Gotowość szkolna sześciolatków - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1971-2007

KSIĄŻKI

1. Czy Twoje dziecko jest przygotowane na spotkanie ze szkołą? / Jaroslava Budikova, Patricie Krusinova, Pavla Kuncova ; [tł. Izabela Mroczek]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006

2. Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki? / Wojciech Brejnak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006  

3. Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę : (wersja po badaniach pilotażowych) / Ewa Tryzno. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006

4. Dojrzałość szkolna dzieci a środowisko / Barbara Wilgocka-Okoń. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972

5. Doradca nauczyciela sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli opracowane w wyniku projektu „Badanie gotowości szkolnej sześciolatków" zrealizowanego w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej / Anna Frydrychowicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, cop. 2006

6. Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna / red. Marta Kochan-Wójcik [ et al.]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002

7. Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka-Okoń. - Warszawa : Żak, 2003

8. Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

9. Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich / Anna Watoła. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006

10. Metoda dobrego startu jako system ćwiczeń aktywizujących dojrzałość szkolną dzieci sześcioletnich / Barbara Olszewska. - Łódź : Wing, 2001

11. Nim zabrzmi pierwszy dzwonek / Zdzisław Lesiak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968

12. O badaniu dojrzałości szkolnej / Barbara Wilgocka-Okoń ; Instytut Pedagogiki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971

13. Ocena dojrzałości szkolnej : arkusz oceny dojrzałości, metody badań dojrzałości, pomoce do badań / Bożena Janiszewska. - Warszawa : Wydawnictwo "Seventh Sea", 2006

14. Przygotowanie dzieci do nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej / Janina Parafiniuk-Soińska. - Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971

15. Sześciolatki w Polsce : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / pod red. Aldony Kopik ; [aut. raportu Elżbieta Cieśla et al.]. - Kielce ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, 2007

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. „Gotowość" a „dojrzałość" szkolna dzieci / Magdalena Grochowalska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 9, s. 408-413

2. „Szkoła oswojona" - czyli Zanim przekroczę próg / Renata Zając // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 3, s. 174-176

3. Akceleracja rozwoju dzieci siedmioletnich rozpoczynających naukę szkolną / Aldona Kopik // Edukacja. - 1997, nr 1, s. 102-104

4. Badania nad dojrzałością dzieci do nauki czytania / Maria Cackowska, Halina Cybulska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1979, nr 3, s. 83-96

5. Badanie gotowości szkolnej / Beata Marzęda-Przybysz // Życie Szkoły. - 2001, nr 6, s. 362-365

6. Badanie gotowości szkolnej sześciolatków / Elżbieta Koźniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 11-15

7. Co robić, aby absolwent przedszkola nie nudził się w pierwszej klasie? / Barbara Lubaszewska-Borys // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s, 48-51

8. Czas do szkoły / Anna Kozłowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 10, s. 479-482

9. Czas uczestnictwa w edukacji przedszkolnej a poziom gotowości do pisania osiągany przez 6-latki z przedszkola i oddziału przedszkolnego / Eugenia Iwona Laska // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 3/4, s. 281-295

10. Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. -2006, nr 4/5, s. 19-24

11. Diagnoza dojrzałości szkolnej / Elżbieta Koźniewska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1996, nr 2, s. 66-80

12. Diagnozowanie sześciolatków / Alicja Nagrodzka, Ewa Pieniężna // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 12-15

13. Do szkoły bez lęku / Celina Kośmider // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 6, s. 358-359

14. Dojrzałość dzieci do przedszkola / Anna Kienig // Nowa Szkoła. - 1983, nr 5, s. 221

15. Dojrzałość potrzebna od dziecka / Ewa Filipiak // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 3-10

16. Dojrzałość szkolna / Aleksandra Kozak // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 14-15

17. Dojrzałość szkolna / Aleksandra Skowrońska // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 5-11

18. Dojrzałość szkolna czy dojrzałość szkoły - dylematy „progu szkolnego"  / Barbara Wilgocka-Okoń // Edukacja. - 1999, nr 1, s. 30-39

19. Dojrzałość szkolna dzieci a czas ich pobytu w przedszkolu // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1985, s. 53

20. Dojrzałość szkolna dzieci a ich dalsza kariera szkolna / Dorota Kowalczuk // Edukacja. - 1995, nr 3, s. 43-47  

21. Dojrzałość szkolna w świetle przeprowadzonych prób badawczych / Maria Bolechowska // Chowanna. - 1981, nr 3, s. 211-217

22. Dojrzałość szkolna w świetle tradycji i aktualnych tendencji oświatowych / Maria Bolechowska // Chowanna. - 1980, nr 1, s. 27-39

