Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej -zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2014

KSIĄŻKI

1. A ja rosnę i rosnę : czterolatek : przewodnik metodyczny. 1 / [aut. Barbara Gorajska, Dorota Szostak, Ewa Gorajska]. - Kielce : MAC Edukacja - Grupa Edukacyjna, 2012

2. A ja rosnę i rosnę : czterolatek : przewodnik metodyczny. 2 / [aut. Ewa Gorajska, Ewa Patyńska, Mariola Golc]. - Kielce : MAC Edukacja - Grupa Edukacyjna, cop. 2012  

3. A ja rosnę i rosnę : czterolatek : przewodnik metodyczny. 3 / [aut. Mariola Golc et al.]. - Kielce : MAC Edukacja - Grupa Edukacyjna, 2012

4. Baśnie w przedszkolu : bajkoterapia w pracy z dziećmi / Cordula Pertler, Reinhold Pertler ; [przekł. z jęz. niem. Joanna Procek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2012

5. Czterolatek w przedszkolu : przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć i rozkładem materiału. Cz. 2 / [aut. rozkładu materiału: Elżbieta Tokarska, aut. scenariuszy: Magdalena Srokowska et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo "Edukacja Polska", cop. 2010

6. Cztery pory roku z teatrzykiem u boku : scenariusze inscenizacji uroczystości przedszkolnych / Beata Barbara Jadach. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2012

7. Dni niecodzienne : "O ziemi rodzinnej treści" : scenariusze uroczystości dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z czynnym udziałem rodziców / Regina Dąbrowska. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2011     

8. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. - Wyd. 6. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

9. Dziecko u progu szkoły : dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

10. Dzisiaj narysuję : rozwój plastyczny dziecka / Anna Drewecka. - Gdynia : Novae Res, 2014

11. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy / pod red. Ewy Ogrodzkiej- Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012

12. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej- Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej- Bujak. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012

13. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 4, Konteksty rozwojowe i wychowawcze / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Jadwigi Oleksy. - Wyd. 2. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

14. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 5, Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013        

15. Edukacja małego dziecka. T. 3, Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur [et al.]. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013

16. Edukacja przedszkolna : w poszukiwaniu innych rozwiązań / Małgorzata Karwowska-Struczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012

17. Edukacja zdrowotna w przedszkolu / Krystyna Żuchelkowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013

18. Festyny, zawody, spotkania z rodzicami / [red. prowadząca Zofia Makowska]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014

19. Indywidualizacja pracy z dzieckiem w przedszkolu / Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska. - Kielce : Grupa Edukacyjna, cop. 2011

20. Kolorowy świat : przewodnik dla nauczyciela. Cz. 1 / Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

21. Metoda Dobrego Startu : od wierszyka do cyferki / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka ; [il. Agata Maciągowska]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

22. Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Barbara Surma. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012

23. Obserwacje dziecka : w I i w II roku wychowania przedszkolnego : materiały dla nauczyciela / Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2010

24. Obserwacje dziecka : w II roku wychowania przedszkolnego : materiały dla dziecka czteroletniego / Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała ; [il. Marta Stanisławiak-Chmielewska]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2011

25. Od samogłoski do sylaby otwartej : scenariusze zajęć przedszkolnych / Agnieszka Bala. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2013

26. Owocna edukacja : indywidualizacja pracy z dzieckiem w przedszkolu / Małgorzata Kwasniewska, Wiesława Żaba-Żabińska. - Kielce : MAC Edukacja - Grupa Edukacyjna, cop. 2011

27. Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką / Jolanta Karbowniczek, Małgorzata Kwaśniewska, Barbara Surma. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012

28. Pomagamy dzieciom w badaniu świata / Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska. - Kielce : MAC Edukacja - Grupa Edukacyjna, cop. 2012

29. Pomysły na zabawy w przedszkolu / Martina Zeller ; il. Anja Rieger ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Rykowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2013  

30. Poznaję i akceptuję siebie i innych : scenariusze zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym / Beata Rola, Beata Dubińska, Radosław Piotrowicz. - Katowice : Wydawnictwo Credo, 2013

31. Razem w przedszkolu : przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć. Cz. 2 / Bożena Godzimirska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010

32. Razem w przedszkolu : przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć. Cz. 3 / Bożena Godzimirska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010          

33. Razem w przedszkolu : przewodnik metodyczny ze scenariuszami zajęć. Cz. 4 / Bożena Godzimirska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010          

34. Rosnę radośnie : zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Cecylia Mach. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013

35. Rozbawione dzieciaki : scenariusze zajęć dla dzieci 5- i 6-letnich / Marta Ratajczak. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

36. Rozwój myślenia logicznego i matematycznego u przedszkolaków : klasyfikowanie : rozumowanie operacyjne, myślenie przyczynowo-skutkowe, wnioskowanie o zmianach : zbiór zabaw i kart pracy / [red. Małgorzata Skura, Michał Lisicki]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012

