Integracja percepcyjno-motoryczna - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2017

KSIĄŻKI

1. 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej / Tara Delaney. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016

2. 28 zabaw muzycznych : piosenki i scenariusze zajęć wspomagające naukę języka angielskiego oraz rozwój koordynacji ruchowo-słuchowej / Barbara Sher. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016

3. Aktywacja sensoryczna : holistyczna koncepcja wsparcia osób w podeszłym wieku i cierpiącym na demencję / Lore Wehner, Ylva Schwinghammer. - Gdańsk : Harmonia Uniwersalis, 2017

4. Autyzm i problemy natury sensorycznej / Temple Grandin. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017

5. Bawię się i uczę : edukacja przez ruch i drama w kształceniu wczesnoszkolnym / Dorota Dziamska, Maria Gudro. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2010

6. Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania / Beata Kulisiewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014

7. Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym / Daria Jodzis. - Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2013

8. Dyspraksja : rozwojowe zaburzenie koordynacji / Amanda Kirby. - Wyd. 2. - Warszawa : Fundacja "Szkoła Niezwykła", 2010

9. Dzieci w świecie doznań : jak pomóc dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego? / Lucy Jane Miller. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016

10. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007

11. Dzieciaki naśladują zwierzaki : zestaw kart do wykorzystania w terapii integracji sensorycznej / Marta Baj-Lieder. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017

12. Dziecięce odkrywanie tekstu literackiego : kinestetyczne interpretacje liryki / Katarzyna Krasoń. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005

13. Dziecko a integracja sensoryczna / A. Jean Ayres . - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015

14. Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii / pod red. Doroty Kohut ; Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015

15. Dziecko z niepełnosprawnością ruchową : jak wspomagać rozwój psychoruchowy / red. nauk. Maria Borkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012

16. Edukacja przez ruch : fale, spirale, jodełki, zygzaki / Dorota Dziamska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007

17. Edukacja przez ruch : kropki, kreski, owale, wiązki / Dorota Dziamska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006

18. Edukacja przez ruch : zabawy z linią / Dorota Dziamska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2009

19. Elementy integracji sensorycznej / Marta Szybkowska. - Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017

20. Grafomozaiki : twórcze zabawy grafomotoryczne doskonalące funkcje percepcyjno-motoryczne / Katarzyna Chrąściel, Elżbieta Muzyk. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016

21. Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego / Barbara Sher. - Gdańsk : Harmonia Universalis , 2014

22. Integracja sensoryczna : odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczycieli : formularze, listy kontrolne i praktyczne narzędzia dla nauczycieli i rodziców / Jane Koomar . - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014

23. Integracja sensoryczna : skuteczne strategie w terapii dzieci i nastolatków / Lindsey Biel . - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015

24. Integracja sensoryczna na co dzień / Maria Borkowska, Kinga Wagh. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014

25. Integracja sensoryczna przez cały rok / Magdalena Charbicka. - Warszawa : Difin, 2017

26. Integracja sensoryczna w dialogu : naucz się rozumieć swoje dziecko i pomóż mu w odzyskiwaniu równowagi / Ulla Kiesling. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017

27. Integracja sensoryczna w dialogu z psychomotoryką : teoria i praktyka wspomagania rozwoju poprzez ruch / Jolanta Majewska. - Toruń : Akapit Wydawnictwo Edukacyjne, 2016

28. Koordynacja wzrokowo-ruchowa : ćwiczenia i karty do samodzielnej pracy w domu / Marzena Krysztof-Zarzycka. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, [cop. 2013?]

29. Koordynacja wzrokowo-ruchowa : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / Marzena Krysztof-Zarzycka. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013

30. Kręć się, biegaj, baw się z nami : zestaw kart do terapii integracji sensorycznej / Marta Baj-Lieder, Agnieszka Borowska-Kociemba. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016

31. Kropka w kropkę : ćwiczenia grafomotoryczne doskonalące funkcje percepcyjno-motoryczne / Katarzyna Chrąściel. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017

32. Kynoterapia w integracji odruchów : metody i techniki neurokinezjologiczne w pracy z deficytami rozwoju psychoruchowego / Hanna Wojciechowska, Svetlana Kimovna Masgutova. - Bydgoszcz : Fundacja Kynoterapeutyczna "Właśnie Tak!", 2006

33. Mądrze się bawię, dobrze się uczę : przygotowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo do szkoły / Aneta Jegier. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007

34. Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej / Marta Bogdanowicz. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014

35. Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego / Bożenna Odowska-Szlachcic. - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013

36. Nie-zgrane dziecko : zaburzenia przetwarzania sensorycznego - diagnoza i postępowanie / Carol Stock Kranowitz . - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012

37. Nie-zgrane dziecko dorasta : postępowanie z młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego / Carol Stock Kranowitz. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia Universalis, 2017

38. Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw : zajęcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego / Carol Stock Kranowitz. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012

39. Pamięć sensoryczna czyli Myśleć ciałem : doskonalenie zasobów pamięci zmysłowej / Małgorzata Modrak. - Warszawa : Difin, 2016

40. Podejmij wyzwanie : materiały do określenia trudności w sferze przetwarzania sensorycznego bodźców dla dzieci, rodziców, terapeutów i nauczycieli / Aleksandra Światowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017

41. Pokonać dyspraksję : prosty program ćwiczeń poprawiających umiejętności ruchowe w domu i w szkole / Geoff Platt. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

42. Pomóż mi być : komunikacja i stymulacja zmysłowa osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością umysłową / Lucyna Miosga. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

43. Problemy wychowawcze w przedszkolu : dziecko uzdolnione, zaburzenia SI, dziecko niecierpliwe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne / red. Grażyna Szeplewicz. - Warszawa : RAABE, cop. 2012

44. Przewodnik Danceland : zabawy z piosenkami i ćwiczenia usprawniające zdolności sensoryczne / Kristen Fitz Taylor, Cheryl McDonald. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2016

45. Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej / Bonnie Arnwine. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016

46. Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej / Swietłana Masgutowa, Anna Regner . - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2009

47. Sensorycznie wszystko gra! : piosenki z zabawami rozwijającymi integrację sensoryczną / Małgorzata Barańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016

48. Sensoryczny, piękny świat : zabawy z wierszykami rozwijające integrację sensoryczną / Małgorzata Barańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015

49. Stymulacja rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się - nowe tendencje / Celestyna Grzywniak. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2012

50. Terapia integracji sensorycznej. Z. 1, Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego / Bożenna Odowska-Szlachcic. - Wyd. 4. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

51. Terapia integracji sensorycznej. Z. 2, Strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy: słuchowy, wzrokowy, węchu i smaku oraz terapia światłem i kolorami / Bożenna Odowska-Szlachcic. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013

52. Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną / Ellen Yack. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014

53. Uczenie się przez zmysły / Violet F. Maas. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016

54. Uczę się poprzez ruch : program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością sprzężoną / Maria Kuleczka-Raszewska, Dorota Markowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012

55. Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6. roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2015

56. Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

57. Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym : program rewalidacji indywidualnej / Mirosław Zalewski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011

58. Wzrok i słuch - zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej / Bożenna Odowska-Szlachcic, Beata Mierzejewska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013

59. Zabawy sensoryczne / Elżbieta Lekan. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2016

60. Zabawy z ryżem : edukacyjne zabawy rozwijające kreatywność i integrację sensoryczną / Aleksandra Świstak, Mateusz Świstak. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015

61. Zaburzenia Sensorycznej Integracji u dziecka z zespołem Aspergera / Grzegorz Borkowski. - Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2013

62. Zrozumieć sygnały sensoryczne dziecka / Angie Voss. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Harmonia Universalis, 2017



ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Biegać, skakać, latać, pływać... czyli Jak usprawniać rozwój motoryczny dziecka / Dorota Pietrzyk // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 16, s. 48-53

2. Czy dziecko z tego wyrośnie... / Bożena Połeć // Życie Szkoły. - 2006, nr 9, s. 24-28

3. Ćwiczenia integrujące odruchy pierwotne / Paweł Ferdynus // Wychowawca. - 2016, nr 9, s. 16-17

4. Dieta sensoryczna przedszkolaka / Wojciech Kozłowski // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 2, s. 41-44

5. Dysleksja a ruch / Kinga Bulińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 8/9,dod. "Biblioteczka Monograficzna", s. (14)-(15)

6. Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej : wskazówki dla rodziców / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 36-40

