Motywacja uczenia się - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2018

KSIĄŻKI

1. Cele i osiągnięcia w uczeniu się / Waldemar Kozłowski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2006

2. Duch klasy : jak motywować uczniów do nauki? / Merrill Harmin. - Warszawa : CEO : Civitas, 2008

3. Edukacja elementarna w teorii i praktyce / pod red. Janiny Uszyńskiej-Jarmoc i Andrzeja Cichockiego. - Białystok : Trans Humana, 2012

4. Edukacja, która zmienia życie : 12 narzędzi umysłu, które rozpalają miłość do nauki / Marilee G. Adams. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Logos", cop. 2016

5. Efekt rówieśników w nauczaniu szkolnym / Artur Pokropek. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2013

6. Fińskie dzieci uczą się najlepiej / Timothy D. Walker. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2017

7. Indywidualne wsparcie edukacyjne. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2015

8. Jak motywować uczniów do nauki : z polskimi przykładami z kursu internetowego „Szkoły Uczącej Się" programu Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności / Merrill Harmin. - Warszawa : CEO : Civitas, 2018

9. Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności / Dale Scott Ridley, Bill Walther. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

10. Jak uczyć się efektywnie : metody i motywacja : praktyczny poradnik / Edwin A. Locke. - Poznań : RK, 2004

11. Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela : jak zmotywować ucznia do nauki / Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer Business, 2015

12. Motywacja do nauki / Martin V. Covington, Karen Manheim Teel. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

13. Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu, cop. 2016

14. Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce / Alicja Gałązka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008

15. Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002

16. Motywowanie uczniów w praktyce / Grażyna Uhman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

17. Ocenianie opisowe - diagnoza i motywacja / Magdalena Roszkowska-Przetacznik, Longina Wtorkiewicz. - Kraków : Superstudium Magdalena Przetacznik, 2000

18. Projektowanie metod dydaktycznych : efektywne strategie edukacyjne / Julie Dirksen. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2017

19. Szkoła uczenia się / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwers, 2018

20. Sztuka oceniania : motywowanie uczniów do rozwoju / Bożena Kubiczek. - Opole : Wydawnictwo Nowik Sp. j, 2018

21. Uczyć (się) z pasją : jak sprawić, by uczenie (się) było fascynującą podróżą / Pernille Ripp. - [Słupsk] : Wydawnictwo Dobra Literatura, cop. 2017

22. Uczyć się, ale jak? : program edukacyjny / Monika Gregorczuk. - Warszawa : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q zmianom", [2007?]

23. Wartości motywacyjne zadań matematycznych / Monika Czajkowska. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2005

24. Zdrowe kierowanie klasą : motywacja, komunikacja, dyscyplina / Raymond M. Nakamura. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Aby chciało im się chcieć : motywacja wewnętrzna ucznia / Dorota Zając // Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 94, s. 13-16

2. Ach te zaległości! / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 46, s. 12

3. Aktywizowanie uczenia się jako obiecująca perspektywa w myśleniu nauczycieli / Teresa Bauman // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2005, nr 1, s. 21-30

4. Aktywizowanie uczniów warunkiem skuteczności przyswajania obcojęzycznej leksyki / Ewa Dźwierzyńska // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 4, s. 55-58

5. Bez motywacji nie ma efektów / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 57-67

6. Cele i strategie uczenia się / Waldemar Kozłowski // Edukacja. - 2010, nr 3, s. 42-57

7. Czy egzaminy zewnętrzne będą motywowały uczniów technikum do przekraczania podstawowych wymagań szkoły? / Włodzimierz Dymek // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 31-33

8. Czy karać matematyką? / Danuta Kowol // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 23, s. 43

9. Czy przymus musi demotywować / Jadwiga Radwańska // Remedium. - 2011, nr 4, s. 10-11

10. Czynniki podmiotowe wpływające na proces uczenia się języka obcego / Katarzyna Baumann // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 39-42

11. Diagnoza edukacyjna w kontekście wyborów czytelniczych / Kornelia Rybicka, Stanisław Plebański // Język Polski w Liceum. - 2016/2017, nr 2, s. 9-22

12. Dlaczego warto się uczyć? : scenariusz zajęć bibliotecznych / Agnieszka Bałka // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 10, s. 11

