Dziecko nadpobudliwe - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2004

KSIĄŻKI

1. Co się dzieje z moim dzieckiem? : zaburzenia rozwoju ruchowego i postrzegania / Sabine Pauli, Andrea Kisch. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2004                                     

2. Dlaczego dzieci się wiercą? : zespół nadpobudliwości psychoruchowej: poradnik dla rodziców, wychowawców i nauczycieli / Ulrike Schafer. - Warszawa: Erda, 2001                                   

3. Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Maurice Place. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000                                                                      

4. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo / Hanna Nartowska. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych , 1972

5. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym - program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Wiącek. - Kraków: Impuls, 2004                                 

6. Dziecko nadpobudliwe : program korekcji zachowań / Teresa Opolska, Elżbieta Potempska. - Wyd. 2. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999

7. Jak zrozumieć problemy emocjonalne dziecka / Stanley Turecki, Sarah Wernick. - Warszawa: Amber, 1997

8. Katowanie dzieci z uszkodzeniem mózgu : porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe, opóźnienie psychoruchowe, nadpobudliwość, zespół Downa, padaczka, autyzm / Keith Pennock. - Toruń: Booklinista, 1992

9. Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej / Małgorzata Dąbrowska, Małgorzata Rozesłaniec. - Toruń: Adam Marszałek, 2004

10. Nadpobudliwe i niespokojne dzieci w przedszkolu poradnik dla wychowawców i rodziców / Wolf-Wedigo Wolfram. - Kielce: Jedność, 2002                                                                             

11. Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci: prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć : książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy / Tomasz Wolańczyk, Artur Kołakowski, Magdalena Skotnicka. - Lublin: BiFolium, 1999                              

12. Praca w przedszkolu z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo / Maria Wójcie, Urszula Dąbrowska. - Wyd. 2 uzup. - Kraków: Beseder, cop. 2003

13. Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / pod red. Małgorzaty Święcickiej. - Warszawa: Emu, 2003

14. Trudności z koncentracją uwagi / Helmut Weyhreter. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2002

15. W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych / Edward M. Hallowell, Jon J. Ratey. - Poznań: Media Rodzina, cop. 2004

16. Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Paul Cooper, Katherine Ideus. - Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001                                                                                                     

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. By ich nie stracić / Witold Salański // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2003, nr 12, s. 1, 8

2. Czytelne intencje / Irena Wielowiejska-Comi // REMEDIUM. - 2002, nr 9, s. 12

3. Diabeł w skórze dziecka : wychowanie : problem niesfornych i ruchliwych dzieci / Iza Ługowska // ŻYCIE SIEDLECKIE. - 2002, nr 47, s. 12

4. Diabły wcielone / Ewa Szperlich, Danuta Gruszczyńska // CHARAKTERY. - 2003, nr 4, s. 45

5. Diabły za szklaną szybą / Barbara Pietkiewicz // POLITYKA. - 2001, nr 39, s. 93-94

6. Dzieci nadpobudliwe i roztargnione / Russell A. Barkley // ŚWIAT NAUKI. - 1998, nr 11, s. 50-55

7. Dzieci nadpobudliwe oczekują empatii / Krystyna Barłóg // EDUKACJA I DIALOG. - 1993, nr 3, s. 18-19

8. Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo : pedagogizacja rodziców / Cecylia Jaros // DORADCA. - 2001, nr 26, s. 22-23

9. Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo / Anna Kozłowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 1993, nr 4, s. 210-214

10. Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo w edukacji zintegrowanej / Alicja Nehring, Lidia Sawicka. - Bibliogr. // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 9, s. 9-11

11. Dziecko z dysfunkcją / Mieczysław Wojciechowski //REMEDIUM. - 2002, nr 9, s. 8-9

12. Jak pomóc w nauce dziecku nadpobudliwemu / Halina Maliszewska // NOWE ECHO PODLASIA. - 2001, nr 22, s. 6

13. Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu? / Renata Nowak. - Bibliogr. // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1996, nr 5, s. 285-289

14. Jak powiedzieć rodzicom o nadpobudliwości ich dziecka? / Irena Wielowiejska-Comi // REMEDIUM. - 2003, nr 7-8, s. 24

15. Jasne zasady / Irena Wielowiejska-Comi // REMEDIUM. - 2002, nr 5, s. 12

16. Kłopotliwy uczeń / Mieczysław Wojciechowski // REMEDIUM. - 2003, nr 3, s. 4-5

17. Kółko ortograficzne - forma pomocy dziecku nadpobudliwemu i dyslektycznemu w szkole podstawowej / Beata Płażewska // EDUKACJA PRZYRODNICZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ. - 2003, nr 1-2, s. 99-102

18. Mały wiercipięta / Bogumiła Klimek. - Literatura // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 9, s. 12

19. Modelowanie zachowania / Irena Wielowiejska-Comi // REMEDIUM. - 2002, nr 6, s. 12

20. Moje dobre i złe uczucia / Agnieszka Anielska, Violetta Wróblewska // EDUKACJA I DIALOG. - 2002, nr 3, s. 36-38

21. Nadpobudliwość i zaburzenia koncentracji uwagi. Cz. 3 / Kinga Kłaś // REMEDIUM. - 2003, nr 7/8, s. 25

22. Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności szkolne / Celestyna Grzywniak. - Bibliogr. // ŻYCIE SZKOŁY. - 2000, nr 6, s. 334-338

23. Nadpobudliwość u dzieci : propozycje zabaw / Urszula Olek // WYCHOWAWCA. - 1995, nr 12, s. 19

24. Nie lekceważmy nadpobudliwości / Bogumiła Nowak // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 9, s. 16

25. Niektóre przyczyny trudności i niepowodzeń szkolnych / Wacław Wojak // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 1997, nr 6, s. 20-22

