Konflikt szkolny - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2016

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Agresja, konflikt, nierówności i normy w klasie szkolnej / Artur Pokropek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, s. 36-39

2. Ani kijem, ani marchewką / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 52, s. 9-10

3. Aniołek w przedszkolu, diabełek w domu / Dorota Pietrzyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 1, s. 48-50

4. Bardzo dobry... konflikt / Martyna Goryniakn // Charaktery. - 2011, nr 1, s. 90-92

5. Bez sporów i nieporozumień / Kinga Rusin // Życie Szkoły. - 2015, nr 4, s. 28-29

6. Co zamiast kłótni? / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 7, s. 12

7. Człowiek człowiekowi człowiekiem... czyli Sprawiedliwość naprawcza w szkole / Maciej Ciechomski // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 5-10

8. Dynamika konfliktów interpersonalnych dzieci : w aspekcie modelu konfliktu D. R. Petersona / Małgorzata Cywińska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 32-40

9. Dziecięce emocje / Rafał Daniszewski // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 7, s. 49-51

10. Inna strona konfliktu / Paulina Szachniuk-Albowicz // Wychowawca. - 2016, nr 1, s. 24-25

11. Interwencja kryzysowa w szkole / Ewa Maksymowska, Dorota Mielcarek.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 78-80

12. Jak rozwiązywać konflikty i problemy? : konspekt lekcji w klasach 1-3 szkoły podstawowej / Anna Wodzińska // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 26-27

13. Jak ugasić ten pożar / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 14, s. 8

14. K jak konflikt / Katarzyna Growiec // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 20, s. 10

15. Każde dziecko jest inne / Małgorzata Piotrowska / Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 96-97

16. Każde dziecko jest inne / Małgorzata Piotrowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 98-101

17. Kierowanie konfliktem : ważna umiejętność interpersonalna nauczyciela / Dariusz Stankiewicz // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 3/4, s. 44-47

18. Kłótnia na zdrowie / Adriana Klos // Charaktery. - 2012, nr 11, s. 80-83

19. Konflikt asertywnie zażegnany / Aleksandra Teliszewska // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 51-56

20. Konflikt konfliktowi nierówny / Ewa Maksymowska.// Meritum. - 2014, nr 2, s. 36-40

21. Konflikt, który buduje / Ewa Mażul // Charaktery. - 2006, nr 6, s. 26-28

22. Konflikty szkoła - rodzice / Dorota Ziółkowska-Maciaszek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 39-42

23. Konflikt wśród dzieci - jak pomóc w ich rozwiązywaniu / Violetta Kruczkowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 38-39

24. Konflikt wśród dzieci? Nie ma sprawy! / Kinga Katarzyna Szozda // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 6, s. 46-48

25. Konflikty interpersonalne a przemoc / Agnieszka Machnowska // Świat Problemów. - 2016, nr 4, s. 28-30

26. Konflikty między uczniami / Małgorzata Tomera // Życie Szkoły. - 2015, nr 7, s. 18-21

27. Konflikt w szkole / Wioletta Król-Terelak // Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 12-13

28. Konflikty w zakładzie pracy i szkole / Anatol Bodanko, Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1/2, s. 49-76

29. Konflikt asertywnie zażegnany / Aleksandra Teliszewska // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 51-56

30. Konflikty nastolatków / Piotr Tkacz // Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 18-20

31. Konflikt wśród dzieci - jak pomóc w ich rozwiązywaniu / Violetta Kruczkowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 38-39

32. Konflikt wśród dzieci? Nie ma sprawy! / Kinga Katarzyna Szozda // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 6, s. 46-48

33. Konflikty w świetle teorii psychologicznych / Anatol Bodanko, Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 81-98

34. Kwestionariusz stylów rozwiązywania konfliktów / Bożena Kłusek // Czasopismo Psychologiczne. - 2009, nr 1, s. 119-140

35. Lekcje mediacji / Wioletta Król-Terelak // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 9, s. 12-13

36. Liczą się jasne zasady / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 15, s. 8

37. Małe dziecko w relacji z rówieśnikiem / Kinga Kuszak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 13-20

38. Mały buntownik / Anna Kordzińska-Grabowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 1, s. 50-55

39. Mediacja jako szansa rozwiązywania konfliktów szkolnych / Krzysztof Polak // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 4/5, s. 30-34

40. Mediacje - szansa dla szkoły / Sławomir Prusakowski, Dawid Bałutowski.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 105-114

41. Motywy interakcji konfliktowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Małgorzata Cywińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 11-17,61

42. Na ostrzu noża : konflikt między uczniem a nauczycielem / Małgorzata Łoskot // Polonistyka. - 2016, nr 2, s. 32-34

43. Najbliżsi sobie wrogowie / Beata Banasiak-Parzych // Charaktery. - 2010, nr 8, s. 38-43

44. Nauczyciele - skutecznymi mediatorami / Tomasz Garstka // Meritum. - 2012, nr 3 (26), s. 30-34

45. Nauczyciele - skutecznymi mediatorami / Tomasz Garstka // Meritum. - 2012, nr 3 (26), s. 30-34

46. Nauczyciel wobec konfliktów szkolnych / Paulina Hawrylewicz-Kowalska // Edukacja i Dialog. - 2016, nr 5/6, s. 66-72

47. Negocjacje czyli Po prostu rozmowa... / Małgorzata Łuba // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 65, s. 18-20

