Nauczanie religii w wielowyznaniowym środowisku - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1989 - 2013

KSIĄŻKI

1. *Aktywność społeczno-religijna młodzieży prawosławnej na Lubelszczyźnie / Marcin Gościk, Wiesław Romanowicz. - Biała Podlaska : Podlaskie Centrum Kultury Prawosławnej, 2010.

2. Atlas wyznań w Polsce / Jan Kozłowski, Janusz Langner, Tadeusz Zagajewski. Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, cop. 1989.

3. *Boża zbroja : lekcje doktrynalne dla nastolatków / [aut. Agata Steinberg i Zbigniew Kłapa. - Ustroń : Misja Ewangelizacyjna wśród Dzieci. Chrześcijańska Fundacja "Życie i Misja", cop. 2001

4. *Chrześcijanin wobec... innych religii / Edward Staniek. - Kraków : Wydaw. Św[iętego] Stanisława BM [Błogosławionego Męczennika] Archidiecezji Krakowskiej, 2003.

5. Chrześcijańska Europa : konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość? / J. H. H. Weiler ; przeł. Wojciech Michera. - Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W Drodze, 2003.

6. *Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata : podstawy religiologii, prezentacja najważniejszych religii świata, wyraźnie ukazane różnice, uniwersalizm i wyjątkowy charakter chrześcijaństwa, problem sekt, wybór tekstów źródłowych z komentarzami / Krzysztof Kościelniak. - Kraków : "M", 2002.

7. *Dałeś mi słowo : lekcje biblijne dla nastolatków od 13 lat : zeszyt nauczyciela. Cz. 2, Lekcje 21-40 / [przekł. Artur Żyro]. - Kraków : "Misja Pokoleń", cop. 2000.

8. *Dialog chrześcijańsko-muzułmański : klucz do wspólnej przyszłości = Christian and muslim dialogue : key to a mutual future / pod red. Magdaleny Lewickiej, Czesława Łapicza. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.

9. Dialog i akulturacja : judaizm, chrześcijaństwo i islam / pod red. Andrzeja Pankowicza i Stefana Bielańskiego. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.

10. *Dialog kultur, cywilizacji i religii / pod red. Heleny Czakowskiej, Mariusza Kucińskiego. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2011.

11. *Dom i szkoła : podręcznik katechetyczny do nauczania religii w klasie pierwszej / Anna Rolińska i Barbara Piast. - Warszawa : "Znaki Czasu", 1990 ([s. l. : s. n.]).

12. *Droga, prawda, życie / oprac. Lilla Busłowska ; [współpr. aut. Sławomir Awksietijuk et al.]. - Hajnówka ; Warszawa : Warszawska Metropolia Prawosławna, 2009.

13. *Dzieci uwielbiają Boga : zeszyt nauczyciela. Cz. 2, (Lekcje 21-40) / [aut. Anna Kuźnik, Ewa Piękoś, Agata Rysiewicz ; il. i oprac. graficzne Mirosława Jagieło]. - Kraków : "Misja Pokoleń", 2000.

14. Dzieje Ziemi Łosickiej : z historii mniejszości narodowych, kulturowych i religijnych / pod red. Arkadiusza Indraszczyka. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego ; Łosice : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej, 2010.

15. *Edukacja i formacja religijna współczesnej młodzieży : problemy i wyzwania : praca zbiorowa / pod red. Piotra Duksy. - Olsztyn : Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 2008.

16. *Eksplozja ewangelizacji : poziom 1 : podręcznik do ćwiczeń / [tł. Iwona Żydek -Bielsko-Biała : Wydawnictwo "Łaska i Pokój", [2002].

17. Emocje : czy można im ufać? / James C. Dobson ; przekł. Aleksandra Czwojdrak. -Warszawa : Vocatio, 1992.

18. *Europa dialogu : być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie : VI Zjazd Gnieźnieński, Gniezno, 16-18 września 2005 / [red. Katarzyna Boruń ; współred. Krzysztof Prus, Joanna Pękała]. - Gniezno : Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, cop. 2005.

19. Głowa, ramiona, nogi, stopy należą do Jezusa : lekcje biblijne dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-5 lat) / Lidia Króliczek ; [il. Małgorzata Sławińska]. - Ustroń : Chrześcijańskie Stowarzyszenie "Miłość Edukacja Dojrzałość", cop. 2011.

20. Historia stosunków chrześcijańsko-muzułmańskich / Hugh Goddard ; przeł. Sylwester Zalewski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2009.

21. Islam a chrześcijaństwo : konfrontacja czy dialog / Benedykt XVI [et al.] ; wybór i oprac. Piotr Słabek ; [tł. Maciej Górnicki, Piotr Zarębski]. - Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2001.

22. Islam po polsku / Joanna Kulwicka-Kamińska, Ireneusz Kamiński. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2007.

