Szkolne poradnictwo edukacyjno-zawodowe - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2015

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Akademickie Biura Karier - badania wstępne / Mirosław Żurek, Henryk Bednarczyk // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 38-56

2. Akademickie biura karier w polskiej rzeczywistości / Mirosław Żurek, Ludmiła Łopacińska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 2, s. 72-80

3. Aktywizacja zawodowa dorosłych na wsi - Projekt COST A23 ITeE - PIB / Tomasz Kupidura, Tomasz Kupidura // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 2, s. 93-110

4. Aktywizacja zawodowa osób starszych na tle dokumentów UE / Marcin Podkański // Polityka Społeczna. - 2012, nr 5/6, s. 11-19

5. Analiza dobrych praktyk - Gminnych Centrów Informacji / Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura, Mirosław Żurek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 4, s. 95-103

6. Badania rynku pracy dla potrzeb kształcenia zawodowego / Elżbieta Ciepucha // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 42-43

7. Badania wpływu nowych lokalnych systemów informacji i doradztwa na rynek pracy / Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 1, s. 48-53

8. Bezrobocie barierą samodzielności / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 2, s. 3-14         

9. Biblioteka szkolna wsparciem doradztwa zawodowego / Małgorzata Solecka-Koplin // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 11, s. 5-8

10. Błędne koło / Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 16, s. 9

11. Budowanie własnej marki / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 5, s. 27-31

12. Być doradcą / Hanna Rokita // Chemia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 59-61

13. Cele i dążenia uczniów klas maturalnych oraz motywy wyboru dalszej drogi życiowej (na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku) / Danuta Leszczyńska // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 14-15

14. Cenne drogowskazy / Krystyna Strużyna // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 7, s. 12

15. Cybernetyczny Ośrodek Doradztwa Edukacyjnego - wirtualny przewodnik życia / Piotr Bińczak // Edukacja i Dialog. - 2015, nr 1/2, 74-78

16. Czego oczekują bezrobotni? : preferencje modelu pomocy doradczej / Elżbieta Turska // Czasopismo Psychologiczne. - 2008, nr 1, s. 61-67

17. Czy doradca zawodowy wyręczy pedagoga szkolnego? / Dorota Rózga // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 18-19

18. Czy szkolnictwo zawodowe ma przyszłość? / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 37, s. 1, 7-9

19. Dlaczego nie mamy systemu orientacji szkolnej i zawodowej? / Anna Zadęcka-Cekiera // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 9-13

20. Doradca zawodu / Wojciech Ryszard Obraniak // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 18-19

21. Doradztwo - między teorią a praktyką / Zdzisława Barankiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 74-77

22. Doradztwo zawodowe - świadomy wybór - pewny sukces / Łucja Orzechowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 35-37       

23. Doradztwo zawodowe koniecznie obecne we współczesnej szkole! / Maria Baczyńska // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 27-28

24. Doradztwo zawodowe w bibliotece / Łukasz Ślusarczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 9, s. 35-37

25. Działalność zawodoznawcza w gimnazjum - założenia i realia / Iwona Mandrzejewska-Smól // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 14-17

26. Edukacja zawodowa - gorsza forma kształcenia? / Elżbieta Pasierbek // Polityka Społeczna. - 2011, nr 11/12, s. 22-25

27. Edukacja zawodowa wobec zmiany cywilizacyjnej / Ryszard Gerlach // Edukacja. - 2011, nr 2, s. 5-14

28. Elementy układanki / Grażyna Sołtysińska // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 33, s. 12

29. Etyka doradcy zawodowego / Anna Iwicka-Okońska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 1-4

30. Ja i mój zawód : możliwości a wymagania zawodowe / Bernadeta Szot // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 9-10

31. Jak wspierać młodzież w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych? / Joanna Pawlak // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 5-7

32. Jaki zawód wybierają gimnazjaliści - wychowankowie domu dziecka? / Katarzyna Ramirez // Nowa Szkoła. - 2006, nr 5, s. 43-49

33. Jakość kształcenia zawodowego w procesie kopenhaskim - wspólne ramy CQAF / Ewa Kędracka, Jolanta Podłowska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 13-16

