Bezpieczeństwo ucznia w szkole - Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993-2013

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. 3 kroki do budowy szkoły bezpiecznej i przyjaznej / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 11, dod. "Szkoła nowoczesna i przyjazna uczniowi", s. 6-8

2. Ankieta dla uczniów : "Bezpieczeństwo w sieci" / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 39, s. 25-28

3. Apel "Bezpieczeństwo zabaw i sportów zimowych" / Barbara Kiełczewska // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 2, s. 15

4. Bezpieczna ósemka - w naszej szkole uczymy się bezpiecznie żyć / Elżbieta Lorenc-Mytnik // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 16-18

5. Bezpieczeństwo - w trakcie zajęć wychowania fizycznego / Krzysztof Warchoł // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 6, s. 20-22, 24-26

6. Bezpieczeństwo ćwiczących na zajęciach ruchowych / Elżbieta Cieśla, Małgorzata Markowska // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 21-27

7. Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach i obozach szkolnych / Ewa Ściubeł // Lider. - 2007, nr 7/8, s. 28-30

8. Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach szkolnych / Mirosława Parlak, Elżbieta Zyzik // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 51-54

9. Bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym / Elżbieta Zyzik, Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 47-50

10. Bezpieczeństwo i zdrowie : test wiadomości i umiejętności dla klasy 1 / Hanna Borucka, Iwona Marczyk // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 55-57

11. Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny / Paweł Szmitkowski, Grzegorz Wierzbicki // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, nr 9, s. 87-96 Wyświetl

12. Bezpieczeństwo jako szkolny priorytet : nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w szkole / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 2 (30), s. 5-9

13. Bezpieczeństwo komunikacyjne / Aleksandra Marchlewicz, Ewa Rządkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 37-38

14. Bezpieczeństwo lokalne jako kwestia pedagogiczna / Tomasz Biernat, Janusz Gierszewski // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 10/11, s. 15-20

15. Bezpieczeństwo naszych dzieci / Marta Sabat, Maja Szymczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 51-54

16. Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, ale... / Izabela Mikołajewska // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 1 (6), s. 24

17. Bezpieczeństwo przede wszystkim / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 29, s. 50-52

18. Bezpieczeństwo uczniów klas 1-3 : program / Barbara Kania, Grażyna Nosiadek // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 3-4

19. Bezpieczeństwo w szkole - procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych we współpracy z innymi instytucjami / Teresa Kaniowska. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 25-34

20. Bezpieczeństwo w szkole / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, dod., s. I-VIII

21. Bezpieczeństwo w szkole w aspekcie współczesnych zagrożeń / Tomasz Kowalczyk // Meritum. - 2010, nr 4, s. 12-15

22. Bezpieczeństwo w szkole... / Katarzyna Pankowska-Koc, Ewa Kędracka // Meritum. - 2010, nr 4, s. 2-3

23. Bezpieczeństwo w szkołach - regulacje prawne / Krzysztof Lisowski // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 11, s. 56-60

24. Bezpieczne warunki do zabawy / Bogumiła Bogacka-Osińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 25-27

25. Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 7-14

26. Czy grozi nam Winnenden po polsku? / Joanna Szymańska ; rozm. przepr. Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 11, s. 5

27. Czy koordynator zapewni bezpieczeństwo szkole? / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. 42-43

28. Ćwiczenia z ewakuacji szkoły / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 33-42

29. Diagnozowanie zachowań uczniów : bezpieczeństwo według nowego rozporządzenia o nadzorze / Małgorzata Stachowiak. // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 14, s. 44-50

30. Diagnozowanie zachowań uczniów : bezpieczeństwo według nowego rozporządzenia o nadzorze / Małgorzata Stachowiak // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 14, s. 44-50

31. Dowóz uczniów do szkół / Dariusz Skrzyński // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 1, s. 4-5

32. Droga do bezpiecznej szkoły : sposoby eliminowania zagrożeń / Małgorzata Stachowiak // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 14, s. 53-55

33. Dziecięcy uniwersytet bezpieczeństwa / Małgorzata Pawełczyk // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 24-25

34. Działania naprawcze - szansa czy przymus? / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 35-37

35. Dyrektor gwarantem bezpieczeństwa w szkole / Marcin Adrian Górnikiewicz  // Nowa Szkoła. - 2008, nr 9, s. 29-33

36. Dyrektorze!!! ; Nieznajomość prawa szkodzi! : prawna odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas wyjazdów / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 5, s. 32-35

