Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2013

KSIĄŻKI

1. Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008

2. Duch klasy : jak motywować uczniów do nauki? / Merrill Harmin ; [przekł. Agata Tomaszewska]. - Wyd. 2. - Warszawa : CEO : Civitas, 2008

3. Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją / Katarzyna Maria Bogdanowicz. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2011

4. Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym : teraźniejszość i przyszłość / pod red. Ireny Adamek, Bożeny Muchackiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, cop. 2010

5. Edukacja kreatywna / Anna Sajdak. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2008

6. Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009

7. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

8. Efektywność edukacji dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych / Krystyna Baranowicz // W: Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. - S. 312-323

9. Efektywność problemowego nauczania i uczenia się biologii człowieka i zachowania zdrowia / Eleonora Bobrzyńska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2008

10. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2010

11. Jak osiągać sukcesy w nauce? : uwaga, równowaga i koordynacja / Sally Goddard Blythe ; współpr. Lawrence J Beuret, Peter Blythe ; tł. Magdalena Trzcińska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

12. Jak uczyć się efektywnie : metody i motywacja : praktyczny poradnik / Edwin A. Locke ; z ćwiczeniami sporządzonymi we współpr. z Anne H. Locke ; przekł. Romuald Kirwiel. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Nakom, 2009

13. Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju : wrzesień 2008 - sierpień 2012 / [red. Agnieszka Roguska]. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2012

14. Kreatywność / James C. Kaufman ; przeł. Mieczysław Godyń. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, cop. 2011

15. Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się? / Bożena Kubiczek. - Wyd. 4. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2009

16. Metody aktywizujące w pedagogice grup / Elżbieta Wójcik. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2008

17. Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce / Alicja Gałązka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008

18. Motywowanie dzieci do uczenia się : (problemy dzieci, rola dorosłych) / Bożena Tołwińska // W: Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka. - S. 195-203

19. Nie jest źle być słabym uczniem : jak sobie radzić ze szkolnymi problemami dzieci / Heidemarie Brosche ; przeł. Barbara Niedźwiecka. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2011

20. Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty ; przekł. [z ang.] Jolanta Bartosik. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010

21. Przykłady dobrej praktyki w programie "Uczenie się przez całe życie" : kreatywność i innowacje w projektach współpracy europejskiej / [koncepcja i red. Ewa Kolasińska ; tł. na jęz. ang. Anna Dąbrowska]. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2009

22. Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki / red. nauk. Stanisław Kowalik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

23. Rozwijanie zdolności uczenia się : wybrane konteksty i problemy / pod red. Ewy Filipiak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008

24. Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : innowacyjny program zajęć edukacyjnych z pakietem edukacyjnym / Agnieszka Mikina [et al.]. - Warszawa : Ecorys Polska, 2013

25. Skrzynia skarbów : ćwiczenia grupowe / Susanna Palomares, Dianne Schilling, Cathy Winch ; [tł. Joanna Jedlińska]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008

26. Spoko lekcja czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2009

27. Spoko lekcja. 2, czyli jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2011

28. Sztuka, która pomaga dzieciom / Koryna Opala-Wnuk. - Łódź : JK, 2009

29. Trening twórczości / Edward Nęcka [et al.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

30. Umysł kreatywny : 62 ćwiczenia rozwijające intelekt / Edward de Bono ; [przekł. Magda Bugajska]. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2009

31. Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2008

32. Wybrane aspekty procesu kształcenia w reformującej się szkole / pod red. Ewy Smak, Katarzyny Wereszczyńskiej i Małgorzaty Ganczarskiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Uniwersytet Opolski : Wydawnictwo Nowik, 2011

33. Za progiem : jak rozwija się dziecko i jaka jest rola nauczyciela w tym rozwoju / Małgorzata Skura, Michał Lisicki. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2011

34. Zdolności, talent, twórczość. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008

35. Zdrowe kierowanie klasą : motywacja, komunikacja, dyscyplina / Raymond M. Nakamura ; z wprow. Andrzeja Janowskiego ; tł. Zofia Janowska. - Warszawa : oWolters Kluwer Polska, 2011

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Aktywizowanie uczniów warunkiem skuteczności przyswajania obcojęzycznej leksyki / Ewa Dźwierzyńska // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 4, s. 55-58

2. Aktywnie i pracowicie czyli o wykorzystaniu aktywnych metod w szkolnej pracy z dziećmi / Tatiana Grabowska // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 9, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-VI

3. Autonomia nauczyciela, autonomia ucznia / Andrzej Janowski // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 48-55

