Edukacja międzykulturowa. Cz. 2 - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2009-2015

KSIĄŻKI

1. Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej - społeczne i wychowawcze obszary napięć / pod red. nauk. Janusza Surzykiewicza, Marka Kuleszy. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010

2. Czy Afryka jest krajem? / [aut.: Mamadou Diouf et al.]. - Warszawa : Fundacja "Afryka Inaczej", 2011

3. Dialog kultur w edukacji / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009

4. Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych : przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej : materiały dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Jolanty Suchodolskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

5. Dziecko w kulturze współczesnego świata / red. nauk.: Ewa Jagiełło, Ewa Jówko. - Siedlce : Towarzystwo Rozwijania Inicjatyw Oświatowych, 2013

6. Edukacja dla interkulturowości / red. Stanisław Kaczor, Teresa Z. Sarleja. - Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2009

7. Edukacja kulturowa : oczekiwania i potrzeby / red. nauk. Agnieszka Roguska, Małgorzata Danielak-Chomać, Mirosław Jan Dyrda. - Siedlce : Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży "Szansa" : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2012

8. Edukacja międzykulturowa - konteksty : od tożsamości po język międzynarodowy / Przemysław Paweł Grzybowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

9. Edukacja regionalna i międzykulturowa / Jerzy Nikitorowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009

10. Europejska perspektywa edukacji człowieka : pedagogika, przyszłość, tendencje / red. nauk. Barbara Dobrowolska, Andrzej Pawilonis. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010

11. Globalnie - odpowiedzialnie : materiały dla nauczycieli / [Magdalena Noszczyk et al.]. - Kraków : Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, 2011

12. Gry i zabawy afrykańskie / pod red. Marty Jackowskiej, Hanny Rubinkowskiej. - Warszawa : Elipsa, 2011

13. Humanistyczno-antropologiczna ewolucja pedagogiki kultury : konsekwencje dla teorii i praktyki / pod red. Janusza Gajdy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

14. Humanizm, dialog, tożsamość : edukacja europejska na tle wyzwań globalnych / Aneta Rogalska-Marasińska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010

15. Imigranci w mojej klasie / Maciej Bohosiewicz [et al.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Vox Humana, cop. 2010

16. Jak mówić polskim dzieciom o dzieciach Afryki? / [pod red. Pawła Średzińskiego ; aut. Mamadou Diouf et al.]. - Warszawa : Fundacja "Afryka Inaczej", 2009

17. Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu / pod red. Agaty Cudowskiej. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2011

18. Kultura w edukacji międzykulturowej : doświadczenia i propozycje praktyczne / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Gajdzica. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013

19. Kultura w edukacji międzykulturowej : konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Barbara Grabowska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013

20. Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. T. 1, Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej / red. nauk. Kazimierz Szmyd [et al.]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012

21. Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. T. 2, Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej / red. nauk. Zofia Frączek [et al.]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012

22. Oswajanie inności w edukacji polonistycznej / pod red. Barbary Myrdzik, Ewy Dunaj. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

23. Patriotyzm i nacjonalizm : ku jakiej tożsamości kulturowej? / red. nauk. Jerzy Nikitorowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

24. Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły : studium społeczno-pedagogiczne / Barbara Dobrowolska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015

25. Procesy migracji w społeczeństwie otwartym : perspektywa edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza i Doroty Misiejuk. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009

26. Przestrzeń i czas dialogu w edukacji : [praca zbiorowa] / red. nauk. Danuta Waloszek. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2011

27. Przykłady dobrej praktyki w programie "Uczenie się przez całe życie" : kreatywność i innowacje w projektach współpracy europejskiej / [koncepcja i red. Ewa Kolasińska ; tł. na jęz. ang. Anna Dąbrowska]. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2009

28. Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej : praca zbiorowa. T. 1, Konteksty teoretyczne / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Janiny Urban. - Toruń [etc.] : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009

29. Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej : praca zbiorowa. T. 2, Problemy praktyki oświatowej / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Aliny Szczurek-Boruty, Barbary Grabowskiej. - Toruń [etc.] : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009

30. Szkoła - kultura - tożsamość : pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego / red. nauk.: Mirosław Sobecki, Wioleta Danilewicz, Tomasz Sosnowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013

31. Wspólnoty z perspektywy edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Jolanty Muszyńskiej, Mirosława Sobeckiego. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009

 

 

