Bezpieczeństwo w internecie - Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

KSIĄŻKI

1. (Nie)bezpieczny komputer : od euforii do uzależnień / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008

2. 5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców/ Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej ; [il. Jarosław Żukowski]. - Warszawa : Arystoteles, 2010

3. Agora czy Hyde Park : internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych / red. Łucja Kapralska, Bożena Pactwa. - Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2010

4. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

5. Bezpieczne korzystanie z internetu / [aut. Przemysław Dziak et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2012

6. Całe życie w Sieci / red. Barbara Szmigielska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008

7. Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców / Jürgen Holtkamp ; tł. Laura Mohort-Kopaczyńska. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2011

8. Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. naukowa Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2009

9. Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia : (o problemach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego) / Stanisław Juszczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000

10. Dziecko w sieci / Bartosz Danowski, Alicja Krupińska. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2007

11. Galaktyka Internetu : refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem / Manuel Castells ; przeł. Tomasz Hornowski. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2003

12. Galaktyka języka Internetu / Joanna Wrycza. - Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, 2008

13. Gdzie jest czytelnik? / Łukasz Gołębiewski. - Warszawa : Biblioteka Analiz, 2012

14. Inernet i demokracja : ewolucja systemu politycznego / Przemysław Maj. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009

15. Internet : jak surfować bezpiecznie / Maria Sokół, Radosław Sokół. - Gliwice : Helion, cop. 2005

16. Internet : między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem : praca zbiorowa / pod red. Mirosława Kowalskiego. - Tychy : Maternus Media, cop. 2008

17. Internet a dzieci : uzależnienia i inne niebezpieczeństwa / Parry Aftab ; przeł. Barbara Nicewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003

18. Internet a psychologia : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski ; [tł. Małgorzata Ferenc-Michelson et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

19. Internet a psychologia : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski ; [tł. Małgorzata Ferenc-Michelson et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

20. Internet a relacje międzyludzkie / pod red. Elżbiety Laskowskiej i Mariusza Kucińskiego. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010

21. Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej / Anna Przybylska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010

22. Internet jako nowe dobro wspólne / Justyna Hofmokl. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009

23. Internet w przygotowaniu nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej / Agnieszka Siemińska-Łosko. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

24. Internet w szkole / Bronisław F. Siemieniecki, Wojciech Lewandowski. - Toruń : Adam Marszałek, 2000

25. Kult amatora : jak internet niszczy kulturę / Andrew Keen ; tł. Małgorzata Bernatowicz, Katarzyna Topolska-Ghariani ; wprowadzenie Kazimierz Krzysztofek. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007

26. Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / pod red. Jadwigi Izdebskiej. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2008.

27. Media w edukacji : szanse i zagrożenia / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008

28. Oblicza Internetu / red. nauk. Marek Sokołowski ; [aut. Renata Bizior et al.]. - Elbląg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004

29. Oblicza Internetu : architektura komunikacyjna sieci / red. nauk. Marek Sokołowski. - Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007

30. Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak - Warszawa : Difin, 2011

31. Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko ; Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006

32. Patologie społeczne w sieci / Sylwester Bębas. - Toruń : Akapit, 2013

33. Psychologia Internetu / Patricia Wallace ; przeł. Tomasz Hornowski. - Poznań : Rebis, 2001

34. Psychologia Internetu / Patricia Wallace ; przeł. Tomasz Hornowski. - Wyd. 1, dodr. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2005

35. Psychologiczne konteksty Internetu / red. naukowa Barbara Szmigielska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009

36. Rodzice offline? : jak nawiązać kontakt ze skomputeryzowanym dzieckiem? / Florian Huber, Christoph Neuschaffer ; z jęz. niem. tł. Ryszard Turczyn. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003

37. Społeczna przestrzeń internetu / pod red. Dominika Batorskiego, Mirosławy Marody, Andrzeja Nowaka. - Warszawa : Academica Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, 2006

38. Społeczne aspekty nowych mediów : analiza społeczeństwa sieci / Jan van Dijk ; przekł. Jacek Konieczny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

39. Strony internetowe dla dzieci i młodzieży / Martyna Różycka ; Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Radlińskiej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2006

40. Uwolnić się z sieci : uzależnienie od Internetu / Kimberly Young, Patrice Klausing OSF ; przekł. Gabriela Pindur. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2009

41. Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej Augustynek. - Warszawa : Difin, 2010

42. Uzależnienie od internetu / Paweł Majchrzak, Nina Ogińska-Bulik. - Łódź : Wydawnictwo Akdemii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2010

43. Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży / Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk. - Warszawa : Hachette Polska, cop. 2009

44. W sieci / Nicholas A. Christakis, James H. Fowler ; przekł. Izabela Szybilska-Fiedorowicz. - Sopot : Smak Słowa, 2011

45. Wielka sieć : e-seje z socjologii Internetu / Kazimierz Krzysztofek [et al.] ; wstęp i red. nauk. Jacek Kurczewski. - Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2006

46. Wirtualna osobowość naszych czasów : mroczna strona e-osobowości / Elias Aboujaoude ; przekł. Robert Andruszko. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012.

