Zespół Downa – zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2011

KSIĄŻKI

1. Cela : odpowiedź na zespół Downa / Anna Sobolewska. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B, 2002

2. Dzieci z zespołem Downa : poradnik dla rodziców / Cliff Cunningham ; tł. Marzenna Pawlak-Rogala. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1992

3. Dzieci z zespołem Downa : poradnik dla rodziców / Cliff Cunningham ; tł. Marzenna Pawlak-Rogala. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

4. Dziecko z zespołem Downa : jaka to musi być miłość / Krystyna Rożnowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007

5. Ku lepszej przyszłości : zespół Downa : przewodnik dla rodziców i opiekunów / Siegfried M. Pueschel ; tł. Anna Dembińska. - Zakrzewo : Replika, cop. 2009

6. Mój młodszy brat / Monika Krajewska ; il. Bogusław Orliński. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2009         

7. Mów, Piotrek! : rozwijanie ustnej komunikacji językowej metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa / Małgorzata Młynarska. - Kraków : Impuls, 2002

8. Opowieści terapeutów : [autyzm, uszkodzenia organiczne, choroba sieroca, nadruchliwość, hipochondria, mutyzm, zespół Downa, problem ojca] / komentuje Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

9. Pomyśl, Piotrek! : rozwijanie myślenia metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa / Tomasz Smereka. - Kraków : Impuls, 2002

10. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa / Ewa Zasępa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls ; Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2008

11. Ratowanie dzieci z uszkodzeniem mózgu : [porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe, opóźnienie psychoruchowe, nadpobudliwość, zespół Downa, padaczka, autyzm] / Keith Pennock ; przekł. z ang. Piotr Falkiewicz ; ze wstępem autorstwa Księżnej Yorku. - Toruń : Bookinista, 1992

12. Rozwój intelektualny dzieci z zespołem Downa / Ewa Zasępa. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003

13. Trudna dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy wspomóc? / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

14. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

15. Zespół Downa : księga pytań i odpowiedzi / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010

16. Życie z zespołem Downa : narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa / Agnieszka Żyta. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Badania zdolności spostrzegania u dzieci z zespołem Downa / Kazimierz Chojnacki.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 1, s. 48-50

2. Dzieci z zespołem Downa / Izabela Gelleta-Mac.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 30-31

3. Edukacja dzieci z zespołem Downa / Magdalena Rzepa.// Remedium. - 2007, nr 2/3,s. 56-57

4. Integracja w szkole - minusy i plusy : (fragmenty książki "Cela") / Anna Sobolewska.// Twórcza Szkoła. - 2004, nr 3, s. 9-11

 

Oprac. Jolanta Osińska-Kurek

 

Powrót do Psychologia