Kształcenie integracyjne. Cz. 2 - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2009-2015

KSIĄŻKI

1. ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Alicja Krztoń. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014

2. Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

3. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji / pod red. Marzeny Buchnat, Beaty Tylewskiej-Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2012

4. Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012

5. Edukacja w integracji : bo wszystko zaczęło się 10 lat temu... : praca zbiorowa / pod red. Mariusza Dobijańskiego. - Siedlce : stowarzyszenie tutajteraz : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2012

6. Integracja edukacyjna : oczekiwania i rzeczywistość / pod red. Marzeny Klaczak. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010

7. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / Grzegorz Szumski. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo APS, 2009

8. Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej / Zenon Gajdzica. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014

9. Między znakami - między słowami / pod red. Aliny Maciejewskiej. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011

10. Młodzież głucha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie : dla terapeutów, nauczycieli, wychowawców i rodziców / pod red. Joanny Kobosko. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu "Usłyszeć Świat", 2009

11. Moje "ja" i szkoła integracyjna : zjawiska ukrytego programu w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych / Andrzej Lis-Kujawski. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

12. Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami) / Elżbieta Zawadzka-Bartnik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

13. Nierówność szans edukacyjnych - przyczyny, skutki, koncepcje zmian : praca zbiorowa /  pod red. Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

14. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną : podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych / Otto Speck ; przekład Grażyna Grzywna-Tunk. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015

15. Poznaję i akceptuję siebie i innych : scenariusze zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym / Beata Rola, Beata Dubińska, Radosław Piotrowicz. - Katowice : Wydawnictwo Credo, 2013

16. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012

17. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013

18. Program psychoedukacyjny dla dzieci 7-10 letnich doskonalący sprawność językową / Alicja Iwanowska, Cecylia Januszek, Mariola Kwiatkowska-Łozińska. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

19. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 7. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

20. Przewodnik po edukacji włączającej : rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły / Tony Booth i Mel Ainscow ; red. i przygotowanie dla CSIE Mark Vaughan. - Warszawa : Olimpiady Specjalne Polska, 2012

21. Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole / Aneta Jegier, Magdalena Kosowska. - Warszawa : Difin, 2011

22. Student niepełnosprawny : szkice i rozprawy. Z. 10 (3) 2010 / red. nauk. Tamara Zacharuk. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2010

23. Student niepełnosprawny : szkice i rozprawy. Z. 11 (4) 2011 / red. nauk. Tamara Zacharuk. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011

24. Student niepełnosprawny : szkice i rozprawy. Z. 12 (5) 2012 / red. nauk. Tamara Zacharuk. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012

25. Student niepełnosprawny : szkice i rozprawy. Z. 13 (6) 2013 / red. nauk. Tamara Zacharuk. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013

26. Student niepełnosprawny : szkice i rozprawy. Z. 14 (7) 2014 / red. nauk. Tamara Zacharuk. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2013

27. Student niepełnosprawny : szkice i rozprawy. Z. 9 (2) 2009 / red. nauk. Tamara Zacharuk. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009

28. Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych / Zenon Gajdzica. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011

29. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej : budowanie systemu wsparcia i pomocy / pod red. Anny Grabowskiej i Małgorzaty Gębickiej-Zdanewicz. - Warszawa : Fundacja "Promyk Słońca" ; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010

30. Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji / red. nauk. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010

31. Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej / red. nauk. Zenon Gajdzica. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2011

32. Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej : podstawy metodyki nauczania języków obcych / Ewa Domagała-Zysk, Katarzyna Karpińska-Szaj. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

33. Uwarunkowania akceptacji uczniów w klasie integracyjnej / Danuta Baraniewicz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009

34. Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych / Barbara Grzyb. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

35. Wokół edukacji włączającej : efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych / Grzegorz Szumski ; współpr. Anna Firkowska-Mankiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010

36. Wychowanie w edukacji specjalnej osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną / red. nauk. Katarzyna Ćwirynkało. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011

37. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

38. Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska-Lokś. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011

 

 

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Czy szkoły ogólnodostępne rzeczywiście są alternatywą dla kształcenia segregacyjnego? Z opinii nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych / Renata Machalska // W: Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. - Poznań : Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - S. 495-509

2. Integracja uczniów niepełnosprawnych z uczniami pełnosprawnymi / Stanisław Kowalik // W: Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki / red. nauk. Stanisław Kowalik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - S. 274-302

3. Od aprobaty po patologię, czyli o opiniach nauczycieli na temat roli instytucji szkoły w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych / Zenon Gajdzica // W: Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty / red. nauk. Marek Walancik. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2009. - S. 45-54

4. Praca z uczniem z ADHD w szkołach rosyjskich / Olga Kochurowa // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. - S. 29-36

5. Uczeń niepełnosprawny w szkole integracyjnej. Postawy uczniów pełnosprawnych wobec ich niepełnosprawnych rówieśników / Agnieszka Bobaj // W: Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2009. - S. 217-229