47. Wokół mediów ery Web 2.0 / red. nauk. Bohdan Jung. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010

48. Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji / pod red. Doroty Siemienieckiej, Agnieszki Siemińskiej-Łosko. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2007

49. Wybrane zagadnienia e-edukacji / pod red. Leszka Rudaka ; aut. Krzysztof Andrelczyk [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2009

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych" / Agnieszka Borowiecka // Meritum. - 2012, nr 4 (27), s. 66-67

2. "Second Life" w bibliotekach - szanse i zagrożenia wprowadzenia systemu w Polsce / Łukasz Niedziałek // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 9, s. 32-33

3. Agresja elektroniczna - nowe wyzwania / Kamila Knol // Remedium. - 2010, nr 2, s. 30-31

4. Agresja elektroniczna wśród młodzieży - rodzaje, skutki, profilaktyka / Edyta Sabicka, Kamila Knol, Agata Matuszewska. // Meritum. - 2010, nr 2, s. 2-7

5. Ala.m@internet.pl / Łukasz Wojtasik // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 25-27

6. Ankieta dla uczniów : "Bezpieczeństwo w sieci" / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 39, s. 25-28

7. Audyt fotelikowy / Tomasz TalarczykBezpieczeństwo naszych dzieci / Marta Sabat, Maja Szymczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 51-54

8. Bezpieczeństwo dzieci w Internecie / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 33-46

9. Bezpieczeństwo dziecka w pracy przy komputerze i w sieci Internet - monitoring i ograniczanie dostępu do treści niepożądanych / Janusz Wierzbicki // Meritum. - 2010, nr 2, s. 51-56

10. Bezpieczeństwo naszych dzieci / Marta Sabat, Maja Szymczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 51-54

11. Bezpieczeństwo w sieci tematem lekcji językowej / Elżbieta Gajek // Meritum. - 2010, nr 2, s. 18-21

12. Bezpiecznie(j) w sieci? / Barbara Smoter // Remedium. - 2012, nr 9, s. 1-3

13. BlackLists - sposób na darmowy filtr treści niepożądanych w polskich szkołach / Artur Rudnicki // Meritum. - 2010, nr 2, s. 57-60

14. Blaski i mroki Netu / Maria Halińska // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 12-17

15. Chrońmy dzieci przed zagrożeniami w sieci / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2012, nr 4, s. 40-42

16. Ciemna strona Internetu / Jaromir Bogacz // Meritum. - 2010, nr 2, s. 12-15

17. Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców / Jürgen Holtkamp ; tł. Laura Mohort-Kopaczyńska. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2011.

18. Codzienna szkolna przemoc / Paula Pilarska // Psychologia w szkole. - 2012, nr 2, s. 55-60

19. Cybernauczyciel i cyberwyzwania / Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 9, s. 13

20. Cyberprzestrzeń a rozwój dziecka / Anna Siudem. // Świat Problemów. - 2012, nr 4, s. 30-33

21. Cyberprzestrzeń : nowa arena przemocy rówieśniczej? / Julia Barlińska. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 53-66

22. Czy dzieci i młodzież są bezpieczne w sieci? : przegląd najnowszych badań / Bożena Boryczka. // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 2, s. 3-5

23. Czy internet jest bezpieczny dla dziecka? / Agata Grabowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 38-43

24. Czy Internet uzależnia? / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 34-35

25. Czy Internet uzależnia? Cz. 2 / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik // Remedium. - 2005, nr 10, s. 20-21

26. Czy szlaban na Internet to najlepsze rozwiązanie? / Agata Błachnio. // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 50-52

27. Dzieci i młodzież w sieci / Katarzyna Kaliszewska-Czeremska // Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 6-7

28. Dzieci sieci - specyfika pokolenia / Grażyna Róziewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 12-24

29. Dziecko przy komputerze : kiedy, jak, dlaczego? / Aneta i Dariusz Kwietniowie. // Meritum. - 2009, nr 1, s. 96-99

30. Dziecko w bezpiecznej Sieci, a nie w matni / Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 2-5

31. Dziecko w kontekście zagrożeń Internetu / Agnieszka Filipek // W: Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka. - S. 375-385

32. Dziecko w sieci, a gdzie rodzice? / Małgorzata Rostkowska // Meritum. - 2011, nr 2, s. 62-64

33. Dziecko zagrożone on-line : Fundacja Kidprotect / Jakub Śpiewak // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 27-29

