Adaptacja społeczna - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1984-2016

     „Adaptacja społeczna - (...) polega na zaprowadzaniu harmonii między potrzebami i dążeniami jednostki a wymogami i oczekiwaniami jej środowiska" (Słownik pedagogiczny / Czesław Kupisiewicz, Małgorzata Kupisiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009)

     Adaptacja społeczna jest zagadnieniem bardzo ważnym w życiu każdej jednostki i dotyczy ludzi na każdym etapie ich egzystencji oraz rozwoju. Z myślą o tym, przygotowałam dla Państwa - czytelników Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach - poniższy wykaz literatury, potrzebnej do zgłębienia tego problemu.

 

KSIĄŻKI

1. A u nas w przedszkolu... : zbiór scenariuszy zajęć adaptacyjnych : praca zbiorowa / pod red. Marii Brody-Bajak. - Kraków : CEBP 24.12, 2015

2. Adaptacja młodzieży rozpoczynającej studia uniwersyteckie do środowiska akademickiego / Justyna Jakubowska-Baranek. - Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2004

3. Adaptacja nauczycieli nauczania początkowego do pracy z dziećmi z odchyleniami od normy / Krystyna Barłóg. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998

4. Adaptacja szkolna siedmiolatków / Dorota Klus-Stańska. - Wyd. 2 zm. i popr. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004

5. Bieg życia zawodowego człowieka : kontekst transformacji kulturowych / Magdalena Piorunek. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009

6. Dziecko u progu edukacji przedmiotowej : studium teoretyczno-empiryczne / Renata Michalak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013

7. Elementy higieny psychicznej w pracy z młodzieżą niepełnosprawną / Jan Bielecki. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1994

8. Instytucje totalne : o pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych / Erving Goffman ; przekł. Olena Waśkiewicz, Jacek Łaszcz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011

9. Integracja społeczna ludzi niepełnosprawnych - zadania pedagoga / pod red. Aleksandra Hulka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987

10. Integracja społeczna osób upośledzonych umysłowo w świetle ujawnianych do nich nastawień społecznych / Andrzej Giryński, Stefan Przybylski. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1993

11. Integralnokulturowe badanie kontaktu kulturowego : wybrane problemy społeczne i prawne / red. nauk. Jadwiga Królikowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009

12. Ja i mój świat : historyjki społeczne / Carol Gray i Abbie Leigh White ; il. Sean McAndrew ; [tł. Maciej Michalski]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna : Fundacja Synapsis, 2005

13. Korekcyjna funkcja biblioterapii / Zbigniew Skorny ; akcept. Jan Trzynadlowski. - Wrocław : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, [1988]

14. Kreatywność a procesy adaptacji społecznej / Janina Florczykiewicz. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008

15. Nauka komunikowania się w grupie przedszkolnej / F. Guillaumond ; tł. Krystyna i Krzysztof Pruscy. - Warszawa : Cyklady, 2000

16. Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie / Agnieszka Woynarowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2010

17. Osoby z wadą słuchu wobec wybranych problemów integracji psychospołecznej / Małgorzata Zaborniak-Sobczak. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009

18. Pozadydaktyczne efekty edukacji integracyjnej dzieci niepełnosprawnych / Krystyna Baranowicz. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006

19. Praca i adaptacja / Stanisław Czajka, Józef Tulski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987

20. Przedszkolak : książka dla nauczycieli i rodziców : [praca zbiorowa] / pod redakcją Wandy Papugowej. - Kraków : CEBP 24.12, 2015

21. Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola / Jadwiga Lubowiecka. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

22. Przystosowanie społeczne małych dzieci z autyzmem / Tadeusz Gałkowski, Ewa Pisula ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 2004

23. Psychoprofilaktyka : procedury konstruowania programów wczesnej interwencji / Zbigniew B. Gaś. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1998

24. Psychospołeczna sytuacja dzieci w rodzinach rozbitych / Rita Grochocińska ; Uniwersytet Gdański. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1992

25. Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim / Krystyna Kietlińska. - Warszawa : Difin, 2010

26. Społeczne przystosowanie dziecka wiejskiego w młodszym wieku szkolnym / Anna Weissbrot-Koziarska. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2004

27. Szansa na społeczną akceptację : wybrane uwarunkowania rodzinne poziomu adekwatności osobowej młodzieży z upośledzeniem umysłowym / Wojciech Otrębski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1997