23. Dzieci ryzyka dysleksji - problemy diagnozy i terapii / Joanna Sęcińska // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 44-56  

24. Dziecięce liczenie w kształtowaniu dojrzałości do uczenia się matematyki / Urszula Bura // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 2, s. 73-82

25. Dziecko a dojrzałość szkolna / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 50-51

26. Dziecko dobrze przygotowane do szkoły / Ewa Capińska // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 1, s. 39-47

27. Dziecko przed wstąpieniem do szkoły / Krystyna Aszyk, Maria Dunin-Wąsowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 1982, nr 1, s. 5-10

28. Dziecko w sytuacji startu szkolnego / Dorota Gaul // Psychologia Wychowawcza. - 1991, nr 4, s. 312-324

29. Edukacja przedszkolna w perspektywie zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy o systemie oświaty / oprac. Danuta Budzińska // Mazowiecki Biuletyn Informacyjny. - 2004, nr 9, s. 8-10

30. Edukacja sześciolatków - szansą na lepszą jakość życia / Danuta Pacholicka, Aleksandra Fik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s. 393-395

31. Gotowi do szkoły / Martyna Sierka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 11-15

32. Gotowość do nauki czytania i pisania dzieci wiejskich / Joanna Sikorska // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 4/5, s. 29-32

33. Gotowość do nauki matematyki dzieci siedmioletnich z problemami zdrowotno-rozwojowymi / Ewa Małgorzata Szumilas // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 4, s. 18-30

34. Gotowość szkolna a uczenie się w przedszkolu / Barbara Wilgocka-Okoń // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 3, s. 163-167

35. Jak oceniać rozwój psychomotoryczny ucznia klasy pierwszej / Ewa Nowicka // Życie Szkoły. -2005, nr 1, s. 32-35

36. Jak pomagać dzieciom w przekraczaniu bariery szkolnej / Elżbieta Obara // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 2, s. 11-16

37. Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną? / Agnieszka Sieradzka-Słyk // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 18-19  

38. Jak pomóc dziecku w przekroczeniu progu szkolnego / Antoni Balejko // Oświata i Wychowanie (Wersja C). - 1979, nr 2 , s. 22-26

39. Jak zachęcić przedszkolaka, aby stał się pierwszoklasistą? / Jadwiga Waluś // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1/2, s. 202-204

40. Jestem przeciwniczką dalszego obniżania wieku szkolnego / Ewa Łyczewska // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 35-36  

41. Kiedy dziecko jest gotowe do nauki w szkole? / Michał Ziarko, Bernardeta Bogdanowska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 26-28

42. Kiedy pójdę do szkoły, chciałbym... / Mirosława Nyczaj-Drąg // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 27-34

43. Komputer w procesie rozwijania gotowości szkolnej dzieci 6-letnich - doniesienie z badań / Anna Watoła // Chowanna. - 2003, T. 2, s. 161-173

44. Konsekwencje parcjalnych deficytów rozwojowych dla kariery szkolnej uczniów / Krystyna Grad // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 1/2, s. 36-37

45. Kształtowanie typów i cech osobowości dzieci w wieku przedszkolnym / Iwona Paruszewska // Edukacja i Dialog. -2005, nr 1, s. 48-55

46. Metoda dobrego startu / Urszula Winkiewicz, Aniela Jatowczyc // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 8, s. 592-594

47. Metody badania dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 5, s. 20-22

48. Między rolą przedszkolaka a rolą ucznia / Elżbieta Misiorna, Renata Michalak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 8, s. 3-8

49. O metodzie dobrego startu / Urszula Leciej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 6, s. 333-335

50. O trudnościach startu szkolnego / Agnieszka Bleja // Wychowanie w Przedszkolu. - 1990, nr 10, s. 534-537

51. Obniżać próg / Małgorzata Sadurek // Nowe w Szkole. - 2003, nr 11, s. 7,8,9

52. Obniżanie wieku szkolnego uczniów / Marian Lelonek // Nowa Szkoła. - 2008, nr 4, s. 4-9

53. Obowiązek edukacyjny sześciolatków / Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 3-7

54. Obowiązek szkolny - przymus czy przywilej? / Leszek Pawelski // Kierowanie Szkołą. - 2002, nr 12, s. 6-8  

55. Obowiązkowa nauka sześciolatków - za rok / Małgorzata Żytko // Nowa Szkoła. - 2003, nr 7, s. 8-12

56. Obraz szkoły u dziecka / Aleksandra Kłobuchowa // Wychowanie w Przedszkolu. - 1993, nr 1, s. 8-14

57. Ocena kompetencji dziecka rozpoczynającego naukę szkolną / Bożena Blok, Małgorzata Goguś, Małgorzata Kotlińska // Życie Szkoły. - 1998, nr 8, s. 454-457

