Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) - zestawienie bibliograficzne za lata 1989-2011

KSIĄŻKI

1. Badania nad dziećmi alkoholików / tł. Justyna Kotlicka. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000.

2. Ciąża i alkohol : w trosce o Twoje dziecko / Małgorzata Klecka. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne, 2006.

3. Czy FAS można leczyć? / [oprac.: Katarzyna Kałamajska-Liszcz, Teresa Jadczak-Szumiło]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, [2007].

4. Dziecko z FAS w szkole i w domu / Krzysztof Liszcz. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2011.

5. Dziecko z FASD : rozpoznania różnicowe i podstawy terapii / Małgorzata Klecka, Małgorzata Janas-Kozik ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009.

6. FAScynujące dzieci / Małgorzata Klecka. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 2007.

7. Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD : studium przypadku / Teresa Jadczak-Szumiło. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2008.

8. Płodowy zespół alkoholowy / Marianna Rybicka-Opuchlik, Barbara Woynarowska. - Kraków : Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, 1989

9. Rodzina : diagnoza, profilaktyka i wsparcie / red. nauk. Krystyna Duraj-Nowakowa, Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. 

10. Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS / Danuta Hryniewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007.

11. Uszkodzenia płodu wywołane alkoholem / tł. Agnieszka Basaj. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1997.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Alkoholowy Zespół Płodowy - niechciane picie, niezawinione kalectwo / Monika Bäcker // Kultura i Edukacja. - 2004, nr 1, s. 129-130

2. Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) / Jadwiga Cholewa // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 15

3. Alkoholowy zespół płodowy : (strategie postępowania wobec dzieci z FAS) / Krystyna Piwko // Lider. - 2008, nr 1, s. 24-25

4. Alkoholowy zespół płodowy FAS : zaburzenia pierwotne i wtórne / Małgorzata Klecka // Bliżej przedszkola. -  2004, nr 4, s. 26-27

5. Diagnoza FAS w praktyce /  Marta Komorowska //  Remedium. - 2007, nr 11, s. 6-7

6. Dlaczego jest potrzebna wczesna diagnoza dla dzieci z FAS? / Teresa Jadczak-Szumiło // Świat Problemów. - 2008, nr 12, s. 8-11

7. Dzieci z alkoholowym zespołem płodowym / Krzysztof Liszcz.// Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 12-13

8. Dzieci z FAS w szkole... / Lucyna Bojarska.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 27-29

9. Dzieci z syndromem FAS / Urszula Kot.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 60-61

10. Dziecko jak gąbka : alkoholizm matki i jego niszczący wpływ na dziecko / Beata Laskowska  // Głos dla Życia. - 2000, nr 4,  s. I-III

11. Dziecko ze specjalnymi potrzebami w opiece zastępczej / Beata Gumienny.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 9, s. 19-22

12. Dziewięć miesięcy bez alkoholu : ogólnopolska kampania edukacyjna "Ciąża bez alkoholu" 2007  //  Świat Problemów. - 2007, nr 8, dod.  s. I-IV

13. FAS - od diagnozy do terapii /  oprac. MAR //  Remedium. - 2008, nr 6, s. 12

14. FAS i procenty... /  (KAW) //  Świat Problemów. - 2008, nr 10, s. 30-32

15. FAS oblicze dzieciństwa, oblicze adopcji / Agnieszka Dziarmaga // Niedziela. - 2008, nr 32, s. 24-25 

16. FAS to nie wyrok / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 2, s. 14-19

17. FAScynujące dzieci / Krzysztof Liszcz ; rozm. przepr. Jolanta Tęcza-Ćwierz.// Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 10-11

18. Fetal Alcohol Syndrome - Alkoholowy Zespół Płodowy : poalkoholowe dzieci ze złożoną niepełnosprawnością / Małgorzata Klecka // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 8, s. 46-55

