Metody aktywizujące w nauczaniu początkowym - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2014

KSIĄŻKI

1. Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej / Renata Michalak. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2004

2. Aktywizowanie uczniów w procesie lekcyjnym : z doświadczeń nauczycieli / Marzena Popławska. - Mińsk Mazowiecki : Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003

3. Aktywizowanie uczniów w procesie lekcyjnym : z doświadczeń nauczycieli : elementy alternatywnej pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasach 1-3, integracja międzyprzedmiotowa z wykorzystaniem zabawy, dramy / zespół red. Elżbieta Michalak [et al.]. - Siedlce : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1999

4. Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Cz. 1 / Jadwiga Krzyżewska. - Suwałki : AU Omega, 1998

5. Aktywizujące metody i techniki w edukacji. Cz. 2 / Jadwiga Krzyżewska. - Suwałki : AU Omega, 2000

6. Aktywizujące metody i techniki w edukacji. Cz. 3, Boże Narodzenie / Jadwiga Krzyżewska. - Olecko : Libra, 2002

7. Aktywizujące metody i techniki w edukacji. Cz. 4, Wielkanoc / Jadwiga Krzyżewska. - Suwałki : Omega, 2003

8. Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008

9. Aktywność estetyczna dziecka w zintegrowanym systemie nauczania / Sylwia Jakubiec. - Kraków : Impuls, 2004

10. "Domek miłości miłosiernej" : scenariusze katechez dla oddziałów sześciolatków i uczniów klas zerowych / Marianna Grażyna Krzysiek. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2003

11. Drama w kształceniu zintegrowanym / Grażyna Duszyńska [et al.]. - Płock : Korepetytor M. Gałczyński, 2001

12. Dziecięce odkrywanie tekstu literackiego : kinestetyczne interpretacje liryki / Katarzyna Krasoń. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005

13. Dziecko - rzeczywistość, szanse i wyzwania / red. nauk. Bożena Grzeszkiewicz, Bogumiła Walak. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2011

14. Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009

15. Dziedziny kształcenia w klasach I-III / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Lidia Kataryńczuk-Mania. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013

16. Edukacja w wolności / Wiesława Śliwerska, Bogusław Śliwerski. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

17. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

18. Gotowe scenariusze lekcji aktywizujących czyli Jak odkleić dziecko od krzesełka i przywrócić mu wyobraźnię / Elżbieta Drygas. - Poznań : Wydawnictwo Publicat, cop. 2014

19. Jak rozwijać zdolności dziecka? / Iwona Czaja-Chudyba. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009

20. Klubik Małego Matematyka : rozwijanie aktywności matematycznych uczniów I etapu edukacyjnego / Bożena Rożek, Elżbieta Urbańska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012

21. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza ''Impuls'', 2014

22. Mali badacze : metoda projektu w edukacji elementarnej / Judy Harris Helm, Lilian G. Katz ; tł. Ewa Pulkowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli : Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, 2003

23. Matematyka dla naszych dzieci : nietypowe gry i zabawy matematyczne / Marek Pisarski ; il. Joanna Berka. - Wyd. 2 zm. - Opole : Wydawnictwo NOWIK, 2011

24. Metoda Montessori w przedszkolu i szkole : kształcenie i osiągnięcia dzieci / Sabina Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006

25. Metoda projektów dla szkół podstawowych : klasy 1-3 / Agnieszka Mikina. - Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, cop. 2014

26. Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas 1-3 / Teresa Parczewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005

27. Między przekazem a odkryciem : twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci / Monika Wojnowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

28. Od Celestyna Freineta do edukacji zintegrowanej : w poszukiwaniu modelu wczesnej edukacji czyli O tym jak organizować sytuacje edukacyjne wyzwalające aktywność własną dziecka / Ewa Filipiak, Halina Smolińska-Rębas. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000

29. Program wychowawczy dla dzieci od 3 do 10 roku życia na podstawie serii książek "Kamyczek" : kamyczkowe rady / Beata Kalmanowicz [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Rea, cop. 2005

30. Razem z dzieckiem / Marzena Kędra, Monika Zatorska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014

31. Rola kształcenia wielostronnego w rozwijaniu twórczego myślenia / Julita Orzelska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005

32. Rozwijanie aktywności twórczej uczniów klas początkowych : zarys metodyki / pod red. Jerzego Kujawińskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990

