Kreatywność - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2015

KSIĄŻKI

1. ABC kreatywności / Krzysztof J. Szmidt. - Warszawa : Difin, 2010

2. Akmeologia kreatywna : psychologia kreatywności i osiągania szczytowej dojrzałości twórczej człowieka dorosłego / Natalia Wiszniakowa ; tł. Marek Łyp. - Wyd. 2 popr. - Łódź : Instytut Postępowania Twórczego, 2003

3. Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008 

4. Artyści niepełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym : materiały pokonferencyjne. Cz. 1 / pod red. Barbary Sochal. - Warszawa : Fundacja Wspólna Droga- United Way Polska Organizacja Pożytku Publicznego, 2009

5. Bieg życia ludzkiego / Charlotte Buhler ; przeł. Edward Cichy, Józef Jarosz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999

6. Ciekawość świata : o pamięci i twórczości małego dziecka / Kamila Jankowiak-Siuda, Marta Komorowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

7. Coaching, kreatywność, zabawa : narzędzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów / Maciej Bennewicz. - Gliwice : Helion, cop. 2014

8. Człowiek - umysł - maszyna : rozmowy o twórczości i inteligencji / Edward Nęcka, Janek Sowa. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2005

9. Człowiek i doświadczenie wewnętrzne : późna twórczość Mickiewicza i Słowackiego / Magdalena Saganiak. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009

10. Człowiek integralny : holistyczna wizja człowieczeństwa / red. nauk. Hanna Romanowska-Łakomy, Hanna Kędzierska. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2009

11. Człowiek jako jednostka twórcza / Stanisław Popek. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2001

12. Człowiek, organizacja, kariera : siła psychologii stosowanej / Elżbieta Kowalczyk. - Warszawa : Difin, 2014

13. Delfin : trening umiejętności poznawczych / Ewa Noga. - Lublin : Wydawnictwo Klanza, 2004

14. Dialektyka twórczości / Władysław Stróżewski. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2007

15. Dydaktyka twórczości : koncepcje, problemy, rozwiązania / Krzysztof J. Szmidt (red.). - Kraków : Impuls, 2003

16. Działania twórcze - twórczość wspomagająca rozwój : książka dla nauczyciela / oprac. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska, Maciej Jabłoński ; aut. ćwiczeń Lidia Frydzińska-Świątczak [et al.]. - Wyd. 5. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, cop. 2007

17. Działania twórcze - twórczość wspomagająca rozwój : książka dla nauczyciela / oprac. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska, Maciej Jabłoński ; aut. ćwiczeń Lidia Frydzińska-Świątczak [et al.]. - Wyd. 3, dodr. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, cop. 2009

18. Działania twórcze : twórczość wspomagająca rozwój : zeszyt ćwiczeń / oprac. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska, Maciej Jabłoński ; inspiracja i konsultacja programu Makary K. Stasiak. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, cop. 2012

19. Dzieci i kreatywność : pomysły na cały rok / Martina Brausem, Iris Sargun ; [tł. Paulina Filippi-Lechowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007

20. Edukacja artystyczna a metafora / red. Wiesława Limont i Bernadeta Didkowska. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008

21. Edukacja kreatywna / Anna Sajdak. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 2008

22. Edukacja kreatywna / pod red. Ewy A. Zwolińskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005

23. Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Mariola Szczepańska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2000

24. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej- Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej- Bujak. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012

25. Edukacja w wolności : w poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia / David Gribble ; tł. Zofia Grudzińska. - Kraków : Impuls, 2005

26. Ekspresja twórcza dziecka : konteksty - inspiracje - obszary relaizacji / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały. - Katolice : Librus ; Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda, 2004

27. Inny sposób myślenia o edukacji : metaforyczne narracje / Monika Adamska-Staroń, Małgorzata Piasecka, Beata Łukasik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

28. Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji : rozpoznawanie i kształcenie / Danuta Czelakowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007

29. Inżynieria twórczego myślenia : samouczek stymulowania pracy koncepcyjnej / Mirosław Stecewicz. - Gdańsk : Akia, 1999

30. Jak pobudzić kreatywność grupy? : propozycje ćwiczeń i zabaw / Klaus W. Vopel, [tł. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Jedność, 2003

