Logopedia – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1961-2014

KSIĄŻKI

1. 100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych / Ewa Małgorzata Skorek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2005

2. ABC afazji / Katarzyna Wnukowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013

3. Badanie tempa i techniki czytania / Bronisław Rocławski. - Wyd. 3 zm. - Gdańsk : Glottispol, 2005

4. Badanie tempa i techniki czytania : teoria i praktyka / Bronisław Rocławski. - Wyd. 3. - Gdańsk : Glottispol, 1998

5. Biomedyczne podstawy logopedii / red. nauk.: Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014

6. Chcę mówić poprawnie : materiały do ćwiczeń logopedycznych - sz, cz, ż, dż. Z. 1 / Jolanta Góral-Półrola, Stanisława Zakrzewska ; il. Ewa Romaniec-Zawadzka. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1995

7. Cienie logopedyczne : ćwiczenia utrwalające wymowę głosek ciszących / Maria Faściszewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011

8. Cienie logopedyczne : ćwiczenia utrwalające wymowę głosek szumiących / Maria Faściszewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

9. Czy moje dziecko mówi poprawnie : poradnik logopedyczny / Katarzyna Wnukowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

10. Ćwiczenia dykcyjne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych : jesień / Grażyna Billewicz, Brygida Zioło, Zbigniew Bator. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 1998

11. Ćwiczenia i zabawy z głoskami sz-s, ż-z, cz-c, dż-dz : dla przedszkolaka i ucznia / Jolanta Ho-Janecka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

12. Ćwiczenia w wymowie samogłosek nosowych / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Impuls, 2000

13. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną : teoretyczne determinanty problemu / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012

14. Diagnoza i terapia osób jąkających się : Warsztaty Logopedyczne Augustów - czerwiec 1997 / Antoni Balejko [et al.] ; Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Koło Terenowe. - Białystok : Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2, 1997

15. Diagnoza i terapia osób z różnymi zaburzeniami językowymi : Warsztaty Logopedyczne, Augustów, maj 1996 / red. Antoni Balejko. - Białystok : Wydawnictwo Logopedyczne Antoni Balejko, 1996

16. Diagnoza i terapia w logopedii / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty ; Towarzystwo Kultury Języka. Sekcja Logopedyczna. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2008

17. Diagnoza i terapia zaburzeń afatycznych / Jagoda Cieszyńska ; il. Monika Owieśna. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2009

18. Diagnoza logopedyczna : podręcznik akademicki / red. nauk. Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

19. Dlaczego ziewa hipopotam : ćwiczenia logopedyczne dla dzieci / Ewa Morkowska ; il. Małgorzata Bieńkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

20. Domowe zabawy logopedyczne / Małgorzata Dembińska ; il. Krystyna Lipka-Sztarbałło. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

21. Do-tkliwa artykulacja : korekcja głosek ć, dź, ś, ź / Bogumiła Toczyska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

22. Drewniaczek i przyjaciele : bajka logopedyczna dla dzieci. Cz. 2 / Teresa Bogdańska, Grażyna Maria Olszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2010

23. Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii / Małgorzata Rocławska-Daniluk. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011

24. Dyslalia : psychospołeczny aspekt terapii logopedycznej / Agnieszka Hamerlińska-Latecka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012

25. Dyzartria nabyta : diagnoza logopedyczna i terapia osób dorosłych : materiały dydaktyczne dla studentów logopedii / Olga Jauer-Niworowska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009

26. Dzieci z zaburzeniami mowy / Barbara Sawa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990

27. Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii / pod red. Doroty Kohut ; Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

28. Dźwięczna czy bezdźwięczna : materiały obrazkowo-wyrazowe do utrwalania poprawnej wymowy i różnicowania głosek oraz usprawniające technikę czytania i pisania. Cz. 1, Wyrazy / Barbara Sawicka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

29. Edukacja i rehabilitacja osób z wadą słuchu - wyzwania współczesności i : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Marta Wójcik. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010

30. Elementy logopedii / Genowefa Demelowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980

31. Elementy terapii pedagogicznej w pracy nauczyciela-wychowawcy : (skrypt przeznaczony dla studentów kierunków pedagogicznych) / Adam Stankowski. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1986

32. Głoska R śpiewająco : piosenki i teksty wspomagające i urozmaicające terapię logopedyczną głoski R / Olga Pawlik. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013

33. Głoski szumiące śpiewająco : piosenki i teksty wspomagające i urozmaicające terapię logopedyczną głosek szumiących / Olga Pawlik. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013

34. Głoskolandia : opowiadania logopedyczne dla dzieci / Teresa Bogdańska, Grażyna Maria Olszewska ; [oprac. red. Ewa Niezgoda ; il. Agnieszka Korfanty]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009

