Wychowanie estetyczne – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1947-2014

„Wychowanie estetyczne [...] uczy spostrzegania, doznawania i odczuwania rzeczywistości,

a także pojmowania istoty i celu życia ludzkiego przez pryzmat sztuki."

S. Szuman : O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa, 1990, s. XIII

 

KSIĄŻKI

1. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach 1-3 : edukacja plastyczno-muzyczna = książka pomocnicza dla nauczycieli klas początkowych, logopedów i pedagogów szkolnych oraz nauczycieli pracujących w świetlicach / Anna Boguszewska, Agnieszka Weiner. - Kraków : Impuls, 2002

2. Aktywność artystyczna dzieci / Irena Chyła-Szypułowa // W: Dziecko sześcioletnie w szkole. - S. 171-186

3. Aktywność estetyczna dziecka w zintegrowanym systemie nauczania / Sylwia Jakubiec. - Kraków : Impuls, 2004

4. Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej / Maja Stańko-Kaczmarek. - Warszawa : Difin, 2013

5. Arteterapia szczęśliwy świat tworzenia : materiały metodyczne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w szkołach podstawowych i gimnazjach, w placówkach szkolno-wychowawczych szkolnictwa specjalnego, w świetlicach szkolnych i terapeutycznych, na koloniach, obozach i wycieczkach / Alina Arciszewska-Binnebesel. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

6. Ceramika w edukacji szkolnej : poradnik metodyczny dla nauczycieli pierwszego poziomu nauczania / Jolanta Madej. - Kraków : Impuls, 2002

7. Czas wolny : możliwości integracji społecznej osób niepełnosprawnych / Ewelina Jutrzyna // W: Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. - S. 498-512

8. Czy kolor różowy może być smutny? : z doświadczeń nauczycieli plastyki w nauczaniu początkowym / pod red. Krystyny Michejdy-Kowalskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987

9. Dokształcanie, doskonalenie zawodowe nauczycieli powszechnego wychowania estetycznego w kontekście potrzeb i uwarunkowań społeczno-kulturalnych / Anna Pikała. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008

10. Dylematy edukacji artystycznej. T. 1, Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

11. Dylematy edukacji artystycznej. T. 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

12. Dziecko i sztuka : recepcja, edukacja, wsparcie, terapia / pod red. Mirosławy Knapik ; przy współpr. Katarzyny Krasoń. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003

13. Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011

14. Dziecko w muzeum : funkcje muzeum w wychowaniu estetycznym dziecka / Tadeusz Gołaszewski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1967

15. Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym : teraźniejszość i przyszłość / pod red. Ireny Adamek, Bożeny Muchackiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, cop. 2010

16. Dzisiaj narysuję : rozwój plastyczny dziecka / Anna Drewecka. - Gdynia : Novae Res, 2014

17. Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna / pod red. Romualdy Ławrowskiej, Bożeny Muchackiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009

18. Edukacja artystyczna wobec przemian społeczno-oświatowych / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002

19. Edukacja estetyczna w perspektywie przemian szkoły współczesnej / pod red. Andrzej Białkowski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1997

20. Edukacja filmowa / J. M. L. Peters ; przekł. z fr. Stanisława Dłuska ; przedm. do wyd. pol. Adam Kulik. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1965

21. Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych / pod red. Jana Kidy. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003

22. Edukacja i kultura popularna / Witold Jakubowski. - Kraków : "Impuls" : [Poligrafia Salezjańska], 2001

23. Edukacja kreatywna / pod red. Ewy A. Zwolińskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005

24. Edukacja kulturalna : szkoła i rodzina : praca zbiorowa / pod red. Dzierżymira Jankowskiego ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Kolegium Pedagogiczno-Artystyczne. - Kalisz : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1993

25. Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Mariola Szczepańska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2000

26. Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna : praca zbiorowa / pod red. Dzierżymira Jankowskiego. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1996

