Dyskalkulia - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2017

KSIĄŻKI

1. 5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców/ Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej. - Warszawa : Arystoteles, 2010

2. Aby polubić matematykę : zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki / Alicja Małasiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006

3. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006.

4. Dyskalkulia / Karin Landerl, Liane Kaufmann. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015

5. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Wyd. 9. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2013

6. Mini-max o dysleksji czyli Minimum tego, co na ten temat powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie mu pomóc / materiał oprac. przez zespół pod kier. Doroty Mielcarek w składzie Ewa Jędral [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo "Seventh Sea", 2006

7. Oswoić matmę : jak pokonać trudności z matematyką w szkole podstawowej? : książka pomocnicza dla nauczycieli szkoły podstawowej do pracy z dziećmi mającymi trudności z nauką matematyki / Barbara Stryczniewicz. - Opole : Nowik, 2005

8. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1-3 z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych edukacja matematyczna / Alicja Tanajewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015

9. Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z badań / Urszula Oszwa (red. nauk.). - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

10. Psychologiczna analiza procesów operowania liczbami u dzieci z trudnościami w matematyce / Urszula Oszwa. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009

11. Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu : wybrane zagadnienia / [red. nauk.] Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

12. Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Czy dziewięć jest większe od sześciu? / Magdalena Pitala // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 61-68

2. Ćwiczenia do pracy z uczniem z dyskalkulią / Natalia Minge, Krzysztof Minge // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 3 (31), s. 56-58

3. Ćwiczenie czyni mistrza / Natalia i Krzysztof Minge // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 50, s. 63-66

4. Dyskalkulia / Przemysław Bąbel, Ewa Srebro // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 4, s. 13-17

5. Dyskalkulia czyli O problemach (nie tylko) z matematyką / Agnieszka Dymalska, Katarzyna Wanio // Remedium. - 2017, nr 1, s. 10-12

6. Główne grzechy edukacji matematycznej / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 109-123

7. Jak pomóc dziecku z dyskalkulią? / Magdalena Pitala // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 65-74

8. Jak pomóc dziecku z dyskalkulią? : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2010, nr 6, s. 11

9. Koszmarne liczby / Patricia Thivissen // Charaktery. - 2013, nr 9, s. 78-80

10. Mózg, który nie liczy / Szczepan Grzybowski // Charaktery. - 2015, nr 12, s. 64-67

11. Pokolenie "dys" / Katarzyna Girczys-Połedniok // Charaktery. - 2015, nr 5, s. 58-60

12. Postawy nauczycieli przedmiotów ścisłych i humanistycznych wobec dyskalkulii rozwojowej / Urszula Oszwa, Aneta Kornat-Wojnarska // Edukacja Dorosłych. - 2014, nr 2, s. 161-174

13. Specyficzne problemy w uczeniu się matematyki : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 9, s. 22-23

14. Sposoby pracy z uczniami z dysleksją / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 5, s. 50-56

15. Szkolne potyczki z matematyką - czyli Co o dyskalkulii każdy nauczyciel wiedzieć powinien / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2015, nr 10, dod. "Akademia Nauczyciela", s. 18-22

16. Uczeń dyslektyczny. Cz. 3, Objawy dyskalkulii, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb, rozpoznawanie symptomów / Ewa Misiuta // Sygnał. - 2013, nr 6, s. 61-64

 

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Diagnozowanie niepowodzeń w uczeniu się matematyki / Anna Żerek // W: Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Marek i Joanny Łuczak. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010. - S. 185-192

2. Rehabilitacja osób z akalkulią w neuropsychologii poznawczej / Marta Gryko-Sobańska // W: Wybrane zagadnienia rehabilitacji neuropsychologicznej / red. Emilia Łojek, Anna Bolewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008. - S. 156-180

3. Specyficzne trudności w uczeniu się : definicja i rozpoznanie / Małgorzata Święcicka // W: Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci / pod red. Tomasza Wolańczyka, Jadwigi Komender. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014. - S. 205-214

4. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki u dzieci / Urszula Oszwa // W: Neuropsychologia kliniczna dziecka / red. nauk. Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 159-176

5. Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych / Hanna Jaklewicz // W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2007. - S . 186-192

 

Oprac. Jolanta Stempień

 

Powrót do Dydaktyka