34. Kariery zawodowe w dobie transformacji kulturowych (socjopedagogiczna perspektywa oglądu) / Magdalena Piorunek // Polityka Społeczna. - 2014, nr 3, s. 25-29

35. Koniec gimnazjum - moment ważnych decyzji : jak pomóc młodzieży w wyborze drogi edukacji i pracy? / Magdalena Kamieniecka // Meritum. - 2013, nr 2 (29), s. 40-44

36. Kształcenie zawodowe - egzaminy zewnętrzne - rynek pracy / Lucja Orzechowska, Helena Sutyniec // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 12-13

37. Kształcenie zawodowe a możliwości zatrudnienia młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim / Maria Januszewska-Warych // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 1/2, s. 95-106

38. Kwestionariusz oczekiwań doradczych - empiryczna weryfikacja koncepcji Bożeny Wojtasik / Anna Paszkowska-Rogacz // Edukacja Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 125-141

39. Lekcja (o) odpowiedzialności / Małgorzata Gasik // Meritum. - 2013, nr 2 (29), s. 28-30

40. Mapa poznania siebie / Joanna Góra-Olszewska // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 51, s. 41-42

41. Mentor, coach, facylitator - trzy role doradcy zawodu / Ewa Dębska // Edukacja Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 77-89     

42. Młodzieżowy Klub Planowania Rozwoju Zawodowego / Agnieszka Kośkiewicz // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 16-18

43. Nauczyciel jako doradca zawodowy / Magdalena Piorunek, Marlena Woźniak // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 43-49

44. Nauczyciele o ścieżkach edukacyjnych uczniów i nauce / Marcin Sińczuch, Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2008, nr 6, s. 18-19

45. Nowe formy działalności OHP w dziedzinie doradztwa zawodowego / Monika Mazur // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 4, s. 90-94

46. Nowe formy działania OHP / Ryszard Walkiewicz // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 6, s. 40

47. O hierarchii potrzeb / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 28-30

48. O Programie Wspierającym Karierę Edukacyjną Młodzieży w Publicznym Gimnazjum nr 7 w Wałbrzychu / Iwona Wal // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 38-40

49. Od normatywnego modelu przebiegu życia do polityki przebiegu życia / Piotr Szukalski // Polityka Społeczna. - 2015, nr 2, s. 1-5

50. Od warsztatów szkoleniowych do szkół wyższych / Andrzej Piłat  // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 4, s. 46-49

51. Oferta edukacyjna skuteczną formą rekrutacji / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 4-7

52. Opieka rodziny nad dzieckiem w procesie orientacji zawodowej / Dorota Wioletta Kujawa // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 16-17

53. Orientacja szkolna a orientacja zawodowa / Monika Jaczyńska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 3, s. 8-13

54. Plan na przyszłość / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 53, s. 45-47

55. Planowanie życia / Ludmiła Krawczyk // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 12-13

56. Planuję swoją przyszłość / Iwona Wal // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 18-20

57. Poczucie własnej skuteczności zawodowej / Waldemar Kozłowski // Edukacja. - 2014, nr 4, s. 36-49

58. Podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowej przez młodzież gimnazjalną / Magdalena Piekoszewska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 9, s. 19-23

59. Pomoc w wyborze lepszej przyszłości / Tomasz Sobierajski // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 70-73

60. Pomoc w wyborze zawodu / Katarzyna Chrąściel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 42-45

61. Poradnictwo i orientacja zawodowa: studium teoretyczne / Piotr Kowolik// Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 1, s. 31-47

62. Poradnictwo kariery - ujęcie makrospołeczne / Marcin Szumigraj // Edukacja Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 41-53

63. Poradnictwo w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych / Anna Śmielecka // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 23-26

64. Poradnictwo zawodowe : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 4, s. 22-23

65. Poradnictwo zawodowe jako forma pomocy jednostce w planowaniu kariery zawodowej / Ryszard Wedziuk // Doradca. - 2005, nr 43, s. 28-30

