Motywacja pracy - zestawienia bibliograficzne w wyborze za lata 1971-2012

KSIĄŻKI

1. 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekł. Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Wydawnictwa Studio Emka, cop. 2011

2. 365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników / Dianna Podmoroff ; przeł. Weronika Leonarczyk. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010

3. Budowanie zaangażowania pracowników / Rita McGee, Ann Rennie ; [przekł. Magdalena Grala-Kowalska, Marta Komorowska]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012

4. Człowiek w firmie : bez obaw i z ochotą / Ewa Brzezińska, Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : "Difin", 2009

5. Harmonizacja talentów : jak rekrutować pracowników, aby firma odnosiła sukcesy / Jim Stedt ; [przeł. Magdalena Klimowicz]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010

6. Jak doskonalić pracę dyrektora szkoły? : materiały do samokształcenia. 2, Kierowanie zespołem / Danuta Elsner, Dorota Ekiert-Grabowska, Barbara Kożusznik. - Katowice : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1995

7. Jak motywować pracowników / Anne Bruce, James S. Pepitone ; [tł. Joanna Smoczyńska]. - Warszawa : Wydawnictwo RM, 2001

8. Komunikacja i negocjowanie w organizacji / Józef Penc. - Warszawa : Difin, 2010

9. Kształtowanie motywacji wewnętrznej : koszty jakości i ryzyko / Anna Lipka [et al.]. - Warszawa : Difin, 2010

10. Mistrzowskie zarządzanie ludźmi : tworzenie skutecznego zespołu poprzez motywowanie, wspieranie i przywództwo / Mark Thomas ; [przeł. Maciej Prostak]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010

11. Motywacja : jak zachęcić pracowników, aby dali z siebie wszystko? / Rainer Niermeyer ; [tł. Olga Koszutska]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009

12. Motywacja do pracy / Xymena Gliszczyńska. - Warszawa : Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch" : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1981

13. Motywacja jako wymiana : modele relacji między pracownikiem a organizacją / Czesław Sikorski. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2004

14. Motywacja w pracy : determinanty ekonomiczno-organizacyjne / Leszek Kozioł. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002

15. Motywacyjne problemy zarządzania : psychologiczne aspekty kierowania działalnością gospodarczą / Barbara Czarniawska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

16. Motywakcja / Klaus Kobjoll ; [tł. Edmund Całus]. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 2000

17. Motywatory pozapłacowe czyli Droga do nowej jakości pracowników : przedsiębiorstwa i administracja publiczna / Piotr Lenik. - Warszawa : Difin, 2012

18. Motywować skutecznie / Stanisława Borkowska (red). ; aut. Stanisława Borkowska [et al.]. - Warszawa : IPiSS, 2004

19. Motywowanie do pracy : teorie i instrumenty / Zofia Sekuła. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010

20. Motywowanie menedżerów XXI wieku - pieniądz czy samorealizacja? : materiały z sympozjum naukowego, Siedlce 19 listopada 2003 r. / pod red. Zbigniewa Ścibiorka ; Akademia Podlaska. Instytut Zarządzania i Marketingu. Katedra Systemów Zarządzania. - Siedlce : Akademia Podlaska, 2004

21. Motywowanie pracowników / Robert Heller ; [tł. Rafał Schmidtke]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Życie, 2000

22. Motywowanie pracowników : systemy - techniki - praktyka / Alan Gick, Małgorzata Tarczyńska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1999

23. Motywowanie pracowników : teoria i praktyka / Maria Wanda Kopertyńska. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Placet, 2009

24. Motywowanie pracowników : wskazówki dla menedżerów / Agata Pietroń-Pyszczek. - Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2007

25. Motywowanie w przedsiębiorstwie : uwalnianie ludzkiej produktywności / pod red. Zdzisława Jasińskiego ; [aut. Barcewicz Mirosław et al.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Agencja Wydawnicza Placet, 2001

26. Mount Everest biznesu / Zbigniew Kowalski, Marcin Renduda, Krzysztof Wielicki. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2010

27. O krok dalej : jak motywować pracowników / David Macleod, Chris Brady ; przeł. Wojciech Jędruszek. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska : Best Bet, 2011

28. Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą : nowy sposób wynagradzania i motywowania / Ewa Beck-Krala. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2008

29. Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników / Jarosław Piwowarczyk. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2006

30. Potencjał ludzki w organizacji / Marek Adamiec. - Warszawa : Difin, 2011

31. Praca, chęć czy przymus? / Franciszek Jan Lis. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1982

32. Psychologia motywacji w organizacji / Zdzisław Nieckarz. - Warszawa : Difin, cop. 2011

33. Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia / Anna Lubrańska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008

