Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2013

KSIĄŻKI

1. 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekł. Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Wydawnictwa Studio Emka, cop. 2011

2. 7 nawyków skutecznego działania / Stephen R. Covey ; przeł. Iwona Majewska-Opiełka. - Wyd. 4, uzup. (dodr.). - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis ; Franklin Covey, 2013

3. Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice / Marta Guziuk-Tkacz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011

4. Czy moje dziecko jest zdolne? / Alicja Borowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009

5. Czytaj sprawniej : gwarantowany sukces w nauce / Christian Grüning ; [przekł. Norbert Młyńczak]. - Łódź : Wydawnictwo Aha! : Wydawnictwo JK, cop. 2010

6. Diagnostyka pedagogiczna : nowe obszary i rozwiązania / Ewa Wysocka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013

7. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

8. Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2009

9. Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

10. Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę : (wersja po badaniach pilotażowych) / Ewa Tryzno. - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008

11. Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Marek i Joanny Łuczak. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010

12. Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Karolina Skarbek, Irmina Wrońska. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013

13. Diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego : materiały dla dziecka / Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, cop. 2011

14. Diagnoza wstępna dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1 : materiały dla nauczyciela / [aut. Ewa Czech]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009

15. Diagnoza wstępna dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1 : materiały dla ucznia / [Ewa Czech ; il. Wojciech Górski]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009

16. Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces? / Marzena Frąckowiak. - Poznań : Wydawnictwo eMPi², 2010

17. Duch klasy : jak motywować uczniów do nauki? / Merrill Harmin ; [przekł. Agata Tomaszewska]. - Wyd. 2. - Warszawa : CEO : Civitas, 2008

18. Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

19. Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym : teraźniejszość i przyszłość / pod red. Ireny Adamek, Bożeny Muchackiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, cop. 2010

20. Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005

21. Gdy rodzic staje się roszczeniowy : poradnik dla nauczycieli / Marzena Frąckowiak. - Poznań : Wydawnictwo eMPI2 Mariana Pietraszewskiego, 2011

22. Jak budować porozumienie i współpracę w szkole? : profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2010

23. Jak przetrwać w szkole i nie zwariować : poradnik dla rodziców, nauczycieli i uczniów / Jan Wróbel ; współpr. Małgorzata Wróbel (cz. 3 "Uczniowie"). - Warszawa : Czerwone i Czarne, 2010

24. Jak uczyć się efektywnie : metody i motywacja : praktyczny poradnik / Edwin A. Locke ; z ćwiczeniami sporządzonymi we współpr. z Anne H. Locke ; przekł. Romuald Kirwiel. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Nakom, 2009

25. Jak wydobyć geniusza ze swojego dziecka : zabawy i ćwiczenia rozwijające intelekt dzieci w wieku od 0 do 11 lat / Ken Adams ; [il. Peter Liddiard ; tł. Wojciech Nowicki]. - Poznań : Publicat, cop. 2011

26. Każdy uczeń może osiągnąć sukces / William Glasser ; [tł. z jęz. ang. Agnieszka Alster]. - Łódź : Pracownia Alternatywnego Wychowania, cop. 2005

27. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

28. Komunikacja pisemna i dokumentacja w kontaktach szkoła - rodzina i jej normatywno-dyrektywne aspekty / Agnieszka Konieczna. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010

29. Młodzież i sukces życiowy : studium z pedagogiki porównawczej na przykładzie młodzieży polskiej, czeskiej, niemieckiej i holenderskiej / pod red. nauk. Dobrochny Hildebrandt-Wypych i Katarzyny Kabacińskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

30. Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce / Alicja Gałązka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

31. Nauczyciel wychowawca pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasiuk, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013

32. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2011

33. O pomyślny start szkolny dziecka / pod red. Sabiny Guz, Iwony Zwierzchowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2010

34. Ocena dojrzałości szkolnej : arkusz oceny dojrzałości, metody badań dojrzałości, pomoce do badań / Bożena Janiszewska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo "Seventh Sea", 2008

35. Pierwszy rok nauczania : jak osiągnąć sukces / Richard D. Kellough ; z wprow. Andrzeja Janowskiego ; tł. Janusz Stawiński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011

