Integracja percepcyjno-motoryczna - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013

KSIĄŻKI

1. Bawię się i uczę : edukacja przez ruch i drama w kształceniu wczesnoszkolnym / Dorota Dziamska, Maria Gudro. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2010

2. Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym / Daria Jodzis. - Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2013

3. Dyspraksja : rozwojowe zaburzenie koordynacji / Amanda Kirby ; tł. z jęz. ang. Zuzanna Ostafin. - Wyd. 2. - Warszawa : Fundacja "Szkoła Niezwykła", 2010

4. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007

5. Dziecięce odkrywanie tekstu literackiego : kinestetyczne interpretacje liryki / Katarzyna Krasoń. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005

6. Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii / pod red. Doroty Kohut ; Ośrodek Edukacyjno -Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Ustroniu. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

7. Dziecko z niepełnosprawnością ruchową : jak wspomagać rozwój psychoruchowy / red. nauk. Maria Borkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012

8. Edukacja przez ruch : fale, spirale, jodełki, zygzaki / Dorota Dziamska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2007

9. Edukacja przez ruch : zabawy z linią / Dorota Dziamska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2009

10. Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego / Barbara Sher ; przekł. Emilia Bochenek. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013

11. Integracja percepcyjno-motoryczna : teoria - diagnoza - terapia / Marta Bogdanowicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000

12. Integracja sensoryczna : odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczycieli : formularze, listy kontrolne i praktyczne narzędzia dla nauczycieli i rodziców / Jane Koomar [et al.] - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014

13. Integracja sensoryczna na co dzień / Maria Borkowska, Kinga Wagh. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010

14. Koordynacja wzrokowo-ruchowa : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / Marzena Krysztof-Zarzycka, Barbara Płuska, Magdalena Domańska. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013

15. Kynoterapia w integracji odruchów : metody i techniki neurokinezjologiczne w pracy z deficytami rozwoju psychoruchowego / Hanna Wojciechowska, Svetlana Kimovna Masgutova. - Warszawa : Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej ; Bydgoszcz : Fundacja Kynoterapeutyczna "Właśnie Tak!", 2006

16. Mądrze się bawię, dobrze się uczę : przygotowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo do szkoły / Aneta Jegier. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007

17. Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, edukacji i terapii pedagogicznej / Marta Bogdanowicz. - Wyd. 1 poszerz. [w Harmonii Universalis]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014

18. Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego / Bożenna Odowska - Szlachcic. - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013

19. Nie-zgrane dziecko : zaburzenia przetwarzania sensorycznego - diagnoza i postępowanie / Carol Stock Kranowitz ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012

20. Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw : zajęcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego / Carol Stock Kranowitz ; przekł. Joanna Angelika Kamrowska, Karolina Majcher, Patricia Sørensen. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012

21. Pomóż mi być : komunikacja i stymulacja zmysłowa osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością umysłową / Lucyna Miosga. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

22. Problemy wychowawcze w przedszkolu : dziecko uzdolnione, zaburzenia SI, dziecko niecierpliwe, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne / red. Grażyna Szeplewicz. - Warszawa : RAABE, cop. 2012

23. Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej / Swietłana Masgutowa, Anna Regner ; Międzynarodowy Instytut dr Swietłany Masgutowej. - Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2009

24. Stymulacja rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się - nowe tendencje / Celestyna Grzywniak. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2012

25. Terapia integracji sensorycznej. Z. 1, Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego / Bożenna Odowska-Szlachcic. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011

26. Terapia integracji sensorycznej. Z. 2, Strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy: słuchowy, wzrokowy, węchu i smaku oraz terapia światłem i kolorami / Bożenna Odowska-Szlachcic. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011

27. Uczę się poprzez ruch : program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością sprzężoną / Maria Kuleczka-Raszewska, Dorota Markowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012

28. Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6. roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2013

29. Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

30. Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym : program rewalidacji indywidualnej / Mirosław Zalewski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011

31. Wzrok i słuch - zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej / Bożenna Odowska-Szlachcic, Beata Mierzejewska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013

32. Zaburzenia Sensorycznej Integracji u dziecka z zespołem Aspergera / Grzegorz Borkowski. - Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2013

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM, ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK,

1. Biegać, skakać, latać, pływać... czyli Jak usprawniać rozwój motoryczny dziecka / Dorota Pietrzyk // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 16, s. 48-53

