Zastosowanie technologii informacyjnej w edukacji - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2013

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Angielski w e-mailu" - wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej jako pomocy dydaktycznej w nauczaniu języka angielskiego / Olga Aleksandrowska // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 1, s. 140-143

2. "Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych" / Agnieszka Borowiecka // Meritum. - 2012, nr 4 (27), s. 66-67

3. "Reporterzy ekozespołów" : edukacja dla zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem możliwości technologii informacyjnych w szkole / Małgorzata Gregorczyk // Meritum. - 2007, nr 4, s. 65-74

4. "Wszystkim wstęp wolny" : podróż po najbardziej znanych muzeach i galeriach sztuki na świecie w Google Art Project / Elżbieta Pryłowska-Nowak // Meritum. - 2012, nr 4 (27), s. 68-72

5. Akcja eTwinning : europejska współpraca szkół i placówek oświatowych za pośrednictwem mediów elektronicznych / Grażyna Gregorczyk, Elżbieta Kawecka // Meritum. - 2007, nr 2/3, s. 113-115

6. Aktuelle Sportereignisse... mit der Maus... czyli O tym jak z sukcesem przeprowadzić WebQuest na tematy sportowe / Sebastian Chudak // Język Niemiecki. - 2013, nr 3, s. 39-41

7. Album o patronie / Marianna Nowicka // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 6, s. 21

8. Animacja w podręcznikach elektronicznych i w innych elektronicznych prezentacjach materiałów dydaktycznych / Weronika Stoffova ; oprac. Henryk Budzeń // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 3, s. 52-57

9. Bądź bezpieczny w internecie! : pomysł na projekt edukacyjny / Anna Dobraczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 20-27

10. Bezpieczeństwo w sieci tematem lekcji językowej / Elżbieta Gajek // Meritum. - 2010, nr 2, s. 18-21

11. Bibliotekarz w eTwinningu? : jak najbardziej! / Ewa Łopatka // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 2, s. 10-11

12. Blaski i cienie uczenia się w sieci / Grażyna Wieczorkowska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 105-112

13. Budujemy e-szkołę / Ryszard Więcek // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 9, s. 24-29

14. Busy Teacher czyli Zaoszczędzić czas na przygotowanie lekcji korzystając z Internetu / Sylwia Krause // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 5, s. 106-107

15. Buszujący w sieci czyli Subiektywny przewodnik po stronach internetowych / Agnieszka Sikorska-Celejewska // Biblioteka. - 2008, nr 4, s. 32-34

16. Był raz sobie portal edukacyjny... Czyli o tym, jak marzenie wielu pokoleń poliglotów stało się naszą codziennością / Katarzyna Kuczborska-Przybylska // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 5, s. 98-103

17. Chciałabym i się boję... : polska edukacja w obliczu nowych technologii (na przykładzie UKW) / Mikołaj Sobociński // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 5/6, s. 20-26

18. Chopin@ wyławianie z sieci : lekcja biblioteczna / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka. - 2010, nr 3, s. 14

19. Coraz bardziej nowoczesny nauczyciel / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 27, s. 52-53

20. Cyfrowa nauka - cyfrowe publikacje - cyfrowe biblioteki / Marek Nahotko // Przegląd Biblioteczny. - 2007, z. 1, s. 7-28

21. Cyfrowa nowoczesność a kapitał społeczny (intersubiektywność spojrzenia na digitalizację przekazu informacji w okresie zmiany społecznej) / Andrzej Radziewicz-Winnicki // Chowanna. - 2007, T. 2, s. 52-65

22. Cyfrowa szkoła to nie tylko pilotaż / Joanna Berdzik ; rozm. przepr. Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 22-24

23. Czas cyfrowej obecności - e-learning w placówkach oświatowych / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 14-17

24. Czworokąty i GeoGebra / Janusz Karkut // Matematyka w Szkole. - 2011, nr 62, s. 39-41

25. Czy Internet może pomóc? / Aneta Ciesielska, Anna Janosik // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 88-99

26. Czy warto być wikipedystą? : jakie umiejętności kształtuje redagowanie encyklopedii? / Anna Burchard, Marta Wnukowicz // Meritum. - 2012, nr 4 (27), s. 41-44

27. Czytaj ze zrozumieniem i z Internetem / Marzena Tyl // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 38-41

28. Ćwiczenia interaktywne na tablicy / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka. - 2010, nr 2, s. 14-17

29. Ćwiczenia z geoplanem. Cz. 1 / Stefan Turnau // Matematyka w Szkole. - 2011, nr 60, s. 18-22

30. Ćwiczenia z geoplanem. Cz. 2 / Stefan Turnau // Matematyka w Szkole. - 2011, nr 61, s. 25-29

31. Dobre praktyki projektowania kursów e-learningowych / Olga Ordyńska, Marcin Pawełczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 31-38

32. Domena publiczna czyli Jak wykorzystać uwolnioną twórczość w edukacji / Magdalena Gutowska // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 3, s. 6

33. Dwa dni w Prayżu : zwiedzanie ze szkolnym centrum informacji : scenariusz zajęć z wykorzystaniem internetu / Urszula Kuta // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 3, s. 15