36. Psychologia sukcesu / Judith Leary-Joyce ; tł. Jarosław Sawicki. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012

37. Rozmowy z rodzicami : poradnik dla nauczyciela / Anna Jankowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP ; 2012

38. Rozwijanie zdolności uczenia się : z Wygotskim i Brunerem w tle / Ewa Filipiak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

39. Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółek i Katarzyny Pluteckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

40. Sukces w szkole : jak uczyć się 2-3 razy szybciej i umiejętnie sprzedawać swoją wiedzę / Monika Łukasiewicz. - Wyd. 2 popr. i uzup. (dodr.). - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2007

41. Sukces w szkole jest możliwy : jak pomóc dzieciom, by miały dobre osiągnięcia w szkole podstawowej : poradnik dla rodziców i wychowawców / Christina Buchner ; tł. Magdalena Jałowiec. - Kielce : Jedność, 2004

42. Sztuka kierowania sobą czyli Poznaj siłę inteligencji emocjonalnej / Randi B. Noyes ; tł. z jęz. norweskiego Mirosława Zimoń. - Katowice : Videograf II, 2008

43. Uczeń zdolny - analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych : raport przygotowany w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym / zespół Natalia Cybis [et al.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013

44. Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji W Polsce / Małgorzata Banasiak. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013

45. Współpraca z rodzicami : wskazówki, programy, scenariusze spotkań. T. 1 / Grażyna Gajewska, Joanna Gajewska. - Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2012

46. Współpraca z rodzicami w szkole : scenariusze zebrań, wskazówki do prowadzenia trudnych rozmów, materiały dla rodziców / Tomasz Garstka [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012

47. Zdrowe kierowanie klasą : motywacja, komunikacja, dyscyplina / Raymond M. Nakamura ; z wprow. Andrzeja Janowskiego ; tł. Zofia Janowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011

48. Zmotywuj się! : pokonaj wszystkie przeszkody, zrealizuj każdy cel i osiągaj sukcesy dzięki motywacyjnemu DNA / Tamara Lowe ; przeł. Joanna Majdecka. - Wyd. 1, dodr. - Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2013

49. Źródła sukcesu szkolnego młodzieży licealnej / Jolanta Boryszewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. ABC komunikacji / Agnieszka Czerw // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 23-28 

2. Aktywizowanie uczniów warunkiem skuteczności przyswajania obcojęzycznej leksyki / Ewa Dźwierzyńska // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 4, s. 55-58

3. Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 48, s. 29-30

4. Bez motywacji nie ma efektów / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 57-67

5. Bez wywiadówek czyli O osobistych spotkaniach rodziców z opiekunem dziecka w szkole / Piotr Giertych // Meritum. - 2011, nr 2, s. 52-54

6. Cele i strategie uczenia się / Waldemar Kozłowski // Edukacja. - 2010, nr 3, s. 42-57

7. Czy przymus musi demotywować / Jadwiga Radwańska // Remedium. - 2011, nr 4, s. 10-11

8. Czy warto dokonać samokontroli? / Małgorzata Aleksiak // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 19, s. 50-51

9. Diagnoza całościowa wyznacznikiem jakości rozwoju dziecka / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, dod. "Przed Szkołą" nr 1, s. 12-15

10. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej - od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al-Khamisy // Szkoła Specjalna.- 2010, nr 5, s. 346-357

11. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym - model teoretyczny oraz weryfikacja narzędzia. Cz. 1 / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 15-31

12. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 4, Dzieci trzy- i czteroletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 271-282

13. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 5, Dzieci pięcio- i sześcioletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 5, s. 337-348

14. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 2, Dzieci trzy- i czteroletnie / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 2, s. 102-112

15. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Cz. 6, Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 1, s. 8-22

16. Diagnoza przedszkolna - klucz do nauki w klasie pierwszej / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 7, s. 4-9

17. Diagnoza przedszkolna / Elżbieta Koźniewska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 8, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 5-11

