Projekt edukacyjny w szkole - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2014

KSIĄŻKI

1. Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne : poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów / Jacek Strzemieczny. - [Warszawa] : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2010]           

2. Metoda projektów dla szkól podstawowych : klasy 1-3 / Agnieszka Mikina. - Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, cop. 2014          

3. Metoda projektów nie tylko w gimnazjum : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012

4. Metoda projektów : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - [S. l.] : [s.n.], [2010?]

5. Metoda projektu w gimnazjum : poradnik dyrektora i nauczyciela / Kamilla Przychodzień. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Adamantan, 2011

6. Metoda projektów w nauczaniu języków obcych / Małgorzata Niemiec-Knaś. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

7. Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego : praktyczny przewodnik / Urszula Kierczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

8. O metodzie projektów : z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia / Mirosław S. Szymański. - Wyd. 2. popr. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2010

9. Projekty edukacyjne w gimnazjum : humanistyczne i interdyscyplinarne / Marta Bartoszczyk-Brzoskowska [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012           

10. Projekty edukacyjne w gimnazjum : matematyczno-przyrodnicze / Kinga Gałązka [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012

11. Projekty edukacyjne w gimnazjum : społeczno-wychowawcze / Joanna Bienia-Fijas [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012        

12. Projekty edukacyjne z edukacji globalnej : praktyczny przewodnik / [Asia Góral-Wojtalik, Marcin Wojtalik]. - Warszawa : Instytut Globalnej Odpowiedzialności, 2011

13. Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : metoda projektów w praktyce edukacyjnej : doświadczenia z projektu / aut. Agnieszka Minkina [et al.]. - Warszawa : ECORYS Polska, 2013

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM 

1. Aktywny uczeń dziś - aktywny obywatel jutro / Wojciech Dutka // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 18-20           

2. Asteriks i Obeliks - pra-Europejczycy : scenariusz zajęć / Anna Buchner // Polonistyka. - 2011, nr 8, s. 62-65           

3. Czarodziejskie skrzypce Henryka Wieniawskiego - scenariusz audycji muzycznej dla przedszkola / Danuta Bazylewicz [et al.] // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2011, nr 3, s. 26-34     

4. Czy książki nadal interesują młodzież!? - czyli "Historia książki od starożytności do współczesności" / Alina Grabna // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 1, s. 43-44     

5. Czy wiesz, kim byli patroni naszych ulic? : projekt działania lokalnego : pomysł na projekt edukacyjny do zrealizowania w bibliotece szkolnej dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej / Teresa Prokowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 11, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 4, s. 20-22

6. Czytanie jako twórcze działanie / Ewelina Strawa // Edukacja. - 2012, nr 2, s. [60]-67

7. Damy, rycerze, zamki i ... / Lidia Kołodziejska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s. 42-43

8. Deser czy danie główne? : metoda projektu w edukacji / Joanna Wojdon // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 5, s. 5-12        

9. Dialog z przeszłością we współczesnej szkole / Anna Gorlewska, Monika Rotmańska // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 7/8, s. 21-24

10. Dlaczego samochody mają koła? : zajęcia z wykorzystaniem metody projektów / Aneta Bartnicka-Kierylak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 9, s. 38-42 

11. Dlaczego warto myśleć projektowo? / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 63-66

12. Dni Teatru jako innowacyjny projekt szkolny i środowiskowy / Jadwiga Jawor-Baranowska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2012/2013, nr 4, s. 73-79        

13. Dokąd zawiezie nas lokomotywa : scenariusz zajęć dla klasy 2 / Anetta Boras // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 50-53  

14. Dzień Języków Obcych w szkole jako okazja do pracy metodą projektu / Małgorzata Balcewicz // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 55-56

15. Dziesięć lat programu European Language Label w Polsce / Anna Grabowska, Małgorzata Janaszek // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 57-64                      

16. Edukacja medialna metodą projektu. Wymiary szkolnych działań / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 1, s. 73-85

17. Edukacyjna Wartość Dodana w projekcie "Połowa drogi..." : 2010-2012 / Elżbieta Ostaficzuk, Grażyna Śleszyńska // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 4(14), s. 11-13       

18. Eksperymenty z jajkami : scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektów / Maja Laskowska-Najdek // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 28, s. 37       

19. Euro 2012 jako zadanie edukacyjne / Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 4, s. 24-27

20. Gazetka ścienna sposobem na zainteresowanie uczniów fizyką / Halina Dąbrowska // Fizyka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 30-32   

21. Gimnazjaliści między historią, literaturą a mediami / Łukasz Oliwkowski // Polonistyka. - 2013, nr 2, s. 30-34

22. Gruczoły dokrewne - firmy z ograniczoną odpowiedzialnością : scenariusz lekcji dla klasy II liceum ogólnokształcącego / Ewelina Malec // Biologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 37-38

