Edukacja regionalna - zestawienie bibliogarficzne w wyborze za lata 2005-2015

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe na Mazowszu" - powołanie i zadanie dla nauczycieli geografii / Joanna Angiel // Drama. - 2006, nr 49, s. 25-34

2. "Mała ojczyzna" - historia - edukacja : wokół "Regionalizmu w szkolnej edukacji" / Norbert Morawiec // Wiadomości Historyczne. - 2014, nr 6, s.31-34

3. "Miejsce z historią" - wystawa w stargardzkiej Bastei / Jolanta Aniszewska // Wiadomości Historyczne. - 2014, nr 4, s. 28-31      

4. "Moja mała ojczyzna" : fragment scenariusza zajęć dla klasy 3 / Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 98-100

5. "Płynie, wije się rzeczka..." czyli Rozmowa kropelek wody w Trójkącie Trzech Cesarzy / Małgorzata Niedbał // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2005, z. 3/4, s. 215-226

6. "Poznaj Trójmiasto i okolice" : program wspomagający realizację ścieżki międzyprzedmiotowej Edukacja regionalna i dziedzictwo kulturowe w regionie w szkole podstawowej / Joanita Nawrocka // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 1, s. 7-9

7. "Smykusiowa Polska" : WebQuest w przedszkolu / Monika Krauze // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 7, s. 26-28  

8. Badanie stanu środowiska najbliższej okolicy / Halina Jasińska-Klechowska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2005, z. 1/2, s. 159-162

9. Baśń regionalna w kształtowaniu poczucia tożsamości u dziecka / Zofia Pomirska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2007/2008, nr 1, s. 40-46

10. Bliżej bliskich - edukacja regionalna / Edyta Bukowska // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 2, s. 85-94           

11. Chleb - projekt edukacyjny / Ewa Kaczorek [et al.] // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 9, s. 20-24

12. Ciechanów - moja mała ojczyzna... : projekt edukacyjny / Monika Biedrzycka // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 3, s. 17-18

13. Coraz dalej w świat / Jadwiga Raszka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 7, s. 42-48

14. Dąbrowa Górnicza w edukacji regionalnej / Anna Glimos-Nadgórska // Wiadomości Historyczne. - 2005, nr 4, s. 40-45

15. Dialog z przeszłością we współczesnej szkole / Anna Gorlewska, Monika Rotmańska // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 7/8, s. 21-24

16. Dlaczego warto odwiedzić nadmorskie okolice? / Beata Nazorek // Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2, s. 13-14

17. Dom Legend Toruńskich / Tomasz Kalinowski // Wiadomości Historyczne. - 2014, nr 3, s. 43-45

18. Dopełniające się ojczyzny / Kazimierz Denek // Nowa Szkoła. - 2011, nr 6, s. 13-24      

19. Doświadczenie dawności i współczesność w przestrzeni miasta / Beata Gromadzka // Polonistyka. - 2010, nr 8, s. 30-34  

20. Dylematy edukacji regionalnej / Jerzy Osiecki // Geografia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 24-27

21. Dziecko w świecie tradycji / Dominika Wojtek // Życie Szkoły. - 2014, nr 4, s. 12-13  

22. Dziedzictwo kulturowe w regionie - na przykładzie Mławy / Elżbieta Kwiatkowska // Biblioteka. - 2009, nr 3, s. 33-35  

23. Edukacja geograficzna + edukacja regionalna + edukacja ekologiczna = edukacja holistyczna / Bożena Wójtowicz // Geografia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 12-17

24. Edukacja kulturowa wśród dzieci z obszarów wiejskich / Aleksandra Paprot // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 7, s. 5-11     

25. Edukacja na rzecz dziedzictwa na poznańskim Ostrowie Tumskim / Renata Pernak // Wiadomości Historyczne. - 2013, nr 6, s. 23-26

26. Edukacja regionalna - Jak uczyć o własnym regionie? / Zygmunt Tomasz Gajowniczek // Geografia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 33-36

27. Edukacja regionalna - w kręgu pojęć ojczyzny, patriotyzmu, tożsamości / Anna Bargielska // Drama. - 2006, nr 50, s. 6-16

28. Edukacja regionalna jako element edukacji patriotycznej / Katarzyna Ziołowicz // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 42-51

