Komunikacja w szkole - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2015

KSIĄŻKI

1. Analiza struktury interakcji w sytuacji rozmowy nauczycieli z rodzicami o problemach szkolnych ucznia / Agnieszka Konieczna. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009

2. Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana, 2010

3. Edukacja wzbogacająca życie : Porozumienie Bez Przemocy przyczynia się do poprawy wyników nauczania, redukuje konflikty i wzbogaca wzajemne relacje między uczniami i nauczycielami / Marshall B. Rosenberg ; przeł. Anna Mills. - Warszawa : Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, 2006

4. Empatyczna klasa : relacje, które pomagają w nauce / Sura Hart, Victoria Kindle Hodson; [tł. Danusia Roguś]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006

5. Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji a kompetencje nauczyciela / pod red. Kazimierza Czerwińskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; [Wrocław] : Dolnośląska Szkoła Wyższa, cop. 2009

6. Gdy rodzic staje się roszczeniowy : poradnik dla nauczycieli / Marzena Frąckowiak. - Poznań : Wydawnictwo eMPI2 Mariana Pietraszewskiego, 2011

7. Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci / Elaine K. McEwan ; [tł. z ang. Anna Oleksyn]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, cop. 2008

8. Jaka może być szkoła? / Hubertus von Schoenebeck ; tł. i słowo wstępne Andrzej Murzyn. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

9. Komunikacja i edukacja - ku synergiczności porozumiewania się / pod red. Danuty Wosik-Kawali [et al.]. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011

10. Komunikacja kluczem do integracji : przewodnik dla nauczyciela / Katarzyna Kobylacka-Sikora. - Grudziądz : Urząd Miejski, 2012

11. Komunikacja niewerbalna : o porozumiewaniu się nauczycieli i uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / Beata Sufa. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008

12. Komunikacja pisemna i dokumentacja w kontaktach szkoła - rodzina i jej normatywno-dyrektywne aspekty / Agnieszka Konieczna. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010

13. Komunikacja społeczna a wartości w edukacji : nowe znaczenie i sytuacje. T. 1, Humanistyczne (i inne) konteksty komunikowania "się i "Ja" w obszarze wartości wewnątrz edukacji / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007

14. Komunikacja społeczna a wartości w edukacji : nowe znaczenie i sytuacje. T. 2, Szkolna przestrzeń interakcji i działań komunikacyjnych / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007

15. Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / pod red. Klaudii Błaszczyk, Mirosława Drzewowskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009

16. Komunikacja społeczna w edukacji : inspiracje, analizy, działania / pod red. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz, Kazimierza Czerwińskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009

17. Komunikacja społeczna w zarządzaniu : proces komunikowania w relacjach międzyosobowych / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski, Kazimierz Czerwiński, Hubert Paluch. - Toruń [etc.] : Wydawnictwo Adam Marszałek [etc.], cop. 2012

18. Komunikacja społeczna - negocjacje - edukacja : perspektywa wielu kultur / red. nauk. Zbigniew Nęcki, Wojciech J. Maliszewski, Kazimierz Czerwiński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Milenium, 2012

19. Komunikacja werbalna nauczyciela i ucznia na lekcji / Małgorzata Mądry-Kupiec. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

20. Komunikowanie społeczne w edukacji - dyskurs nad rolą komunikowania / pod red. Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

21. Komunikowanie społeczne w globalizującym się świecie : szanse i zagrożenia dla edukacji / pod red. Gabrieli Andrzejewskiej, Kazimierza Czerwińskiego, Małgorzaty Schneider. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010

22. Mów śmiało! : ćwiczenia przygotowujące uczniów do wystąpień przed publicznością / Cathy Miyata ; tł. Magdalena Pagińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2005

23. Nauczyciel - rodzic : skuteczne porozumiewanie się / Cindy J. Christopher ; przekł. Jolanta Bartosik. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009

24. Nauczyciel, trener, coach / Jarosław Kordziński. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2013

25. Rozmowy z rodzicami : poradnik dla nauczyciela / Anna Jankowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP ; 2012

26. Szach-mat czyli O komunikacji w rzeczywistości szkolnej / Katarzyna Bocheńska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2006

27. Sieci współpracy i samokształcenia : teoria i praktyka / red. nauk. Danuta Elsner. - Stan prawny na 30 czerwca 2013 r. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2013

28. Szkoła w perspektywie jej realnych przeobrażeń : zarządzanie, kompetencje, kreatywność / red. nauk. Vojtech Korim, Roman Uździcki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna, cop. 2013

29. Szkoła w zmianie : zarządzanie i komunikacja w sytuacjach szkolnych / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski, Inetta Nowosad, Roman Uździcki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009

30. Szkoła wobec zmian (1999-2003) / Klaudia Błaszczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007

31. Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod redakcją Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej ; [aut. Małgorzata Banasiak, Agata Wołowska, Aneta Gop, Lidia Anna Wiśniewska, Elżbieta Wieczór, Alicja Szmaus-Jackowska, Dagna Czerwonka, Monika Kamper-Kubańska, Karolina Kaszlińska, Małgorzata Karczmarzyk]. - Warszawa : Difin, 2015

32. Sztuka unikania konfliktów : jak rozmawiać z nauczycielami i kolegami? / Ewa Kiezik-Kordzińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2008