23. Judaizm : książka dla moich chrześcijańskich przyjaciół / Robert Schoen ; z ang. przeł. Zofia Kunert. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2009.

24. *Katechetyka : edukacja religijna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo z uwzględnieniem zielonoświątkowego profilu konfesyjnego / Elżbieta Bednarz. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Agape, 2006.

25. Kiedy anioły idą do szkoły / Sabine Eujen ; przekł. Urszula Poprawska.- Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2008.

26. *Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej : próba oceny / Kazimierz Misiaszek. - Warszawa : Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, 2010

27. Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce : mały słownik / Maria Libiszowska-Żółtkowska. - Warszawa : Verbinum, 2001.

28. *Kultura i prawo : materiały IV Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej, Lublin, 1-2 września 2003 / red. Józef Krukowski. Lublin : TNKUL, cop. 2004.

29. *Lekcje biblijne 2013 / [aut. lekcji Marek Hoffmann et al.]. - Bielsko-Biała : Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego, [2013].

30. *Lekcje biblijne dla dzieci 3-5 lat : przewodnik metodyczny dla nauczycieli : program nauczania w Szkole Sobotniej : GraceLink : 1 rok, II kwartał / [red. Agata Ochocka ; tł. Magdalena i Emilia Iwaniuk]. - Mszczonów : Fundacja Źródła Życia, cop. 2011.

31. Leksykon podstawowych pojęć religijnych : judaizm, chrześcijaństwo, islam / pod red. Adela Theodora Khoury ; przeł. Józef Marzęcki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1998.

32. Między buntem i sprzeciwem a potrzebą akceptacji i zrozumienia : kryzys tożsamości osobowej a świadomość religijna i moralna młodzieży gimnazjalnej : studium socjologiczne / Józef Baniak. - Kraków : Wydawnictwo Homini, 2008.

33. *Mniejszości religijne w Polsce : geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne / Andrzej Rykała. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.

34. *Mniejszości religijne w Polsce po 1989 roku w ujęciu filozofii polityki / Tadeusz Mędzelowski. - Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2013.

35. *Na co dzień z Bogiem : program do systematycznego nauczania dzieci / Nela Kłapa. - Ustroń : Chrześcijańskie Stowarzyszenie "Miłość Edukacja Dojrzałość", cop. 2009.

36. *Na skrzydłach orlich : Szkółka Niedzielna szkołą wiary w świetle wyznania wiary. Rocznik 4 / Maria Gawlas. - Warszawa : Komisja Wychowania Chrześcijańskiego : "Zwiastun", [1991] (Ciesz. : CDW).*Nauka religii w szkole / Sophie Koulomzin ; przekł. z ros. Jerzy Betlejko. - Białystok : BMPwP [Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce], 1992 ([s. l. : s. n.]).

37. *Nie przegraj życia : propozycja rozwoju duchowego dla młodzieży według duchowości redemptorystowskiej / Piotr Koźlak. - Kraków : Wydawnictwo Homo Dei, 2008.

38. *Niech mówią zwierzęta : cykl lekcji biblijnych dla dzieci / [aut. Nela i Zbigniew Kłapa]. - Ustroń : Chrześcijańskie Stowarzyszenie "Miłość Edukacja Dojrzałość", cop. 2005.

39. *Nikt nie jest za mały, by poznawać Biblię. Z. 1, Cykl lekcji biblijnych dla dzieci przedszkolnych (5-6 lat) / Lidia Króliczek. - Ustroń : Misja Ewangelizacyjna wśród Dzieci. Chrześcijańska Fundacja "Życie i Misja", cop. 2001.

40. *Od poznania Boga do posłuszeństwa : program do systematycznego nauczania dzieci / Nela Kłapa. - Ustroń : Chrześcijańskie Stowarzyszenie "Miłość Edukacja Dojrzałość", cop. 2009

41. *Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu w dydaktyce szkolnej i katechetycznej / Grzegorz Łuszczak. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012.

42. *Od tolerancji do wolności religijnej : ewolucja poglądów w dokumentach II Soboru Watykańskiego / Wojciech Szukalski. -  Poznań : UAM. WT. Redakcja Wydawnictw, 2003.

43. Pluralizm kulturowy i etniczny a odrębność regionalna Kresów południowo-wschodnich w latach 1918-1939 / Łucja Kapralska. - Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2000.

44. *Pojednanie światów : dialog z religiami / Jan Paweł II ; oprac. i wstępem opatrzył Matthias Kopp ; przeł. Tadeusz Szafrański. - Warszawa : Verbinum - Wydawnictwo Księży Werbistów 2006.

45. Polska w Unii Europejskiej a stosunki wyznaniowe / pod red. Czesława Janika ; Stowarzyszenie Kultury Europejskiej SEC, Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005.