33. Rozwój twórczej aktywności dziecka / pod red. Jana Kidy. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994

34. Słuchanie muzyki i aktywność artystyczna dzieci / Wiesława Aleksandra Sacher. - Kraków : Impuls, 1999

35. Tekst poetycki w edukacji estetycznej dziecka : o metodzie ekspresywnego wykonania utworów poetyckich / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007

36. Teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań w pracy z uczniem klas I-III szkoły podstawowej : (w świetle badań eksperymentalnych) / Irena Stańczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013

37. Uczyć ciekawiej, to znaczy jak? : nauczanie zintegrowane - scenariusze zajęć metodami aktywizującymi / Alicja Nehring, Lidia Sawicka, Anna Szelągowska-Strzyga. - Toruń : Aksjomat, 2002

38. Uczymy się bawiąc : klasa druga : propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących w klasach 1-3 / Lucyna Bzowska, Renata Kownacka. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2006

39. Uczymy się bawiąc : klasa pierwsza : propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących w klasach 1-3 / Lucyna Bzowska, Renata Kownacka. - Wyd. 2 popr. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2004

40. Uczymy się bawiąc : klasa trzecia : propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących w klasach 1-3 / Lucyna Bzowska, Renata Kownacka. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2002

41. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Irena Stańczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008

                                   

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Aktywizacja uczniów w ramach edukacji przyrodniczo-ekologicznej / Lidia Góral // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1/2, dod. Wkładka Metodyczna, nr 1/2, s. VII-VIII

2. Aktywizacja uczniów w ramach wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej / Anna Tuczyńska // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 12, dod. Wkładka Metodyczna, s. III-IV

3. Aktywizujące metody nauczania w kształceniu zintegrowanym / Lilla Bobakowska // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 1, s. 49-55

4. Aktywne formy muzyczne / Ewa Woźniczka // Życie Szkoły. - 2009, nr 11, s. 38-42

5. Aktywność słowna dzieci w nauczaniu języka angielskiego / Agnieszka Szplit // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 2, s. 92-99

6. Altruizm dziecięcy - utopia czy wyzwanie dla edukacji / Ilona Lasota // Życie Szkoły. - 2008, nr 10, s. 5-9

7. Autorski program edukacji prozdrowotnej z propagowaniem aktywności ruchowej dla klas 1-3 "Na nogach do zdrowia" / Jolanta Żołyńska // Lider. - 2005, nr 7/8, s. 18-20

8. Badamy przyrodę - propozycja zajęć dla klasy III / Bogusław Mól // Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 28-30

9. Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole - metoda projektu / Edyta Cudzik, Jolanta Wysocka // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 74-87

10. Bingo z działaniami / Halina Balbier, Bożenna Kukier // Matematyka w Szkole. - 2013, nr 71, s. 24

11. Bracia miesiące / Irena Micińska-Łyżniak // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 52-59

12. Ciekawa i efektywna przygoda z przyrodą w klasach I-III z wykorzystaniem metod aktywizujących / Marta Kopańska-Kogut // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2012, nr 1, s. 61-69

13. Co łączy, a co różni dzieci na całym świecie? : (scenariusz zajęć rozwijających różnorodne rodzaje aktywności uczniów klas 2 nauczania zintegrowanego) / Iwona Rubacha // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 6, s. 3-4

14. Co wiesz o Unii Europejskiej? / Ewa Czapla, Halina Józefowska // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 38-39

15. Dokąd zawiezie nas lokomotywa : scenariusz zajęć dla klasy 2 / Anetta Boras // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 50-53

16. Drama - jedna z metod pracy : refleksje młodego nauczyciela / Tatiana Grabowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 42-47

17. Dzieci zdolne są w każdej klasie - aktywizująca rola dialogu / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 59-71

18. Dziecko jako badacz - o uczeniu się przez krytyczną refleksję / Iwona Czaja-Chudyba // Nowa Szkoła. - 2009, nr 4, s. 45-52

19. Dzielmy się radością / Kazimiera Powalska // Doradca. - 2005, nr 44, s. 35-38

20. Edukacja i relaks - nowe metody pracy z dzieckiem / Beata Tłuczek // Lider. - 2006, nr 4, s. 4-15

21. Godzina baśni : program dla 1 etapu edukacyjnego (klasy 1-3 szkoły podstawowej) / Barbara Banach, Halina Maciocha // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 5, s. 15-22