29. Edukacja regionalna na lekcjach sztuki / Hanna Jastrzębska-Gzella // Drama. - 2006, nr 49, s. 21-24

30. Edukacja regionalna odkrywaniem "małej ojczyzny" / Adam Horbowski // Kwartalnik Edukacyjny. - 2008, nr 3/4, s. 54-63

31. Edukacja regionalna poprzez konkursy / Andrzej Tarasiewicz // Geografia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 46-49

32. Edukacja regionalna w bibliotece szkolnej / Anna Biernacka-Bryk // Bibliotekarz. - 2009, nr 11, s. 5-8

33. Edukacja regionalna w kształceniu polonistycznym / Krystyna Kossakowska-Jarosz // Polonistyka. - 2005, nr 4, s. 10-17

34. Edukacja regionalna w kształceniu zintegrowanym / Anna Pobocha-Igniatowska // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 3, s. 78-87      

35. Edukacja regionalna w szkole podstawowej / Maria Strońska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 26-32

36. Edukacja regionalna z wykorzystaniem metod aktywizujących : (doniesienia z badań) / Małgorzata Gogolewska-Tośka // Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 9-12 

37. Edukacja regionalna, a edukacja narodowa i europejska / Anna Asyngier-Kozieł // Język Polski w Szkole 4-6. - 2004/2005, nr 4, s. 7-20

38. Edukacja regionalna: oczekiwania a rzeczywistość / Bogdan Urbanek // Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 1, s. 75-88

39. Eseje geograficzne - wykorzystanie w edukacji regionalnej / Joanna Angiel // Geografia w Szkole. - 2010, nr 5, s. 12-18  

40. Etnografia to brzmi groźnie / Anna Charko // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 56-59

41. Folklor dziecięcy w utworach scenicznych Igora Sikiryckiego / Danuta Mucha // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 4, s. 10-15   

42. Gra miejska jako forma projektu edukacyjnego / Rafał Rogusk // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2009, nr 20, s. 63-71

43. Gwara w szkole podstawowej - (nie)byt podskórny? / Mirosław Grzegórzek // Język Polski w Szkole 4-6. - 2014/2015, nr 3, s. 77-95      

44. Haft regionalny : scenariusz lekcji dla klasy 2 gimnazjum / Małgorzata Sampolska-Patyk // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 14-16

45. Historia idei edukacji regionalnej / Sebastian Taboł // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 23-29

46. Idea regionalizmu jako priorytet w pracy bibliotekarza gminnej biblioteki publicznej? : kilka uwag na marginesie spotkań ze studentami / Magdalena Przybysz-Stawska // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 11, s. 8-10           

47. Idźmy leśną ścieżką... / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s. 31-36

48. Jak indywidualizować pracę ucznia? / Magdalena Gancarz // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3, s. 81-85

49. Jak pobudzać apetyt na historię? / Joanna Ziembińska-Kurek // Polonistyka. - 2007, nr 2, s. 48-52

50. Jak to kiedyś bywało / Józefa Drozdowska, Krystyna Gąsiewska // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 21-24

51. Jak u siebie w domu : konspekt lekcji dla uczniów gimnazjum / Bernadetta Górska // Wychowawca. - 2010, nr 11, s. [26]-[27]

52. Jak wyjątkowi goście postanowili odwiedzić nasze Wybrzeże / Jadwiga Bibrzycka // Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2, s. 19-20  

53. Jak żyli ludzie na wsi kujawskiej? : (scenariusz lekcji muzealnej w klasie 4) / Anna Gorlewska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 5, s. 5-6

54. Jestem Ślązakiem, Polakiem i Europejczykiem / Beata Opiełka, Iwona Derudder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 9, s. 57-58   

55. Jo jem stątka / Maria Aulich // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 10, s. 6

56. Kilka słów o Wielkanocy : scenariusz zajęć świetlicowych / Anna Kozłowska // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 4, s. 21       

57. Klasycystyczny Kalisz : projekt dydaktyczny lekcji plastyki dla klasy 1 gimnazjum / Kamila Woźniak // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 1, s. 9-11

58. Klechdy, podania, legendy czyli Opowieści dalekie i bliskie / Marta Bolińska // Język Polski w Szkole 4-6. - 2007/2008, nr 2, s. 15-22

59. Kocham swoje miasto : edukacja regionalna w ramach projektu eTwinning / Marta Lisowska, Joanna Kulikowska-Jopich, Sylwia Ogórek-Miezio // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 9, s. 74-75