35. Głośno i wyraźnie : 9 lekcji dobrego mówienia / Bogumiła Toczyska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

36. Hau-hau, miau-miau, kukuryku : ćwiczenia logopedyczne dla dzieci / Ewa Morkowska ; il. Małgorzata Bieńkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

37. Historyjki logopedyczne z ćwiczeniami artykulacyjnymi / Maciej Kloc. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011

38. Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się / pod red. Elżbiety M. Minczakiewicz. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005

39. Izometryczne ćwiczenia warg, języka i żuchwy : ćwiczenia logopedyczne nie tylko dla dzieci / Ewa Morkowska ; il. Małgorzata Bieńkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

40. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

41. Jak pomóc dziecku z wadą wymowy / Ewa Spałek, Celina Piechowicz-Kułakowska ; rec. Maria Bilińska. - Kraków : Impuls, 1996

42. Jak usprawniać mowę dziecka : poradnik dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego oraz rodziców / Krystyna Datkun-Czerniak. - Kielce : MAC Edukacja, cop. 2004

43. Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy / Danuta Antos, Genowefa Demel, Irena Styczek. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967

44. Jak usuwać wady mowy : porady dla nauczycieli i rodziców / Antoni Balejko. - Wyd. 2 popr. i uzup. o głosy czytelników i kolorowy kwestonariusz obrazkowy. - Białystok : Antonii Balejko, 1994

45. Języczkowe przygody i inne bajeczki logopedyczne / Anna Tońska-Mrowiec. - Wyd. 4. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009

46. Język a myślenie : terapia osób z zaburzeniami mowy / Tomasz Smereka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009

47. Językiem malowane : ćwiczenia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym / Katarzyna Kubach-Pryczkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

48. Kolorowy świat liter : zeszyt 1 / Alicja Buława, Anna Prożych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

49. Kolorowy świat liter : zeszyt 2 / Alicja Buława, Anna Prożych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

50. Kolorowy świat liter : zeszyt 3 / Alicja Buława, Anna Prożych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

51. Kolorowy świat liter : zeszyt 4 / Alicja Buława, Anna Prożych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

52. Komputer w diagnostyce i terapii pedagogicznej / pod red. Bronisława Siemienieckiego ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Pedagogiki. - Toruń : Adam Marszałek, 1996

53. Księga rymowanek do ćwiczeń logopedycznych : przewodnik dla logopedów i nauczycieli / Teresa Bogdańska, Grażyna Maria Olszewska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010

54. Kształcenie logopedyczne : cele i formy / pod red. Edwarda Łuczyńskiego. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2000

55. Kwestionariusz obrazkowy do badania mowy i prowadzenia terapii logopedycznej / Antoni Balejko. - Wyd. 2 popr. - Białystok : Antoni Balejko, 1992

56. Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Uniwersytet Opolski, 1999

57. Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 1, Interdyscyplinarne podstawy logopedii / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Wyd 2 zm. i poszerz. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2003

58. Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Wyd 2 zm. i poszerz. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2003

59. Logopedia / Irena Styczek. - Wyd. 2 zm. i rozsz., dodr. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980

60. Logopedia : bibliografia do 2006 roku / [oprac. bibliografii i indeksu rzeczowego Małgorzata Słoń-Nowaczek ; słownik terminów Jan Bielecki ; red. Ewa Wolnicz-Pawłowska]. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007

61. Logopedia : przewodnik metodyczny dla studentów kierunków pedagogicznych / Ewa Repelewicz, Aleksandra Siedlaczek. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000

62. Logopedia : teoria i praktyka / pod red. Małgorzaty Młynarskiej i Tomasza Smereki ; Podyplomowe Studium Logopedyczne Uniwersytetu Wrocławskiego. - Wrocław : Agencja Wydawnicza a linea, 2005

63. Logopedia : teoria zaburzeń mowy / red. nauk.: Stanisław Grabias, Marek Kurkowski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2012

64. Logopedia : wybrane aspekty historii, teorii i praktyki / red. nauk. Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012

65. Logopedia : wybrane zagadnienia z materiałami do ćwiczeń / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993

66. Logopedia : zagadnienia kultury żywego słowa / [Leon Kaczmarek]. - Lublin : Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza, 1961

67. Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnej / red. nauk.: Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011

68. Logopedyczne opozycje głoskowe / Elżbieta Szwajkowska, Witold Szwajkowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

69. Logopedyczne przygody z Szofikiem : przewodnik dla dzieci z zaburzoną wymową głosek szeregu szumiącego / Magdalena Bochniak, Monika Domańska-Ożga. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013

70. Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat / Romana Sprawka, Joanna Graban. - Wyd. 2. - Gdańsk : Harmonia, 2005

71. Medycyna w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi - jeden cel / red. nauk. Jacek Jarosław Błeszyński. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2013

72. Metoda dobrego startu : książeczki tematyczne i zestaw pomocy / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Szewczyk. - [Gdańsk] : Wydawnictwo Harmonia, [ 2008?]

