Relacje rówieśnicze - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2016

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Bez sporów i nieporozumień / Kinga Rusin // Życie Szkoły. - 2015, nr 4, s. 28-29

2. Bezpieczeństwo emocjonalne dziecka w przedszkolu / Danuta Zakrzewska, Wiesława Koniecko // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 1 (6), s. 13-14

3. Budowanie autorytetu u małych dzieci / Lidia Kołodziejska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 28, s. 4-8

4. Budowanie relacji w przywództwie / Wojciech Turewicz // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 39-46

5. Budowanie wzajemnego zaufania w kontaktach z jednostkami i grupami / Paul Dix // Edukacja i Dialog. - 2016, nr 5/6, s. 58-64

6. Dobra atmosfera w klasie / Katarzyna Witkowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 48-50

7. Dwa roczniki w jednej klasie : szansa czy wyzwanie? / Aleksandra Jagła // Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 32-34

8. Dynamika roli relacji rówieśniczej - od wczesnego dzieciństwa do wczesnej dorosłości / Błażej Smykowski // Edukacja. - 2009, nr 2, s. 21-37

9. Dynamika środowiska wychowawczego a wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży / Błażej Smykowski // Czasopismo Psychologiczne. - 2007, nr 1, s. 31-40

10. Dzieci odrzucane przez rówieśników. Cz. 1 / Maria Deptuła // Remedium. - 2007, nr 4, s. 1-3

11. Dzieci odrzucone przez rówieśników. Cz. 2 / Maria Deptuła // Remedium. - 2007, nr 6, s. 8-9

12. Dziecko nieakceptowane przez grupę rówieśniczą / Romana Rybarczyk // Życie Szkoły. - 2007, nr 2, s. 49-52

13. Dziecko w grupie czyli O przedszkolu dla dzieci / Anna Florek // Meritum. - 2016, nr 1, s. 31-38

14. Dziecko w roli nauczyciela / Kinga Kuszak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 4, s. 14-17

15. Dynamika roli relacji rówieśniczej - od wczesnego dzieciństwa do wczesnej dorosłości / Błażej Smykowski // Edukacja. - 2009, nr 2, s. 21-37

16. Dynamika środowiska wychowawczego a wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży / Błażej Smykowski // Czasopismo Psychologiczne. - 2007, nr 1, s. 31-40

17. Edukacja rodziców jako sposób zapobiegania wykluczaniu dziecka ze środowiska rówieśników / Maria Deptuła // Chowanna. - 2012, T. 1, s. 193-205

18. Edukacja terapeutyczna z wykorzystaniem sztuk plastycznych dzieci odrzuconych rówieśniczo / Anna Gaweł // Kwartalnik Edukacyjny. - 2014, nr 3, s. 70-79

19. Gdy w grupie źle się dzieje... / Anna Biernacka // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 22, s. 58-60

20. Gdy zdanie rodziców przestaje się liczyć... / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 56, s. 58-59

21. Gniewni wykluczeni / Agnieszka Wilczyńska // Charaktery. - 2015, nr 11, s. 76-79

22. Grupa rówieśnicza - bezpieczna przystań nastolatka / Aleksandra Kram, Marta Molińska.// Remedium. - 2016, nr 7/8, s. 5-7

23. Grupa rówieśnicza a dom / Rafał Ryszka // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 16-17

24. Grupa zabawowo-adaptacyjna / Maria Boroń // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 52

25. Gry ułatwiające poznanie i integrację klasy / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 51, s. 29-32

26. Integracja grupy świetlicowej : scenariusz zajęć świetlicowych / Joanna Chlewska.// Świetlica w Szkole. - 2011, nr 3, s. 24

27. Interakcje rówieśnicze - zjawisko tutoringu dziecięcego / Agnieszka Pawlak // Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s. 41-47

28. Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej / Katarzyna Wasilewska // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 62-64

29. Jak skutecznie rozmawiać z uczniem? / Paulina Dubiel // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 12, s. 16-18

30. Jak wykorzystać zjawisko tutoringu dziecięcego? / Agnieszka Pawlak // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 29-34

31. Każde dziecko jest inne / Małgorzata Piotrowska / Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 96-97

32. Każde dziecko jest inne / Małgorzata Piotrowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 98-101

33. Klasowy outsider / Małgorzata Łuba // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 44, s. 50-52

34. Klimat szkoły jako przedmiot badań. Wątpliwości i wyzwania / Aleksandra Tłuściak-Deliowska // Ruch Pedagogiczny. - 2014, nr 4, s. 141-151

35. Kłopoty nietypowych i z nietypowymi / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 10-21

36. Kompetencja projektowania życia społecznego a rozwój podmiotowości człowieka / Błażej Smykowski // Ruch Pedagogiczny. - 2011, nr 1/2, s. 5-25