34. Dydaktyzacja stron internetowych : praktyczne wykorzystanie Internetu na lekcjach języka niemieckiego / Renata Czaplikowska // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 2, s. 97-101

35. Dzieci w Sieci / Łukasz Wojtasik // Remedium. - 2007, nr 8, s. 10-11

36. Dziennik elektroniczny w szkole / Dariusz Stachecki // Meritum. - 2010, nr 2, s. 61-63

37. Edukacja - internet - kultura otwarta : zarys problematyki / Maria Bosacka // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 4, s. 3-5

38. Edukacja audiowizualna w bibliotece szkolnej : omówienie zasobów internetowych, które można wykorzystać w pracy z uczniami / Aleksandra Czetwertyńska, Marianna Hajdukiewicz // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, s. 8-10

39. Edukacja dorosłych w Internecie / Ewa Piotrowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 4, s. 79-86

40. Edukacja historyczna w Internecie - mrzonki czy realne możliwości? / Zbigniew Osiński // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 5-11

41. Edukacja historyczna w Internecie i bibliotece / Adrian Uljasz // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 4, s. 29-31

42. Edukacja interaktywna alternatywą dla polskich szkół : interaktywnie znaczy nowocześnie / Witold Kołodziejczyk // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 58-61

43. Edukacja przez interent - najważniejsza konieczność / Mariusz Malinowski // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 18-19

44. Edukacja środowiskowa - wykorzystanie Internetu w nauczaniu treści geograficznych / Małgorzata Pietrzak // Problemy Ekologii. - 2007, nr 6, s. 305-309

45. Edukacja w chmurach - nowe trendy ICT / Eunika Baron-Polańczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 2, s. 75-84

46. Edukacja w środowisku informacyjnym / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2013, nr 1, s. 50-52

47. Edukacyjne programy komputerowe i ich wpływ na kształtowanie pojęć geometrycznych u uczniów klas 2 szkoły podstawowej / Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska, Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 4/5, s. 27-30

48. Edukacyjne zastosowanie Internetu / Elżbieta Trojan/ Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 11, s. 35-37

49. Edukacyjne zastosowanie komiksu w projekcie gimnazjalnym i nie tylko / Hanna Basaj // Meritum. - 2011, nr 4, s. 58-62

50. Edytuj dokumenty online / Marcin Malinowski // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 11, dod. "Biblioteka Centru Informacji" nr 4, s. 10-13

51. E-learning - nowe oblicze edukacji / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 7, s. 47-51

52. E-learning 2.0 - przegląd technologii i praktycznych wdrożeń / Marcin Dąbrowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 11-15

53. E-learning 2.0 - przegląd technologii i praktycznych wdrożeń : zastosowanie technologii i usług Web 2.0 w edukacji / Marcin Dąbrowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 38-43

54. E-learning i multimedia we wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego? : dlaczego nie? / Anna Wieczorek // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 21-24

55. E-learning jako innowacja pedagogiczna / Agata Waszek // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 12, s. 18-21

56. E-learning jako wyzwanie dla systemu edukacji / Anna Izabela Brzezińska [et al.] // Kultura i Edukacja. - 2012, nr 1, s. [7]-31

57. E-learning na obszarach wiejskich Polski / Anna Pokorska, Andrzej Kaleta // Kultura i Edukacja. - 2012, nr 3, s. 119-139

58. E-learning na usługach bibliotek pedagogicznych? / Anna Szeląg // Bibliotekarz. - 2008, nr 4,  s. 19-20

59. E-lekcja - lekcja z wykorzystaniem internetu : scenariusz lekcji biologii lub zajęć na koło biologiczne (zakres rozszerzony i/lub podstawowy) / Joanna Pilipczuk // Biologia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 34-40

60. E-matematyk / Elżbieta Soja // Matematyka w Szkole. - 2011, nr 60, s. 9-11

61. E-matura 2009 : ocenianie zadań otwartych z matematyki / Jacek Stańdo // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 111-115

62. E-ocenianie - nowa jakość w edukacji / Jadwiga Brzdąk // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 19-21

63. E-ocenianie to nie tylko zmiana technologii / Henryk Szaleniec // Edukacja. - 2010, nr 1, s. 94-102

64. E-podręczniki na świecie / Wiesław Sędzicki // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 9, s. 18-22

65. e-Technologie wspierające pracę nauczyciela / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 2, s. 68-73

66. eTwinning - europejska współpraca szkół / Gracjana Więckowska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 2, s. 22-24

67. e-Twinning szansą kształtowania kompetencji kluczowych / Elżbieta Gajek // Meritum. - 2011, nr 3, s. 100-105

68. Europeana - Europejska Biblioteka Cyfrowa / Iwona Zbroszczyk // Bibliotekarz. - 2008, nr 7/8, s. 11-13

69. Europeana- cyfrowa kolekcja europejskiego dziedzictwa kultury / Agata Bożek, Lena Kamińska-Mazur // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2009, nr 1, s. 130-139