73. Metoda Dobrego Startu : od słowa do zdania, od zdania do tekstu : wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza z opóźnionym rozwojem mowy i wadą słuchu / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Szewczyk. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011

74. Metody wywoływania głosek / Jagoda Cieszyńska. - Kraków : [s. n.] 2003

75. Mieszkańcy Lolandii : kwestionariusz do badania wymowy dla dzieci młodszych (od 2 lat) / Grażyna Billewicz, Brygida Zioło. - Kraków : Impuls, 1996

76. Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola / Genowefa Demel. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978

77. Mowa : przewodnik do zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy : owocna edukacja / Elżbieta Chmielewska ; [rys. Magdalena Pilch]. - Kielce : MAC Edukacja - Grupa Edukacyjna, cop. 2011

78. Mowa i zabawa : pedagogika zabawy w pracy logopedycznej / Elżbieta Chilińska-Karpowicz, Agnieszka Jaworska. - Lublin : Wydawnictwa Klanza, 2005

79. Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, cop. 1996

80. Mów, Piotrek! : rozwijanie ustnej komunikacji językowej metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa / Małgorzata Młynarska. - Kraków : Impuls, 2002

81. Mówię! : wierszyki i zabawy logopedyczne utrwalające prawidłową wymowę głosek s, z, c, dz / Barbara Czarnik. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009

82. Mówię! : wierszyki i zabawy logopedyczne utrwalające prawidłową wymowę głosek sz, ż (rz), cz, dż / Barbara Czarnik ; [il. Mateusz Piotr Kruszyński]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009

83. Multimedialny pakiet logopedyczny : wybrane zagadnienia logopedyczne. Cz. 1, Sz, ż, cz, dż / J.Gruba, I. Polewczyk. - Gliwice : Komlogo, 2003

84. Multimedialny pakiet logopedyczny : zeszyt ćwiczeń. Cz. 1, Sz, ż, cz, dż / J. Gruba, I. Polewczyk. - Gliwice : Komlogo, 2003

85. Multimedialny pakiet logopedyczny : zeszyt ćwiczeń. Cz. 2, S, z, c, dz / Joanna Gruba. - Gliwice : Komlogo, 2004

86. Nie tylko o jąkaniu : o sukcesach i niepowodzeniach terapeutycznych / Antoni Bochniarz. - Warszawa : Vocatio, 1997

87. Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej : metoda krakowska / pod red. Jagody Cieszyńskiej, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Marty Korendo. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010

88. O metodologii logopedii : wprowadzenie do badań nad teorią i metodą logopedii / Jacek Janas-Kaszczyk, Zbigniew Tarkowski. - Lublin : [Polska Fundacja Zaburzeń Mowy], 1991

89. Oblicza wad wymowy / Ewa Małgorzata Skorek. - Warszawa : Żak, 2001

90. Obrazkowe ćwiczenia logopedyczne dla przedszkolaków : ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną głosek P, B, T, D / Barbara Czarnik. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

91. Od obrazka do słowa : poradnik dla pedagogów, logopedów i rodziców dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się / Hanna Rodak, Danuta Nawrocka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993

92. Opieka logopedyczna nad mową dziecka / Małgorzata Kitlińska-Król ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011

93. Opieka logopedyczna w przedszkolu : profilaktyka, diagnoza, terapia / Katarzyna Węsierska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2013

94. Opowiedz o... : terapia zaburzeń mowy u dzieci z afazją, dysfazją dziecięcą lub opóźnionym rozwojem mowy / Anna Tońska-Szyfelbein. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007

95. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. - Wyd. 2 popr. - Toruń : Adam Marszałek, 1995

96. Piosenka w usprawnianiu wymowy dzieci z trudnościami w uczeniu się / Jadwiga Nowak. - Wyd. 2. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993

97. Płynne i potknięte przygody pszczółki Basi : opowiadania logopedyczne przeznaczone do terapii niepłynności mowy / Sylwia Chmiel ; [il. Sandra Dudek]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

98. Początki i rozwój polskiej logopedii / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1998

99. Podstawy logopedii : dla studentów logopedii, pedagogiki, psychologii i filologii / Grażyna Jastrzębowska. - Opole : Uniwersytet Opolski, 1996