46. *Pomiędzy tolerancją a dyskryminacją : o występowaniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle religijnym w małopolskich szkołach oraz o treściach etycznych, religijnych i antydyskryminacyjnych w systemie oświaty : raport z badań /Joanna Balsamska [et al.]. - Kraków : Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa, 2012

47. Pomysły zabaw biblijnych : inspiracje i przykłady na zajęcia o Biblii / Dieter Haas, Gerhard Vicktor ; [z niem. przeł. Ryszard Zajączkowski].- Kielce : Jedność, 2003.

48. *Prawosławna myśl pedagogiczna : aksjomat wiary w szkolnym systemie nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego po 1990 roku / Lilla Busłowska. - Hajnówka : Warszawska Metropolia Prawosławna, 2012.

49. *Problem dialogu międzyreligijnego w teologii Hansa Waldenfelsa / Andrzej Nowicki ; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny. Kraków : 2001.

50. *Prowadzeni przez Boga : program do systematycznego nauczania dzieci / Nela Kłapa, Zbigniew Kłapa. - Ustroń : Chrześcijańskie Stowarzyszenie "Miłość Edukacja Dojrzałość", cop. 2009.

51. *Przewodnik metodyczny dla nauczycieli katechetów : podstawa programowa nauczania religii, programy nauczania, plany wynikowe oraz scenariusze lekcji / Elżbieta Bednarz. - Warszawa : Warszawskie Seminarium Teologiczne, 2007

52. *Religia - tożsamość - Europa / red. i oprac. Piotr Mazurkiewicz, Sławomir Sowiński. Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 2005

53. *Religia a szkoła : status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim / Bogusław Milerski. - Warszawa : Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 1998.

54. Religia Izraela wobec religii ościennych / Tomasz Jelonek. - Kraków : Wydawnictwo Petrus, cop. 2009.

55. *Religie niechrześcijańskie w Polsce / Eugeniusz Sakowicz. Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2009.

56. *Religie niechrześcijańskie w Polsce / Maria Marczewska-Rytko. Lublin : Wydaw. UMCS - Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997 .

57. *Religie świata w dialogu / red. Udo Tworuschka ; przeł. Adam Wąs. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2010.

58. *Religijność a tolerancja : obszary zależności / Ewa Wysocka. - Kraków : "Nomos", 2000.

59. *Religijność ludowa na pograniczach kulturowych i etnicznych / pod red. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej. - Katowice : Wydaw. UŚ, 1999.

60. *Respektowanie wolności sumienia i wyznania w szkole publicznej : raport / Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo "Neutrum". - Warszawa : "Neutrum", 1996 ([Warsz.] : UW).

61. *Rozwój świadomości religijnej u młodzieży : badania empiryczne osób w wieku od 12 do 24 lat / Tomasz Niemirowski. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012.

62. *Stworzeni by wielbić : cykl lekcji biblijnych dla dzieci w wieku 7-12 lat / [aut. Agata Steinberg]. - Ustroń : Chrześcijańskie Stowarzyszenie "Miłość Edukacja Dojrzałość", cop. 2006.

63. Szkoła czy parafia ? : nauka religii w szkole w świetle badań socjologicznych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Kicińskiego, Krzysztofa Koseły, Wojciecha Pawlika. -Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 1995.

64. *Środki dydaktyczne i ćwiczenia konstrukcyjno-techniczne na lekcjach religii prawosławnej do samodzielnego wykonania / oprac. Halina Borowik ; Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. - Białystok : Wydaw. ZPDN, 1996.

65. Trzydzieści wyznań / Andrzej Tokarczyk. Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987

66. Ty i twoje dziecko / Charles R. Swindoll ; przekł. z ang. i red. Andrzej Gandecki. - Lublin : Pojednanie, 1994.

67. Unici polscy 1596-1946 / Florentyna Rzemieniuk. - Siedlce : Florentyna Rzemieniuk, 1998.

68. W kręgu dziejów i kultury Kościołów wschodnich w Rzeczypospolitej / Andrzej Gil ; Instytut Historii Akademii Podlaskiej. -  Siedlce : Instytut Historii Akademii Podlaskiej, 2009.

69. *W obliczu wyzwań młodości : materiały dla animatorów pracy z młodzieżą : praca zbiorowa / pod red. merytoryczną - Mirosława Czyża, metodyczną - Iwony W. Grygiel. - Katowice : Wydawnictwo "Głos Życia" Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, 2011.

70. Wartości etyczne w różnych tradycjach religijnych / pod red. Marty Kudelskiej ; [aut. Marta Kudelska et al.]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005.

71. *Wielkie igrzyska : życie proroka Eliasza - cykl lekcji biblijnych dla dzieci w wieku 7-12 lat / [aut. Agata Steinberg]. - Ustroń : "Miłość Edukacja Dojrzałość", cop. 2004.