27. Edukacja kulturalna jako system działań społeczno-wychowawczych : (analiza systemowa i projekcja modelowa) / Adam Horbowski. - Rzeszów : Fosze, cop. 2000

28. Edukacja kulturalna w życiu człowieka : praca zbiorowa / pod red. Dzierżymira Jankowskiego. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1999

29. Edukacja kulturowa : oczekiwania i potrzeby / red. nauk. Agnieszka Roguska, Małgorzata Danielak-Chomać, Mirosław Jan Dyrda. - Siedlce : Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży "Szansa" : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2012

30. Edukacja przez ruch : fale, spirale, jodełki, zygzaki / Dorota Dziamska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

31. Edukacja przez ruch : kropki, kreski, owale, wiązki / Dorota Dziamska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

32. Edukacja teatralna w szkole podstawowej / Teresa Samulczyk-Pawluk ; Uniwersytet Zielonogórski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

33. Edukacja teatralna w szkole średniej : założenia - metody - propozycje : książka pomocnicza dla nauczycieli / Jan Andrzej Fręś. - Katowice : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1990

34. Estetyka i wychowanie / Irena Wojnar. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964

35. Estetyka, sztuka, media : przestrzenie i konteksty pedagogiczne : praca zbiorowa / pod red. Marii Jabłońskiej. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008

36. Humanistyczne intencje edukacji / Irena Wojnar. - Warszawa : Żak, 2000

37. Inny sposób myślenia o edukacji : metaforyczne narracje / Monika Adamska-Staroń, Małgorzata Piasecka, Beata Łukasik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

38. Integracja wychowania estetycznego w teorii i praktyce / pod red. Ireny Wojnar ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975

39. Język, literatura, kultura : przewodnik metodyczny dla 1 klasy liceum / Marzena Wasielewska-Łopata, Andrzej Łopata. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 2002

40. Kompozycja plastyczna : podstawowe zasady / Stanisław Sheybal. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964

41. Konteksty wczesnoszkolnej edukacji artystycznej / pod red. Agnieszki Weiner i Anny Boguszewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013

42. Kraina kreatywności : sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną / Danuta Krzywoń ; przy współpr. Hewilii Hetmańczyk. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2008

43. Kultura estetyczna / Maria Gołaszewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979

44. Kultura i edukacja : (konteksty i kontrowersje) / pod red. nauk. Witolda Jakubowskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

45. Kultura jako fundament wspólnoty edukacyjnej / red. nauk. Anna Sajdak. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005

46. Kultura literacka w przedszkolu : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Stanisława Fryciego i Izabeli Kaniowskiej-Lewańskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982

47. Kultura plastyczna w życiu codziennym / Wanda Telakowska, Tadeusz Reindl. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975

48. Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy / Fryderyk Schiller; przeł. Irena Krońska i Jerzy Prokopiuk ; wstepem opatrzył Jerzy Prokopiuk. - Warszawa : Czytelnik, 1972

49. Literatura a plastyka, muzyka, radio i film na lekcjach języka polskiego / Maria Baranowska, Felicja Blicharska, Barbara Kasprzak ; pod red. Felicji Blicharskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975

50. Malarstwo dzieci / Alferd Ligocki. - Katowice : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1962

51. Malarstwo dzieci w świetle współczesnych poglądów / Władysław Lam. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1967

52. Metodyka nauczania początkowego. Cz. 3, Wiadomości o przyrodzie, geografia, zajęcia przktyczno-teczniczne, wychowanie plastyczne, wychowanie muzyczne, wychowanie fizyczne / [zespół red. Zofia Cydzik, Tadeusz Wróbel, Jan Zborowski]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967

53. Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych / praca pod red. Stanisława Popka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984

54. Muzeum - miejsce spotkania dziecka ze sztuką / Monika Nęcka.// W: Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym. - S. 115-122

55. Muzeum sztuki współczesnej jako przestrzeń edukacji / Jolanta Skutnik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008

56. Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą / Urszula Bissinger-Ćwierz. - Lublin : Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza, 2002