31. Jak stosować myślenie lateralne : rozwiązywanie problemów metodą pozalogiczną / Edward De Bono ; przeł. Marek Kowalczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Medium, cop. 1999

32. Jak zostać dziennikarzem / Jarosław Ściślak. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 2007

33. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza ''Impuls'', 2014

34. Konformizm i nonkonformizm a twórczość / Ryszarda Ewa Bernacka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004

35. Konstelacje zdolności : typy inteligencji a kreatywność / Maciej Karwowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

36. Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej / pod red. Macieja Karwowskiego i Aleksandry Gajdy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010

37. Kreatywność / James C. Kaufman ; przeł. Mieczysław Godyń. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, cop. 2011

38. Kreatywność uczniów a ich osiągnięcia szkolne / Justyna Dobrołowicz. - Kielce : Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego, 2002

39. Kreatywność w edukacji nauczyciela / Małgorzata Kabat. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013

40. Kreatywność w reklamie / Anna Murdoch. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005

41. Kreowanie świetnych pomysłów na 101 sposobów / Timothy R.V. Foster ; [tł. Ryszard Kałamarz]. - Kraków : IFC Press, 2000

42. Krok... w kierunku kreatywności : program stymulowania twórczości na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Mariola Jąder. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

43. Krok... w kierunku kreatywności : zabawy i ćwiczenia / Mariola Jąder. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

44. Kształtować świat z fantazją : ćwiczenia rozwijające kreatywność : książka ćwiczeń / Barbara Mößner ; [tł. Aldona Szymaszek]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006

45. Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji / Agata Cudowska. - Białystok : Trans Humana Wydaw. Uniwersyteckie, 2004

46. Metody pedagogicznych badań nad twórczością : teoria i empiria / red. nauk. Krzysztof J. Szmidt. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009

47. Myślenie lateralne : czym jest i jak wiele znaczy / Edward de Bono ; przekład Liliana Grzegrzółka. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, cop. 2015

48. Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów : pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych / Barbara Dobrowolska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2009

49. Nowe teorie twórczości ; Nowe metody pomocy w tworzeniu : materiały z I sesji naukowo-metodycznej Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności 12-14 X 2001 Kraków : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa J. Szmidta, Krzysztofa T. Piotrowskiego. - Kraków : Impuls, 2002

50. Obudź swoją kreatywność : jak aktywować twórczy potencjał umysłu / Dagmara Gmitrzak. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2013

51. Ochrona własności intelektualnej : wybrane zagadnienia prawne : praca zbiorowa / pod red. Aliny Domańskiej-Baer i Anety Suchoń ; aut. Aneta Suchoń [et al.]. - Stan prawny na 1 maja 2010 r. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2010

52. Od twórczości do podmiotowości / red. nauk. Makary Krzysztof Stasiak, Lidia Frydzińska-Świątczak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005

53. Odkryj w sobie kreatywność / Michał Paszkowski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2008  

54. Organizacja kreatywna / Marek Brzeziński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ; Kraków : Wydawnictwo Jak, 2009

55. Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Dreszer i Joanny Cieślikowskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010

56. Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku / pod red. Ewy Smak i Stanisławy Włoch ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010

57. Pedagogika twórczości / Krzysztof J. Szmidt. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

58. Pedagogika twórczości : idee, aplikacje, rady na twórczą drogę / Krzysztof J. Szmidt. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

59. Podręcznik rozwijania kreatywności : sztuka i twórczość w pracy z dziećmi / Daniela Braun ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec-Sawicka]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2009

60. Podstawy komunikacji społecznej w edukacji / Aleksander Sztejnberg. - Wrocław : Astrum, 2002

61. Popraw swoją kreatywność / Andrzej Bubrowiecki. - Warszawa : Wydawnictwo Muza, 2008

62. Portrety psychologiczne / red. Roman Zawadzki. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010

63. Postawa twórcza a percepcja ekspresji emocjonalnej w muzyce / Barbara Tęcza. - Lublin : Potęga twórczego myślenia / John Chaffee ; z ang. przeł. Marek Czekański. - Warszawa : Diogenes, 2001

64. Prawo własności intelektualnej : repetytorium / Mariusz Załucki (red.). - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2010

