Biblioterapia - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2015

KSIĄŻKI

1. Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Wyd. 2 zm. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009

2. Biblioteka w szkole. Cz. 2, Biblioterapia, webquesty, przedstawienia / Jolanta Smuniewska [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012

3. Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2011

4. Dziecko a rozwód : bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców / red. nauk. Agnieszka Lewicka-Zelent, Katarzyna Korona. - Warszawa : Difin, 2015

5. Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Anna Jakubowicz-Bryx red. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011

6. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

7. Magia ogrodów czyli o terapeutycznej funkcji ogrodów / Irena Borecka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

8. Przeciw przemocy w szkole : literatura biblioterapeutyczna / Elżbieta Szefler ; [Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych]. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2010

9. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia - zabawa - nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum / Mirosława Wójtowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

10. Tabu w literaturze i sztuce dla dzieci / pod red. Bogusławy Sochańskiej i Justyny Czechowskiej. - [Poznań] : Media Rodzina ; [Warszawa] : Duński Instytut Kultury, cop. 2012

11. Teoretyczne podstawy biblioterapii / Wiktor Czernianin. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008

12. Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Agnieszka Łaba. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011

 

 

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Biblioteka szkolna pracownią terapeutyczną / Lidia Ippoldt // W: Biblioteka szkolna - tendencje rozwoju: teoria i praktyka / pod red. Lidii Ippoldt, Haliny Kosętki, Iwony Pietrzkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. - S. 111-118

2. Biblioterapia / Katarzyna Krasoń // W: Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2 / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. - S. 255-283

3. Biblioterapia a edukacja informacyjna z zakresu wiedzy o zdrowiu / Barbara Mauer-Górska // W: Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz ; przy współpr. Sylwii Gajownik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. - S. 233-242

4. Biblioterapia formą kształtowania kompetencji społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną / Ditta Baczała, Paulina Rogozińska // W: Rozwój społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną: ograniczenia i możliwości w zakresie kompetencji społecznych / red. nauk. Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. - S. 83-120

5. Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą / Marzena Okrasa // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 207-226

6. Biblioterapia w resocjalizacji więźniów - wybrane problemy / Ewa Saganowska, Paweł Szczepaniak // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009. - S. 275-300

7. Miejsce biblioterapii w procesie rewalidacyjnym dziecka z autyzmem / Bernadetta Szczupał // W: Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. - S. 167-179

8. Najnowsza polska literatura piękna dla dzieci i młodzieży wybrana pod kątem pomocy w zrozumieniu przez nich trudności życia i zachowań / Anna Józefowicz // W: Problemy współczesnego dziecka : wybrane aspekty / red. nauk. Małgorzata Cywińska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014. - S. 211-224

9. Potencjał edukacyjny, socjalizacyjny, wychowawczy i terapeutyczny książki dziecięcej / Wanda Matras-Mastalerz // W: Książki w życiu najmłodszych / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015. - S. 105-119

10. Terapeutyczna funkcja biblioterapii w resocjalizacji i profilaktyce społecznej / Bernadeta Szczupał // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009. - S. 227-249

11. Zastosowanie biblioterapii w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Katarzyna Janczulewicz, Katarzyna Wieczorek // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013. - S. 172-182

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Każdy z nas jest inny" : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Edyta Lachowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 10, s. 39-41

2. "Komputer nie jest realnym światem" : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w klasie piątej z zastosowaniem komputera / Lilla Pietrzykowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 5, s. 31-32

3. "Łapanie za słowa" czyli o biblioterapii w pracy z pacjentami psychiatrycznymi. Cz. 1 / Agnieszka Pilch // Arteterapia. - 2009, nr 1, s. 24-25

4. "Magiczny słoń" - niezwykła baśń Kate DiCamillo / Marta Wiktoria Trojanowska // Biblioterapeuta. - 2013, nr 2, s. 28-30

5. "Przyjdź, usiądź, porozmawiaj i poczytaj ... a będziesz ostrożniejszy" : program zajęć biblioterapeutycznych dla młodzieży gimnazjalnej / Joanna Jurkiewicz // Biblioterapeuta. - 2011, nr 1, s. 26-28