60. Koło Miłośników Miasta : (program zajęć pozalekcyjnych dla gimnazjalistów z klas I-III) / Zofia Baniewska // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 10, s. 8-9   

61. Koło młodych patriotów : program dla II etapu kształcenia (klasy 4-6) / Iwona Bożena Bukrejewska, Anna Beata Bukowska // Wychowawca. - 2007, nr 12, s. 18-20

62. Krajobrazy i regiony (w tym kulturowe) / Florian Plit // Geografia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 18-23

63. Kręgi kamienne w Odrach i Leśnie : ścieżka międzyprzedmiotowa - ścieżka regionalna / Janina Głomska // Geografia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 46-49

64. Krok za krokiem przez projekt : praktyczne wskazówki i przykłady projektów regionalnych / Katarzyna Czeczott-Łukasik // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 5, dod. s. [1-5]      

65. Kroniki koźminieckie : projekt edukacyjny / Grażyna Siewieja, Elżbieta Wawrzyniak // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 6, s. 14-17  

66. Kto ty jesteś? Polak Mały / Michalina Ziątek, Joanna Adamska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 4, s. 55-56       

67. Kujawski kredens czyli Ludowe rękodzieło / Renata Pomiecińska // Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2, s. 15-16           

68. Kultura kołbielska to bogactwo, różnorodność i piękno / Aneta Bartnicka // Biblioteka. - 2009, nr 6, s. 12-14           

69. Kultura materialna regionu - warunki jej zachowania w aspekcie edukacji regionalnej / Jolanta Muszyńska // Edukacja.- 2009, nr 3, s. 67-76         

70. Kultura własnego regionu / Anna W. Brzezińska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 6-9

71. Las jako dydaktyczny obszar integracji międzyprzedmiotowej: projekt edukacyjny "Poznajmy las..." / Anna Choińska.// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 5-8

72. Legendy i podania regionalne w szkole podstawowej / Wiesław Przybyła // Język Polski w Szkole 4-6. - 2007/2008, nr 2, s. 7-17

73. Lekcja gwary / Kamila Gendera// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 4, s. 8-9

74. Lekcje z dziedzictwa kulturowego / Justyna Słomska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 9-13

75. Mała ojczyzna - przykłady zadań / Zygmunt Tomasz Gajowniczek // Geografia w Szkole. - 2013, nr 5, s. 28-30           

76. Metoda projektu w edukacji regionalnej / Grażyna Barwinek // Geografia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 41-45

77. Miejsce pamięci narodowej w nauczaniu historii : (scenariusz wycieczki historycznej uczniów należących do koła historycznego w liceum ogólnokształcącym) / Renata Cudziło // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 4, s. 31-34

78. Miejska gra fabularna - sposób na interaktywną edukację regionalną / Julia Możdżeń // Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 5, s. 42-45   

79. Mielec - miasto marzeń : sprawozdanie z realizacji projektu dotyczącego edukacji regionalnej / Urszula Kośla // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 2, s. 15-16

80. Międzyszkolny konkurs wiedzy o Zabrzu : druga edycja / Teresa Kasza // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 29-30       

81. Międzyszkolny konkurs wiedzy o Zabrzu : projekt dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Teresa Kasza // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 9, s. 14-17

82. Młodzi w kulturze Kielc - wychowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta metodą projektu / Małgorzata Miazga // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s. 91-97

83. Moja mała ojczyzna : przykładowy scenariusz zajęć w klasie 2 / Lucyna Brożyna // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 89-90

84. Moja Ojczyzna / Piotr Mazur // Wychowawca. - 2007, nr 12, s. 16-17

85. Moja ojczyzna w Dolinie Kamiennej : projekt edukacyjny / Edyta Czarnecka // Geografia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 50-54

86. Moje miasto / Krystyna Kolowca // Życie Szkoły. - 2008, nr 5, s. 36-41

87. Moje miasto - moje sprawy / Iwona Zachciał // Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s. 37-40

88. Moje miasto : scenariusz zajęć : przeznaczony dla uczniów klas początkowych / Małgorzata Grzenkowicz  // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 22       

89. Motywy regionalne i patriotyczne w literaturze dziecięcej / Dominika Wojtek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 10, s. 30-33 

90. Mój kraj, moja miejscowość / Danuta Kręcisz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 45-47

91. Mój skrawek świata na pocztówce : przykład twórczego wykorzystania możliwości biblioteki szkolnej / Izabela Nowak // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 2, s. 17   

