Komputer w edukacji wczesnoszkolnej - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2016

KSIĄŻKI

1. Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej / Elżbieta Jaroni. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

2. Fabularyzowane gry komputerowe w przestrzeni humanistycznej : analizy, interpretacje i wnioski z pogranicza poetyki, aksjologii, dydaktyki literatury / Rafał Kochanowicz. - Wyd. 2 przejrz. i popr. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014

3. Gry fabularne - nowe zjawisko kultury współczesnej / Jerzy Zygmunt Szeja. - Kraków : "Rabid", 2004

4. Komputerowe wspomaganie nauczania w klasach 1-3 : scenariusze zajęć zintegrowanych / oprac. Ewa Tarkowska. - Siedlce : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001

5. Komputerowe wspomaganie procesu zintegrowanej edukacji matematycznej uczniów klas pierwszych w zakresie arytmetyki / Renata Raszka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008

6. Technologia informacyjna w polskiej szkole : stan i zadania / Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003

7. Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej / pod red. Marty Kotarby-Kańczugowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2012

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Chciałabym i się boję... : polska edukacja w obliczu nowych technologii (na przykładzie UKW) / Mikołaj Sobociński // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 5/6, s. 20-26

2. Coraz bardziej nowoczesny nauczyciel / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2012, nr 27, s. 52-53

3. Czas cyfrowej obecności - e-learning w placówkach oświatowych / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 14-17

4. Edukacja wczesnoszkolna a nowe technologie / Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 2, s. 108-110

5. E-gotowość szkolna nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Jacek Ścibor // Meritum. - 2013, nr 2 (29), s. 61-63

6. e-Twinning szansą kształtowania kompetencji kluczowych / Elżbieta Gajek // Meritum. - 2011, nr 3, s. 100-105

7. Gry komputerowe - czy należy się ich obawiać? / Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 6, s. 24-29

8. Gry komputerowe na poważnie / Ryszard Błaszkiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 14-21                              

9. Gry, które uczą / Augustyn Surdyk // Meritum. - 2010, nr 2, s. 22-25

10. Historyczne gry komputerowe - przewodnik dla nauczycieli / Magdalena Sośnierz // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 3, s. 30-38

11. Imaginarium / Andrzej Goździkowski // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 31, s. 13

12. Implementacja technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej / Izabela Jaros // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 2, s. 59-71

13. Internet - kreatywne narzędzie wspomagania edukacji na etapie wczesnoszkolnym / Lidia Pawelec // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 2, s. 7-15

14. Jestem bezpieczny w sieci / Marzena Oterman // Życie Szkoły. - 2011, nr 7, s. 39-42

15. Komputer jako narzędzie wspomagające pracę nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Stolarczyk // Meritum. - 2010, nr 3, s. 75-77

16. Komputer narzędziem wspomagającym pracę nauczyciela / Ewelina Matysik, Ewa Filipowska // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 3, s. 15-21

17. Komputer w edukacji wczesnoszkolnej / Julia Franczuk // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 2, s. 75-80

18. Komputer w procesie kształtowania umiejętności arytmetycznych uczniów klas wczesnoszkolnych / Renata Kozieł // Chowanna. - 2007, T. 2, s. 158-168

19. Komputerowe gry dydaktyczne - sposób na atrakcyjne lekcje / Monika Górczyńska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 10, s. 22-24

20. Komputerowe RPG w szkole / Paweł Sporek // Polonistyka. - 2010, nr 5, s. 24-30

21. Komputerowe wspomaganie wczesnoszkolnej edukacji muzycznej / Ewa Parkita // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 35-42

22. Kształcenie z wykorzystaniem technologii komputerowej : scenariusz zajęć dla klasy 2 / Małgorzata Gogolewska-Tośka // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 78-82