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM i KSIĄŻEK

1. ABC komunikacji / Agnieszka Czerw // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 23-28

2. Bariery komunikacyjne w relacjach dyrektor - nauczyciele / Bożena Tołwińska // W: Tocząca się reforma edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2008 - S. 176-182

3. Czy jest dialog w polskiej szkole? / Janusz Rusaczyk // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 14-16

4. Czy nauczyciele i uczniowie są gotowi na otwartość? : z dr. Marcinem Grynbergem rozmawiają Grażyna Gregorczyk i Bożena Boryczka // Meritum. - 2012, nr 4 (27),
s. 19-23

5. Defaworyzacja dziecka w środowisku szkolnym jako wynik niskiego poziomu jego kompetencji komunikacyjnych / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 12, s. 9-14

6. Dialogiczny wymiar interakcji szkolnych / Janusz Mastalski // W: Tocząca się reforma edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2008 - S. 147-155

7. Emocje w radzie pedagogicznej / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 10, s. 26-28, 30

8. Erasmus w praktyce : jak komunikować się efektywnie w międzynarodowym środowisku / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2013, nr 10, s. 46-49

9. Integracja środowiska nauczycielskiego / Janusz Mastalski // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 29-34

10. Jak rozmawiać ze współpracownikami - komunikacja interpersonalna / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 32-34

11. Jak skutecznie rozmawiać z uczniem? / Paulina Dubiel // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 12, s. 16-18

12. Kompetencje komunikacyjne nauczyciela współczesnej szkoły / Kazimierz Żegnałek // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, s. 41-45

13. Komunikacja interpersonalna w codziennej pracy nauczyciela / Danuta Chudek // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 22-24

14. Komunikacja pedagogiczna na lekcji wychowania fizycznego / Seweryn Sulisz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 8, s. 12-18

15. Między mówieniem a słuchaniem w szkole : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s. 58-61

16. Nauczyciel mówi do ucznia... Co z tego wynika? / Małgorzata Mądry-Kupiec // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 30-40

17. Nie mamy nic do ukrycia / Bolesław Niemierko // Nowa Szkoła. - 2015, nr 3, s. 28-29

18. Partnerstwo i dialog w komunikacji między szkołą i rodzicami / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 8-14

19. Problemy z integracją w nowej grupie / Kinga Rusin // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 36, s. 44-45

20. Retrospektywne spojrzenie na szkolne doświadczenia komunikacyjne uczniów / Małgorzata Zalewska-Bujak // Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 89-100

21. Rozmowa ucznia z nauczycielem / Ewa Bochno // Życie Szkoły. - 2005, nr 6, s. 16-21

22. Rozmowa z nauczycielką w perspektywie uczniów klas początkowych / Ewa Bochno // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005 - S. 143-156

23. Schemat rozmowy z dzieckiem ulegającym wpływom rówieśników / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 56, s. 41-42

24. Skuteczna praca z rodzicami / Aleksandra Ratajczyk // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 2, s. 27-33

25. Sztuka dobrego prowadzenia rozmowy / Lidia Tkaczyńska // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 33-37

26. Trener metody bez przegranych / Violetta Kruczkowska. // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 11, s. 8

27. Trudne rozmowy : ujrzeć perspektywę Rodzica - przyjąć spojrzenie Wychowawcy. Cz. 1 / Agnieszka Pasternak // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 10, s. 9-11

28. Trudne rozmowy z rodzicem "trudnego" ucznia / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 36, s. 20-21

29. Twórcza dyskusja w dydaktyce : istota, metodyka, inspiracje / Zofia Okraj // Kwartalnik Edukacyjny. - 2013, nr 2, s. 42-53

30. Ty mówisz, ja słucham / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 5-10

31. Uczeń i nauczyciel w nietypowych dla siebie rolach / Danuta Bula // Język Polski w Szkole 4-6. - 2012/2013, nr 4, s. 33-59

32. Uczeń z problemami w porozumiewaniu się / Agnieszka Pilch // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s. 51-54

33. Udana rozmowa z uczniem jest możliwa / Joanna Łukasik // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 60-66

34. Umiejętność kierowania konfliktem / Dariusz Stankiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 54, 56

35. Umiejętność komunikowania się : program dla uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum / Anna Paczyńska // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 26-28

36. W tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 64 , s. 45-47

37. Wymowne milczenie w szkole / Krystyna Adamska // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 2, s. 50-57

38. Wystąpienia publiczne / Lidia Tkaczyńska // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 4, s. 33-36, 38-40

39. Zabawy i ćwiczenia z dziećmi o zaburzonej komunikacji / Agnieszka Ochlust // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 7, s. 31

40. Zachowania komunikacyjne nauczycieli w sytuacji rozmowy z rodzicami uczniów / Agnieszka Konieczna // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red. Bożeny Muchackiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006 - S. 235-249

41. "Zdolny leń...". O niektórych aspektach komunikowania się nauczycieli z rodzicami ucznia / Renata Makarewicz // Język Polski. - 2013, z. 3, s. 206-216

42. Znaczenie dialogu w komunikacji z uczniami / Maria Łukowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 11, s. 30-31

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

Powrót do Dydaktyka