6. "Razem przeciw agresji" : program profilaktyczno-wychowawczy przeciwdziałania agresji z elementami biblioterapii dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych / Joanna Ambroży // Biblioterapeuta. - 2013, nr 2, s. 16-27

7. "Siedmiu Wspaniałych" - dręczenie i przemoc w szkole : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Iwona Bukowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 6, s. 41-43

8. "Wiosenna bajka" - warsztaty z elementami biblioterapii / Anna Dziełak, Anita Bałas // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 4, s. 41-43

9. "Z Franklinem pod namiot" - zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii / Tomasz Kruszewski, Justyna Pałka // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-IV

10. "Zielone banany są smaczne". Program biblioterapeutyczny - twórcze warsztaty z elementami biblioterapii dla gimnazjalistów / Anna Sabiłło // Biblioterapeuta. - 2013, nr 3, s. 18-36

11. "Życie to baśń napisana ręką samego Boga". Autorski program kółka teatralno-dziennikarskiego z elementami biblioterapii / Elżbieta Bukowiec // Biblioterapeuta. - 2014, nr 4, s. 1-17

12. Albumowe przygody czyli trochę terapii w bibliotece : propozycja spotkań z wykorzystaniem wydawnictw albumowych / Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 11, s. 7-9

13. Arteterapia w edukacji wczesnoszkolnej / Katarzyna Sadowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 6, s. 4-7

14. Bajka terapeutyczna w logopedii / Dorota Bełtkiewicz // Biblioterapeuta. - 2014, nr 1, s. 30-34

15. Bajka w pracy z dziećmi / Lucyna Markowicz // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 3, s. 21

16. Bajkoterapia - olbrzymia moc słów zaklęta w bajkach / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2015, nr 5, s. 22-25

17. Bajkoterapia w szkole podstawowej / Renata Gromek // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 5-6

18. Bez rutyny! / Monika Buchowska // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, s. 17

19. Bez złości mamy więcej radości : konspekt zajęć biblioterapeutycznych / Agnieszka Bałka // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 12, s. 28-29

20. Bibliotekarze piszą bajki terapeutyczne / Anna Sabiłło // Biblioterapeuta. - 2014, nr 3, s. 40-44

21. Biblioterapeutyczne wspomaganie ucznia nie tylko z dysleksją : scenariusze zajęć / Mirosława Wójtowicz // Biblioterapeuta. - 2010, nr 2, s. 19-26

22. Biblioterapeutyczne wspomaganie uczniów z dysleksją / Mirosława Wójtowicz // Biblioterapeuta. - 2010, nr 1, s. 9-17

23. Biblioterapia - terapia i wychowanie przez czytanie / Sylwia Gallos // Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 8-10

24. Biblioterapia : (zestawienie bibliograficzne) / Agnieszka Graczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 2, s. 23-24

25. Biblioterapia : szkolenie dla nauczycieli / Mariola Świerczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 13-15

26. Biblioterapia : wspieranie rozwoju dziecka przez baśnie i bajki / Lidia Kołodziejska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 33, s. 3-8

27. Biblioterapia dla osób współuzależnionych / Magdalena Prokopowicz // Biblioterapeuta. - 2014, nr 2, s. 1-22

28. Biblioterapia i wczesna edukacja czyli o przydatności słów, które leczą / Agnieszka Miernik // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 4, s. 29-38

29. Biblioterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przykładowy scenariusz zajęć / Iwona Bukowska // Biblioterapeuta. - 2012, nr 1, s. 20-23

30. Biblioterapia jako odmiana terapii pedagogicznej / Paweł Szczepaniak // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 3/4, s. 26-33

31. Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 12-14

32. Biblioterapia w ICIM / Katarzyna Pytlakowska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, dod. "Biblioteka - centrum Informacji", nr 2, s. 14-16

33. Biblioterapia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach / Bożena Iwan // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 29-30

34. Biblioterapia w pracy gdyńskiej biblioteki / Renata Rzepecka-Stenka // Bibliotekarz. - 2010, nr 5, s. 14-16

35. Biblioterapia w pracy nauczyciela świetlicy / Joanna Hoffmann // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 9