70. Europejska Współpraca Szkół w warsztacie nauczyciela bibliotekarza / Gracjana Więckowska // Biblioteka. - 2009, nr 2, s. 21-25

71. Europejski portal XPLORA źródłem wartościowych zasobów edukacyjnych do nauczania i uczenia się przedmiotów ścisłych / Elżbieta Kawecka // Meritum. - 2008, nr 4, s. 24-28

72. Generatory ćwiczeń - praktyczna pomoc w przygotowaniu lekcji / Renata Czaplikowska // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 54-57

73. Geometria trójkąta / Marzena Płachciok, Magdalena Kucio // Matematyka. - 2012, nr 7, s. 41-47

74. HOMO SAPIENS, HOMO FABER, HOMO LUDENS czyli Gry i zabawy w elektronicznych kursach / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 97-103

75. ICIM 2008 : próba diagnozy / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 1, s. 1-5

76. ICT w szkole / Michał Sołtan // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, dod. "Nowoczesne technologie w szkole : trendy w edukacji", s. 13-14 2011, nr 9, dod. "Nowoczesne technologie w szkole : trendy w edukacji", s. 13-14

77. IDWBL : innowacyjna dydaktyka w uczeniu wspomaganym siecią / Bożena Boryczka, Witold Kranas // Meritum. - 2007, nr 4, s. 108-112

78. Informatyzacja szkoły może być krokiem wstecz - dwie synergie / Sabina Furgoł, Lechosław Hojnacki // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 42-45

79. Innowacyjność nauczyciela w kontekście nowoczesnych technologii / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 12-13

80. Interaktywne monety / Monika Flasikowska // Matematyka w Szkole. - 2012, nr 65, s. 16-17

81. Interaktywność i multimedialność - pomysł na ciekawą lekcję / Barbara Kawalerowicz // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 11, dod. "Szkoła nowoczesna i przyjazna uczniowi", s. 9-10

82. Interaktywny nauczyciel kontra interaktywny rodzic : o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w szkole / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 2, s. 40-41

83. Interaktywny Pitagoras / Elżbieta Soja // Świat Problemów. - 2011, nr 60, s. 15-17

84. Internet - nowa przestrzeń doświadczeń dla najmłodszych / Urszula Hoczyk // Nowa Szkoła. - 2013, nr 7, s. 45-48

85. Internet - wybrane aspekty edukacyjne i wychowawcze / Katarzyna Potyrała // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2008, nr 3, s. 105-112

86. Internet a książka / Sebastian Wierny // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 7/8, s. 24-25

87. Internet i internauci w dobie powstawania globalnego społeczeństwa informacyjnego : czy internetowa rewolucja zmierza w dobrym kierunku? / Bronisława Dudziak // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 10, s. 13-16

88. Internet jako uzupełnienie nauczycielskiego warsztatu : (zasoby Internetu przydatne w edukacji regionalnej na Pomorzu Zachodnim) / Małgorzata Machałek // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 32-35

89. Internet jako źródło informacji historycznej i narzędzie wspomagające dydaktykę w tym zakresie / Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 13-23

90. Internet jako źródło zagrożeń dla dziecka w wieku 13 lat w świetle badań własnych / Agata Grabowska // Lider. - 2010, nr 3, s. 21-24

91. Internet w edukacji / Witold Kołodziejczyk, Bartosz Kramek // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 64-70

92. Internet w nauczaniu języków obcych / Izabela Wróbel // Dydaktyczne Puzzle. - 2008, nr 3, s. 30-32

93. Internet w procesie heurezy / Sebastian D. Kotuła // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 6-9

94. Internetowa podróż w krainę baśni / Jarosław Czechowicz // Język Polski w Szkole 4-6. - 2007/2008, nr 1, s. 88-94

95. Internetowe centra informacji multimedialnej. Cz. 1, Fachowy poradnik dla użytkowników / Szymon Przybyszewski // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 3, s. 9-11

96. Internetowe centra informacji multimedialnej. Cz. 2, Fachowy poradnik dla użytkowników / Szymon Przybyszewski // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 7-10

97. Internetowe centrum informacji multimedialnej jako miejsce wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego / Wiesława Budrowska [et al.] // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 14-19

98. Internetowe zasoby dla nauczycieli historii / Zbigniew Osiński // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 3, s. 15-20

99. Internetowy panteon / Jarosław Czechowicz // Język Polski w Szkole 4-6. - 2007/2008, nr 3, s. 76-82

100. Internetowy system edukacyjny "Praktikus" : do nauczania fizyki / Mariusz Chodór, Henryk Szydłowski // Fizyka w Szkole. - 2007, nr 6, s. 21-24

101. Jak cyfrową bajkę zmieniać w rzeczywistość? / Dorota Janczak // Meritum. - 2011, nr 4, s. 37-41

102. Jak przygotować dobrą prezentację multimedialną / Anna Kontkiewicz // Biblioteka. - 2009, nr 1, s. 24-27

103. Jak uczyć cyfrowych tubylców? / Agnieszka Skocka // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 3, s. 46-53