23. Matematyczne gry w internecie / Marcin Braun // Matematyka w Szkole. - 2007, nr 39, s. 5-7

24. Multimedia jako pośrednik w zdobywaniu wiedzy przez uczniów w młodszym wieku szkolnym / Zlatica Hul'ová, Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 2, s. 23-31

25. Nauczyciel i Internet czyli Jak wykorzystać strony przeznaczone dla dzieci / Agnieszka Kaczmarczyk // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 50-59

26. Nauczyciel i Internet czyli Jak wykorzystać strony przeznaczone dla dzieci / Agnieszka Kaczmarczyk.// Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 50-59

27. Nauczycielska Akademia Internetowa / Magdalena Pater // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 2, s. 20-22

28. Nie taki diabeł straszny czyli Czego Jaś może się nauczyć zarywając weekendowe noce grając na komputerze / Dariusz Jasieniecki // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 42-45

29. O krok przed reformą / Małgorzata Sandułow // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, dod. "Dyrektor Szkoły", s. 10-11

30. Ocenianie / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2008, nr 2, s. 63-64

31. Od "ery kredy" do "epoki krzemu" / Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 5/6, s. 8-10

32. Oddziaływanie technologii komunikacyjno-informacyjnych na osobowość dzieci / Sławomir Koziej // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 3, s. 7-14 s. 31-34

33. Odpowiedź na wyzwania XXI wieku - gamifikacja najmłodszych / Anna Grzegory // Meritum. - 2013, nr 2 (29),

34. Przyjazny tablet / Dorota Zaród // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 36, s. 13

35. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem Internetu i komputera w kl. 1 / Beata Gola, Maria Sudoł // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 2, s. 79-93

36. Technologia informacyjno-komunikacyjna w procesie uczenia się i tworzenia wiedzy / Renata Zaborek // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 2, s. 16-22

37. Tworzenie gier jako innowacyjna metoda nauczania / Agnieszka Bilska // Meritum. - 2013, nr 2 (29), s. 35-36

38. W świecie wirtualnych bohaterów : scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów klas I - III, V, VI / Sylwia Polcyn-Matuszewska // Wychowawca. - 2015, nr 11, s. 25-27

39. Warsztat młodego artysty - facebookowe inspiracje dla nauczycieli / Sylwia Polcyn-Matuszewska.// Remedium. - 2016, nr 4, s. 22-23

40. Web 2.0 we wczesnej nauce języka obcego / Izabela Jaros // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 3, s. 100-105

41. WebsQie Smykusie czyli WebQuest w przedszkolu / Marzena Grzęda // Meritum. - 2011, nr 2, s. 65-68

42. Wobec gier komputerowych / Rafał Kochanowicz // Polonistyka. - 2007, nr 2, s. 53-56

43. Wspomaganie komputerowe nauczania w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej / Paweł Pindera // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, s. 91-95

44. Wycieczka po Londynie czyli Edukacja kulturowa z wykorzystaniem Internetu / Agnieszka Szplit // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 83-87

45. Wykorzystanie TIK na lekcjach / Marcin Zaród // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 3, s. 43-47

46. Z baśnią w plecaku : projekt eTwinning w bibliotece szkolnej / Teresa Prokowska // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 1, s. 20-22

47. Z tradycją w nowoczesność - metoda WebQuest / Monika Wojteczek // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 3, s. 79-99

48. Zalety stosowania ćwiczeń interaktywnych w przedszkolu / Roman Lorens // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 3, s. 43-49

49. Zarządzanie awatarową klasą / Jolanta Okuniewska // Meritum. - 2013, nr 4, s. 78-81

50. Zdążyć przed systemem? / Ewa Grela ; rozm. przepr. Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 11/12, s. 18-21

 

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE

1. Psychologia : dziecko na drodze edukacji : program profilaktyczno-wychowawczy / aut. zawartości merytorycznej Anna Kusy. - Polska wersja językowa 1.0.0.0. - Będzin : Inter-Biznes, [2011]

 

Oprac. Wanda Golec

Powrót do Dydaktyka