65. Proces twórczy i jego ograniczenia / Edward Nęcka. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Impuls, 1999

66. Profile uzdolnień : intelektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych / Michał Hubert Chruszczewski. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009

67. Przeszkody w procesie twórczym : analiza empiryczna dotycząca wykonawców muzyki / Mirosław Dymon. - Wyd. 2. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008

68. Psychologia dla artystów. Część 2, Twórcza ekspresja w dialogu terapeutycznym / Krystyna Sztuka. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2003

69. Psychologia i twórczość / Roman Zawadzki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

70. Psychologia twórczości / Edward Nęcka. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

71. Psychologia twórczości : nowe horyzonty / red. nauk. Stanisław Popek [et al.] - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009

72. Psychologia twórczości grupowej : jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe / Aneta Chybicka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006

73. Razem z dzieckiem / Marzena Kędra, Monika Zatorska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014

74. Rola kształcenia wielostronnego w rozwijaniu twórczego myślenia / Julita Orzelska. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005

75. Rozmowy o świadomości literackiej / Czesław Dziekanowski. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2006

76. Rozwijanie kompetencji twórczych / Agnieszka Wojtczuk-Turek. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, 2008

77. Rysunek w arteterapiach twórczości i sztuce / Wiesław Karolak. - Warszawa : Difin, 2015

78. Siła twórczej inteligencji / Tony Buzan ; [tł. Grażyna Fąfara]. - Warszawa : Muza, 2002

79. Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Danuta J. Czelakowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005

80. Sześć myślowych kapeluszy / Edward De Bono ; [tł. Joanna Krzemień-Rusche]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008

81. Szkice do pedagogiki twórczości / Krzysztof J. Szmidt. - Kraków : Impuls, 2001

82. Szkoła w perspektywie jej realnych przeobrażeń : zarządzanie, kompetencje, kreatywność / red. nauk. Vojtech Korim, Roman Uździcki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Leszno : Wyższa Szkoła Humanistyczna, cop. 2013

83. Szkoła wspierająca twórczość uczniów : teoria i przykład praktyki / Marta Galewska-Kustra. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; 2012

84. Sztuka przemawiania / Christopher Turk ; [tł. Patrycja Fiodorow]. - Wrocław : Astrum, 2003

85. Sztuka, która pomaga dzieciom / Koryna Opala-Wnuk. - Łódź : JK, 2009

86. Środowisko rodzinne w percepcji osób aktywnych twórczo / Grażyna Mendecka. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2003

87. Techniki i sposoby animowania grup / Marco Legumi ; [tł. Magdalena Gawlik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007

88. Teoria twórczości : eseje filozoficzne i pedagogiczne / Andrzej Góralski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, cop. 2003

89. Trening intelektu : wyćwicz pamięć, koncentrację i kreatywność w 31 dni / Paulina Mechło, Jolanta Grzelka. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012

90. Trening twórczości / Edward Nęcka [et al.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

91. Twórcze rozwiązywanie problemów : [podręcznik dla menedżerów] / Tony Proctor ; przekł. Ewa Jusewicz-Kalter. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002

92. Twórczość - wyzwanie XXI wieku / [zebrały i oprac. Eliza Dombrowska, Aleksandra Niedźwiedzka]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003

93. Twórczość w edukacji / Dorota Ciechanowska ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007

94. Twórczość w teorii i praktyce / red. nauk. Stanisław Popek ; red. cz. Ryszarda Ewa Bernacka[et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004

95. Twórczy i harmonijny rozwój człowieka / Makary Krzysztof Stasiak. - Wyd. 3. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000

96. Umysł kreatywny : 62 ćwiczenia rozwijające intelekt / Edward de Bono ; [przekł. Magda Bugajska]. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2009

97. W stronę kreatywności : praca zbiorowa / pod red. Witolda Dobrołowicza i Macieja Karwowskiego. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002

98. Widzenie dzieła sztuki : percepcja i interpretacja : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej 7. Triennale Sztuki Sacrum / pod red. Joanny Matyi ; Miejska Galeria Sztki w Częstochowie. - Częstochowa : Miejska Galeria Sztuki, 2010

99. Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2008

100. Więcej niż wyciszenie : znaczenie i przebieg podróży w krainę fantazji oraz ich praktyczne wykorzystanie : poradnik dla rodziców i wychowawców / Elisa Diekemper ; [tł. Ryszard Zajączkowski]. - Kielce : Jedność, 2005

