Edukacja obywatelska - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2013

KSIĄŻKI

1. Budowanie demokracji : podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce / Mirosława Grabowska, Tadeusz Szawiel. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001

2. Czas społeczeństwa obywatelskiego : między teorią a praktyką / pod red. Barbary Krauz-Mozer, Piotra Borowca. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006

3. E-urząd w komunikacji z obywatelem / Marcin Kowalczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009

4. Edukacja demokratyczna / red. nauk. Karolina M. Cern, Piotr W. Juchacz, Ewa Nowak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009

5. Edukacja do demokracji, bezpieczeństwa i praw człowieka w początkach XXI wieku / red. nauk. Ryszard Rosa, Beata Bocian ; Akademia Podlaska, Katedra Pedagogiki Społecznej i Praw Człowieka, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Siedlcach. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009

6. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009]

7. Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym / pod red. Grażyny Pańko i Joanny Wojdon. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003

8. Edukacja obywatelska w Niemczech i Polsce : raport z badań / Krystyna Ewa Siellawa-Kolbowska (red.), Agnieszka Łada, Jarosław Ćwiek-Karpowicz ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych : Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, 2008

9. Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych / pod red. nauk. Alicji Szerląg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

10. Edukacja obywatelska w szkole : teoria i praktyka / Janusz Korzeniowski, Małgorzata Machałek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

11. Edukacja obywatelska we współczesnej szkole / pod red. Stanisława Kiliana. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010

12. Edukacja ustawiczna w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego / pod red. Elżbieta Walkiewicz ; [aut. Piotr Dominiak et al.]. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2006

13. Ethnos i polities : naród a społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Europie / Tomasz Kuczur. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008

14. Federalistka : [kwartalnik instytucji społeczeństwa obywatelskiego : dokumenty, ekspertyzy, komentarze]. Nr 3 (specjalny), Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie / Spółdzielnia Kooperatywa Pozarządowa ; red. nacz. nr-u specjalnego Piotr Frączak i Katarzyna Sadło. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 2013

15. Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych / pod red. nauk. Alicji Szerląg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

16. Jak badać społeczeństwo obywatelskie? : doświadczenia praktyków / red. nauk. Marek Nowak, Michał Nowosielski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008

17. Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu / pod red. Agaty Cudowskiej. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2011

18. Komunikowanie i obywatelskość : mass media w społeczeństwie, czyli atak na system nadawców publicznych : plotki, sensacje, doniesienia / pod red. Petera Dahlgrena i Colina Sparksa ; [tł. Marta Hudak]. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 2007

19. Lekcje dla świata : scenariusze zajęć z edukacji globalnej / [Katarzyna Polewczak-Beznosik et. al. ; red. Joanna Żepielska]. - Warszawa : Polska Akcja Humanitarna, cop. 2008

20. Nastoletni uczniowie o demokracji : uwarunkowania społeczno-demograficzne i edukacyjne poglądów młodzieży / Anna Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008

21. Nauczyciele dorosłych w społeczeństwie obywatelskim / Alicja Jurgiel. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007

22. Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie / Paweł Stefan Załęski. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012

23. Nowoczesność, ponowoczesność : społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej. 1 / pod red. Sławomira Partyckiego. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007

24. Nowoczesność, ponowoczesność : społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007

25. Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej / red. nauk. Stanisław Michałowski, Katarzyna Kuć-Czajkowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

26. Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim / Krystyna Kietlińska. - Warszawa : Difin, 2010

27. Ryzyko zmiany : struktury w kształtującym się społeczeństwie obywatelskim / Daniel Markowski. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009

28. Rzeczpospolita kompetentna : świadomość obywatelska w procesie edukacji / Anna Matuszek, Piotr Wiroński. - Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2008

29. Samorząd uczniowski nie bibelot : ściągawka dyrektora gimnazjum / Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011

30. Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej / red. nauk. Marta Witkowska ; Katedra Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009

31. Symbole narodowe , symbole szkolne, ceremoniał szkolny / oprac. Reginaldo Cammarano, Stanisław Tomaszkiewicz. - Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2013

32. Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym / red. nauk. Elżbieta H. Oleksy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

33. Wartości społeczne w służbie publicznej / pod red. Ludmiły Dziewięckiej-Bokun i Jolanty Kędzior ; Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR" we Wrocławiu. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Wrocław : Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "ASESOR", cop. 2009

34. Wychowanie a polityka : kultura polityczna a kształtowanie tożsamości społeczeństwa polskiego / pod red. Katarzyny Kalinowskiej. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008

 

FILMY

1. Aktywni uczniowie w aktywnej szkole : pierwszy krok do bycia świadomym obywatelem. - Poznań : Wydawnictwo Forum, cop. 2009

2. Lech Wałęsa - Droga do prawdy. - Warszawa : Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych : Grube Ryby, 2008

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM 

1. Czy polska szkoła uczy "razem"? / Magda Megger // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11/12, s. 106-111

2. Czy polskiej szkole potrzebna jest edukacja obywatelska? : (o potrzebie zachowania wiedzy o społeczeństwie słów kilka) / Mariusz Menz // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 40-45

3. Czy warto brać udział w wyborach samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i europejskich? : propozycja dydaktyczna // Wiadomości Historyczne. - 2012, nr 4,  s. 33-34

4. Edukacja na rzecz demokratycznego społeczeństwa / Dorota Gierszewski // Edukacja Dorosłych. - 2011, nr 2, s. 153-162

5. Edukacja obywatelska w przedszkolu / Barbara Muszyńska // Doradca. - 2005, nr 45, s. 12-13

6. Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej w Polsce / Katarzyna Zakroczymska // Doradca. - 2005, nr 45, s. 3-4

