dobra dziecka : o warsztacie pracy nauczyciela-wychowawcy / Maryla Sowisło. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008

7. IX Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców : 9 września 2000 / Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach, 2000

8. Jak budować porozumienie i współpracę w szkole? : profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2009

9. Jak być autorytetem? Autorytety młodzieży a model kompetentnego wychowawcy. Istota szkolnego programu wychowawczego / Jan Zowczak [et al.]. - Siedlce : Kuratorium Oświaty. Delegatura w Siedlcach 2001

10. Jak być dobrym wychowawcą : autoewaluacja pracy wychowawczej, asertywność nauczyciela, skuteczne kierowanie klasą / Marek Grondas [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012

11. Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie / Robert J. MacKenzie ; przekł. Ewa Zaremba. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

12. Klimat szkoły, klimat klasy / Erich Petlak ; tł. Danuta Branna. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2007

13. Kompetencje nauczyciela wychowawcy / red. nauk. Krystyna Ferenz, Edward Kozioł ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Humanistyczno - Społecznych UZ, 2002

14. Kompetentny wychowawca : materiały pomocnicze dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / red. Jerzy Celiński-Mysław. - Siedlce : Fundacja Bonum Educationis, 2001

15. Nauczyciel wychowawca w szkole waldorfskiej : wprowadzenie w specyfikę pracy / Helmut Eller ; z jęz. niem. przeł. Michał Głażewski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

16. Nauczyciele - rodzicom. Cz. 2, Spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska. - Toruń : Bea-Bleja, 2003

17. Nauczycielem być... : jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą / Ewa Góralczyk. - Wyd.1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2007

18. O kompetencjach współczesnych wychowawców : perspektywa praktyki edukacyjnej / red. Dariusz Zając. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010

19. Obyś cudze dzieci...wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum  ( i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna Sikora, Alina Żwirblińska. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003

20. Osobowość wychowawcy : być wychowawcą w zmiennych i dynamicznych warunkach życia społecznego / Zdzisław Kosyrz. - Warszawa : Wydawnictwo Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2005

21. Osobowość wychowawcy / Zdzisław Kosyrz ; Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej. - Wyd. 5 rozsz. - Warszawa : Agencja Wydawnicza CB, 2000

22. Polubić szkołę : ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz, Dorota Pankowska. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001

23. Pomyśl siebie... : minieseje dla wychowawcy klasy / Maria Dudzikowa. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

24. Powinności wychowawcze nauczyciela : o teorii i praktyce wychowania w szkole / pod red. Jadwigi Lubowieckiej. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, cop. 2004

25. Problemy współczesności a chrześcijanie : zagadnienia etyczne i społeczne do dyskusji dla młodzieży i wychowawców / Teresa Biłyk, Tomasz Homa, Katarzyna Wojtkowska ; przedm. Kazimierz Nycz. - Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy ; Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2004

26. Prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych / Martin Verfurth ; przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Jedność, 2001

27. Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole : program poprawy wzorców zachowania / Deanne A. Crone, Robert H. Horner, Leanne S. Hawken ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 2009

28. Sposoby na trudne zachowania uczniów : utrzymanie dyscypliny w klasie, kultura osobista uczniów, zawieranie kontraktów szkolnych / Bogdan Jankowski [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012

29. Spotkania zespołu wychowawczego : dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Katarzyna Kijak, Maria dos Santos. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2004

30. Szkoła Triumfu : program pracy wychowawczej dla 6-letniej szkoły podstawowej / Barbara Bartoszewska [et al.]. - Warszawa : Muza Szkolna, 2000

31. Trzy koła : propozycje dla wychowawców klas. Z. 1 / Barbara Wolniewicz-Grzelak. - Wyd. 2. - Warszawa : Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", 2002

32. Uczniowie w szkole : rzecz o zachowaniu : praktyczny przewodnik do skutecznego nauczania / Bill Rogers ; [tł. Zofia Zdral et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Ed3ukacyjna, 2005

