Dysleksja - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2015

KSIĄŻKI

1. 5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców/ Dorota Nosowska, Renata Kreczman-Madej. - Warszawa : Arystoteles, 2010

2. 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją / Gavin Reid, Shannon Green. - Gdańsk : Harmonia, 2015

3. ADHD i nieśmiałość : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / [Irena Sosin]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014

4. ADHD i nieśmiałość : karty do samodzielnej pracy w domu / [Irena Sosin]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014

5. Bajki dla dyslektyków : bajki dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania / Kamila Waleszkiewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

6. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? : poradnik dla rodziców dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych na temat rozpoznawania ryzyka dysleksji i wspomagania dzieci z tym problemem / Katarzyna M. Bogdanowicz [et al.]. - Warszawa : Instytut Badań Pedagogicznych, 2014

7. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych / Krystyna Grabałowska [et al.]. - Wyd. 3. - Toruń : Dom Organizatora, 2005

8. Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV-VI : ó- u / Elżbieta Suwalska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015

9. Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV-VI : rz-ż / Elżbieta Suwalska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015

10. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006

11. Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009

12. Dobasoli do kanuka : ćwiczenia czytania pseudowyrazów dla dzieci z dysleksją / Dominika Kamińska, Alicja Ślęzak-Stachulak. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011

13. Dyktanda graficzne / Zofia Handzel. - Wyd. 5. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006

14. Dyslexia in the English Classroom : techniki nauczania języka angielskiego uczniów z dysleksją / Anna Butkiewicz, Katarzyna Bogdanowicz. - Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006

15. Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

16. Dysleksja : teoria i praktyka / red. nauk. Gavin Reid, Janice Wearmouth. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

17. Dysleksja / Gavin Reid. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005

18. Dysleksja / Wojciech Brejnak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003

19. Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją / Katarzyna Maria Bogdanowicz. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2011

20. Dysleksja i ADHD : współwystępujące zaburzenia rozwoju : neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci / Małgorzata Lipowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011

21. Dysleksja rozwojowa : fakt i tajemnica w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej / pod red. nauk. Marii Bogumiły Pecyna. - Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2011

22. Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006

23. Dysleksja rozwojowa : podstawy diagnozy i terapii / Janina Mickiewicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2011

24. Dysleksja u osób dorosłych / Marta Łockiewicz, Katarzyna Maria Bogdanowicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015

25. Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych / pod red. Marty Bogdanowicz i Marioli Smoleń. - Gdańsk : Harmonia, 2004

26. Dysleksja w opinii językoznawcy : składnia zdania w wypowiedziach pisemnych uczniów dyslektycznych / Renata Makarewicz. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006

27. Dysleksja w wieku dorosłym / red. nauk. Marta Bogdanowicz. - Gdańsk Harmonia Universalis, 2012

28. Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją : książka dla nauczyciela / Elżbieta Szymankiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009

29. Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją : zeszyt ćwiczeń dla ucznia / Elżbieta Szymankiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009

30. Dysortografia : uwarunkowania psychologiczne / Izabela Pietras. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008

31. Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu / Barbara Kurowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011

32. Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

33. Jak dyslektyczne dziecko nauczyć czytania : wypróbowana metoda dla rodziców i nauczycieli / Bernice H. Baumer. - Warszawa : Klub dla Ciebie - Bauer-Weltbild Media, cop. 2007

34. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla rodziców / Sally Raymond .- Kielce : Jedność, 2004

35. Jak przezwyciężać trudności w nauce : praca zbiorowa / pod red. Alicji Giermakowskiej i Anety Jałowieckiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008

36. Język, czytanie i dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Wyd. 3 popr. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2003

37. Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

38. Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, deja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005

39. Kinezjologia edukacyjna dla dzieci : podstawowy podręcznik kinezjologii edukacyjnej dla rodziców i nauczycieli / Paul E. Dennison, Gail Dennison. - Warszawa : Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, cop. 2003

40. Kombinatoryka wyrazowa : spostrzegaj - pomyśl - działaj / Barbara Zakrzewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

41. Koncentracja uwagi : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / Irena Sosin. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013

42. Koordynacja wzrokowo-ruchowa : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / Marzena Krysztof-Zarzycka, Barbara Płuska, Magdalena Domańska. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013

43. Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją / Anna Jurek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008

44. Kultura mówienia dawniej i dziś : propozycje, scenariusze, ćwiczenia / red. Małgorzata Kułakowska, Agnieszka Myszka. - Rzeszów : Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014

45. Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku / Elżbieta Awramiuk. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2006