37. Edukacja dla bezpieczeństwa w świetle współczesnych wyzwań i rozwiązań organizacyjnych / Andrzej Pieczywok // Meritum. - 2010, nr 4, s. 23-27

38. Edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w edukacji / Renata Czarniecka // Meritum. - 2010, nr 4, s. 55-58

39. Edukacja w zakresie pierwszej pomocy w szkołach oraz doskonalenie i zaangażowanie nauczycieli w jej realizację / Marian Stebelski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 21-30

40. Edukacja wielokulturowa a bezpieczeństwo / Ryszard Stępień // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 2-6

41. Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym / Katarzyna Pankowska-Koc // Meritum. - 2012, nr 1, s. 80-83

42. Gdy potrzebna pierwsza pomoc / Emilia Garstka, Marta Pogorzelska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 7, s. 59-60

43. I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczeństwo podczas obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć z wychowania fi3ycznego / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 4, s. 54-58

44. I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczeństwo w placówce letniego wypoczynku / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 53-60

45. Interwencja kryzysowa w szkole. Moduł III, Sytuacje kryzysowe szkoły / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 50-54

46. Jak skutecznie dbać o bezpieczeństwo uczniów? : propozycja działań podejmowanych w SP 2 we Wrocławiu / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 17-19

47. Jak uzyskać wsparcie finansowe dla szkoły? : program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" / Zenon Decyk // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 25, s. 54-55

48. Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w czasie wycieczek szkolnych? / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, dod. "Wycieczki szkolne", s. 6-9

49. Kontrola straży pożarnej / Marta Handzlik // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 27, s. 43-46

50. Lista kontrolna zadań w zakresie bezpieczeństwa w szkole / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 42, s. 30-33

51. Lista kontrolna zagadnień podlegających ewaluacji w zakresie bezpieczeństwa // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 3 (31), s. 34-36

52. MEN a bezpieczeństwo uczniów / Stanisław Szelewa // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 9, s. 10-13

53.  Motywacja do nauki pierwszej pomocy i sugestie dotyczące prowadzenia szkolenia / Jarosław Woch // Meritum. - 2010, nr 4, s. 68-71

54. O co chodzi z tą (nie)bezpieczną szkołą / Małgorzata Łoskot  // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 2(30), s. 62-63

55. Odpowiedzialność za teren szkoły w czasie wakacji / Mirosław Klimkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 42-44

56. Opinie rodziców uczniów szkół podwarszawskich, dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szkole / Katarzyna Pankowska-Koc // Meritum. - 2010, nr 4, s. 28-30

57. Pierwsza pomoc od przedszkola - edukacja dla bezpieczeństwa w przedszkolu / Marian Stebelski. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 9-16

58. Pierwsza pomoc w świetle przepisów prawnych a praktyka kursów pierwszej pomocy w oświacie / Marian Stebelski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 35-41

59. Plan rozwoju i program wychowawczy szkoły w aspekcie bezpieczeństwa / Marek Grzegorz Nowak // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 2-6

60. Pojęcie zdrowia i jego aspekty / Katarzyna Pankowska-Koc // Oświata Mazowiecka. - Wydanie specjalne 2012, s. 7-10

61. Poprawne działania z rodzicami / Anna Poraj // Życie Szkoły. - 2013, nr 1, s. 28-29

62. Potrzebna pomoc / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 8, s. 38-40

63. Prawa nauczyciela w trudnych sytuacjach w klasie : moja konstytucja działania i reagowania / Jacek Stec. // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 42-44

64. Profilaktyka samobójstw w szkole / Barbara Pilecka // Meritum. - 2010, nr 4, s. 37-44

65. Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" : jak stworzyć sprawozdanie z realizacji programu? / Małgorzata Radziwołek-Mikołajczyk. // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 6, s. 12-14

66. Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - innowacja pedagogiczna / Radosław Piotrowicz // Meritum. - 2010, nr 4, s. 63-67

67. Remonty i przeglądy budynków szkolnych / Alicja Brzezińska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 28-30, 32

68. Rodzice, nauczyciele i uczniowie - partnerzy w tworzeniu bezpiecznej szkoły : 2 Ogólnopolska Konferencja MEiN i CMPPP / Anna Rękawek. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 9-10