23. Historia muru berlińskiego na lekcji języka niemieckiego / Karolina Skoczylas, Regina Kaczmarek // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 2, s. 124-127      

24. "I like Chopin" - scenariusz projektu edukacyjnego / Władysława Kruczoń, Marzena Wróblewska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 4, s. 31-50    

25. Indywidualizacja od A do Z : tworzenie projektu edukacyjnego / Dariusz Skrzyński // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 20, s. 54-57          

26. Jak działa reklama? : projekt edukacyjny / Irena Zalewska // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 2, s. 22-23     

27. Jak przygotować uczniów do gimnazjalnych projektów edukacyjnych / Małgorzata Sandułow // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s. 52-55          

28. Jak rozwijać kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - projekt "Z Małej Szkoły w Wielki Świat" / Elżbieta Tołwińska-Królikowska // Meritum. - 2011, nr 3, s. 42-46

29. "Kinder Anglia" - projekt stworzenia przestrzeni interaktywnej dla dzieci w wieku przedszkolnym / Małgorzata Karczmarzyk // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 3/4, s. 48-50

30. Konstruujemy wehikuł czasu / Anna Basińska // Życie Szkoły. - 2010, nr 2 s. 47-49

31. Kreujemy zmiany - MSCDN realizatorem innowacyjnych projektów edukacyjnych / Jarosław Zaroń // Meritum. - 2013, nr 3, s. 17-20         

32. Krok za krokiem przez projekt : praktyczne wskazówki i przykłady projektów regionalnych / Katarzyna Czeczott-Łukasik // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 5, dod. s. [1-5]  

33. Kształcenie metodą projektu / Edward C. Brewer // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 12, 14-17  

34. Liczenie gwiazd w Kawęczynie / Arleta Biegańska // Fizyka w Szkole. - 2011, nr 2, s. 36-38

35. Metoda projektowa - podstawa efektywnej edukacji / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 8, s. 52-55           

36. Metoda projektów / Beata Zych // Meritum. - 2011, nr 4, s. 12-18     

37. Metoda projektów a przedmioty zawodowe / Aleksandra Fidziańska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 6, s. 9-10       

38. Metoda projektów a zachowania dzieci biernych / Krystyna Lubomirska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 4-9     

39. Metoda projektów w pracy z dzieckiem społecznie biernym / Krystyna Lubomirska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2011, nr 1, s. 155-173        

40. Metoda projektów w procesie dydaktyczno-wychowawczym gimnazjum (na przykładzie zajęć wychowania fizycznego) / Kazimierz Ostrowski // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-IV  

41.. Metoda projektu edukacyjnego na lekcjach wiedzy o społeczeństwie : od wolności wyboru do nakazu jej stosowania / Mariusz Menz // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 5, s. 13-19

42. Metoda projektu jako przykład pracy z trudnym tematem na lekcji języka obcego / Agata Borek // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 39-40

43. Metoda WebQuest jako rodzaj projektu edukacyjnego / Danuta Konieczka-Śliwińska // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 5, s. 20-24   

44. Metody nauczania historii a multimedia : możliwości zastosowania komputera w metodzie projektów - teoria i praktyka / Anna Ausz, Mariusz Ausz // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 3, s. 21-29  

45. "Młodzież i filantropia" - dobra społeczna inwestycja... / Dariusz Mieczysław Mól // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 04(14), s. 9-10         

46.. Młodzież i filantropia / Dariusz Mieczysław Mól // Meritum. - 2013, nr 2 (29), s. 49-52

47. Model pracy metodą projektu edukacyjnego w gimnazjum / Bożena Kubiczek // Meritum. - 2013, nr 3, s. 76-81       

48. Modelowanie matematyczne w gimnazjum / Alicja Maciejak [et al.] // Matematyka. - 2013, nr 5, s. 56-60.            

49. Moja ulica okiem geografa / Dominik Sikorski // Geografia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 28-31

50. Moje Miasto - propozycja projektu uczniowskiego / Dominik Sikorski // Geografia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 37-40

51. Na Jarmarku Bożonarodzeniowym czyli Edukacja metodą projektu / Agata Borek, Joanna Kulisz // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 41-42          

52. Na piastowskim dworze / Agnieszka Miernik // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 3, s. 66-73

53. Nauka może być zabawą! / Karolina Pytel [et.al.] // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 12-16

54. "Niech nas poznają!" : metoda dużego projektu dla klasy 4 szkoły podstawowej / Aleksandra Ordyniec-Dudzik // Polonistyka. - 2012, nr 4, s. 41-43