100. Podstawy neurologopedii : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Elżbiety Szeląg i Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005

101. Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej / Grażyna Jastrzębowska. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1998

102. Pomagajmy dzieciom z zaburzeniami mowy : (podręczny poradnik logopedyczny) / Kinga Kozłowska. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1996

103. Pomagam dziecku w mówieniu, czytaniu i pisaniu : dla rodziców i nauczycieli / Antoni Balejko. - Białystok : Wydawnictwo Logopedyczne, 1996

104. Pomówmy o zacinaniu / Renée Byrne ; z ang. przeł. Tomasz Zaleski. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989

105. Pomyśl, Piotrek! : rozwijanie myślenia metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa / Tomasz Smereka. - Kraków : Impuls, 2002

106. Posłuchaj, pokaż, odpowiedz : zestaw ćwiczeń usprawniających koncentrację słuchową oraz rozumienia słyszanego tekstu dla osób z afazją, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, specyficznymi zaburzeniami języka. Cz. 2 / Anna Tońska-Szyfelbein ; [red. Ewa Staszkiewicz]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

107. Posłuchaj, pokaż, odpowiedz : zestaw ćwiczeń usprawniających koncentrację słuchową oraz rozumienie słyszanego tekstu dla osób z afazją, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, specyficznymi zaburzeniami języka. Cz. 1 / Anna Tońska Szyfelbein ; [red. Ewa Staszkiewicz]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013

108. Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia / Edyta Joanna Lichota. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008

109. Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod red. Katarzyny Węsierskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012

110. Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa - prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka / Zofia Dołęga. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2003

111. Rabarbar Barbary : materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania prawidłowej wymowy głoski "r" / Anna Czerniakowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

112. Radosne R : ćwiczenia wspomagające wywołanie głoski r i ją utrwalające / Jakub Skrzek ; [il. Małgorzata Kudelska]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009

113. Reranie : profilaktyka, diagnoza, korekcja / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Impuls, 2001

114. Rozrywki i zadania do głowy łamania przeznaczone nie tylko dla dzieci z zaburzoną wymową głosek sz, ż, cz, dż. Cz. 1, sz, ż / Barbara Sawicka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013

115. Rozrywki i zadania do głowy łamania przeznaczone nie tylko dla dzieci z zaburzoną wymową głosek sz, ż, cz, dż. Cz. 2, cz, dż / Barbara Sawicka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013

116. Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej / Swietłana Masgutowa, Anna Regner ; Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2009

117. Rozwój mowy i języka : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / aut. Justyna Go[!]sik ; red. prow. Irena Sosin ; ; il. Lidia Nowak-Chomicz - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014

118. Rozwój mowy i języka : karty do samodzielnej pracy w domu / Justyna Gosik. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014

119. Różnicowanie fonemowe głosek ś, s, sz / Maria Faściszewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

120. Ruch w głosie : ćwiczenia nie tylko dla dziennikarzy / Bogumiła Toczyska. - Gdańsk : Wydawnictwo Podkowa, [2008?]

121. Rymowanki do ćwiczeń dykcji / Teresa Bogdańska, Grażyna Maria Olszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008

122. Rymowanki do ćwiczeń ortofonicznych / Teresa Bogdańska, Grażyna Maria Olszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008

123. Rymowanki i wierszyki do języka gimnastyki : L/R, mix / Danuta Klimkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Skrzat, cop. 2013

124. Rymowanki i wierszyki do języka gimnastyki : sz, ż, cz, dż, mix / Danuta Klimkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Skrzat, cop. 2013

125. Samogłoski : profilaktyka, diagnoza, korekcja nieprawidłowej artykulacji / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Impuls, 2000

126. Samogłoski nosowe w wymowie dzieci w wieku przedszkolnym / Barbara Kamińska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004

127. Słownik terminów logopedycznych / Józef Surowaniec ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1992

128. Smaczne zabawy buzi i języka : ćwiczenia aparatu artykulacyjnego dla dzieci / Elżbieta Borsuk-Sorota, Aleksandra Kruszewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

129. Sprawdź jak mówię i wymawiam : kwestionariusz obrazkowy do badania i oceny rozwoju mowy i wymowy : dyslalia - dysleksja / Antoni Balejko. - Białystok : Antoni Balejko, 2003

130. Spróbujmy mówić razem : program profilaktyki logopedycznej (dla przedszkoli, klas kształcenia zintegrowanego i integracyjnego) / Bożena Dittfeld. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004

131. Sudoku logopedyczne : do ćwiczenia wymowy głoski R / Magdalena Hinz ; [il. Agnieszka "Teya" Skulska]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