48. Nie odzywam się do ciebie... / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 58, s. 14-16

49. Niezgoda rujnuje, zgoda buduje : o rozwiązywaniu konfliktów między uczniami za pomocą tekstu biblioterapeutycznego (Mit o Demeter i Korze) : scenariusz zajęć dla klasy 5 szkoły podstawowej / Magdalena Jamka // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 26-28

50. Od konfliktu do rozwoju / Zofia Aleksandra Schacht-Petersen ; rozm. przepr. Małgorzata Stańczyk // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 2, s. 27-30

51. Od konfliktu w klasie szkolnej do porozumienia bez przemocy / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 1/2, s. 63-75

52. Porozumienie ze zrozumieniem / Jerzy Binkowski // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 51-59

53. Postacie konfliktu / Kazimierz Obuchowski // Charaktery. - 2006, nr 1, s. 55-57

54. Pożytki płynące z... konfliktów / Sławomir Prusakowski.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 121-130

55. Przemóc niemoc / Katarzyna Padło // Wychowawca. - 2015, nr 2, s. 18-19

56. Rozprawić się z konfliktem / Małgorzata Łuba // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 58, s. 58-61

57. Rozwiązywanie konfliktów / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, dod., s. I-VIII

58. Rozwiązywanie konfliktów. Cz. 1 / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2006, nr 11, s. 22-23

59. Rozwiązywanie konfliktów. Cz. 2 / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2007, nr 1, s. 22-23

60. Rozwiązywanie konfliktów metodą "bez przegranych" / Violetta Kruczkowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 34-35

61. Rozwiązywanie konfliktów wśród dzieci / Małgorzata Cywińska // Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s. 5-12

62. Skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej : lekcja wychowawcza z pomysłem / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 69, s. 13-17

63. Sprawiedliwie czy po tyle samo / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. - 2011, nr 1, s. 43-45

64. Starcie tytanów : konflikty nauczyciela z uczniami / Alicja Strzelecka-Lemiech // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 36, s. 48-50

65. Strategia rozwiązywania konfliktów / Monika Marczak // Remedium. - 2011, nr 5, s. 28-29

66. Sztuka zarządzania konfliktami : mediacje i interwencje w sytuacjach kryzysowych / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 37, s. 4-7

67. Szukanie mostów / Katarzyna Leśniewska // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 37, s. 22-24

68. To już przekracza wszelkie granice! / Ewa Maksymowska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 110-121

69. Trudne sytuacje : rozwiązywanie konfliktów na zajęciach z dziećmi / Renata Śleboda, Magdalena Król-Zielińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 1, s. 32-35

70. Trudne sytuacje : sposoby motywowania dzieci na zajęciach ruchowych / Renata Śleboda, Magdalena Król-Zielińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 12, s. 38-41

71. Trudności w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych wśród dzieci / Małgorzata Cywińska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 13-16

72. W stronę nowej kultury w edukacji. O języku "porozumienia bez przemocy" w szkole / Ewa Noemi Orłowska // Języki Obce w Szkole. - 2009/2010, nr 6, s. 48-58

73. Wspólnie i bez porażek / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 16, s. 8

74. Wygraj szacunek i autorytet / Agnieszka Kozak.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 25-31

75. Wyłanianie przywódców i konflikty grupowe / Mira Prajsner // Remedium. - 2006, nr 10, s. 22-23

76. Zarządzanie kryzysem w przedszkolu / Natalia Minge // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 49, s. 16-18

77. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi / Ewa Maksymowska // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 76-78, 80

 

KSIĄŻKI

1. A co mi zrobisz? : od chaosu do współpracy w klasie / Sylvia Rockwell ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, cop. 2008

2. Agresja - socjalizacja - edukacja : refleksje i inspiracje / pod. red. Heleny Grzegołowskiej-Klarkowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2012

3. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007

4. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

5. Co to znaczy "umieć żyć"? : (praktyczny przewodnik psychologiczny) / Hanna Traczyńska, Mieczysław Wojciechowski. - Warszawa : Wydawnictwo Ośrodek Psychoedukacji, [2007]

6. Dobro i zło : z perspektywy psychologii społecznej / oprac. Arthur G. Miller ; przekł. Violetta Reder. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008

7. Edukacja pod prąd / Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

8. Emocje i myśli / Bruce Friedland ; [tł. Adam Bujnik]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Profi, 1995

9. Ja i grupa : trening dla uczniów / Justyna Święcicka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007

10. Jak radzić sobie z konfliktami i zwyciężać w nich... wspólnie / Paolo Salvatore Nicosia ; [przeł. z jęz. wł. Marek Myczkowski]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

11. Jak wygrywać każdy spór : negocjacje w życiu codziennym / Anna M. Łabuz. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2014

12. Jak zachować porządek w klasie / Hans-Peter Nolting ; przekł. Marian Leon Kalinowski. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

