Świetlica szkolna przyjazna dziecku – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2014

KSIĄŻKI

1. ...żeby świetlica nie była przechowalnią : wskazówki organizacyjno-metodyczne / Beata Zięba-Kołodziej, Anna Róg. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010

2. Alfabet świetlicowy : scenariusze zajęć świetlicowych / Barbara Bartoszewska [et al.]. - Wyd. 1 dodr. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007

3. Atrakcyjne zajęcia świetlicowe i kółka zainteresowań / red. prowadząca Małgorzata Pomianowska. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2007

4. Bajki naszego dzieciństwa : program zajęć świetlicowych / Dorota Kamysz-Figa, Danuta Kmita. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

5. Jak prowadzić świetlicę szkolną : poradnik / Małgorzata Chylińska. - Warszawa : Żak - Wydaw. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2004

6. Jesień i zima w świetlicy : scenariusze zajęć świetlicowych / Sylwia Gallos. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013

7. Między nami : scenariusze lekcji wychowawczych : szkoła podstawowa / Jolanta Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. - Kraków : Rubikon, 2004

8. Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

9. Nowe gry i zabawy ćwiczące odwagę / Brigitte Wilmes-Mielenhausen ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013

10. Nowe gry i zabawy dla badaczy przyrody / Martina Wagner ; [przekł. z j. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2013

11. Nowe gry i zabawy pobudzające wszystkie zmysły / Andrea Erkert ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013

12. Nowe gry i zabawy rozładowujące złość / Petra Stamer-Brandt ; [przekł. z j. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2013

13. Nowe gry i zabawy ruchowe / Andrea Erkert ; [przekł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013

14. Program wychowawczy świetlic "Liście wielkiego drzewa życia" / Beata Maciołek. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2007

15. Przewodnik metodyczny do programu wychowawczego świetlic : Liście wielkiego drzewa życia / Beata Maciołek. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2007

16. System oceniania zachowania dzieci przebywających w świetlicy szkolnej : propozycja kryteriów oceniania opracowana przez kierowników świetlic szkolnych miasta i gminy Siedlce : praca zbiorowa / pod red. Beaty Rucińskiej. - Siedlce : Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, 2010

17. Świetlica jako środowisko terapeutyczne : praca zbiorowa / [pod red. Aleksandry Karasowskiej i Aliny Szulirz]. - Warszawa : Fundacja ETOH, 2011

18. Świetlicowe zajęcia : wiersze, inscenizacje, zabawy, zagadki, zajęcia świetlicowe o tematyce edukacyjnej, polskie zwyczaje i tradycje, Polska w legendach : materiały pomocnicze dla nauczycieli pracujących z dziećmi w świetlicach szkolnych, osiedlowych, domach kultury, przedszkolach, szkołach podstawowych. T. 1 / red. Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : Wydawnictwo Bea, 2005

19. Świetlicowe zajęcia : wiersze, wierszyki, trudniki, inscenizacje przyrodnicze, prozdrowotne, ekologiczne, świąteczne, zajecia edukacyjne, zagadki, gry i zabawy : materiały pomocnicze dla nauczycieli pracujących z dziećmi w świetlicach szkolnych, osiedlowych, domach kultury, przedszkolach, szkołach podstawowych. T. 2 / red. Barbara Bleja-Sosna. - Wyd. 2. - Toruń : Wydawnictwo Bea, 2007

20. Teatr w przedszkolu i świetlicy : od pierwszego pomysłu do przedstawienia / Elke Furl ; tł. Agnieszka Skwara. - Kielce : Jedność ; Freiburg im Breisgau : Herder, 2004

21. Teoretyczno-metodyczne aspekty opieki i wychowania w świetlicy : scenariusze spotkań, programy / Grażyna Gajewska, Elżbieta Turska. - Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2011

22. Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy : scenariusze zajęć wychowawczych / Grażyna Gajewska, Karolina Bazydło-Stodolna. - Zielona Góra : PEKW Gaja, 2005

23. Uroczystości w przedszkolu. T. 1 / red. Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : Bea, 2004

24. Uroczystości w przedszkolu. T. 2 / red. Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : Wydawnictwo Bea Książki Edukacyjne, 2006

 

ĄRTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Bawmy się razem : propozycje zabaw dydaktycznych w świetlicy szkolnej / Sylwia Borowiec, Magdalena Czapigo // Świetlica w Szkole. - 2013, nr 5, s. 9-10

2. Biblioteka nie jest świetlicą, ale... / Joanna Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 3, s. 20-21

3. Biblioterapia w pracy nauczyciela świetlicy / Joanna Hoffmann // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 9

4. Dobre maniery czyli Savoir-vivre w świetlicy / Joanna Hoffmann // Świetlica w Szkole. - 2013, nr 1, s. 21-22

5. Funkcje kolonii organizowanych dla wychowanków świetlicy / Agnieszka Bereza // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 6, s. 35-40

6. Gdy nadchodzi wiosna : scenariusz inscenizacji dla najmłodszych uczestników zajęć świetlicowych / Renata Zielińska // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 1, s. 12

7. Idziemy do świetlicy : zabawy utrwalające drogę do szkoły / Urszula Urbańczyk // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 4, s. 12

8. Integracja grupy świetlicowej : scenariusz zajęć świetlicowych / Joanna Chlewska // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 3, s. 24

9. Jak uatrakcyjnić zajęcia w świetlicy szkolnej? / Sylwia Gallos // Życie Szkoły. - 2012, nr 5, s. 18-19

10. Jaka świetlica dla sześciolatków? / Jolanta Lisowska // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 1 (11), s. 19-21

11. Jestem w grupie : program z komunikacji interpersonalnej dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej / Anna Wasilak // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 1, s. 29-30

12. Kadra pedagogiczna w świetlicy : kwalifikacje nauczycieli wychowawców / Dariusz Skrzyński // Świetlica w Szkole. - 2010,nr 3, s. 4-5

13. Kreatywne metody pracy wykorzystywane w świetlicy szkolnej / Małgorzata Szczególska-Basaj // Świetlica w Szkole. - 2012, nr 2, s. 11-12

14. Miejscówka czyli Miejsce dla dzieci / Anna Matyja // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 44-45

15. Miś - mój przyjaciel : scenariusz imprezy świetlicowej / Agnieszka Gromelska // Świetlica w Szkole. - 2013, nr 2, s. 17

16. Niebanalne i wielowątkowe zajęcia świetlicowe / Beata Godyla // Świetlica w Szkole. - 2013, nr 6, s. 10

17. Nowelizacja przepisów dotyczących nauczycieli świetlic planowana w 2013 roku / Dariusz Skrzyński // Świetlica w Szkole. - 2013, nr 2, s. 4-6

18. O świetlicach realizujących program socjoterapeutyczny w świetle wyników ankiet PARPA G1 / Marta Zin-Sędek // Świat Problemów. - 2013, nr 5, s. 5-8

19. O świetlicy szkolnej / Sylwia Gallos // Życie Szkoły. - 2010, nr 8, s. 30-32

20. Ogólnorozwojowe zabawy ruchowe w świetlicy. Cz. 1 / Grażyna Ryba // Świetlica w Szkole. - 2012, nr 2, s. 15-17

21. Ogólnorozwojowe zabawy ruchowe w świetlicy. Cz. 2 / Grażyna Ryba // Świetlica w Szkole. - 2012, nr 3, s. 17-19

22. Ogólnorozwojowe zabawy ruchowe w świetlicy. Cz. 3 / Grażyna Ryba // Świetlica w Szkole. - 2012, nr 4, s. 20-21

23. Ogólnorozwojowe zabawy ruchowe w świetlicy. Cz. 4 / Grażyna Ryba // Świetlica w Szkole. - 2013, nr 1, s. 14-15

24. Organizacja pracy świetlicy szkolnej / Dariusz Skrzyński // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 24, s. 45-48

25. Otrzęsiny pierwszaków / scenariusz zajęć świetlicowych / Beata Rucińska // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 3, s. 15-16

26. Pasowanie na świetliczaka : scenariusz imprezy świetlicowej / Bogumiła Łącka // Świetlica w Szkole. - 2013, nr 2, s. 18

27. Pedagog szkolny w świetlicy czyli Jak efektywnie wykorzystać tzw. godziny karciane / Monika Kulka // Świetlica w Szkole. - 2013, nr 2, s. 7-8