66. Potrzeby rodziców w świetle motywów wyboru szkoły dla dziecka / Zuzanna Zbróg // Nowa Szkoła. - 2010, nr 4, s. 25-31

67. Praca ukazana jako radość życia / Joanna Skura // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 55-58

68. Proces zmian w poradnictwie edukacyjno-zawodowym. Dążenie do spójności, współpracy i dobrej jakości / Bożena Wojtasik // Edukacja Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 27-39

69. Program doradztwa zawodowego w gimnazjum / Halina Szwejkowska-Bernad // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 17-19

70. Projekt "Zawsze na kursie" programu Leonardo da Vinci - podsumowanie realizacji / Hanna Bałos // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 14-23

71. Przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej do dalszej edukacji - problemy i cele programu wspierającego / Anna Ziętek // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 12-14

72. Przygotowanie nauczycieli do funkcji doradcy szkolnego w wyborze zawodu / Henryk Żołubowski, Elżbieta Mastalerz // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 20-23

73. Przygotowanie ucznia do zawodu / Elżbieta Zarzycka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 43-46

74. Przygotowywanie do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych - niewykorzystane szanse / Anna Sajdak  // Kultura i Edukacja. - 2010, nr 2, s. 106-115

75. Psychologiczne mechanizmy procesu przejścia z edukacji zawodowej do pracy / Aleksander Hauziński // Kultura i Edukacja. - 2013, nr 1, s. 168-188

76. Rodzinne uwarunkowania wyboru kierunku studiów / Stefan Michał Kwiatkowski // Nowa Szkoła. - 2006, nr 10, s. 47-49

77. Rola dyrektora w ukierunkowaniu zawodowym uczniów / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 19, s. 4-11

78. Rola poradni w procesie wyboru zawodowego / Dorota Mielcarek, Maria Zabłocka // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 80-83 

79. Rozwijanie kompetencji a kształcenie w przedsiębiorstwach / Michael Lacher ; tł. Anna Pęksyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 2, s. 61-67

80. Scenariusz zajęć "Moje atuty zawodowe" dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 14, s. 36-37

81. Scenariusz zajęć "Poznajemy zawody" dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 14, s. 34-35

82. Specyfika pracy doradców zawodowych / Witold Pietruk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 5, s. 31-36

83. Stan poradnictwa zawodowego w polskich szkołach / Jerzy Bielecki ; rozm. przepr. Anna Przybył // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 19, s. 12-15

84. System poradnictwa zawodowego w urzędach pracy w opiniach doradców zawodowych z publicznych służb zatrudnienia / Rafał Muster // Polityka Społeczna. - 2012, nr 7, s. 23-27

85. Szkolne ośrodki doradztwa zawodowego / Ryszard Mysior // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 46-50

86. Szkolny ośrodek kariery / Joanna Falborska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 20-22

87. Szkolny Ośrodek Kariery w Gimnazjum nr 17 na Ochocie - nowym miejscem pracy / Małgorzata Stolarska // Meritum. - 2009, nr 3, s. 82-88

88. SZOK zostaje / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 8, s. 10

89. Szukając sprzymierzeńców / Marlena Działabij-Drupka // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 35, s. 52-53

90. Temat: Zawody z przyszłością / Marlena Działabij-Drupka // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 40, s. 20-23

91. Transition jako inspiracja do działania - projekt "Edukacja na rzecz orientacji szkolno-zawodowej" / Małgorzata Pater // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 2, s. 24-25

92. Tranzycja jako nowa kategoria biograficzna we współczesnym poradnictwie zawodowym / Violetta Drabik-Podgórna // Edukacja Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 91-104

93. Uczeń w wieku wczesnoszkolnym - człowiekiem sukcesu(?). Mity i fakty / Teresa Neckar-Ilnicka // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2010, nr 2, s. 157-171

94. Uwarunkowania atrakcyjności zatrudnieniowej i sukcesu w opinii rodziców powracających na rynek pracy / Beata Mazurek-Kucharska // Edukacja Dorosłych. - 2011, nr 1, s. 77-100

95. Uwarunkowania środowiskowe orientacji szkolnej i zawodowej uczniów gimnazjum / Maja Klawikowska // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 3, s. 121-130

96. Uwarunkowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w otwartym rynku pracy / Ilona Fajfer-Kruczek // Chowanna. - 2012, T. 1, s. 93-107

97. W poszukiwaniu teoretycznych podstaw poradnictwa dla dorosłych. Spotkanie ze Spyrosem Kriwasem / Michał Mielczarek // Edukacja Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 105-116

98. Wpływ nowych lokalnych systemów informacji i doradztwa na rynek pracy - projekt COST A 23 / Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 28-33

99. Wstępne kształcenie i szkolenie zawodowe - przykład monitoringu sieci ReferNet / Teresa Sagan // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 3, s. 90-99

100. Wybory zawodowe uczniów / Daniel Kukla // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 54-58

101. Wybór zawodu / Jolanta Lenart // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 10-11

102. Wybór zawodu a zainteresowania i uzdolnienia ucznia (na przykładzie szkół policealnych) / Paweł Broda // Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 1, s. 191-200

103. Wybrane nowe osiągnięcia psychologii różnic indywidualnych w poradnictwie dorosłych / Sławomir Postek // Edukacja Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 143-157

104. Wykorzystanie teorii w przygotowaniu do wyboru zawodu / Marta Nowak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 30-33

105. Zajęcia aktywizujące przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej / Jolanta Ochab // Doradca. - 2005, nr 47, s. 47-48

106. Zarys koncepcji badania karier zawodowych w przedsiębiorstwach / Stefan M. Kwiatkowski // Polityka Społeczna. - 2014, nr 3, s. 22-24

107. Zarządzanie karierą : wyznaczanie celów życiowych : scenariusz zajęć bibliotecznych z doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzata Solecka-Koplin.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 12, s. 10-11

108. Zawsze na kursie - platforma e-learning dla doradców zawodowych pracujących z młodzieżą / Arleta Zwolińska, Tomasz Sułkowski.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 3, s. 109-112

109. Zmiany tożsamości poradnictwa zawodowego i ich reperkusje / Alicja Kargulowa // Chowanna. - 2005, T. 2, s. 111-125

            

 

KSIĄŻKI

1. Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych / pod red. Adama Bartoszka i Urszuli Swadźby. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012

2. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością : bariery i koszty / Marcin Garbat. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013

3. Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych / Grażyna Spytek-Bandurska ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010

4. Alchemia kariery / Jacek Santorski, Grzegorz Turniak. - Warszawa : Wydawnictwo Momentum, 2005

5. Analiza SWOT instrumentem w planowaniu rozwoju / Renata Tylińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

6. Autopromocja czyli Jak wykorzystać swoje atuty / Christine Öttl, Gitte Härter. - Warszawa : Wydawnictwo RM, 2009

7. Całożyciowe poradnictwo zawodowe / Zdzisław Wołk. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007

8. Co studiować? Gdzie pracować? : informator o zawodach / Paweł Hebda, Jerzy Madejski. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Park, 2006

9. Coaching marki osobistej czyli Kariera lidera / Sergiusz Trzeciak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015

10. Człowiek, organizacja, kariera : siła psychologii stosowanej / Elżbieta Kowalczyk. - Warszawa : Difin, 2014

11. Doradztwo personalne i zawodowe / Izabela Stańczyk. - Warszawa : Difin, 2013

12. Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe / Anna Paszkowska-Rogacz, Elżbieta Olczak, Ewa Kownacka, Dominika Cieślikowska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2006

13. Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej : ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii / Anna Paszkowska-Rogacz. - Wyd. 2. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2006

14. Drogi kariery : jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży / Teresa Chirkowska-Smolak, Aleksander Hauziński, Marcin Łaciak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011

15. Edukacja - praca - prawo w życiu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Andrzej Szyszko-Bohusz. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2009

16. Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2006

17. Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej / Barbara Baraniak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2008

18. Edukacja zawodowa w aspekcie przemian społeczno-gospodarczych : wyzwania, szanse, zagrożenia / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007

19. Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakościowa w szkole / red. Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz. - Wrocław : MarMar : Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego : przy udziale Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, 2005