46. Media - dysleksja - terapia pedagogiczna / Ewa Nowicka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2012

47. Metodyka ćwiczeń w czytaniu / Regina Pawłowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008

48. Mini-max o dysleksji czyli Minimum tego, co na ten temat powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie mu pomóc / materiał oprac. przez zespół pod kier. Doroty Mielcarek w składzie Ewa Jędral [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo "Seventh Sea", 2006

49. Naucz się żyć z dysleksją bo z dysleksji się nie wyrasta : przewodnik dla pedagogów, terapeutów, rodziców oraz osób zainteresowanych dysleksją / Helena Grzelachowska. - Warszawa : Wydawnictwo Seventh Sea, 2008

50. Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym / Krystyna Kamińska. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004

51. Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji / Jadwiga Cieszyńska. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005

52. Nauka czytania przez zabawę / Jackie Silberg ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005

53. Orientacja przestrzenna : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / Grażyna Dorodzińska. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013

54. Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją / Leokadia Wiatrowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013

55. Pomóż dziecku z... dysgrafią / J. Lewinson ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006

56. Pomóż dziecku z... dysleksją / G. Squires, S. McKeown ; [tł. Aleksandra Wejchert-Spodenkiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2006

57. Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii na zajęciach terapeutycznych w przedszkolu / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, 2015

58. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. - Warszawa : Difin, 2014

59. Predyktory przezwyciężania dysleksji rozwojowej : doświadczenia pedagogiczne / Maria Bogumiła Pecyna. - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2011

60. Program nauczania języka polskiego dla dzieci dyslektycznych w klasach 4-6 w zreformowanej szkole podstawowej stanowiący uzupełnienie programu Piotra Zbróga i Małgorzaty Jas "Przygoda z czytaniem i pisaniem" / Ewa Boksa. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2004

61. Psychofizjologiczne diagnozy trudności w uczeniu się / Maria Bogumiła Pecyna. - Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2010

62. Psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

63. Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej / Dorota Dawid. - Kraków : Impuls, 2004

64. Rozwój mowy i języka : ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych / aut. Justyna Gasik. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2014

65. Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie : skala ryzyka dysleksji wraz z normami dla klas 0 i 1 / Marta Bogdanowicz. - Wyd. 6 zm. i uzup. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008

66. Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii : Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II / Marta Bogdanowicz. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011

67. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia - zabawa - nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum / Mirosława Wójtowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

68. Sprawdź jak mówię i wymawiam : kwestionariusz obrazkowy do badania i oceny rozwoju mowy i wymowy : dyslalia - dysleksja / Antoni Balejko. - Białystok : Antoni Balejko, 2003

69. Style uczenia się dzieci dyslektycznych a wymagania poznawcze szkoły / Jolanta Dyrda. - Wyd. 2 zm. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2004

70. Sześciolatek w świecie liter : podręcznik do edukacji zintegrowanej / Jan Malczewski, Lidia Malczewska-Garsztkowiak. - Warszawa : Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, cop. 2005

71. Trudna sztuka pisania i czytania / Robert J. Marzano, Diane E. Paynter. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

72. Trudne litery b, d, g, p : zeszyt ćwiczeń dla klasy 0 i 1-3 / Marta Bogdanowicz. - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006

73. Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym : metody terapii / Janina Jolanta Sazon-Brykajło. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009

74. Trudności w czytaniu i pisaniu : rozważania teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Izabela Pietras. - Warszawa : Difin, 2012

75. Uczeń z dysleksją w domu : poradnik nie tylko dla rodziców / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek, Małgorzata Rożyńska. - Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2007

76. Uczeń z dysleksją w szkole : poradnik nie tylko dla polonistów / Marta Bogdanowicz, Anna Adryjanek. - Wyd. 2 zm. - Gdynia : Operon, 2005

77. W kręgu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania / pod red. nauk. Mariana Sinicy i Anety Rudzińskiej-Rogoży. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005

78. Werbalne i obrazowe przyswajanie liter : nauczanie dzieci z dysleksją i nie tylko... / Leokadia Wiatrowska. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012

79. Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / Zofia Pomirska. - Warszawa : Difin, 2011

80. Wokół dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej / pod red. nauk. Zofii Pomirskiej. - Warszawa : Difin, 2010

81. Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka w oparciu o eksperymenty językowe, tropy stylistyczne i dobrą literaturę : ćwiczenia terapeutyczne / Agnieszka Wypych. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008

82. Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

83. Wygraj z dysgrafią : zbiór ćwiczeń dla uczniów z trudnościami w pisaniu / Zofia Pomirska, Dorota Wieczorek. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2006