104. Jak wykorzystać telefon komórkowy na lekcji języka obcego? / Monika Wisła // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 3, s. 64-65

105. Jestem bezpieczny w sieci / Marzena Oterman // Życie Szkoły. - 2011, nr 7, s. 39-42

106. Języki obce w chmurach / Iwona Moczydłowska // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 3, s. 66-71

107. Językowy rajd internetowy / Marzena Pieńkowska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 151-157

108. Kąty w szkole / Janusz Karkut // Matematyka. - 2012, nr 2, s. 45-48

109. Kilka pomysłów dla opiekuna ICIM / Urszula Otrębska // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 3,
 s. 24-25

110. Klasyfikacja tekstów internetowych dla potrzeb glottodydaktycznych / Paweł Szerszeń // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 120-123

111. Komputer pomaga uczyć matematyki / Renata Kozieł // Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s. 12-18

112. Komputer w procesie kształtowania umiejętności arytmetycznych uczniów klas wczesnoszkolnych / Renata Kozieł // Chowanna. - 2007, T. 2, s. 158-168

113. Komputerowe wspomaganie wczesnoszkolnej edukacji muzycznej / Ewa Parkita // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 35-42

114. Książka w sieci - nowej przestrzeni medialnej / Tomasz Chodowiec // Meritum. - 2008, nr 2, s. 15-21

115. Kultura minojska w polskim Internecie / Agata Ulanowska // Przegląd Biblioteczny. - 2008, z. 1, s. 111-124

116. Kurs online "Multimedia-Führerschein" dla nauczycieli języka niemieckiego - doświadczenia tutora / Renata Czaplikowska // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 103-107

117. Matrix - czyli Sieciowe byty / Marek Hyla // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 52-53

118. Media w edukacji przedszkolaków / Maria Dobosz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 2, s. 28-30

119. Media w edukacji. Cz. 1, Telefon komórkowy w pomiarach uczniowskich / Kazimierz Mikulski // Fizyka w Szkole. - 2013, nr 1, s. 35-40

120. Modelowanie matematyczne / Andrzej Sokołowski // Matematyka w Szkole. - 2011, nr 60,
 s. 23-26

121. Multimedialny język polski / Waldemar Howil // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 83-87

122. MuStLearnIT : technologia informacyjno-komunikacyjna jako narzędzie pracy w nauczaniu na odległość w Małych Szkołach czyli Lekcje języka angielskiego przez Internet / Marlena Falkowska // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 102-106

123. Muzea w sieci / Sabina Kiełczewska // Polonistyka. - 2011, nr 11, s. 6-9

124. Narzędzia internetowe w pracy nauczyciela bibliotekarza / Sebastian D. Kotula // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s.13-15

125. Narzędzia TIK? Obecne! : jak mądrze wykorzystać w szkole technologię informacyjno-komunikacyjną / Marzena Tyl // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, s. 5-7

126. Nasza wikiklasa / Wioletta Litwin // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 3, s. 99-105

127. Nauczyciel kompetentny / Elżbieta Gajek ; rozm. przepr. Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 39, s. 9

128. Nauczyciel w cyfrowej aurze / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s. 78-80, 82-84

129. Nauczycielska Akademia Internetowa / Magdalena Pater // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 2, s. 20-22

130. Naukowiec, Nauczyciel i Uczeń w Krainie Innowacyjności EDUSCIENCE. Cz. 1 / Małgorzata Jas // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 5/6, s. 39-43

131. Nieśmiałość bez "sieci" / Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 11/12, s. 22-26

132. Nowe oblicze podręcznika - obudowa internetowa podręczników do nauki języka niemieckiego / Renata Czaplikowska // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 2, s. 88-94

133. Nowe technologie internetowe w pracy nauczyciela : projekty Web 2.0, ze szczególnym uwzględnieniem stron wykonanych z użyciem technologii AJAX / Michał Żelazny // Meritum. - 2008, nr 4, s. 10-16

134. Nowe technologie w edukacji - horyzonty najbliższych zmian / Marcin Polak // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, dod. "Nowoczesne Technologie w Szkole - trendy w edukacji" s. 4-5, 8-9

135. Nowości technologii informacyjnej a edukacja Podcast / Dorota Janczak // Meritum. - 2007, nr 4, s. 113-115

136. Od "ery kredy" do "epoki krzemu" / Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 5/6, s. 8-10

137. Od notesika ze słówkami do programu konkordancyjnego / Dariusz Kwiecień // Meritum. - 2007, nr 4, s. 31-33

138. Od szkoły papierowej ABC do szkoły elektronicznej TIK / Anna Stelmach-Tkacz // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, dod. "Nowoczesne technologie w szkole - trendy w edukacji", s. 18-20, 22

139. Odnowione spojrzenie na standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej / Maciej M. Sysło // Meritum. - 2011, nr 3, s. 87-93

140. Odwrócona lekcja biologii / Julian Piotr Sawiński // Biologia w Szkole. - 2013, nr 2,  s. 32-34

141. Oprogramowanie do analizy tekstów / Elżbieta Gajek // Meritum. - 2008, nr 4, s. 67-72

142. Otwarta edukacja szansą dla polskiej szkoły / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 3, s. 3-4

143. Otwarte materiały edukacyjne - podstawowe kwestie prawne / Krzysztof Siewicz // Meritum. - 2012, nr 4 (27), s. 88-93

