Gatunki literackie a gatunki medialne w edukacji polonistycznej - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2015

KSIĄŻKI

1. Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos ; przekł. Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

2. Dziennikarski warsztat językowy / Janina Fras. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005

3. Dziennikarstwo internetowe / Michał Olszański. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006

4. Gatunki dziennikarskie : teoria, praktyka, język / Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009

5. Horyzonty komunikacji medialnej / Jacek Dąbała. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006

6. Ideologia i komunikacja : o edukacji, pedagogice i mediach / Jerzy Jastrzębski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011

7. Iluzje, interpretacje, iluminacje : o przekazie telewizyjnym - badacze i gimnazjaliści / Daria Zielińska-Pękał ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

8. Internetowe gatunki dziennikarskie / red. nauk. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010

9. Jak pisać i redagować : poradnik redaktora, wzory tekstów użytkowych / Ewa Wolańska [et al.] ; oprac. red. Aleksandra Kubiak-Sokół. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

10. Język - komunikacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010

11. Kultura i język mediów / pod red. Macieja Tanasia ; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

12. Kultura konwergencji : zderzenie starych i nowych mediów / Henry Jenkins ; tł. Małgorzata Bernatowicz, Mirosław Filiciak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007

13. Literackie fascynacje malarstwem : teksty, zadania, szkice interpretacyjne / Alicja Krawczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2006

14. Literatura i muzyka na lekcjach języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej / Agata Kucharska-Babula. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013

15. Media w służbie polonisty / Anna Ślósarz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008

16. Media w edukacji / Janusz Gajda ; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP]. - Wyd. 6. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

17. Media w edukacji : obszary lokalności - różnorodność współczesności / red. nauk. Agnieszka Roguska. - Siedlce : Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży "Szansa", 2013

18. Media w edukacji : szanse i zagrożenia / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008

19. Między nami graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych - Jan Brzechwa "Akademia pana Kleksa", Ferenc Molnár "Chłopcy z Placu Broni" / Marcin Kowalski ; [il. Grażyna Rigall]. - Wyd. 6. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012

20. Między nami graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych - John Ronald Reuel Tolkien "Hobbit" / Marcin Kowalski ; [il. Grażyna Rigall]. - Wyd. 6. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012

21. Między nami graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych - Obudźmy nasz ogród : etap I "Szukamy klucza", etap II "Budzimy ogród" / [aut. Agnieszka Frejlich et al. ; rys. Grażyna Rigall]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013

22. Między nami graczami : gry dydaktyczne na motywach lektur szkolnych - Serce dla pajacyka / [aut. Agnieszka Frejlich et al. ; rys. Grażyna Rigall]. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012

23. Między słowem a obrazem : dylematy współczesnej polonistyki / Barbara Dyduch. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007

24. Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek. - Wyd. 1, dodr. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

25. O mediach i języku / Walery Pisarek ; Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007

26. Renesans słowa : wychowanie do logosfery w kulturze audiowizualnej / Piotr Drzewiecki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010

27. Szkolne kształcenie literackie wobec przekazów i przekaźników : wczoraj, dziś, jutro / Aniela Książek-Szczepanikowa ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2005

28. Uczeń w roli publicysty : przygotowanie piętnastolatków do życia społecznego w kształceniu polonistycznym / Danuta Łazarska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006

29. Warsztaty dziennikarskie / Stanisław Bortnowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2007

30. Widząc - rozumieć : dydaktyka polonistyczna wobec edukacji wizualnej / Beata Gromadzka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009

31. Źródła informacji dla dziennikarza / Kazimierz Wolny-Zmorzyński [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Baśń to gadanie i słuchanie... : wprowadzenie do odbioru sztuki fabularnej / Barbara Kasprzakowa // Polonistyka. - 2011, nr 2, s. 36-40

2. Ciało - słowo - obraz / Katarzyna Meller // Polonistyka. - 2009, nr 6, s. 10-15

3. Czy O.N.A. śpiewa o Róży z "Małego Księcia" / Beata Stempczyńska // Polonistyka. - 2009, nr 5, s. 38-41

4. Czytaj ze zrozumieniem i z Internetem / Marzena Tyl // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 38-41

5. Czytanie w kontekście / Zofia Agnieszka Kłakówna, Krzysztof Wiatr // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 5, s. 33-36