57. Muzyka i wychowanie / Maria Przychodzińska-Kaciczak. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1969

58. Muzyka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej : studium metodyczno-badawcze / Mirosław Kisiel. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005

59. Muzykuję, maluję... : podręcznik dla klasy 1 / Jadwiga Izabela Rogowska. - Warszawa : Juka, 2000

60. Nauczanie pracy-techniki w klasach 1-3 : zarys metodyki / Jan Kazberuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990

61. Nauczyciel i wychowanie estetyczne / Irena Wojnar. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968

62. Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2003

63. O kształtowaniu upodobań artystycznych / Irena Rżewska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968

64. O sztuce i wychowaniu estetycznym / Stefan Szuman. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962

65. O wychowaniu estetycznym w szkole podstawowej : praca zbiorowa / pod red. Ireny Słońskiej. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1966

66. Obszary badań naukowych w edukacji artystycznej / red. nauk. Wiesława A. Sacher ; Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Społecznych. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007

67. Perspektywy wychowawcze sztuki / Irena Wojnar. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1966

68. Piękno na co dzień - idea i rzeczywistość / Krystyna Czerniewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983

69. Piękno w życiu dziecka / Maria Łopatkowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970

70. Plastyka w klasach początkowych : materiały metodyczne do wychowania plastycznego w szkole podstawowej / Ładysława Bobrowska, Krystyna Karipidis, Stanisław Popek ; pod red. Ł. Bobrowskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975

71. Plastyka w przedszkolu i w klasach początkowych : poradnik metodyczny dla nauczycieli pierwszego poziomu nauczania / Maria Serwińska-Guttfeld. - Toruń : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1989

72. Pochwała dyletantów : rzecz o znaczeniu samorodnej twórczości w wychowaniu estetycznym społeczeństwa / Stefan Szuman ; [oprac. graf. Marka Brudnickiego]. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Sztuka", 1947

73. Podręcznik rozwijania kreatywności : sztuka i twórczość w pracy z dziećmi / Daniela Braun ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec-Sawicka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009

74. Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej / Henryk Kurczab. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2001

75. Postawa twórcza : zestaw ćwiczeń kształcących umiejętności postawy twórczej na lekcjach plastyki i techniki w szkole podstawowej / Małgorzata Olczak. - Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, cop. 2011

76. Pracownia - miejsce spotkań ze sztuką : witraż, batik, papier, wiklina, ceramika / [red. merytoryczna Justyna Gębska; fot. Tadeusz Bystram et al.]. - Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2004

77. Problemy wychowania plastycznego / Tadeusz Marciniak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976

78. Problemy wychowania plastycznego / Władysław Lam. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1974

79. Przedszkole jako środowisko wychowania estetycznego / Wiesława Leżańska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990

80. Przewodnik metodyczny do plastyki : szkoła podstawowa 4 / Katarzyna Turowska-Zakrzewicz. - Gdańsk : M. Rożak, cop. 2001

81. Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2004

82. Rola biblioteki w estetycznym wychowaniu społeczeństwa przez muzykę : Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych, Szczecin, 7-8 X 1977 : referaty - komunikaty / red. Wiesława Dziechciowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Sekcja Bibliotek Muzycznych. - Szczecin : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 1978

83. Sacrum - sztuka - wychowywanie / pod red. Wiesławy A. Sacher ; Uniwersytet Śląski. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Zakład Arteterapii. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

84. Spotkania dzieci ze sztuką : program zajęć w edukacji wczesnoszkolnej / Monika Nęcka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009

85. Spotkania z Małym Księciem : wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi / Małgorzata Kapłon. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

86. Szkolny teatr przemiany : dramatyzacja działań twórczych w procesie wychowawczym / Marek Pieniążek. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009

87. Szkoła wspierająca twórczość uczniów : teoria i przykład praktyki / Marta Galewska-Kustra. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; 2012