4. Bariery psychiczne w procesie uczenia się języka obcego / Katarzyna Baumann // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 5, s. 28-33

5. Bez motywacji nie ma efektów / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 57-67

6. Bez przyjemności nie ma nauki / Marzena Żylińska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 44-54

7. Cele i strategie uczenia się / Waldemar Kozłowski // Edukacja. - 2010, nr 3, s. 42-57

8. Ciekawa i efektywna przygoda z przyrodą w klasach 1-3 z wykorzystaniem metod aktywizujących / Marta Kopańska-Kogut // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2012, nr 1, s. 61-69

9. Czas przeznaczany na naukę w domu - w opinii nauczycieli, uczniów i rodziców / Agnieszka Konieczna // Ruch Pedagogiczny. - 2011, nr 5/6, s. 45-59

10. Czy metody aktywizujące upowszechniły się w praktyce szkolnej? : (raport z badań) / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 1, s. 91-103

11. Czy przymus musi demotywować / Jadwiga Radwańska // Remedium. - 2011, nr 4, s. 10-11

12. Czy szkoła to dobre miejsce na kreatywność? / Agata Baj // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 27-31

13. Czytanie jako twórcze działanie / Ewelina Strawa // Edukacja. - 2012, nr 2, s. [60]-67

14. Deser czy danie główne? : metoda projektu w edukacji / Joanna Wojdon // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 5, s. 5-12

15. Dlaczego powinniśmy stosować metody aktywizujące w pracy z dziećmi? / Krystyna Piwko // Lider. - 2008, nr 2, s. 17-19

16. Dlaczego uczeń nie wie, gdzie podpisano unię lubelską / Dorota Turska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 51-56

17. Drama - nie tylko w terapii / Katarzyna Wojewódzka // Lider. - 2011, nr 7/8, s. 12-14

18. Dziecko jako badacz - o uczeniu się przez krytyczną refleksję / Iwona Czaja-Chudyba // Nowa Szkoła. - 2009, nr 4, s. 45-52

19. Edukacja sukcesu / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 24-26

20. Funkcjonowanie ucznia dyslektycznego w szkole ponadgimnazjalnej / Natalia i Krzysztof Minge // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 42, s. 15-17

21. Gdy dziecku brakuje motywacji / Karolina Kossakowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 8, s. 16-19

22. Jak badać autonomię uczących się? : kilka uwag na temat metodologii badań nad strategiami uczenia się / Joanna Targońska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 31-42

23. Jak ciekawiej motywować do uczenia się geografii? / Julian P.Sawiński // Geografia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 5-10

24. Jak lepiej motywować do uczenia się biologii? / Julian Piotr Sawiński // Biologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 53-58

25. Jak motywować do nauki? / Grażyna Petruczynik // Wychowawca. - 2013, nr 2, s. 26-27

26. Jak motywować ucznia do wysiłku fizycznego, aby był przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem? / Paweł Woźny // Lider. - 2009, nr 11, s. 22-23

27. Jak motywować uczniów do nauki - poradnik dla młodych nauczycieli wf / Dariusz Sitkowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 11, s. 37-42

28. Jak motywować uczniów do nauki języka dzięki zdobywaniu sprawności / Sylwia Krause // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 186-190

29. Jak motywować uczniów do nauki? : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 11, s. 24-25

30. Jak motywować uczniów do związania przyszłości z naukami ścisłymi? - rady eksperta / Stefania Elbanowska-Ciemuchowska // Biologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 57-58

31. Jak rozwijać kreatywność dziecka? / Magda Assaf // Biologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 35-36

32. Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 43-46

33. Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów. Cz. 2 / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2010, nr 3, s. 44-47

34. Jak uczyć, aby nauczyć czyli skuteczne metody nauczania języka obcego / Renata Sigrist // Języki Obce w Szkole. - 2009/2010, nr 6, s. 58-63

35. Jak wzmacniać motywację do nauki? / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 21-22

36. Jak zmotywować uczniów do działania / Roma Kadzikowska-Wrzosek // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 15-24

37. Koło aktywności ucznia / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 45, s. 33

38. Kompetencja uczenia się czyli co to znaczy umieć się uczyć / Wioletta Anna Piegzik.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1/2, s. 40-43

39. Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju / Aneta Niewęgłowska // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 4 (09), s. 7-9

40. Kreatywne modelowanie / Ida Winiarek // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 67-69

41. Kreatywność nauczyciela warunkiem motywacji uczniów w kształceniu przyrodniczym / Ewa Kral, Ligia Tuszyńska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 4, s. 41-48