132. Syczki s, z, c, dz : zabawy z głoskami / Beata Dawczak, Izabela Spychał ; il. Krzysztof Spychał. - Toruń : Wydawnictwo Bea, 2004

133. System opieki logopedycznej w Polsce i Anglii / Ewa Słodownik-Rycaj. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2007

134. Szkice logopedyczne / Józef Tadeusz Kania. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982

135. Szop pracz i przyjaciele : pomysłowe zadania do głoski sz utrwalania / Ewa Rycombel ; [il. Joanna Kłos]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009

136. Szumki sz, ż, cz, dż : zabawy z głoskami / Beata Dawczak, Izabela Spychał ; il. Krzysztof Spychał. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011

137. Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i logopedii / Andrzej Czyżewski, Bożena Kostek, Henryk Skarzyński. - Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2002

138. Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i języka dziecka : zeszyt logopedyczny / Dorota Rumieńczyk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

139. Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową / Janina Stadnicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

140. Terapia dziecka z wadą wymowy / Hanna Rodak. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994

141. Terapia logopedyczna dzieci przedszkolnych : z badań teoretycznych i praktyki / Krystyna Błachnio. - Poznań : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1980

142. Terapia logopedyczna głosek szeregu syczącego : scenariusze zajęć / Romana Sprawka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011

143. Terapia logopedyczna głosek szeregu szumiącego ż, rz, cz, sz, dż : scenariusze zajęć / Romana Sprawka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

144. Terapia logopedyczna różnicowania artykulacji głosek sz-s, s-ś, sz-ś : scenariusze zajęć / Romana Sprawka. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

145. Terapia wad wymowy / Edyta Joanna Lichota. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Impuls, 2006

146. Terapia zaburzeń mowy : materiały pomocnicze do pracy z dziećmi starszymi i dorosłymi / Barbara Wiśniewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002

147. Test do badania rozumienia mowy u dzieci i dorosłych : nowe spojrzenie na zegar mózgowy / Elżbieta Szeląg, Aneta Szymaszek. - Sopot : GWP, 2014

148. Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996

149. Uczymy się chuchać, dmuchać i oddychać prawidłowo : ćwiczenia logopedyczne dla dzieci / Ewa Morkowska ; il. Małgorzata Bieńkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

150. Vademecum logopedyczne dla studentów pedagogiki / Krystyna Błachnio. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1992

151. W sprawie kształcenia języka dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem / Kazimiera Krakowiak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1998

152. W świecie logopedii. T. 1, Materiały dydaktyczne / pod red. Alicji Podstolec i Katarzyny Węsierskiej. - Katowice : PARA : Uniwersytet Śląski, 2012

153. Wady wymowy : profilaktyka i korekcja / Genowefa Demel. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1974

154. Wady wymowy możemy usunąć : (poradnik logopedyczny) / Kinga Kozłowska. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1998

155. Wędrówka Języczka-Podróżniczka w świat mowy : scenariusze grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci dwu- i trzyletnich / Maria Bryła, Aneta Muszyńska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013

156. Wierszyki i zagadki logopedyczne / Agata Kwias. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2009

157. Wierszyki pisane przez ciche szumy i syki : logopedyczny świat cioci Gadułły / Anna Walencik-Topiłko. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007

158. Wieże logopedyczne : głoski szumiące / Robert Zelker. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

159. Worek rymowanych skarbów : rymowanki do ćwiczeń wymowy głoski r / Teresa Bogdańska, Grażyna Maria Olszewska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2009

160. Wpływ edukacji językowej na stan ortofonii u dzieci przedszkolnych / Anna Skotnicka ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. - Słupsk : Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2006

161. Wprowadzenie do logopedii / Grażyna Gunia, Viktor Lechta ; [tł. tekstów Viktora Lechty: Teresa Włodarczyk]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

162. Wprowadzenie do zagadnień logopedii wieku rozwojowego / Krystyna Błachnio. - Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska "Milenium" ; Parkowo : Wydawnictwo "KMB-Druk", 2011

163. Wskazówki do działań logopedycznych w pracy logopedy szkolnego : wybrane zagadnienia / Marzenna Zaorska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009

164. Wspieranie rozwoju mowy dzieci urodzonych przedwcześnie i niepełnosprawnych : poradnik dla studentów, logopedów, lekarzy i rodziców / pod red. Barbary Pietrzak-Szymańskiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2013

165. Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka w oparciu o eksperymenty językowe, tropy stylistyczne i dobrą literaturę : ćwiczenia terapeutyczne / Agnieszka Wypych. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008

166. Wspomaganie płynności mowy dziecka - profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego : program logopedyczny / Dorota Kamińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

167. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym / Danuta Emiluta-Rozya. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006

168. Wybrane problemy logopedyczne / Jadwiga Ewa Nowak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. - Wyd. 4. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997

169. Wysuń język jak najdalej i nie przejmuj się tym wcale : logopedyczne ćwiczenia buzi i języka / [oprac. Dorota Zielińska ; aut. rymowanek Elżbieta i Witold Szwajkowscy]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

170. Z logopedią na ty : podręczny słownik logopedyczny / Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : Impuls, 2000

171. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne / l/, /l'/, /r : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców / Anna Chrzanowska, Katarzyna Szoplik. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie, cop. 2003

172. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne / s/, /z/, /c/, /dz : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców / Anna Chrzanowska. - Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2002

173. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne / sz/, /ż/, /cz/, /dż : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców / Katarzyna Szoplik. - Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2002

174. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne / ś/, /ź/, /ć/, /dź : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców / Anna Chrzanowska, Katarzyna Szoplik. - Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2002

175. Zabawy logopedyczne : głoski ś, ź, ć, dź / Małgorzata Dembińska-Wola ; il. Aleksandra Pasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

176. Zabawy logopedyczne i łatwe ćwiczenia / Kinga Kozłowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2005

177. Zabawy logopedyczne i łatwe ćwiczenia. Cz. 2, (Dla dzieci 6-7 letnich) / Kinga Kozłowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007

178. Zabawy logopedyczne i łatwe ćwiczenia. Cz. 3 / Kinga Kozłowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010

179. Zabawy logopedyczne i nie tylko : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Elżbieta Chmielewska. - Kielce : Mac, 1995

180. Zabawy logopedyczne na cztery pory roku : scenariusze do zajęć grupowych dla dzieci w wieku przedszkolnym / Dorota Krupa, Jolanta Pszczółka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

181. Zabawy słuchowe : ćwiczenia dla uczniów klas 0 i 1-3 / Anna Tońska-Mrowiec, Iwona Pojmaj. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007

182. Zaburzenia artykulacji : teoria i praktyka / Anna Sołtys-Chmielowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

183. Zaburzenia mowy / pod red. Stanisława Grabiasa. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2001

184. Zaburzenia mowy u dzieci : wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne / Elżbieta Stecko. - Wyd. 2. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2002

185. Zaburzenia tempa i płynności mowy / red. nauk. Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010

186. Zagadki logopedyczne : głoski dźwięczne i bezdźwięczne / Arkadiusz Maćkowiak. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

187. Zagadki logopedyczne : szereg syczący i szumiący / zagadki Arkadiusz Maćkowiak ; il. Agnieszka "Teya" Skulska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

188. Zarys logopedii / Irena Styczek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, cop. 1970

189. Zeszyt logopedyczny nr 1 : przeznaczony dla rodziców i logopedów : materiały do różnicowania głosek s, z, c, dz i sz, ż, cz, dż / Maria Górnicka, Elżbieta Kulbacka. - Suwałki : Poradnia Foniatryczno-Logopedyczna, 1995

190. Zeszyt logopedyczny nr 2 : przeznaczony dla rodziców i logopedów : materiały do utrwalania wymowy głosek sz, ż, cz, dż / Maria Górnicka, Elżbieta Kulbacka. - Suwałki : Poradnia Foniatryczno-Logopedyczna, 1994

191. Zeszyt logopedyczny nr 3 : przeznaczony dla rodziców i logopedów : materiały do utrwalania wymowy głosek s, z, c, dz / Maria Górnicka, Elżbieta Kulbacka. - Suwałki : Poradnia Foniatryczno-Logopedyczna, 1994

192. Zeszyt logopedyczny nr 4 : przeznaczony dla rodziców i logopedów : materiały do utrwalania wymowy głosek ś, ź, ć, dź / Maria Górnicka, Elżbieta Kulbacka. - Suwałki : Poradnia Foniatryczno-Logopedyczna, cop. 1996

193. Zgadnij, czego brakuje : pomoc logopedyczna do utrwalenia poprawnej wymowy głoski c / Małgorzata Szalińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, [2008?]

194. Zgadnij, czego brakuje : pomoc logopedyczna do utrwalenia poprawnej wymowy głoski cz / Małgorzata Szalińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, [2008?]

195. Zgadnij, czego brakuje : pomoc logopedyczna do utrwalenia poprawnej wymowy głoski ż / Małgorzata Szalińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, [2008?]