7. Gdzie pasja, tam szkoła? : (i jej możliwości kształtowania postaw pro-sportowych i obywatelskich) / Barbara Smoter // Lider. - 2012, nr 1(251), s. 31-35

8. Jak osiągnąć duże cele przy danym nakładzie pracy? : efekty pracy w grupach na przykładzie pracy w Samorządzie uczniowskim i Szkolnym Klubie Europejskim / Urszula Wierzbowska, Bożena Dopierała // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 31-34

9. Jak uczyć obywatelskości - w perspektywie LLL i nie tylko... / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 74-76

10. Kapitał społeczny w szkole / Marta Zahorska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 32-34

11. Kompetencje potrzebne do budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Jan Fazlagić // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11/12, s. 96-99

12. Kompetencje potrzebne do budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 11, s. 60-64

13. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : (konspekt lekcji wiedzy o społeczeństwie) / Bogumiła Woźniak // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 6, s. 18-19

14. Kształtowanie postaw obywatelskich / Małgorzata Staszczyk // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11/12, s. 112-114

15. Kształtowanie postaw obywatelskich / Małgorzata Staszczyk // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 9/10, s. 86-89

16. Mam prawa : scenariusz zajęć / Małgorzata Wajnor // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 1, s. 16-17

17. Metoda projektu edukacyjnego na lekcjach wiedzy o społeczeństwie : od wolności wyboru do nakazu jej stosowania / Mariusz Menz // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 5, s. 13-19

18. Młodzież w trzech odsłonach : wizja szczecińskiego parlamentu uczniowskiego. Cz. 3 / Michał Józef Kawecki // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 10, s. 32-34

19. Modele samorządności uczniowskiej w różnych krajach / oprac. Małgorzata Gasik // Meritum. - 2012, nr 2. s. 39-40

20. Modell Europa Parlament ... czyli O rozwijaniu postawy obywatelskiej dzieci i młodzieży na lekcjach języka obcego / Sebastian Chudak // Język Niemiecki. - 2012, nr 6, s. 12-25

21. Narzędzia TIK do wspierania pracy i współpracy samorządów szkolnych / Hanna Basaj // Meritum. - 2012, nr 2 (25), s. 63-64

22. O odpowiedzialności społecznej / Andrzej Janowski // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s. 7- 8

23. Organizowanie i funkcjonowanie samorządu uczniowskiego w opinii uczniów i nauczycieli / Maria Kocór // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 9/10, s. 42-47

24. Pouczmy globalnie! / Beata Pinkiewicz, Adam Piwek // Geografia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 15-17

25. Praktycznie... o samorządności w szkole / Bożena Czarnecka-Akus // Meritum. - 2012, nr 2, s. 42-43

26. Przeciw państwu czy razem z państwem czyli Czym jest społeczeństwo obywatelskie? / Anna Klimowicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11/12, s. 152-157

27. Przygoda z samorządem uczniowskim / Iwona Krzemińska // Meritum. - 2012, nr 2 (25), s. 49-51

28. Przygotowanie ucznia do odpowiedzialności obywatelskiej / Marzena Kędra // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 60-61

29. Przykład planu pracy samorządu uczniowskiego : (Zespół Szkół - gimnazjum i liceum) / Barbara Padula, Grażyna Szynol // Wychowawca. - 2007, nr 11, s. 20-22

30. Psychologiczne źródła rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Percepcja relacji społecznych, jej socjalizacyjne korelaty i konsekwencje dla zachowań obywatelskich / Krystyna Skarżyńska // Chowanna. - 2012, Tom Specjalny, s. 123-147

31. Regulamin samorządu uczniowskiego / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 37, s. 36-39

32. Rola więzi społecznych i kapitału społecznego w komunikacji politycznej i w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego / Jacek Wódz // Polityka Społeczna. - 2011, nr 5/6, s. 31-37

33. Samorząd uczniowski, czyli szkoła działania / Michał Tragarz // Meritum 2012, nr 2, s. 7-12

34. Samorząd uczniowski jako narzędzie rozwijania kluczowych kompetencji obywatelskich, a szczególnie udziału w podejmowaniu decyzji / Joanna Pietrasik // Meritum. - 2012, nr 2, s. 2-6

35. Samorząd uczniowski jako narzędzie rozwijania kluczowych kompetencji obywatelskich, a szczególnie udziału w podejmowaniu decyzji / Joanna Pietrasik // Meritum. - 2012, nr 2, s. 2-6

36. Samorząd uczniowski - w stronę postaw prospołecznych? Refleksje na podstawie badań toruńskich gimnazjalistów / Violetta Kopińska // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 4/5, s. 24-28

37. Samorządni uczniowie - mit czy wyzwanie współczesności? / Włodzisław Kuzitowicz // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 42 s. 18-21

38. Społeczeństwo obywatelskie zaczyna się w szkole / Anna Okońska-Walkowicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11/12, s. 92-94

39.  Szkolne "forum publicum" : szkoła jako przestrzeń kształtowania postaw społecznych i obywatelskich / Katarzyna Padło // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 10-13

40. Wyrosnąć na obywateli / Anna Klimowicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11/12, s. 158-161

41. Wyzwania stojące przed samorządem uczniowskim w szkole podstawowej / Piotr Sienkiewicz // Meritum. - 2012, nr 2, s. 34-38

42. Zrób lekcję o demokracji / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 19, s. 3

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

 

Powrót do Dydaktyka