55. Niemiecki z Chopinem / Anna Wojciechowicz-Susfał // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 135-139    

56. Oskarżony polimer : scenariusz lekcji / Ewa Stronka-Lewkowska // Chemia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 39-41

57. "Polska" młodość Fryderyka Chopina - projekt edukacyjny / Krystyna Merska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2011, nr 2, s. 32-47            

58. Polska szkoła dopiero uczy się metody projektu : wywiad z Alicją Pacewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej / rozm. Anna Przybył // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 5 (33), s. 10-14    

59. Praca metodą projektów - projekty eTwinning / Gracjana Więckowska // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 46-54          

60. Praca projektowa jako otwarta forma uczenia się i nauczania języków obcych / Beata Karpeta-Peć // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 22-28          

61. Profesjonalnie i skutecznie - od pomysłu do sukcesu strategią projektów / Maria Stachowicz-Polak // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 3, s. 33-41        

62. Projekt "Drzewo" : scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektów / Maja Laskowska-Najdek // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 28, s. 36          

63. Projekt edukacyjny - nowe wyzwanie dla dyrektora gimnazjum / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 11, s. 27-40 

64. Projekt edukacyjny - przyjemność nauczania czy obowiązek? / Grażyna Barwinek, Elżbieta Buchcic // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 1, s. 66-70

65. Projekt edukacyjny Chopinalia 2010 / Ewa Adamczyk // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 5, s. 31-45       

66. Projekt edukacyjny jako koń trojański / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2011, nr 4, s. 5-11          

67. Projekt edukacyjny "Na co chorują mieszkańcy Woli Batorskiej i Niepołomic" / Izabela Szot // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2012, nr 3, s. 107-112        

68. Projekt edukacyjny szansą na sukces dziecka / Krystyna Chałas // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 19-23           

69. Projekt edukacyjny w gimnazjum i rola technologii informacyjnej w jego realizacji / Alicja Sitarz // Meritum. - 2011, nr 4, s. 47-50         

70. Projekt edukacyjny w ICIM : efekty realizacji / Bożena Czerwińska // Biblioteka. - 2014, nr 3, s. 20-23

71. Projekt edukacyjny według nowego rozporządzenia / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s.26       

72. Projekt gimnazjalny w bibliotece szkolnej : ciekawy pomysł popularyzacji czytelnictwa / Grażyna Bartkowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 9, s. 14-15  

73. Projekt gimnazjalny z wykorzystaniem Microsoft Photosynth czyli Od ogółu do szczegółu / Michał Grześlak // Meritum. - 2011, nr 4, s. 70-72   

74. Projekt "Landscapes" czyli Krajobrazy nowoczesnej edukacji / Sławomir Kozłowski // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2011, nr 3, s. 65-67  

75. Projekt Szkoła Wspierająca Uzdolnienia czyli bawimy się myślą / Elżbieta Lemańska // Meritum. - 2013, nr 3, s. 49-56          

76. Projekt TOC Czyli sTOCzmy walkę z ograniczeniami! / Małgorzata Gasik, Agnieszka Zielińska // Meritum. - 2013, nr 3, s. 62-66   

77. Projekty edukacyjne - oferta bibliotek szkolnych i pedagogicznych / Renata Bąk // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 2, s. 40-42   

78. Projekty edukacyjne - przykłady zajęć o tematyce środowiskowo-ekologicznej w Świętokrzyskim Parku Narodowym / Ilona Żeber-Dzikowska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2012, nr 3, s. 94-106          

79. Projekty edukacyjne w rękach nauczyciela - refleksyjnego praktyka / Ewa Kędracka // Meritum. - 2011, nr 4, s. 7-11        

80. Projekty projektem na życie. Cz. 1 / Monika Maciaszek // Remedium. - 2013, nr 1, s.  6-7

81. Projekty projektem na życie. Cz. 2 / Monika Maciaszek // Remedium. - 2013, nr 3, s. 8-9

82. Projekty warte naśladowania : "Pomóż zrobić mi to samemu - wspomaganie wielozmysłowego poznawania i funkcjonowania w świecie" / Anna Grabas // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 10, s. 21-22         

83. "Samorządni uczniowie" : scenariusz wewnątrzszkolnego projektu / Ewa Buchman, Rafał Błażejewski // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 42, s. 21-22          

84. Scenariusz dnia aktywności - wycieczka w klasie III / Elżbieta Szefler, Jerzy Szefler // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 2, s. 49-59    

85. Sławni Polacy : projekt edukacyjny / Ewa Błeszyńska, Grażyna Gorynowicz-Wieczorek // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 6, s. 16         

86. "Smykusiowa Polska" : WebQuest w przedszkolu / Monika Krauze // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 7, s. 26-28      