196. Żabka Rzekotka i jej drużyna : pomysłowe zadania do głoski ż(rz) utrwalania / Ewa Rycombel ; [il. Joanna Kłos]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Kwadrans dla mowy" : ćwiczenia logopedyczne w pracy grupowej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym / Jadwiga Kaczkowska // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 3, s. 63-71

2. Alians biblioterapii z logopedią / Joanna Palacz, Bożena Bełkot // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 3/4, s. 200-212

3. Badania logopedyczne i ich zastosowanie w praktyce diagnostyczno-terapuetycznej (zmienność realizacji elementów języka u osób z afazją i u osób z dyzartrią) / Olga Jauer-Niworowska, Bożena Strachalska // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 264-270

4. Badanie rozpowszechnienia zaburzeń płynności mowy i profilaktyka jąkania w środowisku dzieci w wieku przedszkolnym / Katarzyna Węsierska // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 4/5, s. 3-7

5. Bajka terapeutyczna w logopedii / Dorota Bełtkiewicz // Biblioterapeuta. - 2014, nr 1, s. 30-34

6. Czuj się dobrze, mów dobrze - logopedyczna bajka terapeutyczna / Dorota Bełtkiewicz // Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s. 3-8

7. Ćwiczenia ortofoniczne / Urszula Kalicińska // Życie Szkoły. - 2008, nr 7, s. 35-44

8. Dlaczego pomoc logopedy jest tak ważna? / Róża Sobocińska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 33-34

9. Dotychczasowe możliwości kształcenia logopedów w Polsce / Marzenna Zaorska // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 6, s. 3-8

10. Dziecięca artykulacja czy wada wymowy - między fizjologią a patologią / Barbara Ostapiuk // Logopedia. - 2002, T. 31, s. 95-156

11. Dzień Bezpłatnej Diagnozy Logopedycznej / Anna Błaszczyk-Sadowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 9, s. 54-55

12. Forum logopedów / Alicja Melon, Katarzyna Rokicka // Życie Szkoły. - 2009, nr 5, s. 58-59

13. Gdy pięciolatek mówi: "duza zaba" / Klaudia Patoła-Haber // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 52-55

14. Gimnastyka buzi i języka / Małgorzata Kwiatkowska, Iwona Kawalec, Magdalena Ohnsorge // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 1, s. 41-43

15. Gry i zabawy logopedyczne / Aniela Maciaszczyk, Beata Madziara, Dorota Kwiatkowska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 37-38

16. Jakość i zakres funkcjonowania systemu opieki logopedycznej w ocenach nauczycieli, logopedów i rodziców / Beata Pituła, Małgorzata Kitlińska-Król // Chowanna. - T. 1, s. 187-205

17. Logopeda radzi / Antoni Bochniarz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 4-55

18. Logopeda wraca za 20 minut ... / Katarzyna Wolińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 57-58

19. Logopedia w ruchu? Tak! / Anna Karaś // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 9, s. 33-35

20. Logopedyczne zabawy dla małego przedszkolaka - do wykorzystania w przedszkolu i w domu / Joanna Czapla // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 29, s. 51-53

21. Metoda Tomatisa czyli stymulacja audio-psych-lingwistyczna / Teresa Szymańska-Paruszkiwicz // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 2, s. 37-50

22. Nieprawidłowości mowy / Jadwiga Doniec // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 36-38

23. Opieka logopedyczna nad dziećmi z ryzyka ciążowo-porodowego / Elżbieta Nitendel-Bujakowa, Anna Kołtun // Logopedia. - 2001, T. 29, s. 105-116

24. Opóźniony rozwój mowy a opóźnienie rozwoju mowy / Danuta Emiluta-Rozya // Poradnik Językowy. - 2007, nr 8, s. 54-65

25. Pierwsza wizyta dziecka w gabinecie logopedycznym / Beata Boksa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 47-49

26. Po co logopedzie językoznawstwo czyli jak dziecko uczy się fleksji i jak językoznawcy mogą pomóc w zrozumieniu tego procesu / Marzena Stępień // Poradnik Językowy. - 2011, nr 9, s. [22]-35

27. Porozmawiaj ze mną / Monika Zielińska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 129-135

28. Problem afazji : czy teoria ma wpływ na praktykę? / Małgorzata Gołębiowska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2012, nr 4, s. 84-91

29. Problemy adaptacyjne dzieci z zaburzeniami mowy / Beata Boksa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007,nr 8, s. 41-45

30. Problemy opieki logopedycznej nad dziećmi w wieku przedszkolnym / Ewa Słodownik-Rycaj // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 3, s. 115-131

31. Profilaktyka i terapia logopedyczna w Polsce - refleksje w kontekście zmian w zakresie opieki, edukacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2, s. 22-27