28. Pierwszak w świetlicy / Beata Krasówka // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 3, s. 8

29. Pobyt dziecka w świetlicy - konieczność czy wygoda? / Beata Godyla // Świetlica w Szkole. - 2013, nr 3, s. 7-8

30. Potrzeby związane z realizacją opiekuńczo-wychowawczej roli szkoły / Renata Pulikowska // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 2, s. 19-21

31. Ramowy plan pracy świetlicy w szkole podstawowej / Alicja Kozłowska, Dominika Marantowicz, Ewelina Sykuła // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 3, s. 27-28

32. Rola i funkcja świetlicy szkolnej w edukacji ucznia : cele, zadania, plan pracy nauczyciela świetlicy (materiały z konferencji metodycznej) / Joanna Hoffmann // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 1, s. 5-6

33. Spotkanie z muzyką w świetlicy / Joanna Hoffmann // Świetlica w Szkole. - 2013, nr 3, s. 9-11

34. Standardy funkcjonowania świetlic szkolnych / Beata Krajewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 2, s. 31-36

35. Świat bajek : scenariusz zajęć świetlicowych / Marzena Białkowska // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 3, s. 19-20

36. Świetlica jako środowisko terapeutyczne. Cz. 1 / Alina Szulirz // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 46-47

37. Świetlica jako środowisko terapeutyczne. Cz. 2 / Alina Szulirz // Remedium. - 2011, nr 9, s. 10-11

38. Świetlicowe zabawy interakcyjne wspomagające zdobywanie przyjaciół / Monika Kulka // Świetlica w Szkole. - 2014, nr 2, s. 3-4

39. Świetlicowe zabawy podwórkowe / Urszula Urbańczyk // Świetlica w Szkole. - 2012, nr 4, s. 24

40. Technologia komunikacyjno-informacyjna w pracy nauczyciela świetlicy szkolnej / Ewelina Jędrych // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 9, s. 12-13

41. Tygodniowy rozkład zajęć nauczycieli świetlicy : prawidłowa organizacja czasu pracy / Dariusz Skrzyński // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 1, s. 28]

42. Układamy bajkę : Międzynarodowy Dzień Pisarzy : scenariusz zajęć świetlicowych dla dzieci z klas 1-3 / Barbara Głaz // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 4, s. 14

43. W baśniowej krainie : scenariusz zajęć świetlicowych / Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 3, s. 22

44. Wesołe zabawy z dziećmi w świetlicy / Jadwiga Bibrzycka // Świetlica w Szkole. - 2013, nr 3, s. 25

45. Z muzyką i zabawą w świetlicy : program zajęć w świetlicy szkolnej w szkole podstawowej / Joanna Hoffmann // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 4, s. 21-22

46. Zabawy muzyczno-ruchowe w świetlicy / Grażyna Ryba // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 2, s. 11-12

47. Zabawy świetlicowe na dywanie / Beata Krasówka // Świetlica w Szkole. - 2013, nr 3, s. 17-18

48. Zabawy z chustą animacyjną / Beata Krasówka // Świetlica w Szkole. - 2012, nr 4, s. 15

49. Zabawy z laleczkami kokeshi / Joanna Hoffmann // Świetlica w Szkole. - 2014, nr 2, s. 15-16

50. Zajęcia świetlicowe : wykorzystanie technik Celesta Freineta / Marta Kuźnik // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 3, s. 11-12

51. Zaprzyjaźnij się z książką : układanie regulaminu obchodzenia się z książką : scenariusz zajęć świetlicowych / Urszula Grodecka, Marzena Głogowska, Monika Kita // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 1, s. 19-20

52. Zdrowe odżywianie - wiem, co jem : scenariusz zajęć świetlicowych / Marzena Głogowska, Urszula Grodecka, Monika Kita // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 3, s. 17-18

53. Zdrowy uśmiech : Dzień Dentysty : scenariusz imprezy świetlicowej / Jadwiga Bibrzycka // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 1, s. 16

54. Zimowe doświadczenia w świetlicy / Joanna Hoffmann // Świetlica w Szkole. - 2013, nr 4, s. 13-14

 

Powrót do Dydaktyka