22. Gry i zabawy motoryczno-dydaktyczne / Elżbieta Skwarek // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 11, s. 12-15

23. Gry z plusem. Cz. 1 / Dorota Kornecka, Marek Pisarski // Matematyka w Szkole. - 2013, nr 71, s. 21-23

24. Historyjki obrazkowe dla dzieci w czasopismach i książkach-zbiorach / Elżbieta Szefler // Życie Szkoły. - 2012, nr 3, s. 12-16

25. Jak można wykorzystać metodę projektów do realizacji treści społeczno-przyrodniczych w klasach 1-3 / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 4, s. 37-51

26. Jak rozwijam twórczą aktywność dziecka? / Elżbieta Głaz // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 46-53

27. Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 43-46

28. Jak rozwijam zdolności i zainterosowania uczniów. Cz. 2 / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2010, nr 3, s. 44-47

29. Jak wspieram aktywność i wspomagam rozwój moich uczniów / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2013, nr 5, s. 26-29

30. Język niemiecki w przedszkolu i pierwszych klasach szkoły podstawowej / Joanna Bytner // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 4, s. 109-115

31. Kalendarz jednego drzewa / Agnieszka Depta, Katarzyna Nachtlicht, Lucyna Bzowska // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s. 19-28

32. Karta informacyjna programu "Tańczyć każdy może" / Elżbieta Grzelak // Lider. - 2009, nr 3, s.28-30

33. Konstruktywistyczna strategia aktywizowania uczniów / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 33-40

34. Konstruujemy wehikuł czasu / Anna Basińska // Życie Szkoły. - 2010, nr 2 s. 47-49

35. Książka i jej budowa : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / Grażyna Kadłuczka // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 3, s. 15-17

36. Las jako przestrzeń wielostronnej aktywności edukacyjnej (scenariusze zajęć) / Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 1, s. 73-76

37. Leśna Szkoła - przestrzeń edukacyjna poza budynkiem szkolnym / Elżbieta Tołwińska-Królikowska // Meritum. - 2013, nr 1 (28), s. 57-61

38. Magiczne kwadraty : rozwijamy matematyczne zainteresowania dzieci / Feliksa Piechota // Życie Szkoły. - 2014, nr 10, s. 16-17

39. Metoda projektu w nauczaniu zintegrowanym / Lucyna Uznańska-Skrzypczak // Życie Szkoły. - 2006, nr 3, s. 24-27

40. Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Monika Gęga // Nowa Szkoła. - 2013, nr 4, s. 31-33

41. Moje odkrycia - dla Ciebie, Mamo / Alina Jakubowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 5, s. 30-32

42. "Mój projekt edukacyjny zajęć wychowania fizycznego dostosowany do nowej podstawy programowej" / Agnieszka Zambroń-Wojtak // Lider. - 2009, nr 3, s. 25-27

43. Na piastowskim dworze / Agnieszka Miernik // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 3, s. 66-73

44. O aktywności edukacyjnej dzieci młodszych związanej z wierszem / Krystyna Lenartowska, Wacława Świętek // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-V

45. O tym jak aktywnie i twórczo można spędzić czas na zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych : propozycja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Tatiana Grabowska // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-V

46. Odkrywamy naturę wokół siebie - zadania i zabawy dla dzieci wczesnej edukacji i nie tylko... / Tatiana Grabowska // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 1/2, dod. „Wkładka Metodyczna", s. IV-VIII

47. Ostatnie podmuchy zimy : rozwijamy twórczą aktywność dziecka / Zofia Kozioł // Życie Szkoły. - 2006, nr 3, s. 28-35

48. Pisanie jako rodzaj aktywności - kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne / Joanna Bogus, Magdalena Miernik // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 4, s. 64-75

49. Pobudzanie aktywności artystycznej / Bożena Kuras // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 26-28

50. Pobudzanie aktywności twórczej / Renata Uzarsaka-Bielawska // Życie Szkoły. - 2009, nr 8, s. 40-45

51. Podmiotowość ucznia warunkiem jego radości i optymizmu / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 2, s. 22-28

52. Projekt "Pomagamy Azji" / Beata Tłuczek // Życie Szkoły. - 2005, nr 8, s. 36-38

53. Projekt edukacyjny "Ochrona wód" / Maria Paduszyńska // Przyroda Polska. - 2005, nr 6, dod. "Biuletyn EKO-edukacyjny", s. 14-15