92. Na krakowską nutę : "któż wypowie twoje piękno Krakowie prastary..." / Hanna Siwek, Joanna Niedźwiedź, Dorota Czachura  // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s. 18-21

93. Nad morzem i na Kaszubach / Danuta Węglińska  // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s. 49-53

94. Najbliższa sercu Mała Ojczyzna - jak pokazać uczniom wyjątkowość Warmii / Jolanta Wilga // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s. 166-171        

95. Nasza Ojczyzna / Iwona Ponikowska  // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 38-39

96. Nauczamy o własnym regionie - czyli Właściwie o czym? / Alina Awramiuk // Geografia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 27-31

97. Nowe odpowiedzi na stare pytania czyli O Bożym Narodzeniu w wielokulturowej klasie / Grażyna Rura // Życie Szkoły. - 2009, nr 11, s. 22-27

98. Ocalić lipę czyli O budowaniu poczucia tożsamości : polonista obmyśla program edukacji regionalnej / Małgorzata Ibek-Mocniak // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 1, s. 16-23

99. Ocalić od zapomnienia... czyli Edukacja regionalna w bibliotece / Barbara Wasiluk // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 5, s. 27-28

100. Od Obieżysasa do EUsieroty : lekcja języka polskiego na Opolszczyźnie / Dorota Maćkula // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 1, s. 25-41       

101. Od wsi do miasta : o programie edukacji kulturalnej / Magdalena Milczewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 8, s. 48-51   

102. Odkrywanie śladów przeszłości / Agnieszka Przybył // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 13-15

103. Ojczyzna - wielkie słowo... : scenariusz imprezy poświęconej Małej Ojczyźnie / Ewa Zygmunt, Monika Gajecka, Mariusz Wojciechowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 10, s. 29-31

104. Olsztyn - wrota Warmii i Mazur / Dorota Serwacka // Świetlica w Szkole. - 2015, nr 4, s. 23-24

105. Oświęcim - moje miasto : cykl zajęć świetlicowych / Monika Kita // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 2, s. 13

106. Patron szkoły, edukacja regionalna, biblioteka  / Anna Chabior // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 6-7

107. Piekary Śląskie - czy znam swoją miejscowość? : (scenariusz lekcji z elementami edukacji regionalnej dla klasy III szkoły podstawowej) / Joanna Polaszczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 10, s. 4-6         

108. Piękna nasza Polska cała : projekt edukacyjny w 200. rocznicę urodzin Wincentego Pola / Małgorzata Łopuszyńska-Ratyna // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 2, s. 18-19

109. Pisanki podlaskie - księgi niezwykłe / Alina Jakubowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 4, s. 36-39

110. Po godzinach. Cz. 1 / Jerzy Jędrychowski // Wiadomości Historyczne. - 2013, nr 5, s. 25        

111. Po godzinach. Cz. 2 / Jerzy Jędrychowski // Wiadomości Historyczne. - 2013, nr 5, s. 26

112. Pocztówka znad morza / Barbara Głaz // Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2, s. 25-26

113. Poczuć regionalizm! / Iwona Cieślar // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 7/8, s. 59-61

114. Podania i legendy w edukacji regionalnej / Jolanta Olkusz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 11, s. 5-8, 10-12, 14

115. Podróż po śląskich dróżkach : propozycja regionalnych zajęć świetlicowych / Beata Godyla, Marta Rydzewska // Świetlica w Szkole. - 2015, nr 1, s. 15-17    

116. Pokochać swoją małą ojczyznę - o edukacji regionalnej dzieci / Teresa Zielonka // Życie Szkoły. - 2013, nr 6, s. 12-13  

117. Powroty Odysów / Izabela Skrzyńska // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 5, s. 56-58

118. Poznaj swój region / Witold Stawski // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 12-13

119. Poznajemy folklor swojego regionu / Jolanta Storzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 36-37           

120. Poznajemy swój region / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2012, nr 7, s. 4-7

121. Poznajemy swój region i jego tradycje / Joanna Mućka, Anna Rudzka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 47-49

122. Poznajemy tradycje ludowe / Beata Kalisz, Barbara Nowoszewska   // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 3, s. 28-30

123. Poznajemy żywiecczyznę w osiemnastu krokach - projekt uczniowskiego przewodnika po regionie / Tomasz Niwiński // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 5, s. 380-383

124. Poznań - moja mała ojczyzna : scenariusz zajęć świetlicowych / Damian Stanisławski // Świetlica w Szkole. - 2015, nr 3, s. 18