72. Wielokulturowość i ekumenizm Nadbużańskiego Podlasia / kom. red. Wanda Wierzchowska [et al.]. - Sokołów Podlaski : Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 2012.

73. *Wolność religijna sercem ludzkiej wolności : V Edycja Dni Jana Pawła II - Kraków, 4 listopada 2010 roku  / red. Andrzej Dobrzyński. - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej ; Rzym : Fundacja Jana Pawła II. Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu, 2011.

74. *Wolność religijna w nauczaniu Jana Pawła II / Grzegorz Łukawski. - Wrocław : Wydawnictwo św. Antoniego 2005.

75. Wycieczka szlakiem unitów na Podlasiu : (Kodeń, Janów Podlaski, Leśna, Biała Podlaska) / Jan Frankowski. - Warszawa : Wydawmictwo Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 1927.

76. Wyznania w Polsce / Jerzy Walicki. - Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1970.

77. Zapoznane wymiary edukacji : polsko-niemieckie ekumeniczne kolokwium pedagogiczno-religijne = Verkannte Dimensionen der Bildung : polnisch-deutsches ökumenisches pädagogisch-religiöses Kolloquium / red. nauk. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Michalski, Jürgen Heumann. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Druga liczebnie religia świata - islam : scenariusz lekcji geografii w LO / Marzenna Owczarz // Geografia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 25-27

2. Dzieje Kościoła prawosławnego na Podlasiu / Anna Mironowicz // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2006, nr 2, s. 7-18

3. Dzieje luteranów na terenie południowo-wschodniego Podlasia w latach 1925-1947 / Andrzej Tłomacki. // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2008, nr 1, s. 24-37

4. Główne wyznania w Polsce / Jerzy Wrona // Geografia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 8-13

5. Islam - co to za religia? : materiał do realizacji zajęć z geografii w gimnazjum / Agnieszka Niewińska // Geografia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 28-29

6. "Kazanie na Górze" z "Ewangelii Mateusza" a wschodnie tradycje religijne / Mateusz Stróżyński // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 2, s. 19-29

7. Miłość - chrześcijańska, buddyjska czy...? : "Nowy Testament" wobec buddyzmu / Mateusz Stróżyński // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 3, s. 36-50

8. Nauczanie religii w środowisku wielokulturowym : wyniki badań empirycznych w katolickich szkołach gimnazjalnych w Rzymie / Bogdan Stańkowski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 1, s. 187-201

9. Nowe odpowiedzi na stare pytania czyli O Bożym Narodzeniu w wielokulturowej klasie / Grażyna Rura // Życie Szkoły. - 2009, nr 11, s. 22-27

10. Problemy unii i neounii na Podlasiu w XIX i XX w. / Jan Lewandowski // Rocznik Bialkopodlaski. - T. 7 (1999), s. 215-244

11. Religia nie musi dzielić / Bogusław Milerski ; rozm. przepr. Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 50, s. 5

12. Różnorodność religijna społeczeństw wielokulturowych wyzwaniem edukacyjnym / Aniela Różańska // Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 2, s. 43-50

13. Sanktuaria unickie na Podlasiu w XVIII wieku / Dorota Wereda // Rocznik Bialskopodlaski. - T. 7 (1999), s. 207-213

14. Stosunki wyznaniowe na południowym Podlasiu na tle dążeń ekumenicznych (1918-1939) / Sławomir Bylina // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2009, nr 4, s. 20-31

15. Unickie parafie w dekanacie mielnickim w II połowie XVIII w. / Agnieszka Sagało // Rocznik Bialskopodlaski. - T. 7 (1999), s. 193-206

16. Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm kultur i religii - stanowisko Josepha Ratzingera / Robert T. Ptaszek // Drohiczyński Przegląd Naukowy. - 2009, nr 1, s. 189-203

17. Zgłębiając tajemnicę Kościoła : o mostach między judaizmem a chrześcijaństwem / Stanisław Gądecki // Polonistyka. - 2005, nr 6, s. 7-11

18. Życie społeczno-religijne na południowym Podlasiu na przełomie XIX/XX wieku / Bogusław Korzeniewski // Podlaski Kwartalnik Kulturalny. - 2006, nr 2, s. 30-49

19. Żydzi - chrześcijanie : dwie pamięci / Romuald Jakub Wekler-Waszkinel // Polonistyka. - 2005, nr 6, s. 12-19

 

FILMY

1. Dzieci różnych bogów / scen. i real. Jadwiga Nowakowska. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. 

2. Inna szkoła. Kas. 1 / scen. i reż. Elżbieta i Michał Nekanda-Trepka. - Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. 

3. Podstawy wiary / reż. Ted Harrison.-  Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [200-?].

 

* - opisy pochodzą z Biblioteki Narodowej    

 

Oprac. Wanda Golec

 

Powrót do Dydaktyka