28. Środowisko psychospołeczne szkoły i przystosowanie szkolne a zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów w Polsce : raport z badań / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Wydział Pedagogiczny, 2003

29. Trudne drogi adaptacji : wątki emancypacyjne w analizie sytuacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym społeczeństwie polskim / Beata Cytowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012

30. Upośledzenie umysłowe a rozwój społeczny : badania uczniów szkół specjalnych / Małgorzata Kościelska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984

31. Więzienie i co dalej / Aleksandra Szymanowska. - Warszawa : Żak, cop. 2003

32. Witamy w przedszkolu : wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2010

33. Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Agnieszka Łaba. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. "Dzieci szarej strefy" - aktualizacja stanu wiedzy dotyczącej funkcjonowania psychospołecznego uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna / Anna M. Jankowska, Marta Bogdanowicz, Marta Łockiewicz // Edukacja. - 2013, nr 1, s. 24-36

2. "Poznajmy siebie" / Ewa Laskowska, Anna Zawadka-Kwaśny // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 12, s. 14-15

3. "Trening kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich" - propozycja dla edukacji zawodowej / Sławomir Piwowarczyk // Meritum. - 2014, nr 2, s. 57-62

4. Adaptacja do przedszkola / Marta Litkowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, s. 48-50

5. Adaptacja dzieci do sytuacji szkolnej / Katarzyna Rychlewska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 22-26

6. Adaptacja dzieci do środowiska szkolnego - opisy przypadków / Agnieszka Mazur, Izabela Chojnowska-Ćwiąkała // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4, s. 81-89

7. Adaptacja dzieci i rodziców do warunków przedszkola, ważne zadanie nauczycieli i dyrektora / Wiesława Mądrowska // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2015, nr 62, s. 52-53

8. Adaptacja dzieci w przedszkolu / Hanna Piwowarska-Krukowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s. 47-50

9. Adaptacja dziecka do szkoły jako zadanie rozwojowe / Paweł Kurtek, Renata Kurtek // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 7-15

10. Adaptacja dziecka do warunków szkolnych / Aleksandra Kruszewska // Nowa Szkoła. - 2015, nr 10, s. 22-29

11. Adaptacja dziecka trzyletniego do środowiska przedszkolnego / Anna Izabela Brzezińska, Magdalena Czub, Natalia Ożadowicz // Edukacja.- 2012, nr 4, s. 5-21

12. Adaptacja przedszkolna dziecka z autyzmem - opis przypadku / Monika Rosińska // Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 2 (7), s. 27-29

13. Adaptacja trzylatka do przedszkola / Henrietta Front-Sikora // Klanza w Edukacji. - 2006, nr 1, s. 4-5

14. Adaptacja uczniów klasy 1 szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii / Alicja Białoń-Siuda, Monika Lewandowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 20-21

15. Adaptacja w szkole : jak wkroczyć na właściwą ścieżkę rozwoju? / Aleksandra kram, Marta Molińska // Remedium. - 2014, nr 11, s. 5-7

16. Ale ja nie chcę iść do przedszkola! / Anna Szyszka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 8, s. 62-65

17. Będę przedszkolakiem - program adaptacyjny / Małgorzata Górska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s. 408-410

18. Bogactwo w świecie ciszy / Dagmara Nowak-Adamczyk // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 36-41

19. Czy można odbić się od dna? : o pokonywaniu niepomyślności losu w świetle koncepcji "resilience" // Meritum. - 2012, nr 3 (26), s. 82-86

20. Czy potrzebny jest program adaptacyjny? / Małgorzata Piotrowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 11-13

21. Czy trudniej w klasie czwartej? / Joanna Tomczyk // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 5-11

22. Ćwiczenia adaptacyjne dzieci w szkole : zabawa i komunikacja dzieci sześcioletnich / Beata Bielska // Forum Logopedy. - 2015, nr 9 (wrzesień/październik), s. 34

23. Ćwiczenia adaptacyjne dzieci w szkole : zajęcia artystyczne i komunikacyjne / Beata Bielska // Forum Logopedy. - 2015, nr 9 (wrzesień/październik), s. 35