33. Umowa z klasą / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

34. Vademecum wychowawcy / Beata Badziukiewicz, Mirosław Sałasiński. - Warszawa : Żak, 2005

35. Wychowanie w szkole zawodowej : tworzenie programu wychowawczego / Bogdan Jankowski. - Poznań : Arka, 2001

36. XX Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców : Miłość wymagająca / Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. Oddział w Siedlcach, 2011

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM, ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Alfabet wychowawcy / Bożena Pasternak // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 29 

2. Autorytet w procesie wychowania / Sylwia Trojniel // Lider. - 2006, nr 11, s. 18-20

3. Bezpieczna szkoła - czy taka istnieje? / Urszula Zimińska // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 2, s. 42-48

4. Bezpieczna szkoła / Przemysław Piotrowski, Małgorzata Wysocka-Pleczyk // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 63-70

5. Bezpieczna szkoła ? / Piotr Kowalczuk // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 17, s. 4-5   

6. Bycie uczniem zobowiązuje : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum / Daniel Buchowiecki // Wychowawca. - 2010, nr 5, s. 22-23 

7. Dekalog wychowawcy / Danuta Narożna // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 18, s. 7

8. Dojrzałość emocjonalna wychowawcy / Łukasz Radwan // Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 16-17

9. Doświadczenia i refleksje początkującego wychowawcy w pracy z młodzieżą zdemoralizowaną i upośledzoną umysłowo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym / Monika Noszczyk // Chowanna. - 2006, T. s. 138-147

10. Droga do wychowania / D.Pankowska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 83-92

11. Dylematy oświaty : czy istnieje kryzys / Beata Sobocińska-Rodzoń // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 3, s. 26-29

12. Działania wychowawcze na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / Zbigniew Bronisław Gaś // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 3-16

13. Dziecięcy zespół teatralny - funkcja edukacyjna i komunikacja społeczna / Anna Asyngier-Kozieł // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2005, nr 1, s. 9-15

14. Dziecko kapryśne, samowolne, uparte : opis i analiza problemu / Anna Asyngier-Kozieł // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2005, nr 1, s. 3-9

15. Integrowanie zespołu klasowego / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 29-33

16. Jak być bohaterem dla własnych dzieci? : konferencja dla rodziców szkół gimnazjalnych / Elżbieta Gałązka // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 1, s. 13-14

17. Jak poznać uczniów i siebie? / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 34-36

18. Jak uzyskać wsparcie finansowe dla szkoły? : program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" / Zenon Decyk // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 25, s. 54-55

19. Jak wychować wychowawcę? / Anna Wojciechowska, Elżbieta Sokołowska // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 11, s. 8-9

20. Jakim być wychowawcą? / Leszek Trzaska // Remedium. - 2010, nr 12, s. 10-11

21. Każdy jest wychowawcą / Aleksandra Kubała-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 41, s. 18-19

22. Kontrakt między uczniem i szkołą / Agnieszka Makowska // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 45, s. 30

23. Kontrakt między uczniem, rodzicem i wychowawcą / Agnieszka Makowska // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 45, s. 31

24. Krótsza zapałka - czyli Nauczyciel jako wychowawca / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 20-22

25. Młodzieży chowanie - sprawą całego społeczeństwa / Bożena Fijałkowska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 7-9

26. Morze możliwości / Danuta Narożna // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 19, s. 16-18

27. Nauczyciel-wychowawca we współczesnej szkole / Joanna Łukasik // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 35-40

28. Nie narzekaj, szukaj rozwiązań, pomagaj / Danuta Narożna // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 20, s. 15-16

29. Odpowiedzialność w procesie wychowania dzieci młodzieży / Józef Sowa // Edukacja. - 2010, nr 3, s. 35-41

30. Odpowiedzialny wychowawca / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 5-6  

31. Opis i analiza przypadków rozpoznania oraz rozwiązania problemu edukacyjnego i wychowawczego / Anna Drwięga // Lider. - 2006, nr 10, s. 13

32. Osobowość nauczyciela wychowawcy / Joanna Hołodiuk // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 4-9

33. Osobowość nauczyciela - wychowawcy / Zdzisław Kosyrz // W: Pedagogika ogólna i subdyscypliny / red. nauk. Lucjan Turos. - Warszawa : Żak, 1999. - S. 505-519