36. Biblioterapia w pracy wychowawczej z grupą dzieci w wieku przedszkolnym / Hanna Hajzak // Biblioterapeuta. - 2010, nr 4, s. 1-18

37. Biblioterapia w procesie dydaktyczno-wychowawczym i terapii pedagogicznej : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2015, nr 6, s. 56-62

38. Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej / Elżbieta Szefler // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 35-46

39. Biblioterapia w szkole / Ewa Pałucka // Wychowawca. - 2014, nr 5, s. 23

40. Biblioterapia wśród młodzieży : zestawienie bibliograficzne / Joanna Naruszewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 1, s. 42-44

41. Co masz zrobić, gdy spotkasz nieznajomą osobę? : scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 33, s. 32

42. Cyberbiblioterapia - o wadach nowoczesnego kształcenia / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 6-8

43. Czuj się dobrze, mów dobrze - logopedyczna bajka terapeutyczna / Dorota Bełtkiewicz // Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s. 3-8

44. Czy każdy może być radosny? : zajęcia biblioterapeutyczne / Mariola Sitarz, Anna Rogalska-Saramak, Katarzyna Pielak // Biblioteka. - 2009, nr 6, s. 15-16

45. Czy małe dziecko może być twórcą? / Joanna Czapla // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 14, s. 42-47

46. Dlaczego oni to zrobili? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie "Żółty balonik" Mariana Orłonia / Joanna Polaszczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 3, s. 40-42

47. Dręczenie i przemoc w szkole - scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Iwona Bukowska // Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 24-29

48. Dziewczęca przemoc i jej uwarunkowania : (wstęp do metodyki powieści "Ja, Blanka" E. Barańskiej) / Elżbieta Szefler // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 2, s. 18-30

49. Gwiazdy - radosne, ożywione duchy, wielkie przyjaciółki dziecka... : (na przykładzie poezji Doroty Gellner) / Renata Grigoriew // Biblioterapeuta. - 2010, nr 2, s. 15-19

50. Haiku - słowa-motyle, słowa-kropelki rosy, słowa-szum strumyka : przykład poezjoterapii / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 13-14

51. Innych przybywa... Rzecz o biblioterapeutycznej funkcji nowych książek dla dzieci / Elżbieta Szefler // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 7/8, s. 51-56

52. Irena Borecka - człowiek i biblioterapeuta / Wiktor Tarantiej // Biblioterapeuta. - 2008, nr 3, s. 28

53. Ja też coś potrafię : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Krystyna Janeczko-Witkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 10, s. 41-42

54. Ja, ty, ona, my czyli o problemach wspólnego życia : program zajęć z biblioterapii dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Danuta Kubiak // Biblioterapeuta. - 2009, nr 2, s. 12-27

55. Jak ważny jest przyjaciel? : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii dla uczniów przedszkola i szkoły podstawowej / Edyta Lachowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 7/8, s. 51-52

56. Kiedy boję się szkoły? : metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży / Wanda Matras-Mastalerz // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, s. 36-39

57. Kiedy muszę nauczyć się żyć - biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Lidia Ippoldt // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 3, s. 33-37

58. Klechda o żywej wodzie : scenariusz lekcji "żywego słowa" / Maria Kwiecień // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 4, s. 20

59. Książka i ja : program zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii : dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Jolanta Pawłowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 9-10

60. Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas 5 i 6 szkoły podstawowej / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 10-12

61. Książka zawsze pomoże / Agnieszka Chamera-Nowak // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 5, s. 7-9

62. Książki do zadań specjalnych / Ilona Mazurkiewicz-Krause // Polonistyka. - 2009, nr 10, s. 20-25

63. Leczenie książką / Alicja Strzelecka-Lemiech // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 40, s. 13-15

64. Literacki agon w świetle teorii walki: E. Hemingway "Stary człowiek i morze" : (interdyscyplinarny rekonesans) / Leon Andrzej Krzemieniecki // Biblioterapeuta. - 2010, nr 3, s. 1-6

