Rodzice są partnerami szkoły - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2016

KSIĄŻKI

1. Aktywna szkoła - bierni rodzice : anomia, mit czy przemieszczenie znaczeń / Maria Mendel // W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja W. Janke. - Toruń : Akapit, 2004. - S. 297-310

2. Analiza wyników ewaluacji zewnętrznych w odniesieniu do wymagania „Rodzice są partnerami szkoły" / Joanna Kołodziejczyk, Hanna Cieślak // W: Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - refleksje / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - S. 219-240

3. Animacja współpracy środowiskowej / pod red. Marii Mendel ; z wstępem Jana Żebrowskiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004

4. Co z tą szkołą? : siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców / Joachim Bauer ; przeł. Andrzej Lipiński. - Słupsk : Dobra Literatura, 2015. - S. 61-63:  Relacje nauczycieli z rodzicami

5.  Co z tą szkołą? : siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców / Joachim Bauer ; przeł. Andrzej Lipiński. - Słupsk : Dobra Literatura, 2015. - S. 114-115: Sojusz między rodzicami i szkołą

6. Czas współpracy i czas zmian / Małgorzata Płócińska, Hanna Rylke. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

7. Edukacja rodziców jako forma współpracy szkoły z rodziną ucznia / Lilianna Klimek, Marzena Okrasa // W: Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej / pod red. Agaty Cudowskiej. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2011. - S. 361-369

8. Etyczne wymiary współpracy rodziny i szkoły / Dariusz Zając // W: Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce : rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja W. Janke. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2008. - S. 243-252

9. Gdy rodzic staje się roszczeniowy : poradnik dla nauczycieli / Marzena Frąckowiak. - Poznań : Wydawnictwo eMPI2 Mariana Pietraszewskiego, 2011

10. Jak budować porozumienie i współpracę w szkole? : profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2009

11. Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci / Elaine K. McEwan ; [tł. z ang. Anna Oleksyn]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, cop. 2008

12. Jak włączyć rodziców do nauki dzieci / Margy Whalley i Zespół Pen Green Centre. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, cop. 2008

13. Jak współpracować z rodzicami "trudnych" uczniów? / Małgorzata Babiuch. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002

14. Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych? / Bożena Pawlak. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2003

15. Kompetencje menedżera oświaty : poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących / Lechosław Gawrecki. - Poznań : eMPi2, 2003. - S. 156-163: Współpraca z rodzicami

16. Komunikacja pisemna i dokumentacja w kontaktach szkoła - rodzina i jej normatywno-dyrektywne aspekty / Agnieszka Konieczna. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010

17. Konflikty w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009

18. Konflikty w szkole : niezbędnik dyrektora / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009

19. Nauczyciele a dyscyplina w klasie szkolnej : przekonania, strategie, kierunki zmian / Ewa Lemańska-Lewandowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. - S. 124-129:Kontakty z domem rodzinnym (rodzicami) i wzajemna współpraca jako element pracy nauczyciela nad dyscypliną

20. „Między nami dobrze jest". O partnerstwie między rodzicami i szkołą / Bartłomiej Walczak // W: Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - refleksje / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - S. 241-254

21. Nauczyciel - rodzic : skuteczne porozumiewanie się / Cindy J. Christopher ; przekł. Jolanta Bartosik. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009

22. Nauczyciel wychowawca pedagog : szkole wyzwania / Joanna M. Łukasiuk, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013. - S. 110-121: Skuteczna współpraca z rodzicami 

23. Nauczyciel z uczniem, rodzicami i lokalną społecznością : koncepcje partnerstwa edukacyjnego / Maria Mendel // W: Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. - S. 185-223

24. Nauczyciele - rodzicom. Cz. 2, Spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska. - Toruń : Bea-Bleja, 2003

25. Nauczyciele i rodzice. [Cz. 3], W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy / red. nauk. Inetta Nowosad, Mirosław J.Szymański. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski ; Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2004

26. Niektóre zasady społeczne we współpracy szkoły i rodziny / Dariusz Zając // W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja W. Janke. - Toruń : Akapit, 2004. - S. 323-329