6. Uczeń niewidomy w szkole masowej - wyzwania integracji / Hanna Pasterny // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. - S. 116-122

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Wszystkie dzieci mają prawo do nauki" : wywiad z prof. dr hab. Tamarą Zacharuk - Prorektorem do spraw Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 2 (7), s. 16-17

2. Afazja znana i nieznana / Sławomira Załęska // Meritum. - 2011, nr 1, s. 41-49

3. Akceptacja uczniów niepełnosprawnych w klasie integracyjnej / Paulina Mitońska // Wychowawca. - 2015, nr 3, s. 8-9

4. Być bliżej dziecka czyli zmiany w podejściu do pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Katarzyna Leśniewska // Meritum. - 2011, nr 1, s. 81-84

5. Dlaczego edukacja włączająca nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem? Doświadczenia i plany edukacyjne wobec dzieci z zespołem Downa w relacjach matek / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 3, s. 186-201

6. Dzieci niepełnosprawne w klasie integracyjnej / Maria Ożóg-Radew // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 3 (13), s. 11-15

7. Dzieci niepełnosprawne w szkole włoskiej / Sabina Sawicka-Wilgusiak // Nowa Szkoła. - 2011, nr 8, s. 48-51

8. Dziecko autystyczne : metody i formy pracy w szkole / Katarzyna Patyk // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 45-53

9. Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole / Joanna Szymanowska // Edukacja. - 2009, nr 2, s. 38-49

10. Dziecko niepełnosprawne fizycznie w szkole / Kinga Rusin // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 2 (30), s. 54-57

11. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 48-50

12. Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej / Nina Zawidniak // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 30-36

13. Dziecko z zespołem Downa wśród rówieśników i dorosłych / Dagmara Kaczmarska, Natalia Zamęcka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 58-60

14. Edukacja dzieci o specjalnych potrzebach // Remedium. - 2009, nr 1, s. 4-5

15. Edukacja dzieci z niepełnosprawnościami / Małgorzata Stańczyk // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 1, s. 13-14

16. Edukacja włączająca - niedokończony projekt / Grzegorz Szumski // Ruch Pedagogiczny. - 2014, nr 4, s. 127-139

17. Edukacja włączająca - nowa perspektywa pedagogiczna : uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Tamara Zacharuk, Beata Bocian // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 2 (7), s. 5-7

18. Edukacja włączająca - wyzwanie dla polskiej szkoły? / Violetta Pulwarska // Meritum. - 2009, nr 2, s. 2-4

19. Edukacja włączająca / Mariusz Grabowski // Wychowawca. - 2015, nr 3, s. 10-11

20. Edukacja włączająca czy nauczanie specjalne? / Aneta Pukacz // Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 1, s. 185-192

21. Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów / Tamara Zacharuk // Meritum. - 2011, nr 1, s. 2-7

22. Integracja czy dezintegracja czyli na czym polega tworzenie klas integracyjnych / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 40, s. 21-23

23. Integracja dzieci niepełnosprawnych ruchowo ze zdrowymi rówieśnikami - wartościowe partnerstwo / Sabina Lorek // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, wkł. nr 2, s. 35-41

24. Integracja szkolna a kształtowanie tożsamości kulturowej dzieci i młodzieży niesłyszącej / Mariusz Sak // Kwartalnik Edukacyjny. - 2011, nr 4, s. 35-43

25. Integracja wielowymiarowa uczniów z niepełnosprawnością / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 27-34

26. Integracja włączająca : doświadczenia nauczycielki przedszkola / Barbara Liszkiewicz-Feluś // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 7/8, s. 18-19

27. Integracja zaczyna się w sercu człowieka / Lidia Parda, Bogumiła Przytuła // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 2 (7), s. 22-24

28. Jak dobrze nauczać dziecko niepełnosprawne? / Małgorzata Łoskot // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 2-5

29. Jak pracować z uczniem niepełnosprawnym w szkole masowej? / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 27, s. 16-19

30. Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej / Zenon Gajdzica  - Kraków : Katowice : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013

31. Klasa integracyjna - problem czy dobrodziejstwo / Ewa Woźniak // Oświata Mazowiecka. - 2010, nr 3 (4), s. 24-25

32. Klasy integrujące - dobrym rozwiązaniem / Elżbieta Bocheńska, Elżbieta Zborowska // Meritum. - 2011, nr 1, s. 58-63

33. Klasy terapeutyczne - obserwacje i uwagi praktyka / Ewa Gürtler-Wójcik // Meritum. - 2011, nr 1, s. 53-57

34. Kształcenie integracyjne - korzyści i bariery / Anna Zamkowska // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 5-10

35. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 54, s. 50-53

36. Kwasy (nie tylko) karboksylowe w integracji / Jadwiga Radwańska // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 3, s. 11-13

37. Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Monika Gęga // Nowa Szkoła. - 2013, nr 4, s. 31-33

38. Narzędzia TOC w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi / Agnieszka Dłużniewska // Meritum. - 2009, nr 2, s. 44-47

39. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym - doświadczenia praktyczne w szkole ogólnodostępnej / Joanna Szadkowska // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 3, (13), s. 18-21

40. Niewidoczne bariery : ze studiów nad społecznym dystansem wobec osób niepełnosprawnych / Hanna Żuraw // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 3, s. 167-185

41. Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz. 1, Edukacja / Marta Doroba // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 5-19

42. O integracji - czyli miłość odmieniana przez przypadki / Magdalena Teresa Reczulska // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 22-29

43. O nauczaniu integracyjnym / oprac. Małgorzata Kummant // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 15-16

44. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 3 (13), s. 9-10

45. Podręczniki specjalne / Helena Siwek // Matematyka. - 2012, nr 6, s. 12-23

46. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna / Violetta Pulwarska // Oświata Mazowiecka. - 2010, nr 3 (4), s. 21-22

47. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole masowej / Mirosława Suchocka // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 39-44

48. Prawa edukacyjne ucznia autystycznego / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 63, s. 49-52

49. Przyjacielskie relacje: uczeń - niepełnosprawny kolega / Iwona Witulska // Nowa Szkoła. - 2015, nr 3, s. 39-45

50. Psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży niewidzącej w szkołach ogólnodostępnych / Milena Nazarczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 2, s. 43-47

51. Realizacja potrzeby kontaktu dziecka niepełnosprawnego z dzieckiem zdrowym w warunkach szkoły integracyjnej / Elżbieta Wiśniewska // Chowanna. - 2009, T. 1, s. 155-167

52. Rozważania o integracji / Wanda Agnieszka Jabłońska // Meritum. - 2011, nr 1, s. 8-11

53. Rzeczywistość szkolna dziecka z głęboko uszkodzonym słuchem w integracji / Małgorzata Gulip // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 47-51

54. Segregacja w integracji edukacyjnej / Agnieszka Sakowicz-Boboryko // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 109-114

55. Społeczna integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Katarzyna Łupińska, Agnieszka Soroczyńska // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 4(14), s. 18-21

56. Stres uczniów klas integracyjnych: (raport z badania) / Renata Sikora // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 45-48

57. Sukces i zmiana służąca jego intensyfikacji w opiniach nauczycieli klas integracyjnych / Zenon Gajdzica // Ruch Pedagogiczny. - 2014, nr 3, s. 61-70

58. System kształcenia specjalnego w Polsce - segregacyjność uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Elżbieta Gozdowska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 4-6, 8-14

59. System wartości młodzieży szkół integracyjnych / Justyna Fiedorczuk, Irena Fiedorczuk // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 17-25

60. Szkoły sobie bliskie / Ewa Kaleta // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 5, s. 59-64

61. Uczą się być razem / Joanna Dembińska // Integracja. - 2009, nr 2, s. 28-31

62. Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej / Anna Rojek // Wychowawca. - 2015, nr 3, s. 16-17

63. Uczeń z wadą słuchu / Aleksandra Kubala // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2013, nr 4 (32), s. 58--60

64. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym / Joanna Głodkowska // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 5-16

65. Uwarunkowania integracji społecznej uczniów niewidomych w grupie rówieśniczej / Zdzisław Kazanowski // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 20-33

66. Wczesna interwencja i i wspomaganie rozwoju dziecka - perspektywa edukacyjna / Aneta Lew-Koralewicz // Kwartalnik Edukacyjny. - 2013, nr 1, s. 22-35

67. Wideotrening komunikacji : praca z uczniem wymagającym kształcenia specjalnego / Małgorzata Perzanowska // Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 26-27

68. Wsparcie dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji przedszkolnej / Anna Florek // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 2 (7), s. 10-12

69. Współpraca gimnazjalistów w grupach zadaniowych / Jarosław Bąbka // Edukacja. - 2011, nr 1, s. 84-92

70. Wysokie progi / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 16, s. 12

71. Zadania dyrektorów i nauczycieli publicznych przedszkoli i gimnazjów w okresie przejściowym wdrażania zmian w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Jas, Małgorzata Jarosińska // Meritum. - 2011, nr 1, s. 85-88

72. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2011 na temat: specjalne potrzeby edukacyjne / Anna Bakierzyńska // Meritum. - 2011, nr 1, s. 77-79

73. Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Lidia Klaro-Celej // Oświata Mazowiecka. - 2011/2012, nr 5 (10), s. 18-20

74. Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a szkolna rzeczywistość / Anna Banach-Latoszek // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 2 (7), s. 8-12

75. Zyski z integracji / Przemysław Bąbel // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 5, s. 53-58

 

  Oprac. Anna Stefaniak

 

Powrót do Dydaktyka