65. Literatura pomagająca pokonać lęki dzieci rozpoczynających naukę przedszkolną i szkolną / Olga Konatowska-Ciszek // Biblioterapeuta. - 2013, nr 3, s. 36-60

66. Metoda Radlińskiej i biblio(bajko)terapia w szkole / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole 4-6. - 2011/2012, nr 2, s. 7-19

67. Mieć czy być? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Monika Lach // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s. 16-17

68. Możliwości wykorzystania plastykoterapii w zajęciach biblioterapeutycznych / Maria Widerowska // Biblioterapeuta. - 2011, nr 2, s. 4-6

69. My i świat, który nas otacza : program czytelniczo-wychowawczy z elementami profilaktyki / Gabriela Gmerek-Biniek, Barbara Kozłowska, Magdalena Wieczorek // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, s. 13-17

70. Narracje towarzyszące - interpretujące oraz wychowawcze w procesie biblioterapeutycznym / Anna Bautsz-Sontag // Chowanna. - 2013, T. 2, s. 157-170

71. Nie jestem samotną wyspą / Małgorzata Niewierska // Biblioterapeuta. - 2010, nr 4, s. 18-32

72. Nie porzucaj nadzieje... / Jadwiga Matys // Biblioterapeuta. - 2008, nr 2, s. 3-5

73. Niezgoda rujnuje, zgoda buduje : o rozwiązywaniu konfliktów między uczniami za pomocą tekstu biblioterapeutycznego (Mit o Demeter i Korze) : scenariusz zajęć dla klasy 5 szkoły podstawowej / Magdalena Jamka // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 26-28

74. Obcy w naszym świecie czyli obraz dziecka niepełnosprawnego w literaturze / Edyta Izabela Rudolf // Biblioterapeuta. - 2009, nr 2, s. 5-11

75. Opowieści zamknięte w ... Rozważania na temat literatury i tekstów kultury przydatnych w biblioterapii. Cz. 1 / Magdalena Chacko // Biblioterapeuta. - 2012, nr 3, s. 1-6

76. Opowieści zamknięte w ... Rozważania na temat literatury i tekstów kultury przydatnych w biblioterapii. Cz. 2, W świecie "barwnych cieni i nietoperzy" / Magdalena Chacko // Biblioterapeuta. - 2013, nr 3, s. 1-7

77. Oswajać lęki / Iwona Bukowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 9, s. 33-38

78. Otaczają nas różni ludzie : scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum na podstawie opowiadania Ewy Nowak: "Zakompleksiona" / Marzena Medyńska // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 6, s. 20

79. Pedagogiczny dramat terapeutyczny dla dzieci / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole 4-6. - 2011/2012, nr 2, s. 102-109

80. Pedagogiczny dramat terapeutyczny dla młodzieży / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 3, s. 99-106

81. Pedagogiczny dramat terapeutyczny dla młodzieży / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 3, s. 100-106

82. Piśmiennictwo alpinistyczne i podróżnicze w oddziaływaniach psychoedukacyjnych / Dagmara Łupicka-Szczęśnik // Biblioterapeuta. - 2012, nr 2, s. 3-5

83. Podróż do Krainy Radości : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Jolanta Pawłowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 11

84. Podróż kredek i piórnika z przedszkolnego kącika : scenariusz zajęć wychowawczo-terapeutycznych prowadzonych metodą biblioterapii // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 33, s. 33-34

85. Porozmawiajmy o emocjach : scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum / Edyta Dobek // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 6, s. 36-37

86. Potrzeba biblioterapii wśród uczniów dyslektycznych na przykładzie Terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 119 we Wrocławiu / Joanna Borkowska // Biblioterapeuta. - 2014, nr 3, s. 1-8

87. Pozytywne relacje / Małgorzata Żółtaszek // Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s. 39-43

88. Program biblioterapeutyczny - oswajanie starszaków. Cz. 1 / Agata Widzowska-Pasiak // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 1, s. 34-36

89. Program biblioterapeutyczny - oswajanie straszaków. Cz. 2 / Agata Widzowska-Pasiak // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, s. 35-39