26. Niespokojne, kłótliwe, złe... / Iwona Łyskawka // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2002, nr 11, s. 10

27. Pippi w szkolnej ławie - czyli o nadpobudliwości psychoruchowej / Halina Pętlewska // OPIEKA-WYCHOWANIE TERAPIA. - 2000, nr 4, s. 34-41

28. Pomoc dzieciom o zaburzonym rozwoju / Beata Szymerowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2002, nr 6, s. 33-38

29. Pozycja dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w klasie szkolnej / Aneta Borkowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 1991, nr 8, s. 456-465

30. Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo / Ewa Baczyńska, Beata Borowiec-Janczak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, nr 1, s. 10-14

31. Praca z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo / Wiesława Krawiec, Anna Szadkowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 2, s. 21-22

32. Praca z klasą wspierającą ucznia z ADHD / Irena Wielowiejska-Comi // REMEDIUM. - 2003, nr 9, s. 12

33. Praca z uczniem nadpobudliwym / Iwona Łyskawka // NOWE W SZKOLE. - 2002, nr 12, s. 13-14

34. Praktyka w ADHD i ADD / Irena Wielowiejska-Comi // REMEDIUM. - 2002, nr 4, s. 12

35. Problemy szkolne dziecka z zespołem hiperaktywności w klasach I-III / Bogusława Buda // KWARTALNIK EDUKACYJNY. - 2002, nr 1, s. 71-82

36. Program korekcji nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Cz. 1 / Elżbieta Potemska, Teresa Opolska // OPIEKA-WYCHOWANIE-TERAPIA. - 1998, nr 2, s. 29-37

37. Program korekcji nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Cz. 2 / Elżbieta Potemska, Teresa Opolska. - Bibliogr. // OPIEKA-WYCHOWANIE-TERAPIA. - 1998, nr3, s. 22-32

38. Propozycja programu pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo, oparta na doświadczeniach amerykańskich pedagogów / Magdalena Szmyd-Skórczewska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. 2002/2003, nr 1, s. 60-66

39. Reguły działania / Irena Wielowiejska-Comi // REMEDIUM. - 2002, nr 7-8, s. 24

40. Rozwijanie odpowiedzialności / Irena Wielowiejska-Comi // REMEDIUM. - 2003, nr 3, s. 12

41. Specyficzne problemy z zachowaniem uczniów klas 4-6. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi / Beata Płażewska // EDUKACJA PRZYRODNICZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ. - 2002, nr 2, s. 35-43

42. Społeczność rodziców wobec pomocy dziecku z ADHD / Irena Wielowiejska-Comi // REMEDIUM. - 2003, nr 10, s. 12

43. Tiki u dzieci / Małgorzata Turek, Tomasz Wolańczyk // REMEDIUM. - 2003, nr 11, s. 1-3

44. Terapia nieletnich nadpobudliwych psychoruchowo / Zdzisław Bartkowicz. - Bibliogr. // OPIEKA-WYCHOWANIE-TERAPIA. - 1998, nr 2, s. 17-24, 25-28

45. Trudna sztuka nagradzania / Irena Wielowiejska-Comi // REMEDIUM. - 2002, nr 11, s. 12

46. Trudne zachowania / Danuta Trela // REMEDIUM. - 1996, nr 9, s. 7-13

47. Uparte, leniwe, złe? : rozmowa z dr Arturem Kołakowskim, lekarzem z Poradni Nadpobudliwości Psychoruchowej Szpitala przy ul. Litewskiej w Warszawie / rozm. Halina Drachal // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2003, nr 12, s. 9

48. Urwisy w klasie / Ewa Baranowska. - Bibliogr. // ŻYCIE SZKOŁY. - 2003, nr 1, s. 31-32

49. „W zgodzie z naturą i samym sobą" : program pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo / Urszula Olek. - Literatura // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 9, s. 14-15

50. Wpływ zajęć muzyczno-ruchowych z elementami muzykoterapii na dzieci z nadpobudliwością psychoruchową / Beata Mariola Duniec. - Bibliogr. // NAUCZYCIEL I SZKOŁA. - 2001, nr 1-2, s. 111-123

51. Wytrwałości! / Irena Wielowiejska-Comi // REMEDIUM. - 2003, nr 4, s. 12

52. Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży / Urszula Oszwa // REMEDIUM. - 2003, nr 7-8, s. 20-21

53. Zachowanie dziecka nadpobudliwego / Bożena Mozolewska, Dorota Zarzycka. - Bibliogr. // EDUKACJA I DIALOG. - 2001, nr 7, s. 61-67

54. Zagrożeni? / Beata Dyjas, Anna Kowalik, Jolanta Cichecka. - Bibliogr. // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 10, s. 43-44

55. Zajęcia relaksacyjne / Jowita Glińska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2000, nr 9, s. 547-548

56. Zajęcia z gliną jako terapia dla dzieci nadpobudliwych / Grażyna Kolber // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 1997, nr 5, s. 289-292

57. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej / Anna Michalik // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 9, s. 13

58. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci / Tomasz Wolańczyk [et al.] // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2003, nr 9, s. 3-9

59. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi / Bożena Patycka. - Bibliogr. // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, nr 7, s. 414-419

60. Zrozumieć trudne dziecko / Elżbieta Wójtowicz // ŻYCIE SZKOŁY. - 1997, nr 8, s. 507-509

61. Żeby sukces rodził sukces / Irena Wielowiejska-Comi // REMEDIUM. - 2003, nr 2, s. 12

 

                                                                   
Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

 

 

Powrót do Psychologia