6. "Don Kichot" w telewizji czyli O walce z monotonią na lekcjach polskiego / Zofia Dończyk-Hnat // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 3, s. 66-74

7. Dziesiąta muza w natarciu : film na lekcji języka polskiego / Anna Masiakowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 2, s. 14-15

8. Film na lekcji - zastępstwo czy partner? / Grzegorz Pieńkowski // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4/5, s. 2-4

9. Gatunki pozaliterackie a praktyka szkolna : (film, spektakl teatralny, dramat groteskowy, piosenka) / Aneta Krasińska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2009/2010, nr 2, s. 7-17

10. Gra dydaktyczna jako metoda poznawania legendy : (na przykładzie legend Gór Świętokrzyskich) / Shala Dippman, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole 4-6. - 2007/2008, nr 2, s. 39-51

11. Gry percepcyjne z obrazem Józefa Mehoffera "Słońce majowe" / Julia Zwolak // Polonistyka. - 2013, nr 5, s. 31-34

12. Grywalizacja - sposób na motywowanie do nauki / Beata Solińska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2013/2014, nr 3, s. 71-82

13. "Hamlet" w oprawie multimedialnej / Waldemar Howil // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 2, s. 80-83

14. Inne godziny "polskiego" : próba lekcji rockowych : (na przykładzie tekstów zespołu Kobranocka) / Paweł Tański // Polonistyka. - 2010, nr 4, s. 56-59

15. Innowacja i refleksyjność : między obszarami niezmiennymi w kształceniu polonistycznym a wyzwaniami kulturowo-cywilizacyjnymi współczesności / Maciej Wróblewski // Polonistyka. - 2012, nr 4, s. 10-15

16. Innowacje w zakresie doboru "lektur" szkolnych : rockowe utwory słowno-muzyczne na lekcjach języka polskiego w liceum / Paweł Tański // Polonistyka. - 2012, nr 4, s. 38-40

17. Internetowa podróż w krainę baśni / Jarosław Czechowicz // Język Polski w Szkole 4-6. - 2007/2008, nr 1, s. 88-94

18. Jak teksty "rozmawiają z tekstami"? / Bożena Lysko // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 57-63

19. Komiks - wstydliwy wytwór popkultury czy gatunek paraliteracki, z którym warto się zaprzyjaźnić? / Ewa Grodecka // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 4, s. 51-57

20. Komiks dla gimnazjalisty / Anna Podemska-Kałuża // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 4, s. 101-105

21. Komiks i literatura wojenna / Joanna Olejarnik // Polonistyka. - 2006, nr 2, s. 44-49

22. Komiks w szkolnej ławce : edukacyjne zastosowanie opowieści obrazkowych / Tomasz Żaglewski // Polonistyka. - 2014, nr 2, s. 39-42

23. Komiks z podstawą programową w tle / Ewa Grodecka // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 2, s. 78-88

24. Komunikatory internetowe w nauczaniu języka polskiego - między teorią a praktyką / Michał Maciaszek // Kwartalnik Edukacyjny. - 2013, nr 4, s. 73-80

25. Książka a adaptacja filmowa : "Tajemniczy ogród" F. H. Burnett - "Tajemniczy ogród" A. Holland / Justyna Miernik, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole 4-6. - 2009/2010, nr 1, s. 74-84

26. "Lekcja w kinie" czyli Nowa formuła edukacji filmowej / Marek Kaczkowski // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 7/8, s. 11-12

27. Lekcje z filmem "Tytus, Romek i A'Tomek wśród złodziei marzeń" w klasie piątej / Arkadiusz Kut // Język Polski w Szkole 4-6. - 2008/2009, nr 1, s. 41-52

28. Lektura a adaptacja filmowa / Arkadiusz Kut // Język Polski w Szkole 4-6. - 2008/2009, nr 2, s. 7-12

29. Lektury w grach dramatycznych / Wioletta Rafałowicz // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 19

30. Literackie fascynacje Rembrandtem / Alina Biała // Polonistyka. - 2007, nr 6, s. 12-18

31. Literatura hipertekstualna w szkole / Artur Jabłoński // Polonistyka. - 2012, nr 4, s. 24-27      

32. M jak... Miłość, Mickiewicz, Myslovitz / Krzysztof Koc // Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 5, s. 12-17