37. Koniec dzieciństwa / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 2, s. 12

38. Kształtowanie postaw w grupach mieszanych / Lidia Kołodziejska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 32, s. 3-8

39. Małe dziecko w relacji z rówieśnikiem / Kinga Kuszak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 13-20

40. Najlepiej uczymy się od tych, których kochamy... : budujemy dobre relacje z uczniami / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 35-37

41. Nasza klasa nie jest grupą / Miroslava Lemešová.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 10, s. 35-42

42. Nie odzywam się do ciebie... / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 58, s. 14-16

43. Niewłaściwe zachowania w grupie - jak się ich wystrzegać? : lekcja wychowawcza z pomysłem / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 72, s. 14-18, 26-27

44. Normy grupowe dotyczące preferowanych cech członka grupy. Cz. 1 / Maria Fudali // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 54-56

45. Normy grupowe dotyczące preferowanych cech członka grupy. Cz. 2 / Maria Fudali // Remedium. - 2010, nr 10, s. 12

46. Od nauczania tradycyjnego do uczenia się w grupie jako wspólnocie / Jacek Tendej // Nowa Szkoła. - 2007, nr 2, s. 12-16

47. Odrzucenie rówieśnicze. Etiologia i zasady terapii / Bronisław Urban // Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 2, s. 41-56

48. Organizacja pracy w grupie mieszanej / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 16, s. 4-9

49. Pieniądze to nie wszystko : dziecko wykluczone przez rówieśników ze względu na status materialny : jak pomóc? / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 79 (maj), s. 52-55

50. Piętno samotnego dzieciństwa : przywiązanie i praktyki rodzicielskie jako przyczyny odrzucenia dziecka przez rówieśników / Maria Deptuła // Chowanna. - 2010, T. 1, s. 95-105

51. Podejmowanie decyzji w grupach nieformalnych gimnazjalistów / Maria Fudali // Remedium. - 2008, nr 11, s. 8-9

52. Pogoda dla klasowych bogaczy / Elżbieta Napora // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 3, s. 87-94

53. Pomaganie dzieciom nielubianym przez rówieśników - prezentacja programu oddziaływań / Marta Herzberg // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2011, nr 3, s. 13-18

54. Porozumienie ze zrozumieniem / Jerzy Binkowski // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 51-59

55. Potrzeba kontaktu i akceptacji społecznej u dzieci / Irena Pufal-Struzin // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 7-13

56. Potrzeba kontaktu z rówieśnikami wśród uczniów klas 1-3 - wyniki badań własnych / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 37-41

57. Pozytywny klimat klasy / Ewelina Krzymowska // Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 4-7

58. Pozytywny klimat szkoły / Ewelina Krzymowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 3, s. 19-21

59. Pozytywne relacje / Małgorzata Żółtaszek // Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s. 39-43

60. Praca na żywym organizmie / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 47, s. 46-47

61. Przejawy negatywnej komunikacji krytyki czyli Komunikaty ośmieszające rówieśników. Cz. 2 / Maria Janukowicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 72-77

62. Przyjacielskie relacje: uczeń - niepełnosprawny kolega / Iwona Witulska.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 3, s. 39-45

63. Psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży niewidzącej w szkołach ogólnodostępnych / Milena Nazarczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 2, s. 43-47

64. Psychospołeczne korelaty i predyktory zachowań agresywnych dzieci i młodzieży / Aleksandra Tłuściak-Deliowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 20-26

65. Relacje dziecka z rówieśnikami / Mariola Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 17-23

66. Relacje interpersonalne pomiędzy nauczycielami a uczniami liceów ogólnokształcących / Marian Śnieżyński // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 3-6

67. Relacje pomiędzy jednostką a społeczeństwem i ich wpływ na kształtowanie się kultury / Jarosław Głęborski // Kultura i Edukacja. - 2006, nr 1 , s. 97-107        

68. Relacje między szkołą a środowiskiem - elementem uczestnictwa w kulturze fizycznej / Robert Jaszczuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 8, s.63-66

69. Relacje między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - warunek i efekt integracji / Mirosław Rutkowski // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 56-62

70. Relacje rówieśnicze : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Beata Loch // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 29

71. Relacje rówieśnicze w doświadczeniach uczniów szkół różnych szczebli / Ewa Bochno // Edukacja. - 2011, nr 1, s. 77-84

72. Relacje z innymi / Dorota Duda // Eko Świat. - 2006, nr 7/8, s. 46-47

73. Rówieśnicze kręgi : wzmacnianie i upokarzanie. Cz. 1 / Maria Janukowicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 62-67

74. Schemat rozmowy z dzieckiem ulegającym wpływom rówieśników / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 56, s. 41-42

75. Skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej : lekcja wychowawcza z pomysłem / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 69, s. 13-17