54. Propagowanie aktywnych form ochrony przyrody wśród dzieci przez edukację przyrodniczą / Małgorzata Schubert // Aura. - 2007, nr 1, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 148, s. 6-7

55. Ratujmy kasztanowce : metoda projektu / Barbara Wieczorek // Życie Szkoły. - 2006, nr 5, s. 36-39

56. Rozwijanie kompetencji samokształceniowych metodą projektów w edukacji wczesnoszkolnej / Gabriela Kryk // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 32-35

57. Rozwijanie osobowości dziecka przez aktywność teatralną / Aneta Chebdowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 11, s. 22-24
58. Scenariusz dnia aktywności - wycieczka w klasie III
/ Elżbieta Szefler, Jerzy Szefler // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 2, s. 49-59

59. Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy 2 z wykorzystaniem metod aktywizujących / Anna Antoniak-Lipiec // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 4, s. 85-89

60. Scenariusze zajęć zintegrowanych dla klasy 3 z wykorzystaniem metod i technik aktywizujących / Eugeniusz Szymik, Aniela Stefan, Danuta Duczmal-Szymik // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 3/4, s. 192-199

61. Skąd nasz ród... / Barbara Pyka, Agnieszka Pocenty // Życie Szkoły. - 2009, nr 5, s. 17-30

62. Skuteczne aktywizowanie / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 3, s. 8-10

63. Spotkania ze sztuką : propozycja scenariusza zajęć dla klasy 1 z wykorzystaniem metody kreatorskiej / Małgorzata Zawalska // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 75-77

64. Strategia projektu w kształceniu zintegrowanym / Nina Osiecka // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 2, s. 25-32

65. Szansa dla "wykluczonych" z profesjonalnych zajęć aktywności ruchowej / Zygmunt Jaworski // Lider. - 2012, nr 5 (255), s. 4-8

66. Uczeń - odkrywca i wynalazca czyli Jak rozwijać aktywność twórczą na zajęciach technicznych / Dorota Hendzel // Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 4-7

67. Utwory poetyckie Józefa Ratajczaka źródłem wielostronnej aktywności dzieci w młodszym wieku szkolnym / Wioletta Muszyńska // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 2, s. 16-25

68. W kraju Anaruka / Monika Tanona // Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s. 33-35

69. W poszukiwaniu źródeł dydaktyki interaktywnej / Jolanta Kruk // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2010, nr 2, s. 80-88

70. W trosce o aktywność muzyczną dziecka / Ewa Parkita // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 1, s. 36-42

71. Wędrówka po alpejskich szlakach w czasie i przestrzeni : (projekt) / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła. - 2007, nr 8, s. 30-36

72. Wpływ technik Celestyna Freineta na rozwój twórczej aktywności dzieci w młodszym wieku szkolnym : na podstawie wyników badań własnych / Marta Kuźnik // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 46-47

73. Wśród mieszkańców Stumilowego Lasu : (scenariusz zajęć dla klasy 3 aktywizujący różnorodne inteligencje) / Bogumiła Gul // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 15-16

74. Wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych w edukacji matematycznej uczniów klas młodszych / Bożena Pawluczuk // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 2, s. 1-2

75. "Wykluczeni" z profesjonalnych zajęć aktywności ruchowej / Zygmunt Jaworski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 3, s. 11-16

76. Wypracowywanie koncepcji zajęć zintegrowanych na przykładzie dnia aktywności ucznia w klasie drugiej / Urszula Trelińska // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 4, s. 69-78

77. Z tradycją w nowoczesność - metoda WebQuest / Monika Wojteczek // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 3, s. 79-99

78. Zabawy matematyczne / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 11, s. 16-17

79. Zastosowanie metod aktywizujących na lekcji wf w klasach 1-3 / Jolanta Piętowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 2, s. 23-26

80. Złota jesień / Renata Zamojska-Reszke // Życie Szkoły. - 2008, nr 8, s. 30-40

 

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Formy aktywności matematycznej uczniów klas początkowych / Ewa Kozak-Czyżewska // W: Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. - S. 139-151

2. Pytania jako czynnik aktywności dziecka / Anna Basińska // W: Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. - S. 87-100

 

            Oprac. Wanda Golec


 

Powrót do Dydaktyka