42. Kształtowanie umiejętności słuchania / Irena Maćkowiak // Biblioteka. - 2008, nr 2, s. 16-20

43. Mapy mentalne - metody aktywizujące w nauczaniu / Małgorzata Chmurska // Chemia w Szkole. - 2008, nr 5, s. 11-13

44. Marzą mi się aktywni i zainteresowani lekcją uczniowie... / Anna Tulczyńska // Biologia w Szkole. - 2011, nr 6, s. 26-30

45. Metody aktywizujące : szkoleniowa rada pedagogiczna / Krystyna Ratyńska-Olechnowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 4, s. 12-14

46. Metody aktywizujące jako istotny element nowoczesnego kształcenia / Ligia Tuszyńska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 1, s. 52-57

47. Metody aktywizujące na katechezie / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2009, nr 1, s. 20-21

48. Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów ścisłych : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 9, s. 14-15

49. Metody aktywizujące w praktyce : nauczyciel jako twórca życia szkolnego / Katarzyna Tatol // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 11, s. 22-24

50. Międzynarodowe działania na rzecz edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / oprac. Beata Rola // Meritum. - 2009, nr 2, s. 31-32

51. Mobilizacja uczniów do nauki / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 14-15

52. Motywa(k)cja! / Ewa Kucharska // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 3/4, s. 34-35

53. Motywacja / Katarzyna Nowicka // Matematyka w Szkole. - 2009, nr 51, s. 17-19

54. Motywacja / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, s. 25-26, 30

55. Motywacja do nauki z perspektywy neurobiologicznej. Cz. 2 / Marta Komorowska // Remedium. - 2008, nr 9, s. 8-9

56. Motywacja do uczenia się - wybrane konstruktywistyczne konteksty / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow // Edukacja. - 2011, nr 3, s. 106 - 112

57. Motywacja do uczenia się języka obcego w ujęciu psychologii kognitywnej / Paweł Sobkowiak // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 5-12

58. Motywacja i multitablice / Colin Rose ; rozm. przepr. Joanna Wojciechowicz-Bednarek // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 9/10, s. 38-41

59. Motywacja i ograniczenia percepcyjne dzieci niepełnosprawnych słuchowo w zakresie uczenia się języka angielskiego : (doniesienia z badań) / Jowita Żuk // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 19-38

60. Motywacja i strategie uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum / Ewa Filipiak // Edukacja. - 2011, nr 2, s. 28-35

61. Motywacja szkolna ucznia zadaniem wychowawczym / Jadwiga Kościanek-Kukacka // Journal of Modern Science. - 2008, T, 2, s. 35-58

62. Motywacja uśpiona w szkolnej ławce / Aneta Szczykutowicz // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 5-9

63. Motywacja w szkole / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 58-59

64. Motywacyjne działanie komputera / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 5-6

65. Motywowanie ucznia do nauki / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 4, s. 28-33

66. Motywowanie uczniów / Anna Lidia Brzywca // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 3, s. 22-24

67. Możliwości rozwijania umiejętności życiowych osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych poprzez dramę i teatr / Lucyna Maksymowicz // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 91-97

68. Nauczyciel bibliotekarz jak psycholog / Grażyna Petruczynik // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 12, s. 5-7

69. Neurodydaktyka : motywacja, koncentracja i substancje szczęścia / Ewa Jurkiewicz // Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 4-5

70. Nieśmiałość bez "sieci" / Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 11/12, s. 22-26

71. Nowe spojrzenie na dobrego ucznia w dydaktyce językowej / Mirosław Pawlak // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 1, s. 28-36

72. O "lepszej" i "gorszej" motywacji do uczenia się / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 54-56

73. O motywacji we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych słowami dzieci / Anna Jaroszewska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 1, s. 51-55

74. O poczuciu sprawstwa w procesie uczenia się / Iwona Kopaczyńska // Życie Szkoły. - 2010, nr 5, s. 5-13

75. O szansę na dydaktyczny sukces podczas lekcji języka polskiego w gimnazjum / Anna Podemska-Kałuża // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 4, s. 78-89

76. Opór uczniów gimnazjum wobec szkoły jako instytucji / Iwona Gumowska // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 20-25

77. Osiągnięcia matematyczne trzecioklasistów / Krzysztof Konarzewski // Matematyka w Szkole. - 2013, nr 68, s. 4-7

78. Patrzeć nie wiadomo jak, a widzieć trzeba : o niedocenianych technikach rozwijania kreatywności dzieci / Monika Just // Życie Szkoły. - 2010, nr 3, s. 18-25