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Jan Paweł II a wielokulturowość : bibliografia / Wanda Golec // W: Idąc na cały świat / red. Edward Jarmoch. - Drohiczyn : Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe : Kuria Diecezjalna, 2013. - S. 483-487

2. Od lokalności i wielokulturowości ku integracji w edukacji międzykulturowej / Jerzy Nikitorowicz // W: Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej / pod. red. Wiolety Danilewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2009. - S. 298-316

3. Uczeń - uchodźca w szkole : wyzwanie dla edukacji wielokulturowej / Joanna Zienkiewicz // Edukacja kulturowa : oczekiwania i potrzeby / red. nauk. Agnieszka Roguska, Małgorzata Danielak-Chomać, Mirosław Jan Dyrda. - Siedlce : Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży "Szansa" : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2012. - S. 145-160

4. Wielowymiarowość tożsamości kulturowej a świadomość wielo- i międzykulturowości w edukacji u progu XX wieku / Mirosław Sobecki // W: Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej / pod. red. Wiolety Danilewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2009. - S. 269-286

5. Wykorzystanie gier symulacyjnych w edukacji międzykulturowej / Kamila Kocoń, Marta Hold // W: Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. - Poznań : Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - S. 265-272

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Kinder Anglia" - projekt stworzenia przestrzeni interaktywnej dla dzieci w wieku przedszkolnym : (zrealizowany ze studentami III roku W[czesnej] E[dukacji] w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego) / Małgorzata Karczmarzyk // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 3/4, s. 48-50

2. "PluriMobil" a promowanie mobilności edukacyjnej / Aneta Porczyk-Fromowitz // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 68-70

3. "Przygody Innego" - na szlaku różnorodności / Natalia Siereda // Nowa Szkoła. - 2015, nr 6, s. 45-47

4. (Inter)kulturowa tożsamość licealisty / Monika Kaźmierczak // Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 1, s. 82-88

5. Antyk a europejska wspólnota w kulturze : kontekst edukacji międzykulturowej / Mirosław Sobecki // Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 1/2, s. 39-45

6. Badania międzykulturowe w teorii i praktyce - studium porównawcze predyspozycji i zachowań twórczych dzieci żyjących w środowiskach zróżnicowanych kulturowo / Ewa Ogrodzka-Mazur // Ruch Pedagogiczny. - 2014, nr 3, s. 51-60

7. Cienie i blaski szkoły międzykulturowej / Urszula Jędrzejczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 20-23

8. Co ukrywają meksykańskie jaskinie? : scenariusz cyklu pięciu zajęć świetlicowych / Katarzyna Nowosad // Świetlica w Szkole. - 2014, nr 3, s. 5-6

9. Cudzoziemiec w polskiej szkole / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 21, s. 4-9

10. Czarodziejskie Indie : propozycje multisensorycznych zajęć dla przedszkolaków. Cz. 1 / Magda i Marcin Musiałowie // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 3, s. 24-27

11. Czarodziejskie Indie : propozycje multisensorycznych zajęć dla przedszkolaków. Cz. 2 / Magda i Marcin Musiałowie.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 4, s. 66-69

12. Czerwona Wyspa - Madagaskar : propozycje multisensorycznych zajęć dla przedszkolaków / Magda i Marcin Musiałowie // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 7/8, s. 86-89

13. Człowiek pogranicza jako efekt dialogu tożsamościowego w warunkach wielokulturowości / Jerzy Nikitorowicz // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 9-17

14. Dialog międzykulturowy / Magdalena Kapela // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 6, s. 22-25

15. Dobre praktyki w szkołach wielokulturowych / Urszula Jędrzejczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 4, s. 34-37

16. Dobry finał - zakończenie projektu "Lively Outdoor Learning" w Szkole Podstawowej nr 3 w Zielonce / Justyna Adamowicz // Nowa Szkoła. - 2015, nr 7, s. 44-48

17. Dzieci uchodźców / Joanna Żepielska // Meritum. - 2011, nr 1, s. 30-32

18. Dzieci uchodźców i imigrantów w polskiej szkole / Agata Marek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 11-14

19. Dzieci z różnych stron świata / Iwona Jabłońska // Życie Szkoły. - 2013, nr 10, s. 20-21

20. Edukacja dzieci a treści międzykulturowe w podręcznikach do nauki języków obcych / Anna Jaroszewska // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 4, s. 32-43

21. Edukacja interkulturowa w przedszkolu i szkole / Dominika Przybyszewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 10, s. 28-34

