Dyscyplina szkolna – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1961-2015

KSIĄŻKI

1. 100 wypróbowanych sposobów : dyscyplina w klasie / Sharon R. Berry ; tł. z ang. Joanna Kaniewska. - Colorado Springs : Association of Christian Schools International, cop. 1994

2. Dyscyplina / Richard Templar ; przeł. Michał Kubiak. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006

3. Dyscyplina bez płaczu : delikatne sposoby na zachęcanie dziecka do właściwych zachowań bez marudzenia, złości i płaczu / Elizabeth Pantley ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007

4. Dyscyplina i kierowanie klasą / Clifford H. Edwards ; przeł. Marcin Bogdanowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

5. Dyscyplina w klasie : metody i techniki interwencji / Jakub Kołodziejczyk. - Kraków : Sophia, 2005

6. Dyscyplina w klasie : poradnik pedagogiczny / Kazimierz Słupek. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2010

7. Dyscyplina w szkole : program kursu dla nauczycieli / Beata Krzywosz-Rynkiewicz, Dariusz Nowicki. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1996

8. Dzieci i wychowanie : pytania i odpowiedzi / James C. Dobson ; przekł. z ang. Anna Nizińska. - Warszawa : Vocatio, 1995

9. Grzeczne dziecko : jak ustalać zdrowe granice i wspierać samodzielność / Thomas B. Brazelton, Joshua D. Sparrow ; przekł. Agnieszka Cioch. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014

10. Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą : wskazówki dla nauczycieli / Paul Dix ; przekł. Sylwia Pikiel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2013

11. Jak wychowywać uparte dziecko / Rex Forehand, Nicholas Long ; przeł. Joanna Sojko. - Warszawa : Bis, 1998

12. Jak zachować porządek w klasie / Hans-Peter Nolting ; przekł. Marian Leon Kalinowski. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

13. Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie / John Robertson ; tł. Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

14. Kształtowanie karności uczniów / Jadwiga Bińczycka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976

15. Łatwe sposoby na trudne dziecko / Ronald Mah ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008

16. Łatwo kochać, trudno dyscyplinować : siedem umiejętności niezbędnych do przekształcenia konfliktu we współpracę / Becky A. Bailey ; przeł. Grażyna Skoczylas. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2009

17. Miłość i dyscyplina w rodzinach z problemem alkoholowym / Iwona Grzegorzewska // W: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse, zagrożenia, patologie / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - s. 385-397

18. Moc dla rodziców : jak wychować posłuszne dzieci? / William i Candace Backus ; przekł. z ang. i red. Robert Jankowski. - Lublin : Pojednanie, 1994

19. Nadzorować i karać : narodziny więzienia / Michel Foucault ; przeł. Tadeusz Komendant. - Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2009

20. Nauczyciele - uczniowie : dwa spojrzenia na dyscyplinę w klasie / Jacek Pyżalski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

21. Nauczyciele a dyscyplina w klasie szkolnej : przekonania, strategie, kierunki zmian / Ewa Lemańska-Lewandowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013

22. Nauczycielem być... : jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

23. O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej / Stefan Mieszalski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

24. Od nakazu do świadomego wyboru / Janina Bajszczak-Maciaszkowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961

25. Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole / Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009

26. Posprzątaj swój pokój : jak sprawić, żeby dzieci robiły rzeczy, których nie lubią robić / Jane Bidder ; [tł. Joanna Sabbo-Gołębiowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007

27. Posprzątaj zabawki, kochanie : pozytywna dyscyplina czyli 1001 rozwiązań na codzienne problemy wychowawcze, od niemowlęcia do nastolatka / Jane Nelsen, Lynn Lott, Stephen H. Glenn ; z ang. przeł. Wiesław Marcysiak. - Warszawa : Diogenes, 2002

28. Sposoby na trudne zachowania uczniów : utrzymanie dyscypliny w klasie, kultura osobista uczniów, zawieranie kontraktów szkolnych / Bogdan Jankowski [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012

29. Spór o wychowanie w posłuszeństwie / Stanisław Sławiński. - Warszawa : TFD, 1991

30. Szkolne środowisko uczenia się / Mariola Chomczyńska-Rubacha // W: Pedagogika : podręcznik akademicki. 2 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - s . 240-269

31. Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod redakcją Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej ; [aut. Małgorzata Banasiak, Agata Wołowska, Aneta Gop, Lidia Anna Wiśniewska, Elżbieta Wieczór, Alicja Szmaus-Jackowska, Dagna Czerwonka, Monika Kamper-Kubańska, Karolina Kaszlińska, Małgorzata Karczmarzyk]. - Warszawa : Difin, 2015

32. Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć... / Bill Rogers ; [tł. Zofia Janowska]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

33. Uparte dziecko : od narodzin do wieku młodzieńczego / James Dobson ; przeł. z ang. Andrzej Gandecki. - Warszawa : Alfa-Omega, [1992]

34. Ustanowić granice : krótko i konkretnie o efektywnej dyscyplinie w wychowaniu dzieci / Catherine Dumonteil-Kremer ; tł. Magdalena Foss-Kita. - Kraków : Wydawnictwo Esprit, 2008