7. Edukacja przez ruch : kolczatek / Ewa Walczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 10, s. 40-41

8. Edukacja przez ruch / Małgorzata Powałek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 3, s. 40-41

9. Edukacja przez ruch : w lodowej krainie / Ewa Walczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 1, s. 40

10. Gdy dobrze popatrzę... wszystko zobaczę! / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 3, s. 7-13

11. Gdy zmysły nie współgrają : zaburzenia sensoryczne u dzieci przedszkolnych / Joanna Froczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 8, s. 52-54

12. Integracja sensoryczna / Marta Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 18-20

13. Integracja sensoryczna jako forma pracy terapeutycznej / Joanna Cedro // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 6, s. 46-49

14. Integracja sensoryczna w reedukacji posturalnej / Jacek Wilczyński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 3, s. 8-12

15. Jak doskonalić percepcję wzrokową na starcie szkolnym? / Katarzyna Nadrowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 11, s. 56-64

16. Jak pomóc dziecku z zaburzoną integracją sensoryczną? / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 2, s. 21-23

17. Jak wspierać sprawność manualną na starcie szkolnym? / Katarzyna Nadrowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 9, s. 54-62

18. Jak wykorzystać naturalne potrzeby dziecka do rozwijania integracji sensorycznej / Iwona Brylińska // Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 10, s. 18-20

19. Jedzie pociąg z daleka... : scenariusz zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu z sześciolatkami / Magdalena Hryniewicz, Iwona Węgleńska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 7/8, s. 118-119

20. Metody komunikacji dla dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością sensoryczną / Marzenna Zaorska // Forum Logopedy. - 2017, nr 17, s. 9-12

21. Metody pracy z dziećmi chorymi na PZA / Beata Skwarczek // Remedium. - 2014, nr 6, s. 10-11

22. Możliwości terapii zaburzeń komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością za pomocą metody integracji sensorycznej / Anna Parakiewicz // Forum Logopedy. - 2017, nr 19 (maj/czerwiec), s. 52-57

23. Nuda nie ma szans! : gry i zabawy wspierające postrzeganie zmysłowe u dzieci w wieku przedszkolnym / Beata Bielska // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 11, s. 29-31

24. O dziecku, które nie toleruje ruchu... / Justyna Kępka // Oświata Mazowiecka. - 2014, nr 2 (20), s. 13-14

25. Ofiary niezdarnego mózgu / Katarzyna Wanat-Żołądek // Charaktery. - 2008, nr 8, s. 64-68

26. Percepcja słuchowa i trening pamięci / Beata Bielska // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 5, s. 66-69

27. Postawa ciała a koordynacja wzrokowo-ruchowa mierzona testem Piórkowskiego u dziewcząt i chłopców w wieku 13-16 lat / Jacek Wilczyński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 10, s. 11-19

28. Przykładowe zajęcia wykorzystujące elementy metody integracji sensorycznej / Dorota Pietrzyk // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 24

29. Rozwój motoryczny - symptomy możliwych zaburzeń w przyszłej nauce czytania i pisania / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 93-103

30. Rozwój oraz kształtowanie koordynacji ruchowej dzieci i młodzieży / Adam Królak, Piotr Raciborski Adam Królak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, dod. "Biblioteczka Monograficzna", s. 2-8

31. Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku 3,5-7 lat ze środowisk dwujęzycznych : scenariusz 2: Wspieranie funkcji wzrokowo-ruchowo-słuchowych u dzieci z deficytami parcjalnymi / Alicja Pałac-Nożewska // Forum Logopedy. - 2015, nr 8, s. 30-31

32. Spójna wizja rzeczywistości - zaburzenia integracji sensorycznej / Dorota Pietrzyk // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 42-47

33. Stokrotki i sasanki w ogródku panny Anki / Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 44-46

34. Stymulacja kompetencji wizualnych / Agnieszka Ogonowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 6, s. 18-22

35. Sztuka origami w przedszkolu / Dorota Dziamska, Janina Krystyna Tiereszko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 11, s. 10-14

36. Świat jednej sali / Beata Kołakowska // Charaktery. - 2013, nr 6, s. 52-56

37. Terapia integracji sensorycznej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Ewa Puszczałowska-Lizis // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 11, s. 16-20

38. Trening koordynacji wzrokowo-ruchowej. Cz. 2 / Beata Bielska // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 4, s. 30-31

39. Trening koordynacji wzrokowo-ruchowej Cz. 1 / Beata Bielska // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 3, s. 54-57

40. Uczeń z uszkodzonym wzrokiem w szkole ogólnodostępnej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 88 (kwiecień), s. 45-48

