Terapia ręki w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014

KSIĄŻKI

1. 311 szlaczków i zygzaczków : ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą / Renata Anna Hływa. - Wyd. 7. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009

2. Aktywne doskonalenie pisania i czytania : zbiór ćwiczeń i zadań : trudna sztuka pisania i czytania / Robert J. Marzano, Diane E. Paynter ; przekł. Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

3. Co robić, żeby dziecko sprawniej czytało i pisało, a dorosły przetrwał : opracowanie dla terapeutów i rodziców / Joanna Baran. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009

4. Co słychać w Bałtyku? : wierszyki, szlaczki, ćwiczenia, zabawy konstrukcyjne / Małgorzata Barańska, Agata Maciągowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

5. Cyfry i szlaczki : ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą / Renata Anna Hływa ; [red. Magdalena Hinz]. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009

6. Ćwiczenia graficzne ułatwiające pisanie liter / Zofia Rejniak, Dorota Stryjewska. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2002

7. Ćwiczenia grafomotoryczne. Z. 1, Ćwiczenia wspomagające naukę pisania / Ewa Gaweł ; il. Robert Gaweł. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

8. Ćwiczenia grafomotoryczne. Z. 2, Ćwiczenia wspomagające naukę pisania / Ewa Gaweł ; il. Robert Gaweł. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

9. Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową ręki i koordynację wzrokowo-ruchową / Hana Tymichova ; il. Katarzyna Rocławska-Dąbecka ; [red. nauk. prof. dr hab. Bronisław Rocławski]. - Wyd. 2. - Gdańsk : Glottispol, 2004

10. Ćwiczenia w pisaniu dla klas 1-3 : grafomotoryka i pisanie : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Steni Doroszuk ; [zespół aut.: Maria Alaba et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012

11. Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza, edukacja, terapia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

12. Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat / Aneta Domagała, Urszula Mirecka ; Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

13. I ty będziesz dobrze pisać / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001

14. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

15. Kaligrafia wielkich liter dla prawo- i leworęcznych / Anna Juryta, Anna Szczepaniak. - Wyd. 2. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Promocja", 2008

16. Kreślę i łączę litery / Bronisław Rocławski. - Gdańsk : Glottispol, 2004

17. Lewa ręka rysuje i pisze : ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych. Cz. 1 / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska. - Wyd. 5. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009

18. Lewa ręka rysuje i pisze : ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych. Cz. 2 / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska. - Wyd. 4. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008

19. Lubię rysować i kolorować : ćwiczenia grafomotoryczne / Elżbieta Waszkiewicz, Katarzyna Skoczylas. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2011

20. Magiczne linie : ćwiczenia grafomotoryczne dla chłopców i nie tylko... / Rościsław Andrzejczak. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011

21. Mandale kaligraficzne : książeczka do kolorowania dla dzieci klas 0-III / Alicja Małasiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007

22. Metoda dobrego startu : od piosenki do literki : ćwiczenia. Cz. 1 / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. - Gdańsk : Harmonia, 2005

23. Metoda dobrego startu : od piosenki do literki : ćwiczenia. Cz. 2 / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

24. Metoda dobrego startu : od piosenki do literki. Cz. 1 / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008

25. Metoda dobrego startu : od piosenki do literki. Cz. 2 / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, cop. 2010

26. Metoda Dobrego Startu : od wierszyka do cyferki / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka ; [il. Agata Maciągowska]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

27. Metoda Dobrego Startu : od wierszyka do literki. Z. 1 / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka ; [il. Agata Jurkiewicz, Witold Preyss]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007

28. Metoda Dobrego Startu : od wierszyka do literki. Z. 2 / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka ; [il. Agata Jurkiewicz, Witold Preyss]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007

29. Metoda Dobrego Startu : od wierszyka do rysunku : ćwiczenia / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, [2008]

30. Metoda Dobrego Startu : od wierszyka do rysunku : zestaw pomocy dydaktycznych dla dzieci 3-4-letnich / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka ; [il. Agata Pótorak]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008

31. Metoda Dobrego Startu : od wierszyka do rysunku : zestaw pomocy dydaktycznych dla dzieci 5-letnich / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka ; [il. Agata Maciągowska]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008

32. Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik. - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008

33. Ortograffiti : piszę coraz ładniej : od dysgrafii do kaligrafii : klasy 4-6 szkoły podstawowej : zeszyt ćwiczeń do pracy terapeutycznej w szkole i w domu dla uczniów z dysgrafią lub niskim poziomem graficznym pisma bez stwierdzonej dysgrafii. Cz. 1 / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Rożyńska. - Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, cop. 2011

34. Ortograffiti z bratkiem : klasa pierwsza szkoły podstawowej : zeszyt ćwiczeń do pracy terapeutycznej w szkole i w domu dla uczniów ryzyka dysleksji lub mających trudności w nauce czytania i pisania. Cz. 2 / Izabela Mańkowska, Małgorzata Rożyńska. - Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2011