144. Otwarte materiały edukacyjne / Jarosław Lipszyc, Władysław Majewski // Meritum. - 2008, nr 4, s. 4-5

145. Otwarte zasoby edukacyjne w pracy historyka i polonisty / Mirosława Bogacz // Meritum. - 2012, nr 4 (27), s. 55-59

146. Otwarte Zasoby Edukacyjne-ku wizji pedagogiki uczestniczącej / Małgorzata Kowalska // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 9, s. 9-13

147. Palcem po mapie a ludzikiem po ekranie / Aleksandra Cendrowska // Geografia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 11-13

148. Pamięć, wiedza, motywacja : jak wykorzystywana jest sztuczna inteligencja w systemach e-learningowych? / Krzysztof Wojewodzic // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 95-98

149. Papierowe w odwrocie : e-dziennik lekcyjny - brzmi nieźle, tylko czy da się to zrobić? / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 30, s. 9

150. Platforma "Moodle". Cz 1 / Jacek Kulasa // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 4, s. 99-105

151. Pochodne w internecie / Adrian Pająk // Matematyka w Szkole. - 2007, nr 28, s. 36-37

152. Pokolenie "cyfrowych tubylców" w Internecie. Zachowania informacyjne młodzieży - najnowsze dane empiryczne oraz przegląd literatury przedmiotu / Justyna Jasiewicz-Hall // Przegląd Biblioteczny. - 2010, nr 3, s. 303-321

153. Popularyzowanie bibliotek cyfrowych w środowisku szkolnym / Teresa Kasza. Teresa Kasza, Danuta Myl // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Inforamcji", nr 3,  s, 17-19

154. Portal Edukacyjny Wychowania Komunikacyjnego "Bezpieczna Droga do Szkoły" - narzędzie wspierające nauczycieli i rodziców / Bożenna Chlabicz // Oświata Mazowiecka. - 2011/2012, nr 5 (10), s. 13-15

155. Postawić na C-U-D / Janusz Morbitzer ; rozm. przepr. Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 5/6, s. 11-15

156. Poznaj edytorską stronę książki : zajęcia dla uczniów klas 4-6 z wykorzystaniem elektronicznych źródeł informacji / Joanna Jasińska, Agnieszka Piechnik // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 6, s. 20-21

157. Program Picasa2 i jego wykorzystanie w projektach edukacyjnych / Izabela Rudnicka // Meritum. - 2008, nr 4, s. 29-36

158. Programy, które każda szkoła podstawowa powinna posiadać - propozycje / Jan Lutek // Meritum. - 2008, nr 4, s. 54-62

159. Projekt edukacyjny w gimnazjum i rola technologii informacyjnej w jego realizacji / Alicja Sitarz // Meritum. - 2011, nr 4, s. 47-50

160. Projekty eTwinning w bibliotece szkolnej / Barbara Langner // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 2, s. 16

161. Przed Wielkanocą : lekcja języka niemieckiego z wykorzystaniem Internetu / Karolina Skoczylas // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 1, s. 82-85

162.  Przekroczyć cyfrowy Rubikon... / Mariusz Malinowski // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 9/10, s. 42-44

163. Przykłady otwartych zasobów edukacyjnych do wykorzystania na lekcjach różnych przedmiotów / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 3, s. 12-13

164. Publikacje elektroniczne i ich przydatność w edukacji - wyniki badań / Maria Raczyńska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 4, s. 74-89

165. Pytania o współczesną fizykę. Cz. 1, Edukacja komputerowa / Ryszard Kutner ; rozm. przepr. Paweł Pęczkowski // Fizyka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 4-8

166. Rola i efektywność praktyk pedagogicznych w kształceniu nauczycieli języków obcych / Renata Czaplikowska // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 3, s. 53-59

167. Rola internetu w procesie edukacji dzieci i młodzieży / Magdalena Szymańska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2008, nr 6, s. 22-25

168. Rola nauczyciela przedmiotów przyrodniczych w kształceniu zdalnym / Beat Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 4, s. 62-70

169. Rozkład graniastosłupa na trzy ostrosłupy / Bronisław Pabich // Matematyka. - 2013, nr 4,  s. 24-28

170. Samodzielna praca autonomicznych uczniów - pod (zdalną) opieką nauczyciela / Przemysław Wolski // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 158-167

171. Scenariusz e-kursu / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3,  s. 39-55

172.  Serwis Nowoczesnego Bibliotekarza - interaktywność na wagę złota / Anna Szeląg // Biblioteka. - 2012, nr 5, s. 24-25