41. Uczeń z zaburzeniami integracji sensorycznej : wskazówki dla nauczyciela / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 2, s. 28-34

42. Uczeń z zaburzeniami integracji sensorycznej w polskiej szkole / Marta Wiśniewska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 9, s. 48-50

43. Ulotka dla rodziców : kiedy warto skonsultować się ze specjalistą w dziedzinie integracji sensorycznej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 8, s. 35

44. Wczesna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej kluczem do sukcesu / Bożena Odowska Szlachcic // Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 90, s. 8-11

45. Wczesna diagnoza zaburzeń SI - o istocie oddziaływań na zmysły dziecka : rozmowa z Bożeną Odowską Szlachcic - oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, logopedą i terapeutką SI / Bożena Odowska Szlachcic // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2017, nr 79, s. 10-14

46. Wielka wyprawa / Urszula Nadolna // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 8, s. 57-58

47. Wspieranie rozwoju dziecka z zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej / Agnieszka Kozdroń // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 12, s. 24-26

48. Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego trzy- i czterolatków / Marta Bogdanowicz, Dorota Kalka, Marta Łockiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 14-19

49. Wyniki programu "Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych opartych na rozwoju sensomotorycznym". Cz. 2 / Klaudia Piotrowska-Madej, Agnieszka Żychowicz // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 2, s. 122-134

50. Zabawy i ćwiczenia metodą stymulacji polisensorycznej / Joanna Cedro [at.el.]// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 9, s. 50-51

51. Zabawy ze sznurkiem / Marta Ratajczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 6, s. 38

52. Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności w nauce / Małgorzata Stańczyk // Życie Szkoły. - 2014, nr 3, s. 10-13

53. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) - jak pracować z dzieckiem? / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 28-30

54. Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym / Agnieszka Kozdroń // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 11, s. 18-19

55. Zaburzenia integracji sensorycznej u przedszkolaków / Małgorzata Stańczyk // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 2, s. 26-27

56. Zaburzenia układu proprioceptywnego / Mariola Pytlińska // Remedium. - 2015, nr 12, s. 15

57. Zmysłowa burza. Cz. 1 / Mariola Pytlińska // Remedium. - 2014, nr 12, s. 22-23

58. Znaczenie dotyku w kontekście integracji sensorycznej ( szkic z antropologii filozoficznej i pedagogiki) / Eugeniusz Szymik, Jadwiga Sebesta // Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 2, s. 121-134

 

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Integracja czynności narządów zmysłów w rozwoju dziecka / Maria Borkowska // W: Dziecko z niepełnosprawnością ruchową : jak wspomagać rozwój psychoruchowy / red. nauk. Maria Borkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015. - S. 153-161

2. Jedność ciała i psychiki, czyli O powstawaniu nurtu zwanego psychomotoryką i stosowanych metodach / Celestyna Grzywniak // W: Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. - S. 151-172

3. Metoda Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z autyzmem / Małgorzata Sekułowicz // W: Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem : teoria, metodyka, przykłady / red. nauk. Jacek J. Błeszyński. - Kraków : Impuls, 2004. - S. 31-38

4. Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń integracji sensorycznej u małego dziecka / Małgorzata Karga // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013. - S. 221-237

5. Praca z dzieckiem z dysfunkcją wzroku / Maja Sitarczyk // W: Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. - S. 82-113

6. Rozwój sensoryczny dziecka a mowa / Monika Romaniec // W: Terapia logopedyczna / red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. - S. 156-170

7. Terapia integracji sensorycznej (SI) w praktyce / Tisa Kręzel // W: Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Marek i Joanny Łuczak. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010. - S. 411-417

8. Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój i osiągnięcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Izabela Bieńkowska // W: Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółek i Katarzyny Pluteckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 217-224

9. Wykorzystanie metody Integracji Sensorycznej jako stymulatora potencjału twórczego u dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń / Piotr Sipiorski // W: Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółek i Katarzyny Pluteckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 225-239

10. Zaburzenia praksji a nieprawidłowa artykulacja głosek przedniojęzykowo-zębowych i przedniojęzykowo-dziąsłowych / Weronika Iwanek // W: Interwencja logopedyczna : zagadnienia ogólne i praktyka / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty i Marii Przybysz-Piwko. - Warszawa :  Dom Wydawniczy Elipsa, 2012. - S. 169-188

 

Oprac. Jolanta Stempień

 

Powrót do Dydaktyka