13. Działaj zadaniowo / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 39, s. 12

14. Edukacja sukcesu / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 24-26

15. Elementy gamifikacji w polskiej szkole / Sylwia Polcyn-Matuszewska // Remedium. - 2016, nr 5, s. 18-19

16. G jak grywalizacja / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 50, s. 12

17. Gamifikacja w edukacji. Szanse na przyszłość, możliwości na dziś / Tomasz Skołżyński // Meritum. - 2015, nr 3, s. 105-109

18. Gdy dziecku brakuje motywacji / Karolina Kossakowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 8, s. 16-19

19. Grywalizacja - sposób na motywowanie do nauki / Beata Solińska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2013/2014, nr 3, s. 71-82

20. Grywalizacja jak to działa : o pożytkach z gier i wykorzystaniu ich w szkole. Cz. 2 / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 1/2, s. 21

21. Indywidualizacja motywowania / Karolina Piotrowska // Wychowawca. - 2016, nr 9, s. 12-13

22. Informacja zwrotna - świadomy dialog nauczyciela z uczniem / Margareta Olszewska // Życie Szkoły. - 2018, nr 10, s. 17-21

23. Jak ciekawiej motywować do uczenia się geografii ? / Julian P. Sawiński // Geografia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 5-10

24. Jak jeść słonia? [Cz. 2] / Ewa Iskierka-Kasperek // Charaktery. - 2009, nr 10, s. 78-80

25. Jak lepiej motywować do uczenia się biologii? / Julian Piotr Sawiński // Biologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 53-58

26. Jak mi się nie chce... : jak motywować ucznia do nauki? / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. - 2017, nr 3, s. 17-21

27. Jak motywować do nauki? / Grażyna Petruczynik // Wychowawca. - 2013, nr 2, s. 26-27

28. Jak motywować dzieci, by nas słuchały? Jak słuchać dziecko, by znaleźć właściwą drogę motywowania? / Agnieszka Piasecka // Meritum. - 2015, nr 3, s. 83-85

29. Jak motywować ucznia do wysiłku fizycznego, aby był przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem? / Paweł Woźny // Lider. - 2009, nr 11, s. 22-23

30. Jak motywować uczniów do nauki - poradnik dla młodych nauczycieli wf / Dariusz Sitkowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 11, s. 37-42

31. Jak motywować uczniów do nauki języka dzięki zdobywaniu sprawności / Sylwia Krause // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 186-190

32. Jak motywować uczniów do nauki zwłaszcza wtedy, gdy wakacje za pasem? / Anna Meslin // Życie Szkoły. - 2018, nr 6, s. 2-7

33. Jak motywować uczniów do nauki? : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 29

34. Jak motywować uczniów do nauki? : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 11, s. 24-25

35. Jak motywować uczniów do związania przyszłości z naukami ścisłymi? - rady eksperta / Stefania Elbanowska-Ciemuchowska // Biologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 57-58

36. Jak motywować uczniów na lekcjach języka polskiego? : od teorii do praktyki / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 7-19

37. Jak promować język niemiecki wśród uczniów? Projekt "Deutsch-Wagen-Tour" w Polsce / Maciej Mackiewicz, Justyna Wichłacz // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 72-79

38. Jak uczyć uczenia się biologii? / Julian Piotr Sawiński // Biologia w Szkole. - 2007, nr 5, s. 54-59

39. Jak uczyć, aby nauczyć czyli skuteczne metody nauczania języka obcego / Renata Sigrist // Języki Obce w Szkole. - 2009/2010, nr 6, s. 58-63

40. Jak wspierać i motywować ucznia? : o procedurach osiągania celów edukacyjnych w liceum / Julian Piotr Sawiński // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2005, nr 1, s. 58-63

41. Jak wzmacniać motywację do nauki? / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 21-22

42. Jak zmotywować ucznia? - praktyczny plan krok po kroku / Sylwia Pawłowska // Remedium. - 2018, nr 3, s. 15-17

43. Jak zmotywować uczniów do działania / Roma Kadzikowska-Wrzosek // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 5, s. 22-31

44. Język poszerza przestrzeń / Aleksandra Wojciechowska // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 7/8, s. 41-46

45. Koło aktywności ucznia / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 45, s. 33

46. Kreatywność nauczyciela warunkiem motywacji uczniów w kształceniu przyrodniczym / Ewa Kral, Ligia Tuszyńska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 4, s. 41-48

47. Kształtowanie motywacji do nauki w społeczeństwie informacyjnym - zarys problemu / Danuta Morańska // Chowanna. - 2007, T. 2, s. 98-113

48. Lekcja twórczej krytyki i motywowania uczniów / Berta Strycharska-Gać // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 45-49