69. Rola pedagoga szkolnego w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci / Aneta Niewęgłowska, Mariusz Dobijański // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2007, nr 15/16, s. 67-74  Ryzyko w szkolnym mundurku / Ryszard Studenski // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 119-124

70. Sam zadbaj o własne bezpieczeństwo / Anna Malicka // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 1, s. 35-40

71. Strzelał, mierząc w głowę / (mk) // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 11, s. 3

72. Szkoła - bezpieczna przystań / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 42, s. 46-48

73. Szkoła a media / Andrzej Kulmatycki // Oświata Mazowiecka. - 2010, nr 4 (5), s. 14-15

74. Szkoła bezpieczna i przyjazna / Elżbieta Nerwińska // Remedium. - 2008, nr 12, s. 1-3

75. Warunki dialogu o bezpieczeństwie w polskiej szkole / Aleksander Nalaskowski // Edukacja. - 2007, nr 2, s. 5-17

76. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych 6.1 : propozycja kształcenia umiejętności: dziecko wie, jak trzeba zchować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 18, s. 42-47

77. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych 6.2 : propozycja kształcenia umiejętności: dziecko orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 19, s. 16-22

78. Wsparcie psychiczne dziecka poszkodowanego w wypadku - wskazówki praktyczne / Elżbieta Sideris // Meritum. - 2010, nr 4, s. 72-75

79. Wypadek w szkole : procedura postępowania / Joanna Lesińska // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 36, s. 22, 24

80. Z myślą o naszym bezpieczeństwie / Beata Mroczkowska // Meritum. - 2010, nr 4, s. 59-62

81. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia. (1) / Jan Gołębiewski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 2, s. 41-46

82. Zabezpieczenie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacji zagrożenia. (4) / Jan Gołębiewski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 44-49

83. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo - ucz się od policji / Bogusława Anchimowicz, Krystyna Dąbrowska, Dariusz Kukiełka // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 4, s. 6-7

84. Zarządzanie bezpieczeństwem w szkole w aspekcie profilaktyki / Dawid Kaszuba // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 1/2, s. 151-156

85. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi na terenie szkoły/placówki oświatowej / Katarzyna Koszewska // Meritum. - 2010, nr 4, s. 16-22

86. Zero tolerancji dla bezpiecznej i przyjaznej szkoły... / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 24-28

87. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2010 na temat: edukacja dla bezpieczeństwa / Agnieszka Zdrojewska // Meritum. - 2010, nr 4, s. 76-79

88. Żyjemy bezpiecznie : projekt profilaktyczny dla uczniów klas 5-6 / Jolanta Wojtasik, Wiesława Zazula // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 6-7

 

KSIĄŻKI

1. Bez paniki! : edukacja dla bezpieczeństwa : podręcznik : zakres podstawowy, szkoła ponadgimnazjalna / Mieczysław Borowiecki, Zbigniew Pytasz, Edward Rygała. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2012

2. Bezpieczeństwo człowieka a transdyscyplinowość : zbiór prac. T. 2, Aspekty edukacyjne i politologiczne / pod red. nauk. Edwarda Jarmocha, Andrzeja W. Świderskiego, Izabeli Aldony Trzpil ; Akademia Podlaska. Wydział Humanistyczny, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009

3. Bezpieczeństwo dzieci : scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli / Dorota Klus-Stańska, Marzena Nowicka. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2002

4. Bezpieczeństwo i edukacja dla bezpieczeństwa w zmieniającej się przestrzeni społecznej i kulturowej / red. nauk. Ryszard Rosa ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012

5. Bezpieczeństwo i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb : ujęcie naukowe, pedagogiczne i edukacyjne / red. nauk. Jerzy Kunikowski ; Akademia Podlaska. [Instytut Pedagogiki]. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010

6. Bezpieczeństwo i wolność jako kategorie kulturowe i społeczne : zbiór prac / pod red. nauk. Jana Dębowskiego. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2004

7. Bezpieczeństwo personalne i strukturalne / Krzysztof Drabik ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2013

8. Bezpieczeństwo pożarowe i ewakuacja : obowiązkowe instrukcje postępowania w sytuacjach kryzysowych wraz z numerami alarmowymi / [oprac. pod red. Jana Kielina]. - Wyd. 1 popr. - Poznań : Wydawnictwo Forum, cop. 2008

9. Bezpieczeństwo w pracowni chemicznej / Marek Wasielewski, Wiktor N. Dawydow. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2008

10. Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych / Leszek Zieliński. - Warszawa : ABA, 2000

11. Bezpieczna i przyjazna szkoła / Małgorzata Taraszkiewicz, Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009

12. Edukacja - praca - bezpieczeństwo / red. nauk. Marek Rybakowski ; Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009

13. Edukacja dla bezpieczeństwa : podręcznik dla gimnazjum / Mieczysław Borowiecki, Zbigniew Pytasz, Edward Rygała. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009

14. Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej / Pelagia Szybka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009

15. Edukacja prozdrowotna : przewodnik dla nauczycieli gimnazjum / Krzysztof Zajączkowski. - Kielce : Jedność, 2001

16. Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

17. Jestem bezpieczny : ogólnopolski konkurs dla nauczycieli i wychowawców na scenariusz zajęć z zakresu powszechnego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży / [red. Jerzy Zdański et al.] ; Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie. - Częstochowa : Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM, 2005

18. Kształcenie i wychowanie młodzieży na rzecz bezpieczeństwa : poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli / oprac. zespołowe pod red. Tadeusza Siudy. - Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, 2007

19. Wieloaspektowość bezpieczeństwa / red. nauk. Romuald Kalinowski, Paweł Szmitkowski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011

20. Pokój, bezpieczeństwo i prawa człowieka w teorii i praktyce edukacyjnej / red. nauk. Tadeusz Jałmużna, Ryszard Rosa ; Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Akademia Podlaska w Siedlcach, Komisja Badań nad Pokojem PAN Oddział w Łódzi. - Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2006

21. Przygotowanie dzieci i młodzieży do działania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia / Marian Cieślarczyk [et al.] ; Akademia Podlaska - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008

22. Przysposobienie obronne : edukacja dla bezpieczeństwa : podręcznik dla liceum, technikum  / Wojciech Turomsza, Lesław Urbanowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009

23. Słownik podstawowych terminów wiedzy i edukacji do bezpieczeństwa / Jerzy Kunikowski. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005

24. Sytuacje kryzysowe w szkole / praca zbiorowa pod red. Katarzyny Koszewskiej i Małgorzaty Taraszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 2007

25. Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa / red. nauk. Jerzy Kunikowski ; [współaut.: Tomasz Bąk et al.] ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012

26. Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa / red. nauk. Jerzy Kunikowski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011

27. Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa / red. nauk. Jerzy Kunikowski ; [współaut.: Tomasz Bąk et al.] ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012

28. Vademecum : przewodnik do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa / Jolanta Sartori. - Toruń : Bea-Bleja, 2001

29. Współczesne bezpieczeństwo i zagrożenia w edukacji młodzieży / red. nauk. Romuald Kalinowski, Jerzy Kunikowski ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010

30. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009]

31. Wycieczki, biwaki, obozy, kolonie : wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka szkolna / Jerzy Gruszka. - Wyd. 3. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 2002

32. Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach i bezpieczeństwie uczniów w rozwijaniu szkolnych systemów bezpieczeństwa / Janusz Ziarko. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011

 

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

1. Bezpieczeństwo dla wszystkich [Dokument elektroniczny]. - [S.l.] : MyNetwork Polska dla Renault, [200-?]

2. Bezpieczeństwo na drodze. Cz. 1, Co powinniśmy wiedzieć wyruszając na drogę [Film] / scen. Andrzej Habasiński, Edmund Łącz. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, [1997]

3. Bezpieczeństwo na drodze. Cz. 2, Jeździmy bezpiecznie na rowerze i motorowerze : zasady ogólne [Film] / scen. Andrzej Habasiński, Edmund Łącz. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, [1997]

4. Bezpieczeństwo na drodze. Cz. 3, Zasady ruchu rowerów i motorowerów [Film] / scen. Andrzej Habasiński, Edmund Łącz. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, [1997]

5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego [Film] / scen. Helena Gutowska ; scen. i reż. Jan Klimm. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", [1993?]

6. Pierwsza pomoc przedmedyczna [Film] / scen. i reż. Jan Klimm ; scen. Krzysztof Panufnik ; Polski Czerwony Krzyż. - Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych "Nauka", 1993

7. Uwżaj niebezpieczeństwo [Film] : telewizyjne audycje i plakaty dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej / scen. i reż. Małgorzata Uberna. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Biuro Promocji i Informacji, 2003

 

                                                                                                         

Oprac. Antoni Woźnica

 

Powrót do Dydaktyka