87. Spotkanie nauczycieli w Norwegii / Sylwia Ernstzen, Ewa Dunin-Wilczyńska // Nowa Szkoła. - 2012, nr 6, s. 34-36  

88. Stixy - darmowe narzędzie do gromadzenia i udostępniania informacji i dokumentów w sieci Internet / Hanna Basaj // Meritum. - 2011, nr 4, s. 67-69      

89. Szkolna debata o wychowaniu fizycznym / Paweł Woźny // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 2, s. 23-24   

90. Szkoła życia. O metodzie projektu / Piotr Bucki // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 82-87     

91. Szukam niebanalnych pomysłów... : o projekcie gimnazjalnym / Bożena Karasińska // Polonistyka. - 2014, nr 2, s. 33-34          

92. Tajemniczy rękopis znaleziony w szkolnej bibliotece. Cz. 2 / Lidia Urbańczyk // Biblioteka. - 2012, nr 6, s. 12-13, 36

93. To był dobry pomysł - spostrzeżenia wynikające z realizacji zespołowego projektu edukacyjnego w wybranych gimnazjach Mazowsza / Elżbieta Kąkiel // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 3 (13), s. 28-30

94. Tramwaj łączący pokolenia / Magdalena Sofulak-Skibińska, Agnieszka Justyna Zaremba // Remedium. - 2013, nr 1, s. 26-27  

95. Tworzenie produktu turystycznego: projekt uczniowski / Dominik Sikorski // Geografia w Szkole. - 2013, nr 6, s. 43-47      

96. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia czyli O projektach realizujących treści edukacji zdrowotnej / Grażyna Gregorczyk, Małgorzata Siłka // Meritum. - 2011, nr 4, s. 31-36

97. Urzekający krajobraz Polski : projekt edukacyjny / Emilia Majewska // Geografia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 44-50       

98. W jaki sposób technologia informacyjna może pomóc przy projektach edukacyjnych? / Marta Wnukowicz, Janusz Wierzbicki // Meritum. - 2011, nr 4, s. 42-44

99. W kościele, cerkwi i synagodze : wyznawcy różnych religii w naszym regionie / Renata Bąk // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 2, s. 21-22

100. WebQuest propozycją tworzenia projektów gimnazjalnych / Małgorzata Rostkowska // Meritum. - 2011, nr 4, s. 83-87      

101. Własny region - rozbudzanie ciekawości ucznia / Zygmunt Tomasz Gajowniczek // Geografia w Szkole. - 2013, nr 5, s. 24-27

102. WorldWide Telescope w gimnazjalnym projekcie edukacyjnym / Dorota i Jacek Kuprasowie // Meritum. - 2011, nr 4, s. 78-82   

103. Współczesna szkoła a metoda projektu. Projekty w Gimnazjum na Twardej / Marta Wnukowicz, Janusz Wierzbicki // Meritum. - 2011, nr 4, s. 51-57

104. Wyjdźmy na podwórze obejrzeć jądro Ziemi / Małgorzata Gasik // Meritum. - 2013, nr 1 (28), s. 54-56

105. Wykorzystanie projektu edukacyjnego na zajęciach z języka niemieckiego w gimnazjum / Renata Frosztęga // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 43-45

106. Z misiem łatwiej... : scenariusz projektu edukacyjnego / Izabela Rudnicka // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 11, s. 24-26          

107. Z tradycją w nowoczesność - metoda WebQuest / Monika Wojteczek // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 3, s. 79-99  

108. Zachęcamy uczniów do czytania : projekt edukacyjny dla gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Wioletta Rafałowicz // Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 26-28

109. Zajęcia metodą projektu w warunkach pozaszkolnych - wskazania dotyczące organizacji oraz efektów pracy uczniów i nauczycieli w projekcie "Agent" / Marek Krawiec // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 34-38     

110. Zespołowy projekt edukacyjny w gimnazjum / Cezary Kocon // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 8, s. 11-12

111. Zespołowy projekt edukacyjny w gimnazjum, pierwsze spostrzeżenia / Elżbieta Kąkiel // Meritum. - 2011, nr 4, s. 2-6      

112. Ziemia miechowska - moja mała ojczyzna : projekt edukacyjny / Rafał Bielecki // Geografia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 58-61  

113. Zmagania z projektem gimnazjalnym / Ida Kasak-Bukowska // Meritum. - 2011, nr 4, s. 45-46  

114. Zmiana kontekstowa czyli Metamorfoza przestrzeni / Jolanta Dąbek // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 34, 36       

115. Zostań tropicielem byłyskawic : projekt edukacyjny realizujący interdyscyplinarny model integracji / Tadeusz Kubiak // Fizyka w Szkole. - 2012, nr 5, s. 30-34.

 

                                                                                  

Oprac. Dorota Salamon

 

Powrót do Dydaktyka