37. Rozwój myślenia logicznego i matematycznego u przedszkolaków : liczenie i rachowanie : miary : intuicje geometryczne : zbiór zabaw i kart pracy / [red. Małgorzata Skura, Michał Lisicki]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012

38. Rozwój myślenia logicznego i matematycznego u przedszkolaków : rytmy : orientacja w przestrzeni : zbiór zabaw i kart pracy / [red. Małgorzata Skura, Michał Lisicki]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012

39. Scenariusze uroczystości przedszkolnych : zbiór pomysłów na cały rok / red. merytoryczny Monika Magdalena Bachańska. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012

40. Scenariusze zajęć w przedszkolu : jesień / red. merytoryczny Monika Magdalena Bachańska. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2011

41. Scenariusze zajęć w przedszkolu : lato / red. merytoryczny Monika Magdalena Bachańska. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2011         

42. Scenariusze zajęć w przedszkolu : o tym, jak skutecznie pracować z przedszkolakiem / Zuzanna Kołacz-Kordzińska. - Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashöfer, cop. 2012

43. Scenariusze zajęć w przedszkolu : wiosna / red. merytoryczny Monika Magdalena Bachańska. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2011

44. Scenariusze zajęć w przedszkolu : zima / red. merytoryczny Monika Magdalena Bachańska. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2011         

45. Skarbiec nauczyciela-terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji : propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 6. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

46. Spotkanie z dramą : praktyczne zastosowania metody w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Agata Rainka, Karolina Taranko. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011

47. Szkoła tuż-tuż : roczne przygotowanie przedszkolne : przewodnik metodyczny. Cz. 1, Wrzesień - październik / [aut. Małgorzata Skrobacz, Wiesława Żaba-Żabińska]. - Kielce : MAC Edukacja - Grupa Edukacyjna, cop. 2011

48. Szkoła tuż-tuż : roczne przygotowanie przedszkolne : przewodnik metodyczny. Cz. 2, Listopad - grudzień / [aut. Małgorzata Skrobacz, Wiesława Żaba-Żabińska]. - Kielce : MAC Edukacja - Grupa Edukacyjna, cop. 2011            

49. Szkoła tuż-tuż : roczne przygotowanie przedszkolne : przewodnik metodyczny. Cz. 3, Styczeń - luty / [aut. Małgorzata Skrobacz, Wiesława Żaba-Żabińska]. - Kielce : MAC Edukacja - Grupa Edukacyjna, cop. 2011

50. Szkoła tuż-tuż : roczne przygotowanie przedszkolne : przewodnik metodyczny. Cz. 4, Marzec - kwiecień / [aut. Małgorzata Skrobacz, Wiesława Żaba-Żabińska]. - Kielce : MAC Edukacja - Grupa Edukacyjna, cop. 2011

51. Szkoła tuż-tuż : [roczne przygotowanie przedszkolne : przewodnik metodyczny]. Cz. 5, Maj - czerwiec / [aut. Małgorzata Skrobacz, Wiesława Żaba-Żabińska]. - Kielce : MAC Edukacja - Grupa Edukacyjna, 2011     

52. Świat przedszkolaka : od malucha do starszaka / Mariola Sobótka, Aneta Włodarczyk. - Gdańsk : Harmonia, 2012

53. Teatrzyk lalek w przedszkolu waldorfskim / Freya Jaffke ; z jęz. niem. przeł. Barbara Kowalewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

54. Wchodzi, wchodzi Stach na dach : 103 wierszyki i zabawy kształcące motorykę, koordynację ruchową i ruchowo-słuchową / Małgorzata Barańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

55. Wielki podręcznik dla nauczycieli żłobków i przedszkoli : zagadnienia teoretyczne, zabawy, pomysły, scenariusze : od narodzin do wieku szkolnego / Marcela Aquilar [et al. ; przekład z jęz. hiszp. Aleksandra Polesek, Karolina Zachariasz]. - Kielce : Jedność, 2011

56. Witamy w przedszkolu : wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010

57. Worek z zabawami : propozycje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Monika Szostak, Agnieszka Dadacz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013

58. Wybór zabaw : trzylatki / czterolatki / [aut. Renata Banaś et al.]. - Warszawa : Nowa Era, 2013

59. Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci dwulatki - program dla przedszkolnych grup żłobkowych, żłobków, klubów dziecięcych i domów / Anna Mikler-Chwastek. - Warszawa : Difin, 2013

60. Zabawy i zajęcia gimnastyczne w przedszkolu : podstawy teoretyczne, badania, praktyka / Agata Jacewicz ; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2013

61. Zabawy ruchowe / [red. prowadząca Zofia Makowska]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014

62. Zróżnicowanie modeli edukacyjnych w przedszkolu a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci / Jolanta Andrzejewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013

                                                                                             

Oprac. Anna Mirońska

 

Powrót do Dydaktyka