34. Dzień bezpiecznego Internetu : scenariusz dla dzieci 5- i 6-letnich / Anna Kordzińska-Grabowska. // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 14, s. 34-35

35. Emocjonalna pułapka / Dorota Ziółkowska-Maciaszek // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 49-51

36. Flaming - "wojna" na słowa / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s. 31-35

37. Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie / Magdalena Szpunar // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 67-80

38. Grooming - uwodzenie dzieci w Internecie / Radosław Mysior // Remedium. - 2012, nr 9, s. 4-5

39. Gry komputerowe - czy należy się ich obawiać? / Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, s. 24-29

40. Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku szkolnym / Ryszard Błaszkiewicz. // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 34-43

41. Gry online : korzyści i zagrożenia / Aleksandra Małyska, Marta Wadyńska, Ewelina Wiśniewska // Remedium. - 2012, nr 7/8, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych: Internet", s. 3

42. Informuję - ostrzegam : gminny projekt edukacyjny (Niepołomice, woj. małopolskie) / Bożena Tomaszek, Andrzej Gąsłowski. // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 44-45

43. Infożercy na tropie / Lea Winerman // Charaktery. - 2012, nr 8, s. 44-47

44. Internet a życie rodzinne / Grzegorz Delmanowicz // Wychowawca. - 2009, nr 9, s. 20-24

45. Internet dojrzał, a my... chorzy? / Michał Feldman // Meritum. - 2010, nr 2, s. 16-17

46. Internet i gry komputerowe - szanse i zagrożenia : (zestawienie bibliograficzne) / Sabina Frost // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 21-22

47. Internet jako źródło zagrożeń dla dziecka w wieku 13 lat w świetle badań własnych / Agata Grabowska // Lider. - 2010, nr 3, s. 21-24

48. Internet to nie tylko zabawa / Łukasz Wojtasik ; rozm. przepr. Maciej Kułak. // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 43, s. 8

49. Internet w pomocy psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego w świetle objawów psychpatologicznych / Bassam Aouil // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 119-135

50. Internetowa pedofilia / Zbigniew Izdebski // Niebieska Linia. - 2002, nr 3, s. 13-15

51. Internetowe stereotypy / Jakub Śpiewak // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 30-31

52. Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci / Justyna Dobrołowicz // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 15-20

53. Kim jestem czyli Tożsamość w sieci / Agnieszka Borowiecka. // Meritum. - 2010, nr 2, s. 39-41

54. Kompetencje informacyjne najmłodszych / Jacek Wojciechowski. // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 6, s. 4-8

55. Kompetencje nauczyciela a cyberbezpieczeństwo ucznia / Jerzy Kopański // Meritum. - 2010, nr 4, s. 82-87

56. Komputer i internet - nóż do chleba i zabijania / Sebastian Taboł // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 58-60

57. Kontrola rodzicielska czyli Jak zapobiegać dostępowi do treści niepożądanych / Marcin Kozłowski // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 2, s. 9-10

58. Kryzys tożsamości a ryzyko uzależnienia od związków / Sabina Pawlas-Czyż // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 17-20

59. Media - dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 23-27

60. Mediomania : pedagog i rodzic w walce ze współczesnymi uzależnieniami / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 12, s. 55-58

61. Na czacie : scenka wychowawcza dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej / Danuta Pilarczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 14

62. Negatywny wpływ komputerów na życie ludzkie / Ewa Blada // Lider. - 2005, nr 1, s. 18-19

63. Netbook w klasie - propozycja rozwiązania / Agnieszka Borowiecka. // Meritum. - 2011, nr 4, s. 19-23

64. Nie tylko od alkoholu / Grażyna Płachcińska // Świat Problemów. - 2006, nr 10, s. 6-10

65. Nie wywołuj wilka z netu / Dorota Brzozowska, Katarzyna Zdrodowska. // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 1, s. 24-25

66. Niebezpieczna myszka. Uzależnienie od Internetu / Magdalena Szpunar, Maria Świątkiewicz-Mośny // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s. 27-30

67. Niepokój o nastolatka w blogu / Sylwia Seul // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 33-44

68. Nowe czasy - nowe zagrożenia : cyberprzemoc, uzależnienie od komputera i Internetu : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 49-55

69. Oferta edukacyjna programu "Dziecko w Sieci" / Robert Makowski // Meritum. - 2010, nr 2, s. 34-38

70. Pedofile z www / Piotr Kowalczuk // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 12, s. 16

71. Pogotowie www / KS // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 9, s. 14

72. Posługuje się myszą i klawiaturą". Cz. 2 / Piotr Kowalczuk // Przegląd Oświatowy. - 2008, nr 20, s. 14-15

73. Poznajmy się / Marta Okraj-Tymków // Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 29-31

74. Praktyczne oraz prawne rozważania wokół problemu wykorzystywania seksualnego dzieci, w tym również za pośrednictwem Internetu i nowoczesnych technologii / Agata Grabowska. // Kultura i Edukacja. - 2010, nr 4, s. 95-104