20. Edukacyjno-zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej / Iwona Mandrzejewska-Smól. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010

21. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego / Alicja Czerkawska, Andrzej Czerkawski. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2005

22. Grupa ryzyka na rynku pracy : poradnik dla osób współpracujących z grupą 45+ / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Marta Zając. - Warszawa : Difin, 2012

23. Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego/ Dorota Obidniak, Pfeiffer Agnieszka, Maria Suliga. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013

24. Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym : aplikacja rozwiązań francuskich / Violetta Drabik-Podgórna. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

25. Instytucjonalne doradztwo zawodowe : diagnoza i model optymalizacyjny / Aneta Strużyna. - Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2005

26. Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu? / Bolesław Bielak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009

27. Jak zapewnić sobie awans : podręcznik rozwoju kariery / John Lees ; przeł. Magdalena Lany. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008

28. Jak znaleźć pracę i nie zgubić po drodze siebie / Ewa Pióro, Paweł Burdzy. - Warszawa : Świat Książki, 2011

29. Jaki wybrać zawód? : zaplanuj swoją przyszłość / Katharine Brooks ; [tł. z jęz. ang. Witold Turant]. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2010

30. Jakość ustawicznej edukacji zawodowej / pod red. Henryka Bednarczyka, Arkadego Shklyara. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2006

31. Kształcenie zawodowe - wyzwania, priorytety, standardy / Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2006

32. Ku czemu doradzać? : o projektach biegu życia uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Nawój-Połoczańska. - Toruń : Wydawnictwo MADO, 2014

33. Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa / Zdzisław Wołk. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2009

34. Metodyczne podstawy kształcenia zawodowego nauczycieli / Seweryn Cichoń ; Politechnika Częstochowska - Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007

35. Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : Difin , 2012

36. Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - MŁOKOZZ : podręcznik / Anna Paszkowska-Rogacz ; Fundacja Realizacji Programów Społecznych. - Warszawa : Fundacja Realizacji Programów Społecznych, cop. 2011

37. Młodzi niepełnosprawni : aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia / pod red. Ewy Giermanowskiej. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2007

38. Motywacja : droga do sukcesu / Jacek Babiel. - Warszawa : Benefit IP, cop. 2013

39. Na wyzwania - rozwiązania : dobre praktyki samorządowe w zakresie zarządzania oświatą / pod red. Przemysława Nosala. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014

40. Nauczyciel w szkole uczącej się : informacje o nowym systemie wspomagania / [red. merytoryczna: Marianna Hajdukiewicz, Jadwiga Wysocka]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015

41. Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy / Ewa Bąk. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009

42. Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum : innowacyjne metody działań / Urszula Małgorzata Fiała. - Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi², 2009

43. Od aktora do autora : wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery / Joanna Minta. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012

44. Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Monika Czerw-Bajer. - Warszawa : Difin, 2011

45. Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe / pod red. Henryka Bednarczyka, Janusza Figurskiego, Mirosława Żurka. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2005

46. Poradnictwo kariery : systemy i sieci / Marcin Szumigraj. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie Oficyna Wydawnicza Łośgraf Wiesław Łoś, 2011

47. Poradnictwo kariery przez całe życie / Dorota Pisula. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2009

48. Poradnictwo między etyką a techniką / pod red. Violetty Drabik-Podgórnej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

49. Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. nauk. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. - Warszawa : Difin, 2010

50. Portfolio zawodowe / oprac. Monika Knap. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012

51. Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym / red. nauk. Tomasz Rostkowski, Dariusz Danilewicz. - Warszawa : Difin, 2012

52. Programy edukacyjne i zawodowe w Unii Europejskiej : vademecum dla szkół, uczelni, pracowników i pracodawców / Mariola Iwanowska-Maćkowiak. - Stan prawny: kwiecień 2006 r. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006

53. Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007

54. Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego / Jean Guichard, Michel Huteau ; [przekł. z jęz. fr. Leszek Demkowicz et al.]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

55. Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : innowacyjny program zajęć edukacyjnych z pakietem edukacyjnym / Agnieszka Mikina [et al.]. - Warszawa : Ecorys Polska, 2013

56. Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : metoda projektów w praktyce edukacyjnej : doświadczenia z projektu / aut. Agnieszka Minkina [et al.]. - Warszawa : ECORYS Polska, 2013

57. Start-up : od pomysłu do sukcesu / Adam Łopusiewicz. - Warszawa : Edgard, 2013

58. Strategia planowania kariery : jak świadomie kształtować własną drogę zawodową / Stella U. Molitor ; [przekł. Beata Moryl]. - Warszawa : BC Edukacja Wydawnictwo, cop. 2008

59. Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine i Catherine Smith ; słowo wstępne Jo-Anne Seip ; [tł. Olga Frączak-Faure]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, cop. 2008

60. Szkoła a rynek pracy : podręcznik akademicki / red. nauk. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

61. Transnacjonalne poradnictwo zawodowe : modułowy program podyplomowego kształcenia doradców zawodowych w zakresie eurodoradztwa / red. nauk. Augustyn Bańka, Bernd-Joachim Ertelt ; Ministerstwo Gospodarki i Pracy. - Warszawa : Ministerstwo Gospodarki i Pracy, [2007]

62. Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy / Małgorzata Rosalska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012

63. Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka / red. nauk. Daniel Kukla. - Wyd. 2, zm. i popr. - Warszawa : Difin, 2011

64. Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej / pod red. nauk. Barbary Baraniak. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, cop. 2007

65. Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia / red. Ryszard Gerlach, Aleksandra Kulpa-Puczyńska, Renata Tomaszewska-Lipiec. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008

66. Zawodoznawstwo : wiedza o współczesnej pracy / Zdzisław Wołk. - Warszawa : Difin, 2013

67. Zawód konsultant : prowadzenie działalności, wyrabianie marki, osiąganie sukcesu / Alan Weiss. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015

68. Złota książeczka YES! nastawienia na TAK : sukces? trzeba tylko chcieć! / Jeffrey Gitomer. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, cop. 2008

69. Zmiana jako punkt zwrotny w życiu / Izabela Balińska. - Łódź : Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów, 2013

 

 

FILMY  

1. Dlaczego warto wybrać szkołę uczącą zawodu / reż. Paweł Filarski ; scen. Paweł Filarski, Grzegorz Karbowski. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, cop. 2015

2. Ja dziś - ja jutro, świadome planowanie życiowej drogi. - Poznań : Wydawnictwo Forum, cop. 2010

3. Kalejdoskop szkół uczących zawodu  / Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2015]

4. Kalejdoskop zawodów : bezpieczeństwo i ochrona. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?]

5. Kalejdoskop zawodów : komputery i elektronika. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?]

6. Kalejdoskop zawodów : kreacja. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?]

7. Kalejdoskop zawodów : nauka i edukacja. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?]

8. Kalejdoskop zawodów : prawo i administracja. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?]

9. Kalejdoskop zawodów : przemysł i budownictwo. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?]

10. Kalejdoskop zawodów : rolnictwo i środowisko. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?]

11. Kalejdoskop zawodów : usługi i turystyka. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?]

12. Kalejdoskop zawodów : zarządzanie i finanse. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2009?]

13. Kompetencje miękkie czyli co pracodawcy cenią najbardziej / reż. Paweł Filarski ; scen. Paweł Filarski, Paweł Jurek. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, cop. 2015

14. Wybieram szkołę - wybieram zawód / reż. Paweł Filarski ; scen. Paweł Filarski, Paweł Jurek, Grzegorz Karbowski. - Gdańsk : Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2014]

15. Zawód przyszłości : gdzie szukać, jak zdobyć / real. Paweł Filarski, Grzegorz Karbowski, Wojciech Ostrowski. - Gdańsk : Synergia, Wytwórnia Filmów Szkoleniowych Synergia, [2012]

 

 

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

1. Od marzeń do kariery : poradnik dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013

2. Poradnictwo zawodowe w gimnazjum : poradnik dla nauczycieli przedmiotu / Katarzyna Druczak, Joanna Minta. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013

 

                                                                                             Oprac.  Antoni Woźnica

 

 

Powrót do Dydaktyka