34. Partnerstwo wychowawcy z rodzicami / Katarzyna Kuczera-Wita // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 7-9

35. Podróż zwana życiem : przystanek szkoła / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 11, s. 55-57

36. Poradnik młodego wychowawcy, czyli... 1001 pomysłów na klasę! / Danuta Narożna // Lider. - 2007, nr 1, s. 22-24

37. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Cz. 1 / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 40-42 

38. Prawo rodziców do wyboru wychowawcy ich dziecka - postępem czy ograniczeniem w edukacji wczesnoszkolnej? / Jolanta Flanz // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6,  8-10

39. Problemy pedeutologiczne w świetle zawodowych doświadczeń nauczycieli wychowawców / Kazimierz Ostrowski // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1/2, s. 105-114

40. Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" : jak stworzyć sprawozdanie z realizacji programu? / Małgorzata Radziwołek-Mikołajczyk // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 6, s. 12-14

41. Program wychowawczy i profilaktyki zgodny z programem "Bezpieczna i przyjazna szkoła" : przykładowe zadania podlegające kontroli // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 1, s. 26-28

42. Relacje wychowawcy i wychowanków w internacie / Małgorzata Ponińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 49-51

43. Rodzice i nauczyciele wychowawcy / Zofia Gos // Meritum. - 2011, nr 2, s. 49-51

44. Rola i zadania nauczyciela i wychowawcy w dzisiejszych czasach w świetle nauczania Jana Pawła II / Ireneusz Celary // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 9-18

45. Rola nauczyciela-wychowawcy we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej / Grażyna Cęcelek // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 49-57

46. Rola wychowawcy opiekuna w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka / Paweł Koziorek // Kultura Fizyczna. - 2006, nr 5/6, s. 32-33

47. Rola wychowawcy w pracy z uczniem zdolnym / Grażyna Łebecka // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 51-53

48. Specyfika pracy wychowawców klas 4-6 / Monika Kopczyńska // Nowa Szkoła. - 2011, nr 4, s. 36-44

49. Szkoła - bezpieczna przystań / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 42, s. 46-48

50. Szkoła bezpieczna i przyjazna / Elżbieta Nerwińska // Remedium. - 2008, nr 12, s. 1-3 

51. Wychowanie - technologia czy spotkanie? Rola dyspozycji osobowościowych nauczyciela-wychowawcy w dynamice procesu / Beata Boćwińska-Kiluk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 3, s. 25-41 

52. Wychowawca - któż to taki? / Selwana Barbara Szołek // Wychowawca. - 2012, nr 7/8, s. 14-15

53. Wychowawca i opiekun rozumny / Krystyna Duraj-Nowakowa // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, s. 9-24

54. Wychowawca klasy / Dorota Pankowska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 59-66

55. Wychowawca na miarę XXI wieku / M. Dziewiecki // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 19

56. Wychowawca odpowiedzialny - w kontekście rozważań o uzależnieniach / Maria Groenwald // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 3-6

57. Wychowywać razem - moje spostrzeżenia o wywiadówkach / Marta Łazar // Lider. - 2009, nr 7/8, s. 20-22

58. Wypalenie zawodowe wychowawców / Tomasz Polkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 29-35

59. Wzajemność wpływów / Wanda Papugowa // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 6-9

60. Zaangażowanie wychowawcy / Justyna Fiedorczuk // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 14-15

61. Zaratustra jako wychowawca / Katarzyna Dworakowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 2, s. 41-66

62. Znaczenie kompetencji społecznych w pracy nauczyciela wychowawcy / Marta Jerzak // Journal of Modern Science. - 2008, T. 2. s. 205-238

63. Znaczenie nauczyciela wychowawcy w kształtowaniu osobowości ucznia / Małgorzata Rybczyńska // Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 3, s. 38-40

64. Znaczenie relacji wychowawca - wychowanek w kształtowaniu aspiracji życiowych młodzieży nieprzystosowanej społecznie / Joanna Moleda // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 267-274

 

FILM

1. (Nie)bezpieczna szkoła / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael ; Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2007?].

 

                                                                                                  

Oprac. Anna Mirońska

 

Powrót do Dydaktyka