33. Marginesy innowacji : kultura audiowizualna w szkole / Damian Kaja // Polonistyka. - 2012, nr 4, s. 16-21

34. Media też są szkołą / Wiesław Przybyła // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s. 9-16

35. Medialne klucze do wyobraźni / Andrzej Łopata // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 4, s. 24-32

36. Metoda "wiązki zaczepnej" w kształceniu umiejętności tekstotwórczych licealisty / Ewa Nowel // Język Polski w Liceum. - 2012/2013, nr 4, s. 57-72

37. Metody nauczania służące wizualizacji w kształceniu literatury / Aneta Krasińska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2007/2008, nr 4, s. 94-99

38. Media w edukacji - pedagogiczne aspekty ich wykorzystania / Bogdan Urbanek // Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 1, s. 229-248

39. Między chorałem, rockiem a hip hopem / Maria Kwiatkowska-Ratajczak // Polonistyka. - 2005, nr 3, s. 27-33

40. Multimedia i literatura / Maria Kwiatkowska-Ratajczak // Polonistyka. - 2007, nr 2, s. 57-59

41. Multimedia w kształceniu polonistycznym / Katarzyna Kozłowska, Anna Kwiatkowska // Poradnik Językowy. - 2006, nr 2, s. 80-87

42. Multimedialna katedra : udany eksperyment edukacyjny / Waldemar Howil, Ewa Sendyk // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 88-92

43. Multimedialny język polski / Waldemar Howil // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 83-87

44. Muzyka - klucz do zrozumienia "dzieci gorszego Boga"? / Agata Kucharska-Babula // Polonistyka. - 2010, nr 8, s. 38-43

45. O dydaktycznych pożytkach komiksu / Beata Gromadzka // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 1, s. 55-62

46. O "Sonetach krymskich" językiem teledysku? / Lidia Adamczyk-Jóskow // Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 5, s. 3-11

47. Od aktywizacji do aktywności twórczej. Happening i gra dydaktyczna / Ewa Grodecka // Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 2, s. 79-87

48. Od próby rekonstrukcji wizji scenicznej do adaptacji filmowej : "Noc listopadowa" Stanisława Wyspiańskiego w szkole ponadgimnazjalnej / Justyna Mikuła // Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 4, s. 31-37

49. Od przeżycia do poznania czyli "Romeo i Julia" inaczej / Olga Janicka // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 20-26

50. Polonista innowacyjny ≠ polonista multimedialny / Marcin Jurzysta // Polonistyka. - 2012, nr 4, s. 22-23

51. Poloniści wobec mediów / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 4, s. 9-23

52. Przygotowanie polonistów do edukacji medialnej / Danuta Rajewicz // Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 3, s. 95-103

53. Reportażowanie" - odkrywanie rzeczywistości / Ewa Obara-Grączewska // Polonistyka. - 2007, nr 10, s. 25-30

54. Rzym i jego barokowa dekoracja (M. Sęp-Szarzyński i F. Fellini) / Aleksandra Francuz // Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 4, s. 51-58

55. Saturnalia Francisco de Goi i Jacka Dehnela / Beata Majchrzak // Polonistyka. - 2013, nr 8, s. 48-50

56. Skąd my to znamy - o poszukiwaniu kontekstów kulturowych / Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole 4-6. - 2006/2007, nr 4, s. 20-28

57. Szkolna polonistyka w erze cywilizacji medialnej / Anna Ślósarz // Polonistyka. - 2008, nr 2, s. 30-35

58. Środowiskowe uwarunkowania odbioru dzieł filmowych / Kornelia Rybicka // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 2, s. 22-31

59. Taki to mroczny czas : synteza historycznoliteracka z multimedialnym wspomaganiem : scenariusz lekcji poświęconej literaturze wojennej w 3 klasie gimnazjum / Danuta Salamon // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 3, s. 19-20

