Multimedia w edukacji polonistycznej - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2013

KSIĄŻKI

1. Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. naukowa Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2009

2. Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2005

3. Doświadczenie lektury : między krytyką literacką a dydaktyką literatury / red. Krzysztof Biedrzycki i Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2012

4. Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos ; przekł. Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

5. Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper. - Warszawa : Aspra-JR, 2012

6. Dzieło filmowe jako tekst kultury : gimnazjum, liceum / Barbara Drabarek, Izabella Rowińska. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2004

7. Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2010

8. E-learning w edukacji : jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną / Zbigniew Zieliński. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012

9. Funkcjonalność edukacyjna światów wirtualnych / Paweł Topol. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza , 2013

10. Jak zmienić polonistykę szkolną? / Stanisław Bortnowski. - Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2009

11. Język w mediach elektronicznych / pod red. Jerzego Podrackiego i Ewy Wolańskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2008

12. Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych : język, edukacja, semiotyka : monografia / red. nauk. Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009

13. Kształcenie na odległość w praktyce edukacyjnej / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Bronisława Siemienickiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2009

14. Media w procesie informacyjno-komunikacyjnym / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008

15. Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły / Tomasz Huk ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

16. Między słowem a obrazem : dylematy współczesnej polonistyki / Barbara Dyduch. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007

17. Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek. - Wyd. 1, dodr. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

18. Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli : teoria, badania, praktyka / Józef Bednarek. - Warszawa ; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2010

19. Narodziny nauczyciela polonisty : szkice edukacyjne / Jadwiga Kowalikowa. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2006

20. Nowe media w edukacji / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012

21. Pułapki współczesności. Cz. 1, Cyfrowi tubylcy : socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych / Mariusz Jędrzejko, Danuta Morańska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2013

22. Styl terapeutyczny w pracy nauczyciela polonisty / Anna Włodarczyk. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007

23. Szkolna lektura bliżej teraźniejszości / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Universitas, cop. 2011

24. Szkolne spotkania z literaturą / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007

25. Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej / Zbigniew Osiński. - Toruń : Wydawnictwo Mado, cop. 2005

26. Teksty w lustrze ekranu : okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego / Witold Bobiński. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2011

27. Tekst (w) sieci. 1, Tekst, język, gatunki / red. nauk. Danuta Ulicka. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2009

28. Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2012

29. Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni / red. nauk. Danuta Szeigiewicz-Urban. - Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas, 2012

30. Współczesna edukacja medialna : teoria i rzeczywistość / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013

31. Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Adam Marszałek, 2005

32. Wybrane aspekty technologii informacyjnej w edukacji / pod red. Doroty Siemienieckiej, Agnieszki Siemińskiej-Łosko. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2007

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Hamlet" w oprawie multimedialnej / Waldemar Howil // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 2, s. 80-83

2. "Multimedialny polonista" : przygoda z programem "Multimedialna szkoła" / Joanna Konieczna-Sierak // Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 1, s. 39-41

3. "Trzynasta mila do domu" : literackie i filmowe podróże ze Stasiem i Nel / Anna Ciciak // Notatnik Multimedialny. - 2009, nr 2, s. 65-70

4. Cudzysłów jako wyraz niepewności i dystansu w tekstach dotyczących gier komputerowych / Kamila Gądek // Poradnik Językowy. - 2009, z. 2, s. 58-68

5. Cyfrowe antybaśnie / Rafał Kochanowicz // Polonistyka. - 2012, nr 9, s. 26-30

6. Czytaj ze zrozumieniem i z Internetem / Marzena Tyl // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 38 -41

7. E-język na lekcjach polskiego? / Danuta Rajewicz // Polonistyka. - 2008, nr 6, s. 29-33

8. Edukacja interaktywna / Tomasz Prauzner // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 42-44

9. Emotikony wyzwaniem dla interpunkcji / Joanna Wrycza // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 2,s. 32-37

10. Gry komputerowe. Co zyskuję co tracę / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 44, s. 19-22

11. Gry komputerowe na poważnie / Ryszard Błaszkiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 14-21

12. Gry, które uczą / Augustyn Surdyk // Meritum. - 2010, nr 2, s. 22-25

13. Gry online: korzyści i zagrożenia / Aleksandra Małyska, Marta Wadyńska, Ewelina Wiśniewska // Remedium. - 2012, nr 7/8, dod. "W kręgu uzależnień behawioralnych: Internet", s.

14. Internet i gry komputerowe - szanse i zagrożenia : (zestawienie bibliograficzne) / Sabina Frost // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 21-22

15. Internet jako punkt wyjścia w przygotowaniu do nowej matury z języka polskiego / Ewa Wyszyńska // Polonistyka. - 2005, nr 9, s. 7-9

16. Internetowa podróż w krainę baśni / Jarosław Czechowicz // Język Polski w Szkole 4-6. - 2007/2008, nr 1, s. 88-94

17. Internetowy panteon / Jarosław Czechowicz // Język Polski w Szkole 4-6. - 2007/2008, nr 3, s. 76-82

18. Jak zachęcić ucznia do przeczytania lektury? : (scenariusz lekcji) / Joanna Rodecka // Język Polski w Szkole 4-6. - 2010/2011, nr 2, s. 76-84