22. Edukacja międzykulturowa - jedność w różnorodności : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 55-58

23. Edukacja międzykulturowa a tożsamość narodowa / Marta Powęska // Kwartalnik Edukacyjny. - 2011, nr 4, s. 30-34

24. Edukacja międzykulturowa w kontekście badań pedagogiki porównawczej / Nella Grigoriewna Nyczkało // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 3, s. 72-78

25. Edukacja początkowa wobec wielokulturowości i międzykulturowości / Joanna Karczewska, Katarzyna Kundera // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 3, s. 19-29

26. Elementy kulturowe w ćwiczeniu zintegrowanych sprawności językowych / Janina Skrzypczyńska  // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 2, s. 125-133

27. Ewaluacja materiałów dydaktycznych rozwijających międzykulturową kompetencję komunikacyjną / Ewa Maciejewska-Stępień // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 5, s. 71-76

28. Gila romane jako głos w dialogu międzykulturowym / Dorota Maćkula // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 4, s. 60-63

29. Idea patronackiej klasy kompetencji międzykulturowych / Bożena Cudak, Kinga Anna Gajda // Język Polski w Liceum. - 2012/2013, nr 2, s. 35-47

30. Idee edukacji w warunkach wielokulturowości / Joanna Stepaniuk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 81-99

31. Inny, ale nie obcy / Eugeniusz Sakowicz // Oświata Mazowiecka. - 2010, nr 4 (5), s. 22-24

32. Inny, ale nie obcy. Część 2 / Eugeniusz Sakowicz // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 1 (6), s. 21-23

33. Intercultural educaton and minority languages / Hricto Kyuchukov // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2011, nr 2, s. 101-116

34. Jak umożliwić uczniom/studentom poznanie ich kompetencji kulturowych oraz międzykulturowych? / Marinel Gerritsen // Język Polski w Liceum. - 2012/2013, nr 1, s. 13-24

35. Kapitał społeczny i kulturowy małżeństw mieszanych i ich rodzin / Alicja Hruzd-Matuszczyk // Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 51-58

36. Karnawał na świecie : konspekt zajęć / Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 11, s. 16-17

37. Każdy z nas pięknie się różni : edukacja skierowana ku tolerancji i akceptacji na wszelką odmienność / Dorota Pakuła-Tamou // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 5, s. 52-54

38. Kilka słów o ryżu / Katarzyna Kobusińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 2, s. 47-48

39. Kocham swoje miasto : edukacja regionalna w ramach projektu eTwinning / Marta Lisowska, Joanna Kulikowska-Jopich, Sylwia Ogórek-Miezio // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 9, s. 74-75

40. Kompetencja interkulturowa - europejski priorytet edukacyjny / Justyna Mak // Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 2, s. 101-106

41. Korzyści ze współpracy / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 11, s. 74-76

42. Kształcenie humanistyczne jako pochwała wieloznaczności świata / Bogusław Milerski // Ruch Pedagogiczny. - 2011, nr 5/6, s. 5-14

43. Kształcenie międzykulturowe w gimnazjum : koncepcja i jej realizacje na przykładzie tolerancji / Barbara Myrdzik, Iwona Morawska // Polonistyka. - 2010, nr 8, s. 6-12

44. Kształcenie międzykulturowe w praktyce : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 STO w Warszawie / Anna Tobiacelli, Krzysztof Jabłoński, Beata Dudek // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 1 (6), s. 25-27

45. Kształtowanie kompetencji międzykulturowych / Beata Humięcka // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 12, s. 69-71

46. Kultura pedagogiczna kandydatów na nauczycieli a edukacja międzykulturowa / Alina Szczurek-Boruta // Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 133-143

47. Kulturologiczna koncepcja oświatologii w kontekście rozwoju społeczeństwa wielokulturowego / Swietłana O. Sysojewa // Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 1, s. 65-75

48. Nauczanie w transkulturowości / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole 4-6. - 2012/2013, nr 3, s. 11-28

49. Nauczyciel jako refleksyjny praktyk : propozycja przedmiotu "Kształtowanie kompetencji nauczyciela w środowisku wielokulturowym" / Barbara Grabowska // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 1/2, s. 17-20

50. Nauczyciel w szkole jako "culture broker" (pośrednik kulturowy) wobec uczniów obcokrajowców / Joanna Kapica-Curzytek // Kultura i Edukacja. - 2010, nr 1, s. 95-107