27. O związku edukacji z rodziną : społeczne konteksty i jednostkowe biografie / Waldemar Segiet. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2013

28. Partnerstwo edukacyjne szkoły, rodziny i środowiska lokalnego w realizacji edukacji regionalnej / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun // W: Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej / pod red. Agaty Cudowskiej. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2011. - S. 167-173

29. Partnerstwo między nauczycielami i rodzicami a nauczyciel w roli lidera / Krzysztof Polak // W: Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Joanna M. Michalak, Inetta Nowosad. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 192-199

30. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy / Maria Mendel. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2000

31. Partnerstwo rodziny i szkoły - fikcja czy rzeczywistość? / Renata Bibik // W: Rodzina we współczesności / pod red. Andrzeja Ładyżyńskiego. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009. - S. 147-161

32. Partycypacja uczniów, rodziców i nauczycieli w zarządzaniu szkołą / Jakub Kołodziejczyk // W: Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym - refleksje / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - S. 179-200

33. Przygotowanie nauczycieli do współpracy z rodziną ucznia - potrzeby i uwarunkowania / Ewa Piotrowiak // W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja W. Janke. - Toruń : Akapit, 2004. - S. 330 -341

34. Rada rodziców - 61 ważnych pytań / Grzegorz Całek. - Warszawa : Instytut Inicjatyw
Pozarządowych, 2014

35. Rada rodziców w szkole / Beata Krajewska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2012

36. Rada szkoły : między ideą a społeczną praktyką / Elżbieta Gozdowska, Danuta Uryga. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2014

37. Relacje nauczyciele - rodzice w sytuacjach trudnych / Jarosław Lach // W: Szkoła. Konflikt podmiotów? / pod red. Inetty Nowosad, Klaudii Pietrań, Mirosława J. Szymańskiego. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2016. - S. 72-84

38. Relacje w rodzinie a szkoła : krótki przewodnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2007

39. Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy / Maria Mendel. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007

40. Rodzice i szkoła : jak współuczestniczyć w edukacji dzieci? / Maria Mendel. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2001

41. Rodzice partnerami szkoły. Partnerstwo, czyli co? / Stanisław Bobula // W: Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. - S. 297-310

42. Rodzice w szkole / Irena Dzierzgowska. - Wyd. 3. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001

43. Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu / Grzegorz Całek, Anna Poraj. - Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2011

44. Rodzice w zreformowanej szkole : mity czy rzeczywistość? / Alicja Kozubska // W: Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja W. Janke. - Toruń : Akapit, 2004. - S. 311-322

45. Rozmowy z rodzicami : poradnik dla nauczyciela / Anna Jankowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP ; 2012

46. Stowarzyszenie rodziców : tworzenie, rozwój, wolontariat kompetencji / Grzegorz Całek. - Warszawa :  Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2014

47. Szkoła wobec rodziców dziecka źle funkcjonującego w roli ucznia / Agnieszka Konieczna. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010

48. Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku : perspektywy zmiany społecznej w edukacji / Andrzej W. Janke. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2002

49. W poszukiwaniu partnerstwa rodziny, szkoły i gminy : praca zbiorowa / pod red. Marii Mendel. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2000

50. Wspieranie rozwoju dziecka przez współpracę nauczyciela z rodziną / Jolanta Andrzejewska // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 113-124

51. Współpraca nauczycieli i rodziców sposobem rozwiązywania sytuacji problemowych uczniów / Beata Bocian, Małgorzata Lipińska-Rzeszutek // W: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse, zagrożenia, patologie / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - S. 349-358

52. Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji W Polsce / Małgorzata Banasiak. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013

53. Współpraca szkoły, rodziny i środowiska / Barbara Lulek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008

54. Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym - działania stosowane i postulowane / Dorota Smykowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

55. Współpraca szkoły z rodzicami dzieci sześcioletnich oraz ze środowiskiem lokalnym / Elżbieta Zyzik // W: Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009. - S. 239-249\

56. Współpraca szkoły z rodzicami ucznia / Magdalena Miotk-Mrozowska // W: Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki / red. nauk. Stanisław Kowalik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - S. 220-249

57. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym / Jolanta Smuniewska, Jolanta Milczuk-Walczewska // W: Zarządzanie placówką oświatową : poradnik nowoczesnego dyrektora / pod red. Katarzyny Krysztofiak. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - S. 319-381

58. Współpraca z rodzicami w szkole : scenariusze zebrań, wskazówki do prowadzenia trudnych rozmów, materiały dla rodziców / Tomasz Garstka [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012

59. Współpraca z rodzicami z perspektywy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - raport z badań / Marzena Mendyk // W: Codzienność szkoły : nauczyciel / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014. - S. 199-210

60. Współprzestrzenie edukacji : szkoła, rodzina, społeczeństwo, kultura / pod red. Mirosławy Nyczaj-Drąg i Michała Głażewskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

61. Za szkolnym progiem / Berta Strycharska-Gać. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

 

 

 

Artykuły z czasopism

 

1. Aktywni rodzice - nie tylko na wywiadówce / Anna Poraj // Życie Szkoły. - 2012, nr 5, s. 38-40

2. Ankieta dla rodziców "Ocena współpracy ze szkołą" / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 53, s. 36-39

3. Ankieta dla rodziców - oczekiwania wobec szkoły / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 44, s. 40

4. Autorski program: Rodzice w szkole - czyli O skutecznym porozumiewaniu się / Grażyna Kamionka // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 2, s. 69-80

5. Czy rada rodziców jest podatnikiem? / Radosław Kowalski  // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 10, s. 44-46

6. Czy współpraca rodziców ze szkołą jest możliwa? : (subiektywny i tendencyjnie stronniczy obraz szkoły) / Mieczysław Wojciechowski // Meritum. - 2011, nr 2, s. 32-34

7. "Czytajmy dzieciom..." : jak zachęcić rodziców do aktywnej współpracy / Wanda Niedorozow // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 69-78

8. Dar pomagania czyli Jak rozmawiać z rodzicami / Magda Mastalerz // Remedium. - 2015, nr 2, s. 22-23

9. Dyrektor szkoły - partner rady rodziców / Wojciech Starzyński // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 68-69

10. Działania szkoły nakierowane na wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci / Magdalena Goetz // Życie Szkoły. - 2016, nr 1, s. 28-32

11. Formy pracy nauczyciela klas 1-3 z rodzicami pomocne w rozwijaniu rodzicielskiej świadomości wychowawczej / Sławomir Cudak // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 48-53

12. Formy współpracy rodziny ze szkołą w wybranych krajach świata / Małgorzata Stawiak-Ososińska // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 37-43

13. Instytucjonalne współdziałanie rodziców i szkoły w Europie i w Polsce - dawniej i dziś / Ewa Kula // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 31-36

14. Integrowanie wpływów wychowawczych - przykładowe kierunki i formy współpracy nauczycieli wf z rodzicami i środowiskiem lokalnym / Maria Brudnik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 8, s. 59-62

15. Interaktywny nauczyciel kontra interaktywny rodzic : o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w szkole / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 2, s. 40-41

16. Jak dobrze zacząć współpracę z rodzicami? / Małgorzata Tarka // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 70-72

17. Jak włączać rodziców w naukę języka obcego dzieci? / Magdalena Szpotowicz // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 4, s. 57-62

18. Jak wypracować dobre warunki współpracy : szkoła - rodzina zastępcza? / Grażyna Starzyńska // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 59, s. 46-47

19. Jaka rada szkoły? / Wojciech Starzyński  // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 10, s. 81

20. Jaki potencjał drzemie w "trudnym" rodzicu? : o przełamywaniu barier w kontaktach na linii szkoła-rodzic / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 2, s. 18-19

21. Jakie są oczekiwania rodziców dzieci sześcioletnich wobec szkoły? / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 14-18

22. Komunikacja z rodzicami w dobie technologii / Izabela Breguła // Życie Szkoły. - 2015, nr 8, s. 23-24

23. Konflikty szkoła - rodzice / Dorota Ziółkowska-Maciaszek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 39-42

24. Kontakty rodzica z ograniczoną władza rodzicielską z dzieckiem na terenie szkoły / Joanna Lesińska // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 35, s. 16-17