84. Wygraj z dysleksją : zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania - przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, ich nauczycieli i rodziców / Zofia Pomirska. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2004

85. Zanim dziecko zacznie czytać i pisać : ponad 300 zabaw teatralnych, które przygotują dziecko do późniejszej nauki czytania i pisania / Sherrie West, Amy Cox. - Warszawa : K.E. Liber, 2005

 

MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE

1. Dysleksja - problemy praktyczne [Film]. - Bytom : Agencja Filmowa "Pro-Film", cop. 1998 (KV 78 min)

2. Dysleksja [Film] : nie zamykaj oczu - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2013?]. (DVD 23 min)

3. Kinezjologia edukacyjna [Film] : ćwiczenia, afirmacje, inspiracje / Paul Dennison. - Warszawa : Kined, [2004] (KV 90 min)

4. Dyslektyk 2 [Dokument elektroniczny]. - Warszawa : BPP Marcin Borkowski, 2008 (CD-ROM)

5. Trening czytania [Dokument elektroniczny] : pokonaj dysleksję. - Wrocław : pwn.pl, cop. 2008 (CD-ROM)

 

ARTYKUŁY Z KSIĄŻEK I CZASOPISM

1. Analfabetyzm jako przykrywka / Joanna Weyna // Ergo. - 2005, nr 2, s. 60-63

2. Biblioterapeutyczne wspomaganie ucznia nie tylko z dysleksją : scenariusze zajęć / Mirosława Wójtowicz // Biblioterapeuta. - 2010, nr 2, s. 19-26

3. Biblioterapeutyczne wspomaganie uczniów z dysleksją / Mirosława Wójtowicz // Biblioterapeuta. - 2010, nr 1, s. 9-17

4. Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą dyslektyczną / Wanda Matras // Biblioterapeuta. - 2007, nr 4, s. 2-8

5. "Bracia miesiące" - scenariusz zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Jadwiga Jastrząb, Karolina Radecka // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, s. IV-VI

6. Czy na pewno zaburzenie? / Jadwiga Wrońska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 132-141

7. Ćwiczenia do pracy z uczniem dyslektycznym / Natalia i Krzysztof Minge // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 3 (31), s. 60-61

8. Diagnostyczność Testu Figury Złożonej Reya-Osterrietha w badaniu uczniów z dysleksją rozwojową / Katarzyna Gruszczyńska // Nowiny Psychologiczne. - 2004, nr4, s. 47-62

9. Diagnoza i terapia dziecka zagrożonego ryzykiem dysleksji, zaburzeniami mowy, czytania i pisania z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych „Moje Bambino"... / Marzena Walkowiak // W: Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnej / red. nauk.: Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. - S. 125-138

10. Dobry uczeń z dysleksją / Aneta Ratajek // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 2, s. 47-56

11. Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji. Cz. 2 / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2009, nr 6, s. 40-46

12. Dostosowywanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 9, s. 3-9

13. Dysleksja - problem cywilizacyjny / Marta Korendo // Polonistyka. - 2009, nr 8, s. 51-53

14. Dysleksja - problem, który narasta... / Barbara Król // Doradca. - 2005, nr 44, s. 22-24

15. Dysleksja : lepiej zapobiegać niż leczyć / Elżbieta Szymankiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s. 32-35

16. Dysleksja a nauczanie języków obcych : jak zorganizować pracę z uczniem dyslektycznym. Cz. 2 / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 111-122

17. Dysleksja a nauczanie języków obcych / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 81-93

18. Dysleksja a ruch / Kinga Bulińska // Lider. - 2005, nr 5, s. 27

19. Dysleksja dzieci uzdolnionych muzycznie / Katarzyna Lipińska // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 100-106

20. Dysleksja jako ciągle aktualny problem pedagogiczny / Roman Leszczyński // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1/2, s. 9-18

21. Dysleksja okiem pedagoga / Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 42-44

22. Dysleksja rozwojowa a zdolności motoryczne dziecka / Katarzyna Figat // Lider. - 2006, nr 10, s. 14-17

23. Dysleksja u dzieci : wiedza i umiejętności nauczycieli / Barbara Kowalińska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 35-37

24. Dysleksja zostaje na całe życie / Marta Korendo ; rozm. przepr. Tomasz Wosk // Życie Szkoły. - 2013, nr 3, s. 4-7

25. Dyslektycy pod szczególną opieką / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 77-85

26. Dyslektyk to znaczy nieprzystosowany? / Bożena Krupa // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 2, s. 18-27

27. Dzieci ryzyka dysleksji - problemy diagnozy i terapii / Joanna Sęcińska // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 44-56

28. Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 8-10

29. Dziecko z dysleksją w szkole / Anna Zych // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 56-59

30. Fakty o dysleksji / Izabela Pietras // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 1, s. 92-98

31. Funkcjonowanie ucznia dyslektycznego w szkole ponadgimnazjalnej / Natalia i Krzysztof Minge // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 42, s. 15-17

32. "Gdy zabraknie pytań skończą się odpowiedzi, zniknie nadzieja"- co sądzić o dysleksji? / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10/11, Wkładka Metodyczna, s. I-II

33. Jak pracować z uczniem dyslektycznym w szkole średniej? / Danuta Rajewicz // Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 55-60

34. Jak pracować z uczniem z dysleksją rozwojową w szkole średniej / Beata Prościak, Dorota Kostek // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 48-54

35. Jak przygotować ucznia dyslektycznego do nowej matury z języka polskiego / Danuta Rajewicz // Język Polski w Liceum. - 2013/2014, nr 3, s. 49-60

36. Język angielski dla dyslektyków / Agniewska Zakrzewska, Barbara Kujawa // Meritum. - 2012, nr 1, s. 76-77

37. Kilka uwag o dysleksji / Dorota Pietrzyk // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 11, s. 46-51

38. Koncepcje socjolingwistyczne a język dzieci zagrożonych dysleksją rozwojową / Ewa Boksa // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3, s. 39-47

39. Kształcenie językowe w perspektywie edukacji uczniów dyslektycznych / Anna Podemska-Kałuża // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 2, s. 89-96

40. Mamy epidemię dyslektyczną? / Agnieszka Pawlak // Nowa Szkoła. - 2007, nr 10,
s. 8-16

41. Metody i techniki pracy z uczniem dyslektycznym na lekcji języka polskiego / Katarzyna Kamińska-Holc // Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 5, s. 26-30

42. Metodyczny wymiar postępowania terapeutycznego w zakresie usprawniania dysfunkcji rozwojowych dziecka dyslektycznego / Elżbieta Gadomska // Meritum. - 2006, nr 1, s. 28-30

43. Model diagnozowania dysleksji rozwojowej / Marta Bogdanowicz // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 3, s. 33-37

44. Moja praca z dzieckiem ryzyka dysleksji / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 38-42

45. Nauczanie diagnozujące w terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją rozwojową / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 3, Wkładka Metodyczna, s. I-IV

46. Nauczyciel bibliotekarz a uczeń dyslektyczny : problem znany czy nieznany? / Ewa Augustyniak // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 6, s. 5-7

47. Nowy gen dysleksji / Zofia Mijakowska // Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 18-19

48. O dysleksji... optymistycznie / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 2, s. 29-36

49. Osiągnięcia uczniów dyslektycznych w egzaminach zewnętrznych / Teresa Wejner // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1/2, s. 24-26

50. Outsiderzy w szkolnej ławce? : dysleksja rozwojowa - diagnoza i rzeczywistość / Dorota Bronk // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2009, nr 1, s. 174-180

51. "Óczeń" z dysleksją / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 58, s. 21-24

52. Plan pracy z dzieckiem dyslektycznym / Krystyna Lewkowicz // Język Polski w Szkole 4-6. - 2012/2013, nr 2, s. 87-96

53. Pokolenie "dys" / Katarzyna Girczys-Połedniok // Charaktery. - 2015, nr 5, s. 58-60

54. Polonista a dysleksja / Katarzyna Kamińska-Holc // Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 3/4, s. 57-61

55. Poszukiwanie mocnych stron ucznia - każdego można za coś pochwalić / Bogdan Urbanek // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2, s. 31-37

56. Potrzeba biblioterapii wśród uczniów dyslektycznych na przykładzie Terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 119 we Wrocławiu / Joanna Borkowska // Biblioterapeuta. - 2014, nr 3, s. 1-8

57. Praca z uczniem dyslektycznym / Alicja Jamro // Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 24-25

58. Prawa ucznia z dysleksją w szkole : prawo i praktyka / Anna Foltyniak // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 3, s. 14-15

59. Problem ryzyka dysleksji / Marta Bogdanowicz ; oprac. Aneta Wojnarowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 6-7

60. Problemy uczniów z dysleksją / Ewa Iskierka-Kasperek // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 101-108

61. Profilaktyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Kempisty // Wychowawca. - 2006, nr 4, s. 20-21

62. Przeszukiwanie leksykalne w kształtowaniu umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją / Anna Jurek // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 5, s. 46-61