79. Pedagogika zabawy i inne metody aktywizujące : (scenariusz zajęć warsztatowych - propozycja metodyczna dla nauczycieli) / Anna Zientalska // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 3, s. 14-17

80. Postaw na kreatywność! / Natalia i Krzysztof Minge // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 21, s. 52-54

81. Poszukiwanie mocnych stron ucznia - każdego można za coś pochwalić / Bogdan Urbanek // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2, s. 31-37

82. Poszukiwanie źródeł kreatywności / Czesław Dziekanowski // Edukacja. - 2011, nr 3, s. 7-17

83. Predyktory wykorzystywania strategii automotywacji w uczeniu się języka obcego / Anna Studenska // Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 129-136

84. Projekt jako forma komunikacji i mediacji dydaktycznej / Katarzyna Potyrała // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 3, s. 5-12

85. Projekt jako metoda aktywizująca / Dorota Grabowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 5-9

86. Przegonić nudę z lekcji! / Magdalena Żyła // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 37, s. 48-49

87. Przeżyj to sam / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 85-91

88. Przyczynek do metody "uczenia się przez nauczanie" / Anna Dymel // Języki Obce w Szkole. - 2009/2010, nr 6, s. 152-155

89. Przykłady metod aktywizujących / Agata Jacewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 24-27

90. Rozbudzenie zainteresowań naukami ścisłymi / Monika Galjan // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 10, s. 55-56

91. Różnice indywidualne i ich rola w procesie aktywizacji językowej / Elżbieta Danuta Lesiak-Bielawska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 15-26

92. Scenariusz warsztatów dla rodziców "Motywowanie dziecka do nauki" / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 44, s. 31-34

93. Skuteczne aktywizowanie / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 3, s. 8-10

94. Strateg w szkolnej ławce / Urszula Dębska, Halina Guła-Kubiszewska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 5-14

95. Twórcza nauka / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 47, s. 12

96. Uczenie się przez partnerstwo a nauczanie języka obcego / Anna Hanus // Kwartalnik Edukacyjny. - 2011, nr 1, s. 70-79

97. Uczenie się we współpracy z perspektywy konstruktywizmu / Urszula Dernowska // Ruch Pedagogiczny. - 2011, nr 1/2, s. 27-39

98. Uczeń niepełnosprawny w polskim prawie oświatowym / Bogusław Tundzios // Meritum. - 2009, nr 2, s. 84-88

99. Uczmy skutecznie / Eliza Borczyk // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 34-41

100. Uczniowie układają krzyżówki / Maria Mameła // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 1, s. 14

101. Warto chwalić ucznia swego / Przemysław Bąbel // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 69-76

102. Wiara w rozwój czyni cuda / Kinga Lachowicz-Tabaczek // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 5-14

103. Właściwa motywacja / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 11-12

104. Wspomaganie motywacji do uczenia się / Stanisław Korczyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 6, s. 8-19

105. Wybrane aspekty funkcji motywacyjnej oceny widzianej z perspektywy uczniów i nauczycieli / Grażyna Szyling // Edukacja. - 2008, nr 1. s. 23-33

106. Wywołać i wspierać zaradność! / Julian Piotr Sawiński // Geografia w Szkole. - 2011, nr 5, s. 17-18

107. Zaintrygować ucznia - jak i dlaczego? / Julian Piotr Sawiński // Nowa Szkoła. - 2013, nr 1, s. 45-49

108. Zasady neurodydaktyki czyli jak zrozumieć pracę ludzkiego mózgu / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 11, s. 39-42, 44-46

109. Zasady neurodydaktyki czyli jak zrozumieć pracę ludzkiego mózgu. Cz. 2 / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 12, s. 37-44

110. Zastosowanie metody projektów jako działania wspomagającego długotrwałe motywowanie uczniów / Anna Bąk // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 1, s. 131-135

111. Zdążyć przed systemem? / Ewa Grela ; rozm. przepr. Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 11/12, s. 18-21

112. Zdolności twórcze uczniów - jak je wspierać? / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 13-15

113. Zmiana - ale jak? : praca z uczniem, któremu brakuje motywacji do zmiany / Małgorzata Łuba // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 2 (30), s. 58-60

114. Zmotywowana klasa czyli jak nauczyciel może spełnić swoje marzenia / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 28-34

115. Zrozumieć problem motywacji / Małgorzata Siekańska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 15- 24

116. Zróbmy to wspólnie czyli aktywne metody pracy / Bożena Dittfeld // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 42-44

                                                                                               

Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Dydaktyka