34. Psychologiczne badania motywacji w środowisku pracy / Xymena Gliszczyńska. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1971

35. Psychopedagogika pracy : wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy / Janina E. Karney. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2007

36. Retoryczne aspekty wiedzy o zarządzaniu : (w labiryntach liczb, słów i metod) / Julian Daszkowski. - Warszawa : Vizja Press&IT, 2008

37. Rozwijanie umiejętności przywódczych / John Adair ; przeł. Magdalena Lany. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007

38. System motywowania w przedsiębiorstwie / Stanisława Borkowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985

39. Teoria motywacji a zarządzanie / Janusz Reykowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1975

40. Tworzenie zespołów i motywacja według Johna Adaira / pod red. Neila Thomasa ; [przeł. Joanna Borowska]. - Kraków ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009

41. Wybrane instrumenty rozwoju personelu / Jacek Kopeć, Jarosław Piwowarczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008

42. Wynagrodzenia i systemy motywacyjne / Dorota Twardo. - Warszawa : Infor Ekspert, cop. 2010

43. Zaangażowanie pracowników : sposoby oceny i motywowania / Marta Juchnowicz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012

44. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników / Joanna Moczydłowska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008

45. Zarządzanie motywacją pracowników / Waldemar Kozłowski. - Warszawa : CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe, 2009

46. Zarządzanie motywacją pracowników / Waldemar Kozłowski. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe, 2011

47. Zasada marchewki : doceniaj i motywuj / Adrian Gostick, Chester Eltonn ; przekł. [z ang.] Konrad Pawłowski. - Warszawa : MT Biznes, cop. 2009

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1.  Ciemne strony zawodowych dobroczyńców / Małgorzata Jałocho // Remedium. - 2005, nr 6, s. 22-23

2.  Co (de)motywuje bibliotekarza? / Adriana Hopkins // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 3, s. 7-9

3.  Co można zyskać, będąc wolontariuszem na wielkich imprezach?: o korzyściach z wolontariatu akcyjnego w świetle badań jakościowych w trzech wybranych miastach Polski / Anita Basińska, Agnieszka Jeran // Kultura i Edukacja. - 2011, nr 4, s. [114]-138

4.  Jak budować katedry? / Natalia de Barbaro // Charaktery. - 2012, nr 12, s. 48-50

5.  Motywacja do pracy - rozważania teoretyczne / Iwona Pacaj-Jasiuk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 59-65

6.  Motywacja do pracy osób rozpoczynających karierę zawodową / Marta Czechowska-Bieluga, Anna Kanios, Ewa Sarzyńska // Polityka Społeczna. - 2008, nr 10, s. 10-14

7.  Motywacja i efektywność pracy - zagadnienia teoretyczne / Katarzyna Znańska-Kozłowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 71-81

8.  Motywacja nauczyciela - jak dobrze planować czyli O celach i skutecznym działaniu. Cz. 2 / Jacek Buczny // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 91-100 l

9.  Motywacja nauczyciela - jak skutecznie działać. Cz. 1 / Jacek Buczny // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 59-70

10. Motywacja pracowników w bibliotece / Iwona Zbroszczyk // Bibliotekarz. - 2012, nr 4, s. 7-8

11. Motywacje nauczycieli: podejście poznawcze / Waldemar Kozłowski // Edukacja. - 2005, nr 1, s. 41-56

12. Motywowanie czyli Jak wydobywać z ludzi to, co w nich najlepsze / Ewa Kagan // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 2, dod. Wkładka Tematyczna ergo... Z Doświadczeń Nauczycieli, s. 82-87

13. Motywująca rola dyrektora szkoły : przykład SP 2 we Wrocławiu / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 39-41

14. Nadzór a motywacja i doskonalenie / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. "Nadzór Dyrektora Szkoły", s. 16, 18-32

15. Nauczyciele kończący karierę zawodową / Bohumira Lazarová ; tł. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 14-18

16. O motywowaniu do rozwoju / Danuta Rodziewicz // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s. 29-32

17. O motywowaniu nauczycieli / Anna Sobala-Zbroszczyk // Dyrektor Szkoły. - 2008,nr 3, s. 13-15

18. Subiektywne potrzeby społeczne nauczycieli ze szkół podstawowych / Zuzanna Zbróg // Forum Oświatowe. - 2008, nr 2, s. 109-123

 

 Oprac. Jolanta Stępień


 

Powrót do Psychologia