90. Program biblioterapeutyczny połączony z warsztatami rękodzielniczymi - Być kobietą, być kobietą / Maja Wilczewska-Wojczyszyn // Biblioterapeuta. - 2014, nr 1, s. 16-30

91. Program biblioterapii dla ucznia z nauczaniem indywidualnym / Elżbieta Jasiak // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 11-13

92. Program zajęć biblioterapeutycznych "Dodajmy sobie skrzydeł" / Natalia Wolko-Stempniewicz // Biblioterapeuta. - 2011, nr 2, s. 6-17

93. Program zajęć biblioterapeutycznych "Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą" / Lidia Ippoldt, Agnieszka Pospuła // Biblioterapeuta. - 2012, nr 1, s. 3-20

94. Program zajęć biblioterapeutycznych "Nasza klasa jest najważniejsza" / Lidia Ippoldt, Anna Stekla // Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 29-39

95. Program zajęć biblioterapeutycznych pt. "Nastolatek w strefie uczuć" / Barbara Nowak-Słomiany // Biblioterapeuta. - 2011, nr 1, s. 7-19

96. Program zajęć biblioterapeutycznych // Biblioterapeuta. - 2008, nr 1, s. 18-24

97. Program zajęć biblioterapeutycznych: uspołecznianie dzieci rozpoczynających naukę w szkole / Anna Borowska, Agnieszka Jurek, Jolanta Obrzut // Biblioterapeuta. - 2014, nr 4, s. 27-40

98. Propozycja literatury biblioterapeutycznej / Bożena Zwierzyńska // Biblioterapeuta. - 2011, nr 2, s. 17-20

99. Przemiana przez poezję / Juhani Ihanus // Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s. 1-3

100. Przezorność i uczynność : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Anna Borowska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 11, s. 14

101. Przeżycie estetyczne jako kluczowe pojęcie biblioterapii na przykładzie poglądów Romana Ingardena / Wiktor Czernianin // Biblioterapeuta. - 2008, nr 1, s. 3-8

102. Przyjazna kreacja księżyca w poezji Doroty Gellner jako próba oswojenia dziecięcego strachu przed mrokiem / Renata Grigoriew // Biblioterapeuta. - 2010, nr 1, s. 4-9

103. Roksana Jędrzejewska-Wróbel "Gębolud" / Helena Mużyłowska // Biblioterapeuta. - 2010, nr 1, s. 18-20

104. Rola baśni Hansa Christiana Andersena w odróżnianiu dobra od zła u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Scenariusze zajęć / Mariola Łyszczarz // Biblioterapeuta. - 2014, nr 3, s. 9-27

105. Rola biblioterapii w przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole - refleksje przed i pozajęciowe / Iwona Bukowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 6, s. 40-41

106. Rola tekstów narracyjnych we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych / Jolanta Gładysz // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 1, s. 10-14

107. Rozejrzyj się, nie jesteś sam! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Teresa Kajl-Jankowska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 17

108. Rozmowa z innymi : scenariusz biblioterapeutyczny / Renata Gromek // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 7

109. Rozmowa z samym sobą : scenariusz biblioterapeutyczny / Renata Gromek // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 6-7

110. Rozumienie emocji a kształtowanie kompetencji interpersonalnych : praca w formie ekspresyjnych działań biblioterapeutycznych / Anna Bautsz-Sontag // Chowanna. - 2011, T. 1, s. 245-263

111. Są takie ogrody : program terapeutyczny dla seniorów / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 6, s. 29-32

112. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych : "Nie oceniaj książki po okładce czyli o tolerancji" / Marcjanna Rzyczkowska // Biblioterapeuta. - 2013, nr 2, s. 30-32

113. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych: "To nie chluba zgrywać samoluba!" : zajęcia psychoedukacyjne na temat dzielenia się z innymi / Małgorzata Rudnicka // Biblioterapeuta. - 2009, nr 4, s. 12-13

114. Scenariusze : Każdy ma swojego stracha. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie Eriki Meyer-Glitza "Reportaż Marcina" / Maja Wilczewska-Wojczyszyn // Biblioterapeuta. - 2010, nr 3, s. 14-16