13. Kiedy rodzeństwo się kłóci : skuteczne metody rozwiązywania konfliktów : poradnik dla rodziców i pedagogów / Christine Kaniak-Urban, Andrea Lex-Kachel ; [przekł. Z j. niem. Magdalena Rykowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007

14. Komunikacja społeczna a wartości w edukacji : nowe znaczenie i sytuacje. T. 1, Humanistyczne (i inne) konteksty komunikowania "się i "Ja" w obszarze wartości wewnątrz edukacji / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007

15. Konflikt nauczyciel - uczeń : uzdrawianie relacji w świetle Reguły 5 R / Bogdan Stańkowski. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2009

16. Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej : wybrane kwestie / red. nauk. Danuta Borecka-Biernat, Małgorzata Cywińska. - Warszawa : Difin, 2015

17. Konflikty w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009

18. Konflikty w szkole : niezbędnik dyrektora / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009

19. Nauczycielem być... : jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą / Ewa Góralczyk. - Wyd.1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2007

20. Obszary wychowania przedszkolnego : najnowsze ustalenia teoretyczne i praktyczne / pod red. Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2014

21. Od kłótni do współpracy : praktyczny poradnik rozwiązywania dziecięcych problemów i sytuacji konfliktowych / Elisabeth Crary ; przekł. Marzena Sobczak. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, cop. 2011

22. Pomocy - konflikty! : koncepcje, ćwiczenia, metody praktyczne / Friedrich Glasl ; z jęz. niem. przeł. Andrzej Murzyn i Barbara Kowalewska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

23. Powiedz to inaczej : 17 zasad rozwiązywania konfliktów / Dana Caspersen ; we współpracy z Joostem Elffersem ; przekład Paweł Luboński. - Warszawa : Czarna Owca, cop. 2015

24. Problemy współczesnego dziecka : wybrane aspekty / red. nauk. Małgorzata Cywińska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014

25. Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki / red. nauk. Stanisław Kowalik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

26. Psychologia w wielkim świecie : szkice o sprawach ludzkich / Józef Kozielecki. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2008

27. Rozstrzyganie konfliktów : strategie, ćwiczenia i psychodrama dla dzieci / Susanna Palomares, Terri Akin ; [tł. Joanna Jedlińska et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2007

28. Rozwiązywanie konfliktów w szkole : poradnik dla nauczycieli / [red. merytoryczna Maria Kazimierczak]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008

29. Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez przemocy / Marshall B. Rosenberg w rozmowie z Gabriele Seils ; przeł. Barbara Wyczesany. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2008

30. Skrzynia skarbów : ćwiczenia grupowe / Susanna Palomares, Dianne Schilling, Cathy Winch ; [tł. Joanna Jedlińska]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008

31. Sytuacje trudne w życiu dziecka / red. nauk. Małgorzata Cywińska. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2009

32. Szkoła : konflikt podmiotów? / pod redakcją Inetty Nowosad, Klaudii Pietrań, Mirosława J. Szymańskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016

33. Sztuka rozwiązywania konfliktów / Christophe Carre ; tł. z jęz. fr. Roman Wyborski. - Katowice : Videograf II, 2008

34. Toksyczne emocje w pracy i jak można sobie z nimi radzić / Peter J. Frost ; [tł. Magdalena Kaczmarczyk]. - Warszawa : Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, 2008

35. Toksyczni koledzy : jak postępować z trudnymi współpracownikami / Alan A. Cavaiola, Neil J. Lavender ; przeł. Paweł Luboński. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2008

36. Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć... / Bill Rogers ; [tł. Zofia Janowska]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

37. W świecie porozumienia bez przemocy : praktyczne narzędzia do budowania więzi i komunikacji / Marshall B. Rosenberg ; [przekł. Bogumiła Malarecka, Dariusz Syska]. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, cop. 2013

38. Wychowanie bez przemocy : zabawy i działania służące rozwiązywaniu konfliktów / Lea Regine Koll ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec-Sawicka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

39. Zabawy na rozwiązywanie konfliktów i napięć w grupie / Birgit Fuchs ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. - Wyd. 3. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

40. Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych / pod red. nauk. Danuty Boreckiej-Biernat. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

41. Zaradzić konfliktom : zamień konflikt we współpracę / Wendy Grant ; z ang. przeł. Janina Szymańska-Kumaniecka. - Warszawa : Klub dla Ciebie. Bauer-Weltbild Media, cop. 2008

42. Zjawisko niechęci wobec szkoły : studium empiryczne szkolnej absencji / pod red. Bożeny Majerek. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007

43. Zróżnicowanie modeli edukacyjnych w przedszkolu a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci / Jolanta Andrzejewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013

 

DOKUMENTY MULTIMEDIALNE

1. Jak prowadzić lekcje... i nie zwariować [Dokument elektroniczny] : super szkoła : multimedialny poradnik dla nauczycieli klas 4-6 oraz gimnazjum. Cz. 2 / [aut.: Katarzyna Sarzała, Joanna Gonia-Sikora]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011

 

 

Oprac. Antoni Woźnica

Powrót do Dydaktyka