32. Profilaktyka logopedyczna / Anna Błaszczyk-Sadowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 56-59

33. Profilaktyka logopedyczna / Bożena Dittfeld // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 54-56

34. Profilaktyka logopedyczna / Dorota Skakovska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s. 45-46

35. Profilaktyka logopedyczna / Małgorzata Kubacik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 48-49

36. Profilaktyka wad wymowy / Małgorzata Woźniak-Wróblewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 40-42

37. Rotacyzm / Anna Sołtys-Chmielowicz // Logopedia. - 2001, T. 29, s. 37-51

38. Scenariusz zajęć logopedycznych z rodzicami dla 5-latków / Joanna Czapla // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 29, s. 34-35

39. Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego (SLI). : studim przypadku / Monika Biała // Nowiny Psychologiczne. - 2008, nr 4, s. 27-39

40. Spotkanie logopedy z rodzicami / Katarzyna Pardej // Wychowanie w Przedszkolu.- 2009, nr 8, s. 47-51

41. Sytuacja trudna, zmęczenie, kryzys w terapii logopedycznej / Kinga Kuszak // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s. 380-386

42. Śniadanie misia : zabawy logopedyczne / Magdalena Bocheńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 11, s. 52-53

43. Terapeuta mowy i jego warsztat / Klaudia Patoła-Haber // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 43, s. 44-45

44. Terapia logopedyczna a problemy wychowawcze w rodzinie / Róża Sobocińska // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 3, s. 25-26

45. Terapia oraz wsparcie dzieci z palatolalią i ich rodzin / Katarzyna Szeler // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, s. 12-15

46. Uwarunkowania zdrowotne sprawności narządów artykulacyjnych / Anna Śliwińska, Teresa Szymańska-Paruszkiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 81-92

47. Valodina znaczy "języczek" / Izabela Filipiak, Małgorzata Zaborniak-Sobczak // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 4, s. 13-17

48. W trosce o ładne mówienie dzieci / Klaudia Patoła-Haber // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2011, nr 22, s. 54-56

49. Wady wymowy i ich korygowanie / Anna Sołtys-Chmielowicz // Logopedia. - 2002, T. 31, s. 53-93

50. Wady wymowy u dzieci / Elżbieta Stecko ; rozm. przepr. Marta Górcewicz // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 7, s. 10-13

51. Wczesna interwencja logopedyczna zapobiegająca wadom wymowy / Teresa Szymańska-Paruszkiwicz // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 35-38

52. Wczesna profilaktyka logopedyczna / Dorota Skakovska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 50-53

53. Wierszyki logopedyczne / Magdalena Rybak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 48

54. Wykorzystanie technik obserwacji w diagnozie logopedycznej / Olga Jauer-Niworowska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 275-286

55. Wymowa międzyzębowa jako norma rozwojowa / Anna Dudek, Krzysztof Szamburski // Poradnik Językowy. - 2011, nr 9, s. [71]-85

56. Wymowa międzyzębowa u dzieci w wieku przedszkolnym / Joanna Sawa // Kwartalnik Edukacyjny. - 2009, nr 4, s. 33-37

57. Z metodyki pracy nad wymową / Elżbieta Sachajska // Logopedia. - 2002, t. 31, s. 227-256

58. Zabawy i ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój mowy / Jadwiga Matyszkiewicz // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 2, s. 9-10

59. Zabawy logopedyczne / Magdalena Bocheńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 51

60. Zaburzenia komunikacji w autyzmie - podstawowe trudności diagnozy i terapii logopedycznej / Elżbieta Sadowska // Poradnik Językowy. - 2011, nr 9, s. [36]-51

61. Zaburzony rozwój mowy u dziecka i jego terapia : wybrane zagadnienia / Kazimierz Jacek Zabłocki // Journal of Modern Science. - 2008, T. 2, s. 5-33

62. Zajęcia logopedyczne / Lucyna Belka-Sendłak // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 5, s. 13-15

 

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

1. Igraszki logopedyczne Smoka Szczepana. Cz. 1 i 2 [Film] / scen., reż. i zdj. Wojciech Lenart. - [Siemienowice Śląskie] : Studio Media-Film, cop. 2005

2. Multimedialny pakiet logopedyczny : logopedyczne zabawy. Cz. 1, Sz, ż, cz, dż [Dokument elektroniczny] / [J. Gruba, I. Polewczyk]. - Gliwice : Komlogo, 2003

3. Multimedialny pakiet logopedyczny : logopedyczne zabawy. Cz. 2, S, z, c, dz [Dokument elektroniczny] / [J. Gruba]. - Gliwice : Komlogo, 2004

 
Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Dydaktyka