Rola bajki i baśni w wychowaniu - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1978-2016

KSIĄŻKI

1. Bajki rozebrane / Katarzyna Miller, Tatiana Cichocka ; il. Anna Kunka-Kawełczyk. - Łódź : Wydawnictwo JK : Wydawnictwo Feeria, 2008

2. Baśń i dziecko / wstęp, wybór i oprac. wypowiedzi Halina Skrobiszewska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978

3. Baśń w literaturze i w filmie : rola baśni filmowej w edukacji filmowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Ewelina Konieczna. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2005

4. Baśń w terapii i wychowaniu / red. nauk. Szymon Kawalla, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Wiktor Sienkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Trio, cop. 2012

5. Cudowne i pożyteczne : o znaczeniach i wartościach baśni. T. 2 / Bruno Bettelheim ; przeł. i przedmową opatrzyła Danuta Danek. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985

6. Dzieje bajki polskiej / Wacław Woźnowski. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1990

7. Edukacja elementarna w teorii i praktyce / pod red. Janiny Uszyńskiej-Jarmoc i Andrzeja Cichockiego. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2012

8. Historyczne korzenie bajki magicznej / Władimir Propp ; przeł. Jacek Chmielewski. - Warszawa : Wydawnictwo KR, 2003

9. Idee, mity, symbole w polskich baśniach literackich wydawnych w XIX i XX wieku / Zbigniew Baran. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006

10. Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T. 2, Baśń i bajka, poezja, książki dla najmłodszych, utwory sceniczne, grafika, czasopiśmiennictwo, krytyka literacka / Stanisław Frycie. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990

11. Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury / Jolanta Ługowska. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1981

12. Magiczny świat baśni i bajek : metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju / Ewa Zawadzka, Anita Rawa-Kochanowska. - Warszawa : Difin, 2015

13. Nie tylko bajka / Władimir Propp ; wybór i tł. Danuta Ulicka. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000

14. Poezja dzieciństwa czyli Droga ku wrażliwości / Alicja Ungeheuer-Gołąb. - Wyd. 2. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004

15. Ścieżki baśni : symboliczne wędrówki do wnętrza duszy / Jadwiga Wais. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2006

16. Zabawa i nauka w kręgu baśni : metoda wspomagania wrażliwości edukacyjnej dziecka lekko upośledzonego umysłowo w wieku wczesnoszkolnym / Joanna Głodkowska. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Atmosfera cudowności.... : o baśni w wychowaniu i terapii / Monika Wujek // Życie Szkoły. -2003, nr 1, s. 42-43

2. Bajka jako metoda redukcji lęku u dzieci / Maria Molicka  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 40-44

3. Bajka stymuluje rozwój moralny dziecka / Ewa Capińska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 65-71

4. Bajka, bajkoterapia, wychowanie... / Marta Pytka // Opieka-Wychowanie-Terapia. -2002, nr 4, s. 38-42

5. Bajki a aktywność twórcza dziecka / Beata Sabat // Wychowawca. - 2003, nr 1, s. 18-19

6. Bajki dzieciom / Aleksandra Raźniak // Życie Szkoły. - 2007, nr 8, s. 30-36

7. Bajki i baśnie uczą wartości i dają wszystkim dużo radości // Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 3, s. 37-43

8. Bajki na lęki / Maria Molicka // Charaktery. - 2002, nr 12, s. 31-32

9. Bajki pomagają dzieciom i rodzicom / Katarzyna Wioska // Wychowanie w Przedszkolu. -2004, nr 2, s. 59-60

10. Bajki pomagają dzieciom oswoić lęk / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 12-17

11. Bajki w edukacji początkowej / Franciszka Dyka // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 6, s. 62-65

12. Baśnie i baśniowość czyli Kraina dziecięcego mitu / Marek Kątny // Język Polski w Szkole 4-6. - 2007/2008, nr 1, s. 7-17

13.  Baśnie jako element poradnictwa dla najmłodszych / Barbara Skałbania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 3, s. 27-32

14. Baśnie uczą odpowiedzialności / Danuta Waloszek // Wychowanie w Przedszkolu. -2004, nr 6, s. 9-13

15. Baśnie uczą życiowych ról / Mirosław Huszcz, Małgorzata Cichoń-Piasecka // Wychowanie w Przedszkolu. -2003, nr 10, s. 4-9

16. Baśniowe przygody uczą życia / Katarzyna Och // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 62-65

17. Baśń i dziecko / Aleksandra Smoleńska // Poradnik Bibliotekarza. -2006, nr 3, s. 19-21

18. Co baśnie mogą dać współczesnemu dziecku? / Grażyna Walczewska-Klimczak // Grupa i Zabawa. - 1999, nr 2, s. 2-6

19. Co wynika z czytania bajek / Przemysław Bąbel // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 1, s. 18-23

20. Czy baśnie muszą straszyć? / Agnieszka Bujwicka-Pawłowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 10, s. 18-23

21. Dlaczego baśń? / Teresa Tartas  // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 2, s. 94-96

22. Funkcje bajki w życiu dziecka / Katarzyna Maria Wasilewska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 2, s. 24-25

23. Komunikat edukacyjny w baśniach : przekaz doświadczenia życiowego i nakazów społecznych / Wanda Hajnicz // Kultura i Edukacja. - 2000, nr 1/2, s. 84-98

24. Magiczne nauczanie czyli O szkolnej interpretacji baśni / Danuta Jastrzębska-Golonka // Język Polski w Szkole 4-6. - 2008/2009, nr 3, s. 9-21

25. Podaruj dzieciom baśń / Anna Kulbacka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 3, s. 190-192

26. Powróćmy do baśni / Małgorzata Sobolewicz // Życie Szkoły. - 2001, nr 7, s. 428-430

27. Rola bajki w edukacji / Katarzyna Olch // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 10, s. 594 -597

28. Rola bajki w wychowaniu i rozwoju dziecka / Katarzyna Gromek-Segit // Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 16-19

29. Siła oddziaływania bajki / Agnieszka Izdebska // Edukacja i Dialog. -2004, nr 7, s.39-43

30. Stymulująca rola bajki w rozwoju dziecka / Sławomir Matuszewski // Wychowawca. -2006, nr 4, s. 24

31. Świat baśni i wyobraźni dziecięcej w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Srebro, Katarzyna Wójcie // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 3, s. 7-11

32. Świat baśni w procesie wychowania i kształtowania osobowości dziecka / Anatol Bodanko // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 191-205

33. W krainie bajek / Marzena Michalik // Wychowanie w Przedszkolu.  -2006, nr 10, s.54- 55

34. W krainie Czerwonego Kapturka : czyli o wychowawczej roli baśni / Maria Molicka // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 3/4, s. 10-15

35. Wartości edukacyjne baśni / Bernadetta Ślusarek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 1, s. 19-21

36. Wartości moralne bajek i ich miejsce w edukacji wczesnoszkolnej / Franciszka Dyka // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 3, s. 1-2

37. Wpływ baśni na rozwój moralny dziecka /Anna Chojnowska-Czachór // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 1, s. 26-28

38. Zaczarowany świat baśni / Alina Zielińska // Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s. 25-28

 

Oprac. Katarzyna Czarnocka-Pasztor

Powrót do Dydaktyka