88. Szkoła XXI wieku - szkołą edukacji estetycznej : projekt nadziei / pod red. Mirosławy Zalewskiej-Pawlak, Anny Pikały. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011

89. Sztuka - edukacja - współczesność / red. Anna Marta Żukowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

90. Sztuka a świat dziecka / [red. nauk. Jan Kida] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Instytut Pedagogiki. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996

91. Sztuka dla dzieci szkolnych : teoria, recepcja, oddziaływanie : praca zbiorowa / pod red. Marii Tyszkowej. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979

92. Sztuka dla najmłodszych : teoria - recepcja - oddziaływanie : praca zbiorowa / pod red. Maria Tyszkowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977

93. Sztuka i wychowanie : wprowadzenie w problematykę / Piotr Rozmysłowicz. - Siedlce : Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, 1998

94. Sztuka i wychowanie w dialogu polsko-włoskim / pod red. Mirosławy Zalewskiej-Pawlak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005

95. Sztuka jako przestrzeń edukacyjna : teoria i praktyka / pod red. Marii Jabłońskiej. - Wrocław : Towarzystwo Kultury Czynnej : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011

96. Sztuka w treściach nauczania - na tropie korelacji i integracji w liceum / Alina Górniok-Naglik. - Kraków : "Impuls", 2002

97. Sztuka, nauczyciel, uczeń / pod red. Janusza Plisieckiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1997

98. Śpiewam - Słucham - Gram : repertuar i wskazówki dla nauczyciela / Urszula Smoczyńska-Nachtman, Renata Chrzanowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

99. Świat człowieka świat sztuki : dedykowane Irenie Wojnar / red. Józef Marek Śnieciński ; aut. Józef Górniewicz. - Warszawa : Żak, 1996

100. Świat wychowania przez sztuki piękne w polskiej szkole : edukacyjne aspekty wychowania przez sztukę w kształceniu nauczycieli plastyki / Grażyna Stojak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

101. Teatr na jednej nodze : estrada szkolna / Wanda Chotomska. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1957

102. Teatr w świadomości uczniów : (1985-1990) / Małgorzata Kowalczyk ; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 1995

103. Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię / Mariola Jąder. - Kraków : Impuls, 2005

104. Teoria wychowania estetycznego : autorzy polscy : wybór tekstów / pod red. Ireny Wojnar. - Warszawa : Żak, 1997

105. Teoria wychowania estetycznego : zarys problematyki / Irena Wojnar. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976

106. Terapia sztuką : praktyczny poradnik / Susan I. Buchalter ; przeł. Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006

107. Terapia sztuką w edukacji / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004

108. Trening twórczości - współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę / Małgorzata Olczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

109. Twórcza aktywność dziecka / Robert Gloton, Claude Clero ; z jęz. fr. przeł. i przedm. opatrzyła Irena Wojnar. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976

110. Twórcza praca dziecka : działanie jako droga poznania i rozwoju / Zofia Słobodzian ; Instytut Pedagogiki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961

111. Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym / Jadwiga Cybulska-Piskorek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976

112. Uczeń i teatr : realia a poszukiwania możliwości realizacji edukacji teatralnej w szkole / Halina Guzy-Steinke, Teresa Wilk. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009

113. W dialogu sztuki z edukacją / Alina Górniok-Naglik. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2007

114. W kręgu wychowania przez sztukę / pod red. Ireny Wojnar. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974

115. Warsztaty edukacji twórczej / pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch. - Wrocław : Europa, 2010

116. Wartości w świecie dziecka i sztuki dla dziecka / pod red. Marii Tyszkowej i Bogusława Żurakowskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1984

117. Wartości w teorii i praktyce edukacyjnej / red. nauk. Irena Adamek, Zofia Szarota, Ewa Żmijewska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013

118. Wczesne nauczanie języków obcych : integracja języka obcego z przedmiotami artystycznymi w młodszych klasach szkoły podstawowej / Małgorzata Pamuła. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, cop. 2002