51. Nauczyciele i edukacja międzykulturowa / Małgorzata Kitlińska-Król // Chowanna. - 2013, T. 2, s. 275-288

52. O potrzebie kształtowania kompetencji międzykulturowej wśród seniorów / Anna Jaroszewska // Edukacja Dorosłych. - 2009, nr 2, s. [65]-73

53. Ojczyzna - obczyzna - obywatelskość / Jerzy Nikitorowicz // Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 1/2, s. 27-37

54. Pantofelek pięknej Rodopis - poznajemy starożytny Egipt - scenariusz dla klasy 3 / Anna Michniuk // Życie Szkoły. - 2013, nr 4, s. 17

55. Pierwsze kroki ku różnorodności w szkole / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 12, s. 77-80

56. Podnoszenie świadomości międzykulturowej studentów / Marinel Gerritsen, Jan Pieter Verckens // Język Polski w Liceum. - 2012/2013, nr 3, s. 30-42

57. Podróż do kraju smoka - Wietnamu / Hanna Strojewska, Monika Czarnecka-Zreda // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 40-42

58. Podróże w nieznane - cały świat bliżej nas / Justyna Gliszczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 7, s. 30-32

59. Podróżujemy do starożytnego Egiptu / Anna Krzempek, Olga Krzempek // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 9, s. 39-41

60. Pogranicze jako przestrzeń aksjologicznego (nie)współistnienia ku wykluczaniu kulturowemu / Ewa Ogrodzka-Mazur // Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 33-41

61. Polnischunterricht und interkulturelle Kompetenzentwicklung in der deutsch-polnischen Grenzregion / Stefanie Hildebrandt // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2012, nr 1, s. 49-90

62. Polonistyczne spotkania z bajkami Isaaca Bashevisa Singera / Monika Szabłowska-Zaremba // Polonistyka. - 2012, nr 9, s. 31-34

63. Polska szkoła jako środowisko wychowawcze i kulturowe : (na przykładzie szkolnych punktów konsultacyjnych w Irlandii) / Sebastian Dama // Nowa Szkoła. - 2013, nr 3, s. 29-46

64. Poprzez edukację wielokulturową ku pomorskiej wspólnocie regionalnej - uwagi na kanwie nowego kierunku działalności Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego / Tomasz Maliszewski // Edukacja Dorosłych. - 2011, nr 2, s. 179-191

65. Pouczmy globalnie! / Beata Pinkiewicz, Adam Piwek // Geografia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 15-17

66. Poznajemy Rosję / Hanna Strojewska, Monika Czarnecka-Zreda // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 9, s. 56-57

67. Problematyka międzykulturowości a nauczanie języków obcych - rozważania z pogranicza teorii i praktyki / Anna Jaroszewska // Meritum. - 2010, nr 1, s. 21-26

68. Problemy edukacyjne i wychowawcze w szkołach wielokulturowych / Urszula Jędrzejczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 7, s. 21-23

69. Procesy migracyjne - nowe wyzwanie dla szkół i spójności społecznej / Sabina Janik // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 8-12

70. Projekt "What is Europe?" / Anna Pawłowska-Niedbała // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 4, s. 57-59

71. Projektowanie meritum komunikacji interkulturowej w procesie glottodydaktycznym na przykładzie specyfiki i pułapek historyjki obrazkowej "Bildgeschichte" / Sebastian Dusza // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 1, s. 66-81

72. Przekaz wartości patriotycznych w edukacji - powinność wychowawcza według myśli pedagogicznej papieża Jana Pawła II / Natalia Maria Ruman // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 6, s. 20-27

73. Przygody Innego / Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 1, s. 19-23

74. Reformowanie oświaty a wychowanie międzykulturowe w niższych klasach szkoły podstawowej / Ewa Ogrodzka-Mazur // Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 2, s. 103-112

75. Rola nauczyciela w wychowaniu wielokulturowym / Bogdan Stańkowski // Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 1/2, s. 47-61

76. Rozbudzanie wrażliwości interkulturowej - autonomia studenta i nauczyciela a autonomia ucznia / Agnieszka Strzałka // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 10-12

77. Roztańczona Boliwia / Magda i Marcin Musiałowie // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 5, s. 59-64

78. Rozwijanie kompetencji interkulturowej na lekcji języka obcego / Agnieszka Pawłowska // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 1, s. 58-66

79. Różnorodność religijna społeczeństw wielokulturowych wyzwaniem edukacyjnym / Aniela Różańska // Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 2, s. 43-50