24. Doświadczenia edukacyjne uczniów u progu II etapu edukacyjnego / Renata Michalak // Edukacja. - 2015, nr 1, s. 20-33

25. Druga strona ryzyka / Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2005, nr 2, s. 1-3

26. Dzieci wracają ze świata / Halina Grzymała-Moszczyńska ; rozm. przepr. Piotr Żak // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 5, s. 62-67

27. Dziecięce emocje / Rafał Daniszewski // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 7, s. 49-51

28. Dziecko u progu nauki szkolnej : założenia metodyczne zajęć muzycznych z wykorzystaniem wybranych technik muzykoterapii / Izabela Dębicka // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 68-77

29. Dziecko w sanatorium / Katarzyna Chruściel // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 29-35

30. Dzień dobry - witam Was! : scenariusz zajęć adaptacyjnych z udziałem rodziców / Justyna Niedbała // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 5, s. 50-51

31. Etapy edukacyjne jako źródło kryzysu / Bożena Suchacka // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 109-116

32. Funkcjonowanie podopiecznych Stowarzyszenia MONAR. Cz. 3 / Małgorzata Kru [et al.] // Remedium. - 2008, nr 5, s. 26-27

33. Gdy moje dziecko idzie pierwszy raz do przedszkola : program adaptacyjny - uwagi dla rodziców / Iwona Ziółkowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2011, nr 22, s. 31-34

34. Gdy przedszkolakiem się staję, znaczki z szatni poznaję : scenariusz zajęć na pierwsze dni w przedszkolu / Edyta Kaczanowska // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 7/8, s. 38-39

35. Gimnazjalny szok adaptacyjny / Beata Igielska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 9, s. 34-38

36. Grupa zabawowo-adaptacyjna / Maria Boroń // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 52

37. Idę do przedszkola / Agnieszka Kornacka // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 21, s. 44-46

38. Jak dorosnąć do dorosłości? / Katarzyna Jabłońska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 3, s. 15-20

39. Jak funkcjonują dzieci w sanatoriach? / Katarzyna Żemła // Małżeństwo i Rodzina. - 2007, nr 4, s. 49-51

40. Jak pomogłam Ali / Monika Partita // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 31-34

41. Jak pomóc dziecku zaadaptować się w szkole? / Małgorzata Stawiak-Ososińska // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 16-20

42. Jak rozwijać społeczne przystosowanie u dzieci? / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 9, s. 8-13

43. Jak zapewnić trzylatkowi dobry start w przedszkolu? / Aleksandra Batura, Maja Chyża, Katarzyna Pyrgiel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 4, s. 51-55

44. Jaś zachowuje się jak dziecko / Ewa Szperlich, Maria Lehman // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 139-141

45. Jesteśmy razem: scenariusz zajęć wychowawczych dla klas 1 / Edyta Joanna Wróbel // Życie Szkoły. - 2012, nr 8, s. 13-14

46. Klimat społeczny szkoły a zachowania uczniów / Magdalena Woynarowska-Sołdan // Remedium. - 2007, nr 10, s. 10-11

47. Kompetencje emocjonalne nauczycieli edukacji elementarnej a problemy związane z adaptacją uczniów / Alicja Korzeniecka-Bondar // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 29-36

48. Kompetencje społeczne. Cz. 2 / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 30-31

49. Księżniczka : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-1 szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 14-15

50. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci 1.2. / Elżbieta Korczewska, Izabela Pawłowska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 15-20

51. Mandala jako forma przezwyciężania zaburzeń emocjonalnych dzieci rozpoczynających naukę szkolną / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 62-67

52. Na dobry początek / Magdalena Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, s. 51-54

53. Na jesieni pierwszy raz w szkole / Elżbieta Tonecka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 5-7

54. Nie strasz ucznia! / Agata Kozieł // Ergo. - 2005, nr 8, s. 6-8

55. Niegrzeczne czy nadpobudliwe? Problemy adaptacji emocjonalnej dziecka w szkole / Małgorzata Kaleta-Witusiak // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4, s. 18-25

56.  Niektóre trudności adaptacyjne osób osadzonych w zakładach karnych oraz ich rodzin / Teresa Sołtysiak // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 2, s. 3-6

57. Nowy uczeń w klasie / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 23-30

58. O adaptacji słów kilka / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 8, s. 59-61

59. O dobre samopoczucie pierwszoklasisty... : rady dla rodziców / Gertruda Zając // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 29-30