101. Wspieranie dziecięcej kreatywności / pod red. Bożeny Muchackiej i Jerzego Kurcza. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, 2006

102. Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów / Władysław Puślecki. - Kraków : Impuls, 1999

103. Wychowanie we współczesnej szkole : twórcze myślenie aktywne działanie w szkole / [red. materiałów Ryszard Kowalski, Olga Szynkarczyk]. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014

104. Wyobraź sobie, że... : ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów / Stephen Bowkett ; tł. Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

105. Z nowym myśleniem w nowe tysiąclecie / Edward de Bono ; przeł. Maciej Karpiński. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2001

106. Zarządzanie w XXI wieku : jakość, twórczość, kultura : podręcznik akademicki / Monika Kostera, Martyna Śliwa. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010

107. Zgłębianie kreatywności : studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości / Maciej Karwowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, cop. 2009

108. Zniszcz ten dziennik : kreatywna destrukcja / Keri Smith ; [tł. Julia Tokarczyk]. - Warszawa : Grupa Wydawnicza K.E. Liber, 2014

109. Źródła kreatywności : nowe spojrzenie / Igor Witkowski. - Warszawa : Wydawnictwo WIS-2, 2013

110. Żywioły - Ziemia : książka ćwiczeń : lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym : klasa 1 / Krzysztof J. Szmidt, Jolanta Bonar. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Odrabiacz lekcji", "maszyna do znajdowania rodziców wszędzie" i inne wynalazki : (warsztaty twórczości dla dzieci) / Iwona Adamiec // Nowa Szkoła. -2007, nr 7, s. 43-44

2. Academica - mała wielka biblioteka / Katarzyna Ślaska // Bibliotekarz. - 2015, nr 3, s. 4-10

3. Aksjologiczny wymiar "walki duchowej" w języku kazań ks. Hieronima Kajsiewicza (1812-1873) / Izabela Kępka // Poradnik Językowy. - 2010, z. 2, s. 38-45

4.  Aspekty twórcze w pracy pedagoga szkolnego / Ewa Budziak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 48-54

5. Bałwankowy karnawał / Magdalena Ciechańska // Klanza w Edukacji. - 2006, nr 2, s. 25-27

6.. Badania międzykulturowe w teorii i praktyce - studium porównawcze predyspozycji i zachowań twórczych dzieci żyjących w środowiskach zróżnicowanych kulturowo / Ewa Ogrodzka-Mazur // Ruch Pedagogiczny. - 2014, nr 3, s. 51-60

7.  Biblioteczne godziny twórczości czyli Porządek i przygoda w pracy z uczniem twórczym : program zajęć dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 1, s. 6-8

8. Ciekawość - pierwszy stopień do twórczości / Krzysztof J. Szmidt // Życie Szkoły. - 2009

9. Czas wolny a twórczość dzieci / Urszula Tokarska // Wychowawca. - 2015, nr 7/8, s. 16-20

10. Czego nie wiemy o twórczości w szkole? : obszary zdeformowane, ignorowane i/lub zaniedbane / Janina Uszyńska-Jarmoc // Chowanna. - 2011, T. 1, s. 13-24, nr 1, s. 67-77

11. Cztery pory roku w twórczości dziecięcej / Danuta Bula // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 3, s. 30-35

12. Czy istnieje twórczość bez dzieł / Monika Modrzejewska-Świgulska // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 9-11

13. Czy małe dziecko może być twórcą? / Joanna Czapla // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 14, s. 42-47

14. Czy szkoła to dobre miejsce na kreatywność? / Agata Baj // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 27-31

15. Czy szkoła uczy twórczego myślenia? / Agnieszka Hłobił // Nowa Szkoła. - 2004, nr 9, s. 30-31

16. Czy twórczość ma szansę zaistnieć we współczesnej szkole? / Joanna Smogorzewska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 1, s. 13-16

17. Czy warto być kreatywnym? / Anna Ostrowska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 21-25

18. Do przodu z głową / Adam Jagiełło-Rusiłowski // Charaktery. - 2006, nr 4, s. 19-21

19. Dostrzegaj w dziecku potęcjalnego twórcę... / Anna Grochulska // Nauczyciel i Szkoła. - 1999, nr 2, s. 29-34

20. Działania twórcze czyli Droga rozwoju także dla słabych uczniów / Danuta Bula // Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 30-31