2. Czy dziecko z tego wyrośnie.. / Bożena Połeć // Życie Szkoły. - 2006, nr 9, s. 24-28

3. Dysleksja a ruch / Kinga Bulińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 8/9, dod. "Biblioteczka Monograficzna", s. (14)-(15)

4. Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej : wskazówki dla rodziców / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 36-40

5. Edukacja przez ruch : kolczatek / Ewa Walczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 10, s. 40-41

6. Edukacja przez ruch / Małgorzata Powałek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 3, s. 40-41

7. Edukacja przez ruch : w lodowej krainie / Ewa Walczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 1, s. 40

8. Integracja sensoryczna / Marta Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 18-20

9. Integracja sensoryczna jako forma pracy terapeutycznej / Joanna Cedro // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 6, s. 46-49

10. Integracja sensoryczna w reedukacji posturalnej / Jacek Wilczyński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 3, s. 8-12

11. Jak doskonalić percepcję wzrokową na starcie szkolnym? / Katarzyna Nadrowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 11, s. 56-64

12. Jak pomóc dziecku z zaburzoną integracją sensoryczną? / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 2, s. 21-23

13. Jak wspierać sprawność manualną na starcie szkolnym? / Katarzyna Nadrowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 9, s. 54-62

14. Ofiary niezdarnego mózgu / Katarzyna Wanat-Żołądek // Charaktery. - 2008, nr 8, s. 64-68

15. Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń integracji sensorycznej u małego dziecka / Małgorzata Karga // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. - S. 221-237

16. Postawa ciała a koordynacja wzrokowo-ruchowa mierzona testem Piórkowskiego u dziewcząt i chłopców w wieku 13-16 lat / Jacek Wilczyński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 10, s. 11-19

17. Przykładowe zajęcia wykorzystujące elementy metody integracji sensorycznej / Dorota Pietrzyk // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 24

18. Rozwój motoryczny - symptomy możliwych zaburzeń w przyszłej nauce czytania i pisania / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 93-103

19. Rozwój oraz kształtowanie koordynacji ruchowej dzieci i młodzieży / Adam Królak, Piotr Raciborski Adam Królak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, dod. "Biblioteczka Monograficzna", s. 2-8

20. Spójna wizja rzeczywistości - zaburzenia integracji sensorycznej / Dorota Pietrzyk // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 42-47

21. Stokrotki i sasanki w ogródku panny Anki / Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 44-46

22. Stymulacja kompetencji wizualnych / Agnieszka Ogonowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 6, s. 18-22

23. Sztuka origami w przedszkolu / Dorota Dziamska, Janina Krystyna Tiereszko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 11, s. 10-14

24. Świat jednej sali / Beata Kołakowska // Charaktery. - 2013, nr 6, s. 52-56

25. Terapia integracji sensorycznej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Ewa Puszczałowska-Lizis // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 11, s. 16-20

26. Uczeń z zaburzeniami integracji sensorycznej : wskazówki dla nauczyciela / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 2, s. 28-34

27. Uczeń z zaburzeniami integracji sensorycznej w polskiej szkole / Marta Wiśniewska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 9, s. 48-50

28. Wielka wyprawa / Urszula Nadolna // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 8, s. 57-58

29. Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na rozwój i osiągnięcia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Izabela Bieńkowska // W: Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi. - S. 217-224

30. Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego trzy- i czterolatków / Marta Bogdanowicz, Dorota Kalka, Marta Łockiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 14-19

31. Wykorzystanie metody Integracji Sensorycznej jako stymulatora potencjału twórczego u dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń / Piotr Sipiorski // W: Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi. - S. 225-239

32. Wyniki programu "Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych opartych na rozwoju sensomotorycznym". Cz. 2 / Klaudia Piotrowska-Madej, Agnieszka Żychowicz // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 2, s. 122-134

33. Zabawy ze sznurkiem / Marta Ratajczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 6, s. 38

34. Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności w nauce / Małgorzata Stańczyk // Życie Szkoły. - 2014, nr 3, s. 10-13

35. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) - jak pracować z dzieckiem? / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 28-30

36. Zaburzenia integracji sensorycznej u przedszkolaków / Małgorzata Stańczyk // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 2, s. 26-27

37. Znaczenie dotyku w kontekście integracji sensorycznej ( szkic z antropologii filozoficznej i pedagogiki) / Eugeniusz Szymik, Jadwiga Sebesta // Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 2, s. 121-134

 

 

Oprac. Jolanta Stempień

 

Powrót do Pedagogika. Wychowanie.