Rodzice są partnerami przedszkola - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2016

KSIĄŻKI

1. Edukacja przedszkolna : w poszukiwaniu innych rozwiązań / Małgorzata Karwowska-Struczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012. - S. 198-201: Współpraca z rodziną jako element konieczny do zrozumienia dziecka

2. Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców / Maria Bulera, Krystyna Żuchelkowska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2006

3. Jak włączyć rodziców do nauki dzieci / Margy Whalley i Zespół Pen Green Centre. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, cop. 2008

4. Rada rodziców - 61 ważnych pytań / Grzegorz Całek. - Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2014

5. Rodzice w przedszkolu : organizacja spotkań, wskazówki do prowadzenia rozmów, scenariusze zabaw i uroczystości / [red. Elżbieta Czerwińska-Klemke]. - Warszawa : Raabe, cop. 2012

6. Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu / Grzegorz Całek, Anna Poraj. - Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2011

7. Rodzina w partnerstwie z przedszkolem - doświadczenia i wizje / Maria Bulera, Krystyna Żuchelkowska // W: Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce : rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja W. Janke. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2008. - S. 233-242

8. Rozmowy z rodzicami : poradnik dla nauczyciela / Anna Jankowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP ; 2012

9. Stowarzyszenie rodziców : tworzenie, rozwój, wolontariat kompetencji / Grzegorz Całek. - Warszawa :  Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2014

10. Wspieranie rozwoju dziecka przez współpracę nauczyciela z rodziną / Jolanta Andrzejewska // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 113-124

11. Współpraca przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym / Mirosława Parlak // W: Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej / pod red. Elżbiety Zyzik. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009. - S. 177-193

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. ABC współpracy z rodzicami w praktyce / Małgorzata Chojak // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 3, s. 8-11

2. Aktywne zebrania z rodzicami drogą do sukcesu / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 6, s. 34-36

3. Ankieta dla rodziców badająca opinię o pracy przedszkola / oprac. Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 50, s. 27-29

4. Ankieta dla rodziców korzystających z usług przedszkola // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 17, s. 32

5. Ankieta dla rodziców przedszkolaków / Anna Trybuchowska // Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 27

6. Arkusz dla dyrektora : zarządzanie przedszkolem poprzez udział pracowników i rodziców w podejmowaniu decyzji / oprac. Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 53, s. 26-27

7. Bądźmy razem, a nie obok / Inetta  Nowosad // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 5, s. 300-302

8. Dialog z rodzicami / Jolanta Andrzejewska  // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 51-55

9. Dla dobra dziecka : jak współpracować z nauczycielami? / Dorota Smoleń // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 9, s. 27-29

10. Dobre intencje nie zawsze wystarczą / Agnieszka Niemczyk // Remedium. - 2012, nr 6, s. 8-9

11. Dom - przedszkole, poszukiwanie form współpracy / Regina Dąbrowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 7, s. 430-431

12. "Drzwi otwarte" w przedszkolu / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 17, s. 6-11

13. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla rodziców i wychowawców / Paulina Gołaska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 4, s. 14-19

14. Dziecko w przedszkolu : praca z rodzicami / Joanna Socha, Aneta Lodzik // Wychowawca . - 2003, nr 11, s. [12]-13

15. Dzień Rodziny w przedszkolu / Anna Kordzińska-Grabowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 4, s. 22-24

16. Efektywnie czyli Jak? / Małgorzata Stańczyk // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 1, s. 12-13

17. Formy wsparcia rodziców wpływające na proces decyzyjny w przedszkolu - arkusz ankiety dla dyrektora przedszkola / oprac. Wiesława Mądrowska. // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 53, s. 36-37

18. Formy współpracy przedszkola z rodzicami - aspekt praktyczny / Wioletta Bartoszewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 4, s. 30-32

19. Formy współpracy z rodzicami. Cz. 1 / Maria Mendel ; oprac. Kinga Kurczek // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 11, s. 90-91

20. Formy współpracy z rodzicami. Cz. 2 / Maria Mendel ; oprac. Kinga Kurczek // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 87-[89]