21. Edukacja kreatywna w szkole / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 58-70

23. Edukacja kulturalna a edukacja przez plastykę / Urszula Szuścik // Chowanna. - 2013, T. 2, s. 81-92

24. Enigmatyczny trening twórczości / Gabriela Kapica // Życie Szkoły. - 2008, nr 3, s. 5-9

25. Głowa pełna pomysłów : jak ćwiczyć kreatywność / Małgorzata Łuba // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 64, s. 57-60

26. Głowa pełna pomysłów : jak ćwiczyć kreatywność / Małgorzata Łuba // Życie Szkoły. - 2015, nr 2, s. 30-32

27. Gry dydaktyczne w procesie nauczania / Agnieszka Skubis-Rafalska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 33-37

28. Humor a twórczość czyli Dlaczego należy cenić uczniowskie poczucie humoru / Jolanta Bonar // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 2, s. 37-42

29. Intuicja jako zjawisko wspomagające twórcze myślenie ucznia / Waldemar Kozłowski // Edukacja. - 2004, nr 2, s. 53-63

30. Istota i mechanizmy aktywności twórczej / Renata Stawińska // Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 73-80

31. Jak nauczyciele rozwijają twórczą aktywność uczniów // Życie Szkoły. - 2004, nr 2004, nr 4, s. 49-54

32. Jak przygotować i poprowadzić twórczą dyskusję? / Zofia Okraj // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 6, dod. "Wkładka Metodyczna", s. I-IV

33. Jak rozbudzić kreatywność nauczycieli biologii? / Julian Piotr Sawiński // Biologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 46-52

34 Jak rozpoznać twórcze dzieci w przedszkolu? / Jolanta Bukowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 200, nr 5, s. 274-276

35. Jak rozwijać kreatywność dziecka? / Magda Assaf // Biologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 35-36

36. Jak rozwijać samodzielność i kreatywność ucznia na lekcjach wychowania fizycznego / Renata Czarniecka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 3, s. 52-56

37. Jak stymulować twórczą aktywność dziecka? / Danuta Masna // Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s. 32-35

38. Jak wyhodować wychuchola - czyli jak nauczać twórczości / Krzysztof J. Szmidt // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 77-86

39. Jaki jest aniołek? : scenariusz z warsztatu "ABC twórczego myślenia i działania" / Magdalena Ciechańska // Klanza w Edukacji. - 2006, nr 2, s. 23-25

40. Kapitał społeczny, kreatywność i szkoła / Iwona Majewska-Opiełka // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 16-19

41. Kategoria: orientacja na wynik / Agnieszka Grudzień // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 44-49

42. Kreatywność a twórczość - to samo, niemal to samo, nie to samo / Maciej Karwowski. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2008, nr 3/4, s. 25-37

43. . Kreatywność i innowacje w bibliotece / Magdalena Kokosińska  // Bibliotekarz. - 2012, nr 12, s. 33-34

44. Kreatywność i innowacje w bibliotece  i nnowacje w bibliotece naukowej  - czy jest to możliwe / Magdalena Gomułka // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 1, s. 22-24

45. Kreatywność jako wymóg chwili - twórcze wykorzystanie TIK w nauczaniu języka angielskiego / Agnieszka Wojewoda // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 5, s. 60-66

46. Kreatywność najlepszych gimnazjalistów / Dorota Truska // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 5/6, s. 43-54

47. Kreatywność w pracy nauczyciela / Barbara Cygan // Życie Szkoły. - 2011, nr 11, s. 14-17

48. Kreatywność w szkole - szanse i bariery jej rozwoju / Diana Turek // Kwartalnik Edukacyjny. - 2014, nr 2, s. 60-70

49. Kształtowanie postawy twórczej / Danuta Czelakowska // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s. 402-406

50. Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia / Anna Lebioda, Martyna Dobrowolska // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 28-29

51. Lekarstwo na nudną szkołę / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. - 2014, nr 10, s. 14-16

52. Lekcje fizyki impulsem do rozwijania twórczości technicznej / Marta Michalicka, Bożena Janisiewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 4, s. 32-33