49. Marzą mi się aktywni i zainteresowani lekcją uczniowie... / Anna Tulczyńska // Geografia w Szkole. - 2011, nr 6, s. 40-44

50. Mobilizacja uczniów do nauki / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 14-15

51. Motywa(k)cja! / Ewa Kucharska // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 3/4, s. 34-35

52. Motywacja / Katarzyna Nowicka // Matematyka w Szkole. - 2009, nr 51, s. 17-19

53. Motywacja / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, s. 25-26, 30

54. Motywacja a cele w szkolnej edukacji fizycznej / Jacek Szalewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, s. 21-23

55. Motywacja do nauki / Dorota Kondrat // Remedium. - 2006, nr 12, s. 9-11

56. Motywacja do nauki języka obcego / Katarzyna Baumann // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 177-179

57. Motywacja do nauki z perspektywy neurobiologicznej. Cz. 2 / Marta Komorowska // Remedium. - 2008, nr 9, s. 8-9

58. Motywacja do uczenia się - wybrane konstruktywistyczne konteksty / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow // Edukacja. - 2011, nr 3, s. 106 - 112

59. Motywacja do uczenia się języka obcego w ujęciu psychologii kognitywnej / Paweł Sobkowiak // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 5-12

60. Motywacja i multitablice / Colin Rose ; rozm. przepr. Joanna Wojciechowicz-Bednarek // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 9/10, s. 38-41

61. Motywacja i ograniczenia percepcyjne dzieci niepełnosprawnych słuchowo w zakresie uczenia się języka angielskiego : (doniesienia z badań) / Jowita Żuk // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 19-38

62. Motywacja i strategie uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum / Ewa Filipiak // Edukacja. - 2011, nr 2, s. 28-35

63. Motywacja szkolna ucznia zadaniem wychowawczym / Jadwiga Kościanek-Kukacka // Journal of Modern Science. - 2008, T, 2, s. 35-58

64. Motywacja uśpiona w szkolnej ławce / Aneta Szczykutowicz // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 5-9

65. Motywacja w samokształceniu uczniów / Gabriela Kryk // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 10-14

66. Motywacja w szkole / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 58-59

67. Motywacyjne działanie komputera / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 11, s. 5-6

68. Motywacyjny triathlon z perłami w tle / Małgorzata Gasik // Meritum. - 2015, nr 3, s. 86-91

69. Motywowanie dzieci do dobrego zachowania / Karina Kuźniak-Garstecka // Życie Szkoły. - 2006, nr 1, s. 27-31

70. Motywowanie pracowników / Irena Dzierzgowska, Amir Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 2, dod., s. I-VIII

71. Motywowanie ucznia do nauki / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 4, s. 28-33

72. Motywowanie ucznia do nauki. Cz. 2 / Stanisław Korczyński // Remedium. - 2016, nr 10, s. 14-16

73. Motywowanie uczniów / Anna Lidia Brzywca // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 3, s. 22-24

74. Motywowanie uczniów do działań twórczych - między romantyzmem a behawioryzmem / Maciej Karwowski // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 3/4, s. 13-26

75. Motywowanie uczniów do nauki - cd / Stanisław Korczyński // Remedium. - 2016, nr 12, s. 12-13

76. Motywowanie uczniów do nauki - cd / Stanisław Korczyński // Remedium. - 2016, nr 11, s. 8-10

77. Motywowanie uczniów do nauki - zadanie współczesnego nauczyciela / Beata Dyrda // Chowanna. - 2006, T. 1, s. 121-131

78. Motywowanie uczniów do nauki : jak to robić skutecznie? / Magdalena Goetz // Polonistyka. - 2015, nr 4, s. 28-30

79. Motywowanie uczniów do nauki : jak to zrobić skutecznie / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 70, s. 52-55

80. Motywowanie uczniów do nauki. Cz. 1 / Stanisław Korczyński // Remedium. - 2016, nr 9, s. 1-4

81. Motywuj pozytywnie. Cz. 2 / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 24, s. 8

82. Motywująca informacja zwrotna / Beata Humięcka // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 7, s. 51-53

83. Motywy dokształcania i doskonalenia zawodowego w środowisku wojskowym / Krzysztof Klimek // Edukacja Dorosłych. - 2009, nr 1, s. [101]-115