18. Diagnoza przedszkolna / Katarzyna Stępniak // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 2, s. 23-28

19. Diagnoza przedszkolna to równy start dziecka / Mariola Kiełboń // Kwartalnik Edukacyjny. - 2009, nr 4, s. 39-43

20. Diagnoza rozwoju dziecka w planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 4-9

21. Diagnoza zawsze się opłaca / Anna Brzosko // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 29-33

22. Diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka z wadą słuchu w świetle nowej rzeczywistości edukacyjnej / Katarzyna Bieńkowska // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 3, s. 174-183

23. Droga do zdolności / Aneta Rylska-Juruś // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 34-36

24. Działania wychowawcze pod lupą / Katarzyna Leśniewska // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 50, s. 3-7

25. Edukacja sukcesu / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 24-26

26. Egzaminacyjne chmury nad szkołą / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, s. 17-20

27. Egzaminy jako diagnoza edukacji / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2009, nr 9, s. 11-12

28. Ewaluacja w edukacji : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2013, nr 5, s. 48-55

29. Ewaluacja zorientowana na rozwój / Leszek Korporowicz // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 11-12, 14

30. Gdy dziecku brakuje motywacji / Karolina Kossakowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 8, s. 16-19

31. Gimnazjaliści z Mazowsza grają o sukces / Joanna Cichosz // Meritum. - 2011, nr 3, s. 62-66

32. Indywidualizacja uczenia - to nie tylko marzenie : rozmowa z wiceminister Lillą Jaroń / rozm. przepr. Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, s. 6-9

33. Inteligencja to nie wszystko / Jadwiga Wrońska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 61-69

34. Jak ciekawiej motywować do uczenia się geografii ? / Julian P. Sawiński // Geografia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 5-10

35. Jak lepiej motywować do uczenia się biologii? / Julian Piotr Sawiński // Biologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 53-58

36. Jak motywować do nauki? / Grażyna Petruczynik // Wychowawca. - 2013, nr 2, s. 26-27

37. Jak motywować ucznia do wysiłku fizycznego aby był przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem / Paweł Woźny // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 8, s. 33-36

38. Jak motywować ucznia do wysiłku fizycznego, aby był przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem? / Paweł Woźny // Lider. - 2009, nr 11, s. 22-23

39. Jak motywować uczniów do nauki - poradnik dla młodych nauczycieli wf / Dariusz Sitkowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 11, s. 37-44

40. Jak motywować uczniów do nauki języka dzięki zdobywaniu sprawności / Sylwia Krause // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 186-190

41. Jak motywować uczniów do nauki? : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 29

42. Jak motywować uczniów do nauki? : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 11, s. 24-25

43. Jak motywować uczniów do związania przyszłości z naukami ścisłymi? - rady eksperta / Stefania Elbanowska-Ciemuchowska // Biologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 57-58

44. Jak promować język niemiecki wśród uczniów? Projekt "Deutsch-Wagen-Tour" w Polsce / Maciej Mackiewicz, Justyna Wichłacz // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 72-79

45. Jak prowadzić spotkania z rodzicami? / Krzysztof Kwiatkowski // Nowa Szkoła. - 2010, nr 6, s. 32-36

46. Jak uczyć, aby nauczyć czyli Skuteczne metody nauczania języka obcego / Renata Sigrist // Języki Obce w Szkole. - 2009/2010, nr 6, s. 58-63

47. Jak wzmacniać motywację do nauki? / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 21-22

48. Jak zapewnić dzieciom sukces? / Anna Kościelniak, Mirosława Szwajkazer // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 50-55

49. Jak zmotywować uczniów do działania / Roma Kadzikowska-Wrzosek // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 15-24

50. Jak znaleźć sens w tym, co się robi / Beata A. Igielska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 10-12

51. Kapitał ludzki i społeczny jako przedmiot badań pedagogicznych / Stanisław Walukiewicz // Edukacja. - 2010, nr 1, s. 32-44

52. Koło aktywności ucznia / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 45, s. 33

53. Kompetencje komunikacyjne nauczyciela współczesnej szkoły / Kazimierz Żegnałek // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, s. 41-45

54. Komputerowe testowanie adaptacyjne / Ryszard Gmoch // Nowa Szkoła. - 2011, nr 2, s. 22-30

55. Kreatywność nauczyciela warunkiem motywacji uczniów w kształceniu przyrodniczym / Ewa Kral, Ligia Tuszyńska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 4, s. 41-48