53. Lekcje twórczości w kształceniu zintegrowanym / Alicja Bednarczyk // Wychowawca. - 2007, nr 11, s. 29

54. Metody dydaktyczne a aktywność i kreatywność uczniów / Kazimierz Denek // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 3-22

55. Metody i sposoby rozwijające twórcze myślenie uczniów na lekcjach techniki. Cz. 1 / Urszula Nowacka, Małgorzata Frankowska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 2, s. 55-61

56. Metody i sposoby rozwijające twórcze myślenie uczniów na lekcjach techniki. Cz. 2 / Urszula Nowacka, Małgorzata Frankowska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 3, s. 14-19

57. Męka tworzenia - reguła czy wyjątek? / Stanisław Leon Popek // Rocznik Pedagogiczny. - 2012, nr specjalny, s. 177-195

58. Motywowanie uczniów do działań twórczych - między romantyzmem a behawioryzmem / Maciej Karwowski. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 3/4, s. 13-26

59. Myślenie twórcze / Dorota Kondrat // Remedium. - 2006, nr 5, s. 8-9

60. Myślenie twórcze. Cz. 2 / Dorota Kondrat // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 14-15

61. Myślenie twórcze dziecka w wieku przedszkolnym - polisensoryczne płaszczyzny diagnozowanie / Katarzyna Krasom // Chowanna. - 2003, nr 2, s. 57-59

62. Nasi uczniowie myślą twórczo / Bolesław Niemierko // Nowa Szkoła. - 2013, nr 9, s. 23-24

63. Nasz cel : szkoła aktywna, przyjazna i twórcza / Justyna Wrzochul-Stawinoga // Życie Szkoły. - 2014, nr 6, s. 8-10

64. Nauczyciel - mistrz / Ryszarda Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 13-20

65. O kreatywność uczniów / Danuta Czelakowska // Życie Szkoły. - 2002, nr 9, s. 530-543

66. O sztuce wyzwalania kreatywności i jej pomiarze / Andrzej Łopata // Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 3, s. 75-89

67. O tym, co piękne i dziwne na świecie : (scenariusz zajęć dla klasy 3 szkoły podstawowej, uwzględniający metody wspierające twórcze myślenie i kreatywność uczniów) / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 10, s. 13-14

 68. O uwarunkowaniach twórczości plastycznej dzieci / Aneta Winczewska // Życie Szkoły. - 2014, nr 10, s. 4-9

69.  Od lektury obowiązkowej do własnych wyborów tekstów kultury i tworzenia / Danuta Bula // Język Polski w Gimnazjum. - 2014/2015, nr 3, s. 32-42

70. Oblicza uczniowskiej kreatywności / Maciej Karwowski // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 5-15

71. Odwaga bycia kreatywnym / Lucyna Skorecka // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 12-14

72. Odyseja umysłu / Aleksandra Sommerfeld // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 32-39

73. Osobliwości twórczego myślenia / Bogusława Bogucka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 24-29

74. Patrzeć nie wiadomo jak, a widzieć trzeba : o niedocenianych technikach rozwijania kreatywności dzieci / Monika Just // Życie Szkoły. - 2010, nr 3, s. 18-25

75. Plastyka a twórcza aktywność dziecka / Małgorzata Maga // Wychowawca. - 1999, nr 5, s. 16-17

76. Pobudzanie rozwoju dyspozycji twórczych dzieci w wieku przedszkolnym / Barbara Bilewicz-Kuźnia // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2003, T. 23, s. 95-107

77. Podmiotowość dziecka - teoria czy potrzeba dnia codziennego? / Józefa Bałachowicz // Życie Szkoły. - 2008, nr 7, s. 5-12

78. Postaw na kreatywność! / Natalia i Krzysztof Minge // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 21, s. 52-54

79. Poszukiwanie źródeł kreatywności / Czesław Dziekanowski // Edukacja. - 2011, nr 3, s. 7-17

80. Przekonania o własnym talencie a sukcesy edukacyjne nastolatków / Adam Jagiełło-Rusiłowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 26-32

81. Przepis na twórcze dzieci / Krzysztof Śliwiński // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 1, s. 12-17

82. Przeprowadzanie diagnozy psychologicznej : test postaw twórczych / Wioletta Kozak // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 3, s. 19-24