173. SketchUp - nowe narzędzie. Cz. 1 / Bronisław Pabich // Matematyka. - 2012, nr 5, s. 55-59

174. SketchUp - nowe narzędzie. Cz. 2 / Bronisław Pabich // Matematyka. - 2012, nr 7, s. 48-53

175. SketchUp - nowe narzędzie. Cz. 3 / Bronisław Pabich // Matematyka. - 2012, nr 10, s. 24-30, 32

176. SketchUp i architektura / Bronisław Pabich // Matematyka. - 2013, nr 5, s. 18-26

177. Słynni mielczanie : lekcja w ICIM z zastosowaniem technologii informacyjnej / Urszula Kośla // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 2, s. 16-17

178. Społeczności internetowe w życiu szkoły / Sebastian Wasiołka // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 54-57

179. Standardy w nauczaniu - SCORM - Sharable Content Object Reference Model / Agnieszka Borowiecka // Meritum. - 2008, nr 4, s. 17-20

180. Statystyka i internet / Adrian Pająk // Matematyka w Szkole. - 2008, nr 31, s. 8-10

181. Stixy - darmowe narzędzie do gromadzenia i udostępniania informacji i dokumentów w sieci Internet / Hanna Basaj // Meritum. - 2011, nr 4, s. 67-69

182. Street View w serwisach Google możliwości wykorzystania w nauczaniu geografii / Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska // Geografia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 8-10

183. Strona www oraz platforma edukacyjna jako nowoczesny środek dydaktyczny nauczyciela / Małgorzata Rostkowska // Meritum. - 2007, nr 4, s. 75-79

184. Subiektywny przegląd internetowych zasobów edukacyjnych / Anna Szeląg // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 3, s. 14-16

185. Synergeia / Agnieszka Pastusiak // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 1, s. 87-90

186. Sytuacja edukacyjna w nauczaniu online / Michał Ostrowicki // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 5/6, s. 26-31

187. Szkolne centrum multimedialne : pomysł na wykorzstanie ICIM w pracy z uczniami szkoły podstawowej / Monika Lewandowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 11-12

188. Szkoła przyszłości będzie aktywizować uczniów / Agata Oleksiak // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 2, s. 74-77

189. The best of Österreich - praca z Internetem / Monika Dryjska // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 95-102

190. Uczeń w sieci / Andrzej Piękoś ; rozm. przepr. Kamila Sekułowicz // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 45, s. 8-12

191. W edukacji wyprzedzić przyszłość / Witold Kołodziejczyk // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 11/12, s. 40-43

192. W Internecie o Konstytucji 3 maja - w 220 rocznicę uchwalenia / Anna Czerwińska, Magdalena Rudnicka // Biblioteka. - 2011, nr 2, s. 4-11

193. W jaki sposób technologia informacyjna może pomóc przy projektach edukacyjnych? / Marta Wnukowicz, Janusz Wierzbicki // Meritum. - 2011, nr 4, s. 42-44

194. W poszukiwaniu e-śladów Juliusza Słowackiego : przewodnik po źródłach informacji elektronicznej : scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 1, s. 19-21

195. W poszukiwaniu narzędzi tworzenia adaptacyjnego przekazu wiedzy na platformie Moodle / Marcin Pawełczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 76-84

196. Webquest : jak wykorzystać tę metodę w nauczaniu? / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 6-8

197. WebQuest i jego zastosowanie w nauczaniu / Natalia Guzowska // Meritum. - 2007, nr 4, s. 80-84

198.  WebQuest propozycją tworzenia projektów gimnazjalnych / Małgorzata Rostkowska // Meritum. - 2011, nr 4, s. 83-87

199. WebQuest w kształceniu zintegrowanym / Małgorzata Tkacz-Rutkowska // Meritum. - 2007, nr 4, s. 84-86

200. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa jako narzędzie edukacyjne / Łukasz Jastrząb // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 26, 29

201. Wirtualna edukacja wyzwaniem współczesnej dydaktyki / Piotr Pilch // Kwartalnik Edukacyjny. - 2008, nr 2, s. 52-65

202. Wirtualna przestrzeń edukacyjna / Sebastian Wasiołka // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 7/8, s. 54-58 

203. Wirtualne wędrówki dookoła Polski : scenariusz zajęć edukacyjno-wychowawczych / Jolanta Miącz // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 2, s. 23-24

204. Wirtualne zoo : scenariusz zajęć edukacyjno-wychowawczych / Maria Gron // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 2, s. 17

205. Wirtualny nauczyciel poszukiwany czyli Dlaczego warto korzystać z TeleEdu / Wojciech Przyłuski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 85-96

206. Witaj szkoło... cyfrowa szkoło? / Agnieszka Guzek // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 25, s. 56-57

207.  Wolne zasoby edukacyjne na lekcji języków obcych / Elżbieta Gajek // Meritum. - 2012, nr 4 (27), s. 52-54

208. Wspieranie nauczycieli w wykorzystaniu Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) - na podstawie własnych nauczycielskich doświadczeń / Małgorzata Rostkowska. // Meritum. - 2012, nr 4 (27), s. 60-62

209. Wspomaganie procesu dydaktycznego przez "e-pogotowie matematyczne" / Dorota Krawczyk-Stańdo, Jacek Stańdo // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 115-119

210. Wszystko w jednym, czyli Jak pracować w ICIM z młodzieżą uzdolnioną / Anna Tomczyk-Churska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 2, s. 12-14