25. Kontrakt między uczniem, rodzicem i wychowawcą / Agnieszka Makowska // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 45, s. 31

26. Kształtowanie świadomości rodziców / Urszula Ciszewska-Cieślak // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 13-14

27. Miejsce rodziców w szkole / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 8, s. 15-18

28. Między autonomią a współpracą / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 62-64

29. Mity o współpracy szkoły z rodziną. Cz. 1 / Bogusław Śliwerski // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s. 10-12, 14

30. Na co komu rodzice w szkole / Anna Radziwiłł, Anna Manturzewska-Grzegorczyk, Kamila Sachanowska; rozm. przepr. Jolanta Białek, Piotr Żak // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 29-39

31. Na dzień dobry - ABC współpracy z rodzicami / Małgorzata Taraszkiewicz // Meritum. - 2011, nr 2, s. 2-6

32. "Naturalni wrogowie"? : o relacjach nauczycieli i rodziców / Elżbieta Anita Bajcar // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 61-70

33. Nauczyciel - rodzice - uczeń : czy ten trójkąt ma szansę być równoboczny? / Iwona Nowak // Twórcza Szkoła. - 2003, nr 2, s. 12-15

34. Nauczyciel a Rodzic, czy Nauczyciel i Rodzic? / Hanna Micińska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, s. 42-44

35. Nauczyciel skrzywdzony - rodzic nieuprzejmy / Jarosław Michalski // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 8-9

36. Nauczyciele i rodzice / Grażyna Kowalska // Życie Szkoły. - 2006, nr 1, s. 47-49

37. Nauczyciele i rodzice : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 30

38. Nauczyciele i rodzice czyli Gracze i przegrani / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 29-38

39. Nauczyciele i rodzice jako partnerzy w profilaktyce uzależnień / Iwona Rudek // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 5-9

40. Nie ma dobrej szkoły bez współpracy z rodzicami / Wojciech Starzyński // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 3-6

41. Nie tacy rodzice straszni... / Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 21-27

42. Nie taki diabeł straszny... : sposób na rodzica unikającego kontaktu ze szkołą / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 37, s. 42-43

43. Niezgoda rujnuje czyli "Wojujący" rodzice / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s. 34, 36-38

44. Nowe technologie w komunikacji społecznej : wychowawca - rodzic / Irena Kocot // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 1/2, dod. Wkładka nr 3, s. 39-42

45. O różnicach między rodzicami i nauczycielami / Jakub Kołodziejczyk // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 105-108

46. O współpracy rodziców i nauczycieli / Jolanta Podolak-Zając // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 46-49

47. Partnerstwo i dialog w komunikacji między szkołą i rodzicami / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 8-14

48. Partnerstwo wychowawcy z rodzicami / Katarzyna Kuczera-Wita // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 7-9

49. Partnerzy czy przeciwnicy / Ewa Miłoszewska-Piontek // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 41, s. 6

50. Po co nam rodzice w szkole? / Krystyna Budzianowska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 11-19

51. Potrzeba współuczestniczenia rodziców w życiu szkoły - raport z badań własnych / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, 18-27

52. Potrzeby rodziców w świetle motywów wyboru szkoły dla dziecka / Zuzanna Zbróg // Nowa Szkoła. - 2010, nr 4, s. 25-31

53. Praca z rodzicami / Katarzyna Leśniewska // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 77-80

54. Prawa rodziców / Bogusław Śliwerski // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 103-110

55.  Prawo rodziców do wyboru wychowawcy ich dziecka - postępem czy ograniczeniem w edukacji wczesnoszkolnej? / J. Flanz // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 8-10

56. Procedura szkolnej interwencji profilaktycznej - dobra praktyka zbudowana na współpracy szkoły z rodzicami / Magdalena Wardyńska-Ziołek // Problemy Narkomani. - 2009, nr 3, s. 87-95

57. Rady rodziców : sposób formowania, obowiązki / Paweł Nowak // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2016, nr 9 (67), s. 51-54

58. Rada rodziców - prawa ręka dyrektora szkoły / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 2, s. 37-39

59. Rada rodziców w systemie oświaty / Krzysztof Lewandowski // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 44-46