19. I dzieci z FAS w przedszkolu / Lucyna Bojarska.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 29-30

20. Jak alkohol działa na organizm przyszłych matek / Dariusz Adamczyk // Problemy Alkoholizmu. - 2006, nr 2, s. 24-27

21. Nadzieja w nas : dzieci z alkoholowym zespołem płodowym /  Krzysztof Liszcz //  Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 12-13

22. Narażenie płodu na działanie alkoholu a mózg /  oprac. Olga Dziadowska //  Świat Problemów. - 2002, nr 3, s. 39-41

23. Nie piję za jego zdrowie /  Oprac. MAR //  Remedium. - 2007, nr 10, s. 12

24. FAS w Parlamencie Europejskim / Magdalena Borkowska.// Świat Problemów. - 2011, nr 10 , s. 38-40

25. Objawy i wczesne rozpoznanie FAS /  Małgorzata Klecka //  Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 7-9

26. Odpowiedzialni rodzice / Jerzy T. Marcinkowski, Anna Bajek, Irena Galewska // Wychowawca. - 2009, nr 10, s. 20-21

27. One nie potrafią sobie tego darować /  Magdalena Ilnicka //  Świat Problemów. - 2002, nr 3, s. 6-8

28. Płodowy zespół alkoholowy - zagadnienia mowy i percepcji / Halina Pawłowska-Jaroń.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 113-120

29. Płodowy Zespół Alkoholowy / Magdalena Przystałowska // Remedium. - 2006, nr 10, s. 31-32

30. Poalkoholowe uszkodzenia płodu jako niedoceniana przyczyna wad rozwojowych i zaburzeń neurobehawioralnych u dzieci / Ewa Czech, Marek Hartleb // Alkoholizm i Narkomania. - 2004, nr 1/2, s. 9-20

31. Potrzeby edukacyjne dzieci z FASD /  Marta Komorowska //  Remedium. - 2007, nr 9, s. 24-25

32. Problem rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu z podejrzeniem alkoholowego zespołu płodowego FAS/FAE / Katarzyna Pluskota // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 28-31

33. Problemy zdrowia prokreacyjnego związane z konsumpcją alkoholu / Jacek Moskalewicz.// Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 1, s. 55-63

34. Sukces zaufania /  Tadeusz Pulcyn //  Świat Problemów. - 2007, nr 10, s. 10-15

35. Szkodliwe picie alkoholu a macierzyństwo /  Janusz Sierosławski //  Świat Problemów. - 2002, nr 3, s. 4-5

36. Temat tabu /  Teresa Szydłowska //  Świat Problemów. - 2002, nr 3, s. 36-37

37. Teratogenne działanie alkoholu / Wanda Dyr // Alkoholizm i Narkomania. - 2005, nr 1/2, s. 19-25

38. Trudne dzieci z syndromem FAS / Monika Sarwińska // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 9/10, s. 18

39. Urodzeni uzależnieni /  Wiesław Lipski //  Świat Problemów. - 2002, nr 10, s. 34-35

40. Uszkodzenia mózgu u dzieci z FASD / Marta Komorowska // Remedium. - 2007, nr 12, s. 6-7

41. Uzależnienie alkoholowe a rodzicielstwo /  Włodzimierz Fijałkowski //  Problemy Alkoholizmu. - 1998, nr 4, dod.  s. III-IV

42. W okresie prenatalnym : FAS - alkoholowy zespół płodowy /  Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Renata Straub //  Świat Problemów. - 2002, nr 10, s. 28-31

43. Wódka z mlekiem /  Ewa Winnicka //  Polityka. - 2007, nr 6, s. 20-22

44. Z badań nad uzależnieniem kobiet i jego następstwami zdrowotnymi /  Sabina Nikodemska //  Świat Problemów. - 2002, nr 10, s. 18-21

45. Z FAS-trygowane dzieci / Ewelina Sawaściuk // Charaktery. - 2007, nr 8, s. 64-67

46. Za Fasadą / Barbara Kaczmarska.// Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 7-8

47. Zdążyć przed FAS / Małgorzata Lis.// Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 5-6


                                                                                                 

Oprac. Katarzyna Czarnocka-Pasztor

 

Powrót do Psychologia