21. Gadu-gadu z rodzicami / Szymon Kuszak // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 38, s. 49-50

22. Gdy w progach przedszkola pojawi się "trudny" rodzic / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 72-76

23. Gdzie ci mężczyźni? : meandry współpracy ojców z przedszkolem / Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 28-29

24. Integracja z rodzicami - czy jest potrzebna? / Kinga Rusin // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 32, s. 49-53

25. Jak współpracować z rodzicami? : 10 rad dla nauczycieli / Dorota Smoleń // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 60-63

26. Jakość kontaktów interpersonalnych rodziców i nauczycieli placówkach wychowania przedszkolnego / Elżbieta Jaszczyn // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 65-72

27. Kiedy do psychologa? / Anna Biernacka // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 53-56

28. Królewna Śnieżka : scenariusz przedstawienia wykonanego przez dzieci pięcioletnie wspólnie z rodzicami / Danuta Andrzejewska  // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 10, s. 30-33

29. Kryteria ewaluacji zewnętrznej wymagania: "Rodzice są partnerami przedszkola" / oprac. Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 50, s. 29

30. Kryteria ewaluacji zewnętrznej wymagania: "Rodzice są partnerami przedszkola" / oprac. Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 51, s. 35

31. Kształtowanie dobrych relacji z rodzicami kluczem do sukcesu / Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 56, s. 59-61

32. "Mam prawo!" "Należy mi się!" / Małgorzata Warzkiewicz // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 8, s. 42-45

33. Marzec Czarodziej : zajęcia otwarte z udziałem rodziców / Natalia Łasocha // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 2, s. 57-59

34. Nasi partnerzy / Aleksandra Szlendak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 2, s. 117-118

35. Nauczyciele we współpracy z rodzicami w zakresie wspomagania rozwoju dziecka / Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 56, s. 4-9

36. Nić porozumienia / Katarzyna Wioska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 1, s. 35-40

37. Nie taki rodzic straszny jak go malują czyli Jak powinna się układać współpraca z rodzicami w placówce / Anna Sowińska // Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 7/8, s. 8-11

38. Nowi rodzice, pierwsze zebrania - strach czy przyjemność / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 9, s. 66-69

39. O co pytają rodzice? / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 10, s. 47-52

40. O dobre kontakty przedszkola z rodziną / Irena Raczyńska // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna s. XII

41. O dobrej współpracy z rodzicami przedszkolaków / Maja Dobkowska // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 108-112

42. O kształtowaniu dobrych relacji z rodzicami / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 34-37

43. O nową jakość pedagogicznych relacji przedszkola i rodziny / Dorota Szumna // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 6, s. 335-343

44. O potrzebie współdziałania z rodzicami / Renata Kopek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 37-39

45. O sztuce porozumiewania się / Maria Mendel // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 2, s. 74-75

46. O współpracy z rodzicami / Małgorzata Powałek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 6, s. 58-59

47. Owocna współpraca / Sylwia Majsak, Elżbieta Sobczak, Katarzyna Wróbel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 57-59

48. Partnerstwo rodziców i przedszkola w przygotowaniu dzieci do pisania / Maria Witkowska // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 9, s. 14-16

49. Pierwsze kontakty / Katarzyna Siewiarowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 422-424

50. Plan współpracy z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015 / oprac. Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 54, s. 26-28

51. Potrzeby i oczekiwania wobec siebie przedszkola i rodziny oraz ich zaspokajanie / Viletta Tuszyńska-Bogucka // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2004, T. 24, s. 151-161

52. Pracujemy dla rodziny / Barbara Beta // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 9, s. 549-551

53. Prawo rodzica w przedszkolu / Wiesława Mądrowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 3, s. 34-36

54. Problemy współpracy przedszkola z rodziną w świetle przemian edukacyjnych / Gabriela Paprotna // Nauczyciel i Szkoła. - 2000, nr 2, s. 97-104

55. Relacja między rodzicami, przedszkolem i szkołą // Remedium. - 2009, nr 4, s. 4-5

56. Rodzic w przedszkolu / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 50-52

57. Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy / Maria Mendel, Kinga Kurczek // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 9, s. 86-87