75. Projekt "Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej" / Agnieszka Borowiecka // Meritum. - 2009, nr 4, s. 74-79

76. Przeciw cyberprzemocy / Urszula Szymańska // Przegląd Oświatowy. - 2009, nr 3, s. 7

77. Przedszkolak w sieci / Aleksandra Małyska [et al.] // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 10, s. 24-30

78. Przedszkolak w sieci : rozmowa z Andrzejem Pękosiem o bezpieczewństwie dziecka w Internecie oraz projekach przygotowanych specjalnie dla najmłodszych / rozm. Kamila Sekułowicz. // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 14, s. 12-16

79. Przykłady, przykłady, przykłady... "Drugie życie" / Klara Małowiecka // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 84-86

80. Serfujemy z Sieciakami : scenariusz zajęć profilaktycznych / Agnieszka Kownatka-Ruszkowska, Edyta Mruk. // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 2, s. 19

81. Sieciowe zagrożenia / Łukasz Wojtasik // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 32-33

82. Standardy w nauczaniu - SCORM - Sharable Content Object Reference Model / Agnieszka Borowiecka // Meritum. - 2008, nr 4, s. 17-20

83. Stwórzmy koalicję! / Agnieszka Kownatka-Ruszkowska, Edyta Mruk // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 2, s. 20-21

84. Sześciolatek w wirtualnym świecie gier komputerowych / Agata Jacewicz. // Edukacja. - 2007, nr 4, s. 68-75

85. Szkoła pod wezwaniem Mechanosa / Iwona Majewska-Opiełka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 11-12

86. Szkoła XXI wieku / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 3 (31), s. 45-50

87. Treści pornograficzne w Internecie zagrożeniem dla bibliotek / Barbara Szczepańska. // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 1, s. 3-5

88. Twoja kopia w innym świecie / Magdalena Brzezińska // Charaktery. - 2008, nr 5, s. 9-16

89. Tysiące internetowych pedofilów // Przegląd Oświatowy. - 2007, nr 4, s. 19

90. Uczeń z dysleksją w Internecie : zagrożenia i perspektywy rozwoju / Aneta Ratajek. // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 49-57

91. Uczymy dzieci, jak być bezpiecznym w Internecie / Agnieszka Borowiecka // Meritum. - 2010, nr 2, s. 26-33

92. Uzależnieni od cyberprzestrzeni / Beata Nowaczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 7-9

93. Uzależnienie dziecka od internetu / Agata Grabowska // Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 14-15

94. Uzależnienie od Internetu / Jarosław Kordziński // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 18-21

95. Wpływ gier komputerowych na dziecko / Barbara Kubiak // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 53-55

96. Wartości pedagogiczne wynikające z komputeryzacji procesu nauczania / Tomasz Prauzner,Joanna Skakuj // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 4/5, s. 17-21

97. Wirtualna przemoc realne skutki / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 11,

98. Wirtualne nałogi / Bernadeta Lelonek-Kuleta // Charaktery. - 2011, nr 10, s. 84-87

99. Wpływ telewizji i komputera na psychikę dzieci i młodzieży : (artykuły z czasopism z lat 1995-2004) / Katarzyna Bruździak // Wszystko dla Szkoły. - 2005,nr 1, s. [25]

100. Z czym do ludu komputerowego? : o legendzie w czasach nielegendarnych / Ewa Nowel // Język Polski w Szkole 4-6. - 2007/2008, nr 2, s. 92-99

101. Zabójcze klikanie - o wpływie gier komputerowych na dzieci / Iwona Ulfik-Jaworska ; rozm. przepr. Tomasz Wosk // Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 8-11

102. Zagrożenia generowane przez nowe technologie / Małgorzata Rostkowska // Meritum. - 2008, nr 1, s. 69-73

103. Zagrożenia płynące z internetu / Zenon Łupisz // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 1/2, s. 52-53

104. Zagrożenie niekontrolowanego korzystania z Internetu przez dzieci / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 1/2, s. 189-209

105. Zagrożona w sieci tożsamość dzieci i młodzieży / Anna Wojno // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 3/4, s. 35-41

106. Zaplątani w sieci / Wojciech Otawa // Świat Problemów. - 2012, nr 4, s. 34-39

107. Zastosowanie informatyki w pedagogice / Elżbieta Oleś // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 60-64

108. Zero, jeden, jeden, bomba! / Gabriela Bonk // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 9, s. 2-3

109. Złapani w sieć / Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 5, s. 11

110. Zniewoleni przez Internet / Piotr Ożarski // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 88-98

 

                                                                                                  
Oprac. Antoni Woźnica

 

 

 

 

Powrót do Dydaktyka