84. Na pozytywną nutę / Iwona Majewska-Opiełka // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1/2, s. 28-30

85. Nagrody (nie tylko) rzeczowe / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 51/52, s. 23

86. Najpierw praca, później przyjemność / Grażyna Żyła // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 53, s. 48-49

87. Najpierw przyjemność, później obowiązek / Marzena Jankowska-Buszta // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 2, s. 157-161

88. Natura procesów poznawczych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 4, s. 91-100

89. Nauczyciel bibliotekarz jak psycholog / Grażyna Petruczynik // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 12, s. 5-7

90. Nauczyciel na ratunek / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 23, s. 8

91. Negocjowanie programu nauczania jako czynnik motywujący do uczenia się języka obcego / Paweł Sobkowiak // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 139-146

92. Negocjowanie programu nauczania języka obcego z uczniami / Paweł Sobkowiak // Języki Obce w Szkole. - 2009/2010, nr 6, s. 77-86

93. Neurodydaktyka : motywacja, koncentracja i substancje szczęścia / Ewa Jurkiewicz // Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 4-5

94. Neurodydaktyka języków obcych. Nauczanie języków obcych w świetle badań nad mózgiem / Marzena Żylińska // Języki Obce w Szkole. - 2009/2010, nr 6, s. 5-18

95. Nie chcę być nikim / Maria Piegowska // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 10, s. 28-30

96. Nieuregulowana rzeka / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 45, s. 19-21

97. Nowe spojrzenie na dobrego ucznia w dydaktyce językowej / Mirosław Pawlak // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 1, s. 28-36

98. O "lepszej" i "gorszej" motywacji do uczenia się / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 54-56

99. O dostrzeganiu naszych pragnień i marzeń / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 16-18

100. O krok dalej niż pochwała i uwaga - głębsze oblicze motywacji / Grzegorz Więcław // Meritum. - 2015, nr 3, s. 73-76

101. O mądrym stymulowaniu czyli jak motywować do pracy nad sobą / Ewa Grodecka // Język Polski w Gimnazjum. - 2014/2015, nr 1, s. 50-57

102. O motywacji we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych słowami dzieci / Anna Jaroszewska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 1, s. 51-55

103. O motywowaniu uczniów do nauki / Wioletta Kozak // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 25-26, 29-30

104. O niektórych współczesnych aspektach edukacji / Erich Petlák, Jana Hanuliaková // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 3, s. 7-11

105. O poczuciu sprawstwa w procesie uczenia się / Iwona Kopaczyńska // Życie Szkoły. - 2010, nr 5, s. 5-13

106. O sztuce motywacji uczniów do nauki / Ewa Grodecka // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 9, s. 46-47

107. O świadomości językowej uczniów / Ewa Grodecka // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 181-184

108. O wielkiej roli motywowania / Danuta Bula // Język Polski w Szkole 4-6. - 2007/2008, nr 4, s. 85-93

109. Ocena wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej studentów rozpoczynających studia na kierunkach nieinformatycznych / Józefa Górska-Zając // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 89-94

110. Ocenianie jako wspieranie pożądanego rozwoju uczniów / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 5, s. 20-23

111. Ocenianie wzmacniające / Grażyna Gurnik // Edukacja. - 2006, nr 3, s. 47-63

112. Orientacja defensywna ucznia / Waldemar Kozłowski // Edukacja. - 2007, nr 2, s. 18-32

113. Pochwała czy zachęta : w poszukiwaniu najefektywniejszych sposobów motywacji ucznia do pracy / Karolina Horak // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 180-181

114. Ponownie o motywowaniu uczniów do uczenia się geografii / Piskorz Sławomir, Tracz Mariola // Geografia w Szkole. - 2011, nr 5, s. 5-13

115. Poszukiwanie mocnych stron ucznia - każdego można za coś pochwalić / Bogdan Urbanek // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2, s. 31-37

116. Potencjał osobisty dziecka to szansa na sukces : jak pomóc go wykorzystać? / Barbara Osińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 10, s. 42-45

117. Prawdziwy polonista pilnie poszukiwany / Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2010/2011, nr 1, s. 83-92

118. Predykatory wykorzystywania strategii automotywacji w uczeniu się języka obcego / Anna Studenska // Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 129-136

119. Program "Golden Five" / Joanna Szymańska, Dorota Macander // Remedium. - 2007, nr 10, s. 8-9

120. Przyczyny problemów uczniowskich na egzaminach maturalnych / Violetta Panfil-Smolińska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2010, nr 4, s. 81-89