58. Rodzice są partnerami przedszkola - komentarz do wymagania nr 9 / Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 50, s. 17-19

59. Rodzice w przedszkolu / Danuta Elsner, Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 10, s. 40, 42-44

60. Rodzice w przedszkolu / Urszula Nadolna // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 5, s. 59

61. Rodzice w przedszkolu : ważni i potrzebni / Małgorzata Piotrowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 54-55

62. Sekrety dobrej współpracy / Marzena Frąckowiak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 7, s. 20-24

63. Skuteczniej razem / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 12, s. 13-15

64. Sojusznicy, partnerzy, przyjaciele / Dorota Szatkowska, Małgorzata Czekała // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 10, s. 63-64

65. Sprawozdanie z realizacji współpracy z rodzicami i środowiskiem w pierwszym półroczu roku szkolnego 2013/2014 nauczyciela grupy... / oprac. Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 49, s. 24-25

66. Trudne rozmowy : ujrzeć perspektywę Rodzica - przyjąć spojrzenie Wychowawcy. Cz. 1 / Agnieszka Pasternak // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 10, s. 9-11

67. Uczenie się współpracy w Radzie Pedagogicznej szansą dla ambitnych / Krystyna Wiącek, Wioletta Kotarba-Kolber // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 7/8, s. 14-17

68. Uczestnictwo rodziców w posiedzeniach zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Wiesława Mądrowska // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 63, s. 16-18

69. W atmosferze zaufania / Anna Szczęsna // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, [nr] 9, s. 553-555

70. W atmosferze zaufania i życzliwości / Emilia Chrzanowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 10, s. 607-609

71. Warsztatowy dialog z rodzicami / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 11, s. 72-76

72. Ważne relacje : nauczyciel - rodzic / Violetta Kruczkowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 34-35

73. Wspólny front z rodzicem / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 20, s. 6-11

74. Współpraca przedszkoli / Ewa Piech, Dorota Wróblewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 10, s. 618-620

75. Współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym dziecka / Barbara Beta // Przegląd Edukacyjny. - 2003, nr 3, s. 4-5

76. Współpraca rodziców i nauczycieli w przedszkolu / Ewa Jaśkowiak // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 12, dod. s. V-VII

77. Współpraca z rodzicami w bieżącym roku szkolnym / Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 54, s. 17-19

78. Współpraca z rodzicami w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych dzieci / Magdalena Gajtkowska, Patrycja Wesołowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 5, s. 47-51

79. Współpraca zaczyna się w przedszkolu! / Katarzyna Uniszewska // Twórcza Szkoła. - 2003, nr 2, s. 16-17

80. Współuczestnictwo rodziców w procesie edukacyjnym dziecka / Ewa Szymańska // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 1, s. 155-175

81. Wy nie wiecie, a ja wiem... : jak nawiązać poprawne relacje rodzic - nauczyciel? / Natalia Petrynka-Szymańska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 11, s. 87-89

82. Wzór sprawozdania nauczyciela ze współpracy z rodzicami - forma opisowa / oprac. Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 50, s. 30-31

83. Z rodzicami przez cały rok / Iwona Rogacz, Mariola Smodis // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 7, s. 426-427

84. Zadania nauczyciela i przedszkola w rozwijaniu współuczestnictwa rodziców w procesie edukacji dzieci / Maria Mendel ; oprac. Kinga Kurczek // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 1, s. 72-[75] 

85. Zadowolenie rodziców z pracy przedszkola : propozycja badań / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Matejczuk, Joanna Urbańska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 8, s. 22-28

86. Zadowolenie rodziców z pracy przedszkola : wyniki badań / Anna Izabela Brzezińska, Katarzyna Kaliszewska-Czeremska, Joanna Matejczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 6, s. 58-63

87. Zajęcia otwarte dla rodziców : stres czy dobrodziejstwo? / Jadwiga Daniek-Salawa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 9, s. 53-55

 

 Oprac. Małgorzata Percińska

Powrót do Dydaktyka