60. O udanej i nieudanej readaptacji społecznej w czasie warunkowego przedterminowego zwolnienia / Krzysztof Linowski // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, nr 3/4, s. 47-53

61. Odpowiedź człowieka na wpływ środowiska / Krystyna Bonenberg // Aura. - 2006, nr 1, s. 34-35

62. Osobowość a przystosowanie społeczne młodzieży / Agnieszka Nadzieja-Maziarz // Wychowawca. - 2015, nr 6, s. 10-13

63. Oswajanie szkoły / Monika Mielcarek, Aleksandra Ratajczyk // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 4, s. 87-92

64. Parasol nad trzylatkiem : rady dla rodziców / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 44-47

65. Pierwsze dni w przedszkolu / Katarzyna Barczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 7, s. 53-55

66. Pierwsze kroki / Dorota Wojewoda // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 7, s. 41-45

67. Pierwszoklasista w szkole / Gertruda Zając // Wychowawca. - 2014, nr 6, s. 10-11

68. Pierwszy dzień w szkole / Joanna Ozimek // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 16-18

69. Pierwszy rok dziecka w szkole / Małgorzata Fedorowicz-Nalaskowska // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 3, s. 107

70. Podmiotowość jako kulturowy sposób adaptacji człowieka w świecie : problemy i zadania edukacji / Józefa Małachowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 3-12

71. Pokonujemy II i III próg szkolny / Alicja Smoczeńska, Małgorzata Półtorak // Wychowawca. - 2014, nr 6, s. 28-29

72. Pokonywanie barier społecznych przez uczniów klas pierwszych / Anna Winiarczyk // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 58-64

73. Pomóżmy mu stać się przedszkolakiem! / Beata Musielak // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 11, s. 59-61

74. Postpenitencjarne formy wsparcia rodziny w przeciwdziałaniu zachowań zabronionych / Eugeniusz Bielicki // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 3, s. 35-38

75. Problemy adaptacyjne dzieci z zaburzeniami mowy / Beata Boksa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007,nr 8, s. 41-45

76. Problemy adaptacyjne młodzieży gimnazjalnej / Hanna Dąbrowska-Król // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 45-47

77. Proces adaptacji społecznej dzieci z ograniczoną sprawnością / Paulina Gołaska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 2, s. 5-9

78. Proces usamodzielnienia młodzieży dorastającej w pieczy zastępczej / Beata Kulig, Anna Sołtys // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 7, s. 40-49

79. Progi edukacyjne - adaptacja uczniów : bibliografia w wyborze / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2014, nr 6, s. 13

80. Program adaptacji uczniów klasy pierwszej / Wiesława Alina Sakowicz // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 21-25

81. Program adaptacyjny... i co dalej? / Anna Podsiadła // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 6, s. 60

82. Program zajęć adaptacyjno-integracyjnych dla klasy 1 / Anna Jaworska [et al.] // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 83-92

83. Przedszkolak na start : jak dobrze zacząć? / Aleksandra Batura, Maja Chyża, Katarzyna Pyrgiel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 6, s. 46-49

84. Przedszkolak uczniem - problem progu szkolnego / Ewa Brańska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 11, s. 52-54

85. Przekraczanie progów edukacyjnych przez uczniów / Joanna Szymańska // Remedium. - 2005, nr 7/8, s. 8-9

86. Przychodzi uczeń do pierwszej klasy... / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 4, s. 109-118

87. PWP Nowe Kompetencje dla młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym / Sławomir Piwowarczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 2, s. 32-34

88. Razem w naszej szkole / Anna Pobożny // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 20-22

89. Readaptacja społeczna nieletnich z Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym / Justyna Siemionow // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s. 26-31

90. Rola nauczyciela w procesie adaptacji dziecka do szkoły / Agnieszka Kaczmarczyk // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 21-28

91. Rola nauczyciela w szkolnej adaptacji dziecka przewlekle chorego / Joanna Sawionek // Remedium. - 2008, nr 7/8, s. 14-15

92. Rola przedszkola i szkoły w adaptacji dziecka / Jadwiga Lubowiecka // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, dod. "Przed Szkołą", s. 6-10

93. Scenariusz spotkania adaptacyjnego z rodzicami / oprac. Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 51, s. 33-34