56. Kształtowanie motywacji do nauki w społeczeństwie informacyjnym - zarys problemu / Danuta Morańska // Chowanna. - 2007, T. 2, s. 98-113

57. Kuźnia talentów czy zaprzepaszczonych szans? / Małgorzata Sagan // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 18-21

58. Lęk przed sukcesem / Eugenia Mandal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 7, s. 9-13

59. Marzą mi się aktywni i zainteresowani lekcją uczniowie... / Anna Tulczyńska // Biologia w Szkole. - 2011, nr 6, s. 26-30

60. Między mówieniem a słuchaniem w szkole : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s. 58-61

61. Mobilizacja uczniów do nauki / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 14-15

62. Moda na sukces trwa / Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2008, nr 7, s. 9-16

63. Motywa(k)cja! / Ewa Kucharska // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 3/4, s. 34-35

64. Motywacja / Katarzyna Nowicka // Matematyka w Szkole. - 2009, nr 51, s. 17-19

65. Motywacja / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, s. 25-26, 30

66. Motywacja do nauki z perspektywy neurobiologicznej. Cz. 2 / Marta Komorowska // Remedium. - 2008, nr 9, s. 8-9

67. Motywacja do uczenia się - wybrane konstruktywistyczne konteksty / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow // Edukacja. - 2011, nr 3, s. 106 - 112

68. Motywacja do uczenia się języka obcego w ujęciu psychologii kognitywnej / Paweł Sobkowiak // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 5-12

69. Motywacja i multitablice / Colin Rose ; rozm. przepr. Joanna Wojciechowicz-Bednarek // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 9/10, s. 38-41

70. Motywacja i ograniczenia percepcyjne dzieci niepełnosprawnych słuchowo w zakresie uczenia się języka angielskiego : (doniesienia z badań) / Jowita Żuk // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 19-38

71. Motywacja i strategie uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum / Ewa Filipiak // Edukacja. - 2011, nr 2, s. 28-35

72. Motywacja samoistna w uczeniu się : trafność opinii nauczycieli / Waldemar Kozłowski // Ruch Pedagogiczny. - nr 1/2, s. 19-26

73. Motywacja szkolna ucznia zadaniem wychowawczym / Jadwiga Kościanek-Kukacka // Journal of Modern Science. - 2008, T, 2, s. 35-58

74. Motywacja uśpiona w szkolnej ławce / Aneta Szczykutowicz // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 5-9

75. Motywacja w szkole / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 58-59

76. Motywacyjne działanie komputera / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 5-6

77. Motywowanie ucznia do nauki / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 4, s. 28-33

78. Motywowanie uczniów / Anna Lidia Brzywca // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 3, s. 22-24

79. Na pozytywną nutę / Iwona Majewska-Opiełka // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1/2, s. 28-30

80. Najpierw przyjemność, później obowiązek / Marzena Jankowska-Buszta // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 2, s. 157-161

81. Narzędzia diagnostyczne / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 46, s. 48-49

82. Natura procesów poznawczych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 4, s. 91-100

83. Nauczyciel bibliotekarz jak psycholog / Grażyna Petruczynik // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 12, s. 5-7

84. Negocjowanie programu nauczania jako czynnik motywujący do uczenia się języka obcego / Paweł Sobkowiak // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 139-146

85. Negocjowanie programu nauczania języka obcego z uczniami / Paweł Sobkowiak // Języki Obce w Szkole. - 2009/2010, nr 6, s. 77-86

86. Neurodydaktyka : motywacja, koncentracja i substancje szczęścia / Ewa Jurkiewicz // Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 4-5

87. Neurodydaktyka języków obcych. Nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem / Marzena Żylińska // Języki Obce w Szkole. - 2009/2010, nr 6, s. 5-18

88. Neurolingwistyczne programowanie czyli Jak wykorzystać możliwości ludzkiego umysłu / Ewa Suchecka // Meritum. - 2010, nr 3, s. 22-27