83. Przestrzeń socjalizacyjna i edukacyjna a postawy twórcze młodzieży / Maciej Karwowski. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 5/6, s. 55-78

84. Rola twórczości zawodowej nauczycieli w procesie rozwoju współczesnej szkoły / Ewa Urbańska // Kwartalnik Edukacyjny. - 2014, nr 1, s. 55-61

85. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci w młodszym wieku szkolnym / Joanna Sinicka // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 11, s. 4-6

86. Rozwijanie kompetencji myślenia matematycznego / Alina Kalinowska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 14-19

87. Rozwój przez nabywanie kompetencji : (w aspekcie uwarunkowań aktywności twórczej) / Monika Wróblewska // Chowanna. - 2011, T. 1, s. 59-69

88. Ryzyko twórczości w szkole / Krzysztof T. Piotrowski // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 113-121

89. Skazani na twórczość : od Aleksandrii - przez Lwów - do San Francisco / Józef Kozielecki.// Meritum. - 2008, nr 3, s. 4-11

90. Spory wokół pojęcia kreatywności w pedagogice twórczości / Maciej Karwowski // Ruch Pedagogiczny. - 2008, nr 5/6, s. 5-18

91. Strategia zadawania pytań : proces myślenia na lekcji wychowania fizycznego / Jacek Szalewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 11, s. 51-54

92. Stymulowanie twórczego myślenia uczniów / Dorota Klus-Stańska // Matematyka w Szkole : czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. - 2005, nr 31, s. 6-8

93. Stymulowanie twórczej aktywności dziecka / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 17-19

94. Szkolny Rynek i Klan / Diana Malinowska // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 92-98

95. Szkoła rzeczywiście twórcza / Krzysztof J. Szmidt // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 113-124

96. Szkoła, która interesująco uczy / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, dod., s. I-VIII

97. Sztuka a transgresja / Janina Florczykiewicz // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2009, nr 20, s. 29-37

98. Sztuka z buntu / Anna Oleszkowicz // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 111-120

99. Śladami dziecięcej twórczości / Alina Jakubowska // Życie Szkoły. - 2015, nr 1, s. 9-12

100. Świadomość samego siebie / Katarzyna Baumann // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 27-31

101. T3/ZOOM - nową i skuteczną techniką dostrzegania problemów / Małgorzata Olczak // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 3, s. 14-22

102. T3/ZOOM : technika i jej zastosowanie / Małgorzata Olczak // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 6, s. 32-36

 103. To kreatywność - nie wygłupy / Krzysztof T. Piotrowski // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 91-97

104. Techniki twórczego myślenia : konspekt zajęć dla uczniów gimnazjum, liceum oraz nauczycieli / Beata Woźniak // Wychowawca. - 2009, nr 2, s. 29

105. Traktując wyobraźnię poważnie / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 7/8, dod. "Biblioteka - Centrum Informacji", nr 3, s. 3-5

105. Trening twórczego myślenia / Lidia Sadowiska-Koral, Daniela Miś // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 8, s. 64-66

107. Trening twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną / Karolina Idkowiak // Remedium. - 2014, nr 7/8, s. 46-48

108. Twórcza aktywność dzieci / Lucyna Zielińska // Życie Szkoły. - 2000, nr 10, s. 645

109. Twórcza aktywność dzieci - jak ją rozwijać / Lucyna Zielińska // Nauczanie Początkowe Kształcenie Zintegrowane. - 2000/2001, nr 1, s. 105-110

110. Twórcza aktywność dziecka / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 11, s. 2-4

111. Twórcze czy nie? : kontrowersje wokół kreatywności dzieci / Krzysztof J. Szmidt // Meritum. - 2006, nr 1, s. 4-8

112. Twórcze kształcenie w szkole / Marzenna Magda-Adamowicz // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 7/8 , s. 31-34

113. Twórcze rozwiązywanie problemów / Irena Adamek // Życie Szkoły. - 2008, nr 3, s. 19-24

114. Twórcze zabawy dzieci / Marzenna Magda-Adamowicz // Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 2, s. 13-25

115. Twórczość i jej wymiary / Katarzyna Pankow // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 6, s. 18-19

116. Twórczość plastyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Marzena Majkut // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 4, s. 20-28