60. Rada rodziców w szkole / Jerzy Winczek // Wychowawca. - 2007, nr 9, s. 10-11

61. Rady rodziców? Jestem za! / Piotr Janicki // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 5-10

62. Razem znaczy efektywniej - o współpracy nauczyciela z rodzicami / Joanna Porada // Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 4, s. 51-53

63. Realizacja przez dyrektora szkoły wymagania 3.4. w praktyce : rodzice są partnerami szkoły / Jan Lewandowski // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 21, s. 18-21

64. Relacja między rodzicami, przedszkolem i szkołą // Remedium. - 2009, nr 4, s. 4-5

65. Relacje rodzina-szkoła : dylematy czasu przemian / Maciej Wierzchnicki // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 11/12, s. 62-65

66. Rodzic - nauczyciel. Jeden cel - dwa światy : zasady współpracy dyrektora z roszczeniowymi rodzicami / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 20, s. 4-9

67. Rodzic - ważny partner i cenne źródło informacji / Tatiana Grabowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 20-21

68. Rodzic kontra ocena dziecka / Magdalena Retkowska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 44, s. 50-52

69. Rodzice a nauczyciel - budowanie właściwych relacji / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 20-22

70. Rodzice a szkoła - założenia współdziałania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Bożena Świderska // Meritum. - 2011, nr 1, s. 89-90

71. Rodzice - aktywni uczestnicy procesu edukacji / Bogdan Jankowski  // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 5, s. 46-48

72. Rodzice i nauczyciele - razem czy osobno? / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2010, nr 1, s. 22-29

73. Rodzice i nauczyciele - sprzymierzeńcy czy "wrogowie"? / Sławomir Chrost // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 45-47

74. Rodzice i nauczyciele / Bernadeta Kosztyła // Nowa Szkoła. - 2007, nr 10, s. 24-30

75. Rodzice i nauczyciele razem wobec wyzwań XXI wieku / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, s. 11-13

76. Rodzice i nauczyciele w procesie wychowania / Jacek Świst // Problemy Alkoholizmu. - 2005, nr 4/5, dod. "Wychowanie w Trzeźwości", nr 4/5, s. I-V

77. Rodzice mają głos / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 53, s. 6-9

78. Rodzice, nauczyciele i uczniowie - partnerzy w procesie wychowania i tworzenia bezpiecznej szkoły / Elżbieta Matejka // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 1, s. 55-59

79. Rodzice partnerami szkoły w pierwszym etapie kształcenia : (bibliografia w wyborze) / Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 98-100

80. Rodzice, szkoła, prawo... / Bogusław Tundzios // Meritum. - 2011, nr 2, s. 72-74

81. Rodzice w służbie szkole. Rada szkoły : zasady funkcjonowania i kompetencje / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 11 (37), s. 41-43

82. Rodzice w szkole - wspólna sprawa, wspólny cel / Anna Poraj // Życie Szkoły. - 2012, nr , s. 8-10

83. Rodzice w szkole / Arleta Biegańska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 16-18

84. Rodzice w szkole / Danuta Czarnecka // Remedium. - 2006, nr 5, s. 12

85. Rodzice w szkole / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 12-13

86. Rodzice w szkole / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 45, s. 49-51

87. Rodzice w szkole / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 7-10

88. Rodzice w szkole - edukacyjni partnerzy / Gniewomir Rydlewski, Rafał Rydlewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 6, s. 40-42

89. Rodzice w szkole : sukces czy porażka? / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 7, s. 25-26

90. Rodzice w życiu szkoły / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 39-42

91. Rodzina i szkoła : nowe perspektywy współpracy / Przemysław Bąbel, Sławomir Trusz // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 7-16

92. Rodzina i szkoła / Anna Basińska // Życie Szkoły. - 2008, nr 2, s. 9-12

93. Rodzina i szkoła jako obszar dialogu / Michał Józef Kawecki // Lider. - 2007, nr 12, s. 4-6

94. Rola rady rodziców w szkole / Jerzy Winczek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 9, s. 7-8

95. Rozważania o skutecznej współpracy z rodzicami niepełnosprawnych uczniów / Katarzyna Szymańska, Bożena Świderska // Meritum. - 2011, nr 2, s. 7-9