94. Scenariusz szkoleniowej rady pedagogicznej "Problemy adaptacji uczniów" / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 44, s. 35-36

95. Socjoterapia szansą na dobry start / Joanna Barankiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 7, s.52-53

96. Specyfika pracy pedagogicznej z dziećmi z grupy ryzyka w okresie przejścia od wczesnej interwencji do młodszego wieku przedszkolnego / Natalia D. Sokołowa ; tł. z jęz. ros. Ewa M. Kulesza i Andrzej Adamczyk // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 287-292

97. Spojrzenie w głąb tornistra. O emocjonalnym bagażu wynoszonym z pierwszej klasy / Barbara Biskup // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4, s. 33-43

98. Stres edukacyjny gimnazjalistów / Stanisław Korczyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 2, s. 35-47

99. Sytuacja wychowanków zakładu poprawczego w Witkowie zwolnionych warunkowo i z mocy prawa / Aleksandra Sawa // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 2, s. 104-112

100. Sześciolatki w grupie rówieśniczej / Lidia Muras // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 38-39

101. Szkolne grupy wsparcia / Ludmiła Pruszko // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 26-31

102. Szkolne problemy adaptacyjne / Edyta Joanna Wróbel // Życie Szkoły. - 2012, nr 8, s. 12-13

103. Szkoła jest drugim domem / Bolesław Niemierko // Nowa Szkoła. - 2015, nr 10, s. 30-31

104. Świadomość wychowawcza rodziny a adaptacja dziecka do warunków pierwszej klasy szkoły podstawowej / Maria K. Rokicka // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1/2, s. 137-151

105. Technika "Narysuj i napisz" / Magdalena Woynarowska-Sołdan // Remedium. - 2007, nr 12, s. 8-9

106. Tritment probacyjny predyktorem racjonalnego systemu readaptacji społecznej skazanych / Andrzej Bałandynowicz // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 2, s. 6-17

107. U nas maluchy nie płaczą : zajęcia adaptacyjne / Ewa Fiuk, Józefa Jóźwik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 6, s. 56-57

108. U progu przedszkola / Elżbieta Brzostowska // Wychowawca. - 2006, nr 4, s. 15

109. Usamodzielnianie wychowanków placówek socjalizacyjnych : dylematy i zastrzeżenia / Joanna Szczepaniak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s. 3-9

110. Ważny punkt startu / Agnieszka Krzywicka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 30-33

111. Wiedza nauczycieli o trudnościach adaptacyjnych pierwszoklasistów / Marzena Basiaga // Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s. 26-30

112. Witamy trzylatki / Elżbieta Krupa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 21-23

113. Wkrótce będę przedszkolakiem - adaptacja bez łez / Elżbieta Korczewska // Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2012, nr 8, s. 4-9

114. Wpływ metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój społeczny dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym / Marta Matasek // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 132-138

115. Wspieranie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie przystosowania społecznego / Monika Masłowska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2015, nr 3, s. 91-101

116. Wybrana literatura dotycząca adaptacji dziecka w szkole / Anna Klimaszewska // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 100-104

117. Wychowanie i socjalizacja w środowisku rodzinnym. Nawiązanie do perspektywy społeczno-pedagogicznej / Arkadiusz Żukiewicz // Ruch Pedagogiczny. - 2011, nr 5/6, s. 77-84

118. Z daleka od mamy / Radosław Stec // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 25-29

119. Zaburzenia emocjonalne u 7-letniej dziewczynki w procesie adaptacji do sytuacji szkolnej / Agnieszka Mazur // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 55-61

120. Zanim zostaniesz pierwszakiem / Małgorzata Kowalczyk // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 78-82

121. Zdolności a kompetencje społeczne uczniów / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2005, nr 9, s. 16-17

122.  Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat: dojrzałość szkolna, diagnoza pedagogiczna, adaptacja społeczna / Anna Bakierzyńska, Monika Cejmer // Meritum. - 2013, nr 2 (29), s. 73-74

123. Życie po opuszczeniu zakładu karnego : readaptacja społeczna kobiet uzależnionych od narkotyków w Polsce / Justyna Klingemann, Ewa Miturska, Jacek Moskalewicz // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 2, s. 111-134

Oprac. Anna Stefaniak

 

 

Powrót do Psychologia