211. Www.wieś w internecie / (mk) // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 10, s. 12

212. Wybrane aspekty badań nad stosowaniem komputerów w nauczaniu geografii / Zbigniew Podgórsk // Geografia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 31-38

213. Wybrane aspekty edukacji interaktywnej / Sebastian Wasiołka // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 9/10, s. 32-37

214. Wykorzystanie Internetu w nauce języka niemieckiego / Anna Flak-Różyc // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr4, s. 80-83

215. Wykorzystanie komputera i internetu podczas lekcji języka angielskiego / Małgorzata Radecka // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 3, s. 153-155

216. Wykorzystanie map ze stron internetowych w podnoszeniu wiedzy o ochronie przyrody w Polsce / Michał Żuk // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 3, s. 92-96

217. Wykorzystanie narzędzi ICT w nauczaniu języków obcych / Paweł Madej // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 3, s. 31-38

218. Wykorzystanie narzędzi internetowych w przygotowaniu lekcji powtórzeniowych i tworzeniu testów językowych / Bogusław Solecki // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 2, s. 102-112

219. Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych / Sebastian Wasiołka // Życie Szkoły. - 2007, nr 8, s. 10-11

220. Wykorzystanie platformy e-learningowej w nauczaniu hybrydowym treści biologicznych / Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 1, s. 97-105

221. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w odczytywaniu dzieła sztuki / Mirosława Iwasiewicz  // Język Polski w Szkole 4-6. - 2010/2011, nr 3, s. 31-43

222. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w szkole specjalnej. Cz. 5, Praktyczne wykorzytsanie notebooka w pracy z dziećmi - wybrane przykłady Małgorzata Wojtatowicz // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 2, s. 132-136

223. Wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w edukacji : zestawienie bibliograficzne / Marek Kamiński // Meritum. - 2007, nr 4, s. 100-103

224. Wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w edukacji : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Bożena Dawidowska-Langer // Meritum. - 2007, nr 4, s. 103-104

225. Z baśnią w plecaku : projekt eTwinning w bibliotece szkolnej / Teresa Prokowska // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 1, s. 20-22

226. Z prac nad wdrażaniem kształcenia na odległość / Anna Koludo, Dorota Wojtuś // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 23-26

227. Zapewnianie jakości w nauczaniu poprzez narzędzia e-learningu / Karl Knispel. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 2, s. 94-100

228. Zasady wykorzystania nagrań lektorskich w elektronicznych kursach / Marcin Pawełczak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 3, s. 104-112

229. Zasoby edukacyjne w sieci - na ile otwarte? / Kamil Śliwowski // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, dod. "Nowoczesne technologie w szkole - trendy w edukacji", s. 15-17

230. Zasoby otwarte - prawdy i fikcje : środowiska wirtualne zamiast e-podręczników / Maciej M. Sysło // Meritum. - 2012, nr 4 (27), s. 2-7

231. Zastosowanie matematyki szkolnej - "skaczące" bomby / Bożena Kukier // Matematyka w Szkole. - 2011, nr 60, s. 29-32

232. Zdrowie w sieci / Bożena Boryczka // Meritum. - 2012, nr 3 (26), s. 93-97

233. Zestwienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2012 na temat: Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) / Aldona Zawałkiewicz // Meritum. - 2012, nr 4 (27), s. 63-65

234. Zmodernizowany system informacji oświatowej / Jacek Brzeziński // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 18-20

235. Związani siecią / Magdalena Miotk-Mrozowska // Charaktery. - 2005, nr 8, s. 8-13

 

KSIĄŻKI

1. Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii Próchnickiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012

2. Biblioteki cyfrowe : projekty, realizacje, technologie : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Jerzego Franke ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007

3. Centra kształcenia na odległość na wsiach : Zdobywam wiedzę. Zmieniam życie / Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze. - Zielona Góra ; Warszawa : Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, [2008]

4. Cyfrowa rewolucja : rozwój cywilizacji informacyjnej / Piotr Gawrysiak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

5. Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos ; przekł. Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

6. Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich / Małgorzata Kowalska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007

7. Edukacja dla społeczeństwa wiedzy / red. nauk. Maria Kozielska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007

8. Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy / Ewa Jadwiga Kurkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012

9. Edukacja informatyczna nauczycieli u progu e-Edukacji / Elżbieta Grzejszczyk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2007

10. Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki / Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007

11. E-książka / book : szerokopasmowa kultura / Łukasz Gołębiewski. - Warszawa : Biblioteka Analiz, 2009

12. E-kultura, e-nauka, e-społeczeństwo / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Marty Staszczak. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2008

13. E-learning - nowe aspekty : materiały z II ogólnopolskiej konferencji, Warszawa 14-15 września 2010 r. / [red. tomu Bożena Boryczka ; aut. ref. Czesław Ślusarczyk et al.] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011

14. E-learning : nauka na odległość / Alan Clarke ; tł. z jęz. ang. Michał Klebanowski. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, cop. 2007

15. E-learning : tajniki edukacji na odległość / Marlena Plebańska. - Warszawa : C.H. Beck, 2011E-learning dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2009

16. e-Learning w biznesie i edukacji / Jacek Woźniak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009

17. E-learning w edukacji : jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną / Zbigniew Zieliński. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012

18. E-learning wyzwaniem dla bibliotek : materiały z ogólnopolskiej konferencji Elbląg, 23-24 września 2009 r. / [red. tomu Bożena Boryczka]. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009.