96. Skuteczna współpraca szkoły z rodzicami : o wzajemnych oczekiwaniach i wymianie doświadczeń / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 2, s. 3-6

97. Skuteczniej razem / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 12, s. 13-15

98. Sposoby i formy wspierania rodziców / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 35, s. 20-21

99. Spotkać rodziców ucznia i przeżyć / Jakub Kołodziej // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 137-140

100. Spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami. Cz. 2 / Kazimierz Słupek // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 12, s. 32-35

101. Spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami. Cz. 3 / Kazimierz Słupek // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 32-37

102. Stawiamy na współpracę / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 10, s. 14

103. Szczególni partnerzy szkoły / Krystyna Starczewska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 111-116

104. "Szkoła dla rodziców" - czyli Wspomaganie wychowania w rodzinie / Tamara Minda, Lidia Niziurska // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 55-64

105. Szkoła dla rodziców - rodzice dla szkoły : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2013, nr 1, s. 31

106. "Szkoła dla rodziców" - w teorii i w praktyce / Bernadetta Stańko // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 1/2, s. 5-9

107. Szkoła dla uczniów i rodziców / Dawid Gondek // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 106-112

108. Szkoła wychowuje razem z rodzicami, nie obok rodziców / Monika Górska // Meritum. - 2011, nr 2, s. 57-59

109. Tradycyjne i innowacyjne formy współpracy szkoły z rodzicami / Elżbieta Zyzik // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 61-66

110. Trudny uczeń i trudni rodzice / Paulina Dubiel // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 4, s. 4 -8

111. Udział rodziców w życiu szkoły : (na przestrzeni ostatnich 20 lat). Cz. 1 / Jerzy Marek // Nowa Szkoła. - 2010, nr 1, s. 9-17

112. Udział rodziców w życiu szkoły. Cz. 2 / J. Marek // Nowa Szkoła. - 2010, nr 2, s. 4-16

113. Udział rodziców w życiu świetlicy szkolnej / Anna Tołoczko, Anetta Monika Kocięcka // Wychowawca. - 2007, nr 3, s. 29

114. W poszukiwaniu idei podmiotowości relacji edukacyjnych rodziny i szkoły / Joanna Szempruch // Chowanna. - 2009, Tom Jubileuszowy, s. 79-89

115. W trosce o dziecko czyli O współpracy szkoły z rodzicami / Beata Bocian // Meritum. - 2011, nr 2, s. 10-17

116. Wartości dodane w idei współpracy rodziców ze szkołą / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 90-102

117. Warunki i sposoby współtworzenia z rodzicami klimatu społecznego placówki / Dorota Luber // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 1/2, dod. Wkładka nr 3, s. 9-26

118. Wspierajmy rodziców w wychowaniu / Bogdan Urbanek // Nowa Szkoła. - 2015, nr 5, s. 9-14

119. Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie edukacyjnym : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Aldona Grądzka-Tys, Małgorzata Lipińska-Rzeszutek // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, nr 9, s. 175-179

120. Współdziałanie pedagoga szkolnego z rodzicami w eliminowaniu trudności wychowawczych dzieci / Henryk Cudak // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 1-2, s. 82-89

121. Współdziałanie rodziców ze szkołą w aspekcie wychowania dziecka przejawiającego zachowania agresywne / Katarzyna Potaczała // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 39-44

122. Współpraca czyli Praca wspólna / Małgorzata Kowalczyk // Meritum. - 2011, nr 2, s. 35-37

123. Współpraca nauczyciela wf z rodzicami uczniów - o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Maria Brudnik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, s. 13-15

124. Współpraca nauczycieli z rodzicami : wybór czy konieczność? / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 5/6, s. 52-55

125. Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze / Agnieszka Rowicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 1, s. 40-45

126. Współpraca nauczycieli z rodzicami w klasie integracyjnej / Joanna Detka, Beata Wabia // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 65-68

127. Współpraca pomiędzy nauczycielami oraz współpraca z rodzicami - podstawa budowania społeczności szkolnej / Bożena Popiela // Polonistyka. - 2015, nr 4, s. 44-47