117. Twórczość przedszkolaka w teorii i praktyce edukacyjnej / Małgorzata Suświłło // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 5-10

118. Twórczość w kontekście jednostkowym i społecznym / Janina Florczykiewicz // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - 2003, nr 8, s. 13-23

119. Twórczy lider / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 6, dod., s. II-VIII

120. Twórczy nauczyciel = twórczy uczeń? / Joanna Smogorzewska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 35-37

121. Twórczy rozwój uczniów /  Grażyna Potoczek // Życie Szkoły. - 2002, nr 9, s. 555-557

122. Uczeń - mały naukowiec / Paulina Barańska // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 4, s. 48-55

123. Uczniowie przeciwko kreatywności / Krzysztof J. Szmidt // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 55-64

124. Uczyć w duchu mądrości i wiedzy / Kazimierz Denek // Lider. - 2014, nr 10, s. 10-15

125. Umysł pod kluczem (maturalnym) / Krzysztof J. Szmidt // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 117-124

126. Warsztaty twórcze. Cz. 2 / Dorota Kondrat // Remedium.- 2007, nr 4, s. 8-9

127. Warsztaty twórczości. Cz. 3 / Dorota Kondrat // Remedium. - 2007, nr 7, s. 10-11

128. Warsztaty twórczości - ćwiczenia językowe. Cz. 4 / Dorota Kondrat // Remedium. - 2007, nr 12, s. 10-11

129. Warsztaty twórczości : analogie. Cz. 5 / Dorota Kondrat // Remedium. - 2008, nr 6, s. 10-11

130. Warto towarzyszyć studentom (w drodze ich pedagogicznego kształcenia) / Dorota Jankowska, Maria Jagiełło // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 38-41

131. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli a kreatywność w szkole / Urszula Zimińska // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2005, nr 5, s. 28-30

132. Współczesne zapotrzebowanie na twórczość / Barbara Górka // Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 18-21

133. Wychowanie do twórczości / Dorota Galej // Język Polski w Szkole 4-6. - 2006/2007, nr 3, s. 85-87

134. Wydajemy szkolną gazetkę czyli Jak pracuje zespół redakcyjny "Gimzetki" / Małgorzata Łopuszyńska-Ratyna. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 18-21

135. Wyobraźnia i jej rola w rozwoju twórczości dzieci / Paweł Biłous // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 3, s. 33-41

136. Wyobraźnia i twórczość - deficytowe dobro naszych czasów / Małgorzata Bednarska // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 9, s. 23-31

138. Zabawa zwiastunem kreatywności / Gabriela Kapica // Życie Szkoły. - 2003, nr 4, s. 95-201

139. Zabawy językowe : kształtowanie postawy twórczej / Joanna Lewińska // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 36-40

140. Zabawy rozwijające aktywność twórczą dzieci : (zajęcia otwarte dla wychowawców świetlic szkół podstawowych) / Joanna Sinicka // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 11, s. 7-8

141. Zabawy twórcze / Anna Szal // Życie Szkoły. - 2004, nr 9, s. 37-48

142. Zamknięty program - otwarty umysł / Galina Dolya-Higgins ; rozm. przepr. Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog.- 2009, nr 11/12, s. 32-36

143.  Zdolności twórcze dzieci w wieku przedszkolnym / Wiesława Limot // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 8, s. 451-454

144. Zdolności twórcze uczniów - jak je wspierać? / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s. 13-15

145. Zimowe problemy / Magdalena Ciechańska // Klanza w Edukacji. - 2006, nr 2, s. 28-29

146. Zmagania z ortografią : scenariusz warsztatów literackich / Grażyna Gajek // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 11-12

147. Zmotywowana kreatywność : synergia motywacyjna postawy twórczej młodzieży / Maciej Karwowski, Jacek Gralewski // Chowanna. - 2011, T. 1, s.45-58

148. Znaczenie myślenia intuicyjnego w rozwijaniu twórczości na lekcji języka obcego / Marzena Blachowska-Szmigiel // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 5, s. 46-50                            

 

 

ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

1. Kreatywność i kształtowanie postaw twórczych jako wartość edukacyjna / Barbara Dobrowolska // Paedagogica at Utilitatem Disciplinae. - 2005, R. 1, s. 9-18

 

 

Oprac. Antoni Woźnica

 

Powrót do Psychologia