119. Wiadomości o sztuce w liceum plastycznym : poradnik metodyczny dla nauczyciela / Barbara Osińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978

120. Widzenie dzieła sztuki : percepcja i interpretacja : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej 7. Triennale Sztuki Sacrum / pod red. Joanny Matyi ; Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie. - Częstochowa : Miejska Galeria Sztuki, 2010

121. Wizualne analogie w edukacji : u podstaw antropologicznej koncepcji kształcenia studentów / Małgorzata Muszyńska. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005

122. Wspólnie odkrywamy świat / Maria Wilczkowa. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Nasza Księgarnia, 1977

123. Wśród kształtów i barw / Janusz Gazda, Włodzimierz Lewiński. - Warszawa : Wydawnictwo Harcerskie, 1964

124. Wybór pism estetycznych / Stefan Szuman ; wprow., wybór i oprac. Maria Kielar-Turska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2008

125. Wybrane zagadnienia edukacji artystycznej dzieci i młodzieży / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002

126. Wychowanie estetyczne młodego pokolenia : polska koncepcja i doświadczenia : praca zbiorowa / pod red. Ireny Wojnar i Wiesławy Pielasińskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990

127. Wychowanie estetyczne w przedszkolu : materiały z 5 Międzynarodowego Seminarium Wychowania Przedszkolnego : Warszawa 26 maja - 2 czerwca 1969 / pod red. Zofii Woźnickiej. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971

128. Wychowanie przez sztukę / Herbert Read ; przeł. Anna Trojanowska-Kaczmarska; wstępem opatrzyła Irena Wojnar. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976

129. Wychowanie przez sztukę / wybór, wstęp i red. Irena Wojnar. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965

130. Wycieczki w wychowaniu plastycznym / Lidia Chmielewska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972

131. Z teorii i praktyki wychowania muzycznego / pod red. Heleny Danel - Bobrzyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1997

132. Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat : (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

133. Zajęcia plastyczne z dziećmi klas początkowych / Janina Lewicka, Stanisław Czajkowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1964

134. Żywe słowo w pracy z dziećmi sześcio- i siedmioletnimi / Halina Mystkowska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Odrabiacz lekcji", "maszyna do znajdowania rodziców wszędzie" i inne wynalazki : (warsztaty twórczości dla dzieci) / Iwona Adamiec // Nowa Szkoła. - 2007, nr 7, s. 43-44

2. "Wchodzenie do obrazu" : Rembrandt van Rijn, "Powrót syna marnotrawnego" : dla uczniów 3 kl. gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Grażyna Zielińska // Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 18-19

3. Aktywność plastyczna jako metoda remediacji poznawczej / Maja Stańko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 18-22

4. Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie edukacyjne? / Izabela Symonowicz-Jabłońska // Kultura i Edukacja. - 2005, nr 4, s. 84-90

5. Bawię się! Rysuję! Maluję! Lubię zajęcia artystyczne! : ćwiczenia małej motoryki / Beata Bielska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 28-33

6. Co wiemy o teatrze? : scenariusz zajęć dla dzieci 5-6-letnich / Joanna Murczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 30-31

7. Czarny teatr / Iwona Orzechowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 57-58

8. Czy można nauczyć patrzeć na dzieło sztuki? / Grażyna Tereszkiewicz // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 4, s. 38-48

9. Czy teatr sprawdza się w szkole? / Tamara Strzemecka // Nowa Szkoła. - 2006, nr 9, s. 35-38

10. Działalność plastyczna a rozwój dziecka / Małgorzata Markiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 72-74

11. Dziecięce doświadczenia kulturowe w edukacji polonistycznej / Danuta Bula // Język Polski w Szkole 4-6. - 2013/2014, nr 3, s. 23-36

12. Dziecko twórcą, odbiorcą, krytykiem / Paweł Trzos // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 4-8

13. Dzień Ojca : zabawy plastyczne i muzyczno-ruchowe / Maria Tomaszewska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 90

14. Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna / Romualda Ławrowska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 5, s. 75-76

