Reklama telewizyjna i jej wpływ na dziecko - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2009

KSIĄŻKI

1. Dorośli reklamują, dzieci kupują : kindermarketing i psychologia / Aleksandra Jasielska, Renata Anna Maksymiuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010

2. Dzieci jako odbiorcy reklam telewizyjnych / Anna Ryłko-Kurpiewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008

3. Dziecko i reklama telewizyjna / Paweł Kossowski. - Warszawa : Żak, 1999

4. Dziecko reklamy / Martin Lindstrom ; z ang. przeł. Agnieszka Monika Kawalec. - Warszawa : Świat Książki, 2005

5. Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2006

6. Jak działa reklama / red. John Philip Jones ; przeł. Mirosław Przylipiak. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004

7. Język reklam dla dzieci / Jadwiga Lizak. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006

8. Kidnaping : jak marketerzy kontrolują umysł Twojego dziecka / Dan S. Acuff, Robert H. Reiher ; [ tł. Monika Lipiec-Szafarczyk, Joanna Sugiero].- Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006

9. Magia szklanego ekranu : zagrożenia płynące z telewizji / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007

10. Percepcja reklamy : zagadnienia psychologiczne / red. Andrzej Strzałecki. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1998

11. Psychologiczne mechanizmy reklamy / Dariusz Doliński. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

12. Reklama : techniki skutecznej perswazji / Wojciech Budzyński. - Warszawa : Poltext, 2002

13. Techniki perswazyjne : podstawy / Michał Gajlewicz. - Warszawa : Difin, 2009

14. Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje dzieci w wieku przedszkolnym / Katarzyna Litwińska. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008

15. Stan zareklamowania : reklama wobec dziecka w środkach masowego przekazu / Ewa Kasztelan. - Wrocław : Atla 2, 1999

16. Ukryta moc reklamy : co tak naprawdę wpływa na wybór marki? / Robert Heath ; przekł. Agnieszka Nowak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006

17. Wiedza o reklamie / Karolina Janiszewska [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko Biała : Park Edukacja, 2009

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. ,,Kindermarketing'' po polsku - reklama dla dziecka? / Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 23-29

2. Agresja w reklamach do dzieci / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 5, s. 40-44

3. Bezprawna reklama / Anna Ostaszewska // Świat Problemów. - 1998, nr 5, s. 34-36

4. Czy można wierzyć reklamie? // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 33, s. 4

5. Działania marketingowe i reklama a rozwój psychospołeczny dzieci / Anna Przecławska // Zarządzanie i Edukacja. - 1999, nr 2, s. 67-76

6. Dzieci - odbiorcy reklam / Maria Braun-Gałkowska // Wychowawca. - 2002, nr 7/8, s. 10-13

7. Dzieci - wymarzony odbiorca skomercjonalizowanego świata / Wilhelmina Wosińska // Charaktery. - 2002, nr 6, s. 38-39

8. Dzieci a reklama telewizyjna / Agnieszka Dalidowicz // Marketing i Rynek. - 2002, nr 5, s. 35-42

9. Dzieci i młodzież a telewizja i reklama / Ewa Dolata-Makuch // Nowa Szkoła. - 1999, nr 8, s. 55-58

10. Dzieci w świecie reklamy : (propozycja metodyczna dla klasy 4) / Karina Borowiec // Język Polski w Szkole 4-6. - 2005/2006, nr 1, s. 94-100

11. Dziecięcy świat wartości w reklamach telewizyjnych / Tatiana Kłosinska // Życie Szkoły. - 1999, nr 9, s. 652-654

12. Dziecko - podmiot reklamy / Anna Albertowska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 58-60

13. Dziecko a reklama : edukacja czy manipulacja? / Jan Niewęgłowski // Seminare .- 2002, T. 18, s. 499-511

14. Dziecko a reklama telewizyjna : refleksje pedagogiczne / P. Kossowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 3, s. 23-26

15. Dziecko w reklamie społecznej / Magdalena Kwiatkowska // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 3, s. [51]-53

16. Dziecko w świecie mediów : rozmowa z psycholog Dorotą Kalinowską o wpływie mediów na psychikę dzieci / Dorota Kalinowska ; rozm. przepr. Marta Łyskawińska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 15, s. 12-16

17. Dziecko w świecie reklamy / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2006, nr 3, s. 22-23

18. Dziecko w świecie reklamy / Monika Marchlik // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 4/5, s. 16-18

19. ziecko wobec mediów / Tatiana Kłosińska // Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s. 5-8

20. Elementy reklamy w języku dzieci przedszkolnych / Jadwiga Lizak // Poradnik Językowy. - 1999, z. 8/9, s. 108-114

21. Fuzja wyobrażeń / Anna Maria Zawadzka // Charaktery. - 2009, nr 5, s. 58-61

22. I radośniej jest maluchom / Dominika Maison // Charaktery. - 1999, nr 10, s. 24-25

23. Jak chronić dzieci przed szkodliwym oddziaływaniem reklam telewizyjnych / Dorota Pszkit // Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 38-45

24. Jak dzieci postrzegają reklamę? / Marek Sokołowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 10, s. 23-2

25. Jak oglądać reklamy z dzieckiem? // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 34, s. 6

26. Komercjalizacja dzieciństwa : wyzwania edukacji konsumenckiej / Iwona Samborska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 5-10