121. Rozbudzenie zainteresowań naukami ścisłymi / Monika Galjan // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 10, s. 55-56

122. Różne sposoby na to, żeby uczniowi chciało się chcieć / Jacek Buczny // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 57-72

123. Samokontrola w procesie nauki języka obcego / Magdalena Kolber // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 6, s. 61-63

124. Scenariusz warsztatów dla rodziców "Motywowanie dziecka do nauki" / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 44, s. 31-34

125. Skuteczne motywowanie / Małgorzata Stańczyk // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 1, s. 56-58

126. Staram się rozumieć, co motywuje ucznia... / Zofia Grudzińska // Meritum. - 2016, nr 1, s. 47-53

127. Strateg w szkolnej ławce / Urszula Dębska, Halina Guła-Kubiszewska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 5-14

128. Szacowanie kosztów i efektów inwestowania w kształcenie wyższe / Wojciech Jarecki // Polityka Społeczna. - 2008, nr 9, s. 15-20

129. Szkolna motywacja wewnętrzna / Waldemar Kozłowski // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 25-39

130. Szkolny "wyścig szczurów" / Jadwiga Radwańska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 19-29

131. Szkoła nie jest dla ocen / Jarek Żyliński ; rozm. przepr. Małgorzata Stańczyk // Życie Siedleckie. - 2014, nr 4, s. 4-7

132. Szkoła życia. O metodzie projektu / Piotr Bucki // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 82-87

133. TAK dla motywacji / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 1/2, s. 23

134. Ucz się z uśmiechem / Mirosława Dyka-Płonka // Głos Nauczycielski. - 2017, nr 50, s. 14

135. Uczenie bierne czy aktywne? / Małgorzata Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 117-123

136. Uczeń odrabia pracę domową / Bolesław Niemierko // Nowa Szkoła. - 2014, nr 2, s. 29-30

137. Uczmy języka dobrze i nie (s)tresujmy uczniów / Anna Paplińska // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 1, s. 75-78

138. Uczmy skutecznie / Eliza Borczyk // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 34-41

139. Uczyć uczniów uczenia się czyli 3 x U / Katarzyna Lotkowska // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 73-78

140. Warto chwalić ucznia swego / Przemysław Bąbel // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 69-76

141. Wiara w rozwój czyni cuda / Kinga Lachowicz-Tabaczek // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 5-14

142. Właściwa motywacja / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 11-12

143. Wspomaganie motywacji do uczenia się / Stanisław Korczyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 6, s. 8-19

144. Wybrane aspekty funkcji motywacyjnej oceny widzianej z perspektywy uczniów i nauczycieli / Grażyna Szyling // Edukacja. - 2008, nr 1. s. 23-33

145. Wymagania, które rozwijają / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny . - 2017, nr 94, s. 42-45

146. Wywołać i wspierać zaradność! / Julian Piotr Sawiński // Geografia w Szkole. - 2011, nr 5, s. 17-18

147. Z tajemnic uczniowskiej motywacji / Justyna Nowakowska // Meritum. - 2015, nr 3, s. 77-82

148. Zainteresowanie jako motyw uczenia się w wychowaniu fizycznym i sporcie / Tadeusz Sankowski // Kultura Fizyczna. - 2006, nr 3/4, s. 13-16

149. Zaintrygować ucznia - jak i dlaczego? / Julian Piotr Sawiński // Nowa Szkoła. - 2013, nr 1, s. 45-49

150. Zaraźliwy optymizm / Michał Friedrich // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 7, s. 12-13

151. Zasady neurodydaktyki czyli jak zrozumieć pracę ludzkiego mózgu / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 11, s. 39-42, 44-46

152. Zasady neurodydaktyki czyli jak zrozumieć pracę ludzkiego mózgu. Cz. 2 / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 12, s. 37-44

153. Zastosowanie metody projektów jako działania wspomagającego długotrwałe motywowanie uczniów / Anna Bąk // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 1, s. 131-135

154. Zdolne, ale leniwe / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 30-31

155. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2015 na temat: Motywacja do działania / Monika Cejmer // Meritum. - 2015, nr 3, s. 92-97

156. Zmiana - ale jak? : praca z uczniem, któremu brakuje motywacji do zmiany / Małgorzata Łuba // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 2 (30), s. 58-60

157. Zmotywowana klasa czyli jak nauczyciel może spełnić swoje marzenia / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 28-34

158. Zrozumieć problem motywacji / Małgorzata Siekańska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 15- 24

 

Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Dydaktyka