Dyskalkulia - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2013

KSIĄŻKI

1. 5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców/ Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej ; [il. Jarosław Żukowski]. - Warszawa : Arystoteles, 2010

2. Aby polubić matematykę : zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki / Alicja Małasiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006

3. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przeł. Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006

4. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008

5. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

6. Mini-max o dysleksji czyli Minimum tego, co na ten temat powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie mu pomóc / materiał oprac. przez zespół pod kier. Doroty Mielcarek w składzie Ewa Jędral [et al.] ; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo "Seventh Sea", 2006

7. Oswoić matmę : jak pokonać trudności z matematyką w szkole podstawowej? : książka pomocnicza dla nauczycieli szkoły podstawowej do pracy z dziećmi mającymi trudności z nauką matematyki / Barbara Stryczniewicz. - Opole : Nowik, 2005

8. Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z badań / Urszula Oszwa (red. nauk.). - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

9. Psychologiczna analiza procesów operowania liczbami u dzieci z trudnościami w matematyce / Urszula Oszwa. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009

10. Terapia osób o specjalnych potrzebach / Ewa Puszczałowska-Lizis, Edyta Agnieszka Biała. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2013

11. Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu : wybrane zagadnienia / [red. nauk.] Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

12. Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych : problem diagnozy i terapii / Urszula Oszwa. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Czy dziewięć jest większe od sześciu? / Magdalena Pitala // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 61-68

2. Ćwiczenia do pracy z uczniem z dyskalkulią / Natalia Minge, Krzysztof Minge // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 3 (31), s. 56-58

3. Ćwiczenie czyni mistrza / Natalia i Krzysztof Minge // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 50, s. 63-66

4. Dyskalkulia / Przemysław Bąbel, Ewa Srebro // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 4, s. 13-17

5. Główne grzechy edukacji matematycznej / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 109-123

6. Jak pomóc dziecku z dyskalkulią? / Magdalena Pitala // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 65-74

7. Jak pomóc dziecku z dyskalkulią? : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2010, nr 6, s. 11

8. Koszmarne liczby / Patricia Thivissen // Charaktery. - 2013, nr 9, s. 78-80

9. Specyficzne problemy w uczeniu się matematyki : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 9, s. 22-23

 

 

Oprac. Jolanta Stempień

 

Powrót do Pedagogika. Wychowanie.