89. Nie chcę być nikim / Maria Piegowska // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 10, s. 28-30

90. Nie przegap uzdolnień / Ryszarda, Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 99-108

91. O dostrzeganiu naszych pragnień i marzeń / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 16-18

92. Nieuregulowana rzeka / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 45, s. 19-21

93. Nowe spojrzenie na dobrego ucznia w dydaktyce językowej / Mirosław Pawlak // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 1, s. 28-36

94. Nowy uczeń nowe potrzeby : postępowanie diagnostyczne na użytek pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Katarzyna Łoskot // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 25, s. 20-23

95. O "lepszej" i "gorszej" motywacji do uczenia się / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 54-56

96. O niebezpieczeństwach marginalizacji oceniania bieżącego / Urszula Opłocka, Mariola Gurgul // Edukacja. - 2010, nr 1, s. 118-124

97. O niektórych współczesnych aspektach edukacji / Erich Petlák, Jana Hanuliaková // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 3, s. 7-11

98.  O motywacji we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych słowami dzieci / Anna Jaroszewska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 1, s. 51-55

99. Od nauczania do uczenia się - wspieranie rozwoju dziecka / Irena Adamek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 4, s. 4-7

100. O poczuciu sprawstwa w procesie uczenia się / Iwona Kopaczyńska // Życie Szkoły. -  2010, nr 5, s. 5-13

101. Odpowiedzialność szkoły za kształcenie uczniów zdolnych wyzwaniem dla edukacji XXI w. / Teresa Kosiarek //Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 3, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 11-16

102. Outsiderzy w szkolnej ławce? : dysleksja rozwojowa - diagnoza i rzeczywistość / Dorota Bronk // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2009, nr 1, s. 174-180

103. Pedagogika współpracy z diagnozą w tle. Cz. 2 / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2012, nr 7, s. 43-46

104. Ponownie o motywowaniu uczniów do uczenia się geografii / Piskorz Sławomir, Tracz Mariola // Geografia w Szkole. - 2011, nr 5, s. 5-13

105. Poszukiwanie mocnych stron ucznia - każdego można za coś pochwalić / Bogdan Urbanek // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2, s. 31-37

106. Poznaj mnie, jeśli chcesz mnie nauczyć / Elżbieta Gyzińska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 10, s. 68-69

107. Predyktory wykorzystywania strategii automotywacji w uczeniu się języka obcego / Anna Studenska // Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 129-136

108. Propozycje zadań i obowiązków wychowawcy i rodziców do wykorzystania na wywiadówce : do uzupełnienia przez dwie strony // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 2, s. 26

109. Przekonania o własnym talencie a sukcesy edukacyjne nastolatków / Adam Jagiełło-Rusiłowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 26-32

110. Przepis na sukces pedagogiczny / Małgorzata Skura, Michał Lisicki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 27-29

111. Przygoda z diagnozą przedszkolną / Beata Gutowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 24-28

112. Przygoda z teatrem - sukces w nauczaniu języka obcego / Jolanta Tendera // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 3, s. 141-145

113. Rodzic - ważny partner i cenne źródło informacji / Tatiana Grabowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 20-21

114. Rozbudzenie zainteresowań naukami ścisłymi / Monika Galjan // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 10, s. 55-56

115. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 5, s. 52-59

116. Samokontrola w procesie nauki języka obcego / Magdalena Kolber // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 61-63

117. Satysfakcja i sukces / Tadeusz Pulcyn // Świat Problemów. - 2009, nr 2, s. 31-33

118. Scenariusz warsztatów dla rodziców "Motywowanie dziecka do nauki" / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 44, s. 31-34

119. Strateg w szkolnej ławce / Urszula Dębska, Halina Guła-Kubiszewska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 5-14

120. Studium przypadku w służbie diagnozy sześciolatka / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, s. 55-60

121. Sukces ucznia zależy od ciebie / Kazimierz Kotlarski // Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s. 79-89

122. Sukces, czym jest? Od czego zależy? : nauczycielskie poglądy na temat sukcesu / Izabela Lebuda, Maciej Karwowski // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 5/6, s. 45-62

123. Szansa na zmiany w edukacji / Aldona Kopik, Monika Zatorska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 6, s. 6-11