15. Edukacja artystyczna w przedszkolu - potrzebna i możliwa / Małgorzata Suświłło // Wychowanie w Przedszkolu. -  2011, nr 2, s. 4-10

16. Edukacja estetyczna w muzeum / Maria Brodzka-Bestry // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 4, s. 24-25

17. Edukacja estetyczna wobec nieprzejrzystości świata społecznego / Marek Świeca // Edukacja. - 2010, nr 4, s. 36-44

18. Edukacja kulturalna a edukacja przez plastykę / Urszula Szuścik // Chowanna. - 2013, T. 2, s. 81-92

19. Edukacyjny kontekst kultury popularnej czyli poważne aspekty nie-poważnej muzyki / Witold Jakubowski // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 4, s. 21-33

20. Ekspresja malarzy XX wieku jako inspiracja twórczych poszukiwań adolescentów / Dorota Świdzińska // Chowanna. - 2011, T. 1, s. 197-206

21. Estetyczny Herbart / Dariusz Stępkowski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2011, nr 2, s. 5-28

22. Istota edukacji kulturalnej : szczególny sens edukacji artystycznej / Krystyna Ferenz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2009, nr 3, s. 9-13

23. Jak budzić w dzieciach wrażliwość na sztukę? / Elżbieta Rembiasz // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 12-14

24. Jak wprowadzać dziecko w świat kultury? / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 11, s. 20-22, 24-27

25. Jak wychować pięknego człowieka? : refleksje wychowawcy, muzyka, katechety / Maria Nikiel // Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 5-7

26. Kiedy uwolnią się zasoby UNESCO? / Elżbieta Pryłowska-Nowak // Meritum. - 2012, nr 4 (27), s. 80-85

27. Kolorowe pisanki : scenariusz zajęć plastycznych / Agnieszka Sęczek // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 76

28. Kompetencje artystyczno-wartościujące nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w kontekście edukacji kulturalnej i procesu kształcenia plastycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym / Beata Mazepa-Domagała // Chowanna. - 2013, T. 2, s. 93-105

29. Koncepcje edukacji estetycznej w wybranych podręcznikach gimnazjalnych / Paweł Sporek // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 4, s. 36-43

30. Kształcenie transgresyjne jako terapeutyczne / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole 4-6. - 2011/2012, nr 1, s. 13-28

31. Kształtowanie wrażliwości estetycznej / Lidia Kołodziejska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 26, s. 6-11

32. Kształtowanie wrażliwości estetycznej uczniów - na lekcji wychowania fizycznego / Anna Dąbrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 11, s. 4-9

33. Lekcja przed i po spektaklu o brzydkim kaczątku / Katarzyna Adamska // Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 1, s. 42-43

34. Malarstwo europejskie w kształceniu polonistycznym gimnazjalistów / Maria Franik // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 4, s. 7-16

35. Miejsce dziecka w sztuce - sztuka oczami dziecka / Paweł Wiktor Siechowicz // Język Polski w Szkole 4-6. - 2010/2011, nr 3, s. 25-30

36. Model zajęć muzyczno-słowno-ruchowych wspomagający rozwój dzieci o zróżnicowanym poziomie intelektualnym w młodszym wieku szkolnym / Maria Januszewska-Warych // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1/2, s. 175-193

37. Muzyka w wychowaniu / Olga Lachowicz // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 18-19

38. Muzyka w wychowaniu / Olga Lachowicz // Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 16-17

39. Na morzu : zabawy plastyczne i muzyczno-ruchowe / Maria Tomaszewska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 84

40. Na sztuce też mi zależy : o lekcjach sztuki w klasach 9-12 / Joahim von Konigslow // Sztuka Wychowania. - 2005, nr 5, s. 20-22

41. Oddziaływanie sztuki teatralnej na osobowość uczniów / Bożena Fijałkowska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 34-36

42. Odnaleźć spontaniczność / Michał Suffczyński ; rozm. przepr. Marta Lipczyńska // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 4, s. 14-16

