Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2002-2013

KSIĄŻKI

1. Animacja współpracy środowiskowej / pod red. Marii Mendel ; z wstępem Jana Żebrowskiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004

2. Animaloterapia : program Przedszkolnego Klubu Animals "Cztery łapy" / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007. - S. 37: Współpraca z rodzicami

3. Edukacja przedszkolna : polityka samorządów gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej / Paweł Swianiewicz [et al. ; pod red. Pawła Swianiewicza]. - Warszawa : Wydawnictwo ICM - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytet Warszawski, 2012

4. Współpraca przedszkola z rodzicami i środowiskiem lokalnym / Mirosława Parlak // W: Wybrane zagadnienia z pedagogiki przedszkolnej / pod red. Elżbiety Zyzik. - Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009. - S. 177-193

5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym / Jolanta Smuniewska, Jolanta Milczuk-Walczewska // W: Zarządzanie placówką oświatową : poradnik nowoczesnego dyrektora / pod red. Katarzyny Krysztofiak. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - S. 319-381

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Atrakcyjne przedszkole. Cz. 4,  Placówka na forum lokalnym / Anna Jankowska // Bliżej Przedszkola . - 2012, nr 1, s. 101-[105]
O tym, co zrobić, by strona internetowa przedszkola była atrakcyjna dla rodziców i co najczęściej irytuje rodziców ją odwiedzających. O typowych działaniach wchodzących w zakres promowania placówki oświatowej.

2. Gdy potrzebna pierwsza pomoc / Emilia Garstka, Marta Pogorzelska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 7, s. 59-60
Nauka pierwszej pomocy w Miejskim Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży (wspólna nauka dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym - np. ratownikami medycznymi, Strażą Pożarną, Policją).

3. Goście czterolatków / Małgorzata Adamska-Jesiołkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu . - 2002, nr 6, s. 361-362
Spotkanie dzieci z policjantem, pielęgniarką, listonoszem.

4. Granice współpracy szkoły z prywatną firmą / Iwona Kobus // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 44-46
Zasady współpracy szkoły z prywatną instytucją.

5. Jak się troszczyć o bezpieczeństwo dziecka : rozmowa z podinspektorem, dr Mariuszem Sokołowskim, rzecznikiem komendanta głównego policji / rozm. przepr. Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 3, s. 16-[21]
Działania podejmowane przez policję w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz włączenia się w edukację przedszkolną i szkolną, mającą na celu uświadomienie istniejących zagrożeń.

6. Kapelusze mają dusze / Anna Podsiadła, Anna Matraszek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 1, s. 52-53
Propozycja zabawy karnawałowej w przedszkolu we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

7. Mój dzielnicowy / Zdzisława Smak-Kierus // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, [nr] 8, s. 483-485
Współpraca przedszkola z Komisariatem Policji w Łodzi w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

8. Nauczyciel w akcji : rozmowa z policjantką, kom. Wandą Mende, o procedurach postępowania nauczyciela i metodach współpracy przedszkola z policją w sytuacjach zagrożenia dziecka / Wanda Mende ; rozm. przepr. Marta Łyskawińska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 17, s. 14-18

9. Od wsi do miasta : o programie edukacji kulturalnej / Magdalena Milczewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 8, s. 48-51
Funkcjonowanie "starej wsi" jako przykład realizacji programu edukacji kulturalnej w Przedszkolu nr 125 "Pod Złotym Promykiem" w Warszawie (m.in. pielęgnowanie ludowych zwyczajów i tradycji jako elementu kultury narodowej, integracja ze środowiskiem lokalnym). Współpraca Przedszkola z rodzicami dzieci oraz innymi zainteresowanymi.

10. Pokochać książki / Anna Lorenc-Chroń, Urszula Małysz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 8, s. 57-59
Opis realizacji działalności promującej czytanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym w ramach Kampanii "Cała Polska czyta dzieciom" w Przedszkolu Publicznym nr 21 im. "Misia Puchatka" w Pszczynie. Współpraca nauczycieli z rodzicami dzieci oraz całym środowiskiem lokalnym. Wspólne zadania na rzecz czytania (np. książka - nie tylko media, od książki do Internetu, rodzice dzieciom, charytatywne zbiórki na cele książkowe, prace plastyczne, gry i zabawy związane z książką i czytaniem).

11. Przedszkole w środowisku lokalnym / Małgorzata Kasperek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 4, s. 200-202
Rodzaje środowisk lokalnych. Projekt współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym.

12. Przedszkolne spotkania / Maria Kuziak, Bożena Dudkowska // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 9, s. 31
Formy współpracy ze środowiskiem prowadzone przez przedszkole. Współpraca z policją, górnikami, pocztą, leśniczym.

13. Raszyn z tańcem i piosenką / Małgorzata Kaiper // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 7, s. 61-62
Raszyńskie Przedszkole "Pod Topolą" organizatorem "Muzycznej Wiosny Pod Topolą" czyli festynu na terenie swojej placówki dla społeczności lokalnej (występy muzyczne i taneczne przedszkolaków oraz wiele innych ciekawych pokazów).

14. Spotkanie z policjantem / Irena Chałaczkiwicz // Wychowanie Komunikacyjne. - 2005, nr 3, s. 3

15. W trosce o dobro dziecka : rozmowa z Adrianą Gojke, sądowym kuratorem rodzinnym o zadaniach i współpracy z instytucjami oświatowymi / Adriana Gojke ; rozm. przepr. Kamila Sekułowicz. // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 16, s. 10-12

16. Współdziałanie zamiast walki : w pracy i życiu szkoły / Maria Dowgiert // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 10, s. 10-13
Wprowadzanie metod pracy zespołowej, eliminowanie rywalizacji i współzawodnictwa dzięki współpracy nauczycieli z uczniami, rodzicami i przedstawicielami środowiska lokalnego.

17. Współpraca dyrektora z instytucjami pozaszkolnymi / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, dod., s. I-VIII
Przepisy prawa regulujące kompetencje różnych organizacji pozaszkolnych. Co dyrektorowi daje współpraca z instytucjami pozaszkolnymi. Jak organizować współpracę z instytucjami pozaszkolnymi. Modelowy przykład. Zalety współpracy.

18. Współpraca przedszkoli z organizacjami pozarządowymi / Kamila Hernik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 4, s. 46-50
Istota i znaczenie współpracy przedszkoli ze środowiskiem lokalnym.

19. Wychowanie komunikacyjne w przedszkolu / Agnieszka Kręc // Wychowanie Komunikacyjne. - 2004, nr 5, s. 7
Scenariusz: Spotkanie z policjantem i pogadanka z zakresu bezpieczeństwa zabaw.
 

 

Artykułów dostępne w czytelni biblioteki w formie plików. Zainteresowane osoby mogą otrzymać wydruk dokumentu lub złożyć zamówienie mail.

1. Plan współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym / oprac. Elżbieta Korczewska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2010, [nr] 8, s. 40
Przykład planu współpracy, realizowanego przez nauczycieli najstarszej grupy przedszkola. Forma tabeli.

2. Współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym / Wiktoryna // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 9, s. 21-22
Przedszkole Sióstr Karmelitanek w Goczałkowicach.

 

 

Oprac. Małgorzata Percińska

Powrót do Dydaktyka