19. Galaktyka języka Internetu / Joanna Wrycza. - Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, 2008

20. Gatunek i jego środowisko : mulimedialny program komputerowy : poradnik metodyczny / [tekst Grażyna Golińska et al.]. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008

21. Gdzie jest czytelnik? / Łukasz Gołębiewski. - Warszawa : Biblioteka Analiz, 2012

22. Globalna wioska cyfrowa : drugie życie sieci / Didier Lombard ; przekł. Jacek Hutyra. - Warszawa : "MT Biznes", 2009

23. Internet i demokracja : ewolucja systemu politycznego / Przemysław Maj. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009

24. Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej / Anna Przybylska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010

25. Internet jako nowe dobro wspólne / Justyna Hofmokl. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009

26. Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży : od teorii do praktyki : poradnik : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009

27. Komputery w edukacji : od przedmiotu do metody kształcenia / Grażyna Penkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009

28. Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki / Marek Nahotko ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010

29. Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych : język, edukacja, semiotyka : monografia / red. nauk. Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009

30. Koniec epoki kredy / Aleksandra Pezda. - Warszawa : Agora, 2011

31. Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki / Józef Bednarek, Ewa Lubina. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

32. Kształcenie na odległość w praktyce edukacyjnej / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Bronisława Siemienickiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2009

33. Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych / Joanna Kandzia. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

34. Kult amatora : jak internet niszczy kulturę / Andrew Keen ; tł. Małgorzata Bernatowicz, Katarzyna Topolska-Ghariani ; wprowadzenie Kazimierz Krzysztofek. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007

35. Kultura i język mediów / pod red. Macieja Tanasia ; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

36. Kursy internetowe : projektowanie i użytkowanie : praktyczny przewodnik dla nauczycieli i studentów / Andrzej Syguła ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu. - Kalisz : Wydawnictwo Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2008

37. Meandry e-learningu / Grażyna Penkowska. - Warszawa : Difin, 2010

38. Media w wychowaniu chrześcijańskim / red. Dorota Bis, Alina Rynio ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010

39. Moodle : doceń e-learning z platformą Moodle! : ćwiczenia praktyczne / Michał Susfał. - Gliwice : Helion, cop. 2013

40. Moodle : stwórz własny serwis e-learningowy / Waldemar Howil. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012

41. Moodle dla nauczycieli i trenerów / Piotr Brzózka. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011

42. Nowe formy komunikacji społecznej w europejskiej przestrzeni edukacyjnej / Monika Krakowska. - Kraków : ydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008

43. Nowe media : wprowadzenie / Martin Lister [et al.] ; przekł. Marta Lorek, Agata Sadza, Katarzyna Sawicka. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009

44. Nowe media, nowe interpretacje : praca zbiorowa / pod red. Marka Sokołowskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010

45. Nowe media w edukacji / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012

46. Nowe technologie w edukacji / Roman Lorens. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2011

47. Oblicza Internetu : architektura komunikacyjna sieci / red. nauk. Marek Sokołowski. - Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007

48. Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia : transmisja i nauczanie języków mniejszościowych / red. Robert Dębski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2008

49. Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe / Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012

50. Przewodnik po e-learningu / Marek Hyla. - Wyd. 2. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007

51. Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego / Mirosława Pluta-Olearnik. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006

52. Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich / Anna Watoła. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

53. Śmierć książki : no future book / Łukasz Gołębiewski. - Warszawa : Biblioteka Analiz, 2008

54. Szkoła w dobie Internetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

55. Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji dorosłych : przewodnik dobrych praktyk / [red. Iwona Moczydłowska ; tł. Dariusz Grabarski et al.]. - Siedlce : Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wydział, 2012

56. Tekst (w) sieci. 1, Tekst, język, gatunki / red. nauk. Danuta Ulicka. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2009

57. Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej / pod red. Zbigniewa Kramka ; Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu. - Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2007

58. WirWokół mediów ery Web 2.0 / red. nauk. Bohdan Jung. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010

59. Wokół mediów ery Web 2.0 / red. nauk. Bohdan Jung. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne, cop. 2010 Śmierć książki : no future book / Łukasz Gołębiewski. - Warszawa : Biblioteka Analiz, 2008

61. Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / pod red. Doroty Siemienieckiej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009

62. Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji / pod red. Doroty Siemienieckiej, Agnieszki Siemińskiej-Łosko. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2007

63. Wybrane zagadnienia e-edukacji / pod red. Leszka Rudaka ; aut. Krzysztof Andrelczyk [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2009

64. YouTube : wideo online a kultura uczestnictwa / Jean Burgess, Joshua Green ; przekł. Tomasz Płudowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

 

Oprac. Antoni Woźnica

Powrót do Dydaktyka