76. Specjalista od przyjaźni potrzebny od zaraz / Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 43-49

77. Sposób na bezpieczną szkołę / Lucyna Bojarska // Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 3-7

78. Sześciolatki w grupie rówieśniczej / Lidia Murias // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 38-39

79. Szukanie mostów / Katarzyna Leśniewska // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 37, s. 22-24

80. Taki, siaki, owaki... : o stygmatyzacji dziecka i tym, jak jej przeciwdziałać w przedszkolu / Anna Kałuba-Korczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 6, s. 45-48

81. Trudne zachowania uczniów : dokuczanie i szykanowanie rówieśników / Karolina Oleksa // Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 80, s. 41-43

82. Tutoring rówieśniczy - stara metoda na nowo odkrywana / Karolina Appelt, Joanna Matejczuk // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 1, s. 21-30

83. Ulotka dla ucznia - opiekuna, przewodnika // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 45, s. 41

84. Uwalnianie z ról w grupie przedszkolnej / Anna Kałuba-Korczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 50-53

85. Uwarunkowania integracji społecznej uczniów niewidomych w grupie rówieśniczej / Zdzisław Kazanowski // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 20-33

86. W grupie, z grupą i dla grupy / Ewa Bąk // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 53-57

87. Wejście w negatywną rolę zmienia obraz siebie / Błażej Smykowski // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 10-13

88. Wizja własnej przyszłości a doświadczenia społeczne młodzieży / Ilona Lasota // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 12, s. 26-29

89. Wpływ relacji z rówieśnikami na rozwój dziecka / Andrzej Twardowski // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 4-12

90. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci odrzucanych przez rówieśników / Marta Herzberg // Chowanna. - 2010, T. 1, s. 153-160

91. Wspólnie i bez porażek / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 16, s. 8

92. Wyśmiewane dzieci / Marta Melka-Roszczyk // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 4, s. 56-60

93. Zjawisko presji rówieśniczej / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere // Remedium. - 2015, nr 4, s. 13

94. Zrobić dobre wrażenie / Marzena Wysocka // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 160-163

95. Zrozumieć gimnazjalistę / Maria Fudali // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 9, s. 23-26

96. Zrozumieć opór czyli Jak skutecznie pomóc klasie / Iwona K. Gryniuk-Toruń // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 136-145

97. Żeby było, jak ma być : triki i pomysły zachęcające dzieci do współpracy w grupie / Anna Kordzińska-Grabowska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2014, nr 30, s. 42-46

 

KSIĄŻKI

1. Dlaczego jesteście tacy okrutni? : mobbing w szkole / Jutta Georg ; [tł. Marta Borowczyk]. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2008

2. Efekt rówieśników w nauczaniu szkolnym / Artur Pokropek. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2013

3. Empatyczna klasa : relacje, które pomagają w nauce / Sura Hart, Victoria Kindle Hodson; [tł. Danusia Roguś]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006

4. Grupa bez przemocy : 162 zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, uczące empatii i współpracy / Charles A. Smith ; il. Nancy L. Downing ; [przekł. Joanna Sabbo-Gołębiowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007

5. Gry i zabawy na dobry klimat w grupie / Birgit Fuchs ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009

6. Ja i grupa : trening dla uczniów / Justyna Święcicka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007

7. Jak być sobą wśród kolegów / Julita Wojciechowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008

8. Obszary wychowania przedszkolnego : najnowsze ustalenia teoretyczne i praktyczne / pod red. Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2014

9. Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

10. Pozytywne emocje : jak rozwijać relacje międzyludzkie / Tom Rath, Donald O. Clifton ; [tł. Izabela Michałowska]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006

11. Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole / Aneta Jegier, Magdalena Kosowska. - Warszawa : Difin, 2011

12. Relacje interpersonalne : proces porozumiewania się / Ronald B. Adler, Lawrence B. Rosenfeld, Russell F. Proctor II ; tł. Grażyna Skoczylas. - Wyd. 1, dodr. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2007

13. Relacje między systemami wartości a przekonaniami światopoglądowymi w okresie dorastania / Jan Cieciuch. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007

14. Relacje w rodzinie a szkoła : krótki przewodnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2007

15. Szkice z psychologii społecznej : praca zbiorowa / pod red. Ewy Stanisławiak. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1999

16. Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć... / Bill Rogers ; [tł. Zofia Janowska]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

17. W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka / red. nauk. Sabina Guz, Małgorzata Centner-Guz, Iwona Zwierzchowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015

18. Wywieranie wpływu przez grupy : psychologia relacji / Walter G. Stephan, Cookie W. Stephan ; przekł. Magdalena Kacmajor. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

19. Zgrana klasa : ja, ty, my : gry i zabawy integrujące zespół klasowy : poradnik dla klas I-VI szkół podstawowych, ogólnodostępnych i integracyjnych / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Joanna Czubak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011 

 

Oprac. Antoni Woźnica

 

Powrót do Dydaktyka