125. Pro fide et patria : zbiory regionalne naszego regionu / Ewa Kawończyk // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 3, s. 19-22       

126. Program pt. "Moja okolica" dotyczący edukacji regionalnej w klasie czwartej szkoły podstawowej / Maria Hornowska // Doradca. - 2005, nr 43, s. 38-41        

127. Przedszkolak z plecakiem / Andrzej Tarasiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s. 5-13

128. Przedszkolne Święto Piernika / Anna Blum // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s. 45-48

129. Przedszkolny rajd rowerowy / Joanna Liczner // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 7, s. 57-58

130. Puszcza Białowieska w kwiatach / Aleksandra Janus // Świetlica w Szkole. - 2015, nr 4, s. 21-22

131. Recenzja multimedialnego podręcznika dla nauczycieli / Barbara K. Kubis, Anna Gołębiowska // Wiadomości Historyczne. - 2013, nr 6, s. 27-30   

132. Regionalizm i dziedzictwo kulturowe w edukacji europejskiej / Barbara Guzik.// Polonistyka. - 2005, nr 4, s. 18-22       

133. Regionalizm i dziedzictwo kulturowe w edukacji europejskiej / Barbara Guzik // Polonistyka. - 2005, nr 4, s. 18-22

134. Regionalizm kaszubski w edukacji młodzieży / Janina Głomska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 6, s. 28-30

135. Rola gwary w edukacji regionalnej : (refleksje dydaktyczne, propozycje ćwiczeń) / Helena Synowiec // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 2, s. 27-41

136. Rola rodziny w przekazywaniu kultury regionalnej : rekonesans badawczy / Tomasz Michalewski // Rocznik Pedagogiczny. - 2007, T. 30, s. 113-122

137. Scenariusz warsztatów przedmiotowych z języka polskiego dla klasy 4 / Jolanta Haberka // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 2/3, s. 46-48

138. Skąd nasz ród... / Barbara Pyka, Agnieszka Pocenty // Życie Szkoły. - 2009, nr 5, s. 17-30     

139. Słynni mielczanie : lekcja w ICIM z zastosowaniem technologii informacyjnej / Urszula Kośla // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji" nr 2, s. 16-17

140. Spacer po Podlasiu / Magdalena Musiał, Monika Ustyniuk // Świetlica w Szkole. - 2015, nr 4, s. 17-20         

141. Spacer po Sandomierzu / Mariola Jąder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s. 22-26

142. Spacerkiem po Krakowie : inscenizacja muzyczno-ruchowa / Regina Dąbrowska // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 58-61      

143. Szlakiem lokalnej rzeźby pomnikowej : konspekt zajęć / Agnieszka Popiel // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 1, s. 22-23  

144. Szopka kościelna : scenariusz zajęć dla 2 lub 3 etapu edukacyjnego / Barbara Dobias.// Wychowawca. - 2005, nr 12, s. 24-25    

145. Ścieżka edukacji regionalnej "Kościół Św. Ducha w Gnieźnie" : materiały i scenariusze zajęć przeznaczonych dla uczniów gimnazjów / Marek Szczepaniak, Grażyna Tyrchan // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 3, s. 43-55

146. Śladami wiersza - Łódź Juliana Tuwima / Iwona Lewandowicz // Polonistyka. - 2010, nr 6, s. 37-39

147. Świat, powiat i gmina w procentach / Barbara Ulfik // Matematyka w Szkole. - 2005, nr 32, s. 24-25

148. Temat: Poznajemy naszą miejscowość : (lekcja dla klasy 4 z wykorzystaniem komputera) / Iwona Bożena Bukrejewska, Anna Beata Bukowska // Wychowawca. - 2007, nr 12, s. 21

149. Trzciniec i okolice - moją małą ojczyzną : własny program edukacji regionalnej dla klas 1-3 szkoły podstawowej / Grażyna Soczewka // Doradca. - 2005, nr 43, s. 31-37

150. U źródeł kultury : (konkurs szkolny dla gimnazjalistów) / Anna Rzędowska // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 8-10

151. U źródeł tradycji i zwyczajów / Alina Jakubowska // Życie Szkoły.- 2009, nr 11, s. 14-17      

152. Uczenie się w dialogu z innymi / Ewa Żmijewska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 4, s. 8-12

153. Uczniowska opowieść o Bronku Czechu : gra miejska inspirowana życiem i działalnością Bronisława Czecha (1908-1944) / Urszula Majewska // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 5, s. 12-14     