124. Szkolny "koszmar" - wywiadówka / Joanna Baś, Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 2, s. 10-13

125. Szkolny "wyścig szczurów" / Jadwiga Radwańska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 19-29

126. Szkoła życia. O metodzie projektu / Piotr Bucki // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 82-87

127. Szlifowanie diamentu / Dagmara Ejdys // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 56-59

128. Sztuka prowadzenia zebrań / Anna K. Kiełczewska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 82-84

129. Trudne rozmowy : ujrzeć perspektywę Rodzica - przyjąć spojrzenie Wychowawcy. Cz. 1 / Agnieszka Pasternak // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 10, s. 9-11

130. Twoja szkoda, moja radość / Bogdan Wojciszke // Charaktery. - 2013, nr 4, s. 72-75

131. Ty mówisz, ja słucham / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 5-10

132. Uczeń w wieku wczesnoszkolnym - człowiekiem sukcesu (?). Mity i fakty / Teresa Neckar-Ilnicka // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2010, nr 2, s. 157-171

133. Uczmy języka dobrze i nie (s)tresujmy uczniów / Anna Paplińska // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 1, s. 75-78

134. Uczmy skutecznie / Eliza Borczyk // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 34-41

135. Warto chwalić ucznia swego / Przemysław Bąbel // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 69-76

136. Wiara w rozwój czyni cuda / Kinga Lachowicz-Tabaczek // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 5-14

137. Wiosna czyli Każde dziecko odnosi sukces / Joanna Wójtowicz // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 57-66

138. Właściwa motywacja / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 11-12

139. Wspieranie ucznia w procesie uczenia się / Irena Adamek // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 42-50

140. Wspomaganie motywacji do uczenia się / Stanisław Korczyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 6, s. 8-19

141. Wybrane aspekty funkcji motywacyjnej oceny widzianej z perspektywy uczniów i nauczycieli / Grażyna Szyling // Edukacja. - 2008, nr 1. s. 23-33

142. Wychowywać razem - moje spostrzeżenia o wywiadówkach / Marta Łazar // Lider. - 2009, nr 7/8, s. 20-22

143. Wywiad diagnostyczny z rodzicem ucznia / Renata Bibik // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 12, s. 3-6

144. Wywiadówka : jak ją przeżyć i nie zwariować / Anna Kołuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 35, s. 18-19

145. Wywiadówka z fizycznej edukacji i gimnastyki korekcyjnej - jako płaszczyzna kontaktów z rodzicami uczniów / Maria Brudnik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 9, s. 26-34

146. Wywołać i wspierać zaradność! / Julian Piotr Sawiński // Geografia w Szkole. - 2011, nr 5, s. 17-18

147. Zaintrygować ucznia - jak i dlaczego? / Julian Piotr Sawiński // Nowa Szkoła. - 2013, nr 1, s. 45-49

148. Zasady neurodydaktyki czyli Jak zrozumieć pracę ludzkiego mózgu / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 11, s. 39-42, 44-46

149. Zasady neurodydaktyki czyli Jak zrozumieć pracę ludzkiego mózgu. Cz. 2 / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 12, s. 37-44

150. Zastosowanie metody projektów jako działania wspomagającego długotrwałe motywowanie uczniów / Anna Bąk // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 1, s. 131-135

151. Zebrania z rodzicami / Krystyna Kolowca // Życie Szkoły. - 2008, nr 9, s. 29-37

152. Zmarnowane wywiadówki / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 76-82

153. Zmiana - ale jak? : praca z uczniem, któremu brakuje motywacji do zmiany / Małgorzata Łuba // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 2 (30), s. 58-60

154. Zmotywowana klasa czyli Jak nauczyciel może spełnić swoje marzenia / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 28-34

155. Zrozumieć problem motywacji / Małgorzata Siekańska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 15- 24

 

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Diagnoza i praca z uczniem zdolnym / Magdalena Barabas // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 27-41

2. Twórczy charakter zdolności kierunkowych uczniów niesłyszących / Katarzyna Plutecka // W: Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółek i Katarzyny Pluteckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 61-80

 

Oprac. Wanda Golec

 

Powrót do Dydaktyka