35. Owoce, warzywa i szlaczki : ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą / Renata Anna Hływa. - Wyd. 5. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

36. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012

37. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013

38. Przygotowanie do nauki pisania : ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej : przewodnik metodyczny dla rodziców i nauczycieli / Marta Bogdanowicz. - Wyd. 4. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008

39. Rysowanie oburącz / oprac. Beata Chojnacka. - Warszawa : Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, cop. 2002

40. Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii : Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II / Marta Bogdanowicz ; [współaut. Dorota Kalka, Grzegorz Krzykowski]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011

41. Suwaki terapeutyczne : pociągi / Izabela Filipiak-Kudasik. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009

42. Sześciolatek w świecie liter : ćwiczenia - część 1 / Jan Malczewski, Lidia Malczewska-Garsztkowiak. - Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, cop. 2005

43. Sześciolatek w świecie liter : ćwiczenia - część 2 / Jan Malczewski, Lidia Malczewska-Garsztkowiak. - Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, cop. 2005

44. Szlaczki : ćwiczymy ładne pisanie / [aut. Renata Pitala]. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne Greg, [2013?]

45. Szlaczki / oprac. Beata Chojnacka. - Warszawa : Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, [2004?]

46. Szlaczki-koncentraczki : ćwiczymy grafomotorykę i koncentrację / N. Struga. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

47. Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci : pomoce dydaktyczne do nauki czytania i pisania / Teresa Danielewicz [et al.]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, [2010]

48. Trudne litery b, d, g, p : zeszyt ćwiczeń dla klasy 0 i 1-3 / Marta Bogdanowicz ; [il. Krystyna Ozimowska-Pawłowicz]. - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006

49. Trudności w czytaniu i pisaniu : rozważania teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Izabela Pietras. - Warszawa : Difin, 2012

50. Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

51. Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka : od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2012

52. W krainie szlaczków : zabawy grafomotoryczne dla 6-latka / [oprac. Elżbieta Lekan ; il. Joanna Myjak]. - Kraków : ZamKor, [200-]

53. Wprowadzenie do nauki pisania / D. Berthet ; tł. Marcin Zieliński. - Warszawa : Cyklady, 2002

54. Wspomaganie rozwoju mowy i przygotowanie do nauki czytania i pisania / [zespół aut. Alicja Gołoś et al. ; il. Lidia Nowk-Chomicz et al. ; red. Krystyna Zielińska, Beata Krysiak]. - Warszawa : Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014

55. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

56. Zabawy z Malwinką : ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania. Cz. 1 / Małgorzata Kwaśniewska, Mirosława Opalińska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2004

57. Zabawy z Malwinką : ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania. Cz. 2 / Małgorzata Kwaśniewska, Mirosława Opalińska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2006

58. Zwierzaczki i szlaczki : ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą / Renata Anna Hływa. - Wyd. 5. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

59. Zygzaczki i szlaczki : zabawy i ćwiczenia w nauce pisania / [il. Katarzyna Bielanowska]. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2012

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM, ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania i czytania / Anna Kordzińska-Grabowska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 34

2. Ćwiczenia przygotowujące do pisania - propozycje dla nauczycieli i rodziców / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 4, s. 55-58

3. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, wzrokową, koordynację słuchowo-wzrokową oraz doskonalące sprawność manualną dziecka - do wykorzystania przez nauczycieli i rodziców / Bożena Połeć // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 79-91

4. Dziecko z zaburzoną lateralizacją / Katarzyna Nadrowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 10, s. 52-60

5. Gimnastyka ręki / Natalia i Krzysztof Minge // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 49, s. 17-18

6. Lewa, a może prawa? Wybór ręki "piszącej" / Anna Biernacka // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 8, s. 48-53

7. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz : zajęcia właściwe - ćwiczenia ruchowo-słuchowe / Marta Bogdanowicz, Aneta Wojnarowska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 76-78

8. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : ćwiczenia kształtujące świadomość osoby / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik ; oprac. Aneta Wojnarowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 16-17

9. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : ćwiczenia kształtujące świadomość schematu ciała i przestrzeni / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik ; oprac. Aneta Wojnarowska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 3, s. 15-17

10. Przygotowanie grafomotoryczne do pisania : rozważania pedagoga terapeuty / Marianna Liberadzka // Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 26-31

11. Rola rytmiki w systemie metod wspomagających rozwój dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Anna Śliwińska // W: O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - S. 447-454

12. Wpływ częstego używania komputera na rozwój czynności manipulacyjnych ręki wśród młodzieży szkolnej / Agata Błaszczyk, Paweł Dobrzański, Marcin Błaszczyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 1, s. 8-12

13. Wszystko jest możliwe! : (scenariusz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z elementami terapii przez sztukę dla uczniów klas 4 z obniżoną sprawnością grafomotoryczną) / Mirosława Kalicińska, Joanna Sinicka // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 18-19

 

 Oprac. Jolanta Osińska-Kurek 

 

 

Powrót do Dydaktyka