Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2013

KSIĄŻKI

1. Dokąd zmierza polska szkoła? / pod red. Doroty Klus-Stańskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2008

2. Działanie zespołowe nauczycieli i kształtowanie kompetencji uczniów w działaniu zespołowym / Jan Stefan Wlazło // W: Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. - S. 250-262

3. Jak budować porozumienie i współpracę w szkole? : profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2010

4. Jak być dobrym wychowawcą : autoewaluacja pracy wychowawczej, asertywność nauczyciela, skuteczne kierowanie klasą / Marek Grondas [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012

5. Konflikty w szkole : niezbędnik dyrektora / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009

6. Myślenie o nauczycielu i jego edukacji : z rekonstrukcji światów edukacyjnych nauczycieli nauczycieli / Joanna Malinowska, Maria Jabłońska. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010. - S. 141-168: Portret zbiorowy nauczycieli nauczycieli - refleksja nad (nie)możliwymi obszarami współpracy

7. Nauczyciel - Pedagog - Psycholog. Współpraca czy rywalizacja? / Małgorzata Kaleta-Witusiak // W: Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole / pod red. nauk. Jolanty Szczurkowskiej i Agnieszki Mazur. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013. - S. 175-194

8. Nauczyciel, trener, coach / Jarosław Kordziński. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2013

9. Nauczyciel wychowawca pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasiuk, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013. - S.108-109: Wzajemna pomoc nauczycieli w sytuacjach trudnych pojawiających się w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli

10. Nauczyciel z pasją : jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy / Christopher Day ; przekł. Tomasz Kościuczuk. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

11. Nauczyciele działają zespołowo? / Stefan Wlazło. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2010

12. Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki dla nauczycieli, wychowawców i szkoleniowców / Geoff Petty ; przekł. Jolanta Bartosik. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010

13. Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych : między zaangażowaniem a oporem wobec zmian / Anna Gajdzica. - Cieszyn : [s. n.] ; Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. - S. 140-158: Relacje w gronie pedagogicznym i samopoczucie badanych w miejscu pracy

14. Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) / Tomasz Jurczyk [et al.] // W: Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. - S. 263-272

15. Profesjonalizm w uczeniu : jak osiągnąć sukces / Beth Hurst, Ginny Reding ; z wprow. Andrzeja Janowskiego. - Warszawa Wolters Kluwer, 2011. - S. 77-81: Nauczyciel z nauczycielem

16. Przywództwo edukacyjne : odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności / Grzegorz Mazurkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011

17. Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Joanna M. Michalak, Inetta Nowosad. - Warszawa : Difin, 2011

18. Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli : pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem / pod red. Jacka Pyżalskiego i Doroty Merecz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

19. Rola nauczyciela we współczesnej szkole / Erich Petlák. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2008

20. Sieci współpracy i samokształcenia : teoria i praktyka / red. nauk. Danuta Elsner. - Stan prawny na 30 czerwca 2013 r. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2013

21. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach / [Katarzyna Leśniewska, Ewa Puchała, Lilianna Zaremba]. - Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2011

22. Wspieranie zespołów nauczycieli w procesie podejmowania decyzji / John M. Fischer, Jeff Talyor // W: Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. - S. 235-249

23. Współpraca z nauczycielami i oczekiwania wobec nich w opiniach wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego / Iwona Gumowska // W: Być nauczycielem - opiekunem - wychowawcą : między teoria a praktyką / red. nauk. Grażyna Durka, Ewa Murawska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012. -  S. 354-380

24. Zespoły nauczycieli jako zasadniczy element demokratycznej szkoły / Kathy Farber, William Armaline // W: Jakość edukacji : różnorodne perspektywy / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012. - S. 227-234

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Czy w szkole jest miejsce na innowacje? / Rafał Moczkodan // Polonistyka. - 2012, nr 4, s. 6-9

2. Dobry zespół to podstawa : kształtowanie umiejętności pracy w grupie wśród nauczycieli / Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 19, s. 41-42

3. Dyrektor szkoły jako organizator pracy zespołowej nauczycieli / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, dod., s. I-VIII

4. Kompetencje komunikacyjne nauczycieli / Maria Kocór // Kwartalnik Edukacyjny. - 2010, nr 4, s. 20-32

5. Konieczność działania zespołowego nauczycieli w szkole / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, dod., s. I-VIII

6. Między współpracą a rywalizacją : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 11, s. 68-71

7. Nauczyciele jako opiekunowie wycieczek szkolnych i grup kolonijnych / Małgorzata Drogosz // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 62-63

8. O integracji i współpracy nauczycieli w klasach integracyjnych / Katarzyna Smolińska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 14-16

9. Organizacja pracy grup zadaniowych w szkole / Jarosław Kordziński. - // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 11, s. 32-34, 36

10. Organizacja pracy zespołu nauczycieli na potrzeby ewaluacji funkcjonowania przedszkola / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 41-42

11. Organizowanie pracy zespołowej nauczycieli w zespołach zadaniowych / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, dod., s. I-VIII

12. Podstawa programowa inspiracją do współpracy nauczycieli bibliotekarzy z nauczycielami kształcenia zintegrowanego i języka polskiego / Dorota Grabowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 9, s. 4-10

13. Realizacja przez dyrektora szkoły wymagania 2.4. w praktyce : procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli / Jan Lewandowski // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, nr 11, s. 41-44

14. Realizacja przez dyrektora szkoły wymagania 4.1. w praktyce : współpraca w zespołach / Jan Lewandowski // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 22, s. 18-21

15. Wespół w zespół czyli Czas podsumowań pracy zespołowej nauczycieli / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 10, s. 42-43

16. Własny program edukacyjny nauczyciela bibliotekarza. Cz. 1 / Krystyna Ratyńska-Olechnowska // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 10, s. 9-11

17. Wspieranie nauczycieli w wykorzystaniu Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) - na podstawie własnych nauczycielskich doświadczeń / Małgorzata Rostkowska //  Meritum. - 2012, nr 4 (27), s. 60-62

18. Wspólnota bez słów / Cathy Day, Ernie Christie ; rozm. przepr. Piotr Żak // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 112-116

19. Współdziałanie czy rywalizacja? : o sztuce kapitału społecznego nauczycieli / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. - 2011, nr 7, s. 8-16

20. Współpraca biblioteki pedagogicznej z bibliotekami szkolnymi / Bożena Lewandowska // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, s. 8-9

21. Współpraca nauczycieli warunkiem współpracy uczniów - z doświadczeń szkoleniowych OEIiZK / Ewa Kędracka, Małgorzata Rostkowska // Meritum. - 2011, nr 3, s. 34-39Współpraca rodziny i szkoły w opinii nauczycieli / Maria Trzcińska-Król // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 8, s. 42-47

22. Współpraca z dyrektorem okiem Małgorzaty Warzkiewicz, nauczycielki w ZSZ Nr 4 w Opolu, wieloletniego pedagoga szkolnego / rozm. Kamila Sekułowicz // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 41, s. 10-11

23. Źródła kompetencji zawodowych nauczycieli wczesnej edukacji / Anna Jakubowicz-Bryx // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 7/8, s. 23-27

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

Powrót do Dydaktyka