80. Społeczno-polityczne uwarunkowania integracji mieszkańców wielokulturowej Łotwy w jednoczącej się Europie / Katarzyna Jurzysta, Maria Marta Urlińska // Kultura i Edukacja. - 2014, nr 4, s. 188-210

81. Spotkanie nauczycieli w Norwegii / Sylwia Ernstzen, Ewa Dunin-Wilczyńska // Nowa Szkoła. - 2012, nr 6, s. 34-36

82. Spotkanie z Innym : Inny jako nauczyciel / Kornelia Ćwiklak // Polonistyka. - 2009, nr 7, s. 11-17

83. Strategie i działania szerzące tolerancję wobec cudzoziemców : edukacja wielokulturowa / Ewa Sowa-Behtane // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 3/4, s. 13-16

84. Szkoła a proces integracji uczniów cudzoziemców / Joanna Jałosińska // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 3 (8), s. 8-9

85. Szkoła tolerancji / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 12, s. 82-84

86. Sztuka i twórczość dziecka w edukacji międzykulturowej / Dorota Pakuła-Tamou // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 7, s. 38-39

87. Świadomość interkulturowa uczniów liceum ogólnokształcącego - wyniki ankiety / Tomasz Róg // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 5, s. 117-124

88. Teksty literackie na lekcji języka obcego - strata cennego czasu czy ciekawe doświadczenie? / Krystyna Mihułka // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 14-22

89. Uczenie się międzykulturowe - ku tożsamości wielowymiarowej i integracji społecznej / Alina Szczurek-Boruta // Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 2, s. 25-31

90. Uczenie się w dialogu z innymi / Ewa Żmijewska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 4, s. 8-12

91. W drogę! : wyprawa edukacyjno-badwcza śladami Dawida Bidermana po chasydzkich drogach / Mirosław Skrzypczyk, Anna Wieczorek // Kwartalnik Edukacyjny. - 2010, nr 1, s. 12-42

92. W kierunku edukacji międzykulturowej : parafialna szkoła romska w Suwałkach / Joanna Cukras-Stelągowska, Jakub Stelągowski // Kultura i Edukacja. - 2009, nr 1, s. 109-127

93. W kierunku starożytnej Grecji / Anna Krzempek, Olga Gola // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 10, s. 58-60

94. W poszukiwaniu tożsamości : edukacyjne dylematy aksjologiczne / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 4-10

95. W starożytnym Egipcie : scenariusz zajęć dla najstarszej grupy przedszkolaków / Michalina Krzemień, Magdalena Soja // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 9, s. 42-43

96. Wakacyjna podróż dookoła świata : scenariusz zajęć dla pięcio- i sześciolatków / Katarzyna Rokoszak // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 5, s. 56-58

97. Wazy greckie : scenariusz zajęć z zakresu sztuki dla najstarszych przedszkolaków do przeprowadzenia w ramach koła zainteresowań / Agnieszka Kamińska // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 7/8, s. 68-69

98. Wielokulturowa edukacja czyli o elementarzach dla mniejszości / Renata Zaborska // Biblioteka. - 2010, nr 3, s. 16-22

99. Wielokulturowość i edukacja / Tadeusz Lewowicki // Ruch Pedagogiczny. - 2010, nr 3/4, s. 5-20

100. Wielokulturowość i jej korelaty edukacyjne / Joanna Żelek // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2012, nr 1/2, s. 58-62

101. Wielokulturowość szkoły i miasta : uczniowie cudzoziemscy w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej / Małgorzata Stępień-Przygoda, Elżbieta Mieszkowska // Oświata Mazowiecka. - 2013, nr 1(15), s. 23-24

102. Wielokulturowość w szkole / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 45, s. 56-58

103. Wizyta sąsiadów : scenariusz dla pięcio-, sześciolatków / Natalia Petrynka-Szymańska // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 10, s. 28-33

104. Wychowanie jako cel wielokulturowych grup nacisku / Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 9, s. 12-18

105. Z wizytą w Chinach / Agnieszka Bok // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 9, s. 36-38

106. Zjeść słonia po kawałku / Magdalena Retkowska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 23, s. 62-63

107. Zróżnicowanie kulturowe jako impuls rozwoju pedagogiki społecznej / Marek Jędrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 4, s. 3-10

 

Oprac. Anna Stefaniak

Powrót do Dydaktyka