128. Współpraca rodziców i nauczycieli - trudne, ważne i konieczne zadanie / Małgorzata Chojak // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 7-14

129. Współpraca rodziców i nauczycieli na rzecz dzieci / Dariusz Adamczyk // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 17-25

130. Współpraca rodziców i nauczycieli w kontekście jakości życia dzieci i młodzieży / Blanka Poćwiardowska // Chowanna. - 2014, T. 1, s. 205-219

131. Współpraca rodziny i szkoły jako funkcja życia społecznego / Andrzej Olubiński // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1/2, s. 8-12

132. Współpraca rodziny i szkoły w opinii nauczycieli / Maria Trzcińska-Król // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 8, s. 42-47

133. Współpraca rodziny i szkoły w przekazywaniu tradycji regionalnej / Helena Synowiec // Język Polski w Szkole 4-6. - 2008/2009, nr 3, s. 43-54

134. Współpraca rodziny ze szkołą w zakresie przeciwdziałania agresji młodzieży / Jerzy Nowocień // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 9/10, s. 6-13

135. Współpraca szkoły z rodzicami / Agata Oleksiak // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 12, s. 76-78

136.  Współpraca szkoły z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 21, s. 41-43

137. Współpraca szkoły z rodzicami w opiniach nauczycieli : (na podstawie analizy wyników sondażu diagnostycznego) / Stanisław Janiec, Maria Talar // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2004, nr 9, s. 97-121

138. Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s. 18-22

139. Współpraca szkoły z rodziną dysfunkcyjną / Małgorzata Wolska-Długosz, Paulina Forma // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 24-38

140. Współpraca szkoły z rodziną dzieci upośledzonych umysłowo : rewalidacja - między powinnością a rzeczywistością / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 16-18

141. Współpraca wychowawcy świetlicy szkolnej z rodzicami wychowanków / Lidia Bułaś // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 3, s. 22-24

142. Współpraca z rodzicami - utrapienie czy pomoc? / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 2, s. 14-17

143. Współpraca z rodzicami / Anna Dziubek // Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 14-15

144. Współpraca z rodzicami jako niezbędny element oceniania kształtującego / Artur Foremski // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 24-26

145. Współpraca z rodzicami w WWR / Ewa Kuliga // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 135-140

146. Współpraca z rodzicami wychowanków bursy szkolnej / Jan Bruski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 37-40

147. Współpraca z rodzicami wyznacznikiem sukcesów dziecka / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny. - 2011.nr 27, s. 20-23

148. Współpraca rodziny i szkoły jako funkcja życia społecznego / Andrzej Olubiński // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1/2, s. 8-12

149. Współuczestnictwo rodziców w procesie edukacyjnym dziecka / Ewa Szymańska // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 1, s. 155-175

150. Wzajemnie potrzebni / Urszula Kłusek // Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 13

151. Zaangażowani razem : konspekt spotkania z rodzicami / Aleksandra Kozak // Wychowawca. - 2011, nr 6, s. 23

152. Zachęcanie do współpracy / Piotr Szczukiewicz // Remedium. - 2005, nr 1, s. 16-17

153. Zasady współpracy z rodzicami / Maria Talik // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 15-17

154. Zebrania z rodzicami : jak formalne spotkania przerodzić w owocną współpracę / Karolina Oleksa // Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 79 (maj), s. 59-63

155. Zestawienie bibliograficzne dotyczące uczestnictwa rodziców w edukacji początkowej dziecka / Anna Klimaszewska // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 104-108

156. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2011 na temat: szkoła - rodzice / Anna Bakierzyńska // Meritum. - 2011, nr 2, s. 69-70

157. Zmarginalizowana działalność rad rodziców / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 10, s. 78-80

158. Zmieniający się obszar uczestnictwa rodziców w życiu szkoły / Małgorzata Markiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 44-48

159. Zmieniający się status rodziców uczniów w szkole - a fizyczna edukacja / Maria Brudnik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 8, s. 52-58

 

 

Oprac. Małgorzata Percińska
styczeń 2017


Powrót do Dydaktyka