63. Rozpoznawanie wczesnej dysleksji rozwojowej a reforma programowa / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 9, dod. Wkładka Metodyczna Nr 9, s. I-IV

64. Rozwijanie strategii pisania na lekcjach języków obcych u ucznia z dysleksją rozwojową / Katarzyna Bogdanowicz // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 3, s. 72-78

65. Ryzyko dysleksji / Magdalena Bocheńska // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s. 41-47

66. Ryzyko dysleksji, dysleksja, wady wymowy a współczesne możliwości technologiczne / Zofia Domaradzka-Grochowalska // W: Logopedia a specjalne potrzeby edukacyjne w obliczu reformy szkolnej / red. nauk.: Wojciech Brejnak, Ewa Wolnicz-Pawłowska. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2011. - S. 139-160

67. Scenariusz zajęć dla uczniów dyslektycznych : utrwalenie zasad pisowni wyrazów z ó, u / Marzanna Pietruszka-Łój // Korepetytor. - 2005, nr 8, s. 10-13

68. Specjalne ćwiczenia na specjalne talenty czyli O modyfikowaniu technik nauczania dla dzieci dyslektycznych / Agnieszka Szplit // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 2, s. 89-100

69. Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu czyli O poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 48-58

70. Specyficzne style uczenia się dziecka dyslektycznego / Ewa Boksa // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3, s. 62-66

71. Sposoby pracy z uczniami z dysleksją / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 5, s. 50-56

72. Strategie czytania w dysleksji / Agnieszka Wypych // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 95-100

73. Struktura i treść narracji w wypowiedziach pisemnych młodzieży z dysleksją / Bożena Rejnowska-Wawryn // W: Trudności w czytaniu i pisaniu : rozważania teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Izabela Pietras. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 102-116

74. Symptomy ryzyka dysleksji / Marta Bogdanowicz ; oprac. Aneta Wojnarowska // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 1, s. 14-15

75. System pomocy dla dyslektyków w Polsce / Natalia Czaja // Remedium. - 2012, nr 9, s. 30-31

76. Techniki polisensoryczne w nauczaniu języka obcego uczniów z dysleksją rozwojową na szczeblu gimnazjalnym / Anna Małgorzata Różańska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 5, s. 53-62

77. To nie jest lenistwo / Dominika Wesołowska // Ergo. - 2005, nr 1, s. 58-61

78. Trudności emocjonalne dzieci dyslektycznych - metody wsparcia / Justyna Cieślińska // Życie Szkoły. - 2015, nr 6, s. 26-29

79. Trudności uczniów z dysleksją na lekcjach chemii w gimnazjum / Emilia Wyżykowska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 16-18

80. "Twardy orzech" dla egzaminatora / Bożena Kukier // Matematyka w Szkole. - 2007, nr 38, s. 7-8

81. Uczeń dyslektyczny na lekcjach języka angielskiego / Katarzyna Ambrożuk // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 97-101

82. Uczeń dyslektyczny wobec lektur szkolnych / Marta Kazienko-Szczerbak // Język Polski w Szkole 4-6. - 2008/2009, nr 3, s. 33-42

83. Uczeń z dysleksją w Internecie : zagrożenia i perspektywy rozwoju / Aneta Ratajek // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 49-57

84. W czepku urodzona czyli Portret szczęśliwej dyslektyczki / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 71-79

85. W japońskiej szkole w Warszawie - lekcje języka japońskiego i dysleksja? / Dorota Rospierska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 2, s. 31-38

86. W trosce o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów dyslektycznych / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 46-57

87. Wizerunek siebie a zachowanie uczniów dyslektycznych / Piotr Gindrich // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2004, T. 24, s. 177-187

88. Zaburzenia w koncentracji a ryzyko dysleksji / Aneta Ratajek // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 2, s. 23-31

89. Zaburzenie rozwoju językowego a dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 85-94

90. Zdążyć przed... dysleksją : propozycje ćwiczeń doskonalących dużą i małą motorykę / Marta Bogdanowicz ; oprac. Aneta Wojnarowska // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 3,
s. 24-27

91. Zdążyć przed... dysleksją : propozycje ćwiczeń doskonalących funkcje wzrokowo-przestrzenne, słuchowo-językowe oraz orientację w schemacie ciała i przestrzeni / Marta Bogdanowicz ; oprac. Aneta Wojnarowska // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 32-35

92. Zjawisko ryzyka dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym na przykładzie łódzkich szkół podstawowych / Agnieszka Komorowska // Kultura i Edukacja. - 2011, nr 3, s. 97-112

93. Znaczenie współudziału rodziców w terapii dziecka z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 54-60

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

Powrót do Dydaktyka