Przejawy wsparcia społecznego - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2005

KSIĄŻKI

1. Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004  

2. Bezrobocie : różne oblicza wsparcia / Agata Chudzicka-Czupała. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004  

3. Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich / pod red. nauk. Janiny Wyczesany i Zenona Gajdzicy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005 

4. Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005

5. Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia / pod red. Bożeny Grochmal-Bach i Anny Knobloch-Gali ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Psychologii Stosowanej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005

6. Pomaganie męczy : wypalenie w pracy zawodowej / Jorg Fengler ; przekł. Kazimierz Pietruszewski. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2001

7. Starość pod ochroną : opiekunowie rodzinni niesprawnych osób starych w Polsce : porównawcze studium środowiska miejskiego i wiejskiego / Barbara Bień [et al.]. - Białystok : TEXT, 2001 

8. Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Zenona Gajdzicy i Anny Klinik. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004

9. Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików : hipopotam w pokoju stołowym : dziedziczenie nałogu, pokonywanie wstydu, spotkanie z dzieckiem w sobie, wyjście ze współuzależnienia / Tommy Hellsten ; przeł. Andrzej Niewinny-Dobrowolski, Beata Niewinna. - Łódź : Ravi, 2004

10. Wsparcie emocjonalne w pracy socjalnej / Daniela Becelewska. - Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2005

11. Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004 

12. Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego życia : praca zbiorowa / pod red. Ewy Kantowicz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Katedra Pedagogiki Społecznej. - Olsztyn : Studium Kształcenia Ustawicznego "Glob", 1997 

13. Wsparcie społeczne, stres i zdrowie / pod red. Heleny Sęk i Romana Cieślaka. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005

14. Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo : (w kontekście społecznych zmian) / Małgorzata Karwowska. - Kraków : Impuls, 2003 

15. Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego życia : praca zbiorowa / pod red. Ewy Kantowicz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Katedra Pedagogiki Społecznej. - Olsztyn : Studium Kształcenia Ustawicznego "Glob", 1997 

16. Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu / red. Mirosław Kalinowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Opieki Społecznej Paliatywnej i Hospicyjnej. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2005 

17. Zaistnieć w społeczeństwie / Charles Derber ; przekł. Monika Gajdzińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002 

18. Pedagogika wobec kryzysów życiowych / pod red. Jerzego Stochmiałka. - Warszawa : Instytut Technologii Eksploatacji, 1998

19. Interwencja kryzysowa / James L. Greenstone, Sharon C. Leviton ; przekł. Monika Gajdzińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

20. Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Psychologii Stosowanej. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2004

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Być matką - konfrontacja oczekiwań i rzeczywistości w kontekście wsparcia społecznego : (badania własne) / Monika Świerczek //  Chowanna . - 2005, nr 2, s. 129-143

2. Czy na pewno pomoc? / Edward Orpik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2005, nr 7, s. 24-27

3. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych - doświadczenia z realizacji jej zadań / Ewa Masłowska // Problemy Narkomanii . - 2005, nr 3, s. 37-40

4. Instytucjonalne współdziałanie rodziców i szkoły w Europie i w Polsce  - dawniej i dziś / Ewa Kula // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 2004/2005, nr 2, s. 31-36

5. Jak w konfesjonale / Maciej Kułak // Głos Nauczycielski . - 2005, nr 8, s. 6

6. O potrzebie wsparcia / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły . - 2005, nr 10, s. 6

7. Odrzucenie w rodzinie / Joanna Chrzanowska // Edukacja i Dialog . - 2005, nr 5, s. 13-18

8.  Partnerstwo nauczycieli, rodziców, samorządów / Maria Mendel // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 7, s. 8-11

9. Partnerstwo rodziny, szkoły, gminy / Bogusław Śliwerski // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8, s. 43-44

10. Praca profilaktyczno-terapeutyczna Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siedlcach / Ewa Zyska-Łęczycka // Doradca. - 2000, nr 22, s. 55-57

11. Rodziny ryzyka socjalnego we współczesnej Polsce - potrzeba wsparcia / Stanisław Kawula // Wychowanie na co Dzień . - 2005, nr 3, s. 3-7

12. Rola kuratora sądowego w systemie wsparcia rodziny i dziecka w kryzysie / Beata Zinkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2005, nr 8, s. 17-23

13. Szkolne grupy wsparcia / Ludmiła Pruszko // Edukacja i Dialog . - 2005, nr 1, s. 26-31

14. Szkoła w zasobach lokalnych / Małgorzata Micuła // Nowe w Szkole. - 2004, nr 4, s. 20-21

15. Szkoła wobec potrzeb środowiska społecznego / Janusz Widelak, Marcin Bryzek // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 6, 7-11

16. Wsparcie czy bezpośrednia pomoc rodzinom ryzyka - dylematy organizacji pomocy społecznej / Jolanta Biała // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 97-102

17. Wsparcie społeczne otrzymywane w szkole w percepcji wybranych grup młodzieży / Przemysław Piotrkowski // Edukacja. - 2001, nr 1, s. 59-68

18. Wsparcie społeczne w małżeństwie / Katarzyna Popiołek // Chowanna . - 2005, nr 2, s. 118-128

19. Wsparcie społeczne w pracy pedagoga szkolnego / Ewa Kantowicz // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr ½, uczniów. 7-10

20. Wsparcie społeczne wobec rodziny ryzyka / Stanisław Kawula / Edukacja. - 1998, nr 2, s. 5-15

21. Wsparcie uczniów w szkole w badaniach HBCS / Agnieszka Makowska, Barbara Woynarowska // Remedium . - 2005, nr 7-8, s. 26-27

22. Wspierać czy zastępować rodzinę? / Jan Wszołek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 4, s. 34-38

23. Wspierać rodzinę? / Zbigniew marek // Wychowawca. - 1997, nr 3, s. 5

24. Zasoby osobiste w rozwoju człowieka. Cz. 1 / Jan Chodkiewicz // Remedium . - 2005, nr 1, s. 14-15

25. Zasoby osobiste w rozwoju człowieka. Cz. 2 / Jan Chodkiewicz // Remedium . - 2005, nr 4, s. 14-15


                                                                                                                                    

Oprac. Wanda Golec

 

Powrót do Psychologia