19. Jakie są przyczyny popularności gier komputerowych? / Jerzy Szeja // Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 4, s. 3-6  

20. Językowe sposoby wyrażania negatywnych emocji w komentarzach użytkowników serwisu aukcyjnego "Allegro" / Joanna Smól ; tł. streszcz. A. Gierba // Poradnik Językowy. - 2010, nr 5, s. 51-61

21. Komputerowe gry dydaktyczne - sposób na atrakcyjne lekcje / Monika Górczyńska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 10, s. 22-24

22. Komputerowe RPG w szkole / Paweł Sporek // Polonistyka. - 2010, nr 5, s. 24-30

23. Konwencje zapisu wyrazów na czacie internetowym / Leszek Szymański // Język Polski. - 2012, nr 1, s. 20-28

24. Lektury na tapecie : webquest z języka polskiego dla klasy III gimnazjalnej lub z wiedzy o kulturze dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej / Danuta Salamon // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, dod. "BIblioteka - Centrum Informacji", nr 2, s. 25-26

25. Media w edukacji. Cz. 1, Telefon komórkowy w pomiarach uczniowskich / Kazimierz Mikulski // Fizyka w Szkole. - 2013, nr 1, s. 35-40

26. Medialne klucze do wyobraźni / Andrzej Łopata // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 4, s. 24-32

27. Metody opisu interakcji : gracz - postać - elementy świata gry w języku graczy komputerowych / Kamila Gądek // Poradnik Językowy. - 2009, z. 4, s. 52-64

28. Mity, baśnie, legendy, "wirtualne opowieści"... / Rafał Kochanowicz // Polonistyka. - 2009, nr 10, s. 6-10

29. Multimedia i literatura / Maria Kwiatkowska-Ratajczak // Polonistyka. - 2007, nr 2, s. 57-59

30. Multimedia w kształceniu polonistycznym / Katarzyna Kozłowska, Anna Kwiatkowska // Poradnik Językowy. - 2006, nr 2, s. 80-87

31. Multimedialna katedra : udany eksperyment edukacyjny / Waldemar Howil, Ewa Sendyk // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 88-92

32. Multimedialny język polski / Waldemar Howil // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 83-87

33. Muzea w sieci / Sabina Kiełczewska // Polonistyka. - 2011, nr 11, s. 6-9

34. Nauczanie o ekranie / Danuta Rajewicz // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 4, s. 74-87

35. Nowe tendencje w interpunkcji - przecinek (na materiale internetowym) / Kazimierz Sikora, Maciej Rak // Język Polski. - 2011, nr 2/3, s. 188-194

36. Od książki tradycyjnej do cyfrowej / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, s. 62-70

37. Otwarte zasoby edukacyjne w pracy historyka i polonisty / Mirosława Bogacz // Meritum. - 2012, nr 4 (27), s. 55-59

38. Polonista innowacyjny ≠ polonista multimedialny / Marcin Jurzysta // Polonistyka. - 2012, nr 4, s. 22-23

39. Polonista w roli eksperta od prezentacji (także multimedialnych) / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. - 2012/2013, nr 4, s. 49-56

40. Polski Wikisłownik jako zjawisko leksykograficzne i socjologiczne / Ewelina Malcharek-Mucha // Język Polski. - 2010, z. 3, s. 220-230

41. Poradnictwo językowe w sieci / Danuta Salamon // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 2, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 1, s.20-21

42. Projekt oceniany przez Internet / Klemens Stróżyński // Polonistyka. - 2005, nr 2, s. 47 -51

43. Przedmiotowe i ponadprzedmiotowe umiejętności w praktyce polonistycznej / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s. 66-74

44. Przygotowanie polonistów do edukacji medialnej / Danuta Rajewicz // Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 3, s. 95-103

45. Przyjęcie urodzinowe u Jula Słowackiego : konspekt zajęć z okazji 200. rocznicy urodzin poety / Agnieszka Mucha // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 7/8, s. 19-20

46. Romantyczna biografia Adama Mickiewicza : konspekt lekcji języka polskiego dla klasy 2 gimnazjum z wykorzystaniem Internetu / Agata Zielińska, Anna Jędrych // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 4, s. 16-19

47. Spolszczony angielski czy zangielszczony polski? ; Wpływ języka angielskiego na język generacji gadu-gadu / Dorota Zdunkiewicz-Jedynak // Poradnik Językowy. - 2008, nr 3, s. 50-61

48. Szkolne kształcenie literackie wobec przekazów i przekaźników : wczoraj, dziś, jutro / Aniela Książek-Szczepanikowa ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005

49. Tablica interaktywna w szkole / Justyna Miernik, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole 4-6. - 2007/2008, nr 4, s. 53-65

50. Tendencje w tworzeniu pseudonimów internetowych przez użytkowników polsko- i angielskojęzycznych - analiza porównawcza / Tomasz Chyrzyński // Poradnik Językowy. - 2010, z. 3, s. 81-96

51. W (nie)zgodzie z normą językową w portalach internetowych / Małgorzata Pachowicz // Język Polski. - 2012, nr 1, s. 29-36

52. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w odczytywaniu dzieła sztuki / Mirosława Iwasiewicz // Język Polski w Szkole 4-6. - 2010/2011, nr 3, s. 31-43

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

Powrót do Dydaktyka