60. Teatralna gra fabularna (LARP) / Jerzy Zygmunt Szeja // Polonistyka. - 2011, nr 2, s. 54-60

61. Temat, para lekcji, cykl, mikroscenariusz... / Andrzej Łopata // Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 1, s. 54-66

62. Terror obrazu - z pozycji polonisty / Aniela Książek-Szczepanikowa // Polonistyka. - 2011, nr 10, s. 12-18

63. "Truman Show" czyli Telewizja przyszłości? / Roman Sowa // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 4, s. 66-73

64. "Trzynasta mila do domu" : literackie i filmowe podróże ze Stasiem i Nel / Anna Ciciak // Notatnik Multimedialny. - 2009, nr 2, s. 65-70

65. Uczeń animuje "Stepy akermańskie" Adama Mickiewicza : (inspiracja metodyczna) / Magdalena Bryll, Roman Sowa // Język Polski w Liceum. - 2012/2013, nr 1, s. 88-103

66. Uczeń w roli badacza... dzieła filmowego / Roman Sowa // Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 4, s. 61-70

67. Uczniowie gimnazjum powinni wydawać gazetkę : (z doświadczeń opiekuna zespołu redakcyjnego) / Małgorzata Hamada // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 1, s. 79-93

68. Uwagi o wartościach po seansie filmowym... / Roman Sowa // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 78-81

69. W gabinecie luster czyli Molier w wersji filmowej : (propozycja metodyczna) / Renata Borowiak, Katarzyna Taborska // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 3, s. 58-63

70. W (nie)zgodzie z normą językową w portalach internetowych / Małgorzata Pachowicz // Język Polski. - 2012, nr 1, s. 29-36

71. W ogrodzie dziwnym - obudź w sobie artystę : wielozmysłowość na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Gis, Anita // Polonistyka. - 2013, nr 5, s. 35-38

72. W supermarkecie kultury czyli Jak się robi w szkole postmodernistyczny film / Dorota Bolek // Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 3, s. 60-73

73. W świecie Michaela Endego : od fragmentu powieści do scenariusza... / Ilona Lasota // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 3, s. 8-17

74. Warunki interpretacji dzieła malarskiego w szkole. Cz. 1 / Piotr Kołodziej // Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 2, s. 32-38

75. Warunki interpretacji dzieła malarskiego w szkole. Cz. 2 / Piotr Kołodziej // Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 3, s. 46-50

76. Widzę, więc jestem czyli O kształtowaniu umiejętności czytania znaków ikonicznych i symboli w szkole podstawowej / Marta Kaniewska // Polonistyka. - 2010, nr 2, s. 42-46

77. Wprawki w tworzeniu reportaży : zajęcia dla koła dziennikarskiego licealistów / Klaudia Gargula-Ciuła // Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 1, s. 19-24

78. Wrastanie w kulturę czyli o zaletach bajki etiologicznej / Ewa Nowel // Język Polski w Szkole 4-6. - 2010/2011, nr 3, s. 44-55

79. Współczesne media na lekcjach języka polskiego : cykl lekcji w klasie IV / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole 4-6. - 2013/2014, nr 4, s. 62-82

80. Współczesny świat i człowiek z perspektywy literackiego doświadczenia podróży / Zofia Dończyk-Hnat // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 2, s. 47-58

81. Zbliżenia, sąsiedztwa - wabiki czy idea edukacji humanistycznej wzbogacającej wiedzę i wyobraźnię ucznia / Anna Kondracka-Zielińska // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s. 59-63

82. Zbyszko - Rotgier - relacja z rycerskiego pojedynku / Beata Surdej // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 2, s. 95-99

83. Zobaczyć, poczuć i usłyszeć lirykę / Iwona Styperek // Polonistyka. - 2012, nr 3, s. 41-43

84. Zupełnie nowe dzieło czy tylko kopia książki? : o adaptacji filmowej lektury / Arkadiusz Kut // Język Polski w Szkole 4-6. - 2008/2009, nr 3, s. 66-75

85. Życie i cała reszta czyli Co ma wspólnego Hrabal z Woodym Allenem i konsumpcjonizmem? / Monika Maciejewska // Polonistyka. - 2006, nr 1, s. 41-43

                                                                                             

Oprac. Hanna Krasuska Terka

 

Powrót do Dydaktyka