115. Scenariusze : Nie szata zdobi człowieka / Marlena Kowalska // Biblioterapeuta. - 2010, nr 3, s. 11-14

116. Scenariusze : Zmartwienie Ewy / Mirosława Wójtowicz // Biblioterapeuta. - 2010, nr 3, s. 7-11

117. Sprostać nieznanemu czyli o odwadze bycia sobą / Ewa Kasprzyk // Biblioterapeuta. - 2013, nr 3, s. 7-18

118. Śmierć i rozstania : program biblioterapeutyczny / Iwona Bukowska // Biblioterapeuta. - 2009, nr 1, s. 6-25

119. Śnić jak Zofia Beszczyńska / Renata Grigoriew // Biblioterapeuta. - 2012, nr 3, s. 22-23

120. Teoria ugruntowana i jej wybrane zastosowania w badaniach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa / Zuzanna Wiorogórska // Przegląd Biblioteczny. - 2012, Z. 1, s. 47-57

121. Terapeutyczna funkcja wierszy Danuty Wawiłow na przykładzie wybranych utworów / Ewa Bońdos // Biblioterapeuta. - 2012, nr 2, s. 6-28

122. Terapeutyczna rola literatury pięknej adresowanej do dzieci w paradygmacie psychologii poznawczej / Maria Molicka // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 9/10, s. 60-68

123. Terapeutyczne znaczenie książki w procesie wychowania osób niedostosowanych społecznie / Marcin Jurczyk // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 1/2, s. 33-35

124. Tupcio Chrupcio. Ja się nie boję! - zajęcia terapii czytelniczej / Agnieszka Pejkowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 3, s. 34-36

125. Tworzenie książki łatwej w czytaniu i książki zabawki : scenariusz zajęć warsztatowych / Maria Widerowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 37

126. Uzależnienie od komputera i Internetu : czy gry komputerowe to dobra forma spędzania wolnego czasu? / Anna Kujawa // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-IV

127. Walka z kompleksami : scenariusz nagrodzony w konkursie "Zajęcia biblioterapeutyczne" / Agnieszka Sikorska-Celejewska // Biblioteka. - 2008, nr 4, s. 14-16

128. Wanda Kozakiewicz (1922-2008) w moich wspomnieniach / Janina Kościów // Biblioterapeuta. - 2008, nr 2, s. 7-10

129. Warsztat biblioterapeuty / Maria Widerowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 34-36

130. Warsztat biblioterapeuty / Urszula Zybura // Biblioterapeuta. - 2011, nr 4, s. 10-12

131. Warsztat biblioterapeuty. Cz. 3 / Genowefa Surniak // Biblioterapeuta. - 2008, nr 3, s. 19-27

132. Warsztat biblioterapeuty. Cz. 4 / Genowefa Surniak // Biblioterapeuta. - 2011, nr 3, s. 36-44

133. Warsztaty z biblioterapii / Joanna Grabczak // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 6, s. 38-42

134. Współczesny polonista jako (nie)świadomy terapeuta / Katarzyna Nogieć // Język Polski w Szkole 4-6. - 2011/2012, nr 1, s. 7-12

135. Wszyscy jesteśmy pępkami świata / Jovanka Tomaszewska, Wojciech Kołyszko // Biblioterapeuta. - 2010, nr 2, s. 4-15

136. Wykorzystanie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie z zakresu biblioterapii i arteterapii do pracy z najmłodszymi czytelnikami / Anna Walska // Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 21-24

137. Z Bajdulinkiem w krainie wartości i dziecięcej wyobraźni / Dariusz Szewczyk // Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s. 9-38

138. Zachęta do czytania (delikatnie o trudnej sytuacji) : lekcja biblioteczna dla klas III-IV szkoły podstawowej / Hanna Diduszko // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 1, s. 41-42

139. Zajęcia kółka czytelniczego a biblioterapia / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 10, s. 17

140. Zastosowanie biblioterapii dla dzieci i młodzieży / Małgorzata Kowalska // Biblioterapeuta. - 2009, nr 4, s. 14-17

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Dydaktyka