154. Ukamienowano go pomnikiem? / Wiesława Wantuch // Polonistyka. - 2008, nr 8, s. 40-46

155. Urzekający krajobraz Polski : projekt edukacyjny / Emilia Majewska // Geografia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 44-50

156. Warszawa - moje miasto / Ewa Walczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s. 27-30

157. Warszawo ma! / Magdalena Dyniewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 8, s. 34-36

158. Wędrówka piekarczyka / Katarzyna Stępczyńska // Świetlica w Szkole. - 2015, nr 4, s. 9-10

159. Wiedza, sztuka, zabawa : pomorskie spotkania w świetlicy / Beata Godyla, Marta Rydzewska // Świetlica w Szkole. - 2015, nr 2, s. 21-23

160. Wielkanocne baśnie i legendy / Alina Jakubowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 4, s. 26-28

161. Witkowo - teren o dużej atrakcyjności turystycznej : (scenariusz lekcji geografii w klasie 3 gimnazjum) / Tomasz Majchrzak // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 1, s. 2-4

162. Wizerunek zbrodni - tragiczny wrzesień 1939 roku w Bydgoszczy : (scenariusz wycieczki edukacyjnej dla klasy 6) / Anna Gorlewska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 5, s. 8-9

163. Własny region - rozbudzanie ciekawości ucznia / Zygmunt Tomasz Gajowniczek // Geografia w Szkole. - 2013, nr 5, s. 24-27

164. Współpraca rodziny i szkoły w przekazywaniu tradycji regionalnej / Helena Synowiec // Język Polski w Szkole 4-6. - 2008/2009, nr 3, s. 43-54

165. Wycieczka do internetowego muzeum : konspekt lekcji regionalnej / Danuta Wojciechowska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 10, s. 24-25

166. Wzbogacanie edukacji regionalnej / Norbert Niestolik // Wiadomości Historyczne. - 2005, nr 2, s. 34-41

167. Z czego uczyć edukacji regionalnej? : przegląd materiałów dydaktycznych dla ucznia / Danuta Konieczka-Śliwińska // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 51-55

168. Z klasą po regionie świętokrzyskim. Region kielecki : scenariusz lekcji bibliotecznej dla klasy IV szkoły podstawowej / Ewelina Raczyńska // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 7/8, s. 56-58

169. Zachować pamięć tego co było / Maria Pełzowska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2006, nr 2/3, s. 31-34

170. Zadania edukacji regionalnej i międzykulturowej w kreowaniu tożsamości kulturowej człowieka / Jerzy Nikitorowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 2, s. 3-16

171. Zamek "Krzyżtopór" (Crossaxe) : cudze (angielskie) chwalicie, swego nie doceniacie! / Justyna Mazurek // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s. 176-178

172. Zaproszenie do Solca Zdroju : projekt zajęć z edukacji regionalnej / Małgorzata Helis // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 12, s. 8-9

173. Zareklamuj swój region! / Justyna Mazurek // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s. 174-176

174. Zdjęcia         Zamek "Krzyżtopór" (Crossaxe) : cudze (angielskie) chwalicie, swego nie doceniacie! / Justyna Mazurek // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 6, s. 176-178 

175. Źródła informacji o kulturze w naszym mieście : (scenariusz lekcji bibliotecznej) / Iwona Klukowska // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 10, s. 7

176. Żyjmy zdrowo i bezpiecznie : program edukacji zdrowotnej dla kl. I-III szkoły podstawowej / Małgorzata Mróz // Wychowawca. - 2015, nr 7/8, s. 42-44

 

KSIĄŻKI

1. A to Polska właśnie : VIII Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury : referaty, wypowiedzi, głosy w dyskusji, dokumenty programowe i metodyczne : IV ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Regionalistów / [zespół. red. Chrystian Chudzik et al pod kier. Anatola Jana Omelaniuka]. - Wrocław : Wydawnictwo DTSK Silesia ; Warszawa : Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej, 2007

2. Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny / Kazimierz Denek, Bronisława Dymara, Wiesława Korzeniowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

3. Dolny Śląsk : edukacja regionalna / [wybór tekstów Monika Jaremków]. - Wrocław : Wydawnictwo Siedmioróg, cop. 2008

4. Edukacja regionalna na I etapie kształcenia : twórczy rozwój dziecka : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Gogolewskiej-Tośki ; [aut.] Iwona Bobińska [et al.]. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2012

5. Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych : przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej : materiały dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Jolanty Suchodolskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

6. Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny / Kazimierz Denek, Bronisława Dymara, Wiesława Korzeniowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009

7. Edukacja regionalna / red. nauk. Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

8. Edukacja regionalna gimnazjalistów : perspektywa pedagogiki społecznej / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun. - Olsztyn : "ALGRAF", 2007

9. Edukacja regionalna i międzykulturowa / Jerzy Nikitorowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009

10. Edukacja regionalna na I etapie kształcenia : twórczy rozwój dziecka : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Gogolewskiej-Tośki ; [aut.] Iwona Bobińska [et al.]. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2012

11. Edukacja regionalna na południowym Podlasiu : uwarunkowania i perspektywy / Beata Boczukowa. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011

12. Edukacja regionalna w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej / Lidia Pawelec. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2006

13. Historia i kultura regionalna w edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych w Siedlcach / pod red. Mirosławy Bednarzak-Libery. - Siedlce : Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli : Akademia Podlaska. Instytut Historii. Zakład Metodologii i Dydaktyki, 2007

14. Kraków poznawany umysłem i sercem / Regina Dąbrowska. - Kraków : Wydawnictwo Bliżej Przedszkola, 2008

15. Kultura regionalna w kształceniu nauczycieli klas początkowych : praca zbiorowa / pod red. Józefy Bałachowicz i Barbary Falińskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010

16. Media globalne - media lokalne : zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej / Agnieszka Roguska. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

17. O dialogu kultur w edukacji polonistycznej : (na poziomie szkoły podstawowej) / Anna Kołodziej, Bernadeta Niesporek-Szamburska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010

18. Pogranicze kultur : percepcja "własnego regionu" przez uczniów a edukacja regionalna / Alina Awramiuk. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009   

19. Polski alfabet z piórkiem i pazurkiem. [Cz. 1], Litery A-Ó / Małgorzata Barańska, Magdalena Hinz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

20. Polski alfabet z piórkiem i pazurkiem. [Cz. 2], Litery P-Ż oraz dwuznaki / Małgorzata Barańska, Magdalena Hinz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

21. Programy pracy szkoły : program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, program edukacji regionalnej / Alicja Tanajewska, Iwona Kiełpińska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013

22. Region, tożsamość, edukacja / red. nauk Jerzy Nikitorowicz, Dorota Misiejuk, Mirosław Sobecki. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005

23. Region w edukacji historycznej : nauka, doradztwo, praktyka : Toruńskie Spotkania Dydaktyczne 2 / pod red. Stanisława Roszaka, Małgorzaty Strzeleckiej, Agnieszki Wieczorek. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Oddział, 2005

24. Regionalizm, patriotyzm, europejskość : materiały pomocnicze do edukacji regionalnej i patriotycznej / pod red. Macieja Andrzeja Zarębskiego. - Zagnańsk : Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne, 2007

25. Regiony Europy : uwarunkowania, wyzwania i perspektywy rozwoju / pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej, Katarzyny Dośpiał-Borysiak i Roberta Łosia. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009

26. Z teorii i praktyki edukacji międzykulturowej : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Ewy Ogrodzkiej-Mazur. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2006

 

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Projekty edukacyjne, realizowane w Szkole Podstawowej w Miedznie / Marzenna Orzeł // W: Żydzi na Podlasiu. / pod red. Zofii Chyry-Rolicz, Renaty Tarasiuk, Edwarda Kopówki.  Akademia Podlaska w Siedlcach. Instytut Historii i Instytut Filologii Polskiej, Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010 - S. 410-414

2. Współczesne wyzwania edukacji regionalnej / Jolanta Muszyńska // W: Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej. / pod. red. Wiolety Danilewicz Współczesne wyzwania edukacji regionalnej - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2009. - S. 287-297

 

FILMY

1. Przez Karpaty. Kas. 1 / scen. Peter Reichwalder [et al.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004

2. Przez Karpaty. Kas. 2 / scen. Peter Reichwalder [et al.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004

3. Wyprawy z Azymutem / reż. Piotr Stefaniak ; scen. i dialogi Piotr Stefaniak, Wojciech Lepianka. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004

 

Oprac. Antoni Woźnica

Powrót do Dydaktyka