27. Konsumpcyjny charakter współczesnej reklamy / Beata Krajeńska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s. 3-4

28. Kto nie daje się reklamie / Dorota Karwowska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 93-100

29. Kup mi, kup mi, proszę! / Małgorzata Warzkiewicz // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 15, s. 42-45

30. Moda na potoczność czyli o stylu potocznym w reklamie dla dzieci / Agnieszka Pomianek, Aneta Pomianek // Kwartalnik Edukacyjny. - 2010, nr 4, s. 12-19

31. Nie możemy zamknąć dzieciom oczu / Marta Bratkowska ; rozm. przepr. Joanna Łaska // Świat Problemów. - 1998, nr 4, s. 32-36

32. Niebezpieczna reklama / Jolanta Derbich // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 3, s. 44-47

33. Oddziaływanie reklamy na dzieci i młodzież : analiza etyczno-psychologiczna / Beata Gajos // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 3/4, s. 33-43

34. Ogłupiają czy stymulują? / Dorota Kalinowska ; rozm. przepr. Marta Łyskawińska // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 46, s. 10-14

35. Pedagoga pochwała reklam telewizyjnych / Krzysztof Kruszewski // Ruch Pedagogiczny. - 2001, nr 3/4, s. 7-12

34. Percepcja reklamy przez dzieci w wieku przedszkolnym / Agnieszka Żbikowska // Marketing i Rynek. - 1998, nr 10, s. 31-35

35. Poziom rozwoju poznawczego dzieci a odbiór reklam telewizyjnych / Alicja Grochowska, Marzena Bilewicz // Czasopismo Psychologiczne. - 2005, nr 1, s. 49-67

36. Poznajemy świat reklam : scenariusz zajęć dla klasy III / Justyna Wrzochul-Stawinoga // Życie Szkoły. - 2015, nr 1, s. 36-37

37. Psychologiczne i prawne aspekty reklamy telewizyjnej kierowanej do dzieci / Agnieszka Próchniak // Słupskie Studia Regionalne.- 2000, z. 4 , s. 195-206

38. Recepcja reklam telewizyjnych przez najmłodszych odbiorców i jej wpływ na ich język / Joanna Piller // Poradnik Językowy. - 2002, z. 10, s. 31-44

39. Reklama - krzywe zwierciadło kultury / Anna Zapolska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 2, s. 58-62

40. Reklama - pranie mózgu już od rana? / Renata Bryczek // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 4, s. 16-18

41. Reklama a dziecko / Henryk Noga // Wychowawca. - 2012, nr 6, s. 18-19

42. Reklama i dziecko / Małgorzata Sitarczyk, Magdalena Łukasik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 16-20

43. Reklama i dziecko : pedagogiczny wymiar zjawiska / Paweł Kossowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 8, dod. "Przygotowanie do Życia" s. (9)-(12)

44. Reklama telewizyjna a dzieci. Cz. 1 / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 5, s. 15-20

45. Reklama telewizyjna i dziecko w wieku przedszkolnym. Cz. 1 / Paweł Kossowski // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 4, s. 251-258

46. Reklama telewizyjna i dziecko w wieku przedszkolnym. Cz. 2 / Paweł Kossowski // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999 nr 5 s. 336-342

47. Reklama w odbiorze najmłodszych uczniów / Irena Wolny // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 4, s. 38-40

48. Reklama w telewizji / Aleksandra Mazur // Matematyka w Szkole. - 2006, nr 33, s. 17-18

49. Reklama w życiu przedszkolaka : scenariusz spotkania informacyjno-szkoleniowego dla rodziców / Anna Kordzińska-Grabowska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 15, s. 36-37

50. Reklamy do reklamacji / Marcin Majchrzak // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 42, s. 44-46

51. Rola reklamy telewizyjnej w procesie socjalizacji konsumpcji u dzieci / Ewa Bromboszcz  // Chowanna. - 1994, T. 1, s. 32-41

52. Rola reklamy w kształtowaniu nawyków żywieniowych dzieci / Małgorzata Niesiobędzka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 32-37

53. Temat: Jak wygrać z reklamą? / Jadwiga Radwańska // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 35, s. 49-51

54. Teoria amalgamacji a świat pojęć dzieci / Magdalena Grafowska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 41-44

55. Uległość wobec reklam / Barbara Orkiszewska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 61-64

56. Uniwersytet reklamowy / Piotr Krzyżanowski // Wprost. - 2003, nr 41, s. 64-65

57. Uwodzenie przez reklamę / Monika Kurzynoga // Wychowawca. - 2009, nr 6, s. 22-23

58. Wiedza o reklamach telewizyjnych w odbiorze dzieci przedszkolnych i szkolnych / Jolanta Bujak-Lechowicz // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 144-149

59. Wizerunki dziecka w polskiej reklamie - wabik czy konsument? / Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz  // Edukacja Medialna. - 2000, nr 4, s. 34-41

60. Wpływ reklamy na dzieci i młodzież / Mira Prajsner // Remedium. - 1999, nr 4, s. 24-25

61. Wpływ reklamy na proces wychowania dziecka w rodzinie / Jerzy Kułaczkowski // Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. - 2003, T. 23,  s. 205-216

62. Zapraszamy do reklamy! / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 4, s. 59-61

 

Oprac. Katarzyna Czarnocka-Pasztor

 

 

Powrót do Psychologia