43. Pierwszy etap badań nad efektywnością kształcenia w gimnazjum przez i do sztuki / Agnieszka Bocianowicz // Edukacja. - 2007, nr 2, s. 46-59

44. Pokój jako przedmiot międzykulturowej edukacji artystycznej : Międzynarodowa konferencja naukowa, Słupsk 7-8 września 2005 / Renata Gozdecka // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 60-64

45. Powitajmy wiosnę w teatrze / Beata Majewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 59-61

46. Prace plastyczne dzieci / Hanna Ozga // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 4, s. 34, 39-40

47. Przygotowanie do odbioru kultury / Danuta Bula // Wychowawca. - 2014, nr 12, s. 24-25

48. Psychopedagogiczne uwarunkowania kształtowania postaw estetycznych uczniów / Elżbieta Szubertowska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s. 23-25

49. Ptaki-cudaki : scenariusz zajęć plastycznych / Agnieszka Sęczek // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 70

50. Recyklujemy styropian // Nauczycielka Przedszkola. - 2009, nr 42, s. 6-7

51. Rola sztuk plastycznych we wspieraniu rozwoju dziecka / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 3, s. 5-9

52. Rola sztuki w wychowaniu uczniów klas wczesnoszkolnych / Irena Chyła-Szypułowa // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 7-12

53. Rozmowy o architekturze / Anna Komorowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 18-20

54. Rozwijanie osobowości dziecka przez aktywność teatralną / Aneta Chebdowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 11, s. 22-24

55. Rozwój percepcji wzrokowej i aktywności plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym / Michalina Malinowska // Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 2, s. 145-156

56. Rzeczywistość wirtualna w edukacji artystycznej / Małgorzata Łuszczak, Remigiusz Kopoczek // Chowanna. - 2010, T. 2, s. 197-205

57. Scenariusz zajęć kształtujących wrażliwość na dźwięk i ruch / Lidia Kołodziejska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 26, s. 35-36

58. Scenariusze całodziennych zajęć muzyczno-plastycznych dla przedszkolaków / Agnieszka Sołtysik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 4, s. 47-54

59. Snow art : sztuka tworzenia: na śniegu, ze śniegu, w śniegu / Sławomir Waśniewski // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2, s. 1-3

60. Spotkania ze sztuką / Monika Nęcka // Życie Szkoły. - 2008, nr 3, s. 25-33

61. Stymulacja postawy estetycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym przez percepcję dzieł sztuki współczesnej / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 13-19

62. Szkoła a wychowanie estetyczne / Agnieszka Konarczak-Stachowiak // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 4/5, s. 34-36

63. Szkoła dla kultury / Marzena Wiśniak // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 140-144

64. Sztuka kształtuje umiejętności i charakter / Bożena Kuras // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 58-60

65. Sztuka współczesna w orbicie zainteresowań młodego pokolenia / Mirosław Kisiel // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 206-215

66. Takiej szkoły chciałabym dla mojego dziecka! / Jolanta Gisman-Stoch // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 4, s. 10-11

67. Taneczna podróż dookoła świata : (innowacja) / Bożena Saczek // Lider. - 2009, nr 4, s. 23-30

68. Teatr - świat wyjątkowy / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 45-47

69. Teatr dla dzieci i młodzieży w koncepcji Stefana Szumana / Marek Mariusz Tytko // Kultura i Edukacja. - 2011, nr 2, s. 144-154

70. Teatralizacja w procesie wychowawczym. Cz. 2 / Marek Pieniążek // Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 4, s. 38-43

71. Teksty literackie na lekcji języka obcego - strata cennego czasu czy ciekawe doświadczenie? / Krystyna Mihułka // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 14-22

72. Trudny zawód nauczyciela plastyki / Beata Kunat // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 50-54

73. Warsztaty arteterapeutyczne / Grażyna Jezierska // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 28-39

74. Wiedza o kulturze w edukacji historycznej / Małgorzata Strzelecka, Urszula Kalembka // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 53-56

75. Wiosenny wietrzyk : zajęcia muzyczno-plastyczne dla dzieci 5-6-letnich / Agnieszka Boszko-Szczęśniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 48-50

76. Wrażliwość na piękno sztuki / Joanna Mazurkiewicz // Życie Szkoły. - 2007, nr 2, s. 21-28

77. Współdziałanie w tworzeniu czyli zabawy plastyczne dla całej klasy / Aneta Winczewska // Życie Szkoły. - 2014, nr 7, s. 20-23

78. Wybrana literatura dotycząca wpływu sztuki na rozwój osobowości uczniów w młodszym wieku szkolnym / Anna Klimaszewska, Katarzyna Rogozińska // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 102-108

79. Wybrane obszary kryzysu szkoły / Jarosław Michalski // Ruch Pedagogiczny. - 2010, nr 1/2, s. 75-81

80. Wybrane zagadnienia kultury i edukacji kulturalnej : wybór bibliografii / oprac. Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 62-63

81. Wychowanie artystyczne ucznia / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 9

82. Wychowanie estetyczne / Janina Mortkowiczowa // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 4, s. 5-8

83. Wychowanie estetyczne w przedszkolu / Ewa Capińska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, 59-62

84. Wychowanie estetyczne w szkole / Agnieszka Konarczak-Stachowiak // Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s. 5-9

85. Wychowanie muzyczno-ruchowe a życie w kolejnej mediamorfozie / Romualda Ławrowska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 5, s. 26-29

86. Wychowanie poprzez teatr inspirowane teorią Bogdana Suchodolskiego / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole 4-6. - 2010/2011, nr 4, s. 11-29

87. Wychowanie przez fotografię / Janusz Lirski // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 4, s. 18-19

88. Wychowanie przez sztukę - rodzime tradycje w globalnej rzeczywistości / Zofia Konaszkiewicz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2012, nr 5, s. 4-12

89. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne 9.2 / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 30, s. 14-18

90. Wychowanie przez sztukę : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 30-31

91. Wychowanie przez sztukę na przykładzie działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej / Agnieszka Kulczycka // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 6, s. 17-19

92. Wychowanie przez sztukę w Bibliotece Pod Czytającym Aniołem / Małgorzata Lidia Bykowska // Biblioteka. - 2009, nr 5, s. 14-18

93. Wychowanie przez sztukę w edukacji literackiej dziecka / Alicja Ungeheuer-Gołąb // Chowanna. - 2011, T. 1, s. 151-161

94. Wychowanie przez teatr w domu dziecka / Grażyna Jasikowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 2, s. 8-11

95. Wychowawcza funkcja plastyki w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie / Piotr Sobolewski // Meritum. - 2008, nr 1, s. 48-50

96. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Piotrowska-Pająk // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 4, s. 26-30

97. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w odczytywaniu dzieła sztuki / Mirosława Iwasiewicz // Język Polski w Szkole 4-6. - 2010/2011, nr 3, s. 31-43

98. Zabawy w teatr / Bronisława Drewnik, Agnieszka Knapik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 2, s. 37-40

99. Zabawy w teatr / Jolanta Kłapsia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 2, s. 32-34

100. Zaczarowany pędzelek / Agnieszka Bukowińska, Justyna Chłopek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 27-34

101. Zimowy czas : zabawy plastyczne i muzyczno-ruchowe / Maria Tomaszewska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 54-55

102. Złe zaklęcie brzydoty można odczarować / Joanna Olech // Twórcza Szkoła. - 2004, nr 4, s. 12-13

103. Zorientowana na ucznia edukacja estetyczna w heterogenicznym środowisku : o percepcji, rozumieniu i przeżywaniu sztuki w świecie paradoksów wartościowania i oceniania / Jarosław Chaciński // Edukacja. - 2008, nr 1, s. 111-126

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Dydaktyka