58. Oczekiwania i obawy pierwszoklasistów / Eugenia Mandal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 7, s. 25-27

59. Operacyjne rozumowanie na poziomie konkretnym dzieci wiejskich / Joanna Sikorska // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 9-13

60. Osłabić lęk, przełamać samotność / Marzena Sekutowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 7, s. 28-29

61. Pierwsze dni 6-latka w oddziale przedszkolnym / Agnieszka Leszcz-Krysiak // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 1, s. 13-15

62. Pierwsze dni sześciolatka w zerówce / Agnieszka Leszcz-Krysiak // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 15-17

63. Pora czy nie pora na matematykę? / Małgorzata Darowana // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 7-13

64. Poziom rozwoju emocjonalnego dzieci rozpoczynających naukę szkolną / Katarzyna Matuszewska // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. 246-256

65. Problematyka lęku u uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej : propozycje zmian w jakościowym funkcjonowaniu szkół - problematyka progu szkolnego przedszkole - szkoła / Ewa Jasion // Lider. - 2002, nr 12, s. 6-7

66. Próg szkolny - czyj to problem? / Elżbieta Misiorna, Stefania Misiorek // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 10, s. 601-603

67. Przedszkolak w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej / Ewa Brańska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 9, s. 518-522

68. Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej / Elżbieta Wojda // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 148-153  

69. Przygotowujemy dziecko do szkoły / Anna Kozłowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 1, s. 50-52

70. Przygotowujemy dziecko do szkoły / Anna Kozłowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 2, s. 115-121  

71. Przyspieszanie / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 2, s. 6

72. Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 14-20

73. Rowijanie koordynacji motorycznej / Edyta Dąbrowska // Edukacja i Dialog. -2005, nr 1, s. 56-58

74. Rozumienie pojęć przez dzieci sześcioletnie a ich poziom inteligencji / Gabriela Mazurek // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1/2, s. 98-110

75. Sześciolatek - do szkoły! / Weronika Moczulska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 8-11

76. Sześciolatek w oddziale przedszkolnym / Ewa Kamecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 9, s. 687-688  

77. Sześciolatek w szkole - szanse i zagrożenia / Emilia Janiszak, Regina Grzywacz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s. 527-532

78. Sześciolatek w szkole - szanse i zagrożenia / Jarosław Bąbka // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 10, s. 24-27

79. Sześciolatki - przygotowanie do szkoły / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 25-28, 37-38  

80. Sześciolatki na start / Barbara Wilgocka-Okoń // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 3, s. 131-135

81. Sześciolatki są gotowe / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 21, s. 8

82. Szkolna segregacja / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2006, nr 2, s. 6-7

83. Szkoła w oczach dziecka sześcioletniego / Zofia Wróbel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s. 44-46

84. Trudności w pisaniu i czytaniu / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 12, s. 16-17

85. Wiedza i oczekiwania dzieci sześcioletnich wobec szkoły / Jolanta Flanz // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 8-10

86. Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej / Andrzej Malinowski // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 12-14

87. Wiek szkolny / Karolina Appelt // Remedium. - 2003, nr 9, s. 4-5

88. Wiek szkolny / Sławomir Jabłoński // Remedium. - 2003, nr 10, s. 4-5

89. Włączenie rodziców w pomoc dziecku / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 12, s. 14-16

90. Wpływ cech morfofunkcjonalnych i wieku biologicznego na społeczny rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną / Elżbieta Cieśla, Aldona Kopik // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 82-91

91. Wstępna diagnoza rozwoju ucznia / Alicja Nowogrodzka, Ewa Pieniężna // Wychowawca. - 2005, nr 9, s. 22-23

92. Zadania przedszkola w kształtowaniu dojrzałości szkolnej dziecka - analiza „progu szkolnego" z punktu widzenia psychoprofilaktyki / Dorota Gaul // Oświata i Wychowanie. - 1987, nr 27, s. 18-21

93. Zanim dziecko pójdzie do szkoły / Irena Frączak // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 23-25

94. Zasada ciągłości pracy pedagogicznej w okresie startu szkolnego dziecka / Maria Jakowicka // Nauczyciel i Wychowanie. - 1981, nr 1, s. 45-55

95. Związki między metodami nauczania a poziomem umiejętności czytelniczych dzieci sześcioletnich : elementy metodologii / Ewa Arciszewska // Edukacja. - 2001, nr 1, s. 82-86


                                                                                                     

Oprac. Anna Stefaniak
 

 

Powrót do Psychologia