35. Wychowywać do posłuszeństwa / Stanisław Sławiński. - Warszawa : Pax, 1994

36. Zasady nie są dla tchórzy : [jak zachować równowagę między miłością a dyscypliną w wychowywaniu dzieci] / James Dobson ; przekł. z ang. Urszula Kowalczyk. - Warszawa : Vocatio, 1993

37. Zdrowe kierowanie klasą : motywacja, komunikacja, dyscyplina / Raymond M. Nakamura ; z wprow. Andrzeja Janowskiego ; tł. Zofia Janowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" / Krystyna Kmiecik-Baran // Przegląd Oświatowy. - 2007, nr 6, s. 3

2. (Nie)ujawniane przekonania i "osobiste teorie edukacyjne" nauczycieli odnoszące się do dyscypliny i kierowania klasą szkolną / Ewa Lemańska-Lewandowska // Edukacja. - 2011, nr 2, s. 21-28

3. A jak... posłuszeństwo / Katarzyna Growiec // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 43, s. 7

4. Chuliganów trzeba się pozbyć / Aleksander Nalaskowski ; rozm. przepr. Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 45, s. 9

5. Czujne oko w klasie / Sławomir Trusz // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 73-79

6. D jak dyscyplina / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 50, s. 12

7. D jak dyscyplina : uczenie granic / Ewa Sokołowska ; rozm. przepr. Katarzyna Growiec // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 1, s. 13

8. Dla kogo zero tolerancji? / Ryszard Mścisz // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 45, s. 18

9. Do kąta / Anna Biernacka // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 57, s. 45-47

10. Dyscyplina a wychowanie / Anna Danek // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 23

11. Dyscyplina czy budowanie przyjaznego klimatu? / Joanna Szymańska // Remedium. - 2005, nr 10, s. 8-9

12. Dyscyplina szkolna / Anna Nowaczyk // The Teacher. - 2007, nr 6/7, s. 30-31

13. Dyscyplina w klasie - jak ją utrzymać? / Paulina Szachniuk // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 51-53

14. Dyscyplina w polskiej szkole / Jacek Pyżalski // Remedium. - 2007, nr 7, s. 6-7

15. Dyscyplina w szkole : (zestawienie bibliograficzne za lata 1976-2008, wybór) / Anna Stefaniak // Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 60-61

16. Dyscyplinowanie trudnej klasy / Inocenty Marek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 9, s. 43-49

17. Dyscypliny trzeba uczyć / Jakub Kołodziejczyk // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 49-59

18. Indywidualny plan dyscypliny i kierowania klasą - wymóg czy konieczność we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej? / Tatiana Grabowska // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna, s. IV- VIII

19. Jak radzić sobie z brakiem dyscypliny na lekcjach wychowania fizycznego / Katarzyna Stężewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 2, s. 42

20. Jak wprowadzać dyscyplinę w szkole? / Janusz Goraj // Wychowawca. - 2013, nr 2, s. 28-29

21. Jak zachować dyscyplinę w klasie? / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 42-43

22. Karanie uczniów w dawnej szkole / Grażyna Pyla // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 10-11

23. Kierowanie klasą i dyscyplina / Krystyna Hołysz // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 18-19

24. Kodeks nauczyciela / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 12-13

25. Konformizm i posłuszeństwo / Mira Prajsner // Remedium. - 2006, nr 4, s. 24-25

26. Kto i kiedy radzi sobie z dyscypliną w klasie / Jacek Pyżalski // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 69-76

27. Między swobodą a dyscypliną : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 54-56

28. Modne niekoniecznie znaczy dobre / Przemysław Bąbel // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 83-87

29. Nauczanie odpowiedzialności jako sposób dyscyplinowania uczniów na lekcjach wf / Jacek Szalewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 1, s. 20-24

30. Nauczyciele i uczniowie : różne spojrzenia na dyscyplinę w szkole / Grzegorz Piotr Ćwiertniewicz // Kwartalnik Edukacyjny. - 2013, nr 1, s. 48-61

31. Nie ma wychowania bez dyscypliny / Ksawera Łaszczewska // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 5-7

32. O szkolnej dyscyplinie pozytywnie / Ewa Sokołowska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 25-36

33. Oswoić bestię / Joanna Weyna // Ergo. - 2005, nr 3, s. 8-11

34. Ręka Mistrza... / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 11, s. 48, 50-52

35. Stare nowe pomysły / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 22-24

36. Style kierowania klasą a dyscyplina / Beata Śliwa // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 39-42

37. Tęsknota za dyscypliną / Jacek Pyżalski // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 61-67

38. Trudne słowo: dyscyplina : problem, który był, jest i będzie / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 32-34

39. Trzy ideologie oświatowe - trzy środowiska klasowe / Katarzyna Kamińska-Dolata // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 4, s. 135-160

40. Udane lekcje / Anna Giecewicz // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 21-25

41. Umowa w codzienności dziecka / Agnieszka Olczak // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 10-14

42. Walka o dyscyplinę / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 20-24

43. Wspólna praca nad dyscypliną / Jakub Gutowski // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 75-81

44. Wyciszanie klasy w momencie rozpoczynania zajęć - propozycja działań